ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/05/2023

פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), רק הסעיפים הבאים בתוך סעיף 94 המוצע: 35-32, 47-46, 56, 62(1)(ה), (4), (11), (14) והתוספת השנייה מהצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ... לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת]

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת52
ועדת הפנים והגנת הסביבה
08/05/2023

הכנסת העשרים-וחמשהכנסת


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 55
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, י"ז באייר התשפ"ג (08 במאי 2023), שעה 14:15
סדר היום
פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), רק הסעיפים הבאים בתוך סעיף 94 המוצע: 35-32, 47-46, 56, 62(1)(ה), 62(4), 62(11), 62(14) והתוספת השנייה מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
ווליד טאהא
יוראי להב הרצנו
נאור שירי
חברי הכנסת
וליד אל הואשלה
נעמה לזימי
מטי צרפתי הרכבי
מוזמנים
דלית זמיר - יועמ"ש, משרד האנרגיה והתשתיות

רועי גולדשטיין - משרד האנרגיה והתשתיות

עידו מור - רפרנט אנרגיה באגף תקציבים, משרד האוצר

מיקה ונקרט - משפט פלילי, שחרור מנהלי, עבירות פליליות ועיצומים, משרד המשפטים

אילת פלדמן - משרד המשפטים

שולמית שולי נזר - סמנכ"לית תעשיות ורישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה

גיא לסט - מנהל תחום צמצום זיהום אויר מתעשייה, המשרד להגנת הסביבה

נטע דרורי - המחלקה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

דרור וגשל - סגן היועצת המשפטית, רשות החשמל

מאיה קרבטרי - מנהלת סביבה ותכנון, פורום ה-15

אריה ונגר - מדען, אדם טבע ודין

תומר גרטל - רכז קשרי ממשל ומדיניות, מגמה ירוקה

יובל ארבל - סמנכ"ל קשרי ממשל, עמותת צלול

הילה אקרמן - ראש תחום חקלאות וסביבה, מרכז השלטון האזורי בישראל

יעל פיטובי - יועצת משפטית מש"א חוק ההסדרים, מרכז השלטון האזורי בישראל

אמיר וינר - מ"מ מנהל מחלקת תכנון, איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל

יונת אלקלעי - מנהלת מחלקת תעשיות, איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון כרמל

שי אלמלח - יועמ"ש החברה, נגה - ניהול מערכת החשמל

שאול גולדשטיין - מנכ"ל החברה, נגה - ניהול מערכת החשמל

שמעון פישר - סמנכ"ל תפעול החברה, נגה - ניהול מערכת החשמל


עדן אורון – לוביסט, מייצג את החברה להגנת הטבע
משתתפים באמצעים מקוונים
דב חנין – חבר כנסת לשעבר
רומי אבן דנן – מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
לירון אדלר מינקה
ברק קיבוביץ
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
תמר פוליבוי


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), רק הסעיפים הבאים בתוך סעיף 94 המוצע: 35-32, 47-46, 56, 62(1)(ה), 62(4), 62(11), 62(14) והתוספת השנייה מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר יעקב אשר
אני פותח את ישיבת הוועדה. הנושא על סדר היום: פרק כ"ד (קידום תשתיות לאומיות), דיון בסעיפים 31 עד 66, בתוך סעיף 94 המוצע, ללא סעיפים 32 עד 35, 47-46, 56, 62(1)(ה), 62(4), 62(11), 62(14) והתוספת השנייה מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג, מ/1612 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית. רבותי, יש לנו זמן קצר ואנחנו רוצים להתקדם. אני חושב שכולם רוצים להתקדם, כדי שלא נגיע בסוף ולא נצליח לטייב דברים. בסך הכול עד עכשיו אנחנו טייבנו הרבה מאוד את ההצעה הממשלתית, כמעט ללא היכר בהרבה דברים, וזה לטובה – זה לטובת כולם.

לכן נעבור ישר לסעיפים, אנחנו מקריאים?
תומר רוזנר
הנוסח בפני כולם, אנחנו פרסמנו נוסח להערות.
היו"ר יעקב אשר
אתמול היו כאלה שהגיעו לישיבה והתאכזבו. מי שצריך לדבר, אתן לו את זכות הדיבור שלו, שלא קיבל אתמול.
תומר רוזנר
אני רק אומר שאנחנו עוסקים בסעיף 63 להצעת החוק, שבתוך סעיף 94 לחוק ההסדרים, שעניינה התיקונים בחוק אוויר נקי, העוסק ביחסים שבין מנהל מערכת החשמל לבין הממונה לפי חוק אוויר נקי.
היו"ר יעקב אשר
שלום רומי אבן דנן, איגוד ערים אשדוד. אני קודם כל שוב מתנצל בפניך ובפני אחרים, ולכן אנחנו נפתח את הישיבה אתך, אלא אם כן את מעדיפה לדון על הסעיפים. את רוצה להתייחס לסעיפים עכשיו או אחר כך?
רומי אבן דנן
אני דווקא מעדיפה להגיב בכל נושא.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, אז כשתרצי להגיב, תודיעי.

נמצא אתנו גם חבר הכנסת לשעבר, ידידי ומכובדי דב חנין. שלום ידידי ומכובדי, אתה יכול לספר להם כמה דברים עשינו ביחד כשאתה היית פה בכנסת, למרות ההבדלים האידיאולוגיים הלא קטנים בינינו.
נאור שירי (יש עתיד)
איזה הבדלים אידיאולוגיים?...
היו"ר יעקב אשר
אני אספר לך אחר כך, אפרופו מדורות...
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ועכשיו לוקחים סיכה ומנקבים את העבודה.
היו"ר יעקב אשר
אז יש לך חבר לידך, תדאג לו.
נאור שירי (יש עתיד)
מה אתה רוצה, שהוא ינקב אותי?
היו"ר יעקב אשר
לא, יש שיטות אחרות.
דב חנין
קודם כל, תודה לך ידידי יושב-ראש הוועדה, ברכות גם לך ולוועדה על העבודה המאוד רצינית תמיד. אני ממעט להגיע לוועדת הפנים, לצערי בגלל עומסים, אבל הפעם בגלל חשיבות הנושא היה לי מאוד חשוב להגיע, ואני מודה לך גם שאפשרת לי – למרות שאני היום ביום הוראה באוניברסיטה – להצטרף בזום בנסיבות המיוחדות של הדיון הזה.

אנחנו נמצאים באמת בסוגיה נורא נורא חשובה. אני קצת עקבתי אחרי הדיון, לא מספיק כמו שרציתי, וראיתי כמה וכמה הצעות רציניות, שהאוצר לא מקבל. אני אומר את זה בצער, כי אני מכיר גם את נציג האוצר כאן, אני יודע שהוא אדם רציני, אבל העובדה שלא קיבלו את ההצעות הרציניות האלה, מעידה שמשהו מאוד לא רציני בהתייחסות לחוק הזה.
הרי החוק בא ואומר
אנחנו רוצים לאפשר החרגה של זיהום אוויר קיצוני בחירום, בגלל צרכים להגן על המערכת ויציבות המערכת כדי שיהיה לנו חשמל. היתה לנו הצעה שאומרת: אוקי, אתם רוצים בחירום להגדיל את זיהום האוויר כי יש מצב חירום? תאזנו את ההחרגה הזו בחירום עם זה שברגיעה במצבים רגילים, אתם תהיו חייבים לשקול שיקולים סביבתיים באופן הפעלת המערכת. ההצעה הזו לא התקבלה.

הצעה שנייה שעלתה, גם היא הצעה רצינית.
היו"ר יעקב אשר
אבל זה לא מדויק.
תומר רוזנר
אני אתקן את חבר הכנסת חנין, ידידי – קודם כל שלום. לפחות בחלק של תכנית הפיתוח בהצעה הכוללת תיקון בחוק משק החשמל, השיקולים הסביבתיים והבריאותיים יובאו בחשבון במסגרת הכנתה של תכנית הפיתוח. אני חושב שזו התקדמות חשובה מאוד לסביבה, כי עד היום לא רק שזה לא היה מחויב, הגורמים המקצועיים טענו שאפילו אסור להם לשקול שיקולים שהם מעבר לחוק משק החשמל בנושא של מטרות משק החשמל, וכאן מובהר בצורה ברורה שגם עליהם לשקול שיקולים סביבתיים במסגרת תכנית הפיתוח.
דב חנין
קודם כל תודה לתומר היועץ המשפטי המעולה של הוועדה, ותודה גם על האמירה הזו; אבל אני מדבר לא רק על תכנית הפיתוח, אני מדבר על ההפעלה השוטפת. בכל מערכת ההפעלה השוטפת, תהיה עדיפות, תינתן התחשבות בשיקולים סביבתיים בזמן רגיעה, כסוג של איזון לעובדה שבזמן חירום אנחנו מאפשרים זיהום אוויר הרבה יותר משמעותי.

ההצעה השנייה שנשמעה היתה הצעה להטיל אחריות פלילית על הפרות. שמענו את התשובה, התשובה היתה: חברת נגה לא מרוויחה מההפרות, אז למה להטיל עליה אחריות פלילית?
אדוני יושב-ראש הוועדה, אתה היית ראש עיר לא מעט שנים, וגם ראש עיר מצטיין, ואתה יודע שגם ראשי הערים לא מרוויחים מכל מיני בעיות שקורות בעירם, אבל מה לעשות, הם כפופים לאחריות פלילית במצבים מסוימים, כי יש לנו מדיניות להרתיע ולגרום לראש עיר להתנהג בצורה מסוימת כזאת ולא אחרת.

אני חושב שהטלת האחריות הפלילית פה היא דבר מתבקש, כמובן כמו תמיד אחריות פלילית ננקטת בחשיבה, זה לא אקדח שיורים בו מיד, אבל במצבים מסוימים בוודאי שצריך להטיל פה אחריות פלילית, כי בסופו של דבר אנחנו עוסקים בבריאות ובחיי אדם.

אני קראתי את הנוסח שהתגבש. אני חייב להגיד שהמנגנון שנוצר הוא מנגנון, לטעמי מאוד מאוד מסורבל. אני שואל את עצמי, אני הרי מכיר את אנשי משרד האוצר ואני יודע שהדבר שהם הכי לא אוהבים זה חוקים מסורבלים, ואת הסרבול שיש פה בחוק אפשר בסך הכול לתקן די בקלות. אפשר לתקן אותו די בקלות ולוותר על כל המנגנון של מצב הביניים וכל התסבוכת הזאת על ידי זה שאנחנו קובעים פשוט שאנחנו משנים את אותו תנאי, שהוא לטעמי תנאי הזוי, שאומר שנוהל להפעלה חריגה יהיה בהסכמת הגוף המפוקח. זה באמת דבר מרחיק לכת, אני לא ראיתי כזה דבר, שנוהל של חריגה נעשה באמצעות המפוקחים. אני שמעתי שהמשרד להגנת הסביבה מוכן ללכת פה דרך מאוד ארוכה לקראת האוצר ולקראת נגה בזה שהנוהל של ההפעלה יהיה בהתייעצות איתם. אם אני הייתי המשרד להגנת הסביבה, לא הייתי מסכים לזה, למה צריך להתייעץ עם מפוקחים על האופן שבו מייצרים נהלים? אבל אם המשרד להגנת הסביבה הסכים לזה, אני חושב שזה בהחלט פתרון או דרך ביניים מאוד טובה, שראוי ללכת בה, אבל שוב אני מבין שהאוצר עדיין לא מסכים לכיוון הזה.

עוד רעיון רציני אחד שחשבתי עליו ואני חושב שהוא צריך להיות על השולחן אומר: אם כבר אנחנו מייצרים הפרה של נורמות של זיהום אוויר, לפחות שיהיה עליהן איזשהו תשלום – הפרשה לקרן, כמו בזיהום ים. יש כל מיני מנגנונים. אולי נייצר קרן, שלפחות תפצה את הציבור על הפגיעה בבריאות שלנו ובאיכות האוויר שלנו. אבל בסופו של דבר כל הכיוונים וכל ההצעות הרציניות האלה לא מתקבלות על ידי האוצר, וכשהן נדחות, אני מבין שיש לנו פה בעיה הרבה הרבה יותר גדולה.

לטעמי, העניין איננו בין האם אנחנו מעדיפים אוויר נקי או שאנחנו מעדיפים אנרגיה ירוקה, כי אני חושב שיש אחדות בין אוויר נקי לבין אנרגיה ירוקה. אני חושב שהסיפור האמיתי פה הוא שיש כוונה לתת חסינות למערכת אנרגיה מיושנת, כושלת, לא יעילה, בזבזנית – גם בזבזנית בכסף וגם בזבזנית במשאבים וגם מזהמת – ומייצרים מנגנון חסינות למערכת הזאת, מייצרים לה פטור מחוקי הגנת הסביבה של מדינת ישראל.

אני חושב שזה יהיה מאוד מאוד עצוב, אם אנחנו נתקע את מדינת ישראל עם המערכת המיושנת הזאת עוד הרבה שנים באמצעות החסינות הזאת, נתקע אותנו עם הפחם ועם זיהום האוויר, וכן עם זיהום האוויר באשדוד, אני מכיר את כל התסבוכת שהיתה באשדוד, אבל חברות וחברים, אסור לנו להתייחס לתושבים באשדוד כאזרחים סוג ב'. ממש אסור להתייחס אליהם כאזרחים סוג ב' ואסור לאפשר זיהומי אוויר, גם כשהם קורים באשדוד, לא רק במקומות אחרים.

אני מסיים ומגיע להצעה המעשית. בסיום הדיון הזה אני מציע לך, אדוני יושב-ראש הוועדה ולוועדה, לשקול את האפשרות בסוף הדיון להחליט לפצל את החוק הזה, להשאיר אותו על השולחן, אבל לא להכליל אותו ולא לאשר אותו סופית במסגרת חוק ההסדרים. אני חושב שהמהלך הזה יהיה מהלך נכון משתי סיבות: ראשית, לא צריך; לא צריך, מכיוון שמשק החשמל שלנו יכול לפעול גם בהחרגות. המשרד להגנת הסביבה פועל בצורה מאוד גמישה כדי לאפשר את הפעלת משק החשמל. עכשיו הם מאפשרים להעביר פחם ב-170 משאיות כדי להפעיל את תחנת הכוח באשקלון. הם מאוד גמישים, זה לא גוף שלא רגיש למערכת החשמל בישראל. להפך, הם מאוד מאוד רגישים, אז ממש לא צריך את התיקון הזה, לא צריך את החוק הזה.

הדבר השני, התיקון הזה אמנם לא נדרש, לא צריך אותו, אבל הוא מאוד מאוד מאוד מזיק. הוא מאוד מאוד מאוד מזיק, מכיוון שאנחנו פה נותנים לגורם הכי מזהם את הפרס הכי גדול. לגורם הכי מזהם אנחנו נותנים את הפרס הכי גדול, ואנחנו מבצעים פה פריצה של המסגרת של חוק אוויר נקי. אם זה אפשרי למזהם הכי גדול – שזה עולם החשמל שלנו – יבואו מחר מזהמים אחרים ויגידו: גם אנחנו, למה רק הם יכולים לפעול בניגוד לחוק אוויר נקי ובניגוד להיתרי פליטה?

אדוני היושב-ראש, היום אתה הוא זה שעומד בראש הוועדה הזאת ועושה עבודה מצוינת, אבל גם בעבר עשו בוועדה הזו עבודה מצוינת. גם חבר הכנסת גפני עשה עבודה מצוינת, ואני מכיר את חבר הכנסת גפני, כי יש לו הרבה זכויות בחוק אוויר נקי. אני חושב שזאת טעות למחוק את העבודה המקצועית. נמצא פה תומר מהייעוץ המשפטי של הוועדה, שלו בטח יש המון זכויות באיזונים ובחשיבה המאוד מאוד מעמיקה של חוק אוויר נקי. אל תפגעו בעבודה של הכנסת בעבר באמצעות המהלך המאוד מאוד לא מחושב והמאוד מיותר והמאוד מזיק הזה. תודה רבה על הזכות - - -
היו"ר יעקב אשר
דב תודה. אני אתן תגובה, אבל לא נמשיך את הדו-שיח, ונעשה את זה גם באמצעים טלפוניים. אני בהחלט חושב שנעשתה פה עבודה מצוינת גם בתקופתו של הרב גפני כיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה. אני זוכר שבלשכתו היו הרבה מאוד שלטים ותמונות שבהם הוכתר כח"כ הירוק וכל הדברים הטובים הללו.

בתשובה לשאלתך, במהלך הדיונים אמרתי אפילו יותר מאשר בפתיחת הדיונים – כי כל הזמן היו אומרים לי: עכשיו משנים, ההרגשה היא שהיום אנחנו במצב מצוין ועכשיו הולכים להרוג את הכול, ולא היא. רק אם אקח 70% מהדברים שדיבר עליהם כרגע דב חנין, המצב היום גרוע, ולא רק גרוע, אלא אפילו גרוע מאוד. יש אחריות למישהו מסוים וסמכות למישהו אחר, וכמה וכמה גופים שלא יודעים את מעמדם כל אחד לעצמו, וגם לא כל אחד ליד השני.

נכון שצריך איזונים ונכון שאנחנו מנסים לתפור פה כל מיני איזונים בין שני סוגי אחריות, כי מאחורי כל אחריות יש בסוף גם חיי אדם וכאוס, שיכולים לקרות במדינה. לכן אנחנו מנסים לטייב את הדברים האלה ככל הניתן. אני חושב שדווקא החקיקה שנמצאת כרגע לא כמו שהגיעה אלינו, אלא כמו שהיא כרגע, לפחות לגבי חוק אוויר נקי, זיהיתי פה במהלך הדיון דברים שלא היו קודם.

היתה חברת נגה שהיה אמור להיות לה הרבה כוח ביד, והיא היתה איזשהו שחקן מדלג בעניין. היתה חברת חשמל, שמכוח האינרציה ניהלה את הדברים, למרות שהיום הדברים השתנו. רשות החשמל שהיא רגולטור על, גם – כי הרי ההיתרים ודו-השיח היו בין החברה הזו לבין המשרד להגנת הסביבה. המפעיל עשה את השיקולים שלו, בין אם שיקולים טובים ובין אם פחות טובים.

לכן אני חושב, כמו שאמרתי שאין מושלם ואמרתי גם 10 פעמים שזה לא יהיה מושלם, אבל בשביל זה לא לבוא היום אחרי כל השעות שהשקענו – אנחנו נכניס פה מנגנונים, אני כבר אומר מראש, של דיווח לוועדה אחת לחצי שנה דווקא על הדברים האלה שמדברים על השילוב בין הגופים, דווקא על הדברים האלה. אני לא צריך לבדוק כמות מגה-ואט או דברים כאלה, זאת לא המומחיות של הוועדה. הוועדה צריכה לפקח, ומה שחשוב זה שרצונם של המחוקקים בעניין הזה יתממש, שכל משרד לא יסחוב לכיוון שלו ושיינתנו העדיפויות הנכונות.

אני חושב שאם נקשור את זה בצורה שאנחנו מנסים לקשור את זה, בסוף שני הגופים הללו יידעו לעבוד או להסתנכרן אחד עם השני, כל אחד באחריות שלו, כי על שניהם מונחת אחריות כבדה מאוד, על שני הגופים הללו. אם זה לא היה דב, לא הייתי עושה את זה, כי זה מתאים לישיבה הראשונה. אני מקווה מאוד שהעתיד יוכיח שצדקתי, יכול להיות שלא. עכשיו שירי רוצה לפוצץ את הבלון.
נאור שירי (יש עתיד)
לא, חס וחלילה, אני רק רוצה להבין מדבריך, אם בחזון שהצגת פה תפקידה של הוועדה לפקח על קיומו של החוק?
היו"ר יעקב אשר
לא קיומו של החוק.
נאור שירי (יש עתיד)
אז מה? מספר החלקיקים באוויר?
היו"ר יעקב אשר
לקיים כולם יקיימו. אם אתה יודע – אולי אתה יודע, אבל אני לא יודע, ואם לא יוראי יסביר לך - - -
נאור שירי (יש עתיד)
הוא הסביר לי, פשוט הייתי עסוק בביטול קרן הארנונה, שאני בטוח שגם משנה לך, פשוט אין לך זמן להגיע לוועדת הכספים ולהילחם גם על זה.
היו"ר יעקב אשר
זה בידיו האמונות של הרב גפני. אין רשות נוגעת בחברתה.
נאור שירי (יש עתיד)
אין סכין המתחדדת אלא בירך חבירתה, אבל בכל זאת זה חוק שהיה צריך להגיע גם - - -
היו"ר יעקב אשר
אני בא ואומר עוד פעם, זה לא שלא יקיימו, כולם יקיימו, כי יכולים להיות מצבים שהועלו פה, מה יקרה אם לא תהיה החלטה - - -
נאור שירי (יש עתיד)
אני רק שואל, פעם בחצי שנה יגיעו, ומה?
היו"ר יעקב אשר
זה לא החוק פעם בחצי שנה. אני אומר שזה עוד מנגנון, כי החלק להרביץ להם לא קיים כרגע.
נאור שירי (יש עתיד)
חס וחלילה.
היו"ר יעקב אשר
הרתעה אחרת אין לי.
נאור שירי (יש עתיד)
יש.
היו"ר יעקב אשר
אז אני אגיד לך מה ההרתעה שיש לנו כוועדה, שאלה גבולות הגזרה שלנו – להגיע לדברים הברורים, עד כמה שאפשר, ולעקוב אחרי הדבר הזה, וכמובן בכלים נוספים. אני חושב שדיון בוועדה, בסופו של דבר אף אחד לא ירצה לבוא ושיראו כולם מי נושא באחריות כזו או אחרת שההסדר הזה לא נעשה כמו שצריך, אבל אני אומר עוד פעם, זה חלקיק קטן בכל החקיקה ובכל מה שעשינו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שאלת הבהרה אפרופו הדברים של ד"ר חנין והאמירה של תומר, כי ד"ר חנין דיבר על הקיזוז מהזיהום האקססיבי שייגרם כתוצאה מהשיקולים של מנהל המערכת, שיקוזזו לפעילות השגרתית שלהם. תומר אמר – ואני לא זיהיתי את זה בנוסח החדש – שהקיזוז הזה הוכנס לתוך החקיקה. יכול להיות שאני לא מבין נכון את הדברים שלך, תומר, אני אשמח אם תבהיר.
לירון אדלר מינקה
בסעיף 63א, תיקון לחוק משק החשמל, עשינו תיקון לגבי תכנית הפיתוח.
היו"ר יעקב אשר
זה לגבי תכנית הפיתוח. דב דיבר על שני חלקים, והיועץ המשפטי ענה לו על זה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תומר, אתה יכול רק להסביר שוב מה זה אומר?
תומר רוזנר
כן, זה אומר שעד היום התפיסה היתה, לפחות של חלק מהגורמים בתחום הזה, שכאשר מפעילים את סמכויות חוק משק החשמל, השיקולים הרלוונטיים היחידים הם שיקולים מתחום החשמל, שמותווים בחוק ההוא. לפני מספר שנים הובהר, ששר האנרגיה – כשהוא מפעיל את סמכויותיו – רשאי לשקול שיקולים סביבתיים ובריאותיים, וכעת הובהר בצורה מפורשת, שגם בתכנית הפיתוח, שנעשית בהקשר הזה על ידי מנהל המערכת, יש מקום וצורך להביא בין היתר בחשבון את השיקולים הסביבתיים והבריאותיים, כשעושים תכנית פיתוח.
היו"ר יעקב אשר
הנוהל יצטרך לשקף גם את זה.
תומר רוזנר
לא, תכנית הפיתוח.
היו"ר יעקב אשר
סליחה, תכנית הפיתוח. היא משתלבת עם שאר החלקים.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
גם בנוהל הזמני וגם בקבוע?
תומר רוזנר
לא, אנחנו לא מדברים על הנוהל, אנחנו מדברים על תכנית הפיתוח.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
ובנוהל?
תומר רוזנר
הנוהל זה משהו שקשור למנגנון שאנחנו מדברים עליו כאן.
היו"ר יעקב אשר
בנוהל הזה הגנ"ס נכנס לתמונה.
תומר רוזנר
כן, הוא באוריינטציה שהיא בראש ובראשונה אוריינטציה סביבתית.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הנוהל הקבוע או הזמני?
תומר רוזנר
שני הנהלים קובעים אותו דבר. ההבדל היחיד בין הנוהל הקבוע לנוהל הזמני הוא שבנוהל הקבוע מתייחסים גם לבחינת החלופות - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
- - לבחינת החלופות, שזאת המהות.
תומר רוזנר
נכון, ולכן בהקשר הזה - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הזמני הוא הקבוע.
תומר רוזנר
- - בהקשר הזה אנחנו נציע מנגנון שהוא לא מושלם, אבל יש בו איזושהי התקדמות לתת פתרון.
היו"ר יעקב אשר
ולכן נעקוב אחריו, כדי שלא יהיה מצב שמאן דהו יעדיף שיישאר המצב הקיים. אגב, זה יכול לשחק לשני הכיוונים.
נאור שירי (יש עתיד)
התשובה של תומר היתה לסעיף 63א של יוראי?
תומר רוזנר
לגבי תכנית הפיתוח.
נאור שירי (יש עתיד)
אני לא רואה פה דגש סביבתי.
לירון אדלר מינקה
כתוב בתכנית הפיתוח, שהוא יצטרך להתייחס לאמצעים למניעת ההפעלה החריגה לפי הסעיף הזה.
נאור שירי (יש עתיד)
אוקי, הוא יצטמצם ככל שניתן.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, זה כרגע הנוסח שיש.
אריה ונגר
תכנית הפיתוח עוד 20 שנה - - -
היו"ר יעקב אשר
סליחה, לא מתפרצים פה.
תומר רוזנר
כפי שאתם זוכרים, בדיון הקודם עברנו על סעיפי החוק והוועדה העירה הערות רבות, שניסינו להטמיע במסגרת הנוסח, וכן דילגנו על סעיף הסעיפים המרכזיים, סעיף (ו), שעניינו הדרך שבה פועלים במצב שיש חריגה: מה לוחות הזמנים, מה צריך לעשות כשיש מצב כזה, ואיך מתקדמים כשרוצים להפעיל באופן חריג.

הנוסח שמונח בפניכם כולל את השינויים שגובשו, חלקם בהסכמת הממשלה, חלקם פחות. הוועדה תצטרך לקבל הכרעות בעניין הזה. השינויים בנוסח מפורטים בחלקים שמסומנים אצלכם בכחול. אנחנו נעבור עליהם אחד-אחד, נסביר אותם, וגם כמובן נשמע הערות.
היו"ר יעקב אשר
נקריא את השינויים, נסביר והערות.
לירון אדלר מינקה
השינוי הראשון בעמוד השני למעלה, בהגדרה "מצב סיכון".
היו"ר יעקב אשר
חברים, אני רוצה לומר עוד מילה למען הסדר של העניין.
נאור שירי (יש עתיד)
אני מבין שאנחנו קצת יותר מדי ח"כים.
היו"ר יעקב אשר
לא, אתה עוד לא נכנסת לדיון, אתה עוד בחימום על הקווים מה שנקרא. אנחנו לא שם, אני אסביר לכם למה. אין לנו הרבה זמן. אתם כאופוזיציה, יופי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, זאת לא האווירה.
היו"ר יעקב אשר
לא, זאת לא האווירה, וזה בסדר. אני מנסה לחשוב לטובת העניין ולטובת השקפת עולמכם, כפי שבאה לידי ביטוי בדברי הפתיחה. אם אנחנו נקדיש את הזמן שיהיה לנו לתיקונים ולשיופים הללו והממשלה תביא עוד פעם את התיקונים כדי שנוכל לעשות את זה בצורה טובה, נספיק לעשות את הדברים עם שום שכל, כי גם לצוות שלי יש גבולות ביכולות הריכוז שלו ולשמור על כל מילה ומילה. לכן אני אומר בואו ניכנס לסעיפים, נטייב אותם כמה שאפשר. אני מודיע לכם שלא יהיה מושלם, אבל בואו נתקדם; אחרת, יגיע הרגע שמתחילים לרוץ כולם בסוף וזהו, הרגע הזה יגיע, ואני לא רוצה להגיע לשם.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
דב חנין ציין את הנושא של האחריות הפלילית שקיים בחוק אוויר נקי, רק לשמוע את העמדה.
היו"ר יעקב אשר
בהתחלת הדיון הנושא הזה עלה, ובסופו של דבר הוחלט שלא יהיה החלק הפלילי; יהיו עיצומים שכבר היו בהצעה הראשונה, אבל בסכומים שונים ובהרחבת העילות שלהם.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
במה זה שונה מחוק אוויר נקי, ששם קיימת אחריות פלילית? ובכל זאת נותנים כל כך הרבה סמכות ,יש כאן איזושהי אפליה לא מידתית.
היו"ר יעקב אשר
אם הממשלה רוצה לענות, בבקשה, או אם היועץ המשפטי ירצה להרחיב.
עידו מור
יש שני דברים: השוני הראשון, בחוק אוויר נקי מדובר בבעלי מפעל, בבעלי ההיתר, ולכן תיתכן הפרה כדאית.
היו"ר יעקב אשר
תפעולית, תפעולית כדאית.
עידו מור
הפרה כדאית, כדאי להם להפר כי זה שווה להם כסף. לכן לסנקציה פלילית יש ערך מוסף שהוא מעל עיצום כלכלי.

במקרה של מנהל המערכת, מנהל המערכת לא משיא שום רווח מהאופן שבו הוא מעמיס את התחנות. הרווח שלו תלוי בנכסים שלו, זה ערך מפוקח, זה בכלל לא קשור להעמסת התחנות, ולכן אין מצב של הפרה כדאית.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל אלה לא רק התכליות - - -
היו"ר יעקב אשר
אנחנו לא חוזרים לדיון הזה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
- - - פלילית - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, היא לא היתה בדיון הקודם, היא שאלה בעקבות דב. אתה היית בדיון, דיברנו על הנושא הזה. זה הנוסח כרגע.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הסנקציות הפליליות מאוד חשובות.
היו"ר יעקב אשר
אני יכול לדבר אתך על זה על כוס קפה בהזדמנות, כשיהיה לי זמן, כשיהיה גם לך זמן.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל עכשיו זה הזמן לדבר על זה, לא?
היו"ר יעקב אשר
לא לא, דיברנו על זה. דיברנו, וכרגע זה הנוסח.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
והסוגיה השנייה?
עידו מור
הסוגיה השנייה היא שבסופו של דבר היה פה אירוע מאוד מורכב, ואולי נציגת משרד המשפטים, אם היו"ר ירצה - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, היא כבר דיברה והיא כבר הסבירה וכבר שאלנו ותחקרנו על הפלילי.

אפשר בבקשה להמשיך?
לירון אדלר מינקה
אפשר, אני בהגדרות: "מצב סיכון" – המילה "ממשי" מסומנת בכחול. אני רק מבהירה שהוועדה החליטה, שהחשש לפגיעה הוא חשש ממשי.

"מסמך מצבי הסיכון" – זאת גם הערת נוסח שנשמעה בוועדה – מסמך שנקבע לפי הוראות סעיף קטן (ג) ונמסר לממונה.

סעיף קטן (ב) - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אפשר הערות ל-(א), ל"ממשי"? ההתלבטות שלנו היתה בין ודאות קרובה, שזה יותר מחמיר, לבין ממשי, נכון?
לירון אדלר מינקה
אנחנו אמרנו "ממשי" והממשלה התנגדה, והוועדה הכריעה "ממשי" בפעם הקודמת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אולי יש אפשרות - - -
היו"ר יעקב אשר
אני שואל אתכם - - -
נאור שירי (יש עתיד)
למה אתה מדבר אליו ברבים?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כי אתה יושב לידי. זה סעיף השסתום.
היו"ר יעקב אשר
סעיף השסתום הזה נמצא פה בדיון, אתה פותח שוב דברים שהחלטנו כבר על הראש של הממשלה. אם אנחנו רוצים לעשות מכל דבר כזה טקס - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא מכל דבר, רק מהאירוע הזה.
היו"ר יעקב אשר
זו כרגע הצעת הנוסח של הוועדה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא מקובל עליכם ודאות קרובה?
עידו מור
כמו שאמר היושב-ראש, גם לממשי התנגדנו, זה שונה מההחלטה הממשלתית.
היו"ר יעקב אשר
האויב של הטוב הוא הטוב ביותר.
לירון אדלר מינקה
"(ב) (1) מנהל המערכת רשאי, לאחר שמסר לממונה את מסמך מצבי הסיכון" – רצינו להבהיר כאן שכל הדרישה וכל מה שהוא יכול לעשות, דרישת הפעלה חריגה, זה רק אחרי שיש מסמך מצבי סיכון שהכין מנהל המערכת. יש לזה אחר כך הסדרים בהוראות מעבר, אבל בכל מקרה חייב להיות מסמך מצבי סיכון כדי שכל ההסדר יעבוד.

סעיף קטן (ב) בעמוד השלישי למעלה זה תיקון נוסח שנאמר כאן גם בוועדה לגבי תקלה, זה לדרוש מבעל יחידת ייצור בתחנת כוח להפעיל תחנת כוח שיש בה תקלה, זה עניין נוסחי.

בפסקה (2) הוספנו חובה. כתוב:

"לא תינתן דרישה לפי סעיף קטן זה אלא אם כן קיבל מנהל המערכת החלטה על מצב סיכון; קבלת החלטה על מצב סיכון תעשה על ידי מנהל המערכת בהקדם האפשרי לאחר המועד בו צפה את האפשרות להתרחשותו, ובהתאם למסמך מצבי סיכון".

הוספנו פה שהוא צריך לקבל החלטה בהקדם האפשרי.
היו"ר יעקב אשר
לא רק זה, גם "לאחר המועד בו צפה את האפשרות".
לירון אדלר מינקה
כן.
היו"ר יעקב אשר
הערות לסעיף הזה? אבל הערות פרקטיות בבקשה.
אמיר וינר
הערה נקודתית לגבי הסעיף הזה – אני ארצה אחרי זה להעיר על סעיפים נוספים.
היו"ר יעקב אשר
כן, בשביל זה אתה פה.
אמיר וינר
בהקשר הזה, בסעיף הקודם (ב) כתוב "לדרוש מבעל יחידת ייצור בתחנת כוח להפעיל תחנת כוח". למה לא כתוב "להפעיל יחידת ייצור בתחנות כוח"?
לירון אדלר מינקה
בסדר.
אמיר וינר
צריך להוסיף שם את המילים "יחידת ייצור".
היו"ר יעקב אשר
תוקן, תודה רבה.
תומר רוזנר
השאלה הנשאלת כאן היא למה כשיש תקלה אנחנו מדברים על אותה יחידת יצור. יכול להיות שיש צורך בהפעלת יחידת ייצור אחרת.
עידו מור
יחידת הייצור שהוא נדרש להפעיל.
היו"ר יעקב אשר
שהוא נדרש להפעיל בעקבות התקלה.
עידו מור
זאת היתה הערה של הוועדה, שלא חייבים להפעיל את כל תחנות הכוח.
תומר רוזנר
כן, אז זו יחידת ייצור.
שמעון פישר
יחידת ייצור זה בסדר, בפעם הקודמת דובר על זה.
תומר רוזנר
אז אנחנו נתאים את הנוסח ונשנה, במקום "להפעיל תחנת כוח" – "להפעיל יחידת ייצור".
היו"ר יעקב אשר
מאה אחוז.
לירון אדלר מינקה
בעמוד הבא למעלה בפסקה (2) דובר על הנושא של מסמך מצבי הסיכון, האם הוא צריך לפרט את הדברים במדדים כמותיים או איכותיים. הכנסנו את הדברים לסעיף:

"מנהל המערכת יקבע במסמך את סוגי מצבי הסיכון ואופן זיהויים, במדדים כמותיים, ואם הדבר לא ניתן – במדדים איכותניים ובכלל זה תנאים ונסיבות לזיהוי מצב הסיכון כאמור".
אילת פלדמן
אני חושבת שצריך להבהיר שהתנאים והנסיבות מתייחסים כמובן למצב האיכותני, "ואם הדבר לא ניתן – במדדים איכותניים ובכלל זה תנאים ונסיבות לזיהוי מצב הסיכון" , המבוסס על מדדים איכותניים.
לירון אדלר מינקה
בסדר, זה מוסב על זה.
תומר רוזנר
אנחנו נבהיר שהנושא של תנאים ונסיבות מתייחס למדדים האיכותניים.
לירון אדלר מינקה
בפסקה (4) הוספנו בנוסח מה שהוחלט בוועדה, ש"מסמך מצבי הסיכון...יפורסם" גם באתר האינטרנט של "רשות החשמל".

בסעיף (ד) יש שינוי קטן בנוסח לגבי האפשרות של קביעת סדר העדיפויות להפעלת יחידות ייצור מוגבלות. זה צריך להיות "בהתחשב בפרק הזמן העומד לרשותו, ובאפשרויות הקיימות לתת מענה למצב הסיכון באמצעות הפעלת יחידות ייצור שאינן מוגבלות". שינינו את זה לא להפעיל, אלא "לתת מענה למצב הסיכון".
היו"ר יעקב אשר
לא שיש לו הרשאה להפעיל.
אריה ונגר
עניין ניסוחי, כל הסעיף הזה – יש בו משהו שיכול לבלבל, כי אם יש פתרון למצבי סיכון באמצעות יחידות שאינן מוגבלות, זה לא מצב סיכון.
דרור וגשל
אין צורך בדרישה. זה לא שאין מצב סיכון, אין צורך בדרישה להפעלת יחידה מוגבלת.
אריה ונגר
אז כל התיקון הזה לא צריך לעסוק בזה, זה לא שייך לזה.
עידו מור
לגבי הנקודה הזאת, בנוסח שאנחנו כממשלה הצענו, לא התייחסנו לסוגיה הזאת שהוא חייב לבדוק קודם יחידת ייצור בלתי מוגבלת, כי זה היה נראה לנו מובן מאליו.
אריה ונגר
- - - שהוא חייב לבחון יחידת ייצור בלתי מוגבלת, זה ברור מאליו לגמרי.
עידו מור
כמו שאתה אומר, מבחינתנו מצב סיכון אמור להיות מצב שבו הוא לא יכול לתת מענה עם היחידות שברשותו, אבל היה חשוב לוועדה – ואנחנו מבינים את זה – להבהיר שהוא חייב לבדוק.
היו"ר יעקב אשר
נכנסנו פה לרזולוציות, שאולי לא עומדות ברמות הגבוהות של האסתטיקה המשפטית, אבל דווקא בגלל שמדובר פה בהרבה מעשים ודברים, רצינו לתת לזה ביטוי בהבניה.
אריה ונגר
מאה אחוז, אבל צריך לדייק את מסמך מצבי הסיכון שהוא - - -
היו"ר יעקב אשר
אתה צודק, אבל איך אומר מישהו שאני מכיר? האויב של הטוב הוא הטוב ביותר.
אריה ונגר
אני בעד זה.
רומי אבן דנן
ניסיתי להגיב לסעיף הקודם. אני ראיתי שכתבתם לגבי המדדים האיכותניים, שיהיו תנאים ונסיבות שיהיו רשומים. אמרנו בדיון הקודם שצריכה להיות הנמקה למקרים שבהם זה יהיה איכותני למה אי אפשר לקבוע את זה בכמותי, כי זה מאוד חשוב.

גם אם קובעים איזה שהם מדדים איכותניים, הם צריכים להיות מאוד ברורים ובהירים, כדי שזה לא יהיה משהו אמורפי.

רשות החשמל אמרה בפעם הקודמת, שהמסמך של מצבי הסיכון, אחרי שהוא יקבל את אישור רשות החשמל, ייצא לשימוע ציבורי. השאלה אם זה לא צריך להיות רשום כאן.
היו"ר יעקב אשר
תשובה, אבל קצרה.
דרור וגשל
קודם כל אנחנו אמרנו שזה יעבור שימוע לפני שנקבל החלטה כמובן.

בחוק שלנו כתוב שאנחנו צריכים לשמוע ארגוני צרכנים. אני לא חושב שצריך להכניס את זה לחוק. כל החלטה שהרשות מקבלת היא אחרי שימוע, זה לא שונה מכל החלטה אחרת.
היו"ר יעקב אשר
ענית על שתי השאלות שלה?
לירון אדלר מינקה
היא שאלה על המדדים האיכותיים.
היו"ר יעקב אשר
על הנמקה.
דרור וגשל
לא, הנמקה זה אחר כך, זה בכלל לא קשור לפה.
היו"ר יעקב אשר
היא שאלה על ההנמקה פה.
דרור וגשל
מה זה הנמקה פה? במצבי הסיכון הוא לא צריך לכתוב את ההנמקה; הוא צריך לכתוב באיזה מצבים הוא רשאי להפעיל. את ההנמקה הוא צריך לעשות כשהוא מוציא את הדרישה - - -
רומי אבן דנן
אני רוצה להסביר למה התכוונתי.
היו"ר יעקב אשר
לא, תומר מסביר אותך מצוין.
תומר רוזנר
באותם מקרים שהוחלט לקבוע מדדים איכותניים, הטענה היא שצריך להסביר למה אי אפשר לקבוע בהם מדד כמותי.
דרור וגשל
איפה אנחנו רוצים שהוא יסביר את זה?
תומר רוזנר
במסמך שהוא מגיש לרשות החשמל.
דרור וגשל
אני חושב שזאת אחריות שלנו. עוד פעם, החוק אומר: ככל שאפשר, וזאת המשמעות של החוק. זה אומר שקודם יש עדיפות למדדים כמותיים; כאמור, הרשות מאשרת את זה ולא חברה ממשלתית, ולכן אנחנו נפעל כמצוות החוק.
לירון אדלר מינקה
הסעיף הבא זה סעיף שעוד לא הקראנו, וזה סעיף שהוא לגמרי חדש בנוסח.
אמיר וינר
רק הבהרה, כשהוא אמר שהרשות מאשרת את זה, זאת רשות החשמל?
לירון אדלר מינקה
כן.

היו כמה סעיפים בנוסח המקורי, שדיברו על דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת בכל מיני סיטואציות. איחדנו את זה כאן, בהסכמת הממשלה, לסעיף אחד.
קריאה
(ה)?
לירון אדלר מינקה
ב-(ה) לא היו שינויים. איחדנו את זה לסעיף אחד, שמסדיר את כל המהלך. אני אקרא את הסעיף, ואחר כך אם יהיה צורך, נסביר:

"(א) מנהל המערכת ייתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת, כאמור בסעיף קטן (ב)(1), לפרק
הזמן הקצר ביותר הדרוש לדעתו לשם מניעת חשש לפגיעה, על פי המידע המצוי בידיו; דרישה
כאמור לא תעמוד בתוקפה לפרק זמן העולה על 21 ימים, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) מנהל המערכת החליט כי מצב הסיכון הדורש הפעלת יחידת ייצור מוגבלת, אחת או יותר, המצויה באותה תחנת כוח, צפוי להימשך לתקופה העולה על 21 ימים;

(2) ניתן אישור בכתב מאת שר האנרגיה והתשתיות, בתוך 21 ימים מתחילת הפעלת יחידת הייצור המוגבלת, להמשך הפעלתה מעבר ל-21 הימים כאמור, לפרק הזמן שיאשר, בהסתמך על בקשת מנהל המערכת, בהתאם למשכו הצפוי של מצב הסיכון והקצר ביותר הדרוש לדעתו לשם מניעת חשש לפגיעה, ולכל היותר עד קבלת החלטת הממונה בבקשה לפי פיסקה (4);

(3) מנהל המערכת הודיע לבעל יחידת הייצור כי מצב הסיכון דורש הפעלה של יחידת הייצור שאישר שר האנרגיה והתשתיות", לתקופה שאישר שר האנרגיה והתשתיות, כאמור בפיסקה (2)";

(4) מנהל המערכת הגיש לממונה מסמך המתייחס למצב הסיכון ולצורך המשקי בהמשך הפעלת יחידת הייצור המוגבלת, ובעל יחידת הייצור הגיש לממונה בקשה לאישור המשך הפעלת יחידת הייצור המוגבלת וככל הנדרש בקשה לשינוי היתר הפליטה; מסמך ההתייחסות והבקשה לאישור הפעלה או לשינוי היתר הפליטה יוגשו לממונה עם מתן הדרישה" להפעלה חריגה, "ואם הדבר לא ניתן – מוקדם ככל האפשר לאחר תחילת ההפעלה, ולכל המאוחר בתוך 90 ימים ממועד בתחילת ההפעלה, ואולם, לעניין יחידת ייצור מוגבלת הפועלת בטכנולוגיה קיטורית – יוגשו הבקשות בתוך 60 יום ממועד תחילת ההפעלה; הממונה רשאי להאריך את המועד להגשת הבקשות.

(ב) אישר הממונה את המשך ההפעלה של יחידת הייצור, יהיה המשך הפעלתה בהתאם לתנאים
שהורה עליהם הממונה ויראו אותם כתנאים בהיתר הפליטה;

(ג) היה המשך הפעלת יחידת הייצור המוגבלת טעון שינוי בהיתר הפליטה, יגיש בעל יחידת הייצור
בקשה לשינוי היתר הפליטה בהתאם להוראות סעיפים 26 או 27, לפי העניין, במועדים האמורים
בסעיף קטן (א)(4); לבקשה להיתר פליטה כאמור תצורף חוות דעת של מנהל המערכת לעניין היקף
הפעילות הנדרש לעמדתו להפעלת יחידת הייצור בהתחשב בצורך במתן מענה למצבי הסיכון.

(ד) לא הוגשה בקשה לשינוי ההיתר או לא הוגשה בקשה להמשך הפעלה כאמור בסעיף קטן (א)(4),
במועדים האמורים באותו סעיף קטן, תפקע הדרישה להפעלת יחידת הייצור המוגבלת;

(ה) סירב הממונה לבקשה להמשך ההפעלה יקבע בהחלטתו את המועד להפסקת ההפעלה
בהתחשב בזמן היערכות סביר לצורך מתן מענה למצב הסיכון בנסיבות העניין".
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
ב-(ד) זה 21 יום? זה יפקע אוטומטית? אני קצת פספסתי. מתי זה פוקע באופן אוטומטי?
לירון אדלר מינקה
אחרי 90 יום, או אחרי 60 יום, אחרי הזמן הכי מאוחר להגיש.

"(ו) לא החליט הממונה בעניין הבקשות, רשאי מנהל המערכת, אם נוכח כי נמשך מצב הסיכון,
להאריך את תקופת הדרישה להפעלת יחידת הייצור המוגבלת, ובלבד שניתן אישור בכתב של שר
האנרגיה והתשתיות לכך;

(ו1) ניתנו למעלה משתי דרישות להפעלה חריגה כאמור בסעיף קטן (ו), שלא היו טעונות שינוי
בהיתר פליטה, במהלך שנה אחת, יהיה רשאי הממונה להורות לבעל יחידת הייצור על הגשת בקשה
לתיקון היתר הפליטה".
קריאה
יש לנו הערה לסעיף הזה.
היו"ר יעקב אשר
כל אחד שירשום לעצמו, כולם יעירו, יעירו ויעוררו.
לירון אדלר מינקה
אני אסיים את (ו2):

"(ו2) בבואו לקבל החלטה לפי סעיף קטן (ו) ישקול הממונה בין היתר –

(1) הסתברות לגרימת חריגה מערכי סביבה בעקבות מתן ההיתר והשפעת פליטת המזהמים הצפויה ממקור הפליטה על אפשרות השגת ערכי יעד או ערכי ייחוס;
(2) הימצאות מקור הפליטה בתחום אזור נפגע זיהום אוויר;
(3) קיומן של תכניות פעולה לנקיטת אמצעים למניעת זיהום האוויר ולצמצומו וליישום הטכניקה המיטבית הזמינה של מגיש הבקשה ויכולתו לעמוד בדרישות תכניות כאמור;
(4) הצורך במתן מענה למצב סיכון שהוצג בפניו על ידי מנהל המערכת".
נטע דרורי
הערת נוסח לפסקה (2).
לירון אדלר מינקה
ב-(3) "קיומן של תכניות"...וליישום של בעלי היתר הפליטה.
תומר רוזנר
אנחנו נסביר פחות או יותר – למרות שאני לא חושב שהצלחנו במאה אחוז, ניסינו לפשט; בנוסח הממשלתי היתה שורה של מנגנונים עם הסדרים שונים בכל אחד מהמנגנונים במצבי סיכון, מה קורה בכל אחד מהמצבים. אנחנו ניסינו לעשות מסלול אחד שיש בו שלבים מאוד מובנים וברורים, מה קורה בכל מצב סיכון.

אומר זאת במילים פשוטות, אני מקווה, ברגע שיש מצב סיכון, מוקדם ככל האפשר, צריך מנהל המערכת לפנות לממונה ולהגיש לו בקשה לקבל את האישור להפעלה החריגה של יחידת הייצור המדוברת. הממונה יתחיל לבדוק את הבקשה. יש פה מועדים, שאם הם חולפים, צריך לנקוט פעולות נוספות. אם עברו 21 יום, צריך אישור של שר האנרגיה, ויש תחימה של כל השלבים במסגרת של 90 או 60 יום, לפי סוג יחידת הייצור שבה מדובר, כאשר לגבי התחנות המזהמות ביותר, שאלה התחנות הקיטוריות – שאלת הבהרה, תחנות שמופעלות במחזור משולב לא נחשבות קיטוריות?
דרור וגשל
מדובר על קיטוריות מוגבלות, במחזור משולב הוא לא מוגבל.
עידו מור
מחזור משולב זה לא קיטוריות; קיטוריות הן ספציפית התחנות הישנות, ואם צריך מנהל המערכת יכול להרחיב, אלה התחנות החופיות בעיקר.
תומר רוזנר
בכל אופן בשלב הזה יש חילופי דברים בין הממונה לבין מנהל המערכת, ובסופו של דבר, הממונה מחליט אם הוא מאשר או לא מאשר את המשך ההפעלה, ואם צריך לתקן את היתר הפליטה הוא מורה – או תיכף אתם תראו גם בהמשך, שיש מקרים שהמצבים האלה חוזרים ונשנים, אז בכל מקרה צריך לתקן את היתר הפליטה.

הנקודה החשובה ביותר בעיניי שהוספה, מעבר למנגנון עצמו שהוא לדעתנו יותר פשוט ונהיר וגם לכל הצדדים יהיה יותר פשוט להתמודד אתו, הוא השיקולים שעל הממונה להביא בחשבון בנושא הזה. ברור שמדובר בפעולה שדורשת איסוף נתונים, שקילת שיקולים והבאה בחשבון של מגוון רחב של נתונים ושיקולים מקצועיים. לכן הממונה חייב לפעול פה בצורה מאוד מקצועית ומעמיקה, שמביאה בחשבון את כל האינטרסים הנוגעים בדבר, מצד אחד את האינטרסים של מניעת זיהום אוויר, ומצד שני הוא גם חייב כמובן להביא בחשבון את הצורך במתן מענה למערכת החשמל.

במצב שבו הממונה מסרב לאשר את הדרישה של מנהל המערכת, הוא צריך לתת למנהל המערכת ולבעלי היתרי הפליטה זמן מספיק להיערך למצוא פתרון אחר לעניין. לדעתנו זה מנגנון שמבנה הרבה יותר גם את התהליך וגם את שיקול הדעת, ולכן אנחנו סבורים שהוא טוב יותר מהמנגנון שהוצע בנוסח הממשלתי.
היו"ר יעקב אשר
ויעידו כך כמויות הדיו הכחול – חד משמעית.

אתה היית ראשון? רק קצר וממוקד.
אמיר וינר
קצר וממוקד, אבל ברשותך כבוד היושב-ראש, אנחנו איגוד ערים לאיכות סביבה שרון כרמל, שזה איגוד ערים חדרה מורחב מורחב מורחב, לא היינו בדיונים הקודמים ואנחנו מייצגים משהו כמו מיליון תושבים, 19 רשויות מקומיות. אם אני אוכל להוסיף עוד כמה מילים על המשמעויות שאנחנו נתקלים בהן בשטח. אנחנו חיים את חוק אוויר נקי יום יום.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה להסביר לי כמה המצב היום הוא טוב?
אמיר וינר
אתה יכול לנחש לבד.
היו"ר יעקב אשר
מאחר שאני כבר ניחשתי, אנחנו יושבים כאן כדי להפוך את המצב ליותר טוב. יש ויכוח, האם זה יהיה יותר טוב, האם זה יהיה קצת יותר טוב, האם זה יהיה הרבה יותר טוב. אני לא יכול להקדיש את הזמן עכשיו, כשאני רוצה לטייב דברים.
אמיר וינר
בתור התחלה, אני רק רוצה הבהרה לגבי הסעיף הזה.
היו"ר יעקב אשר
לגבי הסעיף כן, כי מקודם הערת הערה – לא הספקת להשלים אותה, כבר אמרו שהיא מצוינת. בוא נתרום לעניין, כי יש צפיפות יתר בהצהרות. על איזה נקודה אדוני מדבר?
אמיר וינר
על כל הסעיף הכחול, נקודתית על סעיף (4). הנושא שלשמו הרמתי את היד זה סעיף (4). תוך כמה זמן נותנים לאותה יחידה – לצורך העניין יחידה מזהמת, כי פה קבור הכלב, על זה אנחנו מדברים – מזהמת, שפולטת חומרים לא בריאים לאוויר ושגורמת לתמותה של אנשים, יש לה מה שנקרא הפעלה חופשית עד שזה מגיע לממונה, המשרד להגנת הסביבה, עד שהוא בודק מה שתומר הרחיב עליו, ועד שהוא מחליט? כתוב 60 יום, 90 יום.
תומר רוזנר
מסגרת הזמנים קובעת שצריך להגיש את הפניה לממונה מוקדם ככל האפשר, וגם נתחם פרק הזמן המקסימלי מהמועד שקרתה הבעיה ועד שמגישים, כפי שאמרת, בתחנות שנוגעות לאזור שאתה בא ממנו, מדובר ב-60 ימים. לאחר מכן, הממונה צריך לקבל החלטה; הוא יכול לקבל אותה תוך יום, והוא יכול לקבל אותה תוך חודשיים, זה תלוי בו.
אמיר וינר
זאת אומרת שהממשלה נותנת לו חודשיים.
היו"ר יעקב אשר
למי זה לו?
אמיר וינר
למזהם.
היו"ר יעקב אשר
לא, אתה מדבר על 60 יום?
אמיר וינר
60 יום נותנים לו קארט בלאנש, תזהם בבקשה. אנחנו יושבים פה עם דפים לבנים עם סימונים כחולים ודיברו פה בהרחבה, אבל בשטח מתים אנשים, 50 איש בשנה, פרופ' גרוטו כתב על זה בדוח של משרד הבריאות.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, דיברנו על זה, תקבל תשובה, הוא אומר נותנים קארט בלאנש ל-60 יום.
אמיר וינר
איך נותנים 60 יום חופשי?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רוצה לדעת אם אני מבין נכון את המצב החדש, תומר, לצורך העניין מנהל מערכת ההגשה של המסמך שמתייחס למצב הסיכון ולצורך להמשיך, לא צריך אישור של הממונה כדי שהמערכת תמשיך לפעול בחריגה מההיתר.
לירון אדלר מינקה
ההסדר המקורי היה שמנהל המערכת יכול לתת הפעלה לשלושה חודשים, ואז להאריך בעוד שלושה חודשים ובעוד שלושה חודשים בלי שהממונה בכלל יהיה מעורב. אנחנו ביקשנו מהממשלה לעשות תהליך, שבו הממונה מעורב כמה שיותר מהר בכל מקרה. כתוב בסעיפים אחר כך, שבכל מקרה כשניתנת דרישת הפעלה, צריך להודיע לממונה על עצם מתן הדרישה לפני הגשת בקשה. כמו שכתוב כאן, על הדרישה עצמה צריך להודיע לממונה. הגשת הבקשה, שצריכה כמובן להיות מנומקת ולהסתמך על מצבי הסיכון ולהכניס את כל המסמכים ואת כל הדברים האלה, נותנים יותר זמן להגיש את הבקשה עצמה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אם אני מבין נכון, במידה ומנהל המערכת החליט על הפעלת יחידה חורגת ועברו 21 יום והגיע מסמך אישור בכתב משר האנרגיה, המערכת יכולה לפעול 90 יום עד שהממונה יכול להתערב.
תומר רוזנר
לא, הממונה יכול להתערב מיד אחרי 21 יום.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
נכון, אבל אם הוא לא מתערב - - -
תומר רוזנר
אם הוא לא מתערב, אז מה נעשה?
עידו מור
הוא יכול להתערב מהמועד שבו הוא קיבל את הבקשה. כיוון שהבקשה הזאת צריכה להיות בקשה מנומקת, עם כל הנתונים, עם הצורך המקצועי, עם הצורך המשקי, עם הערכה אחרי שבחנו חלופות כדי לצמצם את הצורך ככל שצריך, הגשת בקשה לוקחת זמן. כפי שאמרה הוועדה, הזמן הזה צומצם מההצעה הממשלתית להערכתי מעל 70%. אנחנו התחלנו בתשעה חודשים, שאחריהם הממונה יכול להוסיף תוספות, וכרגע אנחנו ב-21 יום ולאחר מכן מיד צריך לפעול להגשת בקשה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
כמה זה היום?
היו"ר יעקב אשר
אין היום, אספר לך אחר כך מה היום. חשבתי שהיום הכול טוב, באה הממשלה ועושה רע, יש כאלה שהיא עושה רע בדברים מסוימים, אבל מהרע שקיים היום, רק טוב יכול לצאת מזה פה, אולי לא הכי טוב בעולם.
אמיר וינר
עוד סעיף בסעיפים הכחולים.
היו"ר יעקב אשר
תיקון לסעיף או עוד פעם אמירה?
אמיר וינר
לא, תיקון לסעיף, גם בעמוד האחרון של הסעיפים הכחולים, אני חושב שזה (ו1), לחזור ולתת לו את ההפעלה החריגה. ניתנו למעלה משתי דרישות להפעלה חריגה, אז כתוב שזה מתייחס - - -
היו"ר יעקב אשר
תעשה לי טובה, תלמד את זה קודם ותעוף לי עם זה כשאתה מדבר, אבל אתה לומד את זה תוך כדי.
אמיר וינר
באשר ליחידות הייצור, שם אנחנו דווקא רוצים שיהיה רשום לכל תחנת הכוח, לא ליחידת ייצור אחת.
היו"ר יעקב אשר
אה, בחלק הזה.
תומר רוזנר
זאת הערה שצריך לשקול.
היו"ר יעקב אשר
ממשלה, שמעתם? יש פה הערה.
דרור וגשל
מדובר בהפעלת יחידת ייצור מסוימת.
אמיר וינר
ואם תרצו, יש פה מומחית שמלווה את תחנת כוח אורות רבין כבר קרוב לשני עשורים, אז היא תוכל להסביר מה ההבדל בין לשים את זה על יחידת ייצור לבין לדרוש את זה על כל תחנה.
היו"ר יעקב אשר
אפשר בקצרה להסביר את זה?
יונת אלקלעי
באורות רבין יש לנו ארבע יחידות ייצור שאמורות להיסגר, או שאמורות להפוך למוגבלות. בסעיף הזה מדובר על שמונה דרישות להפעלות, ולא לשתיים כמו שהתכוונתם. כל יחידה בנפרד, יכולים להתייחס אליה באופן עצמאי, ולכן אנחנו מבקשים ששתי הבקשות להפעלות יתייחסו לכל התחנה, ולא לכל יחידת ייצור בנפרד.
דרור וגשל
הסעיף הזה של ההפעלה החריגה של שתי התחנות הוקרא עכשיו לראשונה, אנחנו נרצה שמנהל המערכת יתייחס לסוגיה הזאת.
שי אלמלח
אנחנו חושבים שבמקום תנאי של שתי הפעלות חריגות, יותר נכון לכתוב פרק זמן הפעלה מצטבר, כי נניח שהיו לי שתי הפעלות קצרות מאוד של שעה או שעתיים כל אחת, אני מהר מאוד ממלא את התנאי הזה.
תומר רוזנר
נכון, אז תגיש בקשה לתיקוני היתר.
דרור וגשל
לא, אין היגיון, במצב הרגיל אתה מבקש היתר רק אחרי 90 או 60, מה ההיגיון אחרי 10 שעות לבקש היתר?
שי אלמלח
אם אנחנו מסתכלים על הסעיף הזה כמו שהוא מנוסח היום, יכול להיות שהפעלתי יחידה אחת לשעה ולמחרת אני צריך להפעיל אותה לעוד שעה, אני כבר צריך להיכנס למסלול של שינוי היתר, וזה לא נכון.
תומר רוזנר
אכן כן.
שמעון פישר
אבל זה לא הגיוני, זה מעודד אותנו להפעיל את היחידה ולא להפסיק אותה. במקום שנפעל לאיכות סיבה, אנחנו נרצה להישאר עם היחידה עובדת, כי מותר לנו רק פעם אחת. זה לא הגיוני סביבתית, לא תפעולית.
דרור וגשל
הגיוני יותר להשוות את זה לתקופות שכבר קבענו, כלומר: ככל שיש הפעלה של יחידת ייצור מעל מה שקבענו - - -
לירון אדלר מינקה
אבל אם מפעילים יום אחרי יום לשעה, כל אחת ממנה נחשבת בנפרד?
עידו מור
יש פה נקודה חשובה, שאמרה נטע דרורי מהמשרד להגנת הסביבה, היא יכולה להגיד את זה בעצמה.
נטע דרורי
קודם כל, חשוב שיהיה ברור – ואם למישהו זה לא ברור מהסעיף, אז אנחנו אומרים את זה – שגם בנסיבות אחרות יכול להיות שיש צורך בשינוי היתר פליטה, זאת אומרת: אם ההיתר כמו שהוא לא עולה בקנה אחד עם ההפעלות, דברים שיכולים לחזור על עצמם או חריגה אחרת, או שעושה איזשהו שינוי אחר, הצורך בשינוי היתר פליטה לא רק לגבי הסעיף הזה, זה רק נועד להבהיר מצב מסוים.

דבר נוסף, מה שיונת אמרה לגבי השמונה פעמים אולי באמת מטעה. לי זה לא היה לגמרי ברור, אבל באופן עקרוני, אם אנחנו מדברים על מצב חזרתי, לא משהו קיצוני שקרה, אלא בעיה שחוזרת על עצמה, זאת אומרת שהיתר הפליטה צריך להידרש לזה. יש פה הסדר מאוד ספציפי לגבי סיטואציה שהיא בהכרח חזרתית. אם זה פעמיים בשנה אותו דבר, אז זה כבר משהו חזרתי.
תומר רוזנר
אז מה תשובתך להערה לגבי תחנת כוח או יחידת ייצור? היתרי הפליטה ניתנים ליחידת כוח או ליחידת ייצור?
נטע דרורי
היתר הפליטה ניתן לתחנת כוח ולא ליחידת הייצור.
תומר רוזנר
אז הם צודקים.
נטע דרורי
באופן עקרוני, ברוב ההסדר דיברנו על יחידת ייצור. יכולים להיות תנאים שונים לכל יחידת ייצור, נגיד בתוך אורות רבין ל-5 ו-6 אין אותם תנאים שיש ל-4-1.
היו"ר יעקב אשר
זאת אומרת יש דברים שיש שונות, מקובל עליכם הממשלה? זאת הממשלה מדברת, נכון?
עידו מור
כאמור, יש פה בקשה לשינוי, שהיא לא מתואמת בתוך הממשלה.
תומר רוזנר
על מה אתה מדבר?
עידו מור
על מה שעכשיו נטע אמרה.
תומר רוזנר
לא, זאת לא היא ביקשה, היא הגיבה להערה שנשמעה מאיגוד ערים - -
לירון אדלר מינקה
- - שהדרישה להפעלה חריגה תהיה באותה תחנת כוח, לא ליחידת ייצור.
תומר רוזנר
הספירה.
לירון אדלר מינקה
שלא יהיה מצב כזה שמונה פעמים באותה תחנה של אורות רבין; אם ניתנו פעמיים דרישות להפעלה חריגה באותה תחנת כוח - - -
עידו מור
אבל ההפעלה החריגה היא ליחידת ייצור.
לירון אדלר מינקה
נכון.
עידו מור
שוב, בגלל שאנחנו לא יושבים פה במעגל, אני מציע שעל הנושא הזה ספציפית - - -
היו"ר יעקב אשר
אני מבקש להביא - -
תומר רוזנר
- - בעשר דקות הקרובות.
היו"ר יעקב אשר
- - בעשר דקות הקרובות, אפשרי?
שמעון פישר
אני חושב שצריך להבדיל בין ההיתר, שהוא היתר לתחנת כוח, לבין הבקשות שהן ליחידת ייצור. במקום שכתוב "שינוי היתר" כזה או אחר, זה לאתר כולו – למרות שיש בו שונות, אבל בהיתר יש פירוט לכל סוג של יחידה של כל טכנולוגיה.
תומר רוזנר
לא, השאלה איך סופרים אירועים חוזרים.
שמעון פישר
אבל זאת לא הבעיה שלנו, באירועים חוזרים זו לא בעיה. אני חושב שזה תיקון שמחמיר את הבעיה. אני אתן לך דוגמה, אם התנאים החריגים מתקיימים בעומס גבוה שיש במערכת. אם הדבר הזה נמשך שבועיים או חודש, אני לא אפעיל את היחידות האלה כל הזמן, אני אפעיל אותן רק בזמן שמתקיים מצב סיכון, יכול להיות שאני אצטרך להניע מספר פעמים אחרי שביקשנו את החריגה כמעט כל יום, בערב למשל. התיקון הזה גורם לי להשאיר אותם לכל התקופה, כדי שלא ייספר לי פעמיים.
תומר רוזנר
אם זה השיקול שאתה מביא בחשבון, אני מתחיל להיות מודאג.
עידו מור
זה לא שיקול, זאת באמת אמירה חמורה. זאת אמירה חמורה, שאנחנו לא יכולים לקבל כממשלה. זאת אמירה מאוד חמורה.
שולמית שולי נזר
זאת אמירה חמורה, אסור לך.
עידו מור
זאת אמירה מאוד חמורה. בסופו של דבר, ההסדר הזה נועד לאפשר לך להשתמש בדבר הזה בחירום. בוודאי שתמריץ כזה או אחר, שנובע מהשאלה האם תצטרך לבקש את ההיתר, הוא לא סיבה מספקת כדי שאתה תמשיך להפעיל את התחנה אם לא צריך. צריך לומר לפרוטוקול, שאם מצב החירום הוא שבעה ימים, אתה תפעיל שבעה ימים.
שמעון פישר
מאיפה הבנת את מה שאני אמרתי?
עידו מור
זה מה שמשתמע, ולכן כמו שאמרנו לוועדה, אנחנו הממשלה נבחן שנייה - - -
שמעון פישר
אבל המצב הוא בדיוק הפוך. אני רוצה להימנע ממצב, שאם אני צריך להפעיל אותו רק לשעתיים, אני אפעיל אותו רק לשעתיים, אבל אם אתה סופר לי - - -
עידו מור
אתה בכל מקרה תצטרך להפעיל את המינימום האפשרי ללא קשר לספירה – ייאמר לפרוטוקול שזאת עמדת הממשלה.
היו"ר יעקב אשר
אבל השאלה אם המנגנון לא יגרום לכך - - -
דרור וגשל
בדיוק עידו, המנגנון הוא זה שיוצר - - -
היו"ר יעקב אשר
אתם תדברו גם על זה? מתי אתם רוצים שיהיו תשובות?
תומר רוזנר
אני מתחיל להיות מודאג.
היו"ר יעקב אשר
בדיוק.
תומר רוזנר
אני מתחיל להיות מודאג.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
נחזור לאחריות פלילית...
תומר רוזנר
אני בהחלט מודאג ממשהו אחר.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
אבל יחידות 2 עד 4 לא אמורות לעבוד - - -?
עידו מור
כל היחידות אמורות לעבוד - - -
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
לא, הם רוצים ש-1 תעבוד ברזרבה, אבל הבנתי ש-2 עד 4 - - -
עידו מור
1 עד 4 יש להן תיקון להיתר. 1 עד 4 יש תיקון להיתר, זה באמת לא הסדר לשם. אנחנו תמיד הולכים לשם, וזה לא האירוע.
קריאה
רומי בזום גם מבקשת להגיב.
אמיר וינר
עוד שאלת הבהרה בעניין הזה, כשכתוב בחוק "תחנות כוח קיטוריות", הכוונה בהכרח לתחנות כוח פחמיות? הכוונה לאותו דבר – כל הפחמיות הן קיטוריות?
עידו מור
לא, אשכול לדוגמה היא קיטורית, והיא לא פחמית.
היו"ר יעקב אשר
הם כבר ענו על זה.
שמעון פישר
הנושא של קיטוריות מבלבל, כי גם המחז"מים הם קיטורים, והכוונה פה היא ליחידה - - -
קריאה
אבל קיטורית מוגבלת.
שמעון פישר
בגלל שכתוב שם מוגבלת, נכון, כרגע המוגבלת היחידה היא הקיטורית באשכול, אבל מבחינת נוסח מקצועי, זאת יחידה קונבנציונלית, לא קיטורית – שלא יהיה מצב שמחר יהיה משהו אחר.
תומר רוזנר
לא, אז אנחנו מבקשים מהממשלה להביא את ההגדרה המדויקת של התחנות שבהן מדובר מבחינת המינוחים של חוק משק החשמל.
עידו מור
רשמנו לנו, אנחנו נעשה את זה על פי חוק משק החשמל. אני רק אעיר לגבי האמירה הזאת, מחז"ם הוא קיטורי רק בחום השיורי שלו. הכוונה היא שהתהליך המקורי הוא קיטורי, זאת היתה כוונת הממשלה, אבל אנחנו נבחן הצעה אחרת.
תומר רוזנר
לעניין הזה אנחנו מבקשים שתעבירו לנו בהקדם את המינוח המשפטי הנכון, שמזהה את התחנות האלה.
שמעון פישר
זה נקרא קונבנציונלי או מחזור רנקין.
היו"ר יעקב אשר
כן, תודה.
תומר גרטל
הערה אחת לסעיף (ו)(1), רשום "מנהל המערכת החליט". אני מבקש שהמילה "החליט" תשונה למילה "צפה". בסופו של דבר, אנחנו לא רוצים שמנהל המערכת ייתן דרישה להפעלת 21 יום ואחרי זה עוד 21 יום, אלא ידייק את הזמן, את המינימום האפשרי, ולכן הוא צריך לצפות.
היו"ר יעקב אשר
אבל אחרי כל מה שהוא עשה קודם, הוא החליט.
תומר רוזנר
אמרתי שאנחנו לא נכנסים לראשו של מנהל המערכת, אנחנו בודקים את מעשיו.
תומר גרטל
בסדר.

לגבי הזמן להגשת היתר פליטה, אני הבנתי שמדובר היום על זמן הגשה בתחנות הקיטוריות ספציפית של 45 יום. אני רוצה לשאול את הממשלה למה מדובר על 60 יום.
עידו מור
ההצעה שלנו של הממשלה היתה 45 יום ממועד ההצעה המחודשת לאחר בקשת הוועדה, 45 יום ממועד אישור השר, כלומר: 21 יום ועוד 45 יום. הוועדה ביקשה שיספרו את הזמן ממועד תחילת ההפעלה וממועד הדרישה, ולא ממועד בקשת השר.
תומר גרטל
לא סיימתי.
היו"ר יעקב אשר
אחרון ודי.
תומר גרטל
בסעיף שלא החליט הממונה בעניין הבקשות יש קצת סתירה לוגית, ואשמח אם היועץ המשפטי יוכל להבהיר. הרי יש פה שני מצבים, לא לכל תחנות הכוח יש דרישה לשינוי היתר הפליטה, זה לא רשום ספציפית בתחנות הכוח שבהן יש דרישה לשינוי בהיתר הפליטה.
תומר רוזנר
מה ההערה?
לירון אדלר מינקה
שלא לכולם יש בקשה לשינוי בהיתר הפליטה, צריך להתייחס רק לבקשה לאישור המשך ההפעלה.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
למקד את זה ספציפית.
היו"ר יעקב אשר
ווליד רוצה להסביר.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
לא, אני מסביר אותו. הוא מבקש למקד את זה לתחנות שמבקשות את החריגה.
תומר גרטל
רשום שקודם היה המשך "הפעלת יחידת" הייצור, זאת אומרת: היה זה התניה, זה לא תמיד.
לירון אדלר מינקה
זה לא קשור לתיקון הפליטה, זה אמור להיות מופנה רק לאישור להמשך הפעלה. אם צריך להגיש בקשה לתיקון היתר פליטה– עד תיקון היתר הפליטה אפשר להמשיך להפעיל.
תומר גרטל
אני חושב שהנוסח מרחיב מדי. אני חושב שראוי לצמצם אותו.
ווליד טאהא (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת)
בסדר, תציע נוסח.
לירון אדלר מינקה
כל עוד הממונה לא החליט בבקשה, בעיקר הבקשה לאישור המשך ההפעלה, והגישו לו את הבקשה, אפשר להאריך את הדרישה.
קריאה
כן, זאת המשמעות של ההסדר.
לירון אדלר מינקה
כן, אם הוגשה בקשה אבל הוא לא החליט.
עידו מור
במידה שהוגשה בקשה, כן.
נטע דרורי
אפשר להגיד שבבקשה לשינוי היתר פליטה, אם זה שינוי מהותי או שינוי שכרוך בהקלה, המשמעות היא שבדרך כלל יידרש גם פרסום להערות הציבור, יש איזשהו איזון.
תומר רוזנר
צריך להיות ברור, שכל בקשה לתיקון היתר פליטה בהקשר שאנחנו מדברים עליו כאן היא בקשה לשינוי הפעלה משמעותי.
נטע דרורי
זה דווקא לא נכון. שינוי הפעלה משמעותי זה בנסיבות שבהן חל שינוי בהפעלה בצורה כזאת - - -
תומר רוזנר
אם את משנה את שעות ההגבלה, זה שינוי הפעלה משמעותי.
נטע דרורי
זה יכול להיות כן וזה יכול להיות לא.
תומר רוזנר
מתי זה יכול להיות לא?
נטע דרורי
כשאנחנו מדברים על שינוי הפעלה משמעותי, אנחנו מדברים על שינוי במקור הפליטה עצמו או במתקנים שלו, ולא בהכרח זה מתקיים בנסיבות של שינוי של שעות. בהחלט יכול להיות מצב של שינוי - - -
תומר רוזנר
לא, זה לא מדויק. אני חושב שאם תקראי את סעיף 27 לחוק, הוא לא מדבר רק על שינוי במתקנים, יכול להיות גם באופן ההפעלה.
נטע דרורי
מהניסיון שלנו, מתי אנחנו נכנסים לשינוי הפעלה משמעותי, כן או לא, אני מזכירה לוועדה שיש לנו גם תיקון של חוק אוויר נקי במסגרת חוק רישוי משולב, שאנחנו עשינו גם התאמות של ההגדרות של שינוי הפעלה משמעותי לדירקטיבה האירופית. השאלות מתי אנחנו בדיוק בשינוי הפעלה משמעותי ומתי זה שינוי מהותי בהיתר, ומתי זו הקלה מתנאי היתר – יש פה כל מיני ניואנסים, וזה הרבה מאוד תלוי במה כתוב בהיתר הספציפי עצמו. אני לא חושבת שיש איזושהי ברירת מחדל אוטומטית, בכל מקרה אנחנו מדברים על מצבים שברוב המקרים יידרש פרסום להערות הציבור.
לירון אדלר מינקה
הכוונה של הסעיף הזה היתה, שבכל מקרה צריך לבקש מהממונה אישור להמשך ההפעלה, ואם זה נדרש, צריך גם לבקש אישור לשינוי היתר הפליטה. בכל מקרה, הממונה מיודע, ואז הוא אומר: עד שנתקן את היתר הפליטה, תמשיכו לפעול כך וכך. הכוונה היתה שאם הממונה לא השיב עדיין, לא ענה, לא החליט, אפשר שמנהל המערכת ימשיך בהפעלה. יכול להיות שהבלבול כאן נובע מכך שכתוב לא החליט. הרי אם הוגשה אליו בקשה לתיקון היתר פליטה, הממונה יכול להגיד: עד שאנחנו מתקנים את היתר הפליטה, תמשיכו לפעול בצורה מסוימת.
עידו מור
הוא יכול לקבל החלטה, זה חייב להיות החליט, כי השבה יכולה להיות לצורך העניין בקשה לעוד מסמכים.
לירון אדלר מינקה
אז זה צריך להיות "לא החליט בבקשה לאישור להמשך ההפעלה", לא לתיקון היתר פליטה.
עידו מור
בסדר, זה מקובל.
תומר גרטל
יש לי עוד שתי הערות. אתה דיברת על כך שאתה רוצה להכניס מנגנון דיווח לוועדה.
היו"ר יעקב אשר
עוד לא הגענו לזה.
תומר גרטל
אבל זאת הערה שהיא גם ספציפית לזה.
היו"ר יעקב אשר
על חשבון הזמן אחר כך. הוא מהמתמידים של הוועדה, מצטיין הוועדה.
תומר גרטל
כתוב פה שניתנו למעלה משתי דרישות להפעלה חריגה. רשום פה שכבר פעמיים מבקשים לתקן. עזוב לחייב לתקן, אבל אני מבקש שלפחות תהיה חובת דיווח על מה נעשה, כדי שלא תהיה טעות חזרתית.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
הערה חשובה.
נטע דרורי
יש הסדרים לגבי הדיווח בהמשך.
תומר גרטל
דיווח לתיקון התקלה, אחרי שהיא חוזרת כמה פעמים?
דרור וגשל
כל פעם שיש הפעלה, הוא צריך לנמק ולהסביר איזה חלופות הוא בחן ואיזה אמצעים הוא יכול לנקוט, בכל הפעלה. אם הוא יפעיל בפעם הראשונה, כבר אז הוא ינמק.
היו"ר יעקב אשר
זה כלול בדיווחים שצריך לתת.
תומר גרטל
כשמדברים על התנאים להפעלה מעבר ל-21 יום, התנאים פה יחסית מצומצמים. אני מבקש שכאשר ניתן אישור בכתב מאת שר האנרגיה, לפני שהוא מקבל החלטה, תהיה לפחות חובת היוועצות עם השרה להגנת הסביבה.
תומר רוזנר
עמדת הממשלה?
עידו מור
יש פה בעיה של סד זמנים. חובת היוועצות זה דבר שיכול לקחת זמן ממושך. היוועצות רשמית בממשלה זה דבר שלוקח יותר משבוע.
תומר גרטל
אז לצורך העניין היוועצות עם הממונה?
עידו מור
שוב, הממונה באותה עת כבר מכיר את הבקשה, וגם פועלים להגיש לו בקשה ארוכת טווח, וכמובן שגם השרה להגנת הסביבה, כשהממונה כבר מכיר את הבקשה, יכולה לפנות לשר האנרגיה.
דרור וגשל
אבל עוד פעם, כל השאלה היא האם ההפעלה ששר האנרגיה מאשר נדרשת פה; האם ההפעלה בהקשר של משק החשמל נדרשת, לא בהקשר לשאלה האם יש ערכים סביבתיים שנפגעים.
תומר גרטל
לא כל כך הבנתי את התשובה, האם אפשר לחזור?
עידו מור
האישור של שר האנרגיה הוא אישור לכך שההפעלה נדרשת, הוא מאשר את המלצתו של מנהל המערכת, שההפעלה נדרשת לצורך מצב הסיכון.
היו"ר יעקב אשר
תודה.

רומי, בבקשה.
רומי אבן דנן
לגבי הנושא של הגשת בקשה לשינוי היתר, רשום שתוך 60 יום היחידות הקיטוריות צריכות להגיש את הבקשה. אני רוצה הבהרה, ברגע שיש 60 יום, אם הממונה לא מאשר, האם זה אומר שצריך להפסיק את ההפעלה הזאת בהתאם למצב?
היו"ר יעקב אשר
היועץ המשפטי ענה על זה.
קריאה
לא, זה אומר שאפשר להמשיך את ההפעלה, בכפוף למועד שקבע השר.
עידו מור
בהסדר כתובות שלוש תשובות, שהממונה רשאי – רשאי לקבל - - -
רומי אבן דנן
רשום שהוא רשאי לאשר בתנאים או לסרב, ואז לתת - - -
עידו מור
כן, או לא להשיב.
היו"ר יעקב אשר
לא, היא שואלת מה קורה אם הוא מסרב.
רומי אבן דנן
אם הוא עדיין לא הגיב?
היו"ר יעקב אשר
אבל ענו על זה מקודם. שאלה הבאה. תנו לי לנהל את הדיון, תאמינו לי שאני עושה את זה בהגינות.
רומי אבן דנן
דבר נוסף, בעקבות הבקשה של נגה, שאני כן רוצה לחזק.
היו"ר יעקב אשר
איזה נגה, החברה?
רומי אבן דנן
נגה החברה. הם ביקשו שאלה לא יהיו שתי דרישות להפעלה חריגה, אלא פרק זמן, אז אני מתנגדת לזה.
היו"ר יעקב אשר
לא קיבלנו, הצטרפת להתנגדות שלנו. עצם זה שאת על הזום, זה כבר גורם לנו לחשוב בכיוון הנכון.
רומי אבן דנן
מעולה, אני אחזק אותך.

בבואו לקבל החלטה, הממונה צריך לשקול כמה דברים: אחד, הסתברות לגרימת חריגה; הסעיף השני, שזה הימצאות מקור הפליטה בתחום אזור נפגע זיהום בעייתי, כי צריך להכריז ובדרך כלל לא מכריזים; הסעיף השלישי – כאן אני רוצה את ההבהרה, אני מתארת לי שהכוונה היא תכניות פעולה עבור המפעל, אבל יש אזורים כמו אזור אשדוד, שיש לו תכנית פעולה להפחתת זיהום אוויר, שנעשתה אתנו ועם המשרד. האם תכנית להפחתת זיהום אוויר באזור מסוים צריכה להיכנס כחלק מהשיקולים? אני חושבת שכן.
עידו מור
אנחנו לקחנו בדיוק את השיקולים שכתובים לצורך בחינת היתר פליטה והוספנו לזה את השיקול של מניעת מצב סיכון, כי אלה השיקולים שהוא צריך לשקול. השיקול היחיד שלא הכנסנו הוא התכנית הממשלתית, כי אנחנו חושבים שבמצב חירום היא לא רלוונטית לנושא. אנחנו לא מוסיפים או גורעים שיקולים נוספים למה שכבר היום קיים בחוק.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה.
אריה ונגר
בסעיף (ו1), במקום שיהיה כתוב "שלא היו טעונות שינוי בהיתר פליטה, במהלך שנה אחת, יהיה רשאי הממונה להורות לבעל יחידת הייצור על הגשת בקשה לתיקון היתר הפליטה", אני מציע לשנות את זה ל"יהיה חייב הממונה" ולא יהיה רשאי.
היו"ר יעקב אשר
יש לו שיקול דעת. ההערה הבאה.
אריה ונגר
אני מבקש להוסיף עוד משפט להערה הזאת, "ותיקון ההיתר יכלול דרישה ליישום הטכנולוגיה הטובה ביותר להפחתת פליטות עבור אותה יחידת ייצור מוגבלת".
דרור וגשל
אדוני, ביקשת מאתנו להביא נוסח בעשר דקות הקרובות לסעיף הזה.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, בבקשה. הלאה.
תומר רוזנר
אני רק אדייק, הבקשה היתה כבר לפני שבע דקות.
היו"ר יעקב אשר
הם עובדים על זה.
תומר רוזנר
אנחנו עכשיו עוברים להערות לסעיף (ח) עד (יב), יש לנו כמה תיקונים.
מאיה קרבטרי
אדוני, לא הספקתי להגיב לנושא הזה. הסוגיה הועלתה בקצרה לגבי סעיף (2), "בתחום אזור נפגע זיהום אוויר". אנחנו יודעים שגם לא משתמשים בסמכות הזאת, משתמשים בה כי יש לה משמעויות מאוד גדולות גם על הרשות המקומית וגם על הכלכלה בתחומה, ולכן אנחנו מוטרדים מהיכולת ליצור כאן איזשהו תמריץ שסותר את עצמו, מצד אחד רשות מקומית נתונה לזיהום אוויר שהיא לא מחליטה עליו, להפך, אפילו פורצים פה את חוק אוויר נקי; מצד שני, כשמחליטים להכריז על זיהום אוויר בתחומה, זה מטיל עליה כל מיני מחויבויות שלא קשורות למקור הזיהום, וזה רק מחריף את הבעיה.
תומר רוזנר
זה לא קשור לנושא שאנחנו דנים בו כרגע. החשש שיתחשבו בזיהום הזה כדי להכריז על אזור נפגע זיהום אוויר, לצערנו הרב, המנגנון של אזור נפגע זיהום אוויר לא מופעל.
מאיה קרבטרי
לכן אני שואלת מדוע - - -
תומר רוזנר
לכן החשש לא קיים.
היו"ר יעקב אשר
בבקשה להמשיך.
יובל ארבל
במקום "אזור נפגע זיהום אוויר" - - -
תומר רוזנר
אני רק אבהיר, לא מופעל באזורים הרלוונטיים.
יובל ארבל
אני מציע במקום "אזור נפגע זיהום אוויר", שיהיה אזור שנמצא בראש הרשימה של דוח מפל"ס. דוח מפל"ס של המשרד להגנת הסביבה מפורסם כל שנה או שנתיים ומתאר את האזורים בהם הזיהום גבוה יותר.
היו"ר יעקב אשר
ומה ההצעה שלך?
יובל ארבל
במקום "הימצאות מקור הפליטה בתחום אזור נפגע זיהום אוויר", כיוון שזה לא מיושם היום, כמו שנאמר פה - - -
עידו מור
נאמר פה שזה מיושם בתחנה מרכזית תל אביב, אזור תחנת תל אביב.
מאיה קרבטרי
אתה לא נותן תשובה לכל הארץ.
יובל ארבל
אתה לא נותן תשובה – לא לאשדוד, לא לחיפה, לא לאיפה שיש תחנות כוח, אשקלון.
קריאה
חדרה.
מאיה קרבטרי
לא רלוונטי להצעת חוק.
עידו מור
אנחנו לא מוסיפים שיקולים למה שמופיע היום בחוק. אם אנחנו נייצר דברים כאלה, אם נאמר עכשיו - - -
תומר רוזנר
אני מסכים איתו.
היו"ר יעקב אשר
מסכים – תודה רבה.
תומר רוזנר
נעבור על ההערות לסעיף (ח) עד (יב).
לירון אדלר מינקה
בסעיף (ח) יש כמה תיקוני נוסח לסעיף של התקלה. גם פה ההבהרה היא שתקלה היא בהפעלת יחידת ייצור בתחנת כוח, ולא הפעלת תחנת כוח. הפנינו כאן לסעיף (ב)(2) שמדבר על דרישת הפעלה בזמן תקלה רק כדי לקשר בין הסעיפים, והוספנו בסוף מה שנאמר בוועדה בפעם הקודמת "אין באמור כדי לגרוע מתנאים שנקבעו בהיתר הפליטה ומאפשרים הפעלת היחידה בזמן תקלה לזמן ממושך יותר". זה הוער בוועדה בפעם הקודמת.
(ח1) זה סעיף שהעברנו לכאן
"נתן מנהל המערכת דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת כאמור בסעיף קטן (ו) או בסעיף קטן
(ח), יפרסם הודעה לציבור באמצעי תקשורת אלקטרוניים בדבר מתן הדרישה והתקופה הצפויה
להפעלה כאמור".

יש לנו תיקון קטן בסעיף (ט), תיקון נוסח, לגבי מה שיכלול הנוהל שזה הוראות על אופן הליך בחינת החלופות.

בסעיף (י) כתבנו "במתן דרישה להפעלה חריגה וכן בכל פעולה אחרת לפי סעיף זה יפעל מנהל המערכת בהתאם לנוהל".

בסעיף (יב) לגבי הדיווח השנתי של מנהל המערכת, בפסקה (1) הוא צריך גם לדווח על היקף ההפעלה של יחידות יצור מוגבלות וגם לגבי אמצעים שהוא נוקט. הוספנו כאן "וכן אמצעים שנקט באותה שנה, ככל שנקט, לצמצום הצורך בהפעלה חריגה בשנים הבאות, וכן הוראות שנכללו בתכנית הפיתוח שאושרה על יד השרים כאמור בסעיף 19 לחוק משק החשמל, בשנת הדיווח, ככל שאושרה".
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
אדוני, וזה גם יהיה הדיווח בפני הוועדה הזאת?
תומר רוזנר
אנחנו נכניס חובת דיווח - - -
היו"ר יעקב אשר
אנחנו נכניס בסוף.
לירון אדלר מינקה
התיקונים הבאים הם בסעיף 53 בפסקה (1), הסעיף של העיצומים הכספיים. זה מופיע בראש העמוד ומתחיל במילים "מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור". אנחנו רוצים להתייחס לנושא של המדדים הכמותיים והאיכותיים שמופיעים במסמך מצבי הסיכון. יש כאן נוסח שאומר שהעיצום יהיה "מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת או דרישה להפעלת תחנת כוח שיש בה תקלה לפי סעיף 25א(ב)(1).

הממשלה רצתה נוסח קצת אחר, שנכתוב: מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת או דרישה להפעלת תחנת כוח שיש בה תקלה לפי סעיף 25א(ב)(1), אם מצב הסיכון מבוסס על מדד כמותי, בלא שהתקיים המדד לקביעת מצב הסיכון, ואם מדובר על מצב סיכון שמבוסס על מדד איכותני בלא שמצא כי התקיימו התנאים או הנסיבות לקביעת מצב הסיכון מתוך מסמך מצבי הסיכון – זה לא בדיוק מנוסח כאן כך, הכוונה היא שכשיש מדד כמותי, העיצום יהיה "אם לא התקיים המדד הכמותי"; אם יש מדד איכותי, זה יהיה "אם לא מצא - -
אילת פלדמן
- - בלא שהציג.
לירון אדלר מינקה
- - לא, לא "שלא הציג".

- - אם לא מצא מנהל המערכת שהתקיימו התנאים או הנסיבות שמפורטות במסמך - - -
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
איבדתי אותך, זה לא כתוב.
תומר רוזנר
כרגע זה לא מנוסח כך.
לירון אדלר מינקה
אני אקריא איך שהוא מנוסח, ואני אגיד את התיקון.
תומר רוזנר
הנוסח שמופיע בפניכם הוא לא הנוסח שאנחנו רוצים. אנחנו נגיד אותו עכשיו לאט, כי הוא לא מופיע בפניכם, וכדי שתבינו בדיוק במה מדובר. מדובר בפסקה (1) של תיקון סעיף 53.
לירון אדלר מינקה
זה עיצום על זה שניתנה דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת, בלי שהתקיימו התנאים שמפורטים במצבי הסיכון. אם מדובר במדד כמותי, זה יהיה כתוב שהעיצום יינתן אם לא התקיים המדד הכמותי. אם מישהו נתן דרישה בלי שהתקיים המדד הכמותי, אפשר יהיה לתת עיצום. במדד האיכותי, בגלל שזה משהו שמוגדר בצורה קצת יותר רחבה, אנחנו נכתוב שאפשר יהיה לתת עיצום אם מנהל המערכת לא מצא שהתקיימו התנאים או הנסיבות לקביעת מצב הסיכון מתוך מסמך מצבי הסיכון. הדרישה פה שהוא כן יצטרך להראות שהנסיבות התקיימו, הנסיבות מפורטות במסמך מצבי הסיכון.
עידו מור
כאמור, כל הסעיף הזה הוא שונה מהעמדה הממשלתית שלנו, אבל היתה לנו הצעה חלופית לוועדה, שמוסכמת על כל משרדי הממשלה.
היו"ר יעקב אשר
מי הבעיה? משרד המשפטים? תן למשרד המשפטים לדבר.
מיקה ונקרט
אני אגיד שמבחינתנו גבולות הגזרה היו שאנחנו לא מטילים עיצום כספי שממש נכנס לשיקול הדעת של מנהל המערכת. אני מבינה שאלה גבולות גזרה שמקובלים גם על הוועדה.
היו"ר יעקב אשר
נכון.
מיקה ונקרט
בהקשר של המדדים הכמותיים זה באמת משהו שאנחנו הבנו שהוא מאוד אובייקטיבי, חד-ערכי, ואנחנו מקבלים את זה. בהקשר של המדדים האיכותניים, אנחנו כבר לגמרי נכנסים פה לשיקול הדעת, זה לא משהו שהוא אובייקטיבי.
היו"ר יעקב אשר
אבל גם הנוסח שהביאה כרגע הוועדה הוא נוסח שמכמת את זה בצורה הכי סבירה שאפשר.
מיקה ונקרט
אנחנו חושבים שעדיין יש פה פתח להטיל עיצום כספי שנכנס לתוך שיקול הדעת. יש נוסח שהסכמנו בינינו.
היו"ר יעקב אשר
אני אקצר, העמדה הזאת לא התקבלה, אבל אם אתם תציגו נוסח מוסכם – שוב, בדקות הקרובות, כרגע.
מיקה ונקרט
אני יכולה עכשיו, לגבי החלק השני?
תומר רוזנר
מה הנוסח המוצע?
מיקה ונקרט
מתן דרישה להפעלת יחידת ייצור מוגבלת - זה לא כתוב לי פה.
אילת פלדמן
זה בעצם הנוסח שהייעוץ המשפטי הקריא לוועדה, בהבדל אחד: במקום "אם מצא", "בלא שהציג בכתב", זה השינוי.
עידו מור
בלא שהציג בכתב, כי התקיימו התנאים - -
מיקה ונקרט
- - או הנסיבות לקביעת מצב הסיכון מתוך מסמך מצבי הסיכון.
עידו מור
זאת הבקשה של הממשלה, זה מקובל מבחינתנו על כלל המשרדים.
אילת פלדמן
אנחנו חושבים שבלא ש"מצא" פותח פתח להיכנס לשיקול הדעת של מנהל המערכת, וזה חורג מגבולות הגזרה.
דרור וגשל
למרות שהוועדה הבהירה כמה פעמים, שזאת לא הכוונה ושלא רוצים להיכנס לשיקול הדעת, ושכמובן זה לא מהמקום לעיצומים כספיים, זה סוגר את זה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מבין מה שאתם אומרים לגבי השיקולים האיכותניים ולגבי שיקול הדעת הרחב, אבל במידה שיש הפרה חד חד ערכית על נתונים כמותיים, אני לא מצליח להבין למה יש סטייה מסנקציות פליליות, זאת סטייה מחוק אוויר נקי.
היו"ר יעקב אשר
אתה חוזר לסנקציות פליליות? בסדר, מותר. הפרוטוקול כתב גם את זה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה לא בשביל הפרוטוקול. אני באמת אומר, אם אנחנו מוציאים מכלל יכולת להטיל עיצום או סנקציה על נתונים או שיקולים איכותניים ודבקים רק בערכים שאפשר חד-חד ערכית להפר אותם, ואדם קיבל החלטה להפר אותם ביודעין שהוא מפר נתונים כמותיים, אני מבקש סנקציות פליליות. זה קיים בחוק אוויר נקי, זה קיים בחוק מניעת זיהום הים, אני מבקש לא לסטות מזה. להפרה הזאת יש משמעות לגבי חיי אדם.
היו"ר יעקב אשר
יוראי, תודה, אני מבין מהר כשמתנגדים לאט.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני לא מבין למה אתם מתנגדים לזה.
תומר רוזנר
אנחנו חושבים שיש ממש בהערה, ואנחנו מקבלים אותה.
היו"ר יעקב אשר
תודה רבה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ההערה שלי?
תומר רוזנר
למען הסדר הטוב, נקריא את זה.
לירון אדלר מינקה
מצב הסיכון מבוסס על מדד איכותני, בלא שהציג בכתב כי התקיימו התנאים או הנסיבות לקביעת מצב הסיכון מתוך מסמך מצבי הסיכון.
אמיר וינר
כבוד היושב-ראש, אני רוצה להעיר הערה.
היו"ר יעקב אשר
כן, רק בזריזות.
אמיר וינר
אתם לוקחים מלאכת מחשבת, שנקראת חוק אוויר נקי, שעבדו עליה שנים ארוכות, נבנתה לבנה אחרי לבנה לפי כללים מאוד מאוד ברורים, ובכמה ימים של דיונים של ועדה אתם מסדרים פה נוסח מפולפל משפטית.
היו"ר יעקב אשר
הנוסח שהיה עד היום היה מצוין?
אמיר וינר
זה שיחידה מזהמת או תחנת כוח לא עומדת בתנאים - - -
היו"ר יעקב אשר
סליחה מכובדי, יכולת להיות בדיונים הקודמים, הייתי נותן לך לדבר יותר. אני אומר עוד פעם, על זה אני כרגע לא דן. אם יש לך הערה לסעיף, בבקשה, אבל את זה כבר הבנו. הלאה. אני איש פרקטיקה, איש של החיים, אני רואה מצב קיים, מצב רצוי ומצב הכי מצוי שאני יכול להגיע אליו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
בלי סנקציות פליליות? תסביר לי למה - תסביר.
היו"ר יעקב אשר
לא, אני לא אסביר לך עכשיו. לא, כי דיברנו על זה. גם אני לא אהבתי את זה, עידו הסביר, אבל לא עכשיו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
למה?
תומר רוזנר
עידו הסביר, את עמדת הממשלה לפחות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל עמדת הממשלה לא מקובלת עלי, אני לא כפוף לעמדת הממשלה.
היו"ר יעקב אשר
מאה אחוז, גם אני לא.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז תסביר לי למה.
היו"ר יעקב אשר
אני לא אסביר לך עכשיו, כי זה לא הזמן.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אחר כך תסביר לי?
היו"ר יעקב אשר
כן.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
טוב.
היו"ר יעקב אשר
אגב, חלק מהבעיות הגדולות שקרו היום, כולם מתעלמים ממה שקרה עכשיו, אף אחד לא בודק.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני לא מתעלם.
היו"ר יעקב אשר
אם אתה תעלה לי ואנחנו לא נסיים, אני לא אענה לך.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מקשיב.
היו"ר יעקב אשר
חלק מהדברים שקורים היום זה גם בגלל שכל מנהל אתר מסוים פחד ממשהו מסוים, ראש קטן, ראש קטן. מה קרה בסוף? לא היה פחות זיהום אוויר, היתה מקהלה של זיהום אוויר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לכן אנחנו עולים רמה.
היו"ר יעקב אשר
אבל עלינו רמה, וכשאתה עולה רמה, זה אומר: תבנה את הדברים, תכניס את הדברים שאתה צריך להכניס בתוכו. בנושא הזה יש לי מחלוקת אתך, זאת לא המחלוקת האידיאולוגית היחידה שיש לנו. יש מקומות שאתה יכול ללכת על עיצומים פליליים, לא במצב כזה של אנשים שבסוף ההחלטות שלהם הן גם חיים, אבל גם חיים מצד אחר. זה כמו שתגיד לי פלילי על טעות של שיקול דעת או טעות אנוש של משהו ביטחוני, אתה תגיד לי שזה פלילי? זה לא פלילי, זה משהו אחר, אבל אני לא מקיים על זה דיון עכשיו.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
אנחנו נעבור על העיצומים, מה העיצומים?
היו"ר יעקב אשר
עברנו כרגע.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, אז תשאלי.
היו"ר יעקב אשר
אין תשאלי, שיעור פרטי. כתוב, אם יש לך הערה, תגידי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
מה הגובה של העיצומים?
לירון אדלר מינקה
492,800 - - -
היו"ר יעקב אשר
קראנו את זה כבר בפעם שעברה. חבר'ה, יש לכם אייפד, תקראו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
את יכולה להפנות אותנו לסעיף שנקרא אותו?
היו"ר יעקב אשר
זה כן.
לירון אדלר מינקה
יש פה תיקון נוסח בפסקה (1)(א) גם בעיצומים. אנחנו דיברנו על זה שעיצום על זה שלא נבדקו חלופות זה רק אם לא צפו את מצב הסיכון פחות מ-48 שעות מראש. כתוב כאן: כאשר הוא החליט על מצב הסיכון 48 שעות מראש לפחות.

יש פה עוד תיקון נוסח בעמוד הכמעט אחרון, בתיקון לחוק משק החשמל סעיף 63א, אנחנו מוסיפים כאן לגבי הכנת תכנית הפיתוח, שיצטרכו להתחשב גם בין היתר במטרות החוק. זה עוד תיקון נוסח.

אנחנו מגיעים להוראות מעבר בעמוד האחרון. בסעיף 66(א) אנחנו מוסיפים פה לעניין הנוהל הזמני:

"הנוהל הזמני יכלול גם הוראות בדבר רישום ותיעוד של ביצוע הפעולות לבחירת יחידת ייצור מוגבלת כאמור, פרטים מהותיים שעל מנהל המערכת לכלול בדיווח לפי סעיף זה, ושמירת מסמכים; אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהחובה לבחינת חלופות כאמור בסעיף 25א(ד)".

אנחנו הוספנו את התוספת האחרונה בעקבות ההבהרה פה בוועדה, שגם אם עדיין אין נוהל מוסכם לפי סעיף (ט), עדיין יש חובה על מנהל המערכת לפני כל הפעלת דרישה חריגה לבחון חלופות. זו חובה כללית, שקיימת גם אם אין עדיין נוהל שמבהיר מה הוא אופן הליך בחינת החלופות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הנוהל הזמני כולל, כמו שביקשנו, את היכולת של הממונה להורות למערכת לבחון חלופות?
תומר רוזנר
לא, זה ההבדל בין הנוהל הזמני - - -
לירון אדלר מינקה
לא, התפיסה היא שבחינת חלופות זה עניין שהוא לא סביבתי, אלא עניין של משק החשמל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זו עמדה שהיא מקובלת עליכם, על הייעוץ המשפטי של הוועדה?
תומר רוזנר
אנחנו מבינים מאיפה היא באה, יש בה היגיון רב.
לירון אדלר מינקה
זה עניין של הפעלת משק החשמל.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
אבל יכול להיות משקל בחלופות לנזק בריאותי.
לירון אדלר מינקה
לא, זה ברור, אבל - - -
תומר רוזנר
לא שיכול להיות, חייב להיות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ולכן זה לא עניין מקצועי טהור.
היו"ר יעקב אשר
זה תהליך, זה לא משהו שנעצר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הרי ברור לנו שהזמני יהפוך להיות קבוע.
היו"ר יעקב אשר
כשאדם עולה 15 מדרגות, הוא מגיע למקום שהוא רצה להגיע, בכל מדרגה אתה יכול להגיד: אם הייתי עושה את המדרגה ככה – יש פה תהליך, התהליך לא מתחיל ישר מזה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
מה ההתנגדות של הממשלה לעניין?
עידו מור
הוועדה הציגה את עמדת הממשלה. עמדת הממשלה היא שיש פה שני גורמים שונים, שיש להם שיקולים שונים, ואנחנו מייצרים פה נוהל שמאזן ומתאם בין השיקולים האלה. הסוגיה של בחינת חלופות היא סוגיה - - -
היו"ר יעקב אשר
היום היה רק סוג אחד של אנשים שיכלו להחליט לקבל החלטות, סוג שני שפחד ממשהו פלילי, ובאמצע לא קרה כלום, ולכן הכול המשיך אותו דבר. יכול להיות שכל הניסוי הזה יקרוס תחתינו, אני מאוד מקווה שלא.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
גם אני.
היו"ר יעקב אשר
אני מאוד מקווה שלא, וכמו שאמרתי בתחילת הדיונים הראשונים, אני מקווה שאני אהיה פה עוד כמה שנים, יש לי עוד כמה דברים שגם המשרד להגנת הסביבה וגם האוצר יצטרכו פה בחקיקה, ואני אשאל את השאלה, למשל, אם מותר לי – היועץ המשפטי יגיד לי שאסור לי לומר את זה, נכון? אני יכול לראות את ההתקדמות, אם סגרתם כבר את הנוהל הזמני, את הנוהל הקבוע? יש לנו עוד איפה להיפגש.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני פסימי קצת בעניין הנוהל הקבוע.
היו"ר יעקב אשר
אל תהיה פסימי, אתה תכיר אותי. תפתח בגוגל ותראה דברים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
עניינית, הדבר היחיד שאני מבקש - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, אין עכשיו, לא היום.

הערות לסעיף.
יעל פיטובי
אני חוזרת לסעיף (ט), שמדבר על ההסכמה. מעבר למה שדובר על ההסכמה שאנחנו סבורים שצריכה להיות חובת היוועצות, בסוף הסעיף כתוב "נוהל לפי סעיף קטן זה ייקבע בתוך שלושה חודשים מיום התחילה". מה קורה במקרה שבו לא התקבלה הסכמה?
תומר רוזנר
יש פה הערה שלא הקראנו משהו, משהו ששכחנו להקריא.
לירון אדלר מינקה
בסעיף (יג) "מנהל המערכת ידווח לממונה על החלטה על מצב סיכון, מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-36 שעות ממועד החלטה". קיצרנו את המועד מ-48 ל-36.

נחזור לנושא של הנוהל הזמני והקבוע.
תומר רוזנר
הוראות המעבר.
יעל פיטובי
שאלה מבחינה פרוצדורלית, יש את הנוסח שפורסם, האדום והתכלת. לעניין האדום, אנחנו עברנו על הסעיפים האלה עם התיקונים, כי מה שאנחנו דיברנו לא היה זכור לנו, כי השלושה חודשים האלה שנקבעו בסעיף (ט), לא זכור לנו שדנו בזה.
תומר גרטל
דילגו על סעיף (ט), כי אמרו שתהיה פשרה, ואז לא דנו בנושא הזה.
לירון אדלר מינקה
אני חושבת שדיברנו על הזמנים גם אז, שהנוהל המוסכם ייקבע תוך חצי שנה מיום התחילה, זה מה שעלה בפעם הקודמת.
יעל פיטובי
מה קורה בתוך שלושה חודשים, אם אין נוהל מוסכם?
לירון אדלר מינקה
הצענו כאן איזשהו נוסח לפתרון.
תומר רוזנר
עכשיו יש תשובה לשאלה שלך בסעיפים שאנחנו עכשיו מקריאים, שאלה טובה.
היו"ר יעקב אשר
שאלה טובה.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
עד כמה הזמני הוא זמני, זאת השאלה?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הזמני הוא קבוע.
תומר רוזנר
אני אומר כבר עכשיו במילותיי שלי את הנוסח, שאתם תיכף תשמעו גם ברמת ניסוח.
יעל פיטובי
אם אני כבר מדברת על סעיף (ט), אני כן רוצה לשוב ולהגיד את חובת ההיוועצות, מה שכתוב פה בהסכמה. אנחנו כן חוזרים על הבקשה שלנו, שתהיה חובת היוועצות ואנחנו כן מפנים לחוקים אחרים, לדוגמה: חוק שירותים פנסיוניים, שמדובר שם על מפקח ועל מפוקח. בשום מקום אין מקום שבו נדרשת הסכמה של המפוקח. לפי מיטב ידיעתי, זה המקרה היחיד שבו אנחנו מבקשים הסכמה של מי שהולכים לפקח עליו. אנחנו חוזרים על הבקשה שלנו.
תומר רוזנר
זה לא המקרה היחיד.
היו"ר יעקב אשר
זה לא המקרה היחיד, ואם תרצי, הוא יביא לך עוד מהחקיקה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
יעקב, סעיף (ט) שכן הוסכם לגביו זאת החלוקה של שני הדברים, זאת אומרת: התיעוד והפיקוח יהיו לא בהסכמת - - -
לירון אדלר מינקה
הם הכניסו את התיעוד לזמני - - -
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ואין סתירה בין הסעיפים?
תומר רוזנר
לא, הוחלט שהדבר הזה יהיה בכל מקרה בזמני. אם צריך להבהיר את זה בצורה עוד יותר מדויקת, אני אתן את התמונה הכוללת, ואם צריך לעשות הבהרה בנוסח, אני מניח שלא תהיה בעיה. התהליך הוא שתוך שלושה חודשים מיום החוק, צריך להיות נוהל זמני שקובע המשרד להגנת הסביבה, באופן חד-צדדי מה שנקרא. בנוהל הזה יש את כל חובות הדיווח, התיעוד וכו' וגם סדרי עדיפויות של הפעלת יחידות הייצור. אין שם התייחסות לנושא של בחינת חלופות. ואז יש שישה חודשים לממונה ולמפוקח להגיע לנוהל מוסכם, שכולל את כל הרכיבים, כולל בחינת חלופות.

אני כבר אומר שאנחנו הוספנו לשאלה שנשאלה כרגע ולבעיה שהיתה, מה קורה אם אין הסכמה ביניהם. אנחנו הצענו שתוך 18 חודשים מהמועד הזה, רשות החשמל צריכה לגבש את בחינת החלופות, והנוהל הזמני – שממשיך לחול באותה תקופה – יושלם על ידי החלטה של רשות החשמל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
והעניין של הפיקוח והמעקב? לא צריך להיות בהסכמה?
תומר רוזנר
זה ימשיך להיות לפי מה שהמשרד להגנת הסביבה - - -
היו"ר יעקב אשר
- - - הם יקבעו, הממונה מה שנקרא.
לירון אדלר מינקה
אני אקרא את הנוסח שמופיע בעמוד האחרון.
תומר רוזנר
זה ההסדר שהצענו, שהוא חידוש.
לירון אדלר מינקה
סעיף (א1) בעמוד האחרון: "לא נקבע נוהל מוסכם כאמור בסעיף (ט) במועד האמור באותו סעיף, יראו בהוראות שיקבע הממונה בנוהל הזמני כהוראות שנקבעו בנוהל המוסכם לעניין הנושאים המפורטים בסעיף קטן (א), ולעניין הוראות בדבר הליך בחינת חלופות – תקבע רשות החשמל את ההוראות כאמור; רשות החשמל תקבע את ההוראות לעניין הליך בחינת החלופות, לאחר שהוגשה לה הצעת מנהל המערכת בעניין, ועמדת המשרד להגנת הסביבה לגבי אותה הצעה; רשות החשמל תקבע את ההוראות כאמור בסעיף קטן זה עד תום 18 חודשים מהמועד האמור בסעיף קטן (ט), ואולם, רשאים הממונה ומנהל המערכת, עד למועד זה, לקבוע נוהל מוסכם בהתאם להוראות סעיף קטן (ט)".
תומר רוזנר
אני רק אומר שיש סעיף שלא מופיע בפניכם, ולבקשת יושב-ראש הוועדה אנחנו נוסיף אותו בנוסח הסופי, והוא חובת דיווח חצי שנתית הן של מנהל המערכת והן של הממונה לוועדת הפנים והגנת הסביבה על ההתקדמות ביישום - - -
היו"ר יעקב אשר
זאת אומרת שני דיווחים.
תומר רוזנר
נכון, בהגעה לנוהל המוסכם.
היו"ר יעקב אשר
אני מבטיח לכם שהישיבה על שני הדיווחים תהיה ביחד, ושזה יהיה גם מעניין.
תומר רוזנר
הדיווח שיימסר, יימסר על ידי הממונה ועל ידי יושב-ראש רשות החשמל.
עידו מור
חשוב להעיר, כיוון שהוועדה גם מכירה בכך שזה שונה מהעמדה הממשלתית בסעיף הזה, אנחנו סבורים שהדבר הנכון הוא שהנוהל הזמני יהיה עד שייקבע נוהל קבוע, ולא הגענו להסכמה ממשלתית על הצעה חלופית לדבר הזה.
תומר רוזנר
- - - רק בהקשר למנגנון שהצענו קודם.
היו"ר יעקב אשר
הצענו מנגנון, שאני מקווה שאתה תשמח יחד אתנו, שבסוף יביא - - -
דרור וגשל
על מה תרצו שיו"ר רשות החשמל ידווח?
לירון אדלר מינקה
על ההתקדמות וההגעה לנוהל מוסכם.
דרור וגשל
אבל יו"ר רשות החשמל לא קשור לזה, הוא קשור אולי למסמך, הוא לא קשור לנוהל.
לירון אדלר מינקה
הוא קשור לנוהל - - -
דרור וגשל
אדוני, רק לא הבנתי מה רציתם שיו"ר רשות החשמל ידווח, כי אנחנו מאשרים את מסמך החלופות, אנחנו לא מאשרים את הנוהל – סליחה, את מסמך מצבי הסיכון.
היו"ר יעקב אשר
הוא ידווח על כל המסמכים, אנחנו פשוט נשאל: איפה אתם אוחזים בעניין הזה, איפה אתם אוחזים בנוהל הקבוע, בנוהל הזמני ואחר כך נשאל איפה הנוהל הקבוע. אולי זה לא יהיה חצי שנה, אולי נכוון את זה לפי הימים, למשל 21 יום, 60 יום וכו', אבל אני משאיר את זה לנווטים אצלי לעשות את זה.
לירון אדלר מינקה
בסעיף שהקראנו עכשיו, לרשות החשמל יש גם תפקיד בנושא של בחינת החלופות.
היו"ר יעקב אשר
חלופות, כל האופרציה הזאת.
דרור וגשל
לא, אנחנו בעניין הזה רק בחלופות.
היו"ר יעקב אשר
כל המטרה זה לא לשים אותם על גיליוטינה אחר כך, אלא פשוט לגרום להם להבין, שאם הם לא יסגרו את זה ויעבדו כמו שאנחנו רוצים, יהיה להם כל פעם פה - - -
תומר גרטל
לעניין כמה זמן לוקח למנהל המערכת להודיע על מצב סיכון, אמר היועץ המשפטי - - -
לירון אדלר מינקה
אני רק אגיד עוד תיקון אחד שלנו בנוסח, בסעיף (ב) באותו עמוד. רשות החשמל צריכה לאשר את מסמך מצבי הסיכון, שהגיש לה מנהל המערכת, והיא צריכה לעשות את זה עד שנה מיום התחילה, כאמור בסעיף 64(ב), זאת אומרת: יש שלושה חודשים למנהל המערכת להכין את מסמך מצבי הסיכון ואחר כך לרשות החשמל עוד תשעה חודשים. מסמך מצבי הסיכון יהיה מוכן בתום שנה.
תומר רוזנר
לפי הבקשה של יושב-ראש רשות החשמל בישיבה הקודמת.
היו"ר יעקב אשר
יש לנו עוד משהו לקבל מהממשלה?
תומר רוזנר
יש לנו את הנוסח של סעיף (ו1), שביקשנו. הם אמרו שיש להם נוסח חלופי, בבקשה.
היו"ר יעקב אשר
אתה יכול להגיד את הנוסח החלופי?
דרור וגשל
אנחנו צריכים שתי דקות הפסקה בשביל זה.
תומר רוזנר
לא, אין לנו זמן להפסקה – אז אנחנו נישאר עם הנוסח הזה, מה נעשה? אין לנו זמן.
מטי צרפתי הרכבי (יש עתיד)
בינתיים תומר רצה להגיד משהו.
היו"ר יעקב אשר
ממשלה, אתם שומעים אותי? יש לכם 60 שניות.
תומר גרטל
אמר במפורש היועץ המשפטי, והוא אמר את זה באופן די ברור, לגבי הזמן שלוקח להודיע למשרד להגנת הסביבה על מצב סיכון, שמספיקות גם שלוש שעות. אנחנו התרענו פה ואמרנו ש-48 שעות זה זמן מופרך לחלוטין, גם 30 שעות, אבל אמר היועץ המשפטי שלוש שעות. להוריד את זה ב-12 שעות זה עדיין זמן ארוך.
היו"ר יעקב אשר
אם היו מורידים ב-20 שעות, היית אומר: אבל עדיין – זה נכון, אתה צודק.
תומר גרטל
אבל לא הוצגו הטיעונים לעמדת הממשלה, אנחנו לא מבינים.
היו"ר יעקב אשר
תודה. דיברנו על זה אז.
תומר גרטל
לא דיברנו על זה אז.
היו"ר יעקב אשר
דיברנו אז.
אמיר וינר
שאלת הבהרה אחת, הרבה אנשים דיברו על דברים שונים, אני הלכתי לאיבוד. אני מודה שאני לא מצליח להבין, איך נגה הולכת לבחון חלופות בהיבטים הסביבתיים, זאת אומרת: מה הכלים שיש לנגה לבחון חלופות.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו לא מבינים, הייעוץ המשפטי לא מבין את השאלה – מילא שאני לא מבין.
אמיר וינר
אני מבין שנגה הולכת לבחון את החלופות להפעלה כזו או אחרת בהקשר של זמינות המערכת, יציבות אנרגטית וכן הלאה. איך יבואו לידי ביטוי השיקולים הסביבתיים?
עידו מור
אני יכול להסביר?
היו"ר יעקב אשר
לא על חשבון הזמן שאתה צריך להביא לי את זה.
עידו מור
אנחנו על זה במקביל. המשרד להגנת הסביבה קובע סדר עדיפויות סביבתי, מבחינת איזה תחנה צריך להפעיל. כדי לבחור, האם אפשר להפעיל את התחנה הזו או את התחנה הזו מבחינת חלופות, זו סוגיה חשמלית, אבל סדר העדיפויות הסביבתית, מי שאומר לו מה יותר טוב ממה, זה המשרד להגנת הסביבה, וזה לא משתנה.
אמיר וינר
השאלה השנייה - -
היו"ר יעקב אשר
והאחרונה.
אמיר וינר
- - האם ניתן ביטוי בכל שרשרת הסעיפים הזאת ליידוע או שיתוף באיזושהי צורה של הרשות המקומית הרלוונטית, שתסבול מההשלכות של הפעלת תחנת כוח, יחידה מזהמת כזו או אחרת?
היו"ר יעקב אשר
לפי היועץ המשפטי, אין מעמד מיוחד לרשויות מקומיות.
תומר רוזנר
בסעיף הזה.
היו"ר יעקב אשר
בסעיף הזה.
תומר רוזנר
אם תוגש בקשה לתיקון היתר פליטה, בוודאי שיש שיתוף של הרשות המקומית במסגרת ההוראות האחרות של חוק אוויר נקי.
היו"ר יעקב אשר
רומי, אחרונה אחרונה.
רומי אבן דנן
תודה רבה, אני מבקשת לחזור לסעיף (ט). רשום שם ש"הממונה יורה בנוהל בהסכמת מנהל המערכת", אז השאלה לגבי מה שאנחנו ביקשנו, וגם דיברנו על זה בפעם הקודמת, שזה יהיה בהיוועצות, למה עם מנהל המערכת ולא עם רשות החשמל, כי נראה לי ששני רגולטורים צריכים לכתוב את הנוהל.
תומר רוזנר
האמת שזאת שאלה טובה. אין לי תשובה טובה, שהממשלה תענה על זה.
עידו מור
מדוע זה בהסכמת מנהל המערכת?
תומר רוזנר
ולא רשות החשמל – שאלה טובה.
עידו מור
כי המקצועיות נמצאת אצל חברת ניהול המערכת, והרבה מהנוהל הזה הוא נוהל תפעולי, שנוגע לסוגיות של איך החברה עובדת בפועל. כמובן שלרשות החשמל יש הסמכות להתערב בכל עבודה של מנהל המערכת - - -
רומי אבן דנן
בדרך כלל רגולטור מדבר עם רגולטור, ולכן זה קצת מוזר להגיע בהסכמה עם גורם מפוקח, זה בעייתי מאוד בנושא הזה.
היו"ר יעקב אשר
באישור של הנוהל, יש מנהל מערכת ויש מעליו ראש רשות, נכון? השאלה אם זה דבר שמצריך את הרגולטור.
עידו מור
אני רוצה להבין את הבקשה, הבקשה היא שגם אחרי שהגנת הסביבה, הממונה ומנהל המערכת הגיעו להסכמה יהיה צריך אישור גם של רשות החשמל?
תומר רוזנר
לא, שבמקום הסכמת מנהל המערכת - - -
רומי אבן דנן
במקום הסכמה, היוועצות עם רשות החשמל.
עידו מור
אני חייב להודות, שאני חושב שזה רעיון שהוא לא טוב גם לאינטרס - - -
היו"ר יעקב אשר
אני מסכים שזה רעיון לא טוב.

יש לכם את הנוסח? בבקשה עכשיו.
רומי אבן דנן
אבל יש לי עוד שאלה.
היו"ר יעקב אשר
לא, די. שאלה אחרונה.
רומי אבן דנן
דבר נוסף, יש הוראות על אופן הליך בחינת החלופות בקביעת סדר עדיפות להפעלת יחידות הייצור המוגבלות. אנחנו מבינים שיש צורך לפי שיקולי המערכת – וגם דיברנו על זה בדיונים הקודמים – להוסיף: תוך התייחסות לעוצמת הפגיעה של כל חלופה, אני מדברת על בריאות הציבור.
שמעון פישר
עידו ענה על זה לפני שנייה.
היו"ר יעקב אשר
ענו על זה מקודם. תודה רבה לך.

אפשר בבקשה לקרוא?
עידו מור
אני אתן הקדמה. יש היום לממונה על אוויר נקי סמכות לבקש שינוי היתר על פי סעיף 26 לחוק. לכן היה פה חשש לייצר איזשהו הסדר שמצמצם את הסמכות. אנחנו מציעים את הנוסח הבא:

מבלי לגרוע מסמכות הממונה להורות על הגשת בקשה לשינוי היתר, רשאי הממונה להורות לבעל יחידת הייצור על הגשת בקשה לשינוי היתר הפליטה, אם נוכח כי ניתנו דרישות להפעלה חריגה, כאמור בסעיף (ו), בנסיבות חוזרות ונשנות.
תומר רוזנר
מאוד חשוב שהנושא של פעמיים בשנה יופיע.
היו"ר יעקב אשר
מה, הדיווח?
נטע דרורי
איך אתה סופר את הפעמיים בשנה?
תומר רוזנר
פעמיים נסיבות דומות.
היו"ר יעקב אשר
היא אומרת מהגנת הסביבה שזה אולי לא נכון, את רוצה להסביר לטובת העניין?
נטע דרורי
לטובת העניין, ברור שישנם מצבים שבהם משהו שחוזר על עצמו פעמיים, אפילו לא בשנה, פעמיים בשנתיים או פעמיים בשלוש שנים, גם יכול להיות מספיק דומה ומספיק משמעותי כדי שזה יחייב שינוי היתר. פעמיים בשנה זה רק אחד המקרים שבהם יש נסיבות חזרתיות, אבל מצד שני יכול להיות מצב שכל פעם אחת קטנה בפני עצמה, או פעמיים קטנות בפני עצמן, הן לא הדבר המשמעותי שאומרים: חייבים ללכת עכשיו לשינוי היתר, זה באמת מאוד מאוד תלוי נסיבות.
היו"ר יעקב אשר
אוקי, אני מקבל את הנוסח הזה.
אילת פלדמן
הערה משפטית קטנטנה. ברישא צריך להבהיר, מבלי לגרוע מסמכות הממונה לפי סעיף 26.
היו"ר יעקב אשר
אני מודיע לכם כאן מה שאנחנו מודיעים בכל ישיבה. יש כל מיני תיקוני נוסח, שהוועדה סומכת את ידיה על היועצים המשפטיים, שהם עושים את התיקונים האלה, גם אם הם הוקראו בשינוי קטן, ככה נהוג, ככה עשינו תמיד וככה נעשה גם עכשיו.

תודה רבה לכולם. היה לי ממש אוויר נקי לשבת אתכם ביחד, בין חבריי חברי הכנסת והיועץ המשפטי.
תומר רוזנר
הנוסח הסופי יפורסם הערב להערות ולהגשת הסתייגויות עד יום רביעי בבוקר.
אריה ונגר
אדוני, הערה לרגל ל"ג בבוקר.
היו"ר יעקב אשר
לא לא, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:12.

קוד המקור של הנתונים