ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 17/05/2023

1. מצב לימודי העברית באולפנים לעולים חדשים בשנת 2022 והיערכות לשנת 2023; 2. הצגת היערכות ללימודי עברית באולפנים בשנת 2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים