ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 15/05/2023

הטיפול במונופולין ובריכוזיות בענף המזון – דוח ביקורת שנתי 71ג

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים