ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/05/2023

פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת36
ועדת הפנים והגנת הסביבה
09/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 56
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, י"ח באייר התשפ"ג (09 במאי 2023), שעה 11:00
סדר היום
פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
זאב אלקין
מוזמנים
אסף וקסלר - רכז שיכון באג"ת, משרד האוצר

רואי זרנצנסקי - מנהל תחום בכיר, משרד האוצר

שאול כהן - ממונה אכיפת הגביה, הוצל"פ וכינוסים, משרד האוצר

ישי פרלמן - רשות המסים

אורית צבר - אחראית התחדשות עירונית, מינהל התכנון

עינת גנון - סמנכ"לית, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

איריס פרנקל - כהן - יועמ"ש, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

קולין רונן - מנהלת תחום מדיניות, הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית

מירה סלומון - מרכז השלטון המקומי

ישי איצקוביץ - יועמ"ש, התאחדות הקבלנים בוני הארץ

ורד אולפינר - לשכת רו"ח
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רעות בינג
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רעות חביב, חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), רק סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר יעקב אשר
אני פותח בזאת את ישיבת הוועדה. על סדר היום פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור). דיון בסעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב). חקיקה שלישית. שעל סדר היום כרגע, זה סימון ב', נכון?
תומר רוזנר
נכון. מיסוי בשוק הדיור.
היו"ר יעקב אשר
מיסוי בשוק הדיור. ויש לנו כמה דברים שאנחנו צריכים לסיים. אנחנו סיימנו הקראה.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר יעקב אשר
אז היועץ המשפטי ייתן את הסטטוס. בבקשה.
תומר רוזנר
כן, אנחנו סיימנו את הדיון בנושא הזה, ובעצם הוועדה ביקשה מספר תיקונים בעקבות הכרעות שהיא קיבלה לגבי הפרק הזה. אני מציע שפשוט נעבור מיד, נצביע על התיקונים השונים. אנחנו נקריא את הסעיף, רשות המיסים תסביר איך הוא משקף את החלטת הוועדה, ואז נשמע הערות.
רעות בינג
בנוסח שהפצנו, משום מה יש איזושהי תקלה במספרי העמודים. אז אני אנסה, אם יש איזושהי שאלה לגבי הפניה לעמוד, אז תגידו, אני אנסה להפנות כמה שיותר. טוב, אז בעמוד השני, אני מקריאה.

תיקון חוק מיסוי מקרקעין
8.
בחוק מיסוי מקרקעין -(2)
בסעיף 49כב -
(ב)
אחרי סעיף קטן (א2) יבוא:

"(א3)(1)
מוכר כאמור בסעיף קטן (א)(1) אשר תמורת יחידת
המגורים הנמכרת ניתנה לו גם תמורה כספית יקראו לגבי דירה אחת שמכר במתחם את סעיף קטן (א) בשינויים אלה:אתם רוצים להסביר? אתה רוצה להסביר?
ישי פרלמן
ישי פרלמן, רשות המיסים. זה בעצם התיקון שהתבקש בוועדה. שבעצם לא מכיל את הסיפור של המס המיידי על התמורה הכספית הנוספת, לגבי דירה אחת בתוך, של מוכר בתוך מתחם. מחקנו פה את ההגדרה של מוכר מוטב, לא כי הם לא זכאים, הם יהיו זכאים גם פה, הם פשוט נכללים כבר בלאו הכי במסגרת הדירה האחת בתוך המתחם.
רעות בינג
בעצם נבלע בתוך ההטבה הזו. אני ממשיכה.
ורד אולפינר
אפשר הערה לגבי התמורה הנוספת?
היו"ר יעקב אשר
כן.
ורד אולפינר
הערה לגבי הנוסח, או לפחות כמו שאנחנו הבנו את זה, נושא התמורה הנוספת בעבר ניתן גם למתחמי עיבוי וגם למתחמי פינוי בינוי כי זה נכלל באותה הגדרה. והיום, בגלל שההגדרה פוצלה, ויש הגדרה נפרדת לכל נושא העיבוי, אז התמורה הנוספת לא קיימת היום בעיבוי, מה שבעבר כן היה. כי זה היה באותה הגדרה. היום זה פשוט פוצל לשתי הגדרות.
תומר רוזנר
כן. תשובת רשות המיסים.
היו"ר יעקב אשר
תשובת רשות המיסים בבקשה.
רואי זרנצנסקי
אני לא אכנס רגע אם זה נכון או לא נכון מה שכרגע לא נתווכח, אבל אין לנו בעיה שגם לגבי יחידה אחת - - -
היו"ר יעקב אשר
רק פקיד רציני בכיר אומר "אין לנו בעיה", כשאני אומר לו "רגע, תעצור". מה זה "אין לנו בעיה"? תמיד יש לנו בעיות.
רואי זרנצנסקי
אין לי בעיה. כן, כן.
תומר רוזנר
רגע. התייעצות.
היו"ר יעקב אשר
בואו נתקדם.
רואי זרנצנסקי
אנחנו - - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, רגע, הנה. נו.
תומר רוזנר
שנייה, תן להם להתייעץ. יש הערות נוספות, בואו נשמע.
ורד אולפינר
פשוט עמדת הוועדה הייתה לא להרע מצב שהיה.
היו"ר יעקב אשר
נכון. נכון.
ורד אולפינר
אז בגלל אני מעירה את תשומת ליבה של הוועדה, שאנחנו מרעים פה מצב קיים.
היו"ר יעקב אשר
נכון. תקבלי את אות יקירת הוועדה על זה שהזכרת לנו את זה.
רואי זרנצנסקי
אנחנו נחזור עם תשובה לגבי זה.
היו"ר יעקב אשר
יש לכם ממש דקות ספורות אם אתם רוצים לסיים היום.
רואי זרנצנסקי
טוב.
היו"ר יעקב אשר
אגב, לסיים, כשאני אומר, אתם יודעים למה אני מתכוון בלסיים. לסיים ניירת, הקראות וזה. הצבעות וכל זה, אני מחכה לדברים גדולים. כן.
רעות בינג
אני אמשיך.
תומר רוזנר
לא, רגע, יש הערות נוספות.
רעות בינג
הערות נוספות על הסעיף הזה? על התוספת? שינוי?
היו"ר יעקב אשר
יש עוד הערות? הלאה. הלאה.
רעות בינג
אוקיי.
תומר רוזנר
לא, אז, קודם כל, שנייה, אז לא הוסבר במה מדובר. הוועדה החליטה - - -
רעות בינג
הסבירו.
תומר רוזנר
הסבירו? על דירה אחת נוספת?
רעות בינג
כן, כן.

השינויים הבאים שיש בנוסח, זה ממש עניין של מינוחים. במקום "עד ערב יום המכירה" ו"לפני יום המכירה", בעקבות הערות שנשמעו כאן בדיון הקודם. והשינוי הבא , שנייה, אני אספור את הדפים, בעמוד 10 למטה, סעיף קטן (ג1). כאן הוספנו "בסעיף קטן זה, "מוכר מוטב" – קשיש או מי שיחידת המגורים במתחם הא דירתו היחידה כמשמעותה לעניין פטור ממס לפי סעיף 49ב(2).". בסדר?
ישי איצקוביץ
זה השינוי, המוכר המוטב זה ההגדרה שנמחקה בהקשר - - -
רעות בינג
בדיוק. מכיוון שההגדרה נמחקה בסעיף הקודם, היה צורך להכניס, לשתול אותה בתוך הסעיף הזה. מהבחינה הזאת אין שינוי במהות, רק בנוסח.
ישי איצקוביץ
וגם פה, ההבהרה של 49(ז) לא חל, תחול גם בהקשר הזה.
רעות בינג
כן.
ישי איצקוביץ
נכון, רואי?
רעות בינג
תענו לזה, כן.
ישי איצקוביץ
רואי.
קריאה
זה לכאורה המשך של (א) ו-(ב)? אם אני מבינה נכון.
רעות בינג
זה פשוט ב-(ג1), זה היה "במכירת זכות נמכרת על ידי מוכר מוטב כהגדרתו ב...". זה הסעיף שיש בו את ההגדרה. מה? אם זה נוסח, אז אחרי זה. אנחנו עוברים לעמוד לפני האחרון. סעיף - - -
ורד אולפינר
רגע, אפשר, בנוגע לקשישים גם יש הערת נוסח יותר ממהות. הוספנו פה הגדרה חדשה של המתחמים המעורבים שהם פינוי בינוי ועיבוי, שהוועדה הוסיפה והחליטה לתת הקלות גם לדיירים בעיבוי שעוברים לפינוי בינוי. צריך רק לוודא שההקלות של קשישים יחולו גם לגבי הדיירים האלה, כי מפנים אותם. זה אמנם עיבוי, אבל מפנים אותם. וההגדרה הזאת קיימת בחוק מיסוי מקרקעין. נכון להיום, ההפניה בקשישים היא להגדרת מתחם פינוי בינוי ולא להגדרה הזאת. אז צריך פשוט להוסיף את ההגדרה הזאת.
רעות בינג
זאת אומרת, מה שאת אומרת זה שההטבות של כב1 ו-כב2 לקשיש, הן לא מוחלות על - - -
ורד אולפינר
לא בהכרח. אני לא יודעת. אולי יגידו שכן.
רעות בינג
אז תבהירו.
ורד אולפינר
אז איריס, לא יודעת.
איריס פרנקל - כהן
לא בהכרח. מאחר שהגדרת מתחם מזכה כוללת, היא בעצם מתחם פינוי בינוי הכולל גם מבנים שמיועדים.
ורד אולפינר
אם אתם מבהירים, אם אתם אומרים שאין בעיה וזה יחול גם על קשישים שעוברים עיבוי אז אין בעיה.
איריס פרנקל - כהן
זה ממש עניין של נוסח.
ורד אולפינר
לא, אז בסדר. אז תבהירו את זה רק לוועדה.
רעות בינג
אתם יכולים להבהיר רק אם זה... אולי נמשיך ואני כותבת לעצמי שזה עוד משהו שאנחנו צריכים לחזור אליו.
תומר רוזנר
כן, רגע, פתרתם את עניין הקשיש הסיעודי וזה? נפתר העניין?
רעות בינג
רגע, עכשיו הם בודקים אם צריך לשנות בנוסח משהו.
תומר רוזנר
אוקיי. יש עוד?
רעות בינג
כן. עכשיו, אנחנו עוברים לסעיף 9. עמוד אחד לפני האחרון. כאן יש כמה שינויים בהוראות התחילה. אני אגיד קודם את העקרון, ואז נקריא. העקרון הוא כזה – בסעיף קטן (ב), זה ההוראות שמקלות, וכאן קבענו שמועד התחילה הוא, אני אקריא את זה, מועד התחילה הוא יום המכירה. סליחה, שיום המכירה חל ביום התחילה או לאחריו, אז אפשר להנות מאותן הטבות. זאת אומרת, מרגע שהחוק, מיום התחילה של החוק, אוקיי? של חוק ההסדרים.
תומר רוזנר
זאת אומרת, רק בשביל להבהיר, זה מדובר שגם ההסכמים שנחתמו קודם לכן ייהנו מההטבות. אם אני מבין נכון. נכון?
רעות בינג
נכון. כי יום המכירה, ככל שיום המכירה יחול אחרי יום התחילה.
תומר רוזנר
אחרי יום התחילה.
רעות בינג
בדיוק. לגבי ההוראות המחמירות, יש כאן קביעה שיש בעצם פרק זמן של 120 ימים, וההוראות האלה בעצם יתחילו לאחר אותו פרק זמן.
ישי איצקוביץ
אנחנו שוב עשינו דיון ואנחנו מבקשים להאריך את זה ל-180.
תומר רוזנר
לא, לא. אין. אנחנו לא פותחים את זה.
רעות בינג
אז אני אקריא את סעיף קטן (ב) ו-(ד). סעיף קטן (ב) זה המקל. סעיף קטן (ד) זה המחמיר.

תיקון חוק מיסוי מקרקעין – תחילה ותחולה
9.
(ב)
הוראות סעיפים 49כב(ב), 49כב(1)(ב), 49כב(2), 49כג, 49לב ו-49לג1(ג), למעט פסקה (1) סיפה, (ג1) ו-(ו1) לחוק מיסוי מקרקעין, כנוסחם בסעיפים 8(2), (3), (4), (5), (7) ו-(9) לחוק זה, יחולו על מכירת זכות במקרקעין שיום המכירה שנקבע לגביה על פי סעיף 49כ או 49לב1 לחוק מיסוי מקרקעין לפי העניין חל ביום התחילה או לאחריו.(ד)
הוראות סעיפים 49כב(א),(א3), (ב) ו-לג1(ג)(1), למעט הרישה, כנוסחם בסעיף 8(2)(ג) ו-8(9)(א), יחולו על מכירת זכות במקרקעין שהעסקה לגביה נעשתה 120 ימים מיום התחילה ואילך.
איריס פרנקל - כהן
רעות. אני מניחה שזה נוסח, אבל הוראות סעיף 49כב(ב), מופיעה גם ב-(ב) וגם ב-(ד). לטעמי, היא אמורה להופיע רק ב-(ד), כי זו החמרה, זה לא הטבה.
רעות בינג
49כב(ב)? והיא אמורה להופיע ב-(ב)? איזו הוראה זו?
איריס פרנקל - כהן
אמורה להופיע רק ב-(ד).
תומר רוזנר
כב(ב) או כב(ד)?
איריס פרנקל - כהן
לא. כב(ב) מופיעה גם בסעיף קטן (ב) וגם בסעיף קטן (ד). היא אמורה להופיע רק ב-(ד).
תומר רוזנר
רק ב-(ד).
איריס פרנקל - כהן
כן.
תומר רוזנר
כי היא הוראה?
איריס פרנקל - כהן
מחמירה.
תומר רוזנר
מחמירה.
איריס פרנקל - כהן
כן.
רעות בינג
אוקיי.
קריאה
כל כ"ב בעצם.
רעות בינג
נכון. כב(ב) עובר ל - - -
קריאה
כל כ"ב.
רעות בינג
בעצם כל כ"ב. אוקיי. כל כ"ב עובר לסעיף קטן (ד).
תומר רוזנר
תודה, איריס.
איריס פרנקל - כהן
בשמחה.
רעות בינג
אוקיי. עכשיו אנחנו עוברים לתיקון לחוק מס ערך מוסף. אני אקריא אותו.
תומר רוזנר
בעמוד האחרון בעצם.
רעות בינג
זה עמוד אחד לפני האחרון, למטה.

