ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 09/05/2023

בקשה להחלת דין רציפות על הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - עבודת נוער בהופעות וצילומים), התשפ"ב-2021 - של חבר הכנסת רון כץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים