ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/05/2023

ענף החלב בישראל- דוח מבקר המדינה, מאי 2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים