ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 07/05/2023

פרק י"ג (ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת הכלכלה
07/05/2023


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 96, 98 ו-99
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ט"ז באייר התשפ"ג (07 במאי 2023), שעה 15:00
סדר היום
פרק י"ג (ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
דן אילוז
אוהד טל
סימון מושיאשוילי
אלון שוסטר
חברי הכנסת
חילי טרופר
שלי טל מירון
עידן רול
ארז מלול
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק י"ג (ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר דוד ביטן
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: פרק י"ג (ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023.

נתחיל בהסתייגויות.
איתי עצמון
אולי תזכירו במילה במה עוסק הפרק.
חוה ראובני
זו הצעת חוק של האוצר. הפרק הזה עניינו בהסמכת פקחים במשרד התחבורה שיאכפו את הגבלת מספר נוסעים ברכב פרטי שמורשה לנבוע בנת"צ, נתיבי תחבורה ציבורית. זה דבר שאינו ניתן כיום לאכיפה באמצעים טכנולוגיים. לכן צריך בני אדם בשטח שיבצעו את האכיפה. הטכנולוגיה לא בשלה עדיין לספור נוסעים בכלי רכב. יש יחידת אכיפה – אנו מבקשים לתת סמכויות נוספות לפקחים- - -
היו"ר דוד ביטן
לתת סמכויות לפקחים, מעיין סמכויות שיטור. זה לא הרבה אבל אחרי זה, יהיו כ-12? זה לא שיש מיליון פקחים. הלוואי שהיה. זה לא המצב. אישרנו את זה כהוראת שעה.
איתי עצמון
להבנתי לא היו החלטות עקרוניות מעבר למה שפורסם בכחול.
חוה ראובני
לא.
היו"ר דוד ביטן
בגדול, כשיתחילו האמצעים האלקטרוניים, גם לא יצטרכו את זה.
שלי טל מירון (יש עתיד)
מתי המצלמות האלה ייכנסו?
היו"ר דוד ביטן
אמרו שייקח שנתיים, שלוש.
דניאל שוורץ
אנחנו לא יודעים. יש ביקורת של חברת נתיבי איילון. זה דבר שהוא מאוד חשוב גם לנר"תים, טיפול אסטרטגיית הדרכים, גם לנתיבים המהירים שמגיעים מכביש 5, כביש 2, כביש 20 אבל כרגע אנחנו לא יודעים מה יהיה הצפי לפתרון. זה לא בעיה רק בישראל; בכל העולם מחפשים פתרון לזה. כרגע אין את זה. בשנתיים שלוש זה יכול להיות. יכול להיות גם יותר. לא יודעים.
היו"ר דוד ביטן
אבל יהיה. כרגע עושים פילוט דרך נתיבי אילון.
חוה ראובני
ובכל מקרה, הסמכויות לאכוף באמצעות מצלמות קיימת כך שאם הטכנולוגיה תבשיל, לא יהיה צורך בתיקוני חקיקה כדי לממש את זה. פשוט להציג אותם ולהתחיל לעבוד.
היו"ר דוד ביטן
נתחיל בהסתייגויות.
איתי עצמון
בקובץ ההסתייגויות שנמצא בטאבלטים של חברי הכנסת, יש הסתייגויות של סיעת יש עתיד, להוסיף סעיפי מטרה לפני סעיף 54.
היו"ר דוד ביטן
רוצה לנמק?
שלי טל מירון (יש עתיד)
כן. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. באפן כללי אנו כמובן בעד שיפור של האכיפה בנתיבי תחבורה ציבורית וכמובן אנו רוצים לייעל את המערכת ולגרום לכך שיותר אנשים ישתמשו בתחבורה הציבורית וכו'. הייתי רוצה להקריא כמה מההסתייגויות שלנו כי היינו רוצים לדייק את החוק שהובא, לשפרו. אני עוברת על ההסתייגויות שכן חשוב לי להתעכב עליהן. הסתייגות 14, בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (1א) אחרי המילה חשד – יבוא – סביר. נראה לי דיוק סביר בפני עצמו.

בסעיף 15, בסעיף 54 להצעת החוק, בסעיף קטן (א1) אחרי המילה חשד יבוא: מבוסס על יד ראיות חזותיות.

זה לא לפי הסדר. אני בחרתי הסתייגויות ספציפיות.
היו"ר דוד ביטן
הרי למשל, הכביש לירושלים. יש 2 פלוס. מה זה סביר? או נסע או לא נסע. לא? למה פה צריך סביר בכלל? זה כמעט כמו עבירה מוחלטת. יכול להיות ויכוח אם היה 2 או 3 או 1.
אוהד טל (הציונות הדתית)
גם על זה אין ויכוח.
היו"ר דוד ביטן
חייב לעצור אותו ולומר לו: עמוד בצד. לכן אין שום בעיה, לא של חשד ולא של ראיות. אם את רוצה שתהיה הסתייגות – שתהיה. פשוט זה לא קיים במקרה הזה. זו דוגמה. זה רק נתיבים כאלה. רק בין עירוני. זה או 2 פלוס או בלי כלום או 3 פלוס. בגדול, הראיות קיימות. אין משהו אחר פה. כשיהיו מצלמות, זה משהו אחר.
שלי טל מירון (יש עתיד)
אוקיי. הסתייגות 20. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א2) אחרי המילים מכל אדם יבוא: אשר מצוי בסביבת ביצוע העבירה. נדייק את זה רגע. הסתייגות 21, בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א2) בסיפא הסעיף יתוסף האמור – תקף לאדם אשר עורר את חשדו. הסתייגות 22. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א2) בסופו יבוא: ואולם ביקש אותו אדם זכות ייצוג הולם – ייכתב בפרוטוקול הזדהות שיוגדר מראש – להגדיר את הצורה בצורה מוסדרת.

הסתייגות 27. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א3) אחרי המילה כשהוא נייח יבוא: וכאשר המנוע דומם.

הסתייגות 32. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (א3ג) אחרי המילים אוטובוס שאינו רכב ציבורי יבוא: ושאינו רכב המשמש לכוחות הביטחון או מתן עזרה ראשונה. נראה לי סביר מאוד.

מדלגת להסתייגות 45. בסעיף 54 להצעת החוק בסעיף קטן (ב) אחרי המילים בעת מילוי תפקידו יבוא: ורק לאחר שהתעורר בו ספק סביר לביצוע העבירה.
היו"ר דוד ביטן
מה יש לך עם סביר?
שלי טל מירון (יש עתיד)
חשוב.
היו"ר דוד ביטן
זה לא המקרה. זה ראיות מוחלטות כמעט.
שלי טל מירון (יש עתיד)
זה לא פעם ראשונה שכתוב חשד סביר בהצעות חוק.
היו"ר דוד ביטן
נכון אבל עבירות תחבורה הן מוחלטות – לא משנה מה הסיבה - עשית אותה – זה המצב. אפשר להצביע על יש עתיד? יש לך עוד הסתייגויות?
שלי טל מירון (יש עתיד)
לא.
היו"ר דוד ביטן
את מסכימה שנצביע על כולן?
שלי טל מירון (יש עתיד)
כן.
איתי עצמון
יש פה 2 הסתייגויות שהן סעיפי מטרה ולסעיף עצמו יש פה 48 הסתייגויות.
חילי טרופר (המחנה הממלכתי)
זה גם של המחנה הממלכתי?
איתי עצמון
לא. זה בנפרד. קודם כל יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
אז בואו נצביע על הכול ביחד. מי בעד הסתייגויות של יש עתיד? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3. נגד – 5. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
סיעת חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד הסתייגויות חד"ש-תע"ל? מי נגד?
הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3. נגד – 5. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגויות סיעת רע"ם.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 לא השתתפו. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 לא השתתפו. גם בסעיף הקודם 3 לא השתתפו. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
17 הסתייגויות של סיעת המחנה הממלכתי.
חילי טרופר (המחנה הממלכתי)
נצביע על כולן יחד, אבל לפני סעיף 1 לנוסח החוק, שכתוב: יבוא הגדרת מפקח – חשוב בעינינו לקבוע סמכויות הפיקוח הניתנות לו באישור שרת התחבורה והשר לביטחון לאומי ומה ההכשרה שהוסמך לו. להגדיר את הסמכויות. כתוב: הגדרת מפקח. אנחנו מבקשים שיוגדרו הסמכויות שלו.
איתי עצמון
אבל זה בסעיף עצמו.
היו"ר דוד ביטן
איפה ההגדרה של המפקח? בחוק הראשי?
איתי עצמון
בכל מקרה מהות הסמכויות נקבעות כבר בסעיף המהותי. בסעיף 61ט, בשם אכיפת עבירות כאמור בסעיף 61ז רשאי מפקח ופה מנויות כל הסמכויות.
חילי טרופר (המחנה הממלכתי)
אין בעיה. אז זה ישליך גם על זה.
היו"ר דוד ביטן
יש גם ההגדרה בחוק עצמו.
חוה ראובני
אין הגדרה של מפקח, יש אומרים: יש לנו מפקח, כך ממנים אותו, כך מכשירים אותו, זה המעסיק שלו.
חילי טרופר (המחנה הממלכתי)
לא צריך להגדיר סמכויות הפיקוח?
חוה ראובני
61ט. מוגדרות שם.
היו"ר דוד ביטן
תסתכל, פה יש לך כל ההגדרות בחוק. אין בעיה.
היו"ר דוד ביטן
עוד נימוק?
חילי טרופר (המחנה הממלכתי)
לא.
היו"ר דוד ביטן
אפשר להצביע על כל 17 ההסתייגויות?
חילי טרופר (המחנה הממלכתי)
כן.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד הסתייגויות המחנה הממלכתי?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3. נגד – 5. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
עכשיו הוועדה יכולה להצביע על סעיף 54, תיקון פקודת התעבורה. זה הסעיף בהצעת החוק.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד סעיף החוק כפי שהוא?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 6. 2 לא משתתפים. עבר.

רביזיה על החוק.
חילי טרופר (המחנה הממלכתי)
לא, אני מגיש רביזיה על החוק.
היו"ר דוד ביטן
עוד חצי שעה. 15:50. יש לנו עוד 7 דקות על הרביזיה הקודמת.


(הישיבה נפסקה בשעה 15:19 ונתחדשה בשעה 15:26.)
היו"ר דוד ביטן
אני מחדש את הישיבה, על הרביזיה, פרק ט"ז, סעיף 63, 64. הגשתי רביזיה. אני מבקש מכם לדחות את הרביזיה למרות שאני הגשתי אותה. מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
6 מול 3. הרביזיה לא עברה.

ב-15:50 רביזיה נוספת על החוק האחרון של משרד התחבורה. הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:30 ונתחדשה בשעה 15:50.)
היו"ר דוד ביטן
אני מחדש את הישיבה.
הנושא
רביזיה על פרק י"ג, (ייעול השימוש בתשתיות תחבורה ציבורית) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. הרביזיה זה רק על הסעיף. למרות שהגשתי את הרביזיה, אני מבקש להצביע נגדה.

מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד הרביזיה, נגד – 5. הרביזיה לא עברה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:00.

קוד המקור של הנתונים