ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/05/2023

תקצוב הטיפול במשבר בריאות הנפש בקרב ילדים ונוער

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים