ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/05/2023

פרק ה' (ביטוח לאומי), למעט סעיפים 15(3) עד 15(5), 17, 18 ו-20(ב) (בעניין חוק חדלות פירעון) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - כפל קצבאות), התשפ"ג-2022, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - כפל קצבאות), התשפ"ג-2023, הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - כפל קצבאות), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים