ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/05/2023

פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), למעט סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית), 11(3), 12(ב), 12(ג) ו-13מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת216
ועדת הכספים
09/05/2023

מושב ראשון

פרוטוקול מס' 141
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ח באייר התשפ"ג (09 במאי 2023), שעה 17:25
סדר היום
פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), למעט סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

סעיפים 11(1) ו-14, קרן ריט – דיון והצבעות
הצעת חוק יסוד
משק המדינה – הסתייגויות - הצבעה
הצעת חוק ההתאמות הפיסקליות – הסתייגויות ורוויזיות - הצבעה
הצעת חוק הפחתת הגירעון – הסתייגויות ורוויזיות - הצבעה
רוויזיה על קרן ה-ריט - הצבעה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
אלי דלל
אימאן ח'טיב יאסין
אחמד טיבי
אופיר כץ
יונתן מישרקי
חנוך דב מלביצקי
יצחק פינדרוס
אורית פרקש הכהן
יצחק קרויזר
אליהו רביבו
חברי הכנסת
מיקי לוי
מוזמנים
ערן יעקב - מנהל רשות המיסים, משרד האוצר

מירי סביון - משנה למנהל רשות המיסים, משרד האוצר

שי אהרונוביץ' - רשות המיסים, משרד האוצר

שאול כהן - רשות המיסים, משרד האוצר

רואי זרנצ'נסקי - רשות המיסים, משרד האוצר

אסף וקסלר - אגף התקציבים, משרד האוצר

יפתח עשאהל - אגף התקציבים, משרד האוצר

ירדן חפר - עו"ד, משרד המשפטים

ורד אולפינר - רו"ח, משרד השיכון והבינוי

נתי גלבוע - משרד השיכון והבינוי

יפעת סגל - משרד הבינוי והשיכון

ג'ק בלנגה - נשיא ויו"ר משותף, ועדת המיסים, לשכת רואי החשבון

רועי כהן - עו"ד, נשיא לה"ב - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל

סיגל אבירם - עו"ד, יועצת משפטית, לה"ב - לשכת היועצים העסקיים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. יתכנו אי-דיוקים והשמטות.פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), למעט סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612

סעיפים 11(1) ו-14, קרן ריט – דיון והצבעות
שלומית ארליך
סעיף 11(1), פסקה (1א) שהיא החמרה ביחס להטבות שנקבעו בפרק הזה.
היו"ר משה גפני
הסתייגויות. אתם בעד קרן ריט או נגד?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אנחנו בעד להמשיך עם ההסתייגויות.
שלומית ארליך
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי): אנחנו בעד לדחות את הדיון ביום חמישי, אדוני היושב ראש.
שלומית ארליך
אנחנו מתחילים עם קובץ ההסתייגויות של המחנה הממלכתי. במקום "הכולל" יבוא "עולה על 10 אחוזים". רגע. זאת ההסתייגות שאני מוחקת כי היא בעצם מתייחסת לפסקה שנמחקה. זה יורד.

אני עוברת להסתייגות השנייה. במקום "כלל הכנסותיה של הקרן בשנת המס" יבוא "מכלל פדיונה של הקרן בשנת המס".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?
ורד אולפינר
יש לנו הערות לנוסח.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אנחנו עברנו על כל הנוסח של החוק? הגיעו לכאן אנשים כדי לדבר. גפני, אי אפשר ככה ישר לעבור להסתייגויות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רשמת דיון. דיון והצבעות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אמור להיות דיון ואז הצבעות.
ורד אולפינר
יש לנו הערות לנוסח.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
צריך להקריא. יש כאן אנשים מקצועיים שהגיעו עם הערות.
קריאה
היו שני דיונים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
בסדר היום רשום דיון והצבעות.
קריאה
היו שני דיונים בנושא.
היו"ר משה גפני
מי הגיע עכשיו ולא היה בישיבות הקודמות?
ורד אולפינר
יש לנו הערות לנוסח.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היו שני דיונים. אחד אני ניהלתי ואחד גפני ניהל.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אז למה רשמתם דיון?
שלומית ארליך
אתה מדבר על ניכוי דמי שכירות.
קריאה
לא. גם ב-ריט היו שני דיונים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, אנשים הגיעו.
היו"ר משה גפני
מי הגיע? אתם מבקשים לדבר? בבקשה. מי ביקש לדבר?
ורד אולפינר
אנחנו רוצים להתייחס לנוסח.
היו"ר משה גפני
מי זה אנחנו?
ורד אולפינר
שיכון ובינוי וקרנות ה-ריט שמנסות מאוד להרים את הנושא הזה של קרנות ה-ריט למגורים להשכרה. במאמצים גדולים להרים את קרנות ה-ריט להשכרה למגורים, מה שלא ממש מצליח לקרום עור וגידים כאן בגלל שיעורי הריבית המטורפים היום במשק. אנחנו מבקשים להציע מספר תיקונים.
היו"ר משה גפני
סתם סקרנות. את דיברת בדיון על הנושא הזה?
ורד אולפינר
בדיון הקודם לא נתנו לנו הזדמנות לדבר. עלתה רק ההצעה של כבוד היושב ראש ולא הצלחנו לדבר. ניסינו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני ניהלתי את הישיבה.
היו"ר משה גפני
ולפני כן?
נתי גלבוע
בדיון לפני כן אנחנו דיברנו. אני דיברתי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא בדיון שהיה באולם ירושלים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. בסדר. בבקשה.
ורד אולפינר
התיקון הראשון שאנחנו מבקשים, אנחנו מבקשים להאריך את התקופה לרישום למסחר. נכון להיום יש תקופה של שלוש שנים מיום הקמת החברה בשלב הפרטי שלה עד למועד שבו היא חייבת להירשם למסחר. אנחנו מבקשים להאריך את התקופה הזאת לחמש שנים כאשר הסיבה היא היערכות. ה-ריט יכולה לרכוש או להיכנס למכרזים של דירה להשכיר, מכרזי שהם יזמות , לוקח תקופה מאוד מאוד ארוכה להעביר במדינת ישראל תוכניות, גם תוכניות עיצוב יכולות לקחת שנתיים, ולגייס בתקופה הזאת את המוסדיים כדי שישקיעו כסף במגורים להשכרה במדינת ישראל, זאת כמעט משימה בלתי אפשרית. אנחנו מבקשים להאריך לחמש שנים במקום שלוש השנים. זו הבקשה הראשונה.
היו"ר משה גפני
והשנייה?
ורד אולפינר
התיקון השני שאנחנו מבקשים., נכון להיום נקבע בחקיקה שכדי שהמקרקעין ייחשבו כמקרקעין מניבים להשכרה למגורים, צריך לסיים את הבנייה בתוך חמש שנים. גם זו משימה שהיא כמעט בלתי אפשרית, בטח כאשר מדובר על מתחמים גדולים. המדינה רוצה שיהיו מתחמים גדולים להשכרה למגורים, להשכרה ארוכת טווח. אנחנו מבקשים להאריך את התקופה הזאת לשבע שנים כדי שזה יהיה איכשהו ישים כי אחרת זאת פשוט משימה בלתי אפשרית.
מיקי לוי (יש עתיד)
שתי שאלות. המתחמים מחולקים לחלקות. לגוש, חלקה. מה זה שייך למתחם? קבלן לא קונה מתחם של 1,000 דירות.
ורד אולפינר
לא. אני יכולה להסביר.
מיקי לוי (יש עתיד)
בטח. רגע, זה דבר אחד. עוד שאלה, אם את יודעת מה היקף ההשקעות של קרנות ריט בשנתיים האחרונות.
נתי גלבוע
ברשותך, אני אענה. שיכון ובינוי. היקף ההשקעות הוא מיליארדים. אנחנו משקיעים מיליארדים במתחמים של דיור להשכרה. לא רק אנחנו אלא כל בעלי העניין.
מיקי לוי (יש עתיד)
מיליארדים, אתה יודע שאלה שקלים.
נתי גלבוע
בשנים האחרונות אנחנו משקיעים במתחמים.
היו"ר משה גפני
אתם יכולים להנות להם על השאלות שנשאלו?
יפתח עשאהל
היום זה חמש שנים. המטרה היא של בנייה מהירה. אנחנו כן אפשרנו בחלק מהתיקון כאן להאריך את זה לשבע שנים במידה והיתר הבנייה מתעכב יותר מ-36 חודשים שלא באשמת הקרן, אם סבר המנהל – נציג רשות המיסים - שאכן זה לא היה באשמת הקרן. עברו 36 חודשים מיום הגשת ההיתר עד קבלת ההיתר. אז הוא רשאי להאריך את המועד מחמש שנים לשבע שנים.
היו"ר משה גפני
היא שאלה למה אתם לא נותנים יותר זמן. עוזב את הסיבות לכך שהם לא מקבלים אישור.
יפתח עשאהל
המטרה היא מאוד פשוטה.
רואי זרנצ'נסקי
כעיקרון הבנייה צריכה לקחת חמש שנים. זה המצב היום למעט בנגב ובגליל שאפשר שבע שנים.
היו"ר משה גפני
בסדר. אז יהיו שבע שנים.
רואי זרנצ'נסקי
שבע שנים אפשרנו גם בתיקון הזה במקרים שלא ניתן להוציא את ההיתר תוך 33 חודשים.
היו"ר משה גפני
את זה הוא אמר.
רואי זרנצ'נסקי
המטרה של קרן ריט היא להכניס את הציבור להשקעות גדולות במקרקעין. בסופו של יום במסגרת הקרן אנחנו צריכים גם לשמור על הציבור. אנחנו לא רוצים שהציבור ישקיע בקרן שקונה קרקעות שההיתכנות לבנייה נמוכה.
היו"ר משה גפני
מה לגבי השאלה השנייה?
רואי זרנצ'נסקי
השאלה השנייה, לגבי תקופת המסחר. כדי באמת גם לשמור על הציבור, אנחנו חושבים ש-48 חודשים מ-36 חודשים להעלות את התקופה של ההתאגדות למסחר למי שקונה קרקעות למגורים, ל-48 חודשים, אנחנו מוכנים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לך. את לא צריכה להתערב במה שנעשה אבל אם הייתה באה האופוזיציה – אני הולך עם הממשלה, אני בקואליציה – והייתה אומרת שהטענות שלך הן צודקות ובוא נוריד חודשים או נוסיף חודשים, יכול להיות שהייתי הולך איתם ובתנאי שיורידו הסתייגויות. אם זה סתם, אני אהפוך להיות דון קישוט .
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, מה עם הערבויות עליהן דיברת בדיון הראשון?
היו"ר משה גפני
דיברתי. אז מה אם דיברתי? עזרת לי?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אז הנה, אני אוריד חצי מההסתייגויות שלי.
היו"ר משה גפני
לא. אני דווקא רוצה את החצי השני.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אז גם את החצי השני.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, אתה אומר שהממונה יחליט - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה חשוב כי צריך שיהיה להם פלפל לרוץ ולעשות. אתה יודע איך זה בוועדות תכנון כאשר יש להגיש ויש להגיש.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להגיד לך שתדעי, את גם תראי את זה בעזרת השם, הלשכה המשפטית כאן אמרה לי לא להגיש הסתייגות. בקיצור, סיפור שלם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
למה? אני מבטיחה שלא נגיש נושא חדש.
היו"ר משה גפני
לא את. היה בג"ץ על העניין הזה. אני לא בטוח שזה נכון אבל אני לא רוצה לריב. מה שאני הולך לעשות, את מה שאמרתי כאן בוועדה, אני הולך להניח בתור הצעת חוק פרטית. יש הסכמה של משרד האוצר ואני אעשה את זה כמה שיותר מהר. את מה שדיברתי בוועדה שאני חושב שצריך לעשות כדי להגביר את השוק בעניין של הדירות בשכירות – אני אעשה בהצעת חוק פרטית.
רואי זרנצ'נסקי
זה מה שעלה בדיון הקודם על ה-ריט.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, זה לא לתת ערבות מדינה. בדיון הראשון אתה דיברת על ערבות.
היו"ר משה גפני
אז מה, התשובה הייתה שלילית.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתה יכול להביא כאן בשורה.
היו"ר משה גפני
אני יכול אבל למה אתם לא עשיתם את זה?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
יכול להיות שלא הצלחנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
בזה אני לא מאשים אותם כי בזה לא הייתה להם את החשיבה שלך.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
כי חסרים לנו ברגים.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא. אתה אמרת.
ינון אזולאי (ש"ס)
הוא גם אמר בורג. הוא לא אמר ברגים.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אתה רוצה לחזור בך?
היו"ר משה גפני
לא. שם זו באמת בעיה של בורג. הרי אתם בעד החוק.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
תוסיף את זה להצעת החוק ונוריד את כל הנימוקים.
ורד אולפינר
יש נקודה אחרונה שאנחנו מבקשים להעלות. בפרק של ה-ריטים יש מה שנקרא הכנסה חריגה. הכנסה חריגה מתמסה בשיעור מס של 70 אחוזים מהברוטו. זה אומר שזה בסביבות ה-150 אחוזים מס. אני לא מכירה שיעור מס כזה. אנחנו מבקשים שבמקום הכנסה חריגה יהיה כתוב הכנסה חייבת חריגה. זה אומר שאם אני קניתי ב-100 ומכרתי ב-100 ואין לי רווח, אני לא אצטרך לקחת הלוואה מהבנק ולשלם את המיסים אלא רשות המיסים תיקח רק את ה-100.
היו"ר משה גפני
הבנתי. תשובה.
רואי זרנצ'נסקי
זה סעיף שהוא סנקציה. זה סעיף שאנחנו קוראים למכירה שאנחנו לא רוצים שהיא תהיה. היא מעין מכירה אסורה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מה זאת הכנסה חריגה מבחינתכם?
רואי זרנצ'נסקי
נגיד התחייבו להשכיר לתקופה מסוימת ומוכרים לפני התקופה שהתחייבו להשכיר ולמרות זאת קיבלו הטבות מס על כך עד הבית.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תנאי הטבה.
רואי זרנצ'נסקי
אלה פעולות שהמחוקק לא רצה שייעשו. דרך אגב, זה בהתאם להמלצת ועדה שהוקמה, קרנות ריט. גם בעולם הדבר הזה נהוג.
נתי גלבוע
לכן יש לך רק שתי קרנות ריט בישראל.
רואי זרנצ'נסקי
לא, אין לי רק שתי קרנות ריט בישראל. זה במגורים.
ינון אזולאי (ש"ס)
שאלה. אתה נראה לא מרוצה שאני שואל.
היו"ר משה גפני
היו כבר שני דיונים. אתה זכאי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יש לו את כל הברגים.
היו"ר משה גפני
כן. מפעם לפעם הוא גם מלווה לי כמה.
ינון אזולאי (ש"ס)
שיכון ובינוי, תגידו לי, אתם מה שנקרא על המדף. נכון?
נתי גלבוע
נכון.
ינון אזולאי (ש"ס)
במצב הזה אתם ממשיכים עם התהליך? אתם הולכים להיות חלק מהקרנות?
נתי גלבוע
בגלל זה אנחנו יושבים כאן.
ינון אזולאי (ש"ס)
במצב שעכשיו הבנתם את התשובות.
נתי גלבוע
נחזור הביתה ונראה מה יהיו התיקונים ונחזור.
אלי דלל (הליכוד)
הם אומרים שהשוק הזה כרגע הוא קשה. החוק הזה מקשה עליהם. צריך להקל עליהם. זאת בדיוק הנקודה.
רואי זרנצ'נסקי
חבר הכנסת דלל, חשוב לי לדייק. החוק מקל ומיטיב איתם אבל הם מבקשים יותר.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני שואל אם אתם, אתם חדשים שהולכים להיכנס, מבינים את המשמעות.
נתי גלבוע
אמרנו. נחזור הביתה ונראה.
אלי דלל (הליכוד)
כשמדברים היום על תכנון ובנייה, ואני הייתי יושב ראש הוועדה לתכנון ובנייה ואני אומר לך שיש קשיים גדולים מאוד להוציא היתרים במיוחד במתחמים גדולים. הם באים ואומרים תנו לנו עד. אז אפשר להקל עליהם.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אתה כמי שהיה אחראי ויושב ראש ועדה, אתה יודע שכשיש לחץ של זמן ויש אפשרות לקבל, היזמים רצים. אם אתה נותן להם את השבח, הם יגמרו את השבח ויבואו אליך אחר כך עם בקשות חדשות.
ינון אזולאי (ש"ס)
זאת לא הבעיה. הבעיה היא העלויות שם.
אלי דלל (הליכוד)
הבעיה היא לא תמיד ביזם. יש גם התנגדויות. אל תשכח את זה.
נתי גלבוע
הריביות שאנחנו משלמים, זה האינטרס הכי גדול שלי ל - - -
אלי דלל (הליכוד)
אפשר גם ליצור מנגנון שזה שלוש שנים ואחר כך בדיקה מסוימת. גם זאת אפשרות.
רואי זרנצ'נסקי
זה המנגנון. זה מה שעשינו. המנגנון הוא היום חמש שנים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הסתייגויות. על הסתייגות מספר 1 ו-2 כבר הצבענו.
שלומית ארליך
כן.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
איך? לא הצבענו אפילו פעם אחת.
שלומית ארליך
אנחנו חוזרים לקובץ ההסתייגויות של המחנה הממלכתי. על הסתייגות מספר 2 הצבענו. אנחנו עוברים להסתייגויות לסעיף 14.

הסתייגות מספר 1. בסעיף קטן(1)(ב), במקום "חמש שנים" יבוא "שבע שנים".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מנמקת. אני רוצה לחזור לכתבה שפורסמה – הכתבה של אוריאל לין - על הורדת יוקר המחיה. חשוב לי לשתף אתכם כי בסוף זה תלוי בנו. בכנס של בכירי איגוד לשכות המסחר שהתקיים לפני שהתחדש מושב הכנסת אמר אוריאל לין - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות הבאה. אחרי ... יבוא הוספת סעיף קטן (א): שינויים אלה ייכנסו לתוקף לאחר דיוני ועדת הכנסת בדבר תוכנית עבודה להורדת אינפלציה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
"שינויים אלה ייכנסו לתוקף ... למציאת פתרון...".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יש כאן רעש בלתי נסבל.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אמר נשיא איגוד לשכות המסחר כי העיסוק ביוקר המחיה מוצדק לחלוטין אך הבעיה המרכזית היא כי לממשלה אין באמת תוכנית אסטרטגית של ממש להורדת יוקר המחיה. זה לא אנחנו אמרנו.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הקובץ השני של המחנה הממלכתי. את ההסתייגות הראשונה אני מוחקת כי היא מתייחסת לפסקה שנמחקה בנוסח.

הסתייגות מספר 2. במקום "יתקיים" יבוא "קיים".
היו"ר משה גפני
מה אמר אוריאל לין?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הוא אמר. לא אנחנו אמרנו. הוא אמר שאתם לא מטפלים ביוקר המחיה.
היו"ר משה גפני
אם אתם הייתם אומרים, הייתי לפחות מתחשב בכם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אמר את זה נשיא לשכות המסחר.
היו"ר משה גפני
אני אוהב אותו מאוד . הוא היה יושב ראש ועדת החוקה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הוא עוד אומר שמה שמועבר לחקיקה, אלה צעדים תלושים מהמציאות הכלכלית פרי כוונות טובות של הפקידות אך ללא הבנה מספקת של המגזר העסקי וזאת בשילוב של היעדר ניסיון של שרי הממשלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה. במקום "לגבי" יבוא "בעניין".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "המקרקעין" יבוא "השטח".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בכל מקרה, הוא מספר לכם שבעצם חוסר הניסיון של רוב שרי הממשלה הנוכחית היא פשוט מכשיל אתכם. הוא מכשיל אתכם ורוב הסיכויים שדווקא בגלל זה לא הצלחתם להביא שום בשורה בעניין יוקר המחיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "למטרה של השכרה לטווח ארוך בלבד" יבוא "בעבור השכרה בלבד".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא סיימתי לספר לכם מה עוד הוא אומר. הוא אומר שה-... הגדולה ביותר היא ששרי הממשלה לא טרחו לקיים דיון יסודי עם נציגי המגזר העסקי. הם פיתחו גישה מסולפת שכדי להוריד את יוקר המחיה מותר לפגוע במגזר העסקי בישראל וגם לפגוע בכלכלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "ואם נתנה חברה אמורה" יבוא "רק אם אושר על ידי החברה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הוא אומר שהצעדים המוצעים עכשיו, כמו איסורים למתן הנחות או איסור של מיזוגים על פי גודל המחזורים, הם בבחינת מיסוי ופוגעים בעקרונות יסוד של משק חופשי ועלולים דווקא לייקר את המוצרים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "בתום כל שנה" יבוא "בסופה של השנה המדוברת".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אי אפשר לומר שלאוריאל לין אין ניסיון בכנסת.
היו"ר משה גפני
מה זה קשור לשנה ולסוף השנה?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא אנחנו אומרים את זה. אומרים את זה אנשים מקצועיים שגם היו כאן שנים. הם מספרים לכם שאתם פוגעים בכלכלה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
מאיזה מפלגה הוא היה?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מהליכוד.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מהליכוד של פעם. מהליכוד האמיתי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הוא מספר לכם שהמעשים שלכם יפגעו בכלכלה ויעלו את יוקר המחיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני נמנע. רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "נרכשו" יבוא "נמכרו".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לדברי אוריאל לין במסגרת המאמצים להוריד את יוקר המחיה, הממשלה חייבת להתמודד כמהלך כולל וראשוני בהשגת חמישה יעדים. הנה רעיונות. ניצול מלא של כל רציפי הים וקביעת תחרות בלתי מוגבלת בין כל ששת נמלי ישראל.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "20 יחידות דיור" יבוא "30 יחידות דיור".
היו"ר משה גפני
למה 30?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
כי זה יותר מ-20.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
עאידה התקזזה עם פינדרוס?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
תוכלי להגיד אם יש דיל.
היו"ר משה גפני
מה את מתערבת בכל דבר? אני לא מתערב אצל פינדרוס.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הרעיון הראשון שהוא נותן לכם הוא ניצול מלא של כל רציפי הים וקביעת תחרות בלתי מוגבלת בין כל ששת נמלי הים במדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "לפחות" יבוא "מינימום".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה רעיון מצוין. אגב, בממשלה הקודמת היו שני רציפים בנמל חיפה שפשוט הוועדים השביתו אותם. לא הסכימו שהאוניות ייכנסו לשם. לדעתי היה תור של 81 אוניות מעל חודש.
נעמה לזימי (העבודה)
שרן, תמשיכי לדבר נגד ועדים, לא תקבלי את האצבע שלי להסתייגות.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מבקשת רוויזיות על הכול. כל מה שהוגש עד עכשיו, רוויזיות.

כשהוא מדבר על ניצול מלא של כל הנמלים, אתה צריך להבין שבכנסת הקודמת עמדו בתור ולפעמים אונייה עמדה חודש שלם. לפעמים היה מדובר כאן על מאות אלפי שקלים לאונייה אחת.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "לפחות עד תום חמש שנים" יבוא "לפחות עד תום שבע שנים".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מה המשמעות של אונייה שממתינה רק לפירוק במשך חודש ימים? זה אומר שזה מתגלגל אחר כך לצרכן במוצרים שנמצאים על האונייה הזו. תחשוב מה זה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "בתוך שנתיים מיום הרכישה" יבוא "בתוך ארבע שנים מיום הרכישה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הרעיון השני שהוא מציע לכם הוא בעצם קיזוז המיסים שרשות המיסים מטילה על כלל ההתייקרות במשק דרך חיוב המע"מ באמצעות שינוי בסיס הערך לצורך חישוב המיסים על יבוא.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "על ידי הקרן להשקעות" יבוא "על ידי קרנות להשקעה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מהערך לצורכי מכס הכולל את מחיר המוצרים וכל ההוצאות הקשורות בהבאתם לישראל עד שחרורם משער הנמל בישראל, לעבור לחיוב של FOB שזה מחיר המוצרים כשהם מוטענים על האונייה בנמל המוצא.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "שלא ניתן להוציא היתר בנייה בתוך תקופה של 36 חודשים" יבוא "שלא ניתן להוציא היתר בנייה בתוך 50 חודשים".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה רעיון נוסף שהוא מביא לך גפני כיושב ראש הוועדה.
היו"ר משה גפני
אבל זה לא מעניין אותי מה שהוא מציע.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אבל לפחות משהו, שתביא איזו בשורה ליוקר המחיה. במקום לדבר על ביטול מונופולים במגזר העסקי - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
במקום לדבר על ביטול מונופולים במגזר העסקי, היכן שקיימת תחרות, טיפול עומק בהוצאות אותן מטילים על הציבור, המונופולים המוחלטים שבבעלות המדינה, כמו חברת חשמל, רשות שדות התעופה ומכון התקנים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "15 יחידות דיור" יבוא "10 יחידות דיור".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
משהו נוסף. זה בעצם ביטול מוחלט של המכס על כל מוצרי המזון המיובאים, לא כולל ביטולי מכס על גידולים חקלאיים, מה שמחייב רפורמה נפרדת בפני עצמה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
ייכנס סעיף האומר: "יש להתנות את תחילת החוק רק באם יחידות הדיור ייבנו על מקרקעין שאינו סמוך למפעלים תעשייתיים".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתה צריך להבין מה הולך לקרות בקיץ הזה. לעניין הגידולים החקלאיים. היה עכשיו ברד שפשוט הרס המון מהתוצרת החקלאית.
היו"ר משה גפני
אז מה אם היא אמרה את זה? היא כבר אומרת את זה פעם שישית.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נכון. בסוף המוצרים האלה הולכים להתייקר. כל אזרחי ישראל – וזה לא משנה מאיזה מגזר – הולכים לשלם הון עתק על פירות קיץ. אם אנחנו לא נעשה רפורמה ביבוא המזון כולל העניין של יבוא מוצרים חקלאיים, אנחנו נשלם ביוקר.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יש עדכון לגבי "כנפיים של קרמבו".
היו"ר משה גפני
זה עומד להסתיים אבל עוד לא קיבלתי עדכון.
קריאה
מחר מרגי ידבר על זה במליאה.
היו"ר משה גפני
כן, אבל אני רוצה תשובה מהם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אנחנו מבקשים עכשיו התייעצות סיעתית. חמש דקות. אולי תקבל את העדכון על "כנפיים של קרמבו". תביא לנו בשורה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני אחר כך אתן לכם תשובה לגבי "כנפיים של קרמבו".
היו"ר משה גפני
הפסקה עד 17:57.

(הישיבה נפסקה בשעה 17:52 ונתחדשה בשעה 17:57.)
היו"ר משה גפני
הם מקבלים גם ממשרד הרווחה והתוצאה היא שבמקום שהעמותה של "כנפיים של קרמבו" תקבל תשעה מיליון שקלים, היא מקבלת רק ארבעה מיליון שקלים וממילא הם לא יכולים לעשות את קייטנות הקיץ. אני אמור לדבר עם האוצר שיוסיף כסף לתקנה הזאת כדי שהם יוכלו לקבל. מרגי אמור להשיב מחר על שאילתה במליאת הכנסת. צריך להיערך לעניין הזה. אני אדבר עם האוצר ונראה אם אני מצליח.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יש לי פתרון. מתוך 12.5 מיליארד שקלים תמצאו חמישה מיליון שקלים ותנו אותם.
היו"ר משה גפני
זה פתרון. יכול להיות שנעביר אותו רטרואקטיבי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אתה רוצה שאני אמצא את זה כאן מהכספים שאורית סטרוק מקבלת? הנה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות?
קריאה
איזו הסתייגות?
היו"ר משה גפני
ההסתייגות שהייתה לפני ההתייעצות הסיעתית.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 58.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "מכירת מקרקעין" יבוא "חקירת מקרקעין".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מבקשת לנמק.
שלומית ארליך
אחרי "על ידי" יבוא "המדינה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
יש עוד הצעה אחת שאוריאל לין מציע בשורת ההצעות האלו. השורה האחרונה היא שבמקום העלאה אוטומטית של מס הארנונה בתוספת אישורים חריגים, התייעלות של הרשויות המקומיות והגדלת ההכנסות דרך הרחבת המגזר העסקי.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 74. יתווסף סעיף: "שכר הדירה ביחידות הדיור של מקרקעין, ה-... יהיו נמוכים משכר הדירה הממוצע במשק".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
ומה הסעיף הזה אומר לך, גפני? שזה בדיוק ההיפך המוחלט ממה שאתם עושים בחוק הארנונה. הוא מדבר כאן על הרחבת המגזר העסקי.
היו"ר משה גפני
אבל אנחנו עכשיו בחוק אחר.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נכון אבל אנחנו מדברים כאן בכלליות על יוקר המחיה.
היו"ר משה גפני
אני מכבד אותך אבל זה לא לעניין.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
דרך חוק ההסדרים אתה יכול להביא בשורה אמיתית בנושא יוקר המחיה. אין אפילו אחת כזאת.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גם אני מבקשת רוויזיות על כל מה שהוגש עד עתה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כל התחום של הדיור בחברה הערבית לוקה בחסר גדול ו הממשלה לא מקצה את המשאבים הרלוונטיים לנושא.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים להסתייגויות של קבוצת רע"מ. הסתייגות מספר 1. בהגדרה מכירה למשכיר, במקום "15" יבוא "20".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 2. בהגדרה "מקרקעין לצורכי דיור", במקום "חברה ממשלתית לדיור" יבוא "רשם המקרקעין של אותו מחוז".

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

הבנייה בחברה הערבית היא לרוב בנייה פרטנית ובנקודה הזאת החברה הערבית לא זוכה להכנסת עוד תחומי שיפוט ושינוי בייעוד של המקרקעין.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אנחנו מבקשים גם על זה התייעצות סיעתית. יש כאן שלושה סעיפים.
שלומית ארליך
זה אותו סעיף.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בחוק הזה יש שלושה סעיפים.
שלומית ארליך
שניים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
11, 12 ו-13.
שלומית ארליך
לא. זה 11(1) ו-14.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מבקשים התייעצות סיעתית.
שלומית ארליך
אלה ההסתייגויות ל-11. כשנגיע להסתייגויות לסעיף 14.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "חמש שנים" יבוא "שמונה שנים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "20" יבוא "10".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני נמנע.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אחרי "בחוק הרשות לפיתוח גליל" יבוא "... בהחלטת הממשלה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אתה לא נותן זמן לנמק.
שלומית ארליך
עכשיו אנחנו בסעיף 14. אפשר לעשות התייעצות סיעתית. בפסקה (1), במקום "קרן להשקעות מקרקעין" יבוא "הרשות לרישום...".
היו"ר משה גפני
מי בעד?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
היא רוצה לנמק.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני רוצה לנמק.
היו"ר משה גפני
בבקשה. בכבוד.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני רוצה לשקף את המציאות שקיימת לגבי ועדות תכנון מחוזיות.
היו"ר משה גפני
מה הדיבורים כאן?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתה לא מבין מה סיפרתי לו עכשיו. זה חשוב. התחלתי לספר לו שהייתי סמלת במג"ב.
היו"ר משה גפני
אימאן באמצע דבריה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הייתי סמלת במג"ב ואתה לא מדמיין מה עשיתי לחיילות שם.
היו"ר משה גפני
לא רוצה לשמוע. היא באמצע הדברים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הייתי נצבעת כולי בצבעי הסוואה עם רשת הסוואה ואורבת להם בלילה כדי לראות אם הן שוברות שמירה. אתה יודע מה זה?
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

התחלתי להגיד שבוועדות המחוזיות אין לנו ייצוג של החברה הערבית ולכן הצרכים של החברה הערבית מודרים ולא מגיעים לשולחן הוועדות.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "חמש שנים" יבוא "שבע שנים".

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אנחנו מבקשים את ההתייעצות הסיעתית.
היו"ר משה גפני
נחזור בשעה 18:13.

(הישיבה נפסקה בשעה 18:08 ונתחדשה בשעה 18:13.)
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לקובץ ההסתייגויות של ישראל ביתנו. במקום "חמש שנים" יבוא "עשר שנים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
יתווסף סעיף לפיו יש לנמק מהי הכנסה חריגה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 64(א2) בהגדרה מכירה למשכיר, במקום "10" יבוא "8".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "20 יחידות דיור" יבוא "10 יחידות דיור".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אתה לא נותן לנמק.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "שבע שנים" יבוא "עשר שנים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לקובץ ההסתייגויות של יש עתיד.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה לנמק.
שלומית ארליך
בסעיף 11(1), במקום "מקרקעין לצורכי דיור להשכרה" יבוא "מקרקעין המוחזקים לתקופה קצרה".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, יכול להיות שהייתי מוריד את ההסתייגות הזאת אבל בתקציב הזה לא מצאתי - לפחות עד עכשיו – שקל אחד לטובת העצמאים. 12.5 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים ולא שקל אחד לטובת העצמאים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "ארבע" יבוא "שתיים".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מהתקציב של 484 מיליארד שקלים, שקל אחד לא ניתן למגזר שמחזיק את כלכלת ישראל על גבו.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תתביישו.
היו"ר משה גפני
אני לא מתכוון להתבייש, עם כל הכבוד.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תתביישו.
היו"ר משה גפני
מה להתבייש? אתם עשיתם יותר גרוע.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תתביישו. רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "10 אחוזים" יבוא "5 אחוזים".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
עד שנאשר את התקציב יש לכם עדיין זמן לתת 350, 400 מיליון שקלים דמי אבטלה לעצמאים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
היועצת המשפטית, אני מבקשת רוויזיה על כל מה שהוגש עד עתה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "מכלול הכנסותיה של הקרן לשנת המס" יבוא "מכלול הכנסותיה של הקרן בחמש השנים האחרונות".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
נושא נוסף שלא נתתם לו שקל אחד הוא העלאת קצבאות זקנה.
היו"ר משה גפני
כבר אמרת את זה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
קצבאות הזקנה נשחקו ב-17-15 השנים האחרונות, בטח בתקופה של אינפלציה גבוהה. שקל אחד לא מצאתם לתת.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "כל האמור לעיל בתנאי שההשכרה נעשתה ללא הפליה מטעמי דת, גזע, מין או מגדר".
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אני אנמק. אפרופו תכנון ובנייה. לאחרונה השתתפתי בכנס מחאה גדול של חקלאים בטייבה שעשרות מהם קיבלו צווים מתכנון ובנייה, רשות האכיפה, וקנסות של 600 אלף, 300 אלף, אחד קיבל קנס בגובה של מיליון ו-200 אלף שקלים. התראות בטענה של שימוש לא נכון בקרקע החקלאית.
קריאה
בטירה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
בכל המשולש. מישהו שלח לכולם, גם בכפר סבא.
קריאה
בוועדת הפנים יהיה דיון מהיר לגבי טירה.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
דיברתי עם יעקב אשר יושב ראש ועדת הפנים. הוא הבין. מישהו באופן מסיבי שלח עשרות התראות. זה בכל המשולש. לדעתי זה מתפשט.
קריאה
זה כי לא תכננו הרבה שנים.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אי אפשר שמדינה לא מתכננת ומענישים.
קריאה
זאת לא המדינה. אלה הרשויות שם.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
רשות לא סתם לא מתכננת. צריך כלים, צריך תקציבים ואין.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (א), בסופו יבוא: "וכן ההכנסה משמשת למטרות שימור המסורת היהודית".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
"הכנסה ממכירת מקרקעין, שיעורה הכולל עולה על 10 אחוזים מהכנסותיה של הקרן".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
את זה אני רוצה לנמק. לא מצאתי בתקציב מילה על דמי אבטלה לעצמאים והדבר הזה הוא לא בסדר.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "10" יבוא "20".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אחרי מכירה למשכיר יבוא "במקום לרוכש אחר שהתחייב או לקבוצת רכישה שהתחייבה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "20 יחידות דיור" יבוא "20 יחידות דיור למגורים מתוכן לפחות חצי נועדו לדיור בר השגה".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יש עוד תחום שחיפשתי ולא מצאתי. לא מצאתי שקל אחד בתקציב לטובת העלייה והקליטה. מתי מדינת ישראל הפסיקה להיות מדינת עלייה? אתה יכול להסביר לי?
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "עד תום שבע שנים" יבוא "עד תום 15 שנים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "36 חודשים" יבוא "שלוש שנים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "15 יחידות דיור" יבוא "20 יחידות דיור".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
את זה אני רוצה לנמק.
היו"ר משה גפני
זה כבר היה קודם.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא. זה לא היה.
היו"ר משה גפני
היה. היה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא. זה לא היה. מחפשים חמישה מיליון שקלים ל"כנפיים של קרמבו" למחנות הקיץ. הנה, מצאתי. בכספים הקואליציוניים במשרד למשימות לאומיות אתם נותנים 405 מיליון שקלים לחטיבה להתיישבות. תורידו את הסכום מ-405 ל-400 מיליון שקלים ותנו ל"כנפיים של קרמבו", לילדים עם צרכים מיוחדים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
דיברתי עם שר הרווחה על "כנפיים של קרמבו". בעבר הייתה החלטת ממשלה אבל בשנה האחרונה הורדתם את החלטת הממשלה הזאת ירדה מ-17.5 מיליון ל-11 מיליון שקלים או ל-9 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
לתשעה מיליון.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
החלטת הממשלה הייתה ב-2018.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. בשנה האחרונה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
ב-2018.
ינון אזולאי (ש"ס)
הורידו את הסכום. יש החלטת ממשלה על 17.5 מיליון שקלים. הטענה שלהם, הם אומרים שברגע שיחלקו את זה, אנחנו נקבל בערך 40 אחוזים כך שהעוגה גדולה ורוצים להוסיף על כך. גם בזה עדיין יש להם תוספת. לכן המצב הוא שהוסיפו משנה שעברה ורוצים להוסיף עוד אבל הבעיה היא שזה בחלוקה של העוגה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אגיד לך מה הבעיה. בשנה שעברה היו מחנות קיץ והשנה אין. זו הבעיה היחידה.
קריאה
אין להם גירעון.
שלומית ארליך
ההסתייגות הבאה. אחרי האמור יבוא "זאת ועוד ... ".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אין להם עודף. אתה רוצה שכרואה חשבון אני אסביר לך?
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
בסעיף 1 לחוק מע"מ, בהגדרה "מדד", בסופה יבוא "ובתנאי שאושר על ידי לשכת ראש הממשלה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
בחוק מע"מ, במקום "ארבע שנים" יבוא "חמש שנים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
רביבו לא הצביע.
שלומית ארליך
במקום "שני מיליון שקלים" יבוא "שלושה מיליון שקלים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לקובץ הנוסף של יש עתיד, של חבר הכנסת בליאק. המילים "עולה על 10 אחוזים", את זה אני מוחקת כי זה ירד מהנוסח.

ההסתייגות הבאה. במקום "15" יבוא "13".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אחרי המילים "ואם נתנה החברה" יבוא "והציגה מסמכים והוכחות".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "מקסימום חמש שנים" יבוא "עד ארבע שנים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "נבנו על ידי הקרן להשקעות" יבוא "נבנו על ידי הקרן להשקעות 45 יחידות דיור".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה להסביר. ב"כנפיים של קרמבו", אכן את שנת 2021 הם סיימו בעודף של ארבעה מיליון שקלים. בשנת 2022 היה גירעון. בסופו של דבר בדוחות הכספיים של העמותה יש מושג כזה נכסים נטו. נכסים נטו זה כמו עודפים בחברה. עודפים לא מיועדים, זה פחות משלושה מיליון שקלים. פחות משלושה מיליון שקלים, אי אפשר להפעיל מחנות קיץ. זה כל הסיפור.

למה אנחנו לא מצביעים?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בגלל שאין לו רוב.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
בוא נצביע. אנחנו רוצים להתקדם.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "באזור הנגב והגליל" יבוא "הנגב, הערבה ורמת הגולן".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה. אתה נגד רמת הגולן?
היו"ר משה גפני
אני נגד הסתייגויות טיפשיות כאלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
כי חסרים לנו ברגים.
ינון אזולאי (ש"ס)
למה אתה לוקח את זה למקום של הברגים?
שלומית ארליך
"ובלבד ששימשו לצורכי השכרה במשך חמש שנים לפחות".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
הרוויזיות בעוד חצי שעה. על הרוויזיות נצביע בשעה 18:55.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
עכשיו הפסקה?
קריאה
לא. עכשיו חשבוניות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אנחנו מחכים להקצאת חשבוניות.
היו"ר משה גפני
הקצאת חשבוניות. יש תשובות? ערן, יש הסכמה? יש הסכמה לגבי שני סעיפים ב-ריט. עוד לא הצבענו על הסעיף עצמו בגלל הרוויזיות.
שלומית ארליך
להבנתי, תקנו אותי אם אני טועה, יש הסכמה לשני עניינים. האחד, בסעיף 11(1)(ג) בתוך פסקה (4) שמובאת בו, סעיף קטן (ב) שבה, היום הנוסח אומר "נבנו על ידי קרן להשקעות במקרקעין 20 יחידות דיור למגורים לפחות עד תום שבע שנים מיום רכישת המקרקעין בידי הקרן ובלבד שהמקרקעין נרכשו במכרז שפורסם על ידי המדינה או חברה ממשלתית לדיור להשכרה כשהיא פועלת בשם המדינה והוכח להנחת דעתו של המנהל כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין שלא היה ניתן להוציא היתר בנייה בתוך תקופה" – בנוסח עכשיו מופיע "36 חודשים".

אני מבינה שמבחינת האוצר זה בסדר להוריד את התקופה ל-30 חודשים.
קריאה
כן. מקובל.
שלומית ארליך
אנחנו נתקן כאן את התקופה כך שהיא תהיה 30 חודשים.

בנוסף להכניס תיקון בסעיף 64(א)(3)(א)(2) לפקודת מס הכנסה כך שבמקום "בתוך 36 חודשים" יבוא "בתוך 48 חודשים".

ישי, תסביר את המשמעות של התיקון.
ישי פרלמן
זה המועד לרישום למסחר בבורסה במקרה שיש 30 אחוזים מגורים.
שלומית ארליך
זה מקובל מבחינתכם?
ישי פרלמן
כן. מקובל.
שלומית ארליך
בסדר. הכנסנו את שני הדברים לנוסח.
היו"ר משה גפני
בשעה 18:55 מצביעים על הרוויזיות ועל הסעיף של קרן ה-ריט. לגבי הקצאת חשבוניות, אני מבקש לקבל תשובה.

הפסקה חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 18:50 ונתחדשה בשעה 18:55.)
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים להצבעה על הרוויזיות על פרק ד', מיסוי בשוק הדיור, קרן ריט.
שלומית ארליך
אנחנו מתחילים עם הרוויזיות להסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי. רוויזיה על הסתייגות מספר 2.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מה קרה להסתייגות מספר 1?
שלומית ארליך
נמחקה. היא התייחסה לתיקון שמחקנו.

לסעיף 14. רוויזיה על הסתייגות מספר 1.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מה עם ה-3 עד 14?
שלומית ארליך
אין. יש 1 ו-2. 1 נמחקה והצבענו על 2. עכשיו 14.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 3.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
חוזרים לקובץ השני. רוויזיה על הסתייגות מספר 2.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 3.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 4.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 18.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 19.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 20.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 24.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר ...
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתה עושה את זה מהר מדי. אני לא מספיקה להרים את היד.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 33.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 38.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, תן הזדמנות להרים את היד.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 38.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 42.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 48.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 50.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 58.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 62.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 69.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 74.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לרוויזיות על ההסתייגויות של קבוצת רע"מ. רוויזיה על הסתייגות מספר 1.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 2.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 2.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 4.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 4.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 6.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 8.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כולכם הצבעתם בעד. הרוויזיה עברה. גפני, אתה אמרת את זה. כולכם הצבעתם בעד.
היו"ר משה גפני
הלאה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 9.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 10.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, אי אפשר כך. אתם אמרתם בעד וכולם הצבעתם בעד. יש את זה במצלמות. אל תעשו צחוק. הרוויזיה עברה. מנהל הוועדה לידך. הוא ראה את זה. אל תזדרז וזה לא יקרה שוב.
משה סולומון (הציונות הדתית)
ממש לא. שרן, זה לא מה שהיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מבקשת שתסתכלו במצלמה.
משה סולומון (הציונות הדתית)
לא. זה לא מה שהיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הרוויזיה עברה.
היו"ר משה גפני
הלאה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מנהל הוועדה יגיד.
היו"ר משה גפני
המנהל הוועדה אומר שלא.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
איך? תקשיב, זאת בדיחה.
קריאה
את רוצה שנצביע על זה עוד פעם? נצביע על זה עוד פעם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא. אני מבקשת שתסתכלו שנייה במצלמות.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים למקבץ ההסתייגויות של ישראל ביתנו. רוויזיה על הסתייגות מספר 5.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אחר כך תצטרכו לחזור על כל ההצבעות.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מבקשת להסתכל במצלמות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
רוויזיה על הסתייגות מספר 6.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הסתייגות 6, של מי?
שלומית ארליך
של ישראל ביתנו. אנחנו במקבץ השני של ישראל ביתנו. הסתייגות מספר 1.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 3.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 4.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
מקבץ ההסתייגויות של יש עתיד. רוויזיה על הסתייגות מספר 1.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 2.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, אי אפשר להצביע כך. כשאתה אומר בעד, אף אחד לא מספיק. אתה אומר בעד, נגד, נמנע.
היו"ר משה גפני
הלאה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 3.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 14.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 18.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 19.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 20.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 28.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
למה אתה אומר רוויזיה? אנשים לוקחים אותך ברצינות.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 33.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 42.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני נמנע. רוויזיה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 55.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 59.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 61.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 65.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר ...
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מצביעים על רוויזיות או על הסתייגויות?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
הסתייגויות.
שלומית ארליך
רוויזיות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אלה רוויזיות? אז למה אתה אומר הסתייגויות? אתה אמרת הסתייגויות.
שלומית ארליך
לא. רוויזיות על הסתייגויות.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 75.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 81.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 100.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 120.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
עוברים לקובץ השני של יש עתיד, של חבר הכנסת בליאק. רוויזיה על הסתייגות מספר 6.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 10.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 11.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 16.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 23.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
רוויזיה על הסתייגות מספר 34.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שלומית ארליך
עד כאן.
היו"ר משה גפני
סיימנו. אנחנו נצביע על סעיף 11(1) ו-14.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מתעקשת על כך שאי אפשר להצביע על הסעיף בגלל ההצבעה הקודמת. דרשתי בירור ואני מבקשת להמתין עם ההצבעה עד התגובה של היועצת המשפטית.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הסעיף?
שלומית ארליך
רגע. היא רוצה שטמיר יבדוק את ההצבעה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אמרתי שיבדוק.
שלומית ארליך
אתה לא יכול להצביע על הסעיף.
היו"ר משה גפני
אני יכול. אני יודע שהיא טועה בעניין הזה.
שלומית ארליך
יושב ראש הוועדה אומר שההצבעה הייתה.
היו"ר משה גפני
אם היה בא מנהל הוועדה ואומר שהיא צודקת, הייתי מחכה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אין בעיה. נוציא את הסרטון ואז נעשה את כל ההצבעות מחדש.
היו"ר משה גפני
מנהל הוועדה אומר שהכול בסדר. כל אחד יכול לעצור את הדיונים. אם יתברר שהיא צודקת, נחזור על הכול.

מי בעד אישור סעיף 11(1) ו-14, קרן ריט? 7. מי נגד? 5. מי נמנע? 1.

הצבעה
אושר
היו"ר משה גפני
הסעיף אושר.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
רוויזיה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
הוגשה בקשה לרוויזיה. בעוד חצי שעה נצביע על הרוויזיה.
טמיר כהן
בשעה 20:11.
היו"ר משה גפני
אני עובר לחוק יסוד: משק המדינה והתאמות פיסקליות, הפחתת הגירעון, להסתייגויות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, אני מזכיר לך שההערות של האופוזיציה לחוק הזה התקבלו במלואן.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
חוזרים לסוגיית הברגים.
היו"ר משה גפני
בינתיים לא נצביע על זה. אני רוצה לגבי הוצאת חשבוניות, להוציא את החוק ולראות מה כתוב בו.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
יש מחר דיון על קרן ארנונה?
קריאה
כן. גם מחר וגם מוחרתיים.
רועי כהן
שגית, דבר כזה על מיליון בעלי עסקים צריך להיות בחוק ההסדרים? אני שואל אתך כקולגה, כעורך דין. משהו שמשפיע על למעלה ממיליון אזרחי מדינת ישראל שיקומו מחר בבוקר. זה צריך להיות בחוק ההסדרים? לא צריך לנהל דיון אמיתי על ההשלכות? זאת בכלל תיאוריה. אין להם משהו אמיתי מוחשי ביד. זאת תיאוריה.
קריאה
אלה בערך 300 אלף ומשהו עוסקים.
רועי כהן
זה לא צריך להיות בחוק ההסדרים.
קריאה
איך אתה אומר שאין כלום ביד?
רועי כהן
אין לך כלום ביד. יש לך משהו ביד? יש לך בעננים, בכל מיני מקומות אבל אין לך כלום ביד. אין לך מערכת שעבדה, לא שום דבר ואתה רוצה לדחוף את זה דרך חוק ההסדרים. למה? כדי לנצל את ההזדמנות. ניסיתם אצל כחלון – מנענו את זה. ניסיתם אצל כץ - מנענו את זה. ניסיתם אצל ליברמן – בעט אתכם. עכשיו אתם מנצלים את ההזדמנות. זה לא יקרה. אם יקרה, אנחנו נדאג שכל העסקים ידעו שעשו את זה על הראש שלהם. בזמן שכרגע מדינת ישראל במשבר, אתם רוצים להקריס את העסקים. להקריס אותם. מה אתם מנצלים כאן את השעה הזאת? מספיק כבר. מספיק. נמאס כבר.
קריאה
אחלה שאו אבל לא מבוסס על מה שיש.
רועי כהן
מבוסס מאוד. מספיק כבר.
קריאה
אתה אומר מה יש לי ומה אין לי? אתה לא מתבייש להגיד דבר כזה?
רועי כהן
אני יודע מה יש לך ומה אין לך. אני יודע בדיוק. כרגע אין לך כלום. יש לך תיאוריה, איזה מודל צ'יליאני שניסיתם 10 שנים להביא אותו ולא הצלחתם להביא אותו ועכשיו אתם מנסים דרך הדלת האחורית להכניס אותו. עובדים על גפני. מנסים לעבוד עליו, על כל הניסיון שלו ומורחים לו כל מיני סיפורים. לא יהיה.
קריאה
מי שמורח סיפורים כאן בוועדה, זה אתה.
קריאה
קשה לי לראות מי עובד על גפני.
קריאה
אתה רוצה לראות את המערכת? תבוא לבקר.
היו"ר משה גפני
אני עובר לחוק יסוד: משק המדינה. תיקון מספר 13. דיון על ההסתייגויות.

חוק יסוד משק המדינה - הסתייגויות
שלומית ארליך
אני אעבור לקובץ השני של קבוצת המחנה הממלכתי. לסעיף 1(3א)(1א) במקום "הניחה" יבוא "לאחר הנחה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני הוצאתי פוסט שעלה בפייסבוק, בחור שהצביע לציונות הדתית ששמו דני זמיר.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 2. בסעיף 1(3א)(1א) לאחר המילה "הניחה" יבוא "ובתנאי שלא הוגשה עתירה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לנמק. יש לי פוסט שלם לקרוא אלא אם אתה רוצה לתת לי עכשיו לסיים אותו ואז נעבור רק להצבעות. אתה מעדיף שאני אקרא את הכול ואז נעבור להצבעות?
היו"ר משה גפני
את לא יכולה לקרוא את הכול.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
תן לי חמש דקות ואני אקרא את כולו ואז נעבור להצבעות.
ינון אזולאי (ש"ס)
חתול בשק. בסדר.
היו"ר משה גפני
אם אלה דברים שקראת בפעם הקודמת, לא.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא על אלונה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כל פעם אני מביאה לך עדכונים חדשים מהפייסבוק.

"אכזבתם מאוד חברים שלי". כותב דני זמיר, יושב ראש איגוד המכינות. "קראתי בליל אמש מאוחר את טיוטת הכספים הקואליציוניים המיועדים לחלוקה במסגרת אישור תקציב המדינה המוצע והזדעזעתי. עולה ממנו לכאורה כי מפלגת הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' מציעה ביזה חסרת תקדים של קופתנו. 12.5 מיליארד שקלים תקציב קואליציוני. בממשלת השינוי זה עמד על 1.4 מיליארד שקלים, סכום מוגזם לעצמו, נכון, ועדיין, למי שלא למד לימודי ליבה, התקציב הקואליציוני של הצד והחרדים גדול בערך פי תשע".
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה יודע למה הגענו ל-12.5 מיליארד? כי לא למדנו לימודי ליבה ולא ידענו לספור את הכסף.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה יכול להצחיק אתכם אבל אתם צריכים להבין שלציבור גדול במדינת ישראל נשבר הלב. אתם שברתם לו את הלב.

"וזה בתקופה של משבר כלכלי קשה, הקטנת הכנסות, גירעון גדל ואינפלציה. הכסף הזה מופנה באופן ציני חסר לב, ובעיניי גם מושחת מוסרית, לצורכי ציבור מצומצם שכבר היום מקבל מימון עודף לחינוך הפרטי של ילדיו. זה נעשה תוך ייבוש וסגירת פרויקטים חינוכיים חברתיים כולל מהותיים לפריפריה שחולשתם בכך שאינם מובלים על ידי רבנים אנשי ציבור מהציונות הדתית או החרדית. אין תקצוב לכפרי סטודנטים, במכינות אופק ועוד. בושה, בושה, בושה".
ינון אזולאי (ש"ס)
תעצרי בשיא.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
"בגדול, אם כל ממשלה תדאג באופן חזירי ומוגזם רק לסקטורים שלה תוך עקיפת תקציב המדינה, זו דרך בטוחה ללבנוניזציה של ישראל וחלוקתה לשבטים. על החזירות הסחטנית של המנהיגות החרדית איני תמה. התרגלתי. מסמוטריץ' וחבריו, שהוא וחלק מהם גם חבריי למרות המחלוקות המהותיות בנושאים שונים, אני מאוכזב מאוד. אני גם רואה בכך סימן נוסף לפירוק הממלכה. אי אפשר לדבר על אחדות, אהבת ישראל, קדושת הממלכה ואז להתנהג כך. זה גרוע לא פחות מקריאה לסירוב וזה מזין את הפילוג והכעס.

אני קורא לכל מי שיכול ויכולה, דווקא מהציונות הדתית, לכתוב ולפעול לגינוי התופעה. זו לא הדרך".

יש לנו כאן, זה לאחר כך, רשימה של חלוקת אותו תקציב קואליציוני שהתחיל להקריא אותו ולדימיר בליאק, חבר הכנסת מ-יש עתיד. הוא לא הספיק לסיים כי באמת 12.5 מיליארד שקלים, אני לא חושבת שבזמן הקצוב הזה של ההסתייגויות אפשר לומר.
ינון אזולאי (ש"ס)
הרב גפני, רק תעשה הצבעה ותמשיך.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה לא מכבד. באמת. הבדיחות האלה על חשבון יוצאי ברית המועצות. זה ממש לא לעניין. די.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה קשור? מי לקח את זה לשם? איך הגעת לשם? ולגבי החרדים הבדיחות בסדר?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
איזה בדיחות? אני מספרת בדיחות עליכם?
היו"ר משה גפני
שרן, תודה רבה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מה עושים עכשיו?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מצביעים על כל ההסתייגויות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
עוד לא התחלנו.

מי בעד קבלת ההסתייגות מספר 3? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 4.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא צריך להקריא?
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 5.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
אני אקריא. הסתייגות מספר 6. אחרי המילה "יחולו" יבוא "הצלת מפעל טכנולוגיית להבים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
רוויזיות על הכול.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 7. יבוא "יישום התוכנית הלאומית להצלת...".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 8. אחרי המילה "בחוק" יבוא "ובתנאי שהוגדרו ... נוסף לחוק התקציב".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אנחנו לא שומעים את ההסתייגויות.
ינון אזולאי (ש"ס)
עדיף לך לא לשמוע את ההסתייגויות.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
יכול להיות שאני אמנע. אני רוצה לשמוע.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מציע לך להימנע. באמת הצעה חברית. תימנעי מראש.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 9. אחרי "ייקבע" יבוא "ובתנאי שראש הממשלה המיועד אינו נאשם בפלילים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 10. לאחר המילה "לעניין" יבוא "אימות חזון, אפס הרוגים בתאונות דרכים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "במועד" יבוא "לפני שקבוע".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
אני עוברת להסתייגות מספר 15. במקום "בחוק תקציב" יבוא "בהצעת חוק התקציב?
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 16. במקום "לאותה שנה" יבוא "לשנה המדוברת".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "לפי הצעת שר האוצר" יבוא "לפי הצעת שר האוצר הוא גנב".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "עד ה-15 בנובמבר" יבוא "עד ה-10 בנובמבר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "לא מוקדם מה-1 בנובמבר" יבוא "לא מוקדם מה-15 באוקטובר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "דוח" יבוא "דיווח".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
איזה סעיף?
שלומית ארליך
23.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
איך הגענו ל-23?
שלומית ארליך
הצבענו הרבה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה על הכול.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
תצייני גם את המספרים בבקשה כדי שאני אוכל לעקוב ולראות מה אתם מאגדים ביחד.
שלומית ארליך
אין בעיה. הסתייגות מספר 23 עד 26.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 27. במקום "לעניין" יבוא "בעניין".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
איגדתי עד 30. הסתייגות מספר 31. במקום "קיום הפרשי הוצאות או גירעון" יבוא "ניהול תקציב בעניין הפרש הוצאות או הפרש גירעון".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
איגדתי הסתייגות מספר 31 ו-32. בהסתייגות מספר 33, במקום "צפוי" יבוא "אם צפוי".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
איגדתי עד הסתייגות מספר 36. הסתייגות מספר 37. במקום "ועל פי" יבוא "ובגלל".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
איגדתי עד 40. הסתייגות מספר 40. במקום "לכסות" יבוא "להשלים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 41. במקום "יגיש שר האוצר" יבוא "יניח שר האוצר על שולחן הכנסת".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גם אני מגישה רוויזיה על הכול.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 42. במקום "..." יבוא "ייתן".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 44. במקום "יחד עם דוח הפרשים" יבוא "ביחד עם דוח הפרשים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 46. במקום "תוכנית השם כיסוי יתרת הפרש" יבוא "תוכנית לשם כיסוי יתרת הפרש".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 47. במקום "תוכנית" יבוא "תקנות".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 49. במקום "הוראות לעניין הכנת תוכנית מאזנת" יבוא "תקנות לעניין הכנת תוכנית מאזנת ופרטי ה-...בחוק".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "יגיש שר האוצר לאישור הממשלה" יבוא "יגיש שר האוצר לאישור הכנסת".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "הממשלה תאשר את התוכנית המאזנת יחד עם אישור דוח" יבוא "הכנסת תאשר את התוכנית המאוזנת יחד עם אישור דוח הפרשים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
אני קופצת להסתייגות מספר 58. במקום "בוצעו הפעולות לפי התוכנית המאזנת עד ה-15 בדצמבר" יבוא "עד ה-1 בדצמבר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אני קופצת להסתייגות מספר 62. במקום "תאשר זאת הממשלה" יבוא "תאשר זאת הכנסת".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 63. במקום "עד ה-30 בדצמבר" יבוא "עד ה-1 בדצמבר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 65. "שר האוצר יציג את החוק בפני מליאת הכנסת".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 66. "הסעיף יחול רק אם שרת המודיעין תמונה לשרת הביטחון".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 67. "החוק יחול רק לאחר שחובות המדינה יתאפסו".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 69. "רק בתנאי ששר האוצר יציג את החקיקה בתקשורת הבין-לאומית".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 71. "החוק יעבור במשאל עם".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כל עוד לא הוצג החוק בפני האו"מ.
שלומית ארליך
זה אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
עכשיו הסתייגות מספר 71.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 72. "פסקה (6) – תימחק".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 73. "תחילתו של חוק זה בכנסת ה-28".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 79. "תחילתו של חוק זה כאשר תיפתר בעיית פקקי התנועה בישראל".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים למקבץ השני של קבוצת המחנה הממלכתי. הסתייגות מספר 1. "בסעיף קטן (3)(א1)(א2) ולא מוקדם מ-1 בנובמבר בשנה שקדמה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
ליתר ביטחון, אני מגישה רוויזיה על הכול.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "לאישור הממשלה" יבוא "לאישור הממשלה וועדת הכספים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
דרך אגב, אלה כל ההערות של שגית.
שלומית ארליך
במקום "תוכנית לשם כיסוי יתרת הפרש" יבוא "תוכנית לשם כיסוי יתרת העלאת מס".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "הממשלה תאשר" יבוא "הכנסת תאשר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אחרי סעיף קטן (3)(א1) יבוא "בהינתן והתוכנית כשלה, יראו כנפילת הממשלה והכנסת תתכנס לבחירות חוזרות".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "15 בדצמבר" יבוא "1 בדצמבר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "תאשר זאת הממשלה" יבוא "תאשר זאת ועדת הכספים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "ההפרש שנותר" יבוא "הנותר ללא העלאת מיסים".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה התייעצות סיעתית.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בוודאי.
שלומית ארליך
חמש דקות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כמה סעיפים יש בחוק הזה?
קריאה
שניים.
היו"ר משה גפני
ממשיכים בשעה 20:28.

(הישיבה נפסקה בשעה 20:23 ונתחדשה בשעה 20:28.)
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 10. בסעיף (א)(5), במקום "תופחת ההוצאה הממשלתית" יבוא "תפחת ההוצאה בסעיף... בשנת תקציב".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "31 במרס" יבוא "מ-31 בינואר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "הצעה לחוק תקציב חדש" יבוא "הצעה לחוק תקציב חדש והתאמות פיסקליות חדשות".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "הצעה לחוק תקציב חדש, יבוא "הצעה לחוק תקציב חדש חד שנתי".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
פסקה (2) – תימחק.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"... הממשלה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "הפרש גירעון" יבוא "הפרש גירעון והוצאות ללא עלייה בשיעור מס".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"יחולו הוראות סעיף 3(ב) ולא יחולו הוראות סעיף 36(א)", יבוא "עד לקבלתו של חוק תקציב או תיקון חוק תקציב תמצא הממשלה מחליף לשר האוצר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לקובץ ההסתייגויות של יש עתיד. חבר הכנסת בליאק.

במקום "הניחה הממשלה על שולחן הכנסת" יבוא "הניחה הממשלה על שולחן הכנסת במועד מוקדם משמונה חודשים".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה לנמק. מהבוקר אני חיפשתי כותרת שיכולה לשקף נאמנה את התקציב שלכם. מצאתי. מצאתי כותרת מדה מרקר מיום 22 במרס 2022: "ישראל כץ היה שר האוצר הגרוע בכל הזמנים עד שהגיע סמוטריץ'".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 4. "בכפוף לאישור בכתב של ראש הממשלה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
"לאישורו יידרש רוב 80 חברי כנסת".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
"לא מוקדם מה-1 בנובמבר בשנה שקדמה".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אתה יודע מה משגע אותי?
היו"ר משה גפני
איזו כותרת הייתה ב-דה מרקר?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אחזור עליה. כתבה של רותם שטרקמן מ-22 במרס 2022. "ישראל כץ היה שר האוצר הגרוע בכל הזמנים עד שהגיע סמוטריץ'".
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, את ליברמן הם בכלל לא החשיבו כשר אוצר. רק שתדע.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
יבוא "אי תיאום הפרש הוצאות על הפרש גירעון בשנת תקציב".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
יבוא "בכפוף לאישור שרת התחבורה".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אסביר לך אדוני היושב ראש מה משגע אותי.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה לנמק.
היו"ר משה גפני
תנמק עכשיו.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
למה עכשיו?
היו"ר משה גפני
כבר עברתי.

ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"הוראות בעברית...".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אגיד לך מה משגע אותי. לקחתם 12.5 מיליארד שקלים ממעמד הביניים והעברתם לסקטורים שלכם. זאת בושה וחרפה.
היו"ר משה גפני
אצלנו אין מעמד ביניים.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גם אני מגישה רוויזיה.
שלומית ארליך
"תוכנית לשם כיסוי...".
היו"ר משה גפני
מי בעד?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה התייעצות סיעתית.
ינון אזולאי (ש"ס)
כמה סעיפים?
שלומית ארליך
הוא יכול עוד אחת.
היו"ר משה גפני
התייעצות סיעתית עד שעה 20:40.

(הישיבה נפסקה בשעה 20:35 ונתחדשה בשעה 20:40.)
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"הממשלה תאשר את התוכנית המאזנת יומיים אחרי שיעור דוח הפרשים".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה לנמק, אדוני היושב ראש. אני חיפשתי כותרת שמשקפת את התקציב שלכם ומצאתי אותה ב-דה מרקר ב-22 במרס. שים לב. "ישראל כץ היה שר האוצר הגרוע בכל הזמנים עד שהגיע סמוטריץ'".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתה נגד הכותרת הזאת?
היו"ר משה גפני
אני נגד זה שחוזרים עליה 100 פעמים.
שלומית ארליך
"בוצעו רק חלק מהפעולות עד ה-15 בדצמבר, ההפרש שנותר אינו עולה על 10 אחוזים...".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"הניחה הממשלה את אישורה, תופחת ההוצאה הממשלתית בחלוקה שוויונית במשרדי הממשלה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"הצעת חוק שהיא אחת מאלה או הצעת חוק אחרת שתנוסח ותאושר בכתב על ידי שר האוצר".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני מצאתי עוד כותרת, אדוני היושב ראש. בעיתון "הארץ".
היו"ר משה גפני
לא מעניין אותי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
"גפני נגד סמוטריץ'. מאיים לעצור את ההצבעות על התקציב".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"הצעת חוק התקציב חרגה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"יצורף דף חתימות 80 אחוזים מחברי הכנסת בקואליציה".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
"תיקון חוק תקציב או הצעת חוק אחרת שתנוסח ותאושר בכתב על ידי שר האוצר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים להסתייגויות של סיעת העבודה. הסתייגות מספר 1. תיקון סעיף 1 להצעת החוק. במקום "אחרי" יבוא "לפני".
קריאה
אבל הם לא נמצאים כאן.
שלומית ארליך
אם כן, אנחנו עוברים להסתייגויות של ישראל ביתנו. בסעיף 3(1)(1) במקום "שישה חודשים" יבוא "ארבעה חודשים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 3. במקום "יגיש שר האוצר לאישור הממשלה" יבוא "לאישור ועדת הכספים".
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני רוצה לנמק. אני חושב שרובכם ראיתם אתמול את הסרטון בו ראו את תקיפת המאבטח הדרוזי בהר מירון. זאת תוצאה של הקצנה שאף פעם לא הייתה במדינת ישראל. אני אומר לכם שדיברתי אתמול עם הדוד של הבחור, כי הוא לא היה יכול לדבר בטלפון, ואני אומר לכם שהוא הותקף רק בגלל ששמעו אותו מדבר ערבית. דבר כזה עוד לא היה במדינת ישראל. אני חושב שכולנו היינו צריכים לצאת נגד ההתקפה הזאת ונגד האלימות הזאת.
אליהו רביבו (הליכוד)
אני מחזק את ידיך.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא יכול להיות שאותו בחור שבא לאבטח את אותם מתפללים שהגיעו להר מירון יותקף בצורה כזאת אלימה. זה מבייש כל אחד שמאמין שהוא צריך להגיע למקום הקדוש הזה ויש אנשים שהם כאלה קיצוניים.
היו"ר משה גפני
אני מוחה נגד הבחורים הפראיים האלה ומה שעשו. זה דבר נורא ואיום. זה נגד כל הגיון, נגד כל דבר. האיש בא לאבטח ובכלל מה זה משנה למה הוא בא. מה תוקפים אותו? על מה? מה הוא עשה להם?
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
הוא עדיין בבית חולים עם שברים.
היו"ר משה גפני
צריך לברר מי האנשים האלה וצריך להוקיע אותם.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
צריך להעמיד אותם לדין.
היו"ר משה גפני
לדין.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
לא רק להוקיע אותם. להעמיד אותם לדין ולהכניס אותם לכלא.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
תפסו ארבעה מתוך שבעה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
יש סרטון ובו רואים את כולם. יכולים לתפוס את כולם.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני ראיתי את הסרטון. הסרטון מראה שבעה אנשים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 4. הוספת סעיף חדש: "אם יש גירעון או הפרשים, יש לקיים דיון בוועדת כספים כדי להגיע למסקנות".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "15 בנובמבר בשנה שקדמה לתקציב" יבוא "15 בנובמבר בשנה שקדמה לשנת התקציב".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
במקום "הממשלה תאשר את התוכנית" יבוא "שר האוצר יאשר את התוכנית".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "עד ה-30 בדצמבר" יבוא "30 בנובמבר".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
במקום "30 במאי" יבוא "30 ביוני".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לקובץ הסתייגויות של חד"ש-תע"ל. הסתייגות מספר 1. "מטרת חוק זה לפגוע בפיקוח הממשלה על הכנסת".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני רוצה לנמק.
<