תיקון חוק מס ערך מוסף
10.
בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 -(1)
בסעיף 31א, אחרי סעיף קטן (ב1) יבוא
"(ב2)
במכירת זכות באזור מוטב כהגדרתו בסעיף 49לב לחוק מיסוי מקרקעין, ביחידה חלופית שנועדה לשמש לעסק בידי יזם, וכן במתן שירותי בניה במתחם, על ידי יזם, בתמורה לרכישת זכות על ידו ביחידה המשמשת לעסק במתחם, שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 49כב לחוק מיסוי מקרקעין – יהיה המס על אותו חלק במחירם שאינו עולה תקרת השווי כהגדרתה בפסקה (2) להגדרת "תקרת השווי" שבסעיף 49 כב(א)(1) בשיעור אפס, ובלבד ששיעור השטחים המשמשים לעסק באותו בניין אינו עולה על 25% מכלל השטחים הבנויים באותו הבניין; הוראות סעיף קטן זה יחולו על מוכר לגבי יחידה אחת בבניין."
איריס פרנקל - כהן
רגע, שתי הערות איריס פרקנל-כהן, היועצת המשפטית לרשות הממשלתית. כדאי להוסיף בחוק מיסוי מקרקעין לאחר 49כב(א)(1).
תומר רוזנר
בהחלט.
איריס פרנקל - כהן
וגם העניין של יחידה חלופית באזור מוטב כהגדרתו בסעיף 49, בסדר גמור. אוקיי, זה בסדר. תודה.
תומר רוזנר
אוקיי. הערות נוספות?
ישי איצקוביץ
כן, שתי הערות. אחת לגבי השורה השנייה. ביחידה חלופית שנועדה לשמש לעסק בידי יזם. אז קודם כל, לוודא שבאמת יחידה חלופית, אני לא בטוח שזו ההגדרה הנכונה. הדבר השני - - -
תומר רוזנר
לא, תסביר למה אתה מתכוון?
ישי איצקוביץ
השאלה היא מה המצב הקיים. יחידה אחרת. זה אחד. דבר נוסף, רגע, אני אגיד שתי הערות ביחד. דבר נוסף, החוק מפריד בין דירה למגורים לבין דירה אחרת שאינה למגורים. אז המטרה היא, ולכן צריך להיות המונח "יחידה אחרת" ולא רק - - -
עינת גנון
"יחידה אחרת" יכול לכלול גם דברים נוספים שאנחנו לא רוצים להחיל את זה עליהם.
ישי איצקוביץ
לא, נניח, לצורך העניין, נניח יש מחסן. מחסן, לצורך העניין, שאין, הוא לא עוסק, במקרה הזה לא יהי פטור ממע"מ.
תומר רוזנר
נכון. דובר רק על עסקים מסחריים.
עינת גנון
לכן, חידדנו - - -
תומר רוזנר
דובר רק על עסקים מסחריים. זה מה שדובר.
ישי איצקוביץ
אם ההבחנה הייתה מי עוסק ומי לא עוסק, מה זה משנה.
תומר רוזנר
לא, ההבחנה - - -
עינת גנון
אמרנו נועדה לשמש כעסק, לא בדקנו פה בנוסח הזה אם הוא עוסק מורשה או לא, אלא אם נועדה לשמש כעסק. או משמשת בפועל.
ישי איצקוביץ
ועוד נקודה אחרונה זה העניין שאנחנו באמת, דה-פקטו אנחנו לא רואים הבדל משמעותי בין פריפריה ללא פריפריה בכל מה שקשור ליחידות הללו. ולכן, אנחנו מבקשים להחיל את זה לא רק על אזור מוטב.
תומר רוזנר
בסדר. אבל זה כבר סוכם.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. אפרופו, כשאתה אומר את זה, אז אני ראיתי היום מכתב, אתם מייצגים את התאחדות בוני הארץ, נכון?
ישי איצקוביץ
כן.
היו"ר יעקב אשר
אני לא יודע אם זה בחוזה שלך - - -
ישי איצקוביץ
אני לא ראיתי אותו, אגב.
היו"ר יעקב אשר
לא, לא. אני לא יודע אם זה בחוזה שלך.
תומר רוזנר
אבל אתה פה.
היו"ר יעקב אשר
אבל, אתה כאן אז אתה תהיה השליח. איך אומרים, כל אחד והמזל שלו. ואני רוצה להביע מורת רוח.
ישי איצקוביץ
אוקיי.
היו"ר יעקב אשר
חריפה מאוד. מהמכתב שראיתי של סגן הנשיא, מר פייגלין?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יעקב אשר
מר פייגלין. שנוסח בנוסח מאוד מאוד לא מכבד, מבחינתי. לא פוגע אבל לא מכבד. לא מכבד את התהליכים שעברנו כאן בחדר הזה כל כך הרבה זמן. לגבי הנושא של רשות רישוי.
תומר רוזנר
לא, מורשה להיתר.
היו"ר יעקב אשר
מורשה להיתר. סליחה, רגע, אל תענה לי. אל תענה לי.
ישי איצקוביץ
אני לא היועץ שלהם בעניין הזה.
תומר רוזנר
אתה השליח.
ישי איצקוביץ
לא, זה לא היה בדיון הזה. בסדר, אבל אני אעביר את המסר.
היו"ר יעקב אשר
אתה מייצג.
ישי איצקוביץ
אני מייצג את ההתאחדות לצורך ההתחדשות. לרישוי יש מישהו אחר. אבל בסדר.
היו"ר יעקב אשר
לא משנה.
ישי איצקוביץ
אני אעביר את המסר.
היו"ר יעקב אשר
הם ידידים שלי, ואני מאוד מעריך אותם, ואתה יודע שאני גם עובד על לתת להם את ההכרה בתוך המסגרת והכל.
ישי איצקוביץ
לצורך העניין, אם רוצים להעביר, אני אעביר את המסר.
היו"ר יעקב אשר
אני רוצה לומר דבר אחד. אם תרצה תעביר, אם אתה מפחד שזה יהרוס לך את החוזה, אל תעביר.
ישי איצקוביץ
לא, לא. זה לא יהרוס את החוזה, אני ממש לא מפחד.
היו"ר יעקב אשר
לא לוקח פרנסה מאף אחד.
ישי איצקוביץ
לא, לא. אנחנו לוקחים אחריות על הכל, אין בעיה.
היו"ר יעקב אשר
אני רק בא ואומר שאני מביע מורת רוח על כך שאחרי כל השינויים שעשינו, והכנסנו, והגענו להבנות בנושא הזה של מורשה להיתר. ואם על הסעיף הקטן שהכנסנו בו, שכל אחד מבין גם כן, שאם אנחנו נלך בצורה כוחנית ולא חכמה, הרשויות המקומיות ימצאו הרבה דרכים. אתה יודע, הרי, כל אחד יודע, שרשות מקומית שלא מתחברת למשהו, בסוף היא תמצא את הדרך. רק היא תשקול בדרך עד כמה היא תעשה את זה. אם אנחנו היינו, לא היינו מוסיפים את הדבר שאני חושב שהוא נכון להוסיף שזה, מה שנקרא, איך זה נקרא?
תומר רוזנר
הבהרות.
היו"ר יעקב אשר
הבהרות.
תומר רוזנר
שלב ההבהרות.
היו"ר יעקב אשר
שלב ההבהרות, שתחמנו אותו בימים ספורים, ותחמנו אותו למהנדס העיר, שהוא דמות מקצועית ולא לרשות רישוי או לוועדה, או למשהו מהסוג הזה.
תומר רוזנר
תחמנו אותו גם למה שאפשר לבקש.
היו"ר יעקב אשר
ותחמנו אותו, והכנסנו גם בתוכו דברים ששר הפנים יצטרך להביא מהר מאוד תקנות גם כן של מה כן ומה לא. אבל, עשינו דבר שאנחנו יודעים שלרשויות המקומיות הדבר הזה הוא קשה מאוד, הנושא הזה של מורשה להיתר. והייתה התנגדות חריפה מקיר לקיר בעניין הזה. והובלנו את הדבר הזה. אז אם על עשרת הימים האלה, כותב מר פייגלין, שיכול להיות שעדיף שלא יהיה בכלל, אז אני אשקול מה לא יהיה בכלל בדברים אחרים גם כן. יושבים כאן, ואתם, ואני, בסך הכל היו לי רק מילים טובות על ההתנהלות שלכם. גם אתם, כן, היועצים המשפטיים, האנשים שעובדים עבור ההתאחדות. ובאמת, יש פה שיח ויש פה זה. אם על דבר כזה, מכתב כזה, בצורה הזאת, כביכול לא עשינו שום דבר, אז אני אשקול את שיתוף הפעולה שלי בעניין הזה. אני אחליט לבד. אני יודע גם לייצג ולחשוב עבור יזמים למרות שלא הייתי יזם מעולם. אני כנראה גם, בגנים שלי לא אהיה יזם לעולם. אוקיי? לצערם של ילדיי. אוקיי? אבל, אני אומר לך דבר אחד. אני מביע מחאה גדולה מאוד בעניין הזה. יש גם, עם כל הכבוד, יש איזשהו אינטגריטי שצריך לשמור עליו. היו פה דיונים, לא היה מצב שלא אמרו את דעתם כולם. נכנסנו לתוך תהליך קשה, הארכנו טיפה את לוחות הזמנים, הגענו להבנה עם רשויות מקומיות.

אני אומר לך בשורה התחתונה, שרשויות מקומיות, בסופו של דבר, ייכנסו לתהליך הזה. ואחת הסיבות שייכנסו לתהליך הזה, כי הגענו איתם על זה להסכמה בצורה נכונה. לא להסכמה למה שהם רצו. מה שהם רצו, אני יודע, וזאת שיושבת לשמאלכם יודעת גם כן, מירה. ולכן, אני ממש, לא מקובל עליי המכתב הזה. ראיתי אותו, התרגזתי, וכדי שאני לא אסחוב את זה איתי כל היום, אני מוציא את זה כאן ואני מבקש ממך להעביר את זה לנשיא ולחיים פייגלין ידידי.
תומר רוזנר
כן, הערות נוספות?
היו"ר יעקב אשר
עכשיו תשקול אם אתה הולך להגיד להם את זה או לא.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אפשר שאלה?
היו"ר יעקב אשר
כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מבין מה שהיה בנוסח קודם - - -
היו"ר יעקב אשר
ממשלה, תקשיבו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, זה שאלה אליכם. אני חושב שזאת הייתה לא יוזמה של ממשלה אלא יוזמה של הוועדה, שאני מבין שחזרו בה. זה בסעיף 2(ב), ההגדרה של המוכר המוטב, להגביל את זה רק לקשיש או למי שיש לו יחידת מגורים אחת. כן.
תומר רוזנר
דירה יחידה. כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן. זה נשאר?
תומר רוזנר
לא. זאת הייתה הצעת הממשלה. בעצם, מה שסוכם בסופו של דבר - - -
היו"ר יעקב אשר
הפוך, אנחנו תיאמנו את זה.
תומר רוזנר
שאנחנו חוזרים, רשות המיסים, כלומר, הממשלה ביקשה לבטל בכלל את האפשרות של תמורה נוספת למעט דירה יחידה וקשיש.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן.
תומר רוזנר
והוועדה סיכמה שבעצם אנחנו חוזרים למצב שהיה לפני חוק ההסדרים הקודם.
היו"ר יעקב אשר
אני שאגתי כאן "אחורה אני לא הולך פה". כאן בוועדה אני הולך רק קדימה. גם אם היו משכנעים אותי שהם צודקים, אחורה אני לא הולך.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רגע, אז מה ההסדר?
היו"ר יעקב אשר
זה מה שנגמר.
תומר רוזנר
אתה יכול לקבל על דירה אחת גם דירה וגם תמורה נוספת. זה מה שהיה המצב עד לפני שנה וחצי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אוקיי. וזה עדיין יהיה פטור ממס?
היו"ר יעקב אשר
כן, כן. כמו שהיה בחוק ההסדרים שלכם. כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בסדר גמור, אוקיי.
היו"ר יעקב אשר
אין לי בעיה עם זה. אחורה, אני לא הולך.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אוקיי.
היו"ר יעקב אשר
אל תפתח לי את הפצעים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני רק מתעדכן.
היו"ר יעקב אשר
הלאה.
תומר רוזנר
יש הערות נוספות לעניין הזה של הוראות התחילה והמעבר?
תומר רוזנר
ולשל המסחר.
תומר רוזנר
של המע"מ.
רעות בינג
כן. של העסק. של המע"מ אפס.
תומר רוזנר
חוץ ממה שכבר נשמע. אוקיי. אנחנו נעבור לנושא של היטל השבחה.
היו"ר יעקב אשר
רגע, יש פה עוד הערה.
ישי איצקוביץ
כן. מע"מ, אנחנו שוב, אתמול היה על זה כן קשב לסוגיה של המע"מ של השירותים.
היו"ר יעקב אשר
אה, אתה חוזר על מה שאמרת מקודם?
ישי איצקוביץ
לא, אני רוצה רק להסביר למה זה כן קשור לחוק ההסדרים. כי אתמול זה לא נאמר, משום שבמסגרת הרפורמה פה, גם הפחיתו את הרוב, הפחיתו גם, הייתה פה התייחסות בחוק ההסדרים גם לעניין שמאי, שמאי של פינוי בינוי, וגם כל עניין השמאות. של שימוש לטובת הדיירים. ולכן, כל בעל מקצוע שרוצים להעמיד, בין אם במסגרת חוק פינוי בינוי, ובין אם מחוצה לו – העצם מייקר את העלויות.
תומר רוזנר
מר איצקוביץ, אתם דיברתם על זה רשות המיסים? מה עמדת רשות המיסים, אנחנו יודעים שכרגע לא. אבל, האם מתנהלים מגעים בעניין הזה איתם?
ישי איצקוביץ
הנושא הזה - - -
תומר רוזנר
העברתם להם פנייה פורמלית בעניין?
ישי איצקוביץ
כן. כבר כמה שנים.
תומר רוזנר
מה התשובה שקיבלתם?
ורד אולפינר
כן, אנחנו פנינו לפני - - -
תומר רוזנר
מה התשובה שקיבלתם?
היו"ר יעקב אשר
מה התשובה?
ורד אולפינר
התשובה הייתה שהם לא מכירים בזה.
רואי זרנצנסקי
אפשר לחזור רק?
ורד אולפינר
על עורך דין דיירים.
רואי זרנצנסקי
זה גם מתנהל בבית משפט, אם אני לא טועה.
ורד אולפינר
יש היום דיונים בוועדות ערר, כן.
תומר רוזנר
אז בסדר, אז יידון שם.
ורד אולפינר
זה בטוח יגיע לעליון.
היו"ר יעקב אשר
בואי אני אענה לך תשובה קצת אחרת. שיידון שם, ולפי - - -
תומר רוזנר
לפי התוצאה נראה.
היו"ר יעקב אשר
לפי התוצאה, וזה, איך אמרתי, ולזה אלקין פה לא יסכים איתי, אני עוד ארבע שנים מחכה פה לעבודה. אז אין בעיה. אני חושב שזה נכון, אם אתם שואלים אותי מבחינה זה.
תומר רוזנר
וזה פורץ עקרונות יסוד.
היו"ר יעקב אשר
אבל, רגע, מאחר ואני לא מכיר את כל עקרונות היסוד, ואני גם לא משפטן, ובטח לא כלכלן, אני עובד על כמה תחומים אבל אני עוד לא הגעתי לזה, אז לכן אני אומר, בואו נראה את רוח הדברים ואם, בואו לא נעשה ויכוח. זה לא יהיה עכשיו. אם אתה שואל, זה לא יהיה היום.
ישי איצקוביץ
אז רק אגיד נקודת סיום בנושא הזה.
היו"ר יעקב אשר
יאללה, נקודת סיום. בבקשה, זה נקרא בקשה אחרונה.
ישי איצקוביץ
זה נושא, לדעתי, שגם הרשות להתחדשות עירונית וכל הגופים חושבים שיש פה איזה עיוות שצריך לתקן, שכבר שנים מנסים לתקן אותו.
היו"ר יעקב אשר
אני בטוח.
ישי איצקוביץ
שורה תחתונה, אני אגיד שזה פוגע בראש ובראשונה, בדיירים.
היו"ר יעקב אשר
בדיירים, זה נכון. אני אומר לרשות המיסים, אני אומר עוד פעם, אני לא הולך לגעת בזה עכשיו, אוקיי? בואו, קודם כל תירגעו. אבל, אחרי שאתם נרגעתם, אם אתם יודעים למצוא את הפתרון לדבר הזה, בלי לשבור עקרונות עולם, לדעתי זה יהיה חכם לפתור את זה. עוד פעם, זה חלק ממה שמניע, זה שומר על זכויות הדיירים. זה בסופו של יום, דבר נכון, אבל אנחנו לא נבחן אותו היום. הלאה. כל זה נרשם אגב לפרוטוקול, שתוכלו תמיד להזכיר לי את זה בישיבות שתגיעו, אם אתה תישאר עוד היועץ, אחרי ההודעה הזאת.
ישי איצקוביץ
גם מה שאמרת לפרוטוקול. הכל לפרוטוקול.
היו"ר יעקב אשר
אגב, מבחינה מקצועית אני ממליץ להם להשאיר אותך. עשית עבודה טובה. באמת.
ישי איצקוביץ
אתה יכול לכתוב לי את זה?
היו"ר יעקב אשר
אני אומר את זה לא רק על דעתי, אני אומר את זה גם על דעת הייעוץ המשפטי, נכון?
תומר רוזנר
נכון, בהחלט.
היו"ר יעקב אשר
ריכלנו עליכם בחדרים.
ישי איצקוביץ
תודה רבה. אני מוותר על כל ההערות. (בהלצה)
היו"ר יעקב אשר
כן.
תומר רוזנר
אנחנו עוברים לנושא היטל ההשבחה, כפי שעלה בוועדה, שצריך להתאים את הפטור מהיטל השבחה, גם לנושא של ההטבות לקשישים וסיעודיים. אז יש פה נוסח שמבהיר.
רעות בינג
כן, זה נוסח - - -
היו"ר יעקב אשר
תקראו למירה. אני לא יודע אם יש להם הערות או לא. תקראו למירה, שנהיה הוגנים.
תומר רוזנר
בסדר, בינתיים היא תקריא.
היו"ר יעקב אשר
כן, תקריאי.
רעות בינג
אני מקריאה. עמוד אחרון, בסוף. "לעניין סעיף קטן זה "קשיש" – כהגדרתו בסעיף 49יט לחוק מיסוי מקרקעין;".". בעצם, שואבים את ההגדרה מחוק מיסוי מקרקעין, ששם ההגדרה מפנה גם לקשיש, לאדם שמעל גיל 70, וגם לאדם סיעודי ברמות התלות הגבוהות – 5 או 6. אז אותו הסדר חל גם על אותו אדם סיעודי. רק להבהיר.
היו"ר יעקב אשר
בהיטל השבחה?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יעקב אשר
מירה, יש הערות או שזה בסדר?
מירה סלומון
בדקתי את זה, לרבות עם עורך דין שלום זינגר, אין לנו הערות לנוסח.
היו"ר יעקב אשר
אתם, אין כמוכם.
רעות בינג
אני אומר רגע, אני רק אגיד שבעמוד האחרון יש גם שינוי בסעיף, זה רק בגלל טעות שהייתה בנוסח הקודם. זה 32ב. אבל זה לא שינוי מהותי.
היו"ר יעקב אשר
עוד משהו?
רעות בינג
ויש עוד שני נושאים שאנחנו צריכים לקבל עליהם תשובות.
תומר רוזנר
לקבל תשובות, כן. נושאים שנידונו בתחילת הישיבה היום. הנושא של עיבוי והנושא של?
רעות בינג
קשישים.
תומר רוזנר
הנושא קשישים.
היו"ר יעקב אשר
רגע, אבל מה? נצטרך עוד פעם לעשות ישיבה?
תומר רוזנר
לא, לא, לא. ביקשנו מהם עכשיו לקבל תשובות.
רעות בינג
עכשיו לשמוע, כדי שנוכל בנוסח לעשות שינויים.
היו"ר יעקב אשר
צריך הפסקה?
תומר רוזנר
לא, לא, לא צריך הפסקה. היו כאן שני נושאים שהועלו מטעם - - -
היו"ר יעקב אשר
אתם מוכנים עם התשובות או שאתם צריכים שתי דקות הפסקה? לא, אני רוצה אבל תשובות, כי אני נועל את הדיון בעוד כמה דקות. אז אם אתם רוצים הפסקה.
קריאה
דקה וחצי. ראית? פחות משתיים.
היו"ר יעקב אשר
קיבלת שלוש.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:29 ונתחדשה בשעה 11:57.)
היו"ר יעקב אשר
אנחנו ממשיכים את הוועדה. היועץ המשפטי, בבקשה.
תומר רוזנר
כן, היו לנו שני נושאים שבהם נדרשו תשובות. אז אני מבין שלרשות המיסים יש תשובות? יש לכם תשובות בנושאים שביקשנו?
היו"ר יעקב אשר
רשות המיסים, תשובות.
אסף וקסלר
טוב, לעניין שאלת העיבוי. אסף וקסלר מאגף תקציבים.
היו"ר יעקב אשר
ברוך הבא לרשות המיסים.
אסף וקסלר
אגף תקציבים אמרתי.
היו"ר יעקב אשר
כן, כן.
אסף וקסלר
אוקיי.
רואי זרנצנסקי
זה ביחד.
היו"ר יעקב אשר
תזכיר לי את זה בהזדמנויות אחרות, אם זה יהיה ביחד. אני לא בטוח.
אסף וקסלר
לעניין תמורת המזומן בהקשרי עיבוי. אז אנחנו מוכנים לקבל את ההצעה שעלתה פה ליחידה אחת במתחם, כמובן. העניין היחידי שנוגע לדבר הזה הוא שמנגנון החישוב שנובע, חישוב המיסוי שיחול על המזומן ביום מכירת הדירה, הוא קצת אחר מהמנגנון שחל אם אתה מקבל דירה חדשה. כי כל המהות היא אחרת. ולכן, אנחנו מבקשים שהדבר הזה ייקבע בתקנות שר אוצר, שייקבעו את הנוסחה המתמטית, מה שנקרא, לדבר הזה.
עינת גנון
בהתייעצות עם הרשות להתחדשות עירונית.
תומר רוזנר
לא, לא, לא. אתם לא קשורים לזה.
עינת גנון
למה לא?
תומר רוזנר
לא, לא, לא. לא. זה מיסוי. זה מיסוי נטו. עם כל הכבוד.
ישי איצקוביץ
בהקשר הזה רק אני רוצה, פשוט זה פרוטוקול, אז אמרת מסכימים להצעה, אז רק להבהיר שההצעה שבמקרה של חיזוק או עיבוי במידה, לצורך שוויון, במידה ויש הגבלות לתת תמורות בשירותי בנייה למי מהדיירים, אפשר יהיה לתת את השווי הזה במזומן ללא מיסוי. זו ההצעה שעלתה.
אסף וקסלר
במיסוי, שוב, נדחה ליום - - -
איריס פרנקל - כהן
זה קיים כבר היום בחקיקה.
ישי איצקוביץ
מורי ורבי, עורך דין רוזנר, שמקשיב רגע, מורי ורבי, עורך דין רוזנר, לאורך השנים בדיונים בוועדות הללו – תקנות, דינן לפעמים להיעלם. אז לא אחת אתה הצעת לקצוב בזמנים. וגם - - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, רגע, רגע.
ישי איצקוביץ
רגע. וגם אנחנו יודעים - - -
היו"ר יעקב אשר
אז הקדים אותך מורך ורבך.
ישי איצקוביץ
לא, לא. מקציבה בזמנים, אנחנו מכירים תקנות משכבר חמש או שש שנים שלא הותקנו בהקשר של ההתחדשות, ולכן - - -
היו"ר יעקב אשר
תיגשו לבג"ץ אם זה לא יעבוד.
ישי איצקוביץ
לא, לא. צריכים לקחת את זה בחשבון.
היו"ר יעקב אשר
תוכלו להגיד שאני שלחתי אתכם. במקרה הזה, לבג"ץ, פעם אחת.
איריס פרנקל - כהן
וההתאמה לעיבוי.
תומר רוזנר
אם יהיה.
איריס פרנקל - כהן
עוד תוספת - - -
תומר רוזנר
רק דקה. רק דקה.
ישי איצקוביץ
לכן, שורה תחתונה. אנחנו מעדיפים שזה לא יהיה בתקנות.
היו"ר יעקב אשר
לא, אנחנו נקצוב את זה בזמן, אבל עוד פעם - - -
ישי איצקוביץ
ובסנקציות.
תומר רוזנר
לא, לא. אין סנקציות. אנחנו נכתוב - - -
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, נוסח?
תומר רוזנר
יש לכם נוסח?
היו"ר יעקב אשר
נוסח.
אסף וקסלר
רק דבר אחד לפני - - -
תומר רוזנר
לא, שנייה. קודם כל, של העקרון ואחר כך של התקנות. יש לכם נוסח?
היו"ר יעקב אשר
רגע, מה זה רק דבר אחד שעכשיו נזכרת?
אסף וקסלר
לא, רציתי להוסיף לעניין תמורת מזומן, שאנחנו מבקשים, בגלל שזה יוצר מורכבות גדולה יותר מבחינת מנגנון מיסוי על הדייר עצמו, אנחנו נבקש להוסיף סעיף גילוי נאות לעניין תמורת המזומן.
תומר רוזנר
רק רגע. רק שנייה. אני חושב שנושא הגילוי הנאות הוא נכון לכל העסקאות שבהן יש תמורה במזומן.
עינת גנון
נכון מאוד.
תומר רוזנר
כיוון שזה באמת עלול להטעות את הדיירים ולהפתיע אותם בהמשך. לכן, זה מאוד חשוב.
עינת גנון
ולכן, אנחנו - - -
תומר רוזנר
אז איך אתם רוצים לפתור את זה?
עינת גנון
לכן אנחנו מציעים - - -
היו"ר יעקב אשר
בלי קשר לזה.
עינת גנון
כן, לבכלל.
היו"ר יעקב אשר
עם קשר ובלי קשר.
עינת גנון
בדיוק כמו שתומר אמר, יש חשיבות רוחבית, לא רק באירוע הזה, ולכן אנחנו מציעים לכלול את הדרישה הזו בדרישת הגילוי בתקנות צורתה של עסקה. שמרגע אישור החוק יחולו גם על עסקאות - - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, רגע. תעצרי שנייה, תעצרי שנייה. תמשיכי, עינת.
עינת גנון
כן. אז אנחנו נכניס את זה לתקנות צורתה ותוכנה של עסקה, שיחולו בקרוב גם על עסקאות להתחדשות בניינית. התקנות ממש, במקרה הזה, מוכנות, מאוד קרובות לפרסום. ואנחנו נוסיף את הסעיף הזה שיובהר, שבעל דירה ידע, שכאשר הוא מקבל מזומן במסגרת העסקה, בין אם זה שנמוך ובין אם זה קשיש, שבעת מכירת הדירה, דירת התמורה, הוא יהיה חייב במס גם על רכיב המזומן.
קריאה
אם הוא לא פטור באותו מועד.
עינת גנון
ברור.
תומר רוזנר
רק אני מבקש מהרשות להתחדשות עירונית, אנחנו מאוד מבקשים שהתקנות לאי תעכבו בגלל הצורך להתאים אותן להתחדשות בניינית. ואם יש צורך בהתאמות יותר מידי משמעותיות, אז תפרסמו כבר את הנוסח של הפינוי בינוי.
היו"ר יעקב אשר
ואחר כך את השני.
תומר רוזנר
ואחר כך את ההתחדשות הבניינית.
עינת גנון
אוקיי.
ישי איצקוביץ
רק אמירה, נאמר פה - - -
היו"ר יעקב אשר
אה, "אוקיי"? אוקיי זה כן בעברית.
עינת גנון
כן, בהחלט.
ישי איצקוביץ
רק בהקשר למה שאמר אסף מאגף תקציבים. בהקשר של המזומן עם העיבוי והתמ"א, שימכור את הדירה. אז בהקשר הזה, לפחות, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מתנגדים לעניין הזה. משום שאם אדם, בסופו של דבר, בשל אילוצים תכנוניים, קיבל מזומן, הוא לא צריך להיות מופלה לרעה מול אדם שקיבל - - -
היו"ר יעקב אשר
נגעת. הפרוטוקול כתב. הלאה.
ורד אולפינר
ורק לחדד שזה חל גם על התחדשות בניינית ולא רק על עיבוי בינוי.
תומר רוזנר
בעיקר. בעיקר על התחדשות בניינית.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
תומר רוזנר
יש לכם נוסח?
היו"ר יעקב אשר
נוסח?
קריאה
הסעיף של העיבוי.
תומר רוזנר
כן, בדיוק.
ורד אולפינר
בעיבוי והתחדשות הבניינית, ישי. זה, שמעת את הוועדה.
ישי פרלמן
זה קיים.
ורד אולפינר
לא קיים המזומן שם.
רעות בינג
יש הסדר של המזומן בהתחדשות בניינית.
ורד אולפינר
לא לצורך, לצורך תמ"א הריסה. והיום צריך להשוות את העיבוי לעיבוי הזה. זה אותו סעיף. זה מועתק. זה בדיוק אותו נוסח, אותו סעיף בדיוק.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו בעד השוואת תנאים.
ורד אולפינר
זאת הייתה המגמה בכל החקיקה הזאת, של השוואת תנאים. אז גם שם צריך להיות השוואת תנאים.
היו"ר יעקב אשר
רשות המיסים.
ישי פרלמן
לא, לא. זה לא. אנחנו לא מוסיפים מזומן בתמ"א.
ורד אולפינר
יש לכם מזומן בתמ"א.
אסף וקסלר
לא, לא. הכוונה פה היא רק בכמה - - -
ישי פרלמן
חיזוק. רק בתמ"א הריסה.
היו"ר יעקב אשר
נו. אז למה לא לעשות את זה אותו דבר?
ורד אולפינר
אתם משווים תנאים, תשוו תנאים להכל.
ישי פרלמן
לא, לא. אף אחד לא עשה השוואת תנאים. זה משהו שאתם דרשתם - - -
אסף וקסלר
בדיוק. השוואת תנאים - - -
ורד אולפינר
שאול, המדינה רוצה התחדשות עירונית. אתה ממשלה, לא? אתה ממשלה? אז אתם רוצים התחדשות או לא רוצים התחדשות?
אסף וקסלר
יושב הראש, השוואת תנאים היא לעניין הריסה ובנייה, ולא לעניין חיזוק. ולכן, בתמ"א חיזוק אנחנו לא סבורים שזה נדרש.
ורד אולפינר
זה אותו דבר.
אסף וקסלר
בפרויקט שהוא רחב יותר, שהוא מתחמי - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, יש את ההטבות שלו שיש.
ורד אולפינר
זה אותו דבר. זה אותו דבר בדיוק.
אסף וקסלר
זה לא אותו דבר. זה פרויקט שהוא מתחמי ויש שם גם רכיב של עיבוי - - -
היו"ר יעקב אשר
בנייה והריסה ובנייה על קיים זה לא אותו דבר.
תומר רוזנר
נכון. יש עדיפות ברורה.
היו"ר יעקב אשר
זה את מסכימה איתי?
ורד אולפינר
חד משמעית.
היו"ר יעקב אשר
יופי.
ורד אולפינר
אני רוצה רק לחדד - - -
היו"ר יעקב אשר
אז זהו.
תומר רוזנר
המדינה גם רוצה לעודד - - -
היו"ר יעקב אשר
תכף לא תסכימי איתי.
תומר רוזנר
שנייה, גם אם ההטבות בחיזוק הן פחותות, המדינה בכל זאת רוצה לעודד.
היו"ר יעקב אשר
הריסת בניין.
תומר רוזנר
הריסת הבניין ובנייתו מחדש.
היו"ר יעקב אשר
גם אני חושב.
ורד אולפינר
נכון. רק לעיתים זה בלתי אפשרי. זאת הבעיה.
היו"ר יעקב אשר
אז זה בלתי אפשרי, משתמשים בהטבות האחרות שקיימות.
ישי איצקוביץ
אז אני רק רוצה להבין אם כך. בתמ"א חיזוק רגיל, שזה בעצם הדיון, ההסדר שמוצע לא יוחל?
רואי זרנצנסקי
לא. לא דיברנו על זה וזה גם לא מה שהיה קיים. ביקשתם לא להרע את המצב.
ישי איצקוביץ
זאת אומרת, אז לא עשינו כלום.
רואי זרנצנסקי
לא עשיתם כלום?
ורד אולפינר
לא. הם נתנו את זה בעיבוי.
היו"ר יעקב אשר
נלך למכתב של פייגלין, תכף.
ורד אולפינר
נתנו את זה בעיבוי.
ישי איצקוביץ
כל הדוגמא שדיברנו קודם שצד אחד יכול לקבל ואחד לא - - -
רואי זרנצנסקי
זה היה בעיבוי.
ורד אולפינר
זה בעיבוי, אבל מה זה התחדשות בניינית? אבל זה אותו דבר.
אסף וקסלר
בסדר, בעיבוי מתחמי.
תומר רוזנר
אנחנו לא ניכנס לזה.
ורד אולפינר
זה בדיוק אותו דבר.
אסף וקסלר
חלק מהמתחם. לא, זה לא אותו דבר.
ורד אולפינר
זה אותו דבר. זה פשוט חמישה בניינים שעוברים עיבוי, וזה בניין אחד שעובר עיבוי. מה ההבדל? ההבדל הוא שתכנונית אי אפשר היה לקחת שם חמישה בניינים, ולא הייתה ברירה, והיה אילוץ לעשות בניין אחד.
קריאה
אף אחד לא אמר שתכנונית אי אפשר היה לעשות חמישה בניינים.
ורד אולפינר
הם לא חתמו.
היו"ר יעקב אשר
טוב.
ורד אולפינר
אז דופקים את הדיירים כי השכנים שלהם לא חתמו. זה לא הגיוני.
ישי איצקוביץ
כל הדוגמא שדיברנו קודם היא בעצם לא רלוונטית.
היו"ר יעקב אשר
לא, היא רלוונטית במקרה שיש לך דירה בבניין - - -
ישי איצקוביץ
חמישה בניינים.
ורד אולפינר
חמישה בניינים לעומת בניין.
ישי איצקוביץ
אם אתה רוצה חיזוק לבניין בודד - - -
ורד אולפינר
זה אותו דבר.
תומר רוזנר
טוב.
ישי איצקוביץ
אתה, החוק - - -
היו"ר יעקב אשר
בסדר.
תומר רוזנר
אין מה לעשות.
היו"ר יעקב אשר
תשאיר לנו משהו לאחר כך. כן.
תומר רוזנר
יש נוסח לדבר הזה?
היו"ר יעקב אשר
נוסח. לפי תנועות הזה, אין נוסח.
ישי פרלמן
אני חושב, צריך להיות אחרי פסקה (5) בעיבוי, צריכה להיות פסקה (6). נוסף על האמור בפסקה (2), מוכר כאמור באותה פסקה אשר ניתנה לו גם תמורה כספית - - -
תומר רוזנר
נוספת.
ישי פרלמן
נוספת.
קריאה
לא נוספת. ביקשנו להימנע מהתמורה הכספית הנוספת.
אסף וקסלר
בנוסף תמורה כספית.
ישי פרלמן
בנוסף תמורה כספית. יהיה זכאי לפטור כאמור באותו סעיף גם לגבי תמורה, ובלבד שמדובר, לגבי דירה אחת שמכר.
תומר רוזנר
נכון.
ישי פרלמן
במתחם.
תומר רוזנר
שר האוצר?
ישי פרלמן
שר האוצר.
תומר רוזנר
באישור וועדת הכספים.
ישי פרלמן
כן. אתה רוצה וועדת כספים?
תומר רוזנר
כן, כן.
ישי פרלמן
למה צריך וועדת כספים?
תומר רוזנר
צריך וועדת כספים. באישור וועדת כפסים, יקבע תקנות בעניין זה.
ישי פרלמן
זה יגרום עוד יותר עיכוב. אפשר לצמצם. תומר, אפשר לצמצם פה את שיקול הדעת.
אסף וקסלר
אפשר לצמצם את שיקול הדעת. כן.
ישי פרלמן
יקבע תקנות שיתאימו - - -
תומר רוזנר
לביצוע ההתאמות הנדרשות.
אסף וקסלר
כן.
ורד אולפינר
זה לא דירה. זה לא ניסוח נכון.
קריאה
הנוסח לא מדויק. זה צריך להיות זכויות. הוא מוכר את הזכויות.
ורד אולפינר
הוא לא מוכר את הדירה.
תומר רוזנר
בסדר. זה העיקרון. אנחנו נאפשר לרשות המיסים לדייק את הניסוח, בסדר? כי העיקרון ברור. אנחנו נקבע ששר האוצר יקבע בתקנות, לא צריך באישור וועדת הכספים, יקבע בתקנות הוראות לשם התאמת הוראות פרק זה.
אסף וקסלר
לעניין זה.
היו"ר יעקב אשר
תוך חצי שנה.
תומר רוזנר
למקרה כאמור. נכון? משהו כזה.
היו"ר יעקב אשר
למקרים כאמור, אולי.
תומר רוזנר
ואנחנו נקבע שהתקנות הראשונות יותקנו בתוך שישה חודשים.
אסף וקסלר
נבקש 12 חודשים.
היו"ר יעקב אשר
לא.
אסף וקסלר
אנחנו גם כך לא סבורים שעסקה כזו צפויה להיות ממוסה בשנים הקרובות, כי פרויקט צריך לעבור הליך של עיבוי. ורק ביום המכירה של הדירה יחול אותו מנגנון מיסוי.
היו"ר יעקב אשר
למה? אבל אתם באתם עליי עם כל החבילה שלכם על הנושאים הללו ואמרתם לי "עכשיו הכל ירוץ צ'יק-צ'ק" וזה.
אסף וקסלר
על הסעיף הזה - - -
היו"ר יעקב אשר
"רק תאשר לנו את חוק ההסדרים".
רואי זרנצנסקי
מה שאנחנו הצענו ירוץ. אבל זו לא הייתה הצעה שלנו.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי.
תומר רוזנר
שישה חודשים.
רואי זרנצנסקי
12.
היו"ר יעקב אשר
שישה חודשים. ותדאגו שזה יקרה. זה לא יהיה בעיה בלוח הזמנים של השר, זנה אצלכם.
אסף וקסלר
אני בטוח שעוד ניפגש והוועדה תבחן אותנו ביחס לנושא הזה.
תומר רוזנר
טוב. החלטה.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
תומר רוזנר
שישה? תשעה? שנים-עשר?
היו"ר יעקב אשר
שישה.
תומר רוזנר
שישה. אוקיי. יש לנו נושא נוסף שאנחנו צריכים לדבר עליו? לגבי הקשיש.
רעות בינג
לגבי הקשיש והסיעודי.
תומר רוזנר
כן.
רעות בינג
ביחס לעיבוי.
היו"ר יעקב אשר
נו, חבר'ה, אתם שורפים לי את כל היום.
רואי זרנצנסקי
תהיה את האפשרות גם - - -
ישי פרלמן
בעצם, בפסקה (5), סתם כדי להבהיר. בפסקה (5) כתוב בסופה, בסעיף 49כב(א), שזה הסעיף שמתייחס לפטור הרגיל. אז נוסיף שם גם כב(א2), ו-49כב1 ו-49כב2.
תומר רוזנר
כן, בסדר גמור. זהו.
היו"ר יעקב אשר
זהו? אוקיי.
תומר רוזנר
הישיבה נעולה.
היו"ר יעקב אשר
אז סיכמנו את הדברים הללו. זה יעלה כמובן - - -
תומר רוזנר
אנחנו מפרסמים נוסח להצבעות.
היו"ר יעקב אשר
מפרסמים נוסח להצבעות. ואני רוצה לשוב ולומר. מבחינתי, כל הנושאים האלה הם חשובים. אני חושב שעשינו דברים שהם טובים. יכלנו לעשות אולי קצת יותר טוב. אני גם מודה לרשות המיסים על העבודה המאומצת והמשותפת. לא על הכל, אבל על הרוב. ולכל מי שנמצא כאן. אני חוזר ואומר את מה שאמרתי מתחילת הדיונים. אנחנו נגענו פה בהרבה דברים. אנחנו מקווים ובטוחים שזה יגרום לכך שזה ומכלול הדברים האחרים שקיימים, כי זה בעצם היום, עכשיו אנחנו בעצם מסיימים את החלק האחרון שקשור להתחדשות עירונית. אחסון ובנייה כבר סיימנו. כל הדברים האלה, אנחנו מקווים ובטוחים שיאיצו את נושא הבנייה. אבל במיוחד בנושא של התחדשות עירונית. אני אמרתי ואני חוזר ואומר – אני לא מסתפק בדברים האלה שאנחנו עישנו. אני רוצה לראות מאמץ ממשלתי שמתורגם לתקציבים ולרפורמות נוספות בנושאים שדנו בהם גם בימים האלה, כולל היום. ואני לא אסתפק בעניין הזה. ולכן, אני אומר, ואני אומר כאן שלא יגידו לי שלא אמרתי, אני שוקל את ההצבעות בסעיפי התשתיות. היום יש לנו הצבעות על תכנון ובנייה ועל - - -
תומר רוזנר
על התחדשות עירונית. חלק א'.
היו"ר יעקב אשר
ועל התחדשות עירונית, חלק א': בנייה ומיסוי. אני שוקל את ההצבעות, את המשך ההצבעות בנושאים האחרים. גם במיסוי, וגם, במיוחד, בנושא של התשתיות. שוקל מאוד את פעולותיי בעניין הזה.
תומר רוזנר
המשך דרכי.
היו"ר יעקב אשר
את המשך דרכי בעניין הזה. והדרך שהיא היחידה שישכנע אותי, זה באמת שנראה שהממשלה מגיעה כבר ביומיים הקרובים עם פתרון, לפחות חלקי, התחלה של בשורה, שהיא תהיה ברמה של בשורה ולא ברמה של איזשהו, לזרוק, מה שנקרא, בייגלה. חלקה מידית, ודברים נוספים שנסכם אותם עם לוחות זמנים מאוד ברורים. ולכן, אני אומר, לתשומת ליבכם באוצר, תעבירו את זה למי שצריך להעביר את זה. הכוונה שלי זה לקדם. אני לא בא עכשיו לדבר על דברים אחרים. אני מדבר עכשיו על הנושא הזה. אם אנחנו לא נצא עם בשורה החדר הזה, לא רק עם כל הבשורות שאספנו עכשיו בימים האלה, אלא עם בשורה נוספת, והאוצר יודע, ואני יודע שמתקיימים דיונים באוצר. אני כן אגיד לשבחם, מתקיימים דיונים באוצר בעניין הזה. אני מחכה לתשובות היום ומחר. זהו. הישיבה נעולה למי שלא שם לב.
אסף וקסלר
רק שאלה טכנית – מתי יהיו הצבעות על הסעיף הזה של המיסוי?
תומר רוזנר
כנראה מחר.
רעות בינג
אם נסיים. כשנסיים, אז נוכל.
אסף וקסלר
בסדר.
היו"ר יעקב אשר
אני מאוד מקווה שמחר. הדברים האלה חשובים לי שיזוזו בכל מקרה. גם אחרי הנאום שלי.


הישיבה ננעלה בשעה 12:12.

קוד המקור של הנתונים