ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/05/2023

הצעת צו העבירות המינהליות (שינוי התוספת הראשונה), הצעת תקנות העבירות המנהליות (קנס מינהלי - איסור אלימות בספורט), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים