ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/05/2023

התמודדות המדינה עם הזדקנות האוכלוסייה, הקצאה ותכנון ביקושים לדיור למבוגרים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים