ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/05/2023

פרק י"ב (אנרגיה), רק סעיפים 50(2) ו-53-52 (חוק משק החשמל) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון]

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים