ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/05/2023

פרק ז' (בנקאות ואשראי), למעט סעיפים 26-25 מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת22
ועדת הכלכלה
09/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 106
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"ח באייר התשפ"ג (09 במאי 2023), שעה 12:00
סדר היום
פרק ז' (בנקאות ואשראי), למעט סעיפים 26-25 מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
דן אילוז
זאב אלקין
שלום דנינו
עמית הלוי
עופר כסיף
אופיר כץ
חברי הכנסת
מיכאל מרדכי ביטון
רות וסרמן לנדה
צבי ידידיה סוכות
עידן רול
מוזמנים
מיכאל בן דהן - רפרנט פיננסים באגף תקציבים, משרד האוצר

עמיהוד שמלצר - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

דודי קופל - משנה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

הילה צדף - עו"ד שוק ההון, משרד האוצר

אביגיל פלג - מתמחה בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אביגיל ונקרט - רכזת פיננסיים באג"ת, משרד האוצר

טובי האריס - רשות התחרות

רויטל קיסר סטויה - סגנית המפקח על הבנקים, בנק ישראל

חן פליישר - עו"ד, לשכה משפטית, בנק ישראל

מירי רוזנשטוק - בנק ישראל

גרניט אופק - בנק ישראל

גלי כספרי - מנהלת מחלקת מחקר, איגוד הבנקים

עינת יוסוב - איגוד הבנקים

טיבי רבינוביץ - מנהל קשרי חוץ, איגוד הבנקים

לבנת קופרשטיין דאש - יועצת משפטית, איגוד הבנקים

פאר עירן - בנק הפועלים

ענת סביצקי- ביינהורן - מנהלת אסטרטגיה ורגולציה במקס, חברות כרטיסי האשראי

רן מלמד - נקודת מפנה –המרכז לקידום מדיניות של רווחה כלכלית

משה קאשי - פורום 99
ייעוץ משפטי
ורד קירו-זילברמן
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק ז' (בנקאות ואשראי), למעט סעיפים 26-25 מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג–2023, מ/1612
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את הישיבה בנושא פרק ז' (בנקאות ואשראי), למעט סעיפים 26-25 מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג–2023.

אחרי שעברנו על הנושא החדש אנחנו מסיימים את ההצבעות. יש לנו את ההסתייגות שלך, חבר הכנסת אלקין, שנשארה פתוחה. הגענו עם האוצר ועם בנק ישראל לאיזשהו סיכום ואני מבין שהוא גם מקובל עליך, נכון?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא לגמרי. אני אסביר ואעדכן.
היו"ר דוד ביטן
עליי הוא מקובל. ראיתי את התיקון, הוא נראה לי בסדר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה מה שחשוב. אתה ברוב פה ואני במיעוט.
היו"ר דוד ביטן
לא קשור. אני הולך עניינית.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מבחינה עניינית, הלו בדיון סביב ההסתייגות הזאת שתי סוגיות. אחת, סוגיית השקיפות לכוח לאותו גוף פיננסי - - -
היו"ר דוד ביטן
זה נפתר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
גם פה יש פער. בהתחלה הייתה הטענה שבכלל אי-אפשר ליידע אותו כחוק הלבנת הון. עכשיו התברר שכשיש לו סירוב, מיידעים אותו כבר היום. יש הנחיות רלוונטיות של בנק ישראל וסיכמנו אותם רק בנושא הזה שיהדקו את זה בצורה יותר ברורה מבחינת ההוראות שבנק ישראל יוציא. זה לגבי הסירוב.

עכשיו, במקרה של משיכת זמן – הרי הסיבה יכולה להיות – יש שתי דרכים: אפשר לסרב ואפשרה פשוט לעשות פינג פונג של מסמכים ולא לתת תשובה.
היו"ר דוד ביטן
אי-אפשר פינג פונג עד אין-סוף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אפשר. בשביל זה, בין השאר, נועד הסעיף הזה שלנו בחוק. סופרים 3 חודשים מפתיחת התיק ולא מהסיום כדי למנוע מהבנקים למרוח זמן. אז כאן הפער הוא כזה: הם מסכימים שצריך ליידע גם במקרה של משיכת זמן, ההצעה של בנק ישראל לעשות את זה בהנחיות לבנקים - - -
היו"ר דוד ביטן
אי-אפשר כל דבר - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא בחקיקה ראשית. אני אמרתי שאם הדיווח למפקח על הבנקים הוא בחקיקה ראשית, למה זה לא יהיה בחקיקה ראשית? מה ההבדל?
היו"ר דוד ביטן
מה יהיה בחקיקה ראשית?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
החקיקה הראשית היום אומרת, מה הסעיף אומר? שאם 3 חודשים לא קיבלו תשובה, חייבים לדווח למפקח על הבנקים. זו החקיקה הראשית.
היו"ר דוד ביטן
החוק מדבר על דיווח. איזה סוג דיווח ומה עושים - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא. זה דיווח למפקח. אני הצעתי להוסיף בחוק גם דיווח ללקוח במקביל. הם מציעים לעשות זה לא בחוק אלא בהוראות.
היו"ר דוד ביטן
יש לכם בעיה שיהיה בחוק?
חן פליישר
אנחנו חושבים שכל הטיפול בהודעות ללקוחות היום מטופל בהיבטים האלה שקשורים לסירוב סביר בהוראות נב"ת. זה לא נכנס לתוך ואקום, יש כבר כל מיני הוראות שעוסקות בדבר הזה. אנחנו בשיחה עם חבר הכנסת - - -
היו"ר דוד ביטן
אבל יש בעיה שיהיה כתוב דיווח לבנק ודיווח ללקוח?
חן פליישר
כן. בגלל שאנחנו לא בחנו את כל התניות שיש בתוך הסעיף הזה בהקשר של הלקוח. וכמו שאמרתי, אנחנו מצהירים גם לפרוטוקול שאנחנו נקבע את זה בהוראות. חלק כבר קיים ואת ההשלמות שעליהן דובר אנחנו נקבע בהוראות וככה הלקוחות יקבלו את המידע והמטרה תושג.
היו"ר דוד ביטן
בהוראות תכתבו את זה במפורש?
חן פליישר
כן. וגם ברגע שזה יהיה בהוראות, גם יהיה עיצום כספי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתם לא מוכנים לכתוב בחוק שיהיה גם דיווח ללקוח בהתאם למה שיקבע בהוראות של בנק ישראל? משהו כזה.
חן פליישר
אנחנו לא רואים בזה צורך. כבר יש היום הוראות שעוסקות בדיווח ללקוח ואנחנו נרחיב אותם לאור השיח שהיה פה. אני פשוט לא ראה בזה צורך.
היו"ר דוד ביטן
שים לב שהחוק הזה הוא תוספת למה שקיים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מבין זה. מה שמפריע לי פה שזה - - -
היו"ר דוד ביטן
הבנתי, אני יודע מה מפריע לך.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כשרוצים לקבע דיווח למפקח על הבנקים, זה חקיקה ראשית. דיווח ללקוח זה נעשה בהוראות שאותן, אתה יודע, פעם אפשר ככה ופעם ככה. זה לא עובר פה אחר כך. אפשר לעשות הוראות כאלה ואחר כך לשנות. לכן אני שואל למה אין סימטריה.
היו"ר דוד ביטן
נכון שההתנגדות פה לא מובנת. רק יהיה כתוב שגם יהיה דיווח ללקוח. מה הבעיה עם זה? לא כתוב שזה בניגוד להורות אל כתוב בהתאם לכללים, לא כתוב כלום. באופן כללי, כמו שיש באופן כללי דיווח של הבנק, מה מפריע שיהיה כתוב בחוק שידווחו ללקוח?
חן פליישר
אחד, החשש שלנו זה מהשפעות רוחב. ברגע שמכניסים את זה בהקשר הקטן הזה, וזה לא כתוב בהקשרים אחרים של אותו עולם – אני מזכירה, זה קטן בתוך - - -
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת, מבחינה משפטית יש עם זה בעיה.
חן פליישר
זה יכול עורר שאלות - - -
היו"ר דוד ביטן
מי פה ממשרד המשפטים? יש מישהו אולי?
שלום דנינו (הליכוד)
יש מישהו שמבין במשפטים?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
יש לנו ייעוץ משפטי משלנו.
היו"ר דוד ביטן
לא, זה לא קשור. לגבי השלכות הרוחב, יש פה - - -
חן פליישר
לגבי השלכות הרוחב, אני אומרת שבחנו. בזמן קצר כזה אנחנו מבקשים שאם התכלית מושגת ואין בזה צורך, למה להסתבך.
היו"ר דוד ביטן
הם עשו פה הליכה די רצינית, גם המפקח מעורב פה, לא רק העובדים, אז אני חושב שאפשר לתת להם צ'אנס.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כמה זמן ייקח לכם להוציא הוראות?
היו"ר דוד ביטן
בנוסף לזה יהיה פה דיווח פעם בשנה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן. על זה תכף נדבר. זה הדבר השני.
היו"ר דוד ביטן
אם אתה רואה את המכלול שגם יהיה דיווח לוועדה, גם נוכל לעשות דיון וגם הם התחייבו שיעשו בדיקה סטטיסטית של הבקשות האלה לא רק סתם נקבל דיווח, אלא בדיקה אמיתית. במסגרת הדיווח אנחנו נקבל את הבדיקה ונראה את הסטטיסטיקה של הבקשות ושל הטיפול בהן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה ייכנס לחוק.
היו"ר דוד ביטן
לא. גם זה בהצהרות. אני לא יכול לכתוב בחוק שתהיה בדיקה מדגמית. אבל דיווח יכנס לחוק. בוודאי. זה יכנס, אין סיבה שלא. אבל הבדיקה המדגמית, אני לא יכול לכתוב שתהיה בדיקה מדגמית. זה לא נראה טוב.
רויטל קיסר סטויה
לשאלתך לגבי הזמן הנדרש לתקן את ההוראה, טווח של 3 חודשים. אני מזכירה שההודעה ללקוח על שחרור לפתיחת חשבון כבר קיימת היום, אז התוספת היא התוספת - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מל משיכת הזמן.
רויטל קיסר סטויה
טווח של 3 חודשים זה טווח סביר לתקן את ההוראה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בסדר גמור.
היו"ר דוד ביטן
נכניס את זה במסגרת ההסתייגות, כולל הדיווח לוועדת הכלכלה פעם בשנה, כדי שזה ייכנס - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
על כל הדוחות האלה שהתקבלו ומה המפקח עשה עם הדוחות, נכון? זה הדיווח.
היו"ר דוד ביטן
זה ברור, לא יהיה טיפול בבקשות אחת-אחת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ברור. אני יודע.
היו"ר דוד ביטן
צריכים אלף עובדים לזה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
המפקח ידווח לוועדה מה הפעולות שלו בעקבות הדוחות שהוא קיבל.
היו"ר דוד ביטן
בדיווח הוא יגיד כמה בקשות, בבדיקה הסטטיסטית המדגמית מה יצא. כל הדברים האלה שהם רלוונטיים לדיון בוועדה, יהיו. אז הוועדה יכולה להחליט אם לעשות דיון לא לעשות דיון, זה כבר עניין של הוועדה. בסדר? תנסחו את זה, אנחנו לא נסכם עכשיו את הניסוח.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל זה התוכן. נצביע על זה כהסתייגות.
היו"ר דוד ביטן
תצהירו לפרוטוקול את הדברים שהם קשורים בכללים ולא בבזה. אז בואו תוצהירו את זה בפרוטוקול עכשיו, כולל הבדיקה המדגמית.
חן פליישר
אני מבינה שמסוכם בעניין הזה שתתווסף בעצם הוראת שעה שתחול ל-3 שנים ובעצם תורה שהמפקח ידווח לוועדת הכלכלה אחת לשנה על הדיווחים ועלך הפעולות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
למה בהוראת שעה?
היו"ר דוד ביטן
לא הבנתי, למה הוראת שעה? לא דיברנו על זה.
חן פליישר
סוכם.
היו"ר דוד ביטן
עם מי סוכם שתהיה הוראת שעה? עושים חוק לתמיד, זו לא הוראת שעה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מה קשור הוראת שעה?
היו"ר דוד ביטן
למה אתם צריכים הוראת שעה?
שלום דנינו (הליכוד)
יש איזו סיבה מיוחדת?
חן פליישר
כן. אנחנו בדרך כלל עושים את הדיווחים האלה - - -
היו"ר דוד ביטן
לא, לא. לא הוראת שעה. אין צורך בהוראת שעה.
חן פליישר
אני אסביר למה.
היו"ר דוד ביטן
זאת אומרת שאחרי 5 שנים לא נצטרך את הדיווח?
חן פליישר
אנחנו בדרך כלל רוצים לשים זרקור על משהו שיכול להיות שיש עכשיו התרחשויות שבעצם מצדיקות את הדבר הזה ובאופן תקופתי - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל אין פה איזושהי רפורמה, לכן הבעיה יכולה להתעורר גם בעוד 3 שנים. יש פה ניגוד אינטרסים. הרי מאיפה בכלל כל זה נוצר? כי לבנקים לפעמים אין לי אינטרס בגלל האינטרס של הבנקים. כמו שזה נכון היום, זה יהיה נכון גם בעוד 3 שנים, גם בעוד 4 שנים.
חן פליישר
אני מקווה שלא כי אנחנו הרי עושים את זה כדי לטפל בבעיות עומק, ככל שהן קיימות.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, נעשה 5 שנים את הוראת השעה, אין בעיה. תגידו לפרוטוקול את מה שאתם צריכים.
רויטל קיסר סטויה
אנחנו נקבל את הדיווחים, בוודאי שאנחנו נעשה ניתוחים סטטיסטיים, אנחנו נוסיף את זה לתוכנית האכיפה, נעשה את הבדיקות המדגמיות על הנתונים שאנחנו מקבלים. את הדיווח השנתי לכנסת למשך 5 שנים. אני גם מזכירה שיש ערוץ מקביל נוסף לטיפול פרטני, גם מוקד הפינטק וגם פניה ליחידת פניות הציבור. זה ערוץ מקביל לערוץ הנוכחי.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו נתחיל בהסתייגות הזאת. אתם תנסו את זה אחר-כך, בסדר?

מי בעד ההסתייגות בנוסף לדברים שאמרה סגנית המפקח? כולנו בעד.
ורד קירו-זילברמן
זאת הסתייגות מספר 4.

הצבעה

אושר.
היו"ר דוד ביטן
ההסתייגות התקבלה. תנסחו את זה, תכניסו את זה לחוק.

עכשיו יש לנו הסתייגויות של - - -
אופיר כץ (הליכוד)
הכנסת הסתייגות של האופוזיציה עכשיו לחוק?
היו"ר דוד ביטן
כן. דנו בזה. ההסתייגות הייתה נכונה.
אופיר כץ (הליכוד)
כמה הסתייגויות הוא נותן לך על זה?
היו"ר דוד ביטן
אני נותן לו את זה בלי. היא הסתייגות טובה, דנו בה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל האמת, קיצרתי זמן הנמקה אחרי זה.
היו"ר דוד ביטן
רק שתדע, קיבלתי ממנו 4 הסתייגויות בשני החוקים. אני לא מסתכל על כל ההסתייגויות. אם ההסתייגות טובה, אז אני דן בה.
אופיר כץ (הליכוד)
אני אגיד לך למה אני שואל, כשאנחנו היינו באופוזיציה והיו דברים - - -
היו"ר דוד ביטן
הם לא הסכימו. בסדר.
אופיר כץ (הליכוד)
לא. היו חלק מהדברים שקיבלו, אז אנחנו בתמורה הורדנו הסתייגויות.
היו"ר דוד ביטן
אז אני לא עשיתי את זה בתמורה.
עידן רול (יש עתיד)
אנחנו עושים מיוזמתנו ענייניות גבוהה פה, שתדע. לא מנמקים הסתייגויות-הסתייגות.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון. אתם לא צודקים פה מסיבה פשוטה: בדיוני התקציב וחוק ההסדרים זה לא משנה כמה הסתייגויות מגישים.
עידן רול (יש עתיד)
בוועדה.
היו"ר דוד ביטן
רגע. אבל לא הסתדרנו בהצבעות. זו הצבעה אחת על הכול כמעט.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
למה? הורדתי לך רביזיות אתמול. חסכתי לך דיון שלם.
היו"ר דוד ביטן
הורדת, אבל לא בגלל זה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
היגיון. בשביל מה להביא אנשים.
שלום דנינו (הליכוד)
האמת היא שגם אנחנו הסכמנו על הביטול בשביל לשחרר אותו מוקדם.
היו"ר דוד ביטן
זה לא היה בשבילי.
שלום דנינו (הליכוד)
זה היה הדדי.
היו"ר דוד ביטן
הוא רומז לך שתלך לקראתו כשאתה יושב איתו.

טוב. הסתייגויות סיעת רע"מ, אתה לימדת אותם כבר, נכון? הוא לא נימק?
שלום דנינו (הליכוד)
העברנו אותם בלי - - -
היו"ר דוד ביטן
הוא לא היה, אבל - - -
שלום דנינו (הליכוד)
הוא לא היה ובכל זאת העברנו.
אופיר כץ (הליכוד)
פה זה יותר – יש ועדות שזה יותר קשה. בעבודה ורווחה זה קורה - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה רוצה לנמק עכשיו את ההסתייגויות? קודם כל, סיעת רע"מ לא פה, אז בואו נצביע ונסיים איתם. מי בעד ההסתייגויות של סיעת רע"מ? מי נגד? אחד בעד. מי נמנע? שניים נמנעים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ארבעה נמנעים.

הצבעה

לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
לא עבר.

יש לנו גם הסתייגות של רע"מ לסעיף 29. מי בעד ההסתייגויות של סיעת רע"מ לסעיף 29? מי נגד? אתה נגד?
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לא. בעד.
היו"ר דוד ביטן
הצבעת נגד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הוא שמע רע"מ – מצביע נגד. זה כבר - - -
היו"ר דוד ביטן
אתה נגד סיעת רע"מ, אני מבין. הוא הישראלי היהודי בסיעת חד"ש-תע"ל, הנציג, ולכן הוא נגד רע"מ בכל מקרה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
לא צריך להוסיף לי את ה"א הידיעה.
היו"ר דוד ביטן
אז הוא נגד רע"מ כי שם אין נציג יהודי. יש רק נציגים לא יהודים.

טוב. מי נגד, הצבענו. מי נמנע? שלושה.

הצבעה

לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
לא עבר. ההסתייגויות לא עברו.

עכשיו הגענו לחד"ש-תע"ל. אתה לא היית בדיון שנימקו את ההסתייגויות, אתה יודע את זה?
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
נכון.
היו"ר דוד ביטן
אתה רוצה שאני אתן לך בכל זאת לנמק? קח שתיים-שלוש דקות ותנמק. בסדר. לא נעמוד איתך על קוצו של יו"ד.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
בואו נדבר קצת על קוצים של - - - ולא דווקא על קוצים של יו"ד. אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי כדי להעביר פה ביקורת על מה שאירע הלילה. גם בתקשורת וגם, לצערי, בקרב סיעות הבית - -
אופיר כץ (הליכוד)
אני מצטרף, אגב, לביקורת שזה רק שלושה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
- - בלי יוצא מן הכלל - -
היו"ר דוד ביטן
לא להפריע, חבר'ה, לא להפריע.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
- - בלי יוצא מן הכלל כמעט, נותנים לגיטימציה לרצח חפים מפשע. כל הזמן מדברים ומאשימים אותנו, כמובן בשקר, אבל זה הפך למנטרה - - -
אופיר כץ (הליכוד)
תגיד, עופר, אתה יודע שאלה טרוריסטים ששלחו רקטות, שאחראים על רצח של משפחה שלמה? אין לך בושה להגיד חפים מפשע? באמת, אין גבול לחוצפה שלך להגיד שהם חפים מפשע? טרוריסטים, מחבלים, רצחו יהודים – אתה אומר חפים מפשע?
היו"ר דוד ביטן
יושב-ראש הקואליציה, יש לו 3 דקות. אני אתן לנציג אחד מהקואליציה לענות, אם זה העניין, גם כן שתי דקות.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני אומר שוב, בניגוד למה שאמר כרגע חבר הכנסת כץ, כרגע, בפעם האחרונה ששמעתי, בתקווה שזה לא יעלה, היו 13 הרוגים. מתוכם היו 3 שהיו, כנראה, מעורבים בירי. אנחנו שוללים כל פגיעה באזרחים חפים מפשע, ישראלים או פלסטינים. אנחנו מתנגדים לירי על ישראל, תמיד התנגדנו לירי על ישראל, שאף אחד לא - - -
דן אילוז (הליכוד )
תגיד לטרוריסטים להפסיק להסתתר בתוך אוכלוסיות אזרחיות.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני מבקש שלא יפריעו לי, אדוני.
דן אילוז (הליכוד )
תגיד לחמאס ולג'יהאד האסלאמי להפסיק להסתתר - - -
היו"ר דוד ביטן
לא להפריע.
שלום דנינו (הליכוד)
בשם כל הוועדה אנחנו ממש מודים לך שאתה נגד ירי על ישראל. אנחנו ממש מזדהים עם זה מקרב לב.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני ממש שמח שאתה מודה לי.
שלום דנינו (הליכוד)
תתבייש לך.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אני מתבייש שיש אנשים כמוכם שחוגגים על - - -
שלום דנינו (הליכוד)
תתבייש לך.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אנחנו מעולם לא חגגנו דם של בני-אדם, להבדיל מחלקים שיושבים פה. אני חוזר ואומר ואני מבקש שלא יפריעו לי, אדוני, ככה אני אוכל לסיים יותר מהר.
היו"ר דוד ביטן
לא מפריעים. בינתיים אתה מדבר. מה אתה רוצה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
שני דברים אני רוצה לומר. מה שהיה אתמול זה רצח של חפים מפשע משום שני דברים: דבר ראשון, רוב ההרוגים אתמול הם אזרחים, כולל 4 או 5 ילדים. אלה נרצחים חפים מפשע והדם והפשע בראש ממשלת ישראל.
דן אילוז (הליכוד )
הדם על הידיים של הג'יהאד האסלאמי ושל החמאס.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
מי שמנסה לטעון - - -
דן אילוז (הליכוד )
הדם על הידיים שלהם ורק שלהם. הם מסתתרים – כמו אנשים עם אפס אומץ הם מסתתרים באוכלוסייה אזרחית.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
ראית מאיפה יוצאים הקסאמים? מהבתים.
היו"ר דוד ביטן
חבר הכנסת אילוז.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
כל הזמן מפריעים לי. אם אנשים עם אפס - - -
היו"ר דוד ביטן
אתם רוצים שהוא יסיים? הוא לא יסיים ככה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אם האנשים עם אפס אומץ יושבים במרכזים - - -
דן אילוז (הליכוד )
לא צריך לתת לו לדבר על הדברים האלו בוועדת הכלכלה. איך זה קשור לכלכלה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
האמת, אדוני היושב-ראש, נתת לו זכות דיבור לפנים משורת הדין כי ההנמקה הסתיימה.
היו"ר דוד ביטן
נכון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אם הייתי יודע שזה בשביל זה, הייתי ממליץ לך לא לעשות את זה.
היו"ר דוד ביטן
אבל לא ידעתי. מאיפה אני יודע על מה הוא רוצה לדבר?
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
טוב. אז אמרת. זהו, מספיק.
היו"ר דוד ביטן
אתה מסיים?
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אם לא יפריעו לי אני אסיים תוך חצי דקה.
היו"ר דוד ביטן
אז תסיים. לא להפריע עכשיו. תנו לו לסיים. אחד ישיב – תחליטו ביניכם מי.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
מבין ה-13, רוב הנרצחים הם אזרחים חפים מפשע, כולל ילדים. ידעו שהם נמצאים שם, לכן מי שנתן את ההוראה הוא פושע מלחמה בדיוק כמו שמי שנותן הוראה לירות על שדרות והאזור הוא גם פושע מלחמה. לזה אנחנו מתנגדים ולזה אנחנו מתנגדים.
מיכאל מרדכי ביטון (המחנה הממלכתי)
אז חיסלנו כמה פושעי מלחמה, מה אתה רוצה.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
הדרך היחידה להפסיק את שפיכות הדמים של פלסטינים ושל ישראלים היא דרך מדינית. מי שנותן לגיטימציה להפצצות שלה עם כבוש, וזאת הסיבה, שורש שפיכות הדמים הוא הכיבוש. הכיבוש הוא הטרור - - -
דן אילוז (הליכוד )
לפני 67' לא היה שום טרור.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
- - - לשפיכות הדמים, אלה שנותנים לגיטימציה ושולחים לעשות את הפשעים האלה. אנחנו נמשיך בכל דרך כדי שהכיבוש הארור הזה יסתיים והפלסטינים והישראלים יוכלו לחיות בשלום.
היו"ר דוד ביטן
אני מבקש שייכתב בחוק שהחמאס והג'יהאד לא יכולים לפתוח חשבונות בישראל וגם לא צריכים לנמק. לפחות שיהיה משהו שקשור לחוק שלנו. מי רוצה מכם להגיב?
אופיר כץ (הליכוד)
לא שווה. עזוב.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לדעתי, לא ראוי להתייחסות.
היו"ר דוד ביטן
חבר הכנסת סוכות רוצה להגיב. אבל קצר. מכיוון שהוא לא דיבר על הנושא, אחד ישיב לו.
עופר כסיף (חד"ש-תע"ל)
אותו אחד שהצית מסגד. נוער זוועות - - -
היו"ר דוד ביטן
עכשיו אתה מפריע.
צבי ידידיה סוכות (עוצמה יהודית)
חבר הכנסת כסיף פה קורא לחיילי צה"ל ולממשלת ישראל רוצחים. בהזדמנות הזו אני ממליץ לו לנסוע כמה שיותר מהר לנחם את החברים שלו בעזה ואנחנו מאוד נשמח שתישאר שם, תעשה שם סיבובים, תסתובב בשוק, נראה איך יתייחסו אליך אנשים ברחוב כשיראו יהודי מסתובב שם ברחוב.
היו"ר דוד ביטן
עכשיו בוא נחזור לנושא. אנחנו נצביע על הסתייגות לסעיף 27. מי בעד ההסתייגויות של תע"ל וחד"ש?
ורד קירו-זילברמן
לשלושת הסעיפים.
היו"ר דוד ביטן
אחד בעד. מי נגד? מי נמנע? אחד. ביטון, לא הצבעת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת כסיף הצליח לשכנע אותי שראוי לא להשתתף - - -

הצבעה

לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
ההסתייגויות לא עברו.

עכשיו הסתייגויות של חד"ש-תע"ל ל-29.
ורד קירו-זילברמן
יש לו אחרי 29.
היו"ר דוד ביטן
אז נצביע על 29. מי בעד ההסתייגויות ל-29? אחד. מי נגד? מי נמנע? לא משתתפים?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא משתתפים.
היו"ר דוד ביטן
שלושה.

הצבעה

לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
לא עברו.

עכשיו לאחרי סעיף 29. מי בעד? מי נגד? אחד בעד, שלושה לא משתתפים.

הצבעה

לא אושר.
היו"ר דוד ביטן
בשני המקרים לא עברו ההסתייגויות.

מה נשאר לנו? על ההסתייגויות של יש עתיד לא הצבענו?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הצבענו.
ורד קירו-זילברמן
הצבענו על הסתייגות ל-27 ולפני 27.
היו"ר דוד ביטן
עכשיו יש לנו את 29. נצביע. את רוצה הכול ביחד? לא משנה, נצביע. מה זה משנה. הכול נומק, רק הצבעות.
ורד קירו-זילברמן
אז 29-28. 27 הוצבע. ל-28 יש הסתייגויות.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. הסתייגויות יש עתיד לסעיף 28, מי בעד? 5. מי נגד? 6.

הצבעה

בעד ההסתייגויות – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
ההסתייגויות של סיעת יש עתיד לסעיף 28 לא אושרו.
היו"ר דוד ביטן
לא עבר.
ורד קירו-זילברמן
סעיף 29.
היו"ר דוד ביטן
אחרי 29?
ורד קירו-זילברמן
לא. של 29. זה היה 28. עכשיו 29.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. מי בעד ההסתייגויות יש עתיד לסעיף 29? 5. מי נגד? 6.

הצבעה

בעד ההסתייגויות – 5
נגד – 6
נמנעים – אין
ההסתייגויות של סיעת יש עתיד לסעיף 29 לא אושרו.
היו"ר דוד ביטן
טוב. ההסתייגויות לא עברו.

זהו? עכשיו הצבעה על החוק.
ורד קירו-זילברמן
החוק עם התיקונים שהתקבלו.
היו"ר דוד ביטן
עם התיקונים, עם ההסתייגויות שהתקבלו, עם הכול. את הניסוחים יעשו אחר-כך, אין בעיה. מה הסעיפים, תגידי ואנחנו נצביע.
ורד קירו-זילברמן
סעיפים 27, 28 ו-29 כפי שהתקבלו כנוסח הוועדה. איך שאתם רוצים, אפשר על 27 כנוסח הוועדה - - -
היו"ר דוד ביטן
נצביע סעיף-סעיף.

סעיף 27, כנוסח הוועדה – איפה שהתקבלו הסתייגויות תגידי לי כדי שנגיד שזה כולל – מי בעד החוק?
ורד קירו-זילברמן
תגידו בדיוק, כי הם יודעים אפיה הם רוצים להכניס - - -
היו"ר דוד ביטן
לא משנה, מצביעים כולל על ההסתייגויות שדובר עליהן. התקבלו הסתייגויות ל-27?
ורד קירו-זילברמן
כן.
היו"ר דוד ביטן
מה שהיה בהסתייגויות, אתם יודעים לאיזה סעיף?
ורד קירו-זילברמן
תשייכו בדיוק לסעיף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן, כן.
היו"ר דוד ביטן
איזה סעיף?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
להתחלה. 27(1).
היו"ר דוד ביטן
כולל ההסתייגות שהתקבלה. השנייה, לאיזה סעיף?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא הייתה הסתייגות. הם התחייבו לפרוטוקול.
היו"ר דוד ביטן
לא. גם תיקנו. תיקנו גם את הדיווח של הוועדה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
דיווח לוועדה זה 27(1).
היו"ר דוד ביטן
הייתה עוד הסתייגות שהתקבלה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
את הקודם הם עשו בהוראות ולא - - -
חן פליישר
אני אגיד מה אני מבינה. הייתה הסתייגות לגבי ההודעות שהתקבלה ודובר על תיקון של נוסח שהוא בתוך - - -
היו"ר דוד ביטן
באיזה סעיף?
חן פליישר
בתוך 27.
היו"ר דוד ביטן
אז היו שתי הסתייגויות. איפה אחד?
ורד קירו-זילברמן
תקריאי בדיוק את הסעיף ובדיוק את ההפניה ואת ההסתייגות.
חן פליישר
אפשר להקריא את הנוסח?
היו"ר דוד ביטן
תגידי – מצביעים על החוק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
היה על האתר. על הפרסום באתר.
חן פליישר
תיקון של סעיף 2(ה) לחוק העיקרי. אמור להיות כתוב - - -
היו"ר דוד ביטן
דיברנו על זה. לא צריך לחזור. אתם תנסחו את זה אחר-כך.
ורד קירו-זילברמן
היא תיקנה. חשוב להקריא ואז גם את הסיפור של הפרוט.
היו"ר דוד ביטן
אז תגידו, מה זה משנה. אמרנו נוספו אחר-כך, אז מה זה משנה?
חן פליישר
"בדרך שמאפשרת תקשורת מידית ונגישה ככל הניתן, המפקח יקבע הוראות לעניין אופן משלוח ההודעה.". זה של אתמול.
היו"ר דוד ביטן
זה סעיף 27? והשני באיזה סעיף?
חן פליישר
ורד, אני מבינה שזה אמור להיות בסעיף 29.
היו"ר דוד ביטן
אז 27, כולל ההסתייגות שהתקבלה. מי בעד סעיף 27, כולל הנוסח - - -
חן פליישר
היה פרוט נגיש באתר הבנק - - -
ורד קירו-זילברמן
זה הסיכום של ההודעות שאמרנו שנקבע את זה. זאת הסמכות שעכשיו - - -
היו"ר דוד ביטן
טוב. מי בעד סעיף 27 של החוק, כולל ההסתייגות שהתקבלה, שתיכנס לחוק? אתה לא מצביע בעד ההסתייגות שלך?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אנחנו נמנעים.
היו"ר דוד ביטן
טוב. 6 בעד. מי נגד? מי נמנע? 5 נמנעים. בסדר.

הצבעה

בעד סעיף 27– 6
נגד – אין
נמנעים – 5
סעיף 27 אושר.
היו"ר דוד ביטן
הסעיף הזה עבר.

סעיף 28. מי בעד סעיף 28 בנוסחו? 6. מי נגד? מי נמנע? 5 נמנעים.

הצבעה

בעד סעיף 28– 6
נגד – אין
נמנעים – 5
סעיף 27 אושר.
היו"ר דוד ביטן
עבר גם.

סעיף 29, כולל ההסתייגות. תגידו לי את ההסתייגות. יש לכם ניסוח או שתנסחו אחר-כך?
חן פליישר
עוד רגע. התיון שהוועדה ביקשה, של ה-45 ימים - - -
ורד קירו-זילברמן
זה כבר התקבל. הצביעו על ההסתייגות.
היו"ר דוד ביטן
הצבענו על זה בהתחלה. איזה סעיף זה היה?
חן פליישר
לדעתי, זה 28.
היו"ר דוד ביטן
כשהצבענו, אמרתי הסתייגות – נחזור להצבעה על סעיף 28.
ד"ר עידית חנוכה
לא. ממילא ההסתייגות התקבלה.
היו"ר דוד ביטן
התקבלה, אז מה הבעיה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה כבר בנוסח.
היו"ר דוד ביטן
אבל היא רוצה להצביע גם על זה, מה אני אעשה?
ורד קירו-זילברמן
אני יכולה - - - ההסתייגות של חבר הכנסת ברוכי ושל יושב-ראש הוועדה - - -
היו"ר דוד ביטן
זה כלול ב-28. הצבנו על זה.
ורד קירו-זילברמן
- - - של 45 יום תישאר לשנתיים עם אפשרות של הארכה לשנתיים - - -
היו"ר דוד ביטן
פלוס שנתיים.

מי בעד סעיף 29, כולל ההסתייגות של חבר הכנסת אלקין – תנסחו את זה אחר כך – 6 בעד. מי נגד? מי נמנע? 5 נמנעים.

הצבעה

בעד סעיף 29– 6
נגד – אין
נמנעים – 5
סעיף 29 אושר.
היו"ר דוד ביטן
גם עבר.

יש עוד סעיף?
ורד קירו-זילברמן
זהו.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. בלי רביזיה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בלי רביזיות. הנה, אופיר, איפה אופיר? כבר יצא.
היו"ר דוד ביטן
סיימנו את החוק. שיהיה בהצלחה.
שלום דנינו (הליכוד)
אתה מצביע על כל החוק?
היו"ר דוד ביטן
הצבענו.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים