ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 07/05/2023

פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת הכלכלה
07/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 94
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ט"ז באייר התשפ"ג (07 במאי 2023), שעה 13:00
סדר היום
פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
שלום דנינו – מ"מ היו"ר
דן אילוז
זאב אלקין
סימון מושיאשוילי
חברי הכנסת
אוהד טל
שלי טל מירון
אלי מלול
מוזמנים
גליה ימין - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אוריאל סיטרואן - מנהל מחלקת שווקים, רשות התחרות

איל שפירא - ראש תחום מדיניות ואסטרטגיה, רשות התחרות

ליאור כוכבי - ראש תחום רגולציה וקשרי ממשל, התאחדות התעשיינים

מיכל ברנדל אבל - עורכת דין בכירה, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר שלום דנינו
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר-היום: פרק ט"ז (הגברת התחרותיות בענף המזון והטואלטיקה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612).

בבקשה.
איתי עצמון
תזכירי לוועדה – סעיפים בפרק שאנחנו כעת דנים בהם בהצבעות עליהם כי הוועדה סיימה את הדיון המהותי. הדיון שנערך עכשיו, סעיפים 63, 64, שזה תיקון חוק קידום התחרות בענף המזון - הוועדה סיימה את הדיון המהותי בסעיפים הללו ועכשיו הדיון מוקדש להסתייגויות של חברי הכנסת והצבעות.
גליה ימין
אומר כמה מילים. הפרק הזה עוסק בשלושה תיקונים עיקריים לחוק קידום התחרות בענף המזון. הדבר הראשון זה הנחה אסורה. אנו אוסרים על ספק גדול לומר שלא ימכור לקמעונאי מוצר אלא אם יגיד שייתן לו הנחה על אחר. כלומר שהוא- -
היו"ר שלום דנינו
שהוא לא מוכר לו סל שלם ועל זה ייתן הנחה כללית. הוא יכול על כל מוצר לתת הנחה בנפרד.
גליה ימין
התיקון השני, אנו גוברים על חוק התחרות הכלכלית וקובעים איסור על מיזוגים, לגבי חברות שעומדות לפי ההגדרות בחוק שקבענו, אנו מדברים על חברה שמחזור המכירות שלה מעל 307 מיליון ו- - -
היו"ר שלום דנינו
זה גם בכספים? כי שלחו לי הודעה שחברות גדולות יהיו עד 700? דנים בזה רק פה? מאיפה המספר הזה?
גליה ימין
לא. המחשבה פה היא לקחת את ההגדרה של ספק גדול כפי שמופיעה היום בחוק, ולקחת את העדכון של ההגדרה כפי שמופיעה וזה הסכום שאנו מגיעים אליו. אנחנו לוקחים את מצב השוק נכון לשנת 2021, ואומרים שמי שבשנת 2021 נכלל כספק גדול, לא יוכל להתמזג. הסכום המוצע פה כרגע הוא זה של ספק גדול נכון ל-2021. זה דובר בוועדה הקודמת, וזו הייתה ההסכמה.
היו"ר שלום דנינו
אני אישית לא חשבתי שזה הסכום. אבל אם דוד אישר- -
איתי עצמון
אומר שהנוסח שמונח על שולחן הוועדה ופורסם גם על ידי מנהלת הוועדה, כולל את כל ההחלטות העקרוניות שהתקבלו כאן בוועדה, כ-300.
גליה ימין
זה 307 מיליון שקלים כפי שאמרנו.
אוריאל סיטרואן
מיזוגים שונים – סוכני ביטוח, סכומים שונים. לא יודע מה המספרים שם אבל יש שם משהו.
גליה ימין
בוועדה הקודמת הוסכם, לפי הצעת החוק המקורית, זו החברה שעמדה על מחזור מכירות של 25 והסכום הועלה ל-30 בהסכמה שהייתה פה בוועדה הקודמת.
היו"ר שלום דנינו
ואי אפשר עכשיו בדקה ה-90 להעלות את זה עוד טיפה?
איל שפירא
זה היה אחרי סיכום, אחרי שיצאנו לשיח וסוכם על 30 מיליון.
היו"ר שלום דנינו
כי חברות ברמה הזאת- - -
איל שפירא
אמרנו שהחברות הקטנות – העלינו את הסכום הגבוה כי הייתה פה טענה של החברות הגדולות שלא יהיה להן איך לגדול כי לא יהיה מי שירכוש אותן, ולכן העלינו את הסכום הגבוה כך שיהיה מי שירכוש אותן, מעבר למי שלא ספק מזון, גם מי שהוא כן ספק מזון, אם עד 300 מיליון שקל מחזור, יוכל לרכוש אותן. אבל לחברות הגדולות לא רצינו כרגע לפתוח את האפשרות.
היו"ר שלום דנינו
לא אפתח את זה כי אנחנו מסכמים. עכשיו זה רק הסתייגויות. זה על דעת היושב-ראש.
ליאור כוכבי
רק להעיר משהו – לפי ההגדרה של ספק באירופה, זה 10 מיליון יורו.
היו"ר שלום דנינו
אבל אנחנו לא שם. הדברים סגורים.
אוריאל סיטרואן
אנחנו גם מדברים פה על מחיר סיטונאי. אזכיר.
היו"ר שלום דנינו
סגרנו את זה. אם זה נסגר על דעת היושב-ראש, נתקדם.
גליה ימין
אזכיר שעל הכלל של איסור מיזוג החברות היו שני חריגים. הראשון מדבר על זה שמיזוג החברות לא צפוי להשפיע כלל על התחרות בישראל. הכלל השני מדבר כשאחת החברות עומדת לחדול מפעילות בשוק, אין חברה אחרת חלופית – רשות התחרות, צפויה לרכוש אותה. שני החריגים במקרים האלהה נדרשים לקבל אישור הממונה על התחרות לכך שהאיסור לא חל עליהם וככל שהם מקבלים אישור לכך הם צריכים לפנות ויחולו עליהם כל הכללים שחלים בחוק התחרות הכלכלית לגבי קבלת אישור למיזוג.

הכלל הנוסף מדבר – הקלה לגבי קמעונאי גדול. היום קמעונאי גדול כשרוצה לפתוח חנות נוספת, אם רוצה לפתוח חנות – החוק קובע כל מיני כללים לגבי אזורי ביקוש. אם הוא נכלל, צריך לפנות לממונה על התחרות כדי לקבל אישור לפתיחת החנות הנוספת. הכלל כרגע מבקש להציע שאם אזור הביקוש המדובר על 30% עד 50%, יוכל לקבל פטור מלקבל אישור הממונה על התחרות לפתיחת החנות הנוספת, וזאת בתנאי שבששת החודשים שקודמים למועד פתיחת החנות 55% או יותר מהיקף המכירות של המצרכים שמכר לא היו של ספקים גדולים אלא של ספקים קטנים ובינוניים. אלה שלושת התיקונים.

יש פה גם סעיף שמדבר על דיווחים לוועדה שיבואו לוועדה גם לגבי הצעות לתיקונים נוספים כפי שהוסכם בדיון הקודם וגם לפני כל הארכת שעה יבוא ויגידו לוועדה מה תהיה ההמלצה לגבי האם להאריך או לא להאריך את הוראות השעה.
היו"ר שלום דנינו
תודה רבה.
מיכל ברנדל אבל
לגבי ההמלצות של הוועדה, דובר שתיבחן ההשפעה של הסעיף של חוק המיזוגים, ככל שיש פגיעה. מדובר פה רק על ההמלצות.
היו"ר שלום דנינו
איך זה ייבחן?
מיכל ברנדל אבל
במסגרת דיוני הוועדה דובר שתהיה סימטריה – לא רק בחינת המלצות אופרטיביות.
היו"ר שלום דנינו
אני לא חושב שזה עלה.
איתי עצמון
אולי זה משהו שאת רוצה להעלות.
מיכל ברנדל אבל
לא, זה עלה בדיונים, מפורשות.
איתי עצמון
עלה לעניין המלצות של הצוות הבין-משרדי, כפי שכתבנו. בהתחלה דובר רק על צמצום הכוח של ספקים גדולים והיושב-ראש ביקש להוסיף גם קמעונאים גדולים, ולגבי הוראות השעה, ככל שיתבקש להאריך כל אחת מהוראות השעה, צריך גם המלצה על הצורך להאריך את הוראת השעה, אני מניח עם נימוקים. אבל להבנתי זה מה שדובר בדיונים הקודמים. איני זוכר הצעה כזאת.

כיוון שמדובר פה על כמה סעיפים, והוגשו לגבי כל אחד מהם הסתייגויות, אני מציע שנדון בצורה מסודרת בהסתייגויות לפי סעיף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
היות שאצלנו כמעט כל ההסתייגויות לסעיף 63, אני מציע שנציג הכול ביחד. לסעיף 64 יש לנו רק 3 הסתייגויות אז ננמק הכול ביחד.
איתי עצמון
אין בעיה.
היו"ר שלום דנינו
בבקשה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
תודה רבה. כאמור הגשנו את רוב ההסתייגויות שלנו, 18 במספר, לסעיף 63 ועוד 3 הסתייגויות לסעיף 64. ההסתייגות הראשונה לסעיף 63 היא להוסיף סעיף מטרה שבשל הצורך לקדם את התחרותיות בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה ולהביא להפחתת מחירי המצרכים לצרכן. ההסתייגות השנייה שלנו נוגעת בתאריכים ומציעה להתחיל ב-1.1.25 ולא ב-1.1.24. השלישית – יש לך?
איתי עצמון
יש לנו קובץ שמרכז את כל ההסתייגויות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ההסתייגות השלישית מציעה בסעיף קטן (1) להוסיף אחרי קמעונאי גדול גם קטן הנכלל ברשימה. הסתייגות רביעית מציעה בסעיף קטן (1) בסופו להוסיף: אלא אם כן המחיר המוצע נמצא תחת פיקוח ממשלתי.

בהסתייגות חמישית בסעיף קטן (2) שבו יבוא סעיף קטן (8ג) שיהיה כתוב בו: אלא אם ההסדר הוזיל את המחיר הסופי לצרכן. הסתייגות שישית, סעיף קטן 8(א)(ד), במקום המילים בתקופה נוספת של 30 יום יבוא: בתקופה נוספת של 45 יום. ההסתייגות השביעית, בסעיף 63א לנוסח החוק, סעיף קטן 8א(ב2), במקום המילים: החברה תדע לחדול – החברה הנמצאת בסיכון. הסתייגות שמינית, בסעיף 63א, בסעיף 8א(ג) לאחר המילים – בסעיף קטן לאמור יבוא ולאחר דיון בעניין המיזוג בוועדת הכלכלה של הכנסת, בסעיף 8א2(ב) לאחר המילה לתחרות, יבוא: גם ולמשק. כנ"ל ב-2(ג) – אותו דבר, זה הסתייגות 10. הסתייגות 11, בסעיף 8א(ד) לאחר המילים לצדדים יבוא: ולוועדת הכלכלה של הכנסת. הסתייגות 12, לאחר סעיף 8ב יבוא סעיף חדש ויהיה כתוב בו: בסיום שנת הכספים יציג הממונה לוועדת הכלכלה של הכנסת דוח המציג את החברות להן אושרו מיזוגים ואת החברות שנאסר עליהן להתמזג. הסתייגות 13, סעיף קטן 1ב(2) לאחר המילים באתר האינטרנט יבוא: ובעיתונות המודפסת. בסעיף 63ד לנוסח החוק, במקום המילים: לא יעלה על 40 מיליון שקלים חדשים – לא יעלה על 30 מיליון שקלים חדשים. בסעיף 63ה בסעיף קטן (1) במקום המילים 7 חודשים יבואו המילים: 6 חודשים. בסעיף 63ה סעיף קטן (2), במקום המילים: שלושה חודשים, יבוא: ארבעה חודשים. בסעיף 63ה לאחר המילים של הכנסת יבוא: 25. בסעיף 63ה לנוסח החוק, סעיף קטן (2) יתוסף סעיף קטן (3) ולפיו ועדת הכלכלה של הכנסת תתכנס בתום שנתיים מיום תחולת החוק לדיון על ממצאי הוועדה להגברת התחברות והמחירים בענף המזון ובתחום מוצרי הצריכה בשיתוף הוועדה להגברת התחרות והסרת החסמים בתחום הייבוא באשר להשלכות התיקון בחוק על מצב הריכוזיות בענף המזון ובתחום מוצרי טואלטיקה ועל מידת התחרתיות בו.

עד כאן הסתייגויות לסעיף 63.

לסעיף 64 שלוש הסתייגויות: 1. לאחר המילים: באישור ועדת הכלכלה של הכנסת יבוא: 25. בסעיף קטן (1) בסעיף 64 במקום המילים 10 שנים יבוא 5 שנים, וההסתייגויות האחרונה, בסעיף קטן (2) במקום המילה שנה יבוא: 10 חודשים. עד כאן.

אם אתם רוצים להצביע על זה, אפשר. בטח יש פה מקבצים. איתי יידע לסדר את זה. כי חלקם טכניים.
איתי עצמון
נעשה לפי סעיפים. אתה רוצה שנצביע על ההסתייגויות שלכם לסעיף 63? זה בעצם חמש הסתייגויות שלכם.
היו"ר שלום דנינו
בוא נשמע גם את ההסתייגויות של יש עתיד.
איתי עצמון
לסעיף 63.
שלי טל מירון (יש עתיד)
תודה. קודם כל אני רוצה לגעת במה שנעשה ברפורמת הייבוא בממשלה הקודמת, לתת נתונים ולדבר על כמה סעיפים פה. עקרונית אנחנו יודעים שיש פערי מחירים מאוד גדולים במוצרי מזון שנמכרים בישראל ביחס למוצרים האלה במדינות שונות בעולם. הפער עומד על 37% ביחס למדינות ה-OECD ועל פער של 51% ביחס למדינות האיחוד האירופי – פערים מאוד. כמובן בנוסף קיימת בשיווקים של מוצרים רבים ריכוזיות גבוהה ב- - - . נמצא, כי במוצרי מזון רבים שולטים בין ספק אחד לשלושה ספקים שמחזיקים יחד בין 60% ל-90% מהיקף המכירות לקמעונאים. הריכוזיות הגבוהה ב- - - ספקי המזון מגדילה את התמריץ ואת היכולת של ספקי המזון הגדולים לנקוט בפרקטיקות אנטי תחרותיות, בין היתר ספקי המזון נוקטים בפרקטיקות של קשירה בין מוצרים שונים שמספקים לקמעונאים באופן שיכול להביא לדחיקה של ספקי מזון קטנים שמבקשים להתחרות באותם ספקי מזון. אז למשל התניה של מחיר נמוך במוצר מסוים כתמריץ למנוע מהקמעