ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/05/2023

הצעת תקנות מכוני כושר (רישוי ופיקוח)(פטור מנוכחות מדריך בחדר כושר)(הוראת שעה)(תיקון מס...)התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים