ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 14/05/2023

הצעת התקציב לשנות הכספים 2023 ו-2024 - סכום ההקצאה השנתי מהקרן לאזרחי ישראל

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת51
הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל
14/05/2023


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 12
מישיבת הוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל
יום ראשון, כ"ג באייר התשפ"ג (14 במאי 2023), שעה 13:00
סדר היום
הצעת התקציב לשנות הכספים 2023 ו-2024 - סכום ההקצאה השנתי מהקרן לאזרחי ישראל
נכחו
חברי הוועדה: לימור סון הר מלך – היו"ר
מיכאל מרדכי ביטון
ניסים ואטורי
חברי הכנסת
יוראי להב הרצנו
אוהד טל
אביחי בוארון
מוזמנים
חגי גרוס
-
מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

קרן ליפשיץ זיתון
-
ממונה חברתי קהילתי - תלמידים ונוער, משרד החינוך

אוריאל בבצ'יק
-
ראש אגף בכיר בחטיבת אנרגיה מקיימת, משרד האנרגיה

יואב הכט
-
רפרנט תקציב באג"ת, משרד האוצר

הדר פוקס
-
רפרנטית חינוך באג"ת, משרד האוצר

גולן בדיחי
-
אגף תקציבים, משרד האוצר

הדר אליהו
-
מנהלת מחלקת נוער וצעירים, מרכז השלטון המקומי

מגי בכר
-
מנהלת מחלקת בקרת מבנים, מרכז השלטון המקומי

הילה זהבי אדר
-
מנהלת תחום תקציבים, מינהל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

רועי תשובה
-
סמזכ"ל מועצת תנועות הנוער בישראל

נדב אלישיב
-
יו"ר ועדת רשויות מקומיות, מועצת תנועות הנוער בישראל

נתנאל אלק
-
סמזכ"ל תנועת בני עקיבא בישראל
ייעוץ משפטי
תמר בנתורה
תמי סלע
מנהלת הוועדה
נטלי שלף
רישום פרלמנטרי
חבר תרגומים, מיטל פורמוזה


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות


הצעת התקציב לשנות הכספים 2023 ו-2024 - סכום ההקצאה השנתי מהקרן לאזרחי ישראל
היו"ר לימור סון הר מלך
כ"ג באייר התשפ"ג. הדיון יתמקד בבינוי מוסדות מהקצאה של הקרן לאזרחי ישראל ובינוי מוסדות לתנועות הנוער.

את אותה הקדמה שהגדרתי בפעם הקודמת, על החשיבות - אני חושבת שזה אותה הקדמה רלוונטית. אני רואה דווקא בתנועות הנוער חשיבות מאוד מאוד גדולה לעתידם ולחוסן שלנו כמדינה ולאחדות שלנו. וגם לדורות הבאים. איזה דור אנחנו מגדלים. אז באמת השופטים שהעניקו את פרס ישראל למועצת תנועות הנוער ב-2008 אמרו את הדברים הבאים: "תנועות הנוער היוו נדבך משמעותי בהקמת המדינה ומאז ואילך הן מוסיפות לתרום לחברה בכלל ולבני הנוער בפרט בנושאים רבים ומגוונים. בראש ובראשונה חיזוק אהבת הארץ, עידוד דו קיום, סובלנות, צמצום פערים חבריים, טיפוח מנהיגות, דמוקרטיה, אחריות ומעורבות". ובאמת אנחנו, אני חושבת שתנועות הנוער היום מובילות הרבה מאוד מסדרי היום שלנו. והם עושים את זה בהתנדבות. ואני חושבת שכשאנחנו רואים כזאת תופעה אנחנו צריכים לחבק ולחזק אותה ולברך עליה. זה הדור שלנו וזה באמת השאלה איזה דור אנחנו רוצים לגדל פה. אם דור שהמגמות שלו הם חשיבה על האחר, הם עשייה למען, הם שליחות. הם אהבה, חיבור, חיזוק של המערכים האלה. אני תמיד אומרת אין גם וגם. זה או שאתה לוקח את זה לשם או שזה הולך למקומות אחרים.

אז תודה רבה לכל הנוכחים. תודה רבה לחברי הכנסת היקרים, שבאמת מבינים ורואים את החשיבות. תודה רבה ליוראי, ששותף באמת לדיוני הוועדה. שותף פעיל ואני בטוחה שגם מוביל ומדייק אותנו בהרבה נקודות חשובות ומהותיות. ותודה רבה לאוהד טל, שהצטרף אלינו לטובת הדיון החשוב.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הנוכח הנפקד.
היו"ר לימור סון הר מלך
ומיכאל ביטון, שנמצא. שהוא באמת הכתר של הוועדה הזאת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ממש ככה.
היו"ר לימור סון הר מלך
כן. אז אנחנו, ראשון הדוברים יהיה, אנחנו נעשה כזה רוטציה. היום, דרך אגב, לוועדה הנוכחית היו דרישות שלנו, בקשות שלנו שביקשנו לקבל עליהם תשובות ממשרד האוצר. במהלך הוועדה הנוכחית אנחנו נדון בשאלות האלה ונראה שבאמת יש תשובות שמספקות בעניין.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני יכול משפט?
היו"ר לימור סון הר מלך
כן, בטח.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
פשוט אני צריך לצאת עוד כמה דקות ואז אני חוזר. יש לי איזה פגישה שלא יכולתי להזיז וזה מאוד חשוב לי.

קודם כל, תודה רבה לך, גברתי יושבת הראש. ולפני שעלינו לשידור אמרתי לך שאני מרגיש כמו מי שמגיע, ה-party pooper, שמגיע ומפריע לדון בנושאים שהם הכי חשובים בעולם. גם בריאות הנפש מאוד יקרה לליבי וגם תנועות הנוער. אני יושב ראש שדולה לקידום תנועות וארגוני הנוער בישראל. זה נושא שהוא הכי קרוב לליבי ואני מצפה לדון בו. אבל פעם אחר פעם אני מבקש משהו שאני מרגיש שסוג שמתעלמים ממני. לא את, חלילה, אלא משרד האוצר. שבו לפי הנחיית, אני לא יודע למי אני מדבר. מי זה משרד האוצר כאן?
גולן בדיחי
גולן בדיחי, אגף התקציבים.
קריאה
גולן והדר פוקס.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז אני מהדיון הראשון שבו היועצת המשפטית של הכנסת אמרה שיש טעם נפגע שמתעלמים מהעברת תקציבים כפי שמורה החוק, גם לאנרגיות מתחדשות, גם למחקר ופיתוח וגם למו"פ של אנרגיות מתחדשות וגם למטרה המנויה השנייה שזה תעסוקה בנגב. היא אמרה שזה יכול לעבור בצורה סבירה בשנים הראשונות, אך לא אחר כך. והיא אמרה שבמידה ואתם איתנים בדעתכם לא להקדיש סכומים והקצאות לטובת העניין הזה, אתם לכל הפחות נדרשים להסביר לחברי הכנסת מה היו השיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה הזאת. ועד היום אני דיון אחרי דיון מבקש נימוק כלשהו שהוא לא 110 מיליון שקלים זה מעט מידי, אז החלטנו לא להקדיש ליותר מידי מטרות. אלא נימוק של מה בחנתם, מה עלה, מה היה סך הדיון שבוצע בנושא. על בסיס איזה מסקנות קיבלתם את ההחלטות על הקצאות הכספים, תוך התעלמות מהמטרות שמנויות בחוק. ואני מוכרח לומר שאני עדיין לא קיבלתי, לא בכתב ולא בעל פה. לכן גברתי אני שמח מאוד שאמרת שהיום אולי נקבל תשובות. אני מבקש ממך לומר, זאת אומרת לנמק מדוע זה קרה. לא חייבים עכשיו, בהתאם לסדר הדיון. אני אשוב, אני יוצא לחצי שעה ואז אני חוזר.
היו"ר לימור סון הר מלך
בסדר גמור. טוב, אז אנחנו, אני רוצה שתחזור, אני רוצה שתשמע את התשובה. בסדר?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז אני אצא עכשיו ואני אחזור עוד חצי שעה. תודה גברתי.
היו"ר לימור סון הר מלך
טוב. אז נציג משרד החינוך, חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער. ראשון הדוברים.
חגי גרוס
אני אומר שוב, אין ויכוח, כמו שפתחת גברתי יושבת הראש, על הנחיצות של תנועות הנוער. אין ויכוח על הפעילות הברוכה שלהם ואין ויכוח גם על כך שהם אלה שמקבלים את המוביליות החברתית במדינת ישראל.

המשרד מתקצב פעילות של התנועות בהיקפים גדולים, כ-100 מיליון שקלים בשנה. שנה שעברה היה יותר והלוואי שהיינו יכולים לתקצב יותר.
היו"ר לימור סון הר מלך
אולי תוכל לעשות לנו סדר. אולי, אם אתה יודע, אנחנו קיבלנו נתון שבעצם שנת 2023 יש תקצוב של 90, בעצם ירד ל-99 ואז יש תוספת, אה 89? הבסיס הוא 89, הבנתי. אבל יש תוספת שנכנסה בתוך ההסכמים הקואליציוניים. אתה מכיר את הנתון? 14.300?
חגי גרוס
זה מה ששמעתי. עוד לא קיבלתי את הדברים בכתובים. אבל זה ששמעתי, שנכנס תוספת קואליציונית של 14.3. אבל יש פה נציג של האוצר.
קריאה
אולי כדאי שאני אתייחס.
חגי גרוס
רק אני אשלים. אני אומר שוב, התקציב של הפעילות זאת תקנת תמיכה והמשרד תומך בפעילות החיובית של תנועות הנוער. יש לקונה של המבנים. לאורך כל השנים המשרד לא תקצב בנייה של מבנים. יש חוסרים של כיתות וכו', ולכן המשרד לא תקצב את זה. הגיעה בקשה מהאוצר או פנייה מהאוצר והוקדש תקציב של 70 מיליון שקלים לטובת בינוי של תנועות הנוער. אנחנו חושבים שהתקציב הזה הוא חשוב מאוד. אנחנו יודעים שזה החוסר. אנחנו חושבים שאם יהיו מבנים, אז ממילא נצליח להביא יותר חניכים לפעילות של התנועות. כי כרגע אם רוצים להביא חניכים ואומרים להם תפעלו או במקלט או בדשא, או במקום שאין מבנה מסודר, זה אחד הדברים שמעכבים הבאת חניכים. ולכן השילוב הזה של תמיכה של המשרד.
היו"ר לימור סון הר מלך
יש סניפים שיש חניכים ואין מבנים?
חגי גרוס
בוודאי. יש סניפים שפועלים במקלטים. יש סניפים שאין אפילו שום מבנה. יש סניפים שפועלים בבתי כנסת, בבתים של משפחות. ולכן מצד אחד - - -
היו"ר לימור סון הר מלך
זה נוגד את החוק.
חגי גרוס
מצד אחד יש את התמיכה והפעילות משותפת. מצד שני, סוף סוף הגיע התקציב שמדינה שמה על בינוי לטובת אותם סניפים. אנחנו חושבים שהשילוב הזה באמת יעזור לנו להגדיל את מספר החניכים בתנועות.
היו"ר לימור סון הר מלך
תודה רבה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לשאול אותו שאלה. מטרת ההשקעה הזאת היא להגדיל השתתפות בתנועות נוער. אנחנו שומעים שאתם מכסים רק 10% מהעלות של הפעילות של ילד בתנועת נוער. איך זה, איך אתם הולכים א' להתייחס לזה שאתם רק 10% מהפרויקט? האם יש לך עוד פרויקט חינוכי במינהל חברה ונוער, שההשתתפות שלך בילד היא 10%? במד"צים, במקומות כאלה אתה קצת יותר מממן.
חגי גרוס
אני לא - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז רגע, תן לי לסיים. אחד, אם ב-10% השתתפות מימון של המשרד, איך תחזקו את התחום הזה ולמה אתם לא משקיעים יותר בילד? ושתיים, ראינו פה סקירה שעניים לא הולכים לתנועות נוער. וראינו שבערים עניות המצב גם פחות טוב. אז איך אתה הולך לטפל בזה? לצד הצורך שלך במבנים, שאין חולק שיש צורך כזה, בבעיות המהותיות של תנועות הנוער? לא התייחסת.

אז להציג את בעיית המבנה כבעיית תנועות הנוער, אני לא בטוח. אם משפחה צריכה לשלם 3,000 שקלים בממוצע לילד, זה רוב הכסף בא מהכיס שלה. מעל 50% מהעלות ההשתתפות בתנועת נוער זה ההורים. איך המבנים פותרים את הבעיה? ותדבר על הבעיות האלה, איך אתה פותר אותן? מה כוונתך לעשות בתחומים האלה?
חגי גרוס
אז כמו שאמרתי, המשרד מתקצב, שנה שעברה תיקצב בסכום של כ-120 מיליון שקלים את הפעילות. ודאי שזה לא סוף פסוק והשאיפה שלנו, אם נוכל להגדיל, אז אני מאמין שהמשרד יגדיל. דרך אגב, המשרד גם עובד להשיג תקציבים ממקורות אחרים. ויש פה שיתופי פעולה עם משרדי ממשלה נוספים, בשביל להגדיל את היקפי הפעילות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בנתיים הקטנתם. בתקציב שלכם כמשרד השנה הקטנתם. אם מישהו היה לו רצון טוב, איזה צדיק בקואליציוני שהוסיף לכם, זה לא מדיניות משרד. זה מישהו, רצון טוב בקואליציוני. אתם הקטנתם את תקציב תנועות הנוער השנה.
חגי גרוס
הבסיס נשאר אותו בסיס. התקציב לא קטן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ביחס לשנים קודמות הוא קטן.
חגי גרוס
אני יכול להגיד לך למשל - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ביחס לשנים קודמות הוא קטן.
חגי גרוס
אני יכול להגיד למשל - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ביחס לשנים קודמות הוא קטן.
היו"ר לימור סון הר מלך
חגי, יש.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש לנו טבלאות.
חגי גרוס
הבסיס לא קטן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא הבסיס. סך התקציב קטן. אתה הולך לבסיס, זה נוח לך.
חגי גרוס
לא עניין של נוח.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הבסיס מתים ממנו. כשמתקצבים בסיס אין כלום. אין בית. כשיש בסיס זה רק יסודות. אתה רוצה לבנות בתים, אז מה אתה נצמד לבסיס? תקציב תנועות הנוער קטן. וללא חסדם של מישהו מהקואליציוני לא היינו מגיעים למספר נורמלי, שגם הוא בסך הכל עוד קטן משנת השיא שלכם לפני 3-4 שנים, שהיה 110. ומספר הילדים עלה בשנים האלה. זאת אומרת, התקצוב פר ילד יורד, לפי הדיווח שלכם. מספר הילדים גדל ב-10 שנים האלה, באיזה 100,000 או אני לא יודע כמה. והתקציב עכשיו נמוך יותר.
היו"ר לימור סון הר מלך
הוא גם ירד ב-2022.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
וגם על הדיפרנציאליות. אמרו פה שאתם לא מתקצבים בכלל את הילד דיפרנציאלית.
חגי גרוס
זה לא נכון. אנחנו מתקצבים את הילד דיפרנציאלית. סניפים באזורי פריפריה מתוקצבים ביותר, פעולות של קליטת עלייה מתוקצבות, פעולות של חינוך מיוחד.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה בשוליים של התקציב.
חגי גרוס
בשוליים? בסדר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
רוב התקציב שלך הוא לא דיפרנציאלי.
חגי גרוס
אבל כשאנחנו רוצים לקדם את הפריפריה אז אנחנו יודעים לעשות את זה על ידי העלאת ערך הנקודה. זאת הדרך שלנו בתקנות תמיכה. אני לא אמרתי שהמבנים יפתרו את הבעיות. אבל אנחנו מעריכים ואנחנו מבינים בשיתוף עם תנועות הנוער שאחד החסמים דווקא בפריפריה לילד שיבוא למקום שבו הוא ירגיש בבית וירגיש שם נוח, זה הסיפור של המבנים. ולכן אנחנו מאוד מאוד מברכים על התקציב הזה ומעוניינים שהוא באמת ילך לייעודו.
קרן ליפשיץ זיתון
עכשיו, אני רוצה רק להוסיף שהסיפור של תקנות תמיכה 3(א) וזה לא גוף שהוא מתוקצב במשרד החינוך, הוא נתמך. אז מראש הוא לא אמור לסבסד את כל עלות החניך. ואנחנו מסכימים. היינו שמחים לסבסד הרבה יותר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
את חושבת שחינוך בלתי פורמלי צריך להתנהל בתקנת תמיכה? שמשתנה כל שנה ולא מגיעים אפילו לסכום נורמלי? כשעלות פר ילד גדלה וההשתתפות שלכם קטנה? זה מעמד החינוך הבלתי פורמלי במשרד החינוך? פחות מאחוז מהתקציב? את מגוננת על זה שככה זה צריך להיות?
קרן ליפשיץ זיתון
אני לא מגוננת על שום דבר. אני חושבת שהחינוך הבלתי פורמלי זה הדבר הכי חשוב שיש היום במשרד החינוך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה לא נראה ככה.
קרן ליפשיץ זיתון
אני מצטערת שזה לא יוצא מהכיס שלי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אם זה פחות מאחוז מהתקציב, זה לא הכי חשוב. אם משהו הכי חשוב הוא היה 5% מהתקציב.
קרן ליפשיץ זיתון
אבל שוב אני אומר, משרד החינוך, אני מייצגת פה יחידה, שכמו שאתה מבין היא אחוז קטן ממשרד החינוך הענף והגדול. וליחידה המקצועית שלי אני יודעת לענות פר היחידה המקצועית שלי. אנחנו עושים כל מה שאפשר, כולל שותפויות בין משרדיות. כולל עבודה מול רשויות. כולל כל מיני פרויקטים גם עם הג'וינט ועם כל מי שרק אפשר, בשביל להרחיב את הסבסוד של עלות חניך. אני לא יודעת פה ומייצגת את כל סדרי העדיפויות של הספינה הענקית הזאת שקוראים לה משרד החינוך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני מקבל את התשובה הזאת. אבל עם יד על הלב, בעשור האחרון, גידול מספר הילדים בתנועות נוער ובקושי שימור או קיטון אפילו בתקציב המשרד הכללי, יוצר מצב שפר ילד הקטנתם.
היו"ר לימור סון הר מלך
דרך אגב, שנייה. בואו, יש איזה נתון שעכשיו זה. תבחנו אותו. אז אמרו לי שבעצם אין שום, אין קיטון בתקציב. שנייה. שיש בסיס שהוא 89 מיליון, בסיס זה. וכל פעם יש מי שמוסיף, בקואליציוני.
קרן ליפשיץ זיתון
לא, אבל אני רוצה רגע להגיד איך כן.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, אין לי בעיה. רק שאין פה באמת. אי אפשר להתייחס לזה כעלייה, ירידה, כי יש איזה שהוא בסיס.
קרן ליפשיץ זיתון
אבל אני רוצה רגע, כבוד יושבת הראש.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הבסיס קטן.
היו"ר לימור סון הר מלך
ברור, ברור, כי יש יותר ילדים, גדל.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מספר הילדים גדל.
היו"ר לימור סון הר מלך
אני יודעת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אם מספר הילדים גדל והבסיס אותו דבר, הבסיס קטן.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, אני רק אומרת שזה לא שמישהו עשה זה. יש איזה בסיס.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
היא צודקת שהיא לא הכתובת.
קרן ליפשיץ זיתון
לא, אבל אני רוצה רגע להגיד שתחת חוק, תחת תקנת תמיכה באמת כסף נשחק. אבל אני רוצה רגע להגיד, מ-2006 איפה כן משרד החינוך והשר, תמיד, לא משנה שר או שרה, מי שזה לא היה. מ-2006 החריגו את תנועות הנוער מפלטים. כלומר, שמשרד החינוך גם כשהיו פלטים דאג שהכסף כמה שפחות יישחק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה מחזיק בן אדם גוסס, במוות קליני, בתקציב, תת תקציב, תקציב בסיס שהתחלק על 200,000 ילדים, עכשיו מתחלק על 300,000. ואחרי זה אתה עושה לו הנחה שאין עליו פלט. זה המעמד של תקציב תנועות הנוער בישראל.
קרן ליפשיץ זיתון
זה המאמצים. אני מסכימה איתך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תודה שלא לקחת לי אחוז פלט, אחרי שב-10 שנים האחרונות פר ילד זה קטן. בשליש זה קטן. כי אם היית 200,000 ואתם 300,000 והבסיס 89, 89 חלקי 300,000 זה פחות מחלקי 200,000.
קרן ליפשיץ זיתון
אבל חבר הכנסת, אני חייבת להגיד שנכון להיום, וזה אחרי באמת באמת באמת ישיבות רבות, גם עם תנועות הנוער וגם עם אנשים בתוך המשרד החסם סבסוד אין נער בישראל או נערה שירצו להגיע לתנועת הנוער ולא יקבלו את הסבסוד. החסם הכלכלי לא יהיה חסם שהם ישתתפו בתנועת הנוער. כרגע החסם האובייקטיבי זה מבנים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה ממש לא נכון. כשאני מדבר עם הקומונרית שלי בבני עקיבא ואני רוצה להכפיל את מספר הילדים היא לא תוכל להכפיל. היא תוכל לעשות מצווה לילד אחד או שניים, שאנחנו הקהילה נספוג או נעזור. היא לא יכולה להכפיל את הילדים. מה זה לא חסם? שלא יביאו לה את הכסף.
קרן ליפשיץ זיתון
לא קרה פעם שאני הייתי צריכה לעמוד מול תנועת נוער כשפנו אליי הורים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל זה לא יקרה. כי לא הולכים להביא ילדים עניים, כי אין להם כיסוי ואין להם מודעות. האחים שלהם לא היו בתנועת נוער.
אוהד טל (הציונות הדתית)
הם מתביישים גם לבקש. הם מתביישים לבקש.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז ודאי שהם לא יבואו, אז לא יהיה חסם, כי הם לא באים.
קרן ליפשיץ זיתון
אז נשים פה על השולחן תוכנית חדשה שתנועות הנוער התחילה לפני שנתיים עם ג'וינט ישראל בשביל להביא ילדים בעוני והדרה. אנחנו עושים על זה עבודה. אנחנו מנסים לראות איך אפשר להביא את הילדים האלה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אבל למה דמי חבר ומחנה קיץ, ברוב המקרים עולים לכולם אותו דבר.
קרן ליפשיץ זיתון
הם לא עולים לכולם אותו דבר. בפריפריה זה עלויות שונות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש מלגות. אני לא מדבר על מלגות, אני מדבר על שיטה.
נדב אלישיב
זה לא נכון. כי דמי חבר בפריפריה נמוכים דרמטית מדמי חבר בגבעתיים או במקום אחר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
במימון המדינה. המדינה ביקשה את זה מכם בעבר.
נדב אלישיב
לא, המדינה שמה תקרה. המדינה שמה תקרה שאסור אותה לעבור. אבל לא אמרה לנו שאת התקרה הזאת אנחנו צריכים לגבות, רגע, בכל יישוב. אז זה לא נכון, כי שדרות - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
נחה דעתך, אתה נוער עובד. אתה מרוצה מהתקציבים שיש לתנועות נוער?
נדב אלישיב
אני לא מרוצה, אבל רגע, אני מנסה להגיד משהו חשוב. כי גם את הנתונים, כמו שאתה מבקש, חבר הכנסת, אתה מבקש לעשות סדר בנתונים. אני גם רק מבקש רגע לעשות סדר בנתונים, רק שיהיה ברור. שדמי החבר בשדרות הם לא דמי החבר בגבעתיים, באף תנועת נוער. באף תנועת נוער לא גובים את אותו דמי חבר, אותו תשלום למפעל. כי אחרת לא היה אף אחד מגיע.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כמה אתה, יש לך נוער עובד בשדרות?
נדב אלישיב
כן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כמה עולה ילד בשנה בשדרות?
נדב אלישיב
אני לא יודע להגיד לך בדיוק. אני יודע להגיד לך, שנייה. אני יודע להגיד לך אבל שדמי החבר הם נמוכים משמעותית מאוד.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
צריך לדעת כמה ילד עולה בשדרות.
חגי גרוס
חבר הכנסת ביטון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ואז אני רוצה לראות איך זה מסתדר לזוג שמרוויח שכר מינימום עם ארבעה ילדים. הוצאה לתנועות נוער 10% מהבית.
חגי גרוס
אם נסתכל על התמונה הכוללת אז חוץ מהתמיכה בתנועות הנוער המשרד תומך גם למשל בשנת השירות. שנת השירות זה למשל קומונות שנמצאות באותם מקומות והם כוח ההדרכה שהמשרד מתקצב. זאת אומרת, צריך להסתכל עת התמונה הכוללת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן, אנחנו לא רוצים מדריכים. אתה יודע איפה יש מדריכים של שנת שירות? איפה שהסניף גרוע. איפה שיש - - -
חגי גרוס
אז אני חולק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
איפה שיש סניף חזק הנוער הוא המדריך.
היו"ר לימור סון הר מלך
אני הייתי קומונרית בבני עקיבא בסניף חשמונאים, אי אפשר להגיד שזה סניף חלש.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הנוער הוא המדריך.
חגי גרוס
זה גם וגם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תבדוק ברחביה. ותבדוק בתל אביב, הנוער הוא המדריך. איפה שאתה שם מדריך שהוא ש"ש, עוד לא הגעת למצב טוב בתנועת הנוער.
חגי גרוס
ה-ש"ש לא מחליפים את בני הנוער. הם עוזרים להם ונותנים להם את המיומנויות ומלווים אותם. הם לא מחליפים תנועת נוער.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כמו שסניף מרכז ברחביה, כולו מבוסס נוער, גם פריפריה יכול להיות מבוסס נוער.
חגי גרוס
אז אנחנו חלוקים מקצועית, חבר הכנסת ביטון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא ש-ש"ש יצילו אותו. אבל זה לא קורה, זה בגלל שהמצב לא טוב.
היו"ר לימור סון הר מלך
רגע, שנייה. בואו רגע, שנייה, שנייה.
חגי גרוס
אז אני רק אסיים. מה שביקשתי לראות את התמונה הכוללת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
נתת דוגמה לא טובה. בחרת דוגמה רעה.
חגי גרוס
אני חולק מקצועית.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני גם חולק עליך מקצועית. ויש לי יותר ניסיון חינוכי ממך.
חגי גרוס
אוקיי, בסדר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כולל תנועות נוער, כולל מתנ"סים, כולל חוגי סיירות, כולל מה שאתה רוצה.
אוהד טל (הציונות הדתית)
אני מבקש לאפשר ליושבת ראש לדבר.
היו"ר לימור סון הר מלך
הכל בסדר.
תמי סלע
רציתי לשאול שאלה שקשורה לנושא הבינוי. תמי סלע, היועצת המשפטית בוועדת החינוך לזכויות הילד. יכול להיות שזה עלה פה קודם כשאני לא הייתי. אבל לפי מבחני התמיכה בין היתר, אני מבינה שמשם יש גם מגבלה לגבי שימוש במבנים לגבי תנועות הנוער שלא קיימת על ארגוני הנוער. זאת אומרת, בעצם הם אמורים להיות מנותקים ממוסדות החינוך ולכן אסור להם להשתמש במבנים של מוסדות החינוך, אלא עד 20%. עכשיו, יכול להיות, אני, שוב, אולי יש לזה הסבר מאוד מאוד טוב ושהוא יינתן פה או ניתן פה. אבל יכול להיות שגם שחרור מסוים של המגבלה הזאת בתקנות התמיכה היה יכול לאפשר להשתמש בהרבה יותר מבנים ולהשתמש בכסף של המבנים למטרות אחרות של למשל לעודד הוספה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אני שמח שבאת לישיבה הזאת.
תמי סלע
לא, אני אומרת, היום יש מגבלה שהיא נובעת ממבחני התמיכה שהם מנסחים. אסור לתנועות הנוער להשתמש ביותר מ-20% מהמבנים של בתי הספר וישיבות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למה? איזה סיבה?
קרן ליפשיץ זיתון
אז אנחנו נסביר. אז אנחנו נסביר למה התקנה נכתבה ככה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בניינים שוממים של בתי ספר ריקים.
תמי סלע
גם כשזה ארגוני נוער הם צריכים להצהיר שזה לא בשעות הלימודים, שזה פתוח לכולם.
קרן ליפשיץ זיתון
כן, גם תנועות שפועלות כבר בתוך בית הספר מצהירות את זה. אבל אני אסביר למה, מה היה הרציונל ולמה זה נכתב. וזה נכתב הרבה לפני שאני הגעתי למשרד החינוך.
תמי סלע
טוב, בסדר. אבל אפשר לשנות.
קרן ליפשיץ זיתון
כן, אני יודעת. אבל אני אגיד למה גם תנועות הנוער וגם אנחנו חושבים שיש פה רציונל.

כשהסניף פועל בתוך בית הספר, לעולם הוא יהיה, אסור יהיה לו לצבוע קירות. תחשבו על חודש ארגון בבני עקיבא, שעובדים כל הלילה, צובעים, שרים, מעבירים פעולות. בבית ספר התנועה לא תוכל לפעול, ייתנו לה כיתה. הכיתה הזאת בבוקר תצטרך להיות לתלמידים. היא לא תוכל להיות יישות עצמאית בתוך בית ספר בשביל תנועת הנוער. בטח בסופי שבוע. לא כל אחרי צהריים. בטח לקראת מפעלים שכבר בתוך הסניף בונים התחלה של דגמים וסנדות ולכלוך ובלגן. ומלכתחילה תנועת הנוער, כשזה נוער מחנך נוער, כ-60% צריכים להיות מדריכים צעירים, הם אלה שפועלים, לא מדריכים בוגרים. אז מלכתחילה, בית ספר הוא לא פלטפורמה. זה יוכל לעבוד, הם פשוט לא יפעלו. הסניפים שם יתפרקו, הם לא יפעלו. זה לא יקרה.
תמי סלע
אבל 20% אפשר.
קרן ליפשיץ זיתון
הם פועלים ב-20% מהסניפים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז יכול להיות גם 60%. זה סתם, זה שרירותי.
היו"ר לימור סון הר מלך
טוב, חברי הכנסת אוהד טל, רשות הדיבור עוברת אליך. כן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למה? "אחריי" לא מגיע להם לכלוך ולצבוע?
היו"ר לימור סון הר מלך
מיכאל הוא, אני פה רק - - -
אוהד טל (הציונות הדתית)
מיכאל מדבר מדם ליבו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש בתלמוד בן המתחטא לפני אביו. אבל פה זה בן המתחטא לפני אמו. כן, דבר.
אוהד טל (הציונות הדתית)
טוב, תודה רבה אדוני העוזר ליושבת ראש. אני רוצה לשאול, כיוון שבסופו של דבר, לא נראה לי שיש פה מישהו סביב השולחן שיחלוק על החשיבות שאנחנו רואים בתנועות הנוער. בפעילות של תנועות הנוער. במיוחד בדור שאנחנו נמצאים בו. בסדר? שאנחנו יודעים שהילדים, האלטרנטיבה שלהם היא לשבת מול נטפליקס ומול הפלאפון ומול דברים אחרים. אנחנו רוצים לעודד אותם לצאת החוצה, לתרגל את היכולות החברתיות שלהם. לתרגל את השריר הזה של האקטיביסטיות והאכפתיות והדאגה, דאגה החוצה. זה דבר שהוא חשוב, הוא חושב בדור הזה.

אז אני אומר, המהלך של הבינוי זה מהלך מבורך. כל הכבוד. אבל אנחנו יודעים שזה לא עוזר לתנועות. זה לא עוזר לתנועות. כי בסופו של דבר, רוב התקצוב של המבנים גם היום הוא מגיע מהמועצות המקומיות. זה לא פותר שום בעיה ספציפית. זה לא מביא עוד ילדים לתוך המעגלים של תנועות הנוער.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, אבל דיברו פה, זה לא נכון. לא, לא. א', זה כן עוזר. ב', היה פה דיון קודם עם הרשויות המקומיות שאמרו שיש סדרי עדיפויות גם בהקצאת מבנים.
אוהד טל (הציונות הדתית)
ברור. כל דבר עוזר.
היו"ר לימור סון הר מלך
ומה לעשות שהם נמצאים בתחתית של שרשרת המזון.
אוהד טל (הציונות הדתית)
גברתי יושבת הראש, כל דבר עוזר. השאלה היא מה נותן את האפקט, התמורה הכי גבוהה לכסף? והדבר הזה הוא מבורך. אבל האם הוא נותן את האפקט הכי גבוה? אני חושב שלא. ותדברו עם התנועות מאחורי השולחן הזה ותשמעו מה שיש להם להגיד. הם יגידו שזה לא בראש סדר העדיפויות.

עכשיו שנייה, שנייה. אני רוצה לשאול. בעצם אולי אני אתרגם רגע את מה שמיכאל ביטון ניסה לומר. מה האסטרטגיה של מדינת ישראל, של משרד החינוך בהקשר הזה, לגבי תנועות הנוער? אם אנחנו אומרים שהדבר הזה הוא כלי חשוב, ואת אמרת בעצמך. אני מבין את העמדה, את מגנה על מה שיש. אני לא, בסוף זה לא מדיניות, זה מדיניות הרבה יותר רחבה ממה שאת יכולה לקבל. אני מבין ומכבד את זה, אני רק שואל. מה אנחנו רוצים לייצב כמדיניות של הממשלה עבור תנועות הנוער? כי בסופו של דבר 100 מיליון שקלים, או גם אם זה 110 או 105 או 112, זה לא תשובה מספיק טובה למה האסטרטגיה שלנו כלפי פעילות תנועות הנוער.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
במיוחד שאתם באים לקרן לאזרחי ישראל. אתם באים לספר סיפור שבזכות ההשקעה פה תהיה פריחה ושגשוג של תנועות הנוער בישראל. ויותר שוויון הזדמנויות ויותר ילדים שייכנסו לשם.
אוהד טל (הציונות הדתית)
אז אני שואל מה התוכנית? אני רוצה להבין מה התוכנית.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אם הקרן הזאת הייתה מציעה לכם תיאורטית, אם היינו אומרים לכם במקום מבנים ב-30 מיליון שקלים, אנחנו מציעים לכם 50 מיליון שקלים לפעילות. מה הייתם לוקחים?
חגי גרוס
אני, שוב, אני אדבר בשם משרד החינוך, אבל יש פה את התנועות. וחבר הכנסת טל, אני חושב שהתנועות יחלקו עליך.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
נשמח שהם ישיבו.
חגי גרוס
יחלקו על מה שאמרת. אבל התנועות יענו. אני חושב, שוב, השקעה בשוטף נעלמת אחרי שנה. פה אתה שם בסיס שיהיה לפעילות לשנים ארוכות. ובכל מקום שיש סניף אנחנו רואים שסביבו יש יותר חניכים מאשר במקומות שאין בהם סניף והם צריכים לפעול במקלטים או בחורשות.
אוהד טל (הציונות הדתית)
לא נתווכח עם נתונים, למרות שאפשר להתווכח. אבל לא משנה. אני רוצה לשאול מה האסטרטגיה של משרד החינוך? אם אתם אומרים שזה כל כך, כל כך חשוב, מה תוכנית העבודה? איך אנחנו מייצרים תוכנית עבודה שבאמצעותה אנחנו מגדילים את היקפי ההשתתפות של צעירים בתנועות הנוער? זאת השאלה שלי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ובאיזה כלים תעשו את זה?
רועי תשובה
אני אגיד רגע שתי מילים לגבי הנושא של החשיבות של המבנים. תראו, נכון להיום, מבדיקה שעשינו יש חוסר בתנועות הנוער של מעל 400 מבנים. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש 400 מוקדים שבהם יש פעילות במדינת ישראל, שפועלים בחצרות, במקלטים, במבנים רעועים. שעושים להם טובה. כשלא יורד גשם, כשאין יותר מידי שמש וכן הלאה. המקומות האלה הם מקומות שלעולם לא יוכלו לתקוע יתד, לגדול ולפתח סביבה, פעילות שהיא פעילות רחבה לטווח הארוך. נכון שהתמיכה בתנועות הנוער היא תמיכה שהיא תמיד בחוסר. דיברתם קודם על האחוזים מתוך הפעילות עצמה. אין צורך להיכנס לזה שוב. זה היה מאוד נעים ונחמד ועוזר אם היינו מצליחים לגייס עוד 50 מיליון שקלים בכל שנה ואפילו יותר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
רק נחמד ונעים? לא מהפכה חברתית?
רועי תשובה
היה נחמד ונעים ומהפכה חברתית. זה מעולה ומצליח להביא - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה יותר טוב? 50 מיליון כל שנה 50 שנה קדימה או לבנות עוד בניינים?
רועי תשובה
אבל זה לא השאלה שעל השולחן. חבר הכנסת ביטון, אתה יודע שזאת לא השאלה. אם הייתה שאלה כזאת, הייתי עונה עליה. אבל היא לא על השולחן.
היו"ר לימור סון הר מלך
זו לא השאלה. נכון, זאת לא השאלה של הוועדה הזאת.
רועי תשובה
השאלה עכשיו על השולחן היא הנושא של המבנים.
היו"ר לימור סון הר מלך
אבל אנחנו כן כוועדה יכולים לדרוש שבאמת במקביל תהיה הגדלה של התקציב של הפעילות בתנועות הנוער.
רועי תשובה
מצוין, אני אשמח. שהוועדה תדרוש את זה כחלק ממה שהיא אומרת.
היו"ר לימור סון הר מלך
אנחנו דרשנו את זה כבר בוועדות הקודמות.
רועי תשובה
אבל מבחינת המבנים, רק להשלים את זה. בסוף, כשיש קבוצה של ילדים שפועלת באחת מהערים או העיירות או השכונות, והיא צריכה לנדוד מחצר לחצר, מפארק לפארק, היא לעולם לא תצליח לענות על הדברים שאנחנו דיברנו עליהם בישיבה הקודמת. היא לעולם לא תצליח לייסד איזה שהוא משהו שיקרה לטווח הארוך. ובטווח הארוך זה המקום שאנחנו רוצים. זו האסטרטגיה. האסטרטגיה היא לייצר מוקד, בית שבתוכו ירגישו בנוח ונוכל לעשות דברים. גם אם אין כסף, כשיש בית אז מדריך והקבוצה שלו יכולים לעשות המון דברים. כשאין בית, לא יעזור שיש לו כסף לעשות עכשיו את הפעילות או לממן עוד טיול. אבל אין לו בית. יכול להיות שבעוד חודש הוא לא יוכל לבוא לשם בכלל. כי העירייה תחליט לבנות שם משהו.
היו"ר לימור סון הר מלך
דרך אגב, המועצות המקומיות עם הסוציו-אקונומי הגבוה או עם היכולות, אנחנו רואים אצלם סניפים גדולים. סניפים מפוארים. סניפים שהם בנויים במיטב התקן והחדשנות. ויש שם פעילות גדולה.
רועי תשובה
זו עובדה.
היו"ר לימור סון הר מלך
ואם אנחנו מדברים על צמצום פערים, אני חושבת שהדבר הזה צריך בדיוק לעמוד פה.
קרן ליפשיץ זיתון
אז אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת ובהקשר של אסטרטגיה.

אני אגיד כפקידה, גאה, דרך אגב, מאוד.
אוהד טל (הציונות הדתית)
אגב, גדלת באילת באמת?
קרן ליפשיץ זיתון
גדלתי באילת. כן, נולדתי, גדלתי. דוד שלי זה רפי נלסון. אני נורא גאה.

חשוב לי לחזק את מה שאת אומרת. האסטרטגיה שלנו בהיבט של חשיבות תנועות הנוער, ודרך אגב, אני אגיד גם בחשיבות של ארגוני הנוער בחברה הישראלית. אנחנו רואים, הצבא רואה את זה, מוציא מחקרים. יש מעט מאוד שדה שחוקר את זה, אבל אנחנו יותר ויותר שמחים לשתף פעולה עם חוקרים. על דמות הבוגר שיוצא מתנועה וארגון נוער. ואין ספק על המיומנויות והכישורים. והאסטרטגיה שלנו כמשרד החינוך, ואני אומרת את זה כפקידה, אני הייתי מוכנה לחלק גם 500 מיליון שקלים כל שנה. אבל אין. אז מה אנחנו כן עושים? אנחנו כל הזמן פותחים את החשיבה לאיך אנחנו מרחיבים את השורות גם באוכלוסיות שלא מגיעות. ולכן יצאנו לשיתוף פעולה של תנועות הנוער עם ג'וינט ישראל, עם תוכנית שאמורה להביא ילדים בעוני והדרה. אנחנו יושבים, כן, אנחנו חושבים המון עכשיו על סיפור בפריפריה של חשיפה להורים. כי במקומות חזקים לרוב אנחנו רואים שיש תרבות הורים שמכירים את תנועת הנוער ודוחפים את הילד שלך לך לדור ההמשך. בפריפריה אין הרבה תרבות של הורים שמכירים תנועות נוער. ואנחנו עובדים עכשיו גם על זה. האסטרטגיה היא כל הזמן לפתח את הנקודות ואת המקומות שצריך לחזק, להכיר, לחשוף. ואנחנו ממש בזה. חשוב לנו גם אסטרטגית כן לשמור את תנועות הנוער עצמאיות. שהן לא יהיו כפופות בחוק למערכת החינוך. הכוח שלהם הוא בזה שיש להם יכולות להיות גמישות. מורדות, רחמנא ליצלן.
היו"ר לימור סון הר מלך
למה רחמנא?
קרן ליפשיץ זיתון
לא רחמנא, אז עוד יותר טוב.
היו"ר לימור סון הר מלך
זה מאוד יפה. זה הכוח שלהם, לייצר שינוי במציאות.
קרן ליפשיץ זיתון
נכון. אני לא רוצה שהם יהיו כפופים לסילבוס או למערכת לימודים. אני לא רוצה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
איך את הולכת לגדול בפריפריה עם המשאבים הקיימים שיש לך להפעלה? מאיפה את מביאה את הגדילה הזאת?
קרן ליפשיץ זיתון
אז עכשיו יש מחקר שמלווה את התוכנית של ג'וינט ישראל. קוראים לה נעים ביחד, אני אשמח להציג אותה יום אחד, יחד עם תנועות הנוער. יש לה מחקר מלווה. ואנחנו מקווים שבתום, אנחנו כבר שנתיים. אנחנו מקווים שתוך שלוש שנים יהיו לנו ממצאים באמת באמת הדוקים. כדי שנוכל לבוא לממשלה ובסדרי עדיפויות להגיד חסר לנו X. כדי להחזיק חניך בפריפריה עני או מודר בתוך תנועת הנוער, מכיתה ד' עד כיתה י"ב.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז עד שיבוא המחקר אנחנו?
קרן ליפשיץ זיתון
לא, עד שיבוא המחקר אנחנו מלווים את הפעילות הזאת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
שלוש שנים? בגלל מחקר אנחנו נחכה שלוש שנים?
קרן ליפשיץ זיתון
לא, אנחנו לא מחכים, אנחנו פועלים. אנחנו פועלים, אנחנו בוחרים את הרשויות שמשתפות פעולה. אנחנו בכל רשות יושבים איתם וחושבים איתם בשולחן עגול לפחות חמש פעמים בשנה. אנחנו לומדים את הנושא. אנחנו רוצים לחזק את הפריפריה ואת תנועות הנוער וארגוני הנוער בפריפריה.
אוהד טל (הציונות הדתית)
סליחה שאני שואל שאלה שאסור לי לשאול פוליטית, אבל אני אשאל אותה. אתם דורשים ממשרד האוצר תוספת תקצוב לנושא הזה? כמו שאתם יודעים לדרוש על דברים אחרים שחשובים. הרי אין יפה בן דוד לתנועות הנוער. אולי זאת הבעיה.
קרן ליפשיץ זיתון
אני יכולה לספר לך שבקיץ שעבר, בקיץ שעבר לקחנו לכפר החורש למחנה קיץ. נציג ממשרד האוצר, שהוא קולגה, והוא שאל את החניכים, דרך אגב. הוא שאל את החניכים. הוא אמר אני עכשיו אומר שאין מגבלה של כסף ומה שאתם חולמים עליו, מה שאתם רוצים אתם תקבלו. הוא אמר להם, לא אנחנו כמשרד החינוך. והתשובה שנתנה לו שם נערה, בלי מסננות. היא פשוט אמרה לו תוציא אותנו מבית ספר ותן לנו בית נפרד, שאני אוכל ללכת אליו מתי שאני רוצה ואיך שאני רוצה. ואני אומרת לכם, חבל שהוא לא פה, מוחמד, אבל זה מה שהוא שאל וזאת התשובה שהוא קיבל. ואנחנו כל הזמן בקשר עם האוצר. אבל בסוף אנחנו, יש ממשלה, יש משרדי ממשלה. סדרי עדיפויות.
אוהד טל (הציונות הדתית)
לא, אני מבין, אני מבין. אני לכן לא בא אליכם בטענות.
היו"ר לימור סון הר מלך
חבר הכנסת אוהד טל צודק בדרישה, בשאלה. זו שאלה מעולה. וזה גם לא קשור לפוליטיקה. זו שאלה מצוינת. אם באמת יש דרישה, אם יש מי שעומד שם ולא מקבל את זה כמובן, את הנתונים האלה כמובן מאליו. אלא אומר רגע, בואו.
קרן ליפשיץ זיתון
אנחנו לא מקבלים שום דבר כמובן מאליו.
היו"ר לימור סון הר מלך
קצב הגידול של הסניפים עולה.
קרן ליפשיץ זיתון
אבל אנחנו לא מקבלים שום דבר כמובן מאליו.
היו"ר לימור סון הר מלך
והכי ברור זה שגם התקצוב צריך לעלות.
קרן ליפשיץ זיתון
לצערי, כמונו, שאנחנו דורשים ולא מקבלים כמובן מאליו ובקורונה בכלל, אני אגיד ניצלנו בקורונה את העובדה שבגלל שתנועות הנוער כשיכלו להוציא מתנדבים, פתאום הצטרפו אנשים שאף פעם לא בתנועות הנוער. כי החבר'ה רצו לצאת, להתנדב. ונשארו אחרי הקורונה בתוך הסניפים. שמבחינתנו זה וואו אחד גדול. ואנחנו באים ודורשים. אבל לצערי, או לא לצערי, יש הרבה כמונו פקידים שדורשים ואומרים שאין בתקנות שלהם מספיק ושהדברים שלהם לא מספיק.
אוהד טל (הציונות הדתית)
אולי נשמע את האוצר מה שיש לו להגיד?
היו"ר לימור סון הר מלך
כן, עוד רגע.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן, אבל יש לי שאלה גם.
היו"ר לימור סון הר מלך
אבל רק רגע. רק לפני כן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
רק בקשה לנתון.
היו"ר לימור סון הר מלך
רק לפני כן, שנייה, שנייה, חבר הכנסת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בבקשה.
היו"ר לימור סון הר מלך
אני אתן לך. אבל חבר הכנסת פשוט יושב פה בשקט, ומחכה לתורו. חבר הכנסת עמיחי בוארון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ברוך הבא.
היו"ר לימור סון הר מלך
ברוך הבא.
אוהד טל (הציונות הדתית)
מה זה אתה יושב בשקט? לא היית בתנועת נוער?
אביחי בוארון (הליכוד )
שלום חברים. שלום חבריי חברי הכנסת, יושבת הראש. אני מתחבר לדברים שנאמרו פה בדבר הצורך בכלי כדי לצקת בו ברכה. בלי כלי, אז לשפע אין לאן ללכת ולאור אין לאן להתכנס. והפעילות מתפזרת. אבל אני שואל את עצמי, אני מהחוויה הפרטית שלי כמדריך בסניף שכונה שיכון ותיקים נתניה, וכתושב ביהודה ושומרון, אני מתרשם שדווקא המכנה המשותף להיעדר סניפים ומקומות לתנועות נוער הוא קהילות קטנות יחסית. זאת אומרת, אותם מקומות שבהם מתכנסים למקלטים או למבנים זמניים הם אזורים פריפריאליים גם במרכז הארץ. זאת אומרת, הנה, נתניה, נתתי דוגמה. במרכז הארץ, או בשכונות אחרות שבהם אין מבנים. ואני שואל את עצמי אם יש איזה שהיא יד מכוונת שלוקחת את אותם 70 מיליון שקלים בשנתיים, 75 מיליון שקלים, ויוצקת את המשאב הזה דווקא למקומות האלה. בצפון, בדרום, בשכונות במרכז או ביהודה ושומרון. זה דבר אחד. יש איזה שהוא מנגנון בין הגופים אני מבין, אני אשמח לשמוע עליו טיפה.

עשיתי גם איזה שהוא חישוב. יש פה 75 מיליון שקלים. זה אומר לפי 7,000 שקלים למטר, יש פה 100 מבנים של 100 מטר, סדר גודל.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
חישוב גרוע, כי חצי מזה הולך למשהו אחר בכלל.
אביחי בוארון (הליכוד )
לא, בשנתיים יש לך 40 מיליון, זה 2023. 35 ב-2024.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא היית פה על הפאנלים, זה יהיה בניין יקר. יש פה ושם.
אביחי בוארון (הליכוד )
אז עוד פחות מזה. זאת אומרת, יש פה בין 50 ל-100 מבנים. אין פה הרבה. ואני שואל שתי שאלות: אחת, אם אתם יודעים לומר היום כבר לאן זה הולך ללכת? גם בשיתוף פעולה בין הגופים. ושתיים, ואולי זו שאלה משפטית אלינו כחברי כנסת. האם אנחנו יכולים להסליל את הכסף הזה בעצה אחת עם אנשי המקצוע כמובן.
היו"ר לימור סון הר מלך
לייצר תעדוף כאילו.
אביחי בוארון (הליכוד )
לייצר תעדוף יותר מדויק, כדי לראות שהכסף הזה הולך באמת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מי שלא זכה.
אביחי בוארון (הליכוד )
למי שלא זכה, בדיוק כך.
קרן ליפשיץ זיתון
אז הקול קורא שייצא ברגע שיוחלט ונדע כמה כסף, יש קול קורא שעכשיו נכתב יחד עם אגף הבינוי במשרד החינוך. יושב פה נציג שלהם. ואנחנו לגמרי בתוך הקול קורא, מתעדפים פריפריה.
היו"ר לימור סון הר מלך
מעולה, מעולה.
חגי גרוס
דרך אגב, זה גם נעשה בשיתוף עם התנועות.
קרן ליפשיץ זיתון
עם מרכז שלטון מקומי.
אביחי בוארון (הליכוד )
כשאת אומרת פריפריה למה אנחנו מתכוונים?
קרן ליפשיץ זיתון
מדד שטראוס, למ"ס. אתה רוצה?
אביחי בוארון (הליכוד )
גיאוגרפית חברתית.
קרן ליפשיץ זיתון
זה מגובש כרגע. אבל לגמרי מתעדפים קודם כל - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אפשר את הטיוטות של הקול קורא?
קרן ליפשיץ זיתון
כן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
וגם בקשה לנתונים. כמה עולה ילד בבני עקיבא, צופים, נוער עובד, לפי רשויות. עלות שנתית. עם כל ההנחות שאתם עושים, עם כל מה שלא יהיה. כמה עלות שנתית לילד. כמה מבקשים מההורים.
קרן ליפשיץ זיתון
אה, כמה דמי חבר או כולל הכל? מפעלים, קורס הדרכה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הוא יש לו מחנה קיץ, יש לו טיול בחנוכה, יש לו מסיבת ל"ג בעומר. כמה עולה הכל לילד? לפי רשויות. מה החבילה שהורה נדרש לשלם בדימונה, בערד, בירוחם, בקריית שמונה מול עוד מקומות. כמה באמת, נראה את הדיפרנציאליות, את המספרים. להביא לנו את הנתונים האלה.
אביחי בוארון (הליכוד )
ואם אפשר עוד שתי מילים על המנגנון הזה שבין התנועות. אולי התנועות יכולות לספר איך המנגנון הזה עובד. וכמובן שמעתי פריפריה. האם הפריפריה, כשאנחנו מדברים על פריפריה זה כולל גם את יהודה ושומרון בתוך הפריפריה הזאת?
נדב אלישיב
בהחלט כן.
אביחי בוארון (הליכוד )
אוקיי. מנגנון?
נדב אלישיב
אני אציג כמה דברים. נדב אלישיב, אני יושב ראש ועדת רשויות מקומיות במועצת תנועות הנוער.

אז קודם כל, רק תיקון קטן לגבי המבנה. אנחנו מדברים על מבנה של סדר גודל של 250 מטר. העלות איפה שהוא באזור 2.3-2.5, יש פה אנשי מקצוע שיגידו יותר טוב ממני. אבל מניסיון שלנו בשנים האחרונות, זה פחות או יותר, זוהי פחות או יותר העלות.
אביחי בוארון (הליכוד )
10,000 שקלים למטר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה באזור, זה מבנה ציבורי.
נדב אלישיב
עכשיו, לגבי המנגנון. יש בעצם בתוך הקול קורא, אני לא יודע אם לזה התכוונת. אבל איזה שהוא מנגנון שמאזן בעצם את החלוקה בין התנועות. כי יש הרי תנועות יותר גדולות, יותר קטנות. אז יש ניסיון בתוך הקול קורא לייצר מצב שיש איזון גם בין התנועות. שלא יקרה מצב של איזה שהיא תנועה מאוד קטנה תקבל עכשיו איזה שהוא מספר מבנים שהוא לא פרופורציונלי, שזה איזה הוא מנגנון איזון. ככה לייצר איזון בין, בתוך הקול קורא.

אבל לגבי מה שקרן הסבירה על הפריפריה אני רק רוצה להגיד שכרגע לפי הטיוטה של הקול קורא מדובר על תקצוב משמעותית זה וגם היה איזה שהיא התכתבות וגם בקשה של מרכז השלטון המקומי שאפילו התקצוב יהיה יותר גבוה לרשויות סוציו-אקונומי נמוך ובקשה שהייתה לה הסכמה מקיר לקיר כמובן, שההשתתפות תהיה רק 5%. אז יש על זה הסכמה של כולם כמובן.
אביחי בוארון (הליכוד )
זאת אומרת, יש פה סדר גודל של 30 מבנים, אם אני מבין נכון.
נדב אלישיב
כן, הערכה. זה גם תלוי בסוציו-אקונומי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אם יקבלו את כל הכסף. לא בטוח שהוועדה תקצה את כל מה שהממשלה ביקשה. יש עוד נושאים שעלו פה.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, היא ביקשה, כן. אבל יכול להיות. טוב.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה, החישובים שלך מאירים, אבל יקבעו.
אביחי בוארון (הליכוד )
לא, מיכאל, אני שואל את עצמי, אם אנחנו מדברים על 30 מבנים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
נכון, זה בטל בשישים.
אביחי בוארון (הליכוד )
א', בטל בשישים.
היו"ר לימור סון הר מלך
זה לא בטל בשישים. אי אפשר לזלזל ב-30 מבנים.
אביחי בוארון (הליכוד )
ו-ב', האם הוועדה פה יש לה את הסוברניות להחליט ביחד עם הארגונים לאן המבנים האלה הולכים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן, מה שאתה יכול לעגן בחוק. פריפריה וסוציו-אקונומי.
אביחי בוארון (הליכוד )
לא באופן כללי. ספציפית.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ספציפית.
היו"ר לימור סון הר מלך
כן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
תראה, בדרך כלל ועדה לא מנהלת כספים. אבל היא עושה בקרה על החלטות, היא נותנת קריטריונים.
אביחי בוארון (הליכוד )
אבל מדובר פה באיזה שהוא תקציב שהוא "חוץ תקציבי".
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה יכול לקבוע כללים מאוד ברורים איך ילך הכסף, למי.
היו"ר לימור סון הר מלך
זה יהיה המלצות הוועדה. המלצות הוועדה יהיו עם קריטריונים מאוד מאוד ברורים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה גם יכול לדרוש דוחות בהמשך, לפני החלטה, להציג. לפני שמחליטים למי לתת.
אביחי בוארון (הליכוד )
צריך לאשר.
היו"ר לימור סון הר מלך
על זה אנחנו נצביע. זה יהיה המלצות שעליהן אנחנו נצביע.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
פה זה הצבעה. אחר כך הם עושים הרבה - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה לא נכון.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ברגע שנתת להם את הכסף, אין לך הרבה כוח.
היו"ר לימור סון הר מלך
זה התפקיד שלנו. אבל התפקיד שלנו לפקח שבאמת הכל קורה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה יכול להעניש אותם שנה הבאה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אנחנו מצביעים על המלצות?
היו"ר לימור סון הר מלך
זה לא נכון. רגע, רגע, שנייה. אנחנו יכולים עוד משהו. לא רק להעניש אותם שנה הבאה, אלא אנחנו יכולים להגדיר בתוך, בשורה התחתונה לאן הכסף צריך ללכת, בצורה שאין להם גמישות. ואז זו הדרך.
אביחי בוארון (הליכוד )
חברת הכנסת הר מלך, השאלה אם אנחנו יכולים, מיכאל, ביחד איתם, לא להעניש, אלא בצורה הוליסטית לבנות את התוכנית לאן הדבר הזה הולך ולראות ביצוע.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז אנחנו בשלב הערכים. בשלב לדעת כשאתה בונה בניינים, תקציב תנועות הנוער לא קטן. ושמספר הילדים גדל, אז אוטומטית אם תקנת הבסיס נשארת, אז הוא קטן. יש פה בעיות יסוד. אתה בונה בניינים ואין להם גב של פעילות ומימון ממשלתי.
אביחי בוארון (הליכוד )
לא, הפעילות קיימת בדרך כלל. רק היא קיימת במבנים פרוביזוריים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אבל אני אומר, חסר, יש חוסר.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, אז אחד הדברים, חבר הכנסת אביחי. אחד הדברים שאנחנו מקדמים פה, וזה היה שינוי ממה שהאוצר דרש בהתחלה, זה שכל מבנה שיוקם דרך הקרן, ייבנה דרך הקרן, יכלול בבנייה שלו פאנלים סולאריים. שאז בעצם אתה מרוויח פעמיים: א', מטרות הוועדה, החוק, מדברות על אנרגיות מתחדשות. והדבר הנוסף זה שבעצם את ההפעלה והתחזוקה של המקום אתה תוכל לקבל דרך הרווחים של הדבר הזה. מה שאנחנו כן נצטרך לוודא זה שהרשויות המקומיות לא ישתמשו בכסף הזה לדברים אחרים ולא לפעילות שנמצאת שם. אוקיי? זה משהו שאנחנו נצטרך לדרוש אותו. אבל זה התפקיד שלנו אחר כך. בשלב הזה אנחנו רק בונים את המבנה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה יודע, כמו בצבא, שיש אישור תוכניות. אז הוועדה יכולה לקבל החלטה ולהגיד מותנה באישור תוכניות בוועדה. ואז יציגו לאן הם רוצים ולמי, לפי הקריטריונים ואז אפשר לעשות תיקונים בוועדה. אבל אז אתה, זה מסוכן, כי נניח הם יציגו 20 רשויות והוועדה תגיד לא, תיתן לרשות אחרת. ואז אתה כבר מתחיל מריבה בין רשויות. אתה רוצה הליך שקוף ומקצועי, שלא יזוהם באיזה הטיות כאלה ואחרות.
היו"ר לימור סון הר מלך
טוב, חבר הכנסת ניסים ואטורי, תודה.
ניסים ואטורי (הליכוד)
סליחה על העיכוב.
היו"ר לימור סון הר מלך
תודה על ההשתתפות. כן?
ניסים ואטורי (הליכוד)
קודם כל, פעם קודמת דיברתי על הנושא של האוצר, שהם לוקחים את זה די אליהם. אין לי בעיה שכל אחד ייקח את התהילה ויגיד אנחנו עזרנו וזה. אבל הם כבר חגגו את זה שלאן הכסף הלך. זאת אומרת, יש תחושה מסוימת שדי מדלגים עלינו. אני אומר חשוב מאוד לבדוק את זה עם הייעוץ המשפטי של הוועדה, איך אנחנו מכניסים סעיף. אני רוצה מאוד שיהיה כמו שאמרנו, שאנחנו נדאג לראות איפה הכסף הולך. כי ברגע שזה מגיע לאוצר זה נעלם בתוך הבליל הזה של התקציב, במיליארדים שהם מחזיקים ומחלקים אותם ואנחנו הופכים להיות איזה קופה קטנה.
היו"ר לימור סון הר מלך
דרך אגב, יש הרבה מאוד שינויים. לא, לא, לא, שנייה. יש הרבה מאוד שינויים שאנחנו יצרנו בתוך הדרישות שלהם. אם זה בתחום של בריאות הנפש וגם אם בתחום של הבינוי של תנועות הנוער ושל מבנים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ואטורי מכוון גם לאן הכסף הולך. זה שהממשלה הודיעה לנו על שתי אופציות ועוד לא ראינו את הדיון חלופות שלהם.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, אז זה בדיוק לאן. אז זה ממש לאן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אנחנו יכולים להגיד שמטרות הקרן נוספות. וכמו שאמרו היועצים המשפטיים, אפשר גם לשם.
ניסים ואטורי (הליכוד)
אני מבקש לעצור את הזמן.
היו"ר לימור סון הר מלך
כן, סליחה. ניסים, אתה יכול לדבר.
ניסים ואטורי (הליכוד)
אז כמו שחברי אמר נכון, והוא דייק אותי נכון. אבל אני אומר, ראיתי מסיבה באוצר, נערי האוצר הרימו כוסית לחיים על זה שהם העבירו כסף שבא מהגז והולך לכל מיני דברים. בסדר, אין לי בעיה. שיגידו מה שהם רוצים. חשוב לנו שיהיה סעיף שאנחנו קובעים פה לאן הכסף הולך. אנחנו לא רוצים שאנשים חלשים ותנועות נוער ונקודות חלשות, כמו שאני אמרתי. אצלנו אף פעם לא מגיע לנו שקל בסוף, לגולן. ולכן חשוב שאנחנו נעבור על הדברים האלה. אנחנו צריכים לפקח עליהם וחשוב להוסיף את הסעיף. ואני מציע כבר שנעבוד על זה עם הייעוץ המשפטי, לראות איך אנחנו עושים את זה.
היו"ר לימור סון הר מלך
תודה רבה.
ניסים ואטורי (הליכוד)
תודה. לקראת ההצבעה. אם לא, אנחנו נתנה, אנחנו צריכים להתנות את זה?
היו"ר לימור סון הר מלך
אני חושבת שבסדר, אנחנו נגיע להצבעות יותר מוכנים. כן?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אפשר אולי לשמוע ממשרד האוצר?
היו"ר לימור סון הר מלך
כן, הנה, בסדר גמור. משרד האוצר, גולן בדיחי, תודה רבה.
גולן בדיחי
שלום.
היו"ר לימור סון הר מלך
היו פה הרבה שאלות, אני מקווה שרשמת.
גולן בדיחי
כן, זהו. אז שמי גולן ממשרד האוצר.
היו"ר לימור סון הר מלך
ואם הוא שוכח אז אתם פה בשביל להזכיר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אל תדאגי.
גולן בדיחי
אני בצוות של יואב הכט, שהיה כאן עד עכשיו והתעסק עם הנושא הזה מהצוות. ואני יודע שהתרגלתם לדבר איתו. הוא נמנע, הוא לא יכול להגיע כרגע.
היו"ר לימור סון הר מלך
חבל.
גולן בדיחי
חבל מאוד. אז אני אשמח שנייה שחבר הכנסת הרצנו ישאל שוב את השאלה, כדי שאני אוכל לענות מדויק.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
השאלה שאני כל הזמן שואל, גולן, היא למה בחרתם לפסוח על סעיף ד לחוק שמגדיר שצריכים להיות סכומים שמוקצים לטובת מו"פ אנרגיות מתחדשות ומו"פ של אנרגיות מתחשבות ובסעיף אחר פיתוח תעסוקה בנגב. לפי המסמך שהונח לפני חברי הכנסת, מופיע שבחרתם באמת שהסכום יהיה אפס. אבל אתם צריכים לנמק, לכל הפחות, אם לא בחרתם לשקול את ההחלטה המוזרה הזאת מחדש. לפחות, לפחות לנמק בפני חברי הכנסת מדוע ברחתם לפסוח. מה היו החלופות שהוצגו בפניכם? מה החלטתם לתעדף על פני? למה וכמה.
גולן בדיחי
תראה, אז צריך לומר קודם כל שהממשלה לא בחרה את השימושים המוצעים כעת משום שהיו שיקולים נגד השקעה באנרגיה או מחקר ופיתוח של אנרגיה, אלא משום שהיא ראתה שיקולים חיוביים בזכות השימושים המוצעים כעת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא אדוני. אתה צריך לנמק למה. יש בחוק שני סעיפים שמגדירים על מה הממשלה צריכה להוציא. אם בחרתם לתעדף דברים אחרים אתה לא צריך להסביר לי למה תנועות נוער זה חשוב ולמה בריאות הנפש זה חשוב. אתה צריך להסביר, זה ברור מאליו. אתה צריך להסביר למה בחרת לפסוח על שני הסעיפים האחרים בהצעה שהגשת.
גולן בדיחי
כן. אז אם אני מבין נכון את השאלה, אני חושב שהתשובה היא דווקא רלוונטית. שלא הייתה כאן איזה שהיא התעלמות מהחוק. אני חושב שגם היועצת המשפטית של הכנסת אמרה דבר דומה בדיון הקודם. לכן לא הייתה כאן מטרה להתעלם מהוראות החוק, אלא דווקא לקיים את הוראות החוק הרחבות ולהשקיע במטרות חברתיות וחינוכיות. ואני אשמח להרחיב על השיקולים בעד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה פשוט ביזוי הכנסת. אני לא יכול, זה פשוט הזיה.
תמר בנתורה
אני אתייחס.
היו"ר לימור סון הר מלך
אי אפשר להגיד שזה ביזוי הכנסת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
בעיניי זה ביזוי הכנסת.
היו"ר לימור סון הר מלך
זה לא ביזוי הכנסת. ישבה פה היועצת המשפטית.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
והורתה להם לנמק את זה. ואם הוא אומר אין לי. והוא אומר אין לי נימוק, בחרתי בדברים יותר טובים. זה ביזוי הכנסת.
גולן בדיחי
אבקש לדייק שלא אני בחרתי, אלא הממשלה בחרה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אתה מייצג את הממשלה, אדוני. אלא אם כן אני טועה.
גולן בדיחי
בהחלט, אני מייצג את הממשלה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אוקיי, אז אתה בא כוחה של הממשלה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מי בחר? מי בממשלה בחר את האופציות האלה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
מאיזה אופציות בחרתם?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, איזה משרד בחר את האופציות האלה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
איזה פרויקטים של מו"פ ושל אנרגיות מתחדשות בחרתם?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ראש הממשלה, האוצר. מי בממשלה בחר את זה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
איזה פרויקטים של תעסוקה בנגב בחנתם ואמרתם נעדיף להשקיע בזה פעם אחרת, כי הסכום לא מספיק גדול. מה בחנתם? תסביר.
גולן בדיחי
קודם כל, חשוב להגיד באמת שאפשר בהחלט להשקיע בזה ולבחון את זה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא שמת לב לשאלה. שאלתי מי בחר את זה?
גולן בדיחי
קשה לי קצת להבין.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מי בממשלה החליט על שתי האופציות האלה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, אי אפשר ככה.
גולן בדיחי
זאת הצעת הממשלה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל מי, מי? הממשלה זה לא גוף עלום ללא שמות.
גולן בדיחי
אני רואה שהייעוץ המשפטי מבקש לדבר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, לא, סליחה, לא, לא. עם כל הכבוד, שאלתי אותך שאלה.
היו"ר לימור סון הר מלך
שנייה. סליחה, חבר הכנסת ביטון, נשמה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה זה הוא אומר ייעוץ משפטי? הוא לא רוצה לענות שאלה?
היו"ר לימור סון הר מלך
רגע, שנייה. היא רוצה לדייק את השאלה. שנייה, בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
השאלה הזאת בתוקף.
היו"ר לימור סון הר מלך
נו, רגע. מה את רוצה?
תמר בנתורה
אני רגע רוצה למסגר, גם את הדיון וגם את השאלה. כפי שחוק מורה, באמת צריך שהכסף יוקצה למטרות חברתיות, כלכליות וחינוכיות, כפי שכבר הסברנו את זה כאן בוועדה. וצריך להתייחס גם, צריך גם להתייחס להקצאת סכומים למטרות בסעיף 38(ד) לחוק. ביניהם עידוד תעסוקה בנגב, השקעה במו"פ, אנרגיות ירוקות מתחדשות וכדומה. והאוצר, ככל שהוא לא מקצה סכומים כאלה, צריך להתייחס לנימוק למה בחרתם בעצם את המטרות האלה שאתם בחרתם. מה נבחן, איך התנהל ההליך? זאת אומרת, אתם צריכים לנמק את ההקצאה שאתם מביאים אלינו.
גולן בדיחי
אני חושב שיש נימוקים מצוינים מדוע זאת ההצעה שמונחת על שולחן הכנסת.
תמר בנתורה
אוקיי. אז בוא נפרט. גם אם אמרתם את זה בעבר, בוא נפרט את זה בבקשה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל אתה לא ענית מי בממשלה החליט את זה.
היו"ר לימור סון הר מלך
גם אם אמרתם, תחזרו על הנימוקים.
תמר בנתורה
בוא נפרט את זה בבקשה. בסוף חברי הוועדה צריכים להבין את הנימוקים להקצאה הזאת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה יכול לענות על השאלה שלי? מי בממשלה החליט על שתי האופציות האלה?
גולן בדיחי
זאת הצעת הממשלה שהסכימו עליה שרים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה, בת קול יצאה? יצאה בת קול ואמרה הממשלה, זה האופציות? מישהו ישב והחליט. איזה שר? איזה שר החליט? עם כל הכבוד לך, אתה לא תמרח אותנו.
גולן בדיחי
חס וחלילה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
האם כל השרים יכלו לדון בזה? האם כל השרים קיבלו אופציה להציע? איזה שרים החליטו על ההקצאה הזאת? מי השר שהחליט על זה?
גולן בדיחי
הצעת הממשלה שהונחה על שולחן הכנסת מייצגת את עמדת הממשלה כולה, כל השרים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל אתה היית בתהליך. יש פרוטוקולים של קבלת החלטות. הצגתם חלופות שם. אז תגיד לנו מי דן ומי החליט.
היו"ר לימור סון הר מלך
חבר'ה, תקשיבו, אם אין לכם תשובות טובות, מחר יש לנו ועדה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל אי אפשר ככה להתנהל.
היו"ר לימור סון הר מלך
מחר הם יצטרכו לתת תשובות. אני חושבת שצריך להיות פה זה עומר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל רגע, אני רוצה להבין, לימור. חברת הכנסת.
היו"ר לימור סון הר מלך
דרך אגב, הוא נתן את התשובות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רוצה להבין, כי אני צריך להבין אם אני צריך לייצר פה פוזיציה פחות נעימה ממה שהייתה פה עד עכשיו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן, אנחנו רוצים לעבוד ביחד.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא צריך פוזיציה פחות נעימה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
חברת הכנסת סון הר מלך, האם לשיטתך אלו תשובות שמתקבלות על הדעת?
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, זה לא מתקבל על הדעת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז אני לא מצליח. אז מאה אחוז, בואו נדרוש מהאוצר תשובות שמתקבלות על הדעת. אתם בחרתם להתעלם לגמרי מסעיף (ד) בסעיף 38 שמנחה, שהסעיף שמנחה אתכם להגיש הצעה מפורטת לפי סימן זה. סימן זה כולל את כל סעיפי המשנה. בשני סעיפים מפורשים יש לכם דרישה להתייחס לסכומים המוקצים לאנרגיות מתחדשות, למחקר ופיתוח ולעידוד התעסוקה בנגב. אתה לא יכול לומר, להגיע לפה ולומר נתעלם מזה. אתה לא יכול. כי אז אתה מבזה את חברי הכנסת.
גולן בדיחי
אין לי כוונה לבזות את חברי הכנסת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל זה מה שאתה עושה. ולכן אני אומר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה לא רק, אתה מסתלבט עלינו. אני שואל אותך שאלה, אתה שולח אותי ליועצת המשפטית? אתה חושב שזה יעבור לך בשתיקה? תגיד אני לא יודע את התשובה. לא יודע, לא אמרו לי, אסור לי.
גולן בדיחי
חלילה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אתה שולח אותנו ליועצת המשפטית?
גולן בדיחי
חבר הכנסת יוראי להב הרצנו שאל או הפנה שאלה של התעלמות מהחוק, לכן אני סבור שהייעוץ המשפטי הוא הגורם הרלוונטי לענות על זה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז אני מבקש שתנחי אותו מה הוא צריך לעשות.
תמר בנתורה
אני אחזור על העמדה שלנו. לפי העמדה שלנו - - -
היו"ר לימור סון הר מלך
יש לי אבל תחושה, התשובה היא לא מספקת, אני מסכימה. אבל יש לי תחושה שגם לא רוצים לשמוע כאילו, זה, זה כאילו איזה, יש איזה ציפייה לשמוע משהו מסוים. ואם לא נשמע את המשהו הזה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שישמיע משהו.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, עכשיו שנייה. עכשיו עוד נקודה. אני רוצה לדייק. לא, אין לי בעיה. זה לא מקובל עליי מה שקורה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רק אגיד.
היו"ר לימור סון הר מלך
שנייה, אני רק אומר דבר. שנייה, שנייה. רק אני רוצה לומר משהו. אנחנו, יש התייחסות לאנרגיות מתחדשות. יש התייחסות. אי אפשר לחזור על זה, עוד פעם, גם אם תחזור.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אפשר את ההצעה בכתב?
היו"ר לימור סון הר מלך
אני אומרת לך שיהיה התייחסות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
רגע, שנייה, אבל לפני כן. תקשיבי, לימור.
היו"ר לימור סון הר מלך
איפה משרד האנרגיה? נמצא פה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
גברתי יושבת הראש, באמת אני בא בנפש חפצה. מבחינתי שיגיד לי 'יוראי, התנהלו שלושה דיונים במועדים כאלה וכאלה שבהם דנו באופציות של עידוד תעסוקה בנגב, היו מספר חלופות'.
היו"ר לימור סון הר מלך
אין בעיה. גם זה התשובה שאני רוצה לשמוע. זה מה שאני רוצה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
'חשנו שזה יקר מידי, שזה לא במקום, שדרושה עוד מחשבה על זה'. רק אני בתחושה שלי, שהם זלזלו לגמרי בהוראות סעיף (ד).
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא היה תהליך שקוף. ישב שר עם עצמו והחליט.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
בדיוק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא רוצה את זה. ושר אוצר, הוא יתעדף את החינוך, הוא יתעדף את החברה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
עכשיו, שיגיד שבישיבה הזאת ישבו שלושה ראשי אגפים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא הביאו שר כלכלה. זה כלכלי, חינוכי, חברתי. היו קוראים לשר הרווחה, לחינוך, לשוויון חברתי, לדיון.
היו"ר לימור סון הר מלך
רגע, רגע, שנייה, שנייה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כמה משרדי ממשלה היו שותפים בגיבוש ההמלצה הזאת?
היו"ר לימור סון הר מלך
כנראה שהתשובות לא יהיו אחרות. כנראה שאנחנו לא נשמע פה תשובות אחרות. אני דורשת שמחר, עם יואב שליווה אותנו לאורך כל הזה. שהוא יגיע לכאן וייתן את התשובות. מה?
קריאה
גם גולן ברור יבוא.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, גולן עכשיו באמת, אתה מוזמן לבוא בשמחה.
גולן בדיחי
אני אשמח לבוא בכל מועד.
היו"ר לימור סון הר מלך
אבל מחר אנחנו רוצים תשובות ברורות. שמעתם מה סדר, זה לא להגיד, כולם מבינים למה היה חשוב לבחור דווקא את הדברים האלה. אנחנו רוצים לדעת למה בסוף גם הוחלט שלא זה. איזה דיונים יצרו את המציאות הזאת. טוב. משרד האנרגיה, אוריאל בבצ'יק, בבקשה. אנחנו נשמח לשמוע אותך בנושא של פאנלים סולאריים ומבנים עם זה. בנייה ירוקה. רגע, היית אצלנו?
אוריאל בבצ'יק
כן, הייתי ביום חמישי. אז אני רק, התבקשנו בעצם להביא נתונים לגבי עלויות של פאנלים סולאריים על המבנים ועלויות של בנייה ירוקה. שזה אומר בנייה ירוקה זה אומר התייעלות באנרגיה. כשהרעיון הוא בעצם שהמבנים, במסגרת החלטה שכבר התקבלה, המבנים בעצם יהיו מאופסי אנרגיה, או אפילו חיוביים באנרגיה. זאת אומרת, מייצרים יותר אנרגיה במהלך השנה מאשר הם צורכים. לקחנו בחשבון, שוב, זה הכל הערכות ואפשר, אלו נתונים שהוועדה יכולה לעשות איתם שינויים כאלה ואחרים. אבל אנחנו מדברים בעצם על לקחנו בחשבון 30 מבנים. על כל מבנה מערכת סולארית של בערך 250 מטר רבוע. שזה אומר 33 קילו-וואט הספק מותקן של פאנלים סולאריים. כשעלות הבסיס היא 3,400 ש"ח לקילו-וואט מותקן. זאת אומרת שבהערכה, בהשקעה של 112,000 שקלים למבנה, בהינתן הנתונים האלה, וסך הכל על 30 מבנים עלות של 3.4 מיליון ש"ח. כשאם אנחנו לוקחים בחשבון שההשקעה היא מאה אחוז מצד הממשלה, בעצם מהיום, מהשנה הראשונה הכנסה פר מבנה היא בסביבות, לאחר שמורידים את התחזוקה, עלויות תחזוקה, שטיפה וכו' - הכנסה היא בסביבות 20,000 שקלים לשנה למבנה במשך 25 שנים. אלו הנתונים.

בדקנו גם את הנושא של קרויים סולאריים, אבל מבדיקה שעשינו מול החברים כאן, אנחנו מבינים שאין תקציב במסגרת המפרט לקרויים רגילים. זאת אומרת שכדי לעשות קרויים סולאריים צריך גם עלויות קונסטרוקציה וגם עלויות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
גם לפאנלים לא היה תקציב. אז מה? אתה יכול להכפיל את שטח הפנים של מבנה.
אוריאל בבצ'יק
אתה צודק.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה זה אין תקציב? אתה מראש הגדלת את ההוצאה אם התחייבת לממן פאנלים. תשקיע עוד קצת ותכפיל את שטח הפנים באמצעות פרגולה קולטת שמש.
אוריאל בבצ'יק
בסדר גמור.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן. והם צריכים צל. מה הילדים האלה צריכים? להיות בצל, בחוץ. תעשה להם פרגולה. וכשאתה עושה פרגולה מראש בתוך הבנייה.
היו"ר לימור סון הר מלך
זה פחות סניפים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
קצת פחות, אבל well done.
היו"ר לימור סון הר מלך
זה לא קצת פחות, זה הרבה פחות, כי זה בדיוק חצי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
זה הרבה פחות ממה שצריך. צריך מאות סניפים בישראל. אנחנו נעשה 20-30? בואו נעשה אותם state of the art, נעשה אותם טוב, מניבים, sustainable. סביבתיים. נוכיח.
היו"ר לימור סון הר מלך
אבל אז אתה פחות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז נפסיד שני סניפים, אבל נרוויח.
היו"ר לימור סון הר מלך
למה שניים? איך הגעת לשניים?
קריאה
הפסיד שניים, שניים. 3.5 מיליון שקלים עולה לו להקים את - - -
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא משנה. אבל תאמיני לי, אם נתת להם 40,000 שקלים הכנסה או 20,000 שקלים הכנסה, וואלאכ, זה דרמטי. 20,000 זה חשמל מים, 40,000 זה גם פעילות. זה גם מלגות לילדים.
קריאה
מיכאל, 3,000 שקלים לחודש, זה מה שייתן לך?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
חשמל, מים וקצת פעילות, כיבוד.
היו"ר לימור סון הר מלך
נו, הלוואי עליי.
קריאה
אשמח לתקציב כזה לכל הסניפים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
נכון שזה שווה?
אוריאל בבצ'יק
אני אשלים פשוט את הנתונים לגבי קרויים סולאריים. העלות למטר רבוע לקרוי סולארי של חצר, זה בעצם קרוי נמוך, היא בסביבות ה-4,300 שקלים לקילו-וואט מותקן. לעומת 3,400. זה כולל את עלות הקונסטרוקציה. שזה עלות שהיא גבוהה ב-27% מעבר להתקנה על הגג.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן, כן.
אוריאל בבצ'יק
ואם אנחנו מדברים על קירוי של מגרש ספורט, אז אנחנו מדברים על עלות של 5,000 שקלים בערך, שזה תוספת עלות של 67% לעלות של פאנל סולארי על גג. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים בחשבון הצללה סולארית של בערך 160 מטר רבוע פר מגרש, שוב, זו הערכה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן. אבל בגוף הבנייה זה עלות שולית. כשאתה נותן לקבלן לעשות לך את קורות הבטון החוצה, זה בגוף הבנייה. זה לא אחרי זה להזמין קבלן נוסף. עושה לך, התכנון האדריכלי צריך לכלול קורות החוצה, שעליהם כבר שמים פאנל בידודי ומיד אחריו פאנלים. תבואו לירוחם לראות את זה. כאילו, עשו את זה כבר.
אוריאל בבצ'יק
בכל מקרה, אנחנו כמשרד תומכים ושמחים על ניצול כל שטח לטובת ייצור אנרגיה סולארית. כדי להגיע ליעדים של יעד של 30% אנרגיה מתחדשת עד 2030. אנחנו נביא עוד נתונים ככל שניתן. זה קצת קשה לתת נתונים לגבי הקרויים הסולאריים, כאדריכל אני יכול להגיד לחבר הכנסת שפשוט זה חישוב אחר. אפשר פשוט צריך לראות את המפרטים של המבנים. שוב, אפשר, אם יש כבר את הקונסטרוקציה אז העלות היא אותו דבר, אתה צודק. היא כמו להתקין על הגג. ואז אפשר גם סולארי וגם הצללה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ברגע שהוועדה נתנה לכם הוראה לשים פאנלים סולאריים הוגדלה ההוצאה לבנייה הזאת. עכשיו צריך למקסם את הבנייה הזאת כדי שהיא תניב את המקסימום הכנסות. ועוד 5% על הקונסטרוקציה שווה להבטיח את העתיד על הפעילות. וזה גם ילמד את המדינה לבנות מבני ציבור. בזכותנו כל בניין עתידי ייבנה ככה.
היו"ר לימור סון הר מלך
מיכאל ביטון, תאמר לי, איך אנחנו יכולים לוודא שהרשויות באמת הכספים שהרווח מהפאנלים הסולאריים ילך באמת לתפעול? איך אני יכולה לוודא את זה שהם לא ייקחו את זה?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש דרך אפילו ללא הרשות. זה שגוף ממשלתי עושה התקשרות ארצית עם חברה לפאנלים סולאריים. מניבה לגוף הממשלתי את הכסף. לא משנה, חברה למתנ"סים או כל גוף אחר. הוא יקבל את הכסף וייתן אותו לפעילות. לא חייב שההסכם על הפאנלים יהיה של הרשות המקומית. יכול להיות הסכם של גוף ממשלתי.
היו"ר לימור סון הר מלך
ואין שום דרך לאכוף.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש דרך. בדרך כלל זה הסכם שאומר אנחנו ניתן לך בניין תמורת א', ב', ג'. אם לא תעמוד בבניין הזה, אתה מכיר בזה שנוריד לך תקציבים.
אביחי בוארון (הליכוד )
מיכאל, למה שהבניין לא יהיה של תנועת הנוער?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, אין תנועת נוער. תנועת נוער זה לא יישות משפטית.
אביחי בוארון (הליכוד )
בטח שכן.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, התנועה הארצית. אבל היא לא הבעלים של האדמות האלה.
אביחי בוארון (הליכוד )
לא של האדמה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ואין הקצאות קרקע לכל התנועות. זה סיפור מהסרטים. להקצות לתנועת נוער אדמה זה מתחיל ויכוח פוליטי מקומי. סיפור. וגם כשאתה מקצה, מינהל מקרקעי ישראל רואה את הרשות, זה הקצאת משנה, זה לא ישיר.
אביחי בוארון (הליכוד )
רגע, הרשות מקצה את הקרקע לתנועת הנוער. תנועת הנוער, על פי הנחיה ומעורבות של משרד החינוך, משרד החינוך עם הרשות המקומית.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
המינהל מקצה לרשות למבני ציבור. הרשות חותמת הסכם עם המינהל על הבניין. והיא עושה חכירת משנה או הסכם משנה עם התנועה. אבל הבניין נשאר שייך לרשות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
למה שהרשות לא תשלם את ההוצאות?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
שייכנס לתנועה ישירות. אם הזמנת העבודה להנחת הפאנלים הסולאריים תהיה מגוף שהוא לא הרשויות המקומית.
אביחי בוארון (הליכוד )
אלא תנועת הנוער.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הם יקבלו גם את הכסף חזרה. אבל אתה לא רוצה 8 תנועות שיעשו הסכמים. אתה רוצה גוף מרכזי או גוף ממשלתי. כי יש פה בעיה של העברת כספים. אתה צריך לתת את הכסף הממשלתי לגוף ממשלתי בלי מכרז כדי שיניח את הפאנלים והוא יתחייב להביא את הכסף חזרה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אפשר לשאול את משרד האנרגיה שאלה?
היו"ר לימור סון הר מלך
כן, בטח.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אוריאל, נכון? אתם כשהובאה ההצעה לפה לראשונה היא לא כללה שום התייחסות לא לאנרגיות מתחדשות ולא למו"פ. האם שותפתם בדיונים, באיזה שהם דיונים שהאוצר ניהל, סגן האוצר, סגניתו, בדבר ההצעה שהונחה על שולחן הכנסת?
אוריאל בבצ'יק
למיטב ידיעתי רפרנט האוצר לאנרגיה, למשרד האנרגיה כן השתתף בישיבות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אוקיי. והוא הציע הצעות?
אוריאל בבצ'יק
למיטב ידיעתי כן.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אתה יכול לשתף אותנו איזה הצעות הוצעו?
אוריאל בבצ'יק
אני לא הייתי בדיונים. אז אני לא.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז אני אשמח אם מחר, שמשרד האנרגיה יגיד באיזה ישיבות, מי השתתף מטעמו ואיזה הצעות הוצעו. בהתאם להוראות החוק. בסדר? ואיזה הצעות הוצעו, נותחו. בסדר? על הכיפאק. יש פה נציג של משרד העבודה? אולי נשאל גם אותם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
למה? הם לא קיבלו כלום.
היו"ר לימור סון הר מלך
היה מקודם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הם לא קיבלו כלום, למה הם יבואו?
אוריאל בבצ'יק
אפשר להשלים פשוט רק את השורה התחתונה? כי ביקשתם שורות תחתונות.
היו"ר לימור סון הר מלך
הם היו בקודמת.
אוריאל בבצ'יק
לגבי עלויות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן, אבל הדגש של השאלה שלך, יוראי, מטרות הקרן חינוכיות, חברתיות, כלכליות. בסעיף המשנה אנרגיה מתחדשת, תעסוקה בנגב, כציון מפורש. די היה שאותם משרדי ממשלה רלוונטיים, ברמת שרים או מנכ"לים היו מקבלים דיון באוצר. בוא, אתה רווחה, חברתי, בוא אתה שוויון חברתי, בואו תציעו לנו רעיונות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה מה ששאלתי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
שואלים האם היה דיון? האם ניתנה הזדמנות לחברתיים לדבר על הכסף הזה? ואנחנו עוד שואלים. אבל תמשיך לשאול. זה יהודים, הם יודעים לשאול.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, אני שואל שאלה. כי אני מניח שבוצע פה הליך תקין ואני רוצה לשאול האם הוזמנתם?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הוא לא, הוא לא הכתובת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הוא נציג משרד האנרגיה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן, אבל הוא לא מרכז את עבודת הקרן בממשלה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז מי מרכז?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
האוצר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
בסדר, האוצר אומר לי שהוא לא יודע. אז אני שואל את הקצה השני.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
הוא יודע, אבל הוא לא השיב. הוא יודע. אבל היא אמרה לו שהוא ישיב בעתיד.
היו"ר לימור סון הר מלך
הוא חייב, הוא חייב מחר. לא בעתיד, מחר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מחר.
היו"ר לימור סון הר מלך
מחר. אני לא צוחקת, מחר בבוקר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
בסדר. אני מקווה, מה אני אגיד לך?
היו"ר לימור סון הר מלך
וגם מחר סגנית שר האוצר תהיה פה.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ואתם אל תתבלבלו, אנחנו בעד לעשות מבנים לתנועות נוער. אנחנו בעד פגועי נפש, שלא תתבלבלו. אבל אנחנו בעד הליך שמכבד את הכנסת. לא שקרה פה משהו שלא מכבד את התהליך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מסכים.
אביחי בוארון (הליכוד )
אפשר לבקש עוד בקשה?
היו"ר לימור סון הר מלך
כן.
אביחי בוארון (הליכוד )
ממה שהבנתי מהחברים ממשרד החינוך, אז מתגבש איזה שהוא מנגנון לחלוקת אותם 30 מבנים. ואני חושב שיהיה נכון, זה לא מסובך מידי אני חושב, לשבת משרד החינוך עם תנועות הנוער. שנייה, שנייה אות. ולהעלות, להציף לכאן לוועדה מסמך יותר קונקרטי, כמה מבנים הולכים לאן. צפון, דרום, מזרח, יו"ש, מרכז וכו'. ושהוועדה, וזאת ההצעה שלי לוועדה, תצביע על מסמך טיפה יותר קונקרטי. גם אם אתה לא רוצה להיכנס לניהול ולתיקון סטיות, אבל תקבל משהו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אפשר שהוועדה לא תאשר את ההקצאה הזאת עד להצגת תוכנית עבודה מפורטת. היא תוצג בתיקונים ואז היא תאשר.
קרן ליפשיץ זיתון
אז אנחנו נשמח לשלוח לכם את הטיוטה של הקול קורא. אין לי, אני לא יכולה להגיד לך לאן יוקצה. כי עוד לא התפרסם קול קורא ועוד לא הגישו בקשות. זה תלוי במי יגיש.
אביחי בוארון (הליכוד )
לא, אבל מלכתחילה תפני את הקול קורא, אני סתם, 4 מבנים צפונה, 4 מבנים דרומה, ועוד 1 למרכז ו-1 ליו"ש. סתם אני זורק.
קרן ליפשיץ זיתון
אז לגבי לשבת, אנחנו יום יומי יושבים. הם לגמרי בתוך הדיונים. ואנחנו נשלח לכם את הטיוטה ואנחנו נשמח לחידודים. כי אני אומרת שוב, אסטרטגית המשרד, משרד החינוך, רוצה שהמבנים יהיו בפריפריה.
היו"ר לימור סון הר מלך
מעולה. ובהתיישבות. כן, אנחנו פריפריה והתיישבות.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
יש פריפריה חברתית בהתיישבות. יש קריית ארבע, יש מקומות עם קשיים. מצווה שיהיה שם גם.
אביחי בוארון (הליכוד )
לא, מה שאני אומר, מיכאל, ביום שלישי, מתי ההצעה הסופית?
היו"ר לימור סון הר מלך
שלישי.
אביחי בוארון (הליכוד )
שלישי. אז עד שלישי, אם אפשר לגבש את המסמך הזה.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, אפילו לפני. אפשר להעביר אותו היום אם יש מסמך כזה כבר.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל יש לי שאלה ליועצים המשפטיים. נניח שהוועדה מאשרת את הסכומים והם נכנסים לתקציב המדינה. אבל בהחלטה שהיא קובעת היא אומרת אנחנו מאשרים, בגלל הלחץ על התקציב, סכומים לפה, לפה, לפה. כל סכום כזה יש עליו כמה כללים. אחד, למשל הסכום הזה, של מבנים לתנועות נוער, יאושר לאחר הצגת קול קורא. יאושר לביצוע בוועדה, לאחר קול קורא ולאחר כמה תשובות שעוד לא קיבלנו.
תמר בנתורה
למה הכוונה יאושר? אנחנו בסוף מאשרים את זה עכשיו.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא, בתקציב המדינה המספר הזה יכלל, כי אישרנו אותו פה. יהיה כתוב שם סכום למבנים לתנועות נוער. הם לא יוכלו לבצע את הסכום עד לכמה תשובות שהם יתנו לנו.
תמר בנתורה
זה בעצם אישור על תנאי.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
לא על תנאי, זה טוטאלי. הכסף הולך למבנים.
תמר בנתורה
אפשר לקבוע אמות מידה. אפשר לקבוע קריטריונים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
כן. אבל אם אין לנו סמכות.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, יש לנו סמכות. אבל לקבוע את הקריטריונים. אנחנו נקבע את הקריטריונים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אבל אם לא קיבלת את התשובות? עד יום שלישי את יכולה לגמור את זה? כאילו, אני אומר אם יש מצב שהבירורים שלנו לא נגמרו ועדיין צריך לאשר להם תקציב, למדינה.
היו"ר לימור סון הר מלך
תקשיב שנייה. למשל בוא, הם ביקשו ממני בנושא של פגועי נפש, אני כתבתי שזה יהיה פגועי נפש - - -. אז הם ביקשו שאנחנו נשאיר להם איזה שהוא מרווח גמישות. אנחנו מתעקשים לא להשאיר מרווח גמישות. אנחנו נצביע שאין להם.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
מה שיוחלט פה זה לביצוע.
היו"ר לימור סון הר מלך
בדיוק. אוקיי? זה היתרון של הוועדה הזאת.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
בסדר. אם אפשר להחליט את הכל עד שלישי, כדאי.
היו"ר לימור סון הר מלך
אנחנו נקבע.
אביחי בוארון (הליכוד )
אני חושב שזה לא מסובך לקבוע את זה. כי בסופו של דבר כל ראש תנועת נוער יודע כמה חניכים מחוסרי גג יש לו. ואז עושים איזה שהוא איזון בין כל התנועות, ביחד עם משרד החינוך ומקבלים את ההחלטות.
היו"ר לימור סון הר מלך
מועצת תנועות הנוער, אתם יש לכם איזה שהוא פילוח של צורך ותעדוף? יש לכם?
רועי תשובה
יש לנו פילוח של צורך, אין לנו פילוח של תעדוף. אני חושב שאנחנו מערבבים פה בין שני דברים. בין כל תנועת נוער ומה הצרכים שלה ואיזה שהוא תעדוף אחר. מצד אחד, אתם מבקשים לעשות תהליך רציני וארוך, ומצד שני אתם אומרים אולי עד מחר נכין מסמך שאף אחד לא הכין אותו. רציני זה לא יהיה.

אני חושב, ברור לכולם וכולנו כאן הסכמנו, לפחות כך אני מבין, שצריך להיות תעדוף משמעותי למקומות שבהם לרשויות עצמן יש קושי יותר גדול לבנות מבנים עבור התנועות שכבר פועלות שם. אנחנו יכולים לקרוא להם פריפריה, אנחנו יכולים לקרוא להם רשויות עניות. יכולים לקרוא להם מקומות שבהם האנשים הם במעמד סוציו-אקונומי נמוך או כל דרך אחרת. בשביל לייצר איזה שהוא תעדוף שיכלול בתוכו גם את כל שיקולי תנועות הנוער ביחד וגם את המעמד או את הדירוג הסוציו-אקונומי של היישובים. לא נוכל לעשות את זה, בטח לא עד מחר וגם לא עד יום שלישי.
היו"ר לימור סון הר מלך
אז איך הקול קורא יידע למי לפנות?
רועי תשובה
הקול קורא מבוסס על שני דברים: הוא מבוסס על שוויוניות בחלוקה, כמו שהסביר נדב מקודם, בין התנועות, בשביל לוודא שאף אחד לא נהנה מהמשאב הזה בצורה עודפת או בצורה שהיא עולה על החלק היחסי שלו בכלל בחברה או במפה הזאת. והוא מבוסס על זה שהרשויות המקומיות עצמן יגידו רוצות אנחנו. אנחנו יודעים שיש לנו, לא רק התנועה אומרת שיש צורך עכשיו ביישוב X, אלא גם הרשות אומרת תראו, אני יודעת שיש צורך. יודעת שחסר. וגם מוכנה לעשות את ההשקעה, שהיא גם לא רק ההשקעה של הבנייה. אלא את ההשקעה של מסביב. להעמיד אנשים, ללוות את התהליך. לוודא שנוכל להעמיד את הקרקע, ללוות את התהליך אחר כך כדי לוודא שזה מצליח לטווח ארוך. לבוא עכשיו ולקבוע קביעות שאולי אפילו עלולות במובנים מסוימים לסנדל את התהליך לטווח ארוך. אם יבואו במקום ארבע, נגיד נלך עם הדוגמה של ארבע וארבע. ארבע רשויות בצפון, ארבע בדרום, יבואו עכשיו שש בדרום ושתיים בצפון. כי בצפון יגידו תשמעו, עכשיו ראשי הרשויות שנמצאים לא יבחרו ללכת על הסיפור הזה. אז מה, מה נעשה? אני חושב שיושבים פה כל כך הרבה נציגי ממשלה, כל כך הרבה, משרד החינוך שמלווה את זה, משרד האוצר, המרכז לשלטון מקומי, תנועות הנוער. כולם רוצים לעשות אותו דבר. כולם תחת אותם רעיונות ועקרונות. צריך, אנחנו צריכים לבטוח גם בעצמנו שאף אחד לא הולך לעבוד על אף אחד ולבנות עכשיו 30 מבנים בגוש דן. אם אנחנו לא יכולים לסמוך אחד על השני ולפחות לסכם את הדבר הזה, אז אנחנו אולי בבעיה הרבה יותר גדולה מלקבוע עכשיו איפה נבנה מבנה.
היו"ר לימור סון הר מלך
לא שלא אנחנו לא סומכים, זה לא הסיפור.
רועי תשובה
אני מבין.
היו"ר לימור סון הר מלך
הסיפור הוא שלפעמים יש רשויות מקומיות שיש להן יותר כוח, יש כאלה שיש להן פחות כוח.
רועי תשובה
אז אנחנו נותנים משאב לרשויות המקומיות ואנחנו מזמינים אותם לנצל את המשאב הזה.
תמר בנתורה
האם אנחנו נמצאים ב-1 עד 5?
היו"ר לימור סון הר מלך
לא, אז הנה, אתם יצרתם, אפילו בסטנדרטים שאתם יצרתם, שאתם אומרים אנחנו רק מי שיוכל להבטיח ולהיות מסוגל. לא תמיד. אז יבואו אותם אלה שיש להם את היכולת.
נדב אלישיב
רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו חשוב שנייה. אנחנו מדברים על מצב שבו היום אני עוסק כבר מעל 15 שנה מסתובב ברשויות מקומיות ומנסה לשכנע אותם לבנות מבנים לתנועות נוער. אנחנו מביאים למצב שבו רשות מקומית חלשה, במקום להעמיד, צריך להעמיד - - -
היו"ר לימור סון הר מלך
אני רוצה, המילה "חלשה" זה בדיוק המילה שאני רוצה לשמוע.
נדב אלישיב
שנייה, רגע, רגע. אני רוצה להבהיר את זה. רשות חלשה שעד היום הייתה צריכה להעמיד 2.5 מיליון שקלים תצטרך עכשיו להעמיד 125,000 שקלים או 150,000 שקלים. בסדר?
היו"ר לימור סון הר מלך
זה עם הפאנלים הסולאריים?
נדב אלישיב
אם זה יהיה עם הפאנלים הסולאריים יכול להיות שהמחיר יעלה קצת. אבל אני אומר, עדיין.
היו"ר לימור סון הר מלך
השאלה אם לא, זה ייצא.
נדב אלישיב
אבל שנייה, אני רוצה להגיד משהו חשוב.
הדר אליהו
נדב, אבל האם עדיין מדברים על 1 עד 5? אני לא שמעתי את זה מרועי.
נדב אלישיב
כל הרשויות, שנייה.
הדר אליהו
האם כל הרשויות המקומיות יוכלו לגשת או רק 1 עד 5?
נדב אלישיב
הרשויות המקומיות, רגע. תקראו, אפשר לשלוח לכולם. רשויות מקומיות חלשות מקבלות תעדוף בתוך התבחינים. תעדוף, זאת אומרת, הניקוד שהם יקבלו.
הדר אליהו
זה פתוח לכל הרשויות המקומיות?
נדב אלישיב
פתוח לכולם.
הדר אליהו
זה לא מה שנאמר בהתחלה.
נדב אלישיב
הרשויות החלשות מקבלות תעדוף וניקוד הרבה יותר גבוה.
הדר אליהו
אני מבינה לחלוטין. אני מבינה לחלוטין. אני רק רוצה שהדברים יהיו מיושרים פה.
נדב אלישיב
הניקוד שרשות מקומית חלשה מקבלת בתוך הקול קורא, שהטיוטות שלו, הוא עוד לא נסגר. אבל הטיוטות, זה גם מה שאושר ב-2019. מדבר על ניקוד הרבה יותר גבוה לרשויות חלשות. ולא רק לרשויות חלשות. זאת אומרת, גם רשות חזקה, אבל הגישה סניף בשכונה שהיא פריפריה חברתית, בסדר? זה גם נלקח בחשבון. זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא בתוך.
הדר אליהו
נדב, אני רוצה לחזק אותך. ואני לא סתם שאלתי אותך את השאלה הזאת. אני מאוד מסכימה שמדברים פה על הרשויות החלשות ויש פה את הבעיה האובייקטיבית והוא צוינה ונותחה פה. והיא ברורה לכולנו. יש פה גם רשויות מקומיות שהן בסוציו-אקונומי גבוה, אבל ההכנסות שלהן הן מאוד נמוכות. אין להן כסף. הן עניות. ובני הנוער שם נפגעים בכל מיני תחומים. בין היתר בחינוך הפורמלי, בין היתר בתוך החינוך הפורמלי גם בענייני התנועות. אוקיי? אז אסור לשכוח את זה. ואני חושבת שמה שנדב העלה פה זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אז אנחנו עושים תיקון חברתי לרשויות החלשות, כפי שכולנו, שגור לנו בפה. כולם ברור להם מה זה רשות חלשה. אבל יש רשויות שהן חלשות, אבל הן נתפסות בעינינו כחזקות. אני מדברת כלכלי, מבחינת העוצמה הכלכלית של הרשות. אבל אין ספק שצריך לתת את אותו משקל גבוה יותר לחלשות.
אביחי בוארון (הליכוד )
אני רוצה לומר מהצד השני. יש רשויות חזקות, כמו נתניה, עירי. שבהן יש שכונות פריפריאליות.
היו"ר לימור סון הר מלך
זה מה שהיא אמרה.
אביחי בוארון (הליכוד )
לא, היא אמרה הצד השני.
נדב אלישיב
אמרנו, זה נכנס. בתוך הקול קורא זה נכנס.
אביחי בוארון (הליכוד )
אבל אתה לא מייעד את הקול קורא לרשויות מ-1 עד 5.
נדב אלישיב
מדד שטראוס הוא ברשויות הגדולות הוא שכונתי. זאת אומרת, אם הרשות הגישה, לצורך העניין, נתניה זו דוגמה מעולה. בסדר? אם נתניה הגישה את קריית נורדאו, היא תקבל ציון גבוה. הגישה את עיר ימים תקבל ציון נמוך. בסדר? אני נותן דוגמה מעיר שאתה מכיר. כאילו, יש, יש הבדל בין שכונות. וגם הדבר הזה, הקול קורא מכיר אותו. כי משרד החינוך, בשונה ממקומות אחרים, יודע להגיד ברמת השכונה.
אביחי בוארון (הליכוד )
ועוד שאלה בקשר לקול קורא. האם הקול קורא ישייך את עצמו או יפנה לצורך קיים? זאת אומרת, יש הרבה מאוד סניפים בתנועות נוער שכבר היום פעילות שנים ארוכות במבנים פרוביזוריים.
נדב אלישיב
הרעיון הוא לבנות מבנים במקומות שהפעילות קיימת.
אביחי בוארון (הליכוד )
שכבר יש בהם פעילות. יפה.
נדב אלישיב
אנחנו לא בונים מבנה כדי שתהיה פעילות, אלא איפה שחסר. אותם 400 פלוס מבנים שנכון לרגע זה יש פעילות.
אביחי בוארון (הליכוד )
יש שם "מצוקת דיור".
נדב אלישיב
אבל אין מבנים. או מבנים רעועים או במקלט ציבורי שעכשיו, עכשיו בשבוע האחרון היו צריכים לפנות אותו, ובצדק, כדי שיהיה לתושבים של אותה שכונה מקלט פנוי ונקי. ואז אחר כך נחזור לעשות את הפעילות שלנו.
היו"ר לימור סון הר מלך
תודה רבה. מנהלת מחלקת בקרת מבנים ממפעל הפיס, מגי בכר. שלום.
מגי בכר
אהלן. אני אתן כמה משפטים רקע על איך מבני מועדוני פיס לנוער בעצם נמצאים בשטח. אז הפיס פועל מתוקף ההיתר שניתן לו על ידי משרד האוצר, שר האוצר. שלפיו 50% מהרווח הנקי הולך לבניית כיתות לימוד, בתי ספר וגני ילדים. זה באוצר, משרד החינוך, החלוקה נקבעת שם. 50% עובר לרשויות המקומיות לצורך בנייה, שיפוץ, מחשוב, ציוד, הכל. כשמדובר על משהו בסביבות 817 מיליון שקלים בשנה. הסכום הזה מתחלק בין 259 רשויות, לפי ארבעה קריטריונים: יש את נושא של גודל האוכלוסייה, 50%. הדירוג הסוציו-אקונומי 25%. מרחק ממרכז הערים הגדולות 20% ואחוז המשרתים בצבא ובשירות לאומי 5%. הסכום נכנס לנוסחה, מתחלק בין 259 רשויות וזה מה שיש לכל רשות כל שנה כדי לבנות מועדון נוער, אולם ספורט, ספרייה וכו'.

בשנים האחרונות עשינו תיקון. רשויות שלא הגיעו ל-600,000 בשנה הן מקבלות אוטומטית קודם כל 600,000 ואז מתחילים את החלוקה ליתר. מדובר על 44 רשויות נכון לחלוקה האחרונה, שלא מגיעות בסכום מינימום כזה. אחרי שהרשות בחרה איזה מבנה היא בונה, בהנחה שהיא בחרה מועדון נוער, לנו אין נגיעה או ידיעה לאיזה תנועה זה הולך. אם בכלל לתנועה או לשימושים אחרים של הנוער ולאיזה פרק זמן, לתנועה כזו או אחרת או לשימוש כזה או אחר.

אז אם אנחנו רוצים כמה נתונים מהשנים האחרונות.
היו"ר לימור סון הר מלך
אם אפשר להתמקד במבני נוער.
מגי בכר
נוער, נוער, בוודאי.
קריאה
לא, אבל לא תנועות הנוער.
מגי בכר
אין חלוקה.
אביחי בוארון (הליכוד )
כל הנוער.
מגי בכר
בדיוק.
הדר אליהו
הרעיון הוא שמבקשים להשאיר את הסוברניות לרשות המקומית להחליט למה היא מבקשת להקצות את המבנה. לאיזו פעילות נוער היא מבקשת להקצות את המבנה. זו הסיבה שמפעל הפיס לא יודע לענות על זה. ואני שוב, אני אמרתי את זה גם לתנועות. אני אומרת את זה באופן חד משמעי. זה לדבר עם התנועות. תעשו חיפוש מי יושב במבנה מפעל הפיס, מי לא. אם אפשרי. את מפעל הפיס, אני מדברת בשיא הרצינות, יש גם מדיניות מרכז השלטון המקומי, יש פה ראשי רשויות. הם נבחרו, הם נבחרו בבחירה ישירה. יש להם מדיניות ברורה והם סוברנים להחליט.
רועי תשובה
אין לנו טענה לראשי הרשויות או למישהו אחר.
הדר אליהו
רועי, אני יודעת שלא.
רועי תשובה
אנחנו רק אומרים שזה נתון שאיך, אני עכשיו צריך לצאת לאלפי או?
הדר אליהו
לא, כל מזכ"ל יודע מי אחראי.
רועי תשובה
לא, הוא לא יודע אבל להגיד אם זה מבנה פיס או לא מבנה פיס. שנבנה לנוער או לא נבנה לנוער?
הדר אליהו
אם זה אפשרי, לא בזמן שיש לוועדה לתת לנו.
רועי תשובה
בטח לא בזמן הזה.
נדב אלישיב
קיבלנו מבנה מעיריית ירושלים בשנה האחרונה. הגענו לטקס חנוכה. ואז אמרו רגע, רגע, צריך להכניס את מפעל הפיס, כי בעצם הם נתנו את הכסף לפרויקט. ובשנייה האחרונה התקינו שם שלט. לאף אחד לא היה מושג.
הדר אליהו
בואו, בואו רגע. שנייה. זה שיש מקרים יחודיים וססגוניים, כולנו יודעים את זה. אוקיי? אני, ואני אומרת את זה שוב, אני לא רואה שום סיבה לא להשיג את הנתונים האלה. אני אמרתי את זה גם לרועי לגבי סיטואציה אחרת או לנדב. יש בעיה של זמן. דורשים מכם פחות או יותר ב-48 שעות. ברור לי שלא תצליחו לעשות את זה. אם נותנים משימה לכל מזכ"ל ולמזכ"ל יש את המניפה שלו כלפי מטה, כולנו מכירים את המבנה הארגוני. אז אפשר לעשות את זה. הבעיה שלכם זה זמן. אז אני אפילו לא מצפה מכם שתעשו את זה. אני אומרת לכם דוגרי. אי אפשר, אתם לא תעמדו בזה.
רועי תשובה
אני מסכים איתך שזה תהליך שאם נצא אליו גם נצטרך להבין למה אנחנו מתכוונים. כל מבנה פיס? מבנה פיס שנבנה במקור לנוער? נבנה לפני 20 שנה או ב-10 שנים? יש לזה כל מיני פרמטרים.
הדר אליהו
אני מודה שאני לא מבינה מה המהות. כאילו, למה זה חשוב גברתי יושבת הראש?
היו"ר לימור סון הר מלך
אני גם לא מבינה למה זה חשוב. אני מנסה להבין עכשיו. את יודעת מה? תני לנו את הנתונים ואנחנו נראה.
הדר אליהו
מה שנבנה נבנה בזכות הרשויות. זה לא קשור לזה שהמדינה לא צריכה, בואו, שימו. it's about time, סליחה.
מגי בכר
אני אומרת שבעשור האחרון הסתיימה בנייה של 46 מועדונים, בעלויות של סך הכל 80 מיליון. ועכשיו בתהליך כ-43 מועדונים, בעלויות של כמעט 70 מיליון. זה פחות או יותר מה שקורה אצלנו בעשור האחרון.
קריאה
הנתונים מפורסמים איפה שהוא באופן פומבי?
מגי בכר
יש את אתר מפעל הפיס. אפשר לראות שם איזה פרויקטים הסתיימו. מה שבתהליך עדיין לא. כשייגמר הוא ייכנס למאגר. היום אני יכולה להגיד בקול רם, אני אפילו אשמח. הוא שאל על פונקציה סולארית. יש כאן גם את אוריאל. אז יש את הפרויקטים של הלוואות לרשויות המקומיות להתקנה של פאנלים על מבני ציבור. וחוץ מזה, כל פרויקט שיוצא לדרך עם מפעל הפיס, לא בהכרח מועדון נוער, כל מבנה ציבור אחר, אנחנו חלק מהדרישות שלנו שיהיו הכנות לפאנלים. והשלב הזה זה גם להכניס את התקצוב של ההתקנה של הפאנלים עצמם.
היו"ר לימור סון הר מלך
אנחנו גם באמת אחת הדרישות שלנו פה בוועדה שבאמת המבנים שייבנו, אם זה תנועות נוער ואם זה בתים מאזנים וכאלה, אז באמת שכל מבנה שיוצא תחת הוועדה הזאת יהיה מלווה בעצם עם פאנלים סולאריים.
מגי בכר
גם מפעל הפיס.
הדר אליהו
צריך להתייחס לעלויות האחזקה בטווח הארוך. שזה גם משהו שבסופו של דבר יושת על הרשויות. אז גם צריך להבהיר את זה לרשות המקומית בקול קורא. ואז היא תשקול אם היא נכנסת לסאגה הזאת או לא. בואו לא נשכח את זה.
היו"ר לימור סון הר מלך
האחזקה של הפאנלים הסולאריים. דרך אגב, הם אמרו.
הדר אליהו
לא לזה התכוונתי. אני אומרת, אולי לא הבנתי אותך אוריאל.
אוריאל בבצ'יק
מה השאלה?
הדר אליהו
אני מדברת שצריך לקחת בחשבון שהסיפור של הפאנלים יש גם הוצאות שהן לטווח ארוך.
אוריאל בבצ'יק
כמובן, אנחנו לוקחים את זה בחשבון, כן.
היו"ר לימור סון הר מלך
אתם מדברים אחרי העלויות האלה שהיא מדברת עליהם, אתם מדברים על 20,000 שקלים לשנה. אחרי שהורדתם?
אוריאל בבצ'יק
אחרי עלויות תחזוקה.
היו"ר לימור סון הר מלך
אז התייחסו לזה.
הדר אליהו
אוקיי, אוקיי. סליחה, לא שמעתי.
אוריאל בבצ'יק
רק נקודה לגבי ההלוואות של מפעל הפיס. באמת היה פרויקט שהוא שותף עם מפעל הפיס ומשרד האנרגיה, הלוואות לייצור סולארי על נכסי רשויות מקומיות. רק שכרגע אי אפשר לקדם פעימה שנייה, כי יש איזה שהוא חסם בהיתר שנקבע, בהיתר של מפעל הפיס.
מגי בכר
ההיתר החדש לא מאפשר למפעל הפיס לתת הלוואות או להיות ערב להלוואות לרשויות המקומיות. כך הפעלנו את הפרויקט הקודם, הוא היה במסגרת ההיתר הקודם. ההיתר החדש נכנס בפברואר שנה שעברה והוא לא מאפשר לנו את זה.
היו"ר לימור סון הר מלך
הבנתי. ויש דרך כן לסייע בפרויקט הזה פה של הוועדה של הקרן לאזרחי ישראל?
מגי בכר
זה תחת, עוד פעם, ראש רשות הוא יכול לבחור להביא את המאצ'ינג מתוך הכסף.
היו"ר לימור סון הר מלך
אז מה הצינורות כן שמפעל הפיס יכול?
מגי בכר
זה להגיש בקשה. רשויות מכירות את התהליך מול מפעל הפיס. אין שום בעיה. בהנחה שיש לו כסף פנוי והוא לא לקח את זה לדברים אחרים.
היו"ר לימור סון הר מלך
הבנתי. אוקיי, בסדר. טוב.
אביחי בוארון (הליכוד )
עוד שאלה אחת, ברשותך, לימור?
היו"ר לימור סון הר מלך
כן?
אביחי בוארון (הליכוד )
שאלה אחת בקשר למדד שטראוס שדיברת עליו. מועצות אזוריות נכנסות למדד שטראוס? זאת אומרת, אם אתה, אם יש עיר שבה יש שכונות פריפריאליות.
נדב אלישיב
אתה שואל אם הישובים הם בשטראוס?
נדב אלישיב
יש גם לפי מועצות אזוריות, גם יישובים וגם שכונות. יש שלושה מדדים. יש שלושה מדדים אם אני זוכר נכון. יש רשויות, יש יישובים ויש שכונות.
קרן ליפשיץ זיתון
מדד שטראוס עובד לפי בית ספרי, יישובי, שכונה ויישוב. כאילו, רשות.
אביחי בוארון (הליכוד )
רשות עירונית.
קרן ליפשיץ זיתון
אז במועצה אזורית ישובים.
אביחי בוארון (הליכוד )
הבנתי. אוקיי. בסדר גמור.
היו"ר לימור סון הר מלך
טוב. יש עוד שאלות? מישהו רוצה לומר דברים?

טוב, אז אני חושבת שאין, הדברים ברורים. לפחות ברמת החשיבות. ואני באמת מאוד מאוד שמחה ומברכת. אנחנו נצטרך רק באמת להעמיד איזה שהם קריטריונים. אנחנו נשמח מאוד מאוד לפגוש את הקול קורא שיצא, כדי לראות באמת.
קרן ליפשיץ זיתון
הוא אצלכם.
היו"ר לימור סון הר מלך
הוא אצלנו? כבר העברת?
קרן ליפשיץ זיתון
אני לא יודעת מי מתכתבת איתי.
היו"ר לימור סון הר מלך
אה, יופי, מעולה. תודה רבה.

אנחנו גם נבקש לדעת מהן העלויות השנתיות לפי הרשויות. כאילו, מה התקצוב של כל.
קרן ליפשיץ זיתון
אמרתי אנחנו ניתן. לעשות עכשיו מיפוי של 257 רשויות זה יהיה, אנחנו מכל תנועה, דוגמה של עיר בפריפריה לעומת עיר.
היו"ר לימור סון הר מלך
מעולה. כך שיהיה לנו איזה שהיא תמונה כללית.
אביחי בוארון (הליכוד )
אל תשכחו את יו"ש שם בזה.
קרן ליפשיץ זיתון
הבן שלי שם, אנחנו לא שוכחים.
היו"ר לימור סון הר מלך
איפה הבן שלך?
קרן ליפשיץ זיתון
ברגע זה בתל רומיידה.
היו"ר לימור סון הר מלך
טוב, רציני הבן שלך. שהשם ישמור עליו.

אנחנו, גם האוצר פה, אנחנו נחכה, נמתין לתשובות מהם, באמת על הבחירה למה ומה היה ההליך שבחר באמת לא להתייחס לשני חלקים, שני סעיפים בתוך הגדרות החוק, כחלק מהמטרות של הקרן לאזרחי ישראל.

תודה רבה לכל הנוכחים. אני שמחה על הדיון החשוב. תודה רבה. באמת הדיון היה פורה וחשוב ומשמעותי. ובעזרת השם שנזכה באמת לראות סניפים חדשים ופעילות ונוער והנהגה ושליחות ואת כל הבשורה המדהימה הזאת שתנועות הנוער מביאות לעולם. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:39.

קוד המקור של הנתונים