ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 07/05/2023

פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), למעט סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית), 11(3), 12(ב), 12(ג) ו-13מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת93
ועדת הכספים
07/05/2023
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 127
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, ט"ז באייר התשפ"ג (07 במאי 2023), שעה 16:30
סדר היום
פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), למעט סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

סעיף 5(4) – דיווח מקוון – הצבעות
הצבעות על רוויזיות
סעיפים 5(2), חישוב לינארי - הצבעות
סעיף 7, שבח ריאלי – דיון והצבעות
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני- היו"ר
ינון אזולאי
ולדימיר בליאק
שרן מרים השכל
אימאן ח'טיב יאסין
אופיר כץ
יונתן מישרקי
חנוך דב מלביצקי
חמד עמאר
יצחק פינדרוס
אורית פרקש הכהן
אליהו רביבו
עאידה תומא סלימאן
חברי הכנסת
אליהו ברוכי
סימון דוידסון
טטיאנה מזרסקי
איימן עודה
אלון שוסטר
מוזמנים
ערן יעקב - מנכ"ל רשות המיסים, משרד האוצר

רודין נפסון - עו"ד, עוזר ראשי משפטי, רשות המיסים, משרד האוצר

ישי פרלמן - עו"ד, רשות המיסים, משרד האוצר

אסף וקסלר - רכז שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יפתח עשהאל - רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יואב הכט - רפרנט תקציבים, אגף התקציבים, משרד האוצר

ליהי קושנר גינוסר - עו"ד, משרד המשפטים

אביגיל - נציגת משרד המשפטים

ג'ק בלנגה - לשכת רואי החשבון בישראל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת, יתכנו אי-דיוקים והשמטות.פרק ד' (מיסוי בשוק הדיור), למעט סעיפים 10-8 (התחדשות עירונית) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
דיווח מקוון – סעיף 5(4) – הצבעות
היו"ר משה גפני
יש לכם הסתייגויות על דיווח מקוון?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
ודאי.
היו"ר משה גפני
זה דבר שלא צריך להיות במחלוקת. תאמרי מה ההסתייגויות.
שלומית ארליך
אנחנו מתחילים בקבוצה הראשונה של ההסתייגויות של קבוצת המחנה הממלכתי בסעיף שמתייחס לדיווח מקוון שהוא סעיף 5, תיקון חוק מיסוי מקרקעין.

הסתייגות 15 מתייחסת לדיווח המקוון בתוך קובץ ההסתייגויות של המחנה הממלכתי. בסעיף 5(4)(א) המוצע, במקום "להגיש למנהל" יבוא "להגיש למנהל או לממונה מטעם ועדת הכספים".
קריאה
אפשר להעלות את ההסתייגויות על הטבלט?
היו"ר משה גפני
בקשתך התקבלה. אם לא תעשו את כל הדברים האלה, אנחנו מסיימים ב-17:00.
שלומית ארליך
בואו נעבור למקבץ אחר. נעבור למקבץ ההסתייגויות של חבר הכנסת בליאק. ההסתייגויות שלך הן בשם יש עתיד?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
כן.
שלומית ארליך
בסדר. אנחנו מתחילים בסעיף 5(4)(א), במקום המילים "הגשת הצהרה" יבוא "הצהרת דיווח".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
כמה זמן יש לי לנמק?
היו"ר משה גפני
דקה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
דקה אחת בלבד?
היו"ר משה גפני
כן. דקה. מה זה דקה? יש לך שעות של הסתייגויות כאן.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זו הסתייגות מאוד חשובה אבל אני רוצה לספר לך משהו. היום בצוהריים עשיתי זום עם חמישה פרופסורים לכלכלה מהבכירים בכלכלת ישראל. דיברנו על כך שבעצם התקציב הזה הוא לא רלוונטי כי יעד הגירעון 0.9 הוא לא ריאלי לאור הירידה בהכנסות המדינה בשלושת החודשים הראשונים של השנה כאשר לגבי חודש אפריל עדיין אין לנו נתונים. זאת בעצם התמיהה שלנו. איך אנחנו מצביעים על התקציב כאשר המספרים שמופיעים היום בתקציב הם לא רלוונטיים. לממשלה אין כל סיכוי לעמוד ביעד הגירעון.

מכיוון שאין לכם רוב, אני מציע להצביע עכשיו .
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
כל הכבוד שהרוב הגיע.

ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות 2. סעיף 5(4)(ב). במקום הקטע החל במילים "הצהרות לפי סעיפים 73 עד 76, עד המילים "כאמור בסעיף 96"", יבוא "הגשת דיווח, טפסים, הצהרות ומסמכים רלוונטיים הנדרשים על פי חובת חשיפה למנהל ...".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
חבר הכנסת דוידסון ינמק.
סימון דוידסון (יש עתיד)
חשוב לי להשלים את מה שהתחלתי קודם לכן. דיברתי במשך זמן ארוך מאוד על עתיד הילדים שלנו, על הנושא של ההשמנה, סוכרת, קטיעת איברים וכולי, וציינתי כמה אנחנו מובילים בעולם. הגשתי לכם בנקודות את דוח מבקר המדינה בנושא מתקני ספורט. אני מגיע לנקודה שהיא הכי אקוטית וחבר הכנסת גפני מכיר אותה, דיברתי עליה הרבה מאוד, אבל כאן מגובה על ידי מבקר המדינה. אני רוצה להסביר לכם מה קורה במדינת ישראל בנושא של הספורט כשבונים בית ספר.
היו"ר משה גפני
אני יכול לחזור על הנאום שלך
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל כאן זה מבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
ואתה צודק.
סימון דוידסון (יש עתיד)
במדינת ישראל יש פרוגרמה של בניית בית ספר. בפרוגרמה יש שטח לאולם ספורט אבל המדינה החכמה שלנו לא מחייבת בכלל בניית אולם ספורט. זאת אומרת, בונים את בית הספר ללא אולם ספורט.
היו"ר משה גפני
הערה נכונה.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
סיימנו את מקבץ ההסתייגויות הזה. עוברים למקבץ ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל.
היו"ר משה גפני
הם לא כאן.
שלומית ארליך
אפשר לחזור למחנה הממלכתי?
היו"ר משה גפני
כן.
שלומית ארליך
אנחנו חוזרים להסתייגויות של המחנה הממלכתי.
היו"ר משה גפני
המחנה הממלכתי הם כאלה שעושים שלום, אז מה הם מגישים כל כך הרבה הסתייגויות?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הם צריכים משהו לנשיא.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 1 לסעיף 5(4)(א). במקום "הגשת הצהרה" יבוא "הגשה". בכותרת השוליים במקום המילים "הגשת הצהרה" תבוא המילה "שליחה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
תודה לך חבר הכנסת גפני. אני באמת שמחה שסוף כל סוף ניתנת לנו ההזדמנות לדבר ואני חייבת לומר שגם בעניין שוק הדיור לא הבאתם באמת בשורה בתוך התקציב הזה. לא הבאתם. ההיפך. אנחנו מדברים כאן אפילו על חוק הארנונה – אתם עושים בדיוק את ההיפך. אתם מנציחים את התלות - - -
היו"ר משה גפני
מה קשור הארנונה עכשיו?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה קשור. אתם אומרים שיש לנו בעיה בשוק הדיור, בוא נפתור אותה. איך אתם פותרים ואתה? על ידי ניסיון לפתור בעיה אחרת שקשורה לארנונה.
קריאה
שר השיכון אמר שאין בעיה בנושא של הדיור.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גם שר הכלכלה אמר שאין בעיה בהייטק.
קריאה
שר השיכון אמר שהוא לא מכיר שיש בעיה בשיכון.
היו"ר משה גפני
יש, יש בעיה. הוא לא התכוון לזה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אבל גם ישב כאן שר הכלכלה שאמר שאין שום בעיה בהייטק ובהשקעות. זה מאוד מעניין. גם יושב ראש ועדת הכספים עשה הצבעה על כך הרפורמה המשפטית לא פוגעת בכלכלה.
היו"ר משה גפני
זה נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ירדו מהרפורמה המשפטית וההשקעות לא עלו. תראו איזה פלא.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הממשלה הזאת מדברת בקול אחד.
היו"ר משה גפני
לגבי הממשלה הזאת הבנתי. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 5. במקום "בסעיף קטן (ב)" יבוא "בסיפה".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אני מנמק את ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל.
היו"ר משה גפני
לא. הם לא כאן.
קריאה
הנה, אחד מהם נוכח.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בכל מקרה, אם המטרה הייתה לפתור את שוק הדיור, תנו פתרונות לשוק הדיור. לצערי גם בתקציב הזה פשוט לא הבאתם שום בשורה אמיתית על הדיור. טיפולים קוסמטיים. מי כמוך יודע שיש לא מעט חקיקות שאפשר להעביר.
היו"ר משה גפני
יהיו הרבה חברי כנסת שיתמכו בהסתייגות שלך.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בסוף הייתם יכולים גם להביא בשורה בשוק הדיור.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 6. בסעיף קטן (ב), במקום הקטע "החל במילים", יבוא "בסעיף קטן (ב) במקום".
היו"ר משה גפני
את זה הבנו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
במקום זה אתם מקשים בעוד רגולציה ועוד בירוקרטיה בתוך שוק הדיור.
היו"ר משה גפני
לכן את צודקת בהסתייגות שלך.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
עוד הפעם ועוד הפעם עשיתם בחוק כזה או חוק אחר. אמנם ברוב החוקים דנים בבעיות הפנים, אבל גם שם בכל מה שקשור - - -
היו"ר משה גפני
מצוין. הסתייגות טובה. מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
מה יש לך עם הרוויזיה?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה מה שאמרו לי להגיד. ינון לימד אותי. היה נכנס ואומר רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, תן לי לנמק.
היו"ר משה גפני
תהיי במקומי ונראה מה תעשי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הייתי.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 7. במקום "החל במילים" יבוא "במקום המילים".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
קודם כל, גפני, אני ישבתי, אמנם לא בוועדת כספים, אבל ישבתי בוועדת חינוך בתפקידי כיושבת ראש הוועדה. גם לשם הגיעו חוקים בתוך חוק ההסדרים. אני חייבת לומר לך שהתייחסנו מאוד ברצינות לכל חברי האופוזיציה.
היו"ר משה גפני
אני מתייחס ברצינות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לכולם נתתי זמן ברור של שלוש דקות לנימוק הסתייגויות, אחד-אחד. תשאל את יעקב אשר שהיה שם ועוד כמה גם מהמשותפת.
היו"ר משה גפני
מי מגיע לרמה שלך?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לכולם היה זמן דיבור.
היו"ר משה גפני
מי מגיע לרמה שלך?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
קודם כל, אתה יודע שהניסיון שלך בוועדת הכספים, אין שני לו.
היו"ר משה גפני
זאת כבר ההסתייגות הבאה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אולי זה היה סוג של תמימות כיושבת ראש ועדה חדשה שבאמת רצתה לתת את ההזדמנות גם לחברי האופוזיציה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה התייעצות סיעתית.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
עכשיו יתחילו לבקש התייעצות סיעתית? טוב. עד 46: אני יכול לאכול תפוח בינתיים?
קריאה
גם ענבים.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:41 ונתחדשה בשעה 16:46)
היו"ר משה גפני
איזה כבוד. היועצת המשפטית של הכנסת איתנו.
שגית אפיק
אני בתורנות. העומס עלינו גדול.
קריאה
חזרה חמש שנים אחורה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אנחנו יכולים לנמק את הרוויזיות? מה אומר התקנון לגבי הנמקת רוויזיות?
שגית אפיק
כלום. שנייה וחצי.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות מספר 7? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 20. במקום "הצהרות, מסמכים או טפסים שיש להגיש" יבוא "הצהרות, מסמכים או טפסים שיש להגיש למנהל באמצעות מיופה כוח".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גם בעניין של התחדשות עירונית הייתם יכולים להביא בשורה. במקום זה אתם עושים לנו כאן בלגן בכל מה שקשור לרגולציה ולבירוקרטיה. לא מזמן חווינו רעידת אדמה, ראינו לאיזו קיצוניות זה יכול להיגרר. אם אנחנו לא נדאג עכשיו לכל התמ"אות, תמ"א 38, פינוי-בינוי, מה שצריך לעשות כדי להיערך - -
היו"ר משה גפני
אבל מה זה שייך להסתייגות?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בגלל שזה מדבר על שוק הדיור ובשוק הדיור לא הבאתם בשורה. ניסיתם להביא משהו שקשור לפינוי-בינוי.
היו"ר משה גפני
ושר השיכון אמר שאין בעיה עם הדיור.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גם זה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
יש רישוי עצמי. רישוי עצמי נועד לטפל בכל הדברים האלה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שגית אפיק
הסתייגות מספר 26. במקום "טפסים שיש להגיש למנהל" יבוא "טפסים שיש להנגיש למנהל".
היו"ר משה גפני
ההסתייגות הזאת היא לא רצינית. תורידי את זה.
שגית אפיק
אנחנו בהסתייגות מספר 26. יש סדרת הסתייגויות של הגשה לעומת הנגשה. במקום טפסים שיש להגיש, יש לך כאן טפסים שיש להנגיש, טפסים שיש לשלוח, טפסים שיש להעביר, טפסים שיש לדוור, לתת ולחלק.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני אנמק את כולן ביחד. זה מקבץ.
היו"ר משה גפני
דקה. אין לי זמן. אני צריך לנסוע הביתה. שכחתי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
את העניין הזה. לפתרונות בשוק הדיור לתמ"א 38 ולפינוי-בינוי, יכולה להיות בשורה אדירה. במקום זה מערימים עוד רגולציה ועוד בירוקרטיה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני יכול משפט לפני ההצבעה?
היו"ר משה גפני
כן.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לאור שינוי הנסיבות שלך אני מעלה מחדש את ההצעה לסגור את הדיון בשעה 17:00.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שגית אפיק
הסתייגות מספר 32. "צורת הגשה. לאחר הגשת הדיווח יש לקבל אסמכתה לקבלתו על ידי רשות המיסים" ויש כאן מגוון - על ידי פקיד שומה, על ידי עורך דין, נוטריון וכיוצא בזה.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שגית אפיק
אנחנו בהסתייגות מספר 33. אחרי סעיף 5(4).
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
את עושה מקבץ או אחת-אחת?
שגית אפיק
מקבץ. מ-33 עד 38.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לעניין פתרון בשוק הדיור. אני חושבת שההצעה שהצעתי להוריד את מס הרכישה למשל הוא פתרון נהדר ומהווה היום הוזלה אדירה של דירות לזוגות צעירים. זה פתרון שאפשר ליישם אותו בצורה מיידית. למה לא לעשות את זה?
היו"ר משה גפני
נכון. היה אפשר ליישם אותו כבר לפני שנה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מי כמוך יודע שכאשר רוכשים דירה, כמעט 50 אחוזים נכנסים אוטומטית לקופה של המדינה.
היו"ר משה גפני
נכון. צודקת.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כל דירה שאנחנו קונים, אוטומטית חצי מהמחיר שלה נכנס לקופת המדינה.
היו"ר משה גפני
היה אפשר לעשות את זה לפני שנה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מסכימה איתך.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שגית אפיק
קבוצת הסתייגויות שעניינה אישור על ידי הממשלה. אחרי סעיף 5 יבוא: "אישור על ידי הממשלה אחת לשנה. רשות המיסים תדווח ותייצא נתונים בהתאם לחוק זה לחברי הממשלה". זה מהסתייגות מספר 39 עד 44. זאת בעצם כל הקבוצה.
היו"ר משה גפני
אבל זאת הסתייגות לא מובנת.
שגית אפיק
יש לה כאן כל מיני אופציות, אם אתה רוצה.
היו"ר משה גפני
לא. תודה רבה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה ממספר 39?
שגית אפיק
ממספר 39 עד 44. זה סוגר לך את ההסתייגויות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
חשבתי שיהיו לי עוד כמה.
היו"ר משה גפני
במליאה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בסדר. נדאג לנמק את זה גם במליאה. יש פתרונות נוספים לעניין שוק הדיור מלבד מה שהוספתם.
היו"ר משה גפני
יש בעיה בשוק הדיור. רעידת אדמה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתה צריך לומר את זה לשר השיכון.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לו שאת אמרת את זה בישיבת סיעה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נאמר פה על ידי מספר חברי כנסת וזו באמת הייתה אמרה לא ראויה.
היו"ר משה גפני
שמה?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
שהוא אומר שאין שום בעיה בשוק הדיור.
היו"ר משה גפני
אני אדבר איתו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מציעה שעכשיו אחרי 100 ימים בתפקיד, אולי הוא יוכל לבוא לכאן ולתת לנו סקירה אמיתית כי אני בטוחה שאחרי 100 ימים הוא מבין את הקשיים ואת האתגרים בתוך כל מה שקשור לשוק הדיור. אולי הוא יכול להביא פתרונות יצירתיים.
היו"ר משה גפני
היא מבקשת להביא לכאן את שר השיכון.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נכון.
אליהו רביבו (הליכוד)
בסדר גמור. אני אדבר איתו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אם יש פתרונות יצירתיים, אני חושבת שקודם כל ראוי להכניס אותם לחוק ההסדרים כי אחרת תצטרכו להמתין שנתיים. מי כמוכם יודע שמה שלא נכנס עכשיו בחוק ההסדרים, לא ייכנס לאחר מכן.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שגית אפיק
את הגשת כאן שני קבצים. אני רואה שיש לך עוד הסתייגות אחת. לפני סעיף 5 יבוא "בתנאי שתחזית משרד האוצר להכנסות המדינה זהה לביצוע".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה שלי או של המחנה הממלכתי?
שגית אפיק
של המחנה הממלכתי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כי גם לאורית יש הסתייגות בנושא.
שגית אפיק
זה של המחנה הממלכתי. יכול להיות שזה של אורית.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני אסביר אותה.
שגית אפיק
ובזה נסיים את הסט של המחנה הממלכתי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בסופו של דבר גם לעניין תקצוב של דיור או דיור ציבורי וכולי, דברים שכן נכנסים לתוך תקציב משרד השיכון, צריך להיערך בגלל שאנחנו מבינים – דיברנו על זה גם לפני כן – שההכנסות הולכות להיות יותר קטנות מאשר מה שאתם מתכננים להוציא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה? אם אין רפורמה?
היו"ר משה גפני
מה שהם אמרו, לא נכון.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה שהצבעתם שזה לא יפגע כלכלית במדינת ישראל, זה בעצם מייצר את המציאות הזאת.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
גם אתה אמרת את זה. איזה הורידו את הרפורמה? היא עדיין קיימת.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הנה, גם פינדרוס מצטרף לכל ההמולה הזאת שעוצמת את העיניים ואומרת כאילו אנחנו לא רואים, אנחנו לא שומעים, אז זה לא באמת קורה. בואו נצביע גם עכשיו שמדינת ישראל לא נכנסה לתוך משבר כלכלי. אנחנו בתוך משבר.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
רוויזיה על הכול. גם אני רוצה להגיש רוויזיה על כל ההסתייגויות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אנמק את חד"ש-תע"ל.
היו"ר משה גפני
שהוא בבקשה ינמק את כל חמשת ההסתייגויות.
שגית אפיק
אני נותנת לו. אני מחלקת לו לשתי קבוצות.

קבוצה אחת – "הנגשה שפתית. מערכת מקוונת שתיפתח מכוח חוק זה תהיה מונגשת לשפה הערבית".
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, האמת היא שאני מאוד מודאג ואומר לך למה. אחרי ששמענו שמודיס הורידה את אופק התחזית בדירוג האשראי, השבוע אמור להתפרסם דוח SNP שעלול להוריד את דירוג האשראי של מדינת ישראל. כמובן תהיה לזה השפעה ישירה על התקציב כי אחרי שראינו ירידה בהכנסות בשלושת החודשים הראשונים של השנה, זה עלול להחריף את התופעה ואז איך נעמוד ביעד הגירעון? אני שואל אותך ברצינות. אתה שאלת את עצמך?
היו"ר משה גפני
אני לא נותן תשובות עכשיו. עכשיו זאת הצבעה על הסתייגויות. אם ההסתייגות צודקת, תצביעו בעד.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שגית אפיק
בזאת סיימנו את ההסתייגויות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
הייתה עוד קבוצה, לא?
שגית אפיק
נכון. הייתה עוד קבוצה. אתה צודק. סליחה. אחרי הסעיף יבוא "אישור ועדות הכנסת. בכל מקום בו נדרש אישור ועדת הכספים, יידרש גם אישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת".
היו"ר משה גפני
לא מסכים. מה אתה לוקח מוועדת הכספים? תוריד את זה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני אגיד לך למה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
יושב ראש ועדת המדע הוא איימן עודה. אני אסביר להם. איימן עודה רוצה להיות חלק מההחלטות וקבלת ההחלטות.
היו"ר משה גפני
האמת היא שאני בעד.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני חושב שהקשרים של יושב ראש ועדת הכספים עם הקשרים של יושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה ובמיוחד עם חבר סיעתו אחמד טיבי, יכול להביא לקידום העניין ולהביא אותו לאישור ועדת המדע. כולם בעד, נכון?
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
כל הרוויזיות על ההסתייגויות שהיו בסעיף הזה יידונו ויוצבעו בשעה 17:30.
שגית אפיק
אתה קובע הצבעה על הרוויזיה בשעה 17:30 לגבי השחלוף והדיווח המקוון.
היו"ר משה גפני
כן. בשעה 17:30.
שגית אפיק
יש לך את הרוויזיות של פרק המטרה. זה בשעה 17:00. עוד שלוש דקות.

רוויזיה על הסתייגות מספר 22. קובץ המחנה הממלכתי.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על מקבץ הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
אין רוויזיה על רוויזיה.

מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 32.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 33.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות 39.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 40.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 45.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות 48.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 46.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מה עם נמנע?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני נמנע.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גם אני נמנעת.
היו"ר משה גפני
מה זאת הרוויזיה הזאת?
שגית אפיק
כלום. טעיתי במספור. זה הכול.

רוויזיה על הסתייגות מספר 49.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 58.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 59.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 60.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 64.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 69.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 72.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 78.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 89.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 90.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 98.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 106.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 109.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות 1 של המחנה הממלכתי.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מה היה עד עכשיו?
שגית אפיק
גם של המחנה הממלכתי. הם הגישו אחת של אורית.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 2.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 3.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 5.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 6.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 7.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 8.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 9.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 10.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 11.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 12.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 14.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני נמנע.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 16.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 17.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 19.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 20.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 22.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני נמנע.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 24.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 27.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
עד כאן המחנה הממלכתי. יש את הרוויזיות של חד"ש-תע"ל לגבי המטרה.
היו"ר משה גפני
הם לא יכולים להגיש רוויזיות.
שגית אפיק
אבל הם הגישו. אתה רוצה להוריד להם כי הם לא נמצאים?
היו"ר משה גפני
כן. ברוויזיה ודאי שלא.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
למה?
היו"ר משה גפני
הם לא כאן.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אבל אני נימקתי.
היו"ר משה גפני
אבל עם כל הכבוד, אתה יכול לנמק.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
מה אומר התקנון?
שגית אפיק
לנמק אתה יכול, אבל על הרוויזיה הוא יכול לא להצביע.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
בסדר. אין לי בעיה.
היו"ר משה גפני
רוויזיה, מישהו צריך להיות.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אין לי בעיה. אני רק שואל כדי לוודא.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כבוד היושב בראש, יש לי שאלה. מקריאים את המספר של הרוויזיה. תקריאו את השם.
שגית אפיק
יש לכם את זה בלפטופ.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אין לנו.
שגית אפיק
אנחנו עוברים לישראל ביתנו. רוויזיה על הסתייגות מספר 1.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 2 של ישראל ביתנו.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני נמנע רק כדי לייצר הפרדה ביני לבין ישראל ביתנו.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 3.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 4.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

צריך להקריא.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 5, 'חוק זה לא יכול להגדיר את ... המדינה'.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 7. אינו יכול לעמוד ביעד התקציב.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיות של יש עתיד ועבודה.

רוויזיה על הסתייגות מספר 1.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 2, למימון מחקר מעמיק.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 4.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 16.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
<< דובר >ת>

רוויזיה על הסתייגות מספר 17.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 22.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 30.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 31.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 33.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 38.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 40.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 42.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 50.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
אתה למעשה יכול לעבור להצביע על סעיף מספר 1, סעיף המטרה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אפשר התייעצות סיעתית?
היו"ר משה גפני
כן.

אנחנו מצביעים על סעיף המטרה בשעה 17:15.

(הישיבה נפסקה בשעה 17:10 ונתחדשה בשעה 17:15.)
היו"ר משה גפני
פרק א', מטרת החוק, סעיף 1. מי בעד אישור מטרת החוק? 6. מי נגד? 5. מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר משה גפני
אושר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
היו"ר משה גפני
פרק א', מטרת החוק, סעיף 1. מי בעד אישור מטרת החוק? 6. מי נגד? 5. מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר משה גפני
אושר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.


חישוב לינארי
היו"ר משה גפני
חישוב לינארי.
שלומית ארליך
בחישוב הלינארי הוועדה ביקשה להכניס מספר תיקונים. מדובר בסעיף 5(2), בסעיף קטן (ב) שמכניס בו את סעיף (ב)(4). הוועדה ביקשה להוריד את המילים "תושב ישראל" ולהחיל את הוראות הסעיף כך שלא יחולו הוראות סעיף קטן (ב1) אלא (ב)(1). המשמעות היא שיחיד יהיה חייב במס על השבח הריאלי כאמור בסעיף 121 לפקודה בשיעור של עד 25 אחוזים ולא עד 47 אחוזים כמו שהיה במקור.

בנוסף, בפסקה (1) הוכנס תיקון בהתאם להערה שהעירה לשכת רואי חשבון. מצב שבו תהיה דירה שביום רכישתה עמדה על הקרקע ולכן לכאורה הייתה זכאית להיכנס לשיעורים הנמוכים יותר ואז הוחלט להוריד אותה, להרוס אותה כדי לבנות מחדש, נכנס תיקון בפסקה (1) שאומר שבמועד רכישת הזכות במקרקעין שעליה בנויה דירת המגורים המזכה וביום י"ב בסיון התשפ"ג – 1 ביוני 2023 – לא הייתה בנויה על המקרקעין דירת מגורים. הכוונה כאן הייתה, ויכול להיות שנצטרך לחדד את הנוסח, אם זה לא מספיק ברור, ליצור מצב שבו אם הייתה דירה במועד רכישת הזכות במקרקעין שנהרסה אבל הכוונה לא הייתה להשאיר את המצב כמקרקעין ולמסות בשיעור הגבוה אלא היא נהרסה כדי שניתן יהיה לבנות שוב כך שביום התחילה של החוק הזה, יום 1 ביוני 2023, בנויה דירת מגורים, אז זה לא יחזיר בחזרה לשיעורי המס הגבוהים יותר, ל-47 אחוזים, אלא ל-25 אחוזים. ישי, זה ברור מבחינתכם כמו שזה מנוסח כן?
ישי פרלמן
כן. יקבלו את הלינארי המוטב. ברגע שהייתה דירה - זה אפילו פחות מ-25 אחוזים – על הקרקע ב-1 ביוני 2023 ולא משנה אם היא נהרסת אחר כך, אם נהרסה לפני כן או לא.
שלומית ארליך
זה בעצם מצטבר. כן. גם במועד רכישת הזכות.
ג'ק בלנגה
לא. בשום פנים ואופן לא. זה לא מצטבר. זה או.
ישי פרלמן
זה מצטבר בכיוון ההפוך. אם לא הייתה דירה גם פה וגם פה, לא זכאים למוטב.
ג'ק בלנגה
נכון אבל זה לא מה שכתוב. זה צריך להיות "או ביום".
שלומית ארליך
תסתכל. כתוב "לא הייתה בנויה על המקרקעין דירת מגורים", בסיפה של פסקה (1).
ג'ק בלנגה
בסדר, לא הייתה בנויה אבל הכוונה שזה לא רק יום אחד. אני מסכים על הפעמיים שלילה, אבל שלא תפרש שביום 1 ביוני 2023 הכוונה שזה רק יום אחד, שזה עד אותו יום. כרגע יוצא שזה רק באותו יום. כך משתמע, שרק באותו יום יש דירה אבל זאת לא הכוונה. הכוונה היא שנכון לעכשיו, נכון להיום, באפריל, מאי, יוני בנויה דירה ויהרסו אותה ב-2026-2025 ויבנו אותה ב-2027. יקבלו לינארי מוטב. זאת הכוונה. הנוסח כאן הוא קצת בעייתי.
שלומית ארליך
כרגע זה לא מה שעולה מהנוסח.
ג'ק בלנגה
כרגע הנוסח בעייתי.
שלומית ארליך
כרגע זה מנוסח כך שיש שני מועדים שבהם לא הייתה בנויה על המקרקעין דירת מגורים. זאת אומרת, לא הייתה בנייה במועד רכישת הזכות וביום 1 ביוני. זאת אומרת, אם גם במועד רכישת הדירה וגם ב-1 ביוני לא הייתה בנויה דירת מגורים, אז אתה נכנס.
קריאה
לא, אז הסייג לא חל.
ג'ק בלנגה
אז הוא חייב לבנות.
שלומית ארליך
נכון. אז יש לו את הזמן, את התקופה.
ג'ק בלנגה
אם הוא לא יבנה עד 2030?
קריאה
לא קשור ל-2030. אם זה לא חל באחד המועדים, אין לו מגבלה. הוא יכול לבנות לעוד 40 שנים.
שלומית ארליך
נכון ישי? גם אתם קוראים כך את הסעיף?
ג'ק בלנגה
אם יש את הדירה, אבל אם אין את הדירה, הוא חייב לבנות עד 2030. אם יש דירה בקנייה או יש דירה היום, הוא יכול להרוס את הדירה של היום ולבנות אחרת במקומה והוא עדיין יקבל את ההטבה, לא משנה מתי הוא עושה את זה.
ישי פרלמן
נכון.
ג'ק בלנגה
אם אין דירה, הוא יכול לבנות עד 2030. זה הסיכום.
ישי פרלמן
זה מה שכתוב.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, אם יש דירה, דירה שהיא בעצם מאוישת. שגרים בה.
ג'ק בלנגה
לא. לא חייבים לגור. בנויה.
קריאה
אם היא ריקה, זה גם בסדר.
שלומית ארליך
זה בסדר? זה ברור מבחינתכם?
ג'ק בלנגה
הבעיה שלי היא שכתוב כאן בנוסח רק יום אחד.
שלומית ארליך
אפשר לכתוב הן ביום והן ביום, אם זה משפר את הנוסח.
קריאה
ההנחה היא שאם יש דירת מגורים בנויה, הוא ישכיר אותה או יגור בה.
שלומית ארליך
הן במועד רכישת הזכות במקרקעין והן ביום 1 ביוני 2023 לא הייתה...
ג'ק בלנגה
כלומר, צריך לסיים את הבנייה של מי שבונה עכשיו עד 1 ביוני, באופן תיאורטי. נניח מישהו קנה קרקע ועכשיו הוא בהליך בנייה – הוא צריך לסיים את הבנייה עד 1 ביוני כדי להיכנס להגדרה.
ישי פרלמן
כן, אבל אם הוא יסיים עד 2030 - - -
ג'ק בלנגה
אם עכשיו מישהו בונה ורוצה להרוס לאחר מכן, הוא חייב לסיים את הבנייה ב-1 ביוני.
קריאה
כן.
ג'ק בלנגה
בסדר. זה מה שכתוב. בסדר.
שלומית ארליך
זה היה התיקון השני. התיקון השלישי מתייחס לפסקה (2). במקור היה שבניית דירת המגורים המזכה הושלמה לאחר יום 30 ביוני 2027 ולבקשת הוועדה שינינו את הנוסח כך שיהיה עד ה-31 בדצמבר 2030.
היו"ר משה גפני
עשינו תיקונים טובים. יש הסתייגויות?
שלומית ארליך
כן. אנחנו עוברים להסתייגויות.
קריאה
זה בסעיף 7(א)?
שלומית ארליך
אנחנו בסעיף 5(2). אנחנו בחישוב הלינארי. לא בשבח הריאלי.

המקבץ הראשון הוא של חד"ש-תע"ל.
ג'ק בלנגה
התיקונים של (ב)(4) עברו? של תושב ישראל – נמחק.
שלומית ארליך
תושב ישראל – נמחק.
ינון אזולאי (ש"ס)
מחקנו את תושב ישראל. עכשיו המספר הוא (ב)(1).
היו"ר משה גפני
כן. היא אמרה את הכול.
שלומית ארליך
אנחנו בקובץ ההסתייגויות של סיעת חד"ש-תע"ל. הסתייגות מספר 7. לפני הסעיף יבוא סעיף מטרה: "מטרת תיקון זה לשלול מי שבנה דירה על הקרקע לפני תחילתו של התיקון ליהנות מהחישוב הליניארי".
היו"ר משה גפני
הם לא כאן.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני כאן.
היו"ר משה גפני
הם הסמיכו את ולדימיר. בבקשה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אפשר להצביע על זה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
אנחנו בסעיף 8 להסתייגויות. התיקון המוצע בסעיף 5(2)(א) יימחק.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני רוצה לנמק. אדוני היושב ראש, הבעיה המבנית בתקציב הזה נמצאת בסעיף ההכנסות. הכנסות המדינה ירדו בשלושת החודשים הראשונים של השנה ב-11 אחוזים. עדיין אין נתונים של אפריל. לא ראיתי שיש. המגמה היא מאוד מטרידה. לכן גם יעד הגירעון מבחינתי הוא לא רלוונטי. יצטרכו או לבצע קיצוץ רוחבי או להעלות את יעד הגירעון או להעלות מיסים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים להסתייגויות של המחנה הממלכתי. יש כאן שלושה מקבצים של המחנה הממלכתי. במקבץ הראשון הסתייגות מספר 9. בסעיף 5(2)(ב) המוצע לאחר "לפני יום המעבר" יבוא "לפני יום המעבר או כולל יום המעבר עצמו".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתה מתקדם בזריזות. אני רוצה לנמק. כשפינדרוס היה יושב ראש, לפחות הוא נתן לנו שנייה לנשום כדי להבין איפה אנחנו.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
באמת, היה בן אדם. התגלה כבן אדם.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה תמשיך להעריץ אותו בפריימריז שלכם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
פינדרוס, אני לא מתכוונת לעשות לך נזק אבל באמת, זה היה כך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הנזק כבר נעשה.
היו"ר משה גפני
תסבירי את ההסתייגות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
תודה רבה. אנחנו מדברים, שוב חזרנו לכל הנושא של שוק הדיור. בשוק הדיור, מי כמוכם יודעים שאנחנו דיברנו לא מעט פעמים על המונופול שיש לרמ"י ובסוף הכול מתחיל משם. אם אנחנו באמת רוצים לנצח בעניין הזה של הוזלת מחירי הדירות, זה מתחיל שם. עלו כאן הצעות מהקואליציה, לבוא ולשבור את המונופול הזה של רמ"י.
היו"ר משה גפני
אנחנו נדבר עם שר השיכון.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני שואלת אותך גפני, קודם כל קריטי ומאוד מאוד חשוב ששר השיכון יבוא להציג בפנינו הדברים.
היו"ר משה גפני
את צודקת.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
על הסעיף הזה אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
בסדר. עד שעה 17:35.

(הישיבה נפסקה בשעה 17:30 ונתחדשה בשעה 17:35.)
היו"ר משה גפני
אני מצביע.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להגיש רוויזיות על כל מה שהיה עד עכשיו.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
גם אני.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים להסתייגות מספר 10. בסעיף 5(2)(ב1) המוצע, במקום "ביום י"ב" - - -
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני חוזרת לעניין הזה של רמ"י כי קטעת את דבריי באמצע. שם נמצא הסוד לטפל בבעיית הדיור במדינת ישראל. גפני, אתם העליתם את זה לפני כן.
היו"ר משה גפני
את צודקת.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נכון. למה לא הבאתם את זה?
היו"ר משה גפני
אנחנו נביא בעזרת השם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
למה לא חייבתם אותם להכניס את זה בתוך חוק ההסדרים?
היו"ר משה גפני
נביא. נביא. זה אצלנו על סדר היום. תרשמי מה שאמרתי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מי כמוך יודע שכשאתה לא מכניס את זה בחוק ההסדרים, דבר כזה לא יעבור בשלב מאוחר יותר. פתאום יבוא לך שר השיכון ויגיד שהוא לא מוכן לוותר על רמ"י.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
קריאה
גם אני.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 22. בסעיף 5(2)(ב2) המוצע, במקום "ה' בטבת התשע"א, 31 בדצמבר 2030" יבוא "9 בספטמבר 2029".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
רוויזיה.
שלומית ארליך
על סעיף 4 דילגנו. בסעיף 5(2) המוצע, לאחר הסעיף יבוא "בהוראת שעה לחמש שנים בלבד".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
סימון ביקש לנמק.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הרב גפני, אני לא סיימתי את הטיעונים שלי וחשוב לי מאוד לסיים אותם. בהמשך לכל מה שאמרתי, חשוב לי שכל האנשים שיושבים כאן וכל מי שצופה בנו יבין למה אנחנו באמת מדינת עולם שלישי בנושא הספורט והנגשת הספורט לילדים במדינת ישראל. תבינו שהיום במדינת ישראל לבנות בית ספר אין חובה להנגיש לילדים את הנושא הזה של הספורט. בונים מעבדה, בונים ספרייה, חדר מורים, כל זה חשוב.
היו"ר משה גפני
לפני שנה התקדם משהו בעניין?
סימון דוידסון (יש עתיד)
שום דבר לא התקדם. כלום לא התקדם. להגיד לך משהו? אני לא בטוח שמשהו יתקדם. אני אתן לכם נתון. הרב גפני, אתה יודע בכמה אחוזים מבתי הספר במדינת ישראל אין אולם ספורט? אתה לא תאמין. גם אני לא האמנתי כשראיתי את זה. 66 אחוזים מבתי הספר במדינת ישראל בשנת 2023, אין בהם אולם ספורט.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כמה מתוכם בקרב הערבים?
סימון דוידסון (יש עתיד)
אמרתי בהתחלה. את לא שמעת?
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים לקובץ השני של קבוצת המחנה הממלכתי. הסתייגות מספר 22, מתייחסת לחישוב הלינארי בסעיף 5(2)(ב4)(2), במקום "31 בדצמבר 2023" יבוא "30 ביוני 2029".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
דיברנו על מספר פתרונות בשוק הדיור. דיברנו על רמ"י, לשבור את המונופול של רמ"י, ואגב, גפני, לא מעט התחייבויות מהצד שלכם וגם העליתם את זה והיה שווה להכניס את זה.

הדבר השני. תמ"א 38 ופינוי-בינוי - יכולתם להביא בשורה אדירה בהמון מקומות, גם בפריפריה, ודווקא לתקצב את זה. אתה יודע שאם אתם כבר מקימים קרן כדי להשקיע בדיור, כדי להגדיל את ההיצע של הדיור, קחו למשל את תמ"א 38 שהיא לא רווחית בפריפריה. גפני, חשוב לי שתשמע את הדברים. תמ"א 38 היא לא רווחית בפריפריה. אם הייתם באמת רוצים להגדיל בצורה משמעותית את היצע הדירות דווקא במקומות שבהם קשה, אותה קרן הייתה קודם כל צריכה להיות מושקעת בשדרוג של פינוי-בינוי ולסייע להם לבנות לגובה. תחשוב מה זה היה עושה לעיר כמו טבריה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
גפני, מילא שר השיכון מזלזל בדיור, אבל אתה?
היו"ר משה גפני
לא.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אתה בחיים לא תעשה את זה.
היו"ר משה גפני
אמרתי לה שבעזרת השם זה יהיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אבל עכשיו אני מדברת על פתרון נוסף. כנראה חסרים לכם פתרונות.
היו"ר משה גפני
זה יהיה בהסתייגות הבאה.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
אנחנו בהסתייגות 23.
קריאה
אף אחד לא סופר?
קריאה
מנהל הוועדה סופר.
שלומית ארליך
בסעיף 5(2)(ב)(ב4)(2), במקום "31 בדצמבר 2023" יבוא "30 ביוני 3030".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אמרת שתיתן לי לנמק.
היו"ר משה גפני
הבנו. אלה תאריכים.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסוף של המקבץ. בסעיף 5(2)(ב)(ב4)(2), במקום "31 בדצמבר 2023" יבוא "30 ביוני 2026".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לעניין תמ"א 38. זה עוד פתרון באמת מצוין לכל הנושא הזה של משבר הדיור.
היו"ר משה גפני
זה שינוי התאריך.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתם מדברים על איך אנחנו לוקחים עכשיו קרן. עזוב תקציב, מאיפה הוא מגיע. איפה אתה משקיע אותו? אתה לא משקיע אותו סתם בכל מי שבונה. אם היית לוקח את הקרן הזאת, את הכספים האלה ומשקיע אותם בפרויקטים של פינוי-בינוי בפריפריה, שם זה לא רווחי, היית יכול לבנות מגדלים בפריפריה, גם חמש קומות ושבע קומות וגם לחזק את אותו מבנה מפני רעידות אדמה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה ממש לא נכון מה שאת אומרת. מקצועית זה לא נכון.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.

אם זה לא נכון, תצביע נגד.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני מצביע נגד.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, ההסתייגות לא חייבת להיות מקצועית. בתקנון לא נאמר שההסתייגות חייבת להיות מקצועית.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
במקרה את התכנון והבנייה אני מכיר.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נראה לי שחבר הכנסת חנוך מלביצקי מומחה בכל כך הרבה תחומים. הוא מנסה ללמד אותנו בכל כך הרבה תחומים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא מנסה ללמד אותך כלום. ויתרתי מראש.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אולי כדאי שהוא ינמק את ההסתייגויות במקומנו.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ויתרתי מראש. את פשוט אומרת דברים שאין להם קשר אפילו קלוש למציאות. יש כאן אנשים מאגף התקציבים, תשאלי אותם, את אלה שמבינים בדיור, אם יש איזשהו שביב של משהו מקצועי נכון במה שאמרת עכשיו. אין שום קשר.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בטוח שלא כל החכמה אצלך.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אני מכיר ואני עמדתי בראש ועדה תכנונית של מורדות הכרמל שאלה רק ערים מהפריפריה. אני יודע מה חסר שם בבנייה ואני יודע מה הם רוצים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אם כן, למה לא יישמת את זה? אם לך יש את הפתרונות של שוק הדיור למה לא יישמת את זה בחוק ההסדרים?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
בתוכנית הזו יש הרבה פתרונות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אין כאן בשורה בעניין הדיור. אין כאן בשורה. אם אתה כזה גאון בתחום הדיור, עם כל הכבוד, למה לא הבאת את הבשורה הזאת?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
קשה לי לשמוע דברי הבל בהקשר הזה. אני לא מבין בהרבה נושאים אבל בזה אני מבין.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
היית הולך לשר האוצר - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
פשוט שטויות - - -
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לך לשר האוצר שלך.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, אנחנו מצביעים על הסתייגות ל-5(2)(א).
שגית אפיק
רגע. אנחנו מדברים על הסתייגויות 2 עד 6. במקום "שחלות על מכירתה" יבוא "שחלות על חכירתה, מכירתה, השכרתה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה המקבץ השני של המחנה הממלכתי?
שגית אפיק
כן. הסתייגויות 2 עד 6. את הסתייגויות 1 ו-7 אני מוחקת.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מה עם ההסתייגויות 24 ו-29?
שגית אפיק
אני בסעיף 5(2)(א), מקבץ של עמוד אחד, פרק ד', מיסוי בשוק הדיור. כך שלחתם לנו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
יש לנו כאן שני מקבצים.
שגית אפיק
מקבץ אחד שלומית סיימה. היא סיימה את 24. מחקתי לך את 1 ו-7. תנמקי את 2 עד 6.
היו"ר משה גפני
היא לא חייבת לנמק. אם היא רוצה.
שגית אפיק
את לא חייבת לנמק כמו שאמר היושב ראש. אם את רוצה, מקבץ הסתייגויות 2 עד 6.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כן. אני רוצה לנמק.
היו"ר משה גפני
ואל תריבי עכשיו עם חנוך.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מותר לי להגיב, לפחות אני בזכות דיבור ואני יכולה להגיב. גפני, יש לכם באמת מישהו שמבין את כל שוק הדיור. יש לו את ההבנה, את הניסיון, הוא ממש גאון. למה לא לקחתם אותו לשר האוצר כדי להביא בשורה?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
בתוכנית הזאת יש בשורה מצוינת. בשורה שלא עשו כמוה שנים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אין שום פתרון לשוק הדיור.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ראינו מה אתם עשיתם. עשיתם בדיוק ההיפך.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא הבאתם שום בשורה לזוגות צעירים ברכישת דירה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מחיר הדירות עלו אצלכם בלמעלה מ-20 אחוזים. לא היו התחלות בנייה. הבאתם לדיור קטסטרופה, הממשלה שלכם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אנחנו הבאנו התחלות בנייה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא היו התחלות בנייה? 90 אלף התחלות בנייה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
קטסטרופה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
90 אלף התחלות בנייה. על מה אתה מדבר?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא היה דבר כזה. אם יש לך פתרונות טובים, איך לא הבאת את הבשורה הזאת?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
המחירים עלו בצורה מטורפת.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אין כאן שום בשורה בשוק הדיור.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
שנים המחירים לא עלו כמו שהם עלו בתקופה שלכם.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתם מביאים תקציב שאין בו שום בשורה לשוק הדיור.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
קבוצת הסתייגויות 8 עד 11. במקום "על אף" יבוא "למרות". במקום "בניגוד לאמור" יבוא "בהתאם לאמור", "במקום בהתאם לאמור" יבוא "למרות הנאמר".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה עצוב שלא הבאתם את הבשורה הזאת בחוק ההסדרים.
היו"ר משה גפני
זה נכון.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
משום שיש כל כך הרב זוגות צעירים שמשוועים לדירה. יש בעיה מאוד מאוד גדולה בפריפריה, כמו שאתם הצגתם אותה. שר האוצר ישב כאן וסיפר שאין מספיק היצע לדיור בפריפריה. איך אנחנו מעודדים את זה? איך אתם מסוגלים אחרי ארבע מערכות בחירות, בטח באחרונה שהבטחתם לפתור את הבעיה הזאת, להביא תקציב בלי הבשורה הזאת? זה אחד המחדלים הגדולים שיש כרגע.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות 12. במקום "דירת מגורים מזכה" יבוא "דירת מגורים".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הבנו שאתם לא רוצים להביא בשורה בדיור. לפחות בתמ"א 38, התחלתי להסביר את זה כאשר חבר הכנסת קטע אותי. עוזב את הקרן שניסו להקים. ברגע שלוקחים תקציב לכל דבר ומשקיעים אותו בבניית מבנים בטוחים באזור הפריפריה.
היו"ר משה גפני
אבל כבר אמרת את זה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נכון, אבל קח לדוגמה את טבריה.
היו"ר משה גפני
לא. דוגמאות בהסתייגות הבאה.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות מספר 13 עד 15. במקום "יחיד" יבוא "יחיד תושב ישראל", "יליד ישראל", "אזרח ישראל".
היו"ר משה גפני
מובן.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מה מובן? גפני, באמת. בכל זאת עם ישראל הוא עם חשוב עם היסטוריה. מי כמוך יודע זאת. אנחנו נמצאים היום בתקופה של שסע נוראי. פיצול. נכון? אתם לומדים את התורה פעם אחר פעם, שנה אחרי שנה, כל פעם חוזרים על אותה היסטוריה. אתם מכירים את הנושא של הקרע בעם ולומדים אותו לפרטי פרטים. אתם אמורים, עם ההבנה שלכם והידיעה שלכם ההיסטורית, המסורתית, התרבותית, הראשונים שצריכים לדעת איך לטפל כרגע בקרע הנורא שיש בעם ישראל.
היו"ר משה גפני
את צודקת.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגויות 16 עד 19. במקום "שיום רכישתה" יבוא "נרכשה", במקום "יום תחילה" יבוא "יום כניסת חוק לתוקף".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני חוזרת על חלק מהדברים שאמרתי כי נקטע לי חוט המחשבה. אני חושבת גפני שאתם הראשונים שצריכים לבוא ולתת את הפתרון לקרע בעם. מי כמוכם מכירים את התחום הזה, נקרא לו כך, ואמורים לדעת מראש איך להיזהר ממנו. מזהירים כל כך הרבה ונותנים את הדוגמאות. אתם לומדים לפרטי פרטים את הנושא הזה. אתה רואה היום את הקרע לפניך, איך אתם לא קמים עם המון מהניסיון והלמידה מהעבר, ההיסטוריה, התרבות והמסורת, מבינים שזה הדבר הכי חמור והכי קשה והדבר הראשון שצריך לטפל בו כרגע במדינת ישראל. אם אנחנו לא נעמוד מאוחדים כולנו כעם אחד, אנחנו ניפול.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
תעבור לרוויזיה על דיווח מקוון.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להגיש רוויזיות על כל מה שהיה עד עכשיו.
שגית אפיק
רוויזיות על הכול.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
על כל ההסתייגויות.
שגית אפיק
נתחיל בלינארי. דיווח מקוון, רוויזיות. עכשיו אתה מצביע על הרוויזיות. נחזור לרוויזיות על דיווח מקוון. אני אגיד את מספרי ההסתייגויות.
היו"ר משה גפני
מי שלא נמצא כאן, לא מצביעים על הרוויזיה שלו.
שגית אפיק
ולדימיר בליאק, יש עתיד לא נמצא כאן.
היו"ר משה גפני
לא נמצא.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
אני ממלאת מקומו.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 1.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 2, יש עתיד.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
המחנה הממלכתי, קובץ ראשון. הסתייגות מספר 1.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 5.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 6.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 7.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 10.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 20.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 33.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 36.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
קובץ חד"ש-תע"ל. הם לא נמצאים.
היו"ר משה גפני
לא מצביעים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הנה. הם כאן. אפשר להצביע.
היו"ר משה גפני
עאידה. חיכינו לך. תגידי על מה אנחנו צריכים להצביע.
שגית אפיק
על הרוויזיה על ההסתייגויות שלה. הסתייגות מספר 9 של חד"ש-תע"ל.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
היה 5 מול 5.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני מבקש הצבעה חוזרת. אני מבקש ואר.
קריאה
מה זה ואר?
סימון דוידסון (יש עתיד)
מי שלא יודע מה זה ואר, להיכנס לאינטרנט ולראות מה זה.
היו"ר משה גפני
אני חוזר. מי בעד קבלת הרוויזיה? 5. מי נגד? 5. מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
רוויזיה על הסתייגות מספר 14.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
המחנה הממלכתי. הקובץ השני שלהם. רוויזיה על הסתייגות מספר 15.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שגית אפיק
זה היה 15 ו-16. אתה יכול להצביע על סעיף 5 לחוק המיסוי במקרקעין.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא יכול.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
היועצת המשפטית, קצת אובייקטיביות. אדוני, אתה באמצע הצבעות. עם כל הכבוד, קדימה, אלא אם כן החלטת להסביר לנו את תמ"א 38.
היו"ר משה גפני
איך קוראים להצעת החוק הזאת?
שגית אפיק
דיווח מקוון.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הצעת החוק? 6. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה.
שגית אפיק
נחזור להסתייגויות על חישוב לינארי. אנחנו בהסתייגויות של המחנה הממלכתי. הסתייגות מספר 13 עד 15, חברת הכנסת שרן השכל, את רוצה לנמק?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כן. אני חושבת שמה שאנחנו רואים כרגע, כבר דיברנו הרבה על כך שהתקציב הוא לא בשורה, אבל באמת בדברים שכן הייתם אמורים לתת בשורה לפחות במשילות כשעל ה-טיקט הזה רצתם בבחירות האחרונות, אולי לא אתה חבר הכנסת גפני אבל בהחלט רוב הסיעות האחרות שחברות איתך בקואליציה.
היו"ר משה גפני
מה הם עשו?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הם הבטיחו משילות. זה היה ה-טיקט שלהם, ה-טיקט העיקרי.
היו"ר משה גפני
האמת היא שאני לא הבטחתי. אני ידעתי שגם אם תקבלו רוב, אתם תעשו הפגנות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בסוף אפס במה שקורה במשילות. אנחנו רואים את המצב במדינת ישראל. רצח, רצח פלילי.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגויות 16 עד 19. במקום "שיום רכישתה" יבוא "שיום רכישתה אם כאשר נרכשה, יום התחילה, יום כניסת החוק לתוקף".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני אמשיך. אפס במשילות. אנחנו רואים שבחודש האחרון, אתה יודע כמה מקרי רצח היו לעומת השנה שעברה? לפחות פי שניים המצב בנגב בכי רע. אנחנו רואים רצח נשים, התפרעויות בכבישים, אתמול ראיתי סרטון, אתה יודע איזה סרטון ראיתי אתמול? שוטר מג"ב מנסה לעצור ג'יפ שעשה בלגן, הם קיבלו את לוחית הרישוי, השוטר מנסה לפתוח את לוחית הרישוי ובדרך אותו ג'יפ מנסה לדרוס אותו.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
עאידה לא הצביעה ויכול להיות שהיא רוצה להימנע.
עאידה תומא סלימאן (חד"ש-תע"ל)
אני נמנעת. לא הצבעתי.
שגית אפיק
הסתייגויות 20 עד 23. במקום "ומתקיימים לגבי שני אלה" יבוא "ומתקיימים לגבי שני אלו אחד מאלו, לפחות אחד מאלו וכולי".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתה רואה את השוטר מנסה לעצור את הג'יפ, להחזיר את לוחית הרישוי כדי לצלם את המספר, כדי לנסות לאכוף את החוק ולעצור את האנשים והם פשוט מנסים לדרוס אותו כאשר ההמון מסביב מגבה את אותו ג'יפ. זה כמעט עלה בחייו של שוטר מג"ב. המצב הזה מתנהל באין מפריע. האלימות עולה. הרצח עולה. אלימות נגד נשים בעלייה. אני אפילו לא מדברת על משפחות הפשע.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
אנחנו עוברים להסתייגויות 24 עד 26. במקום "במועד רכישת" יבוא "בזמן, בעת, ב- וכולי".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
הסתייגויות מספר 27 עד 31. במקום "בנויה" יבוא "תיבנה, לדירה המיועדת".
היו"ר משה גפני
זה לא רציני. זה שיעור בעברית?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אימאן מבקשת לנמק.
היו"ר משה גפני
מה זה נוגע להסתייגות?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני עוזרת לה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, היא מבקשת לנמק.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כולם עכשיו רוצים להיות העוזרים שלי אבל אני רוצה להתריע ולדבר על זה שאנחנו מבקשים שיהיו גם מהנדסים וייצוג ערבי ברשויות התכנון.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
נעבור להסתייגויות 33 עד 36. במקום "י"ב בסיון התשפ"ג" יבוא "י"ט בטבת התשפ"ג". "תחילתו של חוק זה".
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רוצה לנמק.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

לאור מקרי הרצח שקורים בחברה הערבית, אנחנו מבקשים שהטיפול בסוגייה הזאת יהיה לאלתר ולא לחכות.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
הסתייגויות מספר 37 עד 51. במקום "לא הייתה" יבוא "הייתה". "לא נבנתה" – "נבנתה". "אינה" – "לא". "מוכנה" – "בנויה" וכולי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה בעצם בפרק ד', סימן א', נכון?
שגית אפיק
כן.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
חבר הכנסת גפני אני אספר לך משהו אולי קצת יותר מעניין.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
הסתייגויות ממספר 52 עד 55. במקום "בניית דירת המגורים המזכה הושלמה לאחר יום כ"ה בסיון, 30 ביוני 2027", במקום "הושלמה" יבוא "הסתיימה". במקום "הושלמה" - "נגמרה", "תמה" וכיוצא בזה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
ראיתי שאופיר כץ נכנס. אופיר, דיברתי הרבה על הנושא של המחסור הגדול, מחסור ענק, בנושא של מתקני ספורט במדינת ישראל וההשפעה על הילדים שלנו. אני אתן לך נתון שעדיין לא נתתי אותו. כל מה שאני מקריא, זה מדוח מבקר המדינה שסוף סוף אחרי 75 שנים יצא דוח שלו בנושא הזה של מתקני ספורט לילדים שלנו, שלך ושלי, בעפולה ובנתניה. אתה לא תאמין למספר שאני אומר לך עכשיו. כולם שואלים למה ישראל מעפילה למונדיאל, למה אין הישגים בכדורגל, אז בוא תקשיב. בהשוואה בין-לאומית במגרשי כדורגל פר מיליון אנשים – אני מדבר על מגרש תקני עם תאורה – במדינת ישראל יש 44 מגרשים תקניים למיליון אנשים. תקשיב למה שאני אומר. זה לעומת גרמניה, בה יש 607 מגרשים למיליון אנשים, אנגליה עם 547 מגרשים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית. זה סעיף חדש.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הרב גפני, תן לי לסיים את הדברים במקום הנימוק הבא.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
בבלגיה יש 348 מגרשים. תקשיבו לנתון הבא: באיסלנד, מדינה של 540 אלף תושבים, יש 543 מגרשי כדורגל תקניים. לא גרים שם אפילו מיליון אנשים. מה התוצאה? במונדיאל האחרון, איפה הייתה איסלנד? במונדיאל. ב-2018 הייתה ברבע הגמר. מדינת ישראל משנת 1970, איפה היא? בבית. מפצחים גרעינים. רואים טלוויזיה. בגלל המחסור במתקני הספורט. הגיע הזמן – אופיר יקירי, אתה בטוח חושב כמוני – לא חשוב איזו ממשלה תהיה, שהממשלה תדאג לילדים שלנו בנושא הספורט.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
התייעצות סיעתית על הסעיף.
שגית אפיק
אחרי זה יש סעיף.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אופיר, לפחות תביע עניין – מסכים, לא מסכים. תמצמץ. תזיז את האוזניים. משהו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה לא רואה שהוא מתרגש?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
היועצת המשפטית, אני מבקשת להגיש רוויזיות על כל ההסתייגויות שהיו עד כה.
שגית אפיק
רוויזיות על כל ההסתייגויות על השבח הלינארי. רשמנו.
היו"ר משה גפני
דוח מבקר המדינה היה על הממשלה הקודמת.
אופיר כץ (הליכוד)
אתם שיניתם את היחס הז?
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא. אני לא אומר שאלה טובים ואלה פחות טובים. במשך 75 שנים לא קרה כלום.
היו"ר משה גפני
למה שלא תשב עם מיקי זוהר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מחר יש לי פגישה איתו.
שגית אפיק
רוויזיה שנקבעה לשעה 17:30 על הסעיף של שחלוף דירות שבעצם התקבל כאן בהסכמה.
היו"ר משה גפני
מי הגיש רוויזיה? ולדימיר, שרן השכל.
שגית אפיק
לא רשום לנו. אני אגיד את האמת. לנו לא רשום שהוגשה רוויזיה.
היו"ר משה גפני
כולם ביקשו.
שגית אפיק
יחד עם זאת, מזכירות הוועדה פרסמה שבשעה 17:30 יש הצבעה על הרוויזיה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת הרוויזיה? מי נגד? מי נמנע.
שגית אפיק
הסעיף של שחלוף דירות שהתקבל כאן בהסכמה אחרי שהסרתם את ההסתייגויות. הוא עשה את זה הוראת שעה בתיאום איתכם.
היו"ר משה גפני
הצבעה
הרוויזיה לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
הרוויזיה לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אפשר לראות את הנוסח כדי לוודא שזה באמת שנתיים? על השחלוף דירות, אנחנו יכולים לראות את הנוסח כדי לוודא שזה באמת הנוסח עליו סיכמנו?
שגית אפיק
נעביר לך אותו. זאת תהיה הוראת שעה לשנתיים, בלי שום דבר נוסף. הוראת שעה לשנתיים.
היו"ר משה גפני
שלומית, שבח ריאלי.


שבח ריאלי
שלומית ארליך
שבח ריאלי. בוועדה ביקשו חברי הוועדה לתקן את הפרק הזה באופן שבו במקום 15 דירות יהיה 8 דירות. בנוסף, ביחס לקרקע, בנוסח הופיע שהקרקע כולה הייתה בבעלותו והוועדה ביקשה להוריד את המילה כולה. בנוסף, לקבוע את התקופה כך שתהיה מיום תחילתו של החוק ועד יום 31 בדצמבר 2027 במקום 30 ביוני 2027. כל התיקונים האלה שאמרתי עכשיו מופיעים בנוסח שבפניכם.

בנוסף, רשות המיסים נתבקשה לבחון את קיפול המדרגות כך שהמדרגה הראשונה תהיה לתקופה של שש שנים. זה לא מופיע בנוסח. זה מופיע כהערה בלבד. תכף יתייחסו לזה אגף התקציבים ורשות המיסים.

תיקון נוסף, לגבי קרוב. ההגדרה של קרוב תימחק ובהגדרה של יחיד, חוץ מחברה משפחתית ושותפות, תהיה גם חברת... כמשמעותה בסעיף 64.
קריאה
קרוב, אנחנו רוצים שלא יהיה לחברה.
שלומית ארליך
תכף נגיע לזה.
קריאה
שלומית, אם אפשר מילה בקשר לתיקונים האלה. בדיון הקודם הורדת את זה לשמונה דירות אבל רצינו להשוות את זה להוראת השעה הקודמת. בהוראת השעה הקודמת זה היה כולל קומבינציה. אנחנו רוצים להחזיר את זה לקומבינציה.
שלומית ארליך
באמת דיברנו על ההשוואה להוראה הקודמת מ-2016-2015. שם מופיעה עסקת קומבינציה. לא הייתה בכלל התייחסות לקרקע שתהיה כולה או לא כולה בבעלותו.

ביחס להוראת הערובה שמופיעה היום בסעיף (ד)(2), הייתה הוראה שאומרת שתוקפה של ערבות כאמור יפוג בהתקיים האמור בפסקאות. זה צריך להיות בפסקאות (1), (2), (3), (4) או (5) להגדרה החלק המוטב של השבח הריאלי. אני רואה שאין התייחסות לזה בנוסח.
היו"ר משה גפני
אתם רוצים להתייחס?
אסף וקסלר
כן. לגבי הנתון הראשון, מספר יחידות הדיור. באמת הוועדה ביקשה שמונה ואנחנו מציעים לרדת ל-10 מה-15.
שלומית ארליך
לעלות מ-8 ל-10.
אסף וקסלר
לרדת מ-10 מה-15.

לגבי התיקון של הקרובים, אנחנו מוכנים לתיקון של הוועדה אבל יש לנו הערה קטנה.
יואב הכט
לגבי קרוב, אין בעיה שזה יהיה קרוב אבל קרוב למעט חברה בבעלותו. יכול להיות כאן תכנון מס מאוד נוח לקיזוז הפסדים. חברה בבעלותו, לא.
קריאה
אבל זה לא תכנון מס כי הוא צריך לבנות.
יואב הכט
למה זה לא תכנון מס? זה תכנון מס ענק. יש לי קרקע, יש לי חברה עם הפסדים, אני אקבל את ההנחה, אני אעביר את זה, החברה תמכור ועוד תקזז הפסדים. אני לא רוצה. אנחנו מוכנים קרוב. אם הבן שלך קבלן ולך יש קרקע, תעביר לו את זה.
קריאה
גם לאח יכולים להיות הפסדים.
היו"ר משה גפני
לא להתווכח על מה שלא צריך.
יואב הכט
היום זאת חברה בבעלותו, אנחנו חושבים שאין מקום. חברה בבעלותו, לא.
קריאה
מה לגבי הקומבינציה?
שלומית ארליך
סליחה, לא שמעתי. מה אמרתם לגבי החברה בבעלותו?
יואב הכט
חברה בבעלותו, אנחנו מבקשים לגבי קרוב – אין בעיה אבל למעט חברה בבעלות המעביר. חברה בבעלות המעביר נחשבת קרוב לפי הגדרת קרוב בסעיף 1.
שלומית ארליך
אתה מדבר על סעיף קטן (ב)? דבר איתי בסעיפים.
קריאה
כן. סעיף קטן (ב) בהגדרה קרוב.
היו"ר משה גפני
יש משהו שאתם רוצים בחוק?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כן. סוג של חישוב דיפרנציאלי. לתת אפשרות אחרי ארבע שנים כדי לעודד אותם למכור את זה יותר מוקדם. נגיד בעוד ארבע שנים, לתת להם גם כן אחוזים מסוימים של הנחה. של תגמול.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. דברי יותר בקול.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לתת להם גם אפשרות באמצע. לא רק שבע שנים, לא רק שש שנים אלא נגיד גם ארבע שנים. אם הם מוכרים את הדירות יותר מוקדם, לאפשר להם.
היו"ר משה גפני
יש בעיה עם זה?
אסף וקסלר
להבנתי זה משהו שקיים.
יואב הכט
הוראת השעה הקודמת נתנה באופן יחסי.
קריאה
על מספר היחידות או על השנים?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לעשות פיצול.
קריאה
על מספר היחידות. על הקומבינציה. על התקופה עד ארבע שנים.
היו"ר משה גפני
שרן, אם אני נותן לך את זה, יורדות ההסתייגויות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני לא יכולה.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, אני לא יכול לעשות דילים.
יואב הכט
אדוני היושב ראש, לנו אין מניעה להחיל את ההצעה שעלתה. אנחנו מקבלים את ההצעה.
היו"ר משה גפני
אבל היא לא מורידה את ההסתייגויות. אם את מורידה את ההסתייגויות, אני הולך על זה. אלה הטבות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נעשה הפסקה ונתייעץ.
ינון אזולאי (ש"ס)
אנחנו לא היינו מתייעצים. אחד היה קובע בשביל כולם.
היו"ר משה גפני
אתם כל הזמן אומרים שאתם לומדים מאיתנו. זה מה שעשינו. תתייעצו. יש לכם שתי דקות. אחרת אני הולך איתם כמו שהם רוצים. אנשים רוצים ללכת הביתה. אני לא.


(הישיבה נפסקה בשעה 18:10 ונתחדשה בשעה 18:15.)
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
דיברתי עם מרכז האופוזיציה ואנחנו, כל הסיעות, מאוחדים בעניין הזה. אנחנו מוכנים להוריד את כל ההסתייגויות מהחוק הזה אם אתם מוסיפים למה שקשור בפקודת הרוקחות עכשיו, את כל מוצרי התינוקות כדי להוזיל את יוקר המחיה להורים במדינת ישראל. אם אתם עושים את זה, גפני, אנחנו נסיר הרבה מאוד מההסתייגויות האלה ולא רק בחוק הזה אלא גם בחוקים אחרים.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על החוק הזה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, תחשבו על זה. זאת תהיה בשורה שבסוף אתם מביאים ואנחנו מביאים אותה ביחד.
היו"ר משה גפני
אני מדבר על החוק הזה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה יבוא מקביל למוצרי תינוקות. תנסו לדבר על זה רגע.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לי הצעה. יושב כאן מרכז הקואליציה. אולי נביא איזשהו דיל על הכול.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לגמרי.
ינון אזולאי (ש"ס)
שישבו מרכז האופוזיציה ומרכז הקואליציה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני אומרת לכם, בואו נעשה בעניין הזה דיל על הכול. אם אתם מביאים בשורה ביוקר המחיה בכל מה שקשור במוצרי תינוקות, זה הולך לכל המגזרים ולכל המשפחות. אתם מבינים את המצב. אלה באמת מחירים אדירים. אם אנחנו פותחים יבוא מקביל, זאת בשורה גם לחוק ההסדרים וזה הישג אדיר לקואליציה ולאופוזיציה ביחד.
קריאה
יש בשורה גדולה מאוד למעונות היום.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
די, באמת, על מי אתם עובדים?
קריאה
זה יכול להגיע ל-2,000 שקלים פחות לכל משפחה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אתם עובדים על הציבור.
היו"ר משה גפני
אני אמנה את ינון אזולאי לשבת עם רכז האופוזיציה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אל תמנה אותי. יש לי מספיק מינויים. אני לא יודע מה לעשות איתם. תעשה לי טובה. אני מאוד מבקש ממך. אני לא ביקשתי שאתה תעשה את זה כי גם לך יש הרבה מה לעשות, אבל אני אומר שיש דברים שהם חשובים ושישבו מרכז הקואליציה ומרכז האופוזיציה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זאת באמת בשורה שיכולה להגיע. אנחנו נהיה מוכנים להתפשר אם תהיה בשורה בעניין יוקר המחיה.
היו"ר משה גפני
אני מציע שאו ינון אזולאי או מישהו אחר שאנחנו נחליט עליו ישב עם רכז האופוזיציה כדי לדון על מה שאמרת. עכשיו אני מדבר על החוק הקיים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בזה אנחנו לא יכולים. אנחנו דיברנו כולנו וכולנו אמרנו שאם תהיה בשורה שאם תהיה בשורה בעניין יוקר המחיה, בשורה אמיתית, אנחנו נעשה את זה אבל בעניין החוק הזה, אנחנו לא יכולים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מחזיר את המינוי.
היו"ר משה גפני
הסתייגויות לחוק הזה. הסתייגויות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
תביאו בשורה אמיתית להורים במדינת ישראל – יהיה לכם כאן פרטנר.
היו"ר משה גפני
היא אומרת שהיא לא מורידה את ההסתייגויות. אני לא מבקש לשנות כלום. את מה שסיכמנו – להכניס.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אנחנו נשמח אם ינון ידבר עכשיו עם בליאק.
היו"ר משה גפני
אתם לא יודעים לעשות עסק. זה מה שאנחנו עשינו. נמצא כאן ינון אזולאי, אופיר כץ, אני הייתי, ישבנו עם יושב ראש הוועדה, אמרנו שאם תעשה ככה, אנחנו מורידים את ההסתייגויות. אתם לא יודעים לעשות את זה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אבל הנה, אמרנו. אמרנו שתביאו בשורה בעניין יוקר המחיה, בואו נעשה את זה, נכניס גם את זה כאן ותאמין לי שנוריד.
היו"ר משה גפני
זה דיון אחר. נעביר את החוק הזה כך, בלעדיכם.

שלומית, מה המצב?
שלומית ארליך
בואו נעשה סדר. ברישה של סעיף 7(א), אנחנו נכניס לבקשת הוועדה ויושב ראש הוועדה כך שייאמר: "על אף האמור בפסקה (1)(א) של סעיף 48א(ב)(1) לחוק מיסוי מקרקעין – אנחנו מורידים את המילים כנוסחו בסעיף 5(2)(א) לחוק זה – במכירת זכות במקרקעין שתוכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה על קרקע של" – נשארנו עם שמונה דירות?
היו"ר משה גפני
כן.
שלומית ארליך
"שמונה דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים". אנחנו מכניסים כאן תיקון שאומר "או מכירה של חלק מזכות במקרקעין כאמור שתמורתה היא בנייה על יתרת המקרקעין", שזה בעצם עסקת קומבינציה, ונעשה את ההתאמות גם בהמשך, "בידי יחיד". כאן אתם נשארים עם זה שהקרקע הייתה בבעלותו? אנחנו צריכים את התנאי הזה? בהסדר הקודם הוא היה צריך למכור שמונה דירות ולא היה התנאי שמתייחס לכך שהקרקע הייתה בבעלותו.
ינון אזולאי (ש"ס)
תסבירי את זה.
שלומית ארליך
התנאי שכרגע מופיע זה שהקרקע צריכה להיות בבעלותו. במקור היה שהקרקע כולה הייתה בבעלותו. הם הסכימו להוריד את המילה "כולה", שלא רק כל הקרקע.
היו"ר משה גפני
זה אכן היה בדיון.
שלומית ארליך
אבל כשמשווים את זה להסדר הקודם שהיה בשנת 2015, לא הייתה בכלל ההתניה הזאת לגבי זה שהקרקע הייתה בבעלותו.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה זה היה? אפילו מה?
שלומית ארליך
לא היה כתוב שהקרקע בבעלותו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל מה היה המקרה?
שלומית ארליך
לא היה. היה כתוב ש"במכירת זכות במקרקעין שתוכנית הבנייה שחלה לגביה מתירה בנייה של שמונה דירות לפחות המיועדות לשמש למגורים", בלי להתייחס לזה שהקרקע בבעלותו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה. הם יכולים להוריד את זה.
ישי פרלמן
כל עוד ברור שהוא צריך למכור את כל הקרקע ולא דירה אחת מתוך שמונה או לעשות קומבינציה כמו שאנחנו מסכמים.
קריאה
שלא יצא מצב שהוא מכר שתי דירות מתוך השמונה.
שלומית ארליך
איך שהקרקע הייתה בבעלותו, כמה דירות הוא מוכר מתוכן.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא. כי אם כל הקרקע בבעלותו, הווה אומר שכל הדירות שם בבעלותו. אם הקרקע לא בבעלותו, יכול להיות שיש לו רק זכות בשתי דירות שם או משהו כזה. תגידו לי אם אני צודק.
שלומית ארליך
הם הורידו את המילה "כולה". היא ממילא לא חייבת להיות כולה בבעלותו.
קריאה
אבל אז ההטבה היא רק על החלק שבבעלותו.
ינון אזולאי (ש"ס)
ברור.
ישי פרלמן
אין כאן מחלוקת שהוא צריך למכור את כל השמונה דירות.
שלומית ארליך
"שהקרקע הייתה בבעלותו בתקופה שמיום". בעצם, התחילה, הכוונה לתחילתו של חוק זה. נכון?
ישי פרלמן
כן.
שלומית ארליך
שזה 1 ביוני 2023?
ישי פרלמן
כן.
שלומית ארליך
עד יום 31 בדצמבר 2027. לגבי הקיפול של המדרגות, אתם מסכימים לקפל את המדרגות?
אסף וקסלר
אם אנחנו נשארים על שמונה דירות, אנחנו לא יכולים לקבל את בקשת הוועדה.
שלומית ארליך
את הקיפול של המדרגות, הם לא מוכנים.

אנחנו ממשיכים הלאה. בסעיף קטן (ב):

הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מכירה שנעשתה בלא תמורה". במקור היה "בין קרובים" אבל הורדנו את זה. אתם מבקשים להוסיף "או לחברה בשליטת המוכר". מה זאת שליטה? מה ההגדרה של שליטה? אתם מפנים להגדרה?
ישי פרלמן
יש לנו הגדרת שליטה. אנחנו נפנה להגדרת שליטה, 25 אחוזים, כמו בחלק ה' לפקודת מס הכנסה.
שלומית ארליך
תן לי את מספר הסעיף.
ישי פרלמן
סעיף 88.
שלומית ארליך
זאת אומרת, שליטה, זה מופיע בסעיף 88?
ישי פרלמן
רגע. פסקה (3) להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
שלומית ארליך
פסקה (3) להגדרת קרוב בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה.
ישי פרלמן
כן.
שלומית ארליך
זה ייכנס. המשמעות היא 25 אחוזים בשליטה?
ישי פרלמן
כן.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (ג), ההפניה שם לקבלת אישור לאספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבניין מופיעה לפי סעיף 157(א) לחוק התכנון והבנייה. בהסדר הקודם ההפניה הייתה לסעיף 265 לחוק התכנון והבנייה.
ישי פרלמן
ההפניה הקודמת הייתה טעות.
שלומית ארליך
בסעיף קטן (ד), פסקה (1), "יהיה זכאי המוכר להחזר המס ששילם". בנוסח כאן מופיע "ביתר". בהסדר הקודם לא הופיעה המילה "ביתר". הוא היה זכאי להחזר המס ששילם. למה עכשיו אתם מבקשים להוסיף ביתר?
ישי פרלמן
אנחנו רוצים להבהיר שאם הוא שילם יותר מדי, הוא מקבל בחזרה את מה שהוא שילם.
שלומית ארליך
זאת אפשרות הבחירה שלו. נכון?
ישי פרלמן
כן. זאת אפשרות הבחירה שלו. האפשרות הראשונה היא התשלום המלא ואז לקבל את ההחזר בסוף והאפשרות בפסקה (2) היא לשלם לפי ההטבה ואז להשלים בסוף, ככל שהוא לא יעמוד בתנאים. זה פשוט מבהיר שאם הוא משלם בהתחלה את המס המלא, כשהוא יקבל את זה בחזרה – הוא יקבל בחזרה כך שבסופו של דבר הוא ישלם את מה שהוא אמור לשלם. הוא לא יקבל את כל המס בחזרה ויצטרך לשלם עוד פעם את המס, הוא צריך לקבל את ההפרש.
שלומית ארליך
בפסקה (2) שמתייחסת למתן ערובה להנחת דעתו של המנהל, בהסדר הקודם היה תוקף לערבות. התייחסתי לזה קודם. אפשר להכניס כאן הוראה דומה? אני לא רואה סיבה שלא.
ישי פרלמן
כן.
שלומית ארליך
אנחנו נכניס: "תוקפה של ערבות כאמור יפוג בהתקיים האמור בפסקאות (1), (2), (3), (4) או (5) להגדרה החלק המוטב של השבח הריאלי עד יום התחילה שבסעיף קטן (א)". זה בסדר מבחינתכם?
ישי פרלמן
כן. לפי העניין.
שלומית ארליך
למה לפי העניין?
ישי פרלמן
כל אחד מהם, שהוא מתחייב.
שלומית ארליך
בסדר.

לגבי ההגדרה יחיד. כאן יש הפניה לחברה משפחתית כמשמעותה בסעיף 64(א), בשותפות. כתוב ש"חל לגביה סעיף 63". יש סיבה להבחנה? חברה משפחתית כמשמעותה לעומת שותפות שחל לגביה סעיף 63.
ישי פרלמן
נראה לי שאין הגדרה בסעיף 63.
שלומית ארליך
אפשר כמשמעותה, אבל זה שחל לגביה.
ישי פרלמן
זאת בעצם שותפות.
שלומית ארליך
ההגדרה "קרוב" – יורדת.

עוד דבר אחד. בהגדרת תוכנית בנייה. כאן כתוב שתנאי להוצאת היתר מכוחה. במקור היה כתוב תנאי לאישורה. למה שיניתם כאן להוצאת היתר ולא לאישורה?
ינון אזולאי (ש"ס)
מה הבדל בין אישורה להוצאת היתר?
ישי פרלמן
לדעתי זו הייתה הערה של משרד המשפטים.
ינון אזולאי (ש"ס)
תסבירו מה ההבדל ביניהם.
ישי פרלמן
זה פשוט יותר מדויק לכתוב את זה כך. נראה לי שזו הייתה הערה של הרפרנט המשפטי של משרד המשפטים שאחראי על מקרקעין. הוא אמר שזה יותר מדויק לכתוב את זה בצורה כזאת.
שלומית ארליך
משרד המשפטים נמצא כאן?
אביגיל – נציגת משרד המשפטים
כן, אבל אני אצטרך לבדוק את זה מול הרפרנט הרלוונטי שעוסק בתכנון ובנייה. אני אברר את זה.
שלומית ארליך
יש הערות נוספות?
קריאה
רצינו להעלות את זה לשש שנים.
ינון אזולאי (ש"ס)
היא צריכה לחזור עם הנוסח.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים להסתייגויות.
היו"ר משה גפני
מי שלא נמצא, לא להקריא את ההסתייגויות שלו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מה זאת אומרת?
היו"ר משה גפני
זאת אומרת שלא.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
יש מישהו אחר מהסיעה שלו שיכול לנמק.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, יותר לא יהיה.
קריאה
אבל אם יש ממלא מקום, כן אפשר.
שלומית ארליך
אנחנו מתחילים עם קובץ ההסתייגויות של המחנה הממלכתי, חברת הכנסת שרן מרים השכל.

הסתייגות מספר 1. בסעיף 7(א), במקום "על אף האמור" יבוא "למרות האמור".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
נכון. יושב ראש הוועדה, תודה רבה על זכות הדיבור.
היו"ר משה גפני
אני מאוד הערכתי אותך. מאוד מאוד. הייתי בטוח שיהיה קל לעשות איתך עסקים. באמת. זה מה שאנחנו עשינו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, איתי מאוד קל לעשות עסקים. אמרתי לך, סיכמנו כאן בינינו.
היו"ר משה גפני
לא ראיתי את זה. אם היינו מסכמים על הסעיף הזה, זה היה פתח להמשך.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, תוזילו את יוקר המחיה לזוגות צעירים ואנחנו אתכם.
אופיר כץ (הליכוד)
גפני, לנו הייתה עצמאות לקבל החלטות. כאן אין להם עצמאות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
תביאו דברים ענייניים ואנחנו נהיה אתכם. תקשיב, הבאת את הנושא הזה של הוראת שעה, נכון? ממש לפני שעה. יכולנו גם לא להסכים. לדעתי היו לי 120 הסתייגויות וזה אומר שש שעות של דיון בוועדה. הבנו שזו הוראת שעה, הצלחנו להוריד את זה לשנתיים למרות שרצינו שנה. עדיין, למרות שאלה היו שנתיים ולא שנה, עדיין הסכמנו.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 2. סעיף 7(א). במקום "על אף האמור" יבוא "למרות הכתוב".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
רגע, גפני, אני רוצה לנמק.
שלומית ארליך
במקום "על אף האמור" יבוא "למרות המצוין".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני הבאתי כאן ספר נהדר לשר האוצר כי שר האוצר עלה כאן והתחיל לספר לנו שהוא בעצם ימין כלכלי. כמו כמעט כל הדברים, הוא מדבר ימין כלכלי ובסוף מבצע מדיניות שמאל. יש כאן ספר נהדר של איין ראנד, אחד הספרים הראשונים שלה, "אנו החיים". אני אקרא לכם איזה קטע קטן.
היו"ר משה גפני
לא, את לא יכולה. נגמרה הדקה. בהסתייגות הבאה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
עוד לא עברה דקה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
תוזילו את יוקר המחיה לזוגות צעירים ואנחנו נלך אתכם אבל בואו תביאו בשורה. אנחנו נהיה ענייניים, אבל תביאו בשורה. אם נביא בשורה, אין כאן שאלה בכלל אבל התקציב הזה הוא לא תקציב של בשורה.
שלומית ארליך
אנחנו עוברים להסתייגות מספר 6. בסעיף 7(א), במקום "מכירת זכות במקרקעין" יבוא "כאשר יחיד מוכר זכות במקרקעין".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מה עם הסתייגות מספר 5?
שלומית ארליך
זה אותו מקבץ.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
עכשיו אני אקריא לכם את פתח הדבר מתוך הספר של איין ראנד" אנו החיים". כאשר שר האוצר בא ומדבר ימנית ובסוף מבצע שמאלנית, חשוב שהוא יקבל קצת את התיאוריה וקצת את הרקע והפילוסופיה שמאחורי הדברים.
היו"ר משה גפני
יש מפלגות בראשן עומד איש ימין מובהק והוא הלך עם ממשלת שמאל. איך אפשר להסביר את זה?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כשאתה מדבר על מדיניות, בסוף יש מה שמדברים ומה שעושים. התעמולה שלכם עבדה טוב מאוד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על ההסתייגות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אבל לא נתת לי לנמק.
היו"ר משה גפני
נתתי לך.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שלומית ארליך
הסתייגות מספר 7. בסעיף 7(א), במקום "שתוכנית הבנייה" יבוא "...".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני עכשיו אקריא את הקטע. כפי שכותבת איין ראנד במבוא של הספר "אנו החיים" – "הוא אינו . רומן שעוסק ברוסיה הסובייטית. ברית המועצות הקומוניסטית היא רק רקע לסיפור. עלילת הרומן והדמויות נבחרו לא בגלל הקשרן ההיסטורי אלא בשל משמעותן הפילוסופית. כלומר, נושא הספר הוא נושא אוניברסלי. הרוע שבטוטליטריזם, סוג של שחיתות שאינו מוגבל למדינה מסוימת או לתקופה מסוימת. ביסוד הטוטליטריזם עומדות שתי תפיסות - - -"
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות מספר 8, 9, 10 ו-11.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אבל זה שונה.
שגית אפיק
זה די דומה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
9 שונה מ-10.
שגית אפיק
אני חושבת שלא. במקום "מתירה בנייה על הקרקע" יבוא "מאפשרת בנייה על הקרקע", "ניתנה אפשרות על הקרקע", "יחידות דיור", "אשר מיועדות". הייתי פשרנית איתך. אפשר אפילו להמשיך עוד כמה הסתייגויות.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
"ביסוד הטוטליטריזם עומדות שתי תפיסות, העדפת האמונה על פני התבונה והעדפת ההקרבה העצמית על פני האינטרס האישי. כאשר שתי תפיסות אלה מוסכמות על כלל החברה, לא חולף זמן רב עד שקם מנהיג רב עוצמה ומתעל כראות עיניו את האמונה וההקרבה - - -"
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
זה היה עד הסתייגות מספר 13. עכשיו הסתייגות מספר 14. בסעיף 7(א) במקום "יחיד" יבוא "עסק או בעל מקרקעין".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אמרת שההסתייגויות היו עד מספר 11.
שגית אפיק
בסדר. 11 עד 13. במקום "שמיועדות" יבוא "אשר מיועדות", "שמיועדות האמורות או הייעוד שלהן".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה ספר שמראה המון קווים מקבילים בין מה שקורה היום לבין מה שעלול לקרות. לכן הספר הזה הוא ספר חובה לכל חבר וחבר בקואליציה הזו, בטח למי שמגדיר את עצמו כחבר כנסת מהימין. חובה עליכם לקרוא את הספר הזה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגויות 14, 21, 22 – כולן עוסקות ב"מקום יחיד" יבוא "עסק או בעל מקרקעין".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להקריא לכם עוד קטע מהספר.
היו"ר משה גפני
בוודאי. זה נימוק כבד משקל.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בוודאי. אתה מבין שלזה יש אפילו הרבה יותר חשיבות, בטח בימים האלה.

""אנו החיים" אינו רומן על רוסיה הסובייטית. הוא עוסק בסוגיית האדם מול המדינה. הנושא המרכזי שלו הוא קודשת חיי האדם, קדושה לא במובן המיסטי אלא במובן של ערך עליון. זאת אומרת, חירויות הפרט. אנחנו כבני אדם כאינדיבידואלים. מהותו של הנושא המרכזי שלי מתומצת בדבריה של אירינה - - -"
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
הסתייגויות של תאריכים, 16 עד 20. במקום "30 ביוני" יבואו תאריכים שונים, 30 ביוני 2029, 30, 31.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה לא רק שינוי תאריכים. יש גם שינוי של נוסח של החוק.
היו"ר משה גפני
מזכיר הסיעה שלהם עשה כאן עבודה קלה.
שגית אפיק
הסתייגויות מספר 23 עד 26. במקום "אם נסתיימה בנייתן על הקרקע" יבוא "אם החלה בנייתן", "של מחצית הדירות".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
התייעצות סיעתית בבקשה, לסעיף הזה.
שגית אפיק
לא הייתה לך? זה סעיף חדש?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כן.
היו"ר משה גפני
בסדר. חמש דקות.


(הישיבה נפסקה בשעה 18:32 ונתחדשה בשעה 18:37.)
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? 5. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
הסתייגויות מספר 27 עד 40, הסתייגויות מספריות. אני נותנת לך ראשונה ואחרונה. במקום "עד תום 48 חודשים" יבוא "50 חודשים".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אבל יש כאן כמה הסתייגויות שהן שונות.
שגית אפיק
הן די אותו הדבר. אלה הכול מספרים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
לא. מ-33 זה בהחלט הכול מספרים.
שגית אפיק
גם 27, 28. 27 עד 50 חודשים, 54, 52, 56, 60. זה הכול מספרים. אני רוצה להסביר לכם שבתקנון, כשיש סדרות מספריות, אני גם לא חייבת לתת את הראשונה והאחרונה. אני יכולה לתת אחת. נתתי שתיים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
מאיזה מספר עד איזה מספר?
שגית אפיק
ממספר 27 עד 40. ניתן גם את 27 וגם את 40. הקראתי את 27. תנמקי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני מבקשת נימוק ארוך מהרגיל כי אלה 20 הסתייגויות.
היו"ר משה גפני
אני נותן לך לנמק את זה ארוך. דקה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גפני, אני אגיד לך, בגלל שעוצמה יהודית לא הגיעה, תקעה אתכם היום בהצבעות בתקציב, אז בוא אני אספר לך מה אמר גיא זוהר על הסיכום שעוצמה יהודית הוציאה לגבי 100 הימים הראשונים. בן גביר סיכם 100 ימים ראשונים בכנסת והוא סיפר לציבור שהוא הביא תוספת של 9 מיליארד שקלים, תוספת תקציבית למשרד לביטחון לאומי וגופיו.
ינון אזולאי (ש"ס)
שרן, יש מצב שאת משחררת אותה? מסכנה. הכול אותו הדבר.
היו"ר משה גפני
מאוד מעניין.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה מאוד מעניין. גפני, אפילו דקה לא עברה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
הסתייגות מספר 40. במקום "עד תום 60 חודשים" יבוא "עד תום 70 חודשים".
היו"ר משה גפני
ממש. זה משהו דרמטי.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
באותו סרטון בן גביר מספר שהוא נתן - ממש לפני שלושה שבועות, כשיצאנו לפגרה – תוספת של 9 מיליארד שקלים, תוספת תקציבית למשרד לביטחון לאומי. בפועל מה שקרה זה – ואני מתמללת את גיא זוהר – לא כל כך מהר, בהצעת תקציב המדינה שעדיין טעונה אישור סופי של הכנסת, תקציב המשרד לביטחון לאומי לשנת 2023 יהיה 22 מיליארד ו-700 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגויות מספר 41 ו-42, במקום "80 אחוז" יבוא "90 אחוז", "85 אחוז".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זאת לעומת תקציב של 21 מיליארד ו-300 מיליון שקלים בשנת 2022. זה גידול של מיליארד ו-400 אלף שקלים. התקציב לשנת 2024, עוד צעד יהיה 23 מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
כל ההסתייגויות שנשארו לך הן בעצם או חודשים או אחוזים. כבר די עשינו את כולן. אני נותנת לך עוד שתי הסתייגויות, אחת של אחוזים ואחת של חודשים.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אבל לקראת הסוף, מ-87. זה גם לא אחוזים או מספרים. כתוב, יש אחוזים ויש מספרים, מקבלת.
שגית אפיק
46 זה מספרים. בואי נעשה את 46. נגיע ל-87 ואז נדבר.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לספר לכם על התקציב של בן גביר, תקציב לשנת 2024. עוד צעד יהיה 23 מיליארד ו-800 מיליון שקלים. כלומר, מיליארד שקלים נוספים אבל זה עדיין רחוק מתשעה מיליארד שקלים. אם כן, קודם כל, זה בלוף ראשון שהוא סיפר לכולם שיש תוספת של תשעה מיליארד שקלים לעומת מיליארד שקלים.
היו"ר משה גפני
על הבלוף הראשון אנחנו מצביעים.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.

עכשיו הבלוף השני.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
הפרכנו את הבלוף הראשון שהוא לא באמת הוסיף תשעה מיליארד שקלים אלא מיליארד שקלים. הבלוף השני. הוא כותב חוק המאבק בפרוטקשן. הוא מספר כאילו הוא כבר העביר חוק למאבק בפרוטקשן אבל בתכל'ס הוא לא עבר. הוא אושר בקריאה טרומית בלבד ויש עוד שלוש קריאות, אז הוא יכול לקחת גם על זה קרדיט? עוד בלוף של 100 הימים הראשונים.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
עכשיו נעבור להסתייגות מספר 87. במקום סעיף קטן (ג) להגדרה החלק המוטב של השבח הריאלי עד יום התחילה, יראו בקבלת אישור להספקת חשמל, יראו בקבלת אישור להתקנת מעלית. במקום חשמל.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כאן אנחנו יכולים לבקש עוד התייעצות סיעתית? על סעיף 7(א).
שגית אפיק
זה אותו סעיף. זה הכול אותו סעיף. את לא יכולה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בואו נדבר על הבלוף השלישי של בן גביר. בסרטון שלו כתוב שהוא מכיר או גרם להכרה באבטחה כעבודה מועדפת. אתה מכיר את זה, גפני?
היו"ר משה גפני
בטח.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה צריך להיות נדון אצלך. אבל לא דנו בזה כאן. הרי ההכרה באבטחה כעבודה מועדפת - - -
היו"ר משה גפני
זה הבלוף השלישי?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כן, אלא שההצעה רק הונחה על שולחן הכנסת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על זה.

מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות 88 ו-89, ואלו האחרונות במקבץ שלך. במקום "יהיה זכאי המוכר להחזר המס ששילם ביתר" יבוא "יהיה זכאי המוכר להחזר המס ששילם בתוך כחצי שנה או בתוך כשנה".
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
גם הבלוף הזה של עבודה מועדפת כמאבטח, בן גביר רק הניח אותה על שולחן הכנסת. היא קיבלה מספר וזה הכול.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זאת לא הצעת חוק ממשלתית?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זאת לא הצעת חוק ממשלתית. היית מאמין איזה בלוף?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
הוא לא יכול להניח את זה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
זה כבר בלוף שלישי של מה שהוא מספר בסרטון.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
עוברים להסתייגויות של יש עתיד. אצלי מופיע 89 הסתייגויות. יש לכם עוד קובץ?
היו"ר משה גפני
יש עתיד, מי מנמק?
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
אני.
שגית אפיק
יש לנו כאן קבוצה של 1 עד 4. אני מקריאה. במקום המילים "הבנייה שחלה לגבי ... מתירה בנייה על הקרקע של 15 דירות" יבוא "10 דירות או 15 או למגורים בלבד", או 12 דירות לפחות".
ינון אזולאי (ש"ס)
הרב גפני, אגב, לפני זה, סידרנו שיש שמונה דירות. הם רוצים 10 דירות. אפשר להצביע על ההסתייגות ואולי זה יהיה להם יותר טוב. הם רוצים 10 דירות ולא שמונה. אנחנו הבאנו שמונה דירות. גם האופוזיציה רוצה עשר. אנחנו השגנו שמונה והם רוצים עשר. ניתן להם עשר. בחוק סוכם על שמונה. תחשבו אם אתם רוצים להוריד את ההסתייגות הזאת.
היו"ר משה גפני
חמד, אני רוצה להגיד לך משהו. אני מטפל בעניין הזה באמת ברצינות. הם ביקשו ממני להעלות את זה ל-10. אמרתי, סיכמנו כאן בוועדה על שמונה. אני לא משנה את זה. פתאום אתם מגישים הסתייגות להעלות את זה ל-10. ההתנהלות כאן מעצבנת.
ינון אזולאי (ש"ס)
הם לא העלו את זה. אנחנו העלינו את זה לשמונה. תן להם את ההסתייגות שלהם ונצביע עליה. רק שידעו.
היו"ר משה גפני
מי הגיש את ההסתייגות?
שגית אפיק
יש עתיד.
היו"ר משה גפני
את רוצה שנצביע על 10?
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
לא. אני רוצה לנמק.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לך מספיק. תנמקי אחר כך. תורידי את ההסתייגות.
שגית אפיק
את מוותרת על הסתייגויות 1 עד 4. הסתייגויות 1 עד 4 יורדות.

אנחנו עוברים להסתייגויות מספריות 5 עד 11. במקום המילים "עד תום 48 חודשים" יבוא המילים "עד תום 72 חודשים", יש לך 70, 80, עד 90. תנמקי הסתייגות אחת. את רוצה לנמק?
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רוצה להבין את ה-70, 80 עד 90, שם אני באמת הסתבכתי בקטע הזה. תסבירי לי.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
אני רוצה להפנות את תשומת ליבכם לקבוצת אוכלוסייה מאוד מיוחדת בחברה המתקדמת שלנו והמתוקנת שלנו. יש אנשים שעבדו כל החיים, שילמו את דמי הביטוח הלאומי ולקראת גיל הפרישה הצטברו אצלם בעיות בריאות ועוד לפני גיל הפרישה הם הפכו לנכים. בן אדם שיש לו בעיות רפואיות, הוא מתחיל לקבל ביטוח לאומי, הוא מתחיל לקבל קצבת נכות. ברגע שהם מגיעים לגיל הפרישה, מחשבים להם קצבה מחדש. ב-2018 היה תיקון והייתה תוספת לקצבת נכות לעולים חדשים - - -
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
הסתייגות מספר 12 ו-13. במקום "70 אחוז מהשבח" יהיה 75 אחוזים, 80 אחוזים".
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
בבקשה, אני רוצה להגיש רוויזיות על ההסתייגויות עד כה.
שגית אפיק
הסתייגות מספר 14. במקום "לא יחולו על מכירה שנעשתה ללא תמורה או בין קרובים" יבוא "לא יחולו על מכירה שנעשתה בלא תמורה ו/או בין קרובים או שלא על פי מחירה בשווי הוגן".
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
בשנת 2018 הייתה תוספת ששולמה לנכים אבל הנכים שכבר הגיעו לגיל הפרישה לא קיבלו את התוספת במלואה אלא קיבלו רק 50 אחוזים. בתקציב הקודם, כפי שידוע לכם, תיקנו חלקית את המצב והוסיפו להם 75 אחוזים של התוספת לקצבה. בהבטחה, מה שהבטיח מנכ"ל הביטוח הלאומי ושר הרווחה לשעבר, שבתקציב הבא, בתקציב הזה, הם יקבלו תוספת של 100 אחוזים כמו כל הנכים שמקבלים קצבת נכות. אני רוצה לוודא שזה כן מתבצע.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגות לא נתקבלה
היו"ר משה גפני
ההסתייגות לא התקבלה.
שגית אפיק
הסתייגות מספר 15 ו-16. במקום "יראו בקבלת אישור לאספקת חשמל, מים או חיבור של טלפון לבניין" – "יראו בקבלת אישור באישור על ידי הרשות המקומית כסיום הבנייה".
קריאה
זה לא טופס 4.
שגית אפיק
לא צריך טופס 4.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
החיים שלנו השתנו. פעם משרד הפנים קבע תקנים לרשות המקומית לפי גודל האוכלוסייה. החיים השתנו. לא כל התושבים רשומים במשרד הפנים ושינו כתובת במשרד הפנים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני חשבתי שאתם רוצים להוריד את קווי הטלפון כי היום כמעט אין טלפון. זאת הייתה צריכה להיות ההסתייגות שלכם.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
אני חושבת שהגיע הזמן לשנות תקנים. צריך לשנות ואי אפשר שיהיו 1,000 מזכירות אבל חסרים אנשי מקצוע.
ינון אזולאי (ש"ס)
הסתייגות חשובה.
קריאה
אני איתך.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
שגית אפיק
הסתייגויות 17 עד 22. שוב, הן מספריות על מספר הדירות והן מגדילות אותן. אני מוחקת לך אותן. בזה הסתיימו ההסתייגויות של יש עתיד.

יש לנו הסתייגויות של ישראל ביתנו. חבר הכנסת חמד עמאר. יש לך שלוש הסתייגויות מספריות שאני מאחדת לך אותן. במקום "48 חודשים" יבוא "36 חודשים".
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אני אסביר את זה בקצרה. אחת הבעיות הגדולות היום במגזר הדרוזי, כל היום אני עוקב ברשתות החברתיות אחרי מה שקורה במגזר הדרוזי, זה התכנון והבנייה. כמעט אין תכנון ואין בנייה. אני יושב כאן בוועדת הכספים ושומע על חוק ההסדרים והדברים שמובאים כאן לעידוד הדיור, לעידוד הבנייה, כל מה קשור לבנייה והוספת יחידות דיור - וזה לא נוגע לאותה אוכלוסייה במדינת ישראל. שום דבר לא יעזור בכל חוק ההסדרים שמביאים לכאן. אני מדבר ואומר לכם שזה כל כך כואב שהיום צעיר לא יכול לגור ביישוב שהוא גדל בו.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש לכם בנייה רוויה?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
בנייה רוויה אין. התשתיות לא מאפשרות בנייה רוויה. חוץ מזה, גם החוקים במדינת ישראל. מישהו מבית ג'אן, אתה יכול לבנות ארבע קומות. אני אומר לכם שהיום כולם עברו לבנייה רוויה בלי שירצו. האחים שלי לידי, כל אחד יש לו ארבע קומות. לילדים שלו הוא בנה מעליו. אין לו ברירה. אין לו מקום אחר. הבעיה היא שאין לך חניה, הביוב לא יכול לספוג ולכן המצב כל כך קשה.
היו"ר משה גפני
מי בעד קבלת ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
ההסתייגויות לא נתקבלו
היו"ר משה גפני
ההסתייגויות לא התקבלו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא נגד מה שהוא אמר.
היו"ר משה גפני
לא נגד הדברים שלו אלא נגד ההסתייגות.
שגית אפיק
יש עוד הסתייגויות?
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
יש את שבע הנוספות שלי שפספסנו.
שגית אפיק
היא אומרת שחמש ההסתייגויות שלך נכנסות לתוך קבוצה שכבר הצבענו עליה והיא מספרית בלבד.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
אם כן, אני מבקשת שתוסיפו אותן.
שגית אפיק
אנחנו נוסיף אותן לנוסח. אין בעיה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים על החוק.
שגית אפיק
על השבח הריאלי.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אתה לא יכול. יש רוויזיה.
שרן מרים השכל (המחנה הממלכתי)
כן. יש רוויזיות. אני מבקשת גם רוויזיות עכשיו על ההסתייגויות שהיו עד עתה, גם של טטיאנה.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
אתם יכולים להקריא לנו את התיקונים?
שגית אפיק
את הרוויזיות האלה תשים ב-19:35.
טמיר כהן
על מס השבח הריאלי.
שגית אפיק
כן. בואו נעבור נושא.


הישיבה ננעלה בשעה 18:44.

קוד המקור של הנתונים