ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/05/2023

הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג-2022, הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג-2023, הצעת חוק גירוש משפחות מחבלים, התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג-2022, הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג-2022, הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד ציבור מטפל), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים