ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/05/2023

פרק ד' (גז טבעי), למעט סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישון נתג"ז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג-2022, פרק ז' (בנקאות ואשראי), למעט סעיפים 26-25 מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג-2022, הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה על עבירות כלפי אנשי צוות רפואי), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד ציבור מטפל), התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בשל תקיפת צוות רפואי), התשפ"ג-2023, הצעת חוק הקמת בית חולים ביישוב ערבי (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022, הצעת חוק הקמת בית חולים בעיר סח'נין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2022, הצעת חוק הקמת בית חולים בעיר סח'נין (תיקוני חקיקה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים