ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/05/2023

חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 13), חוק ההתאמות הפיסקליות, התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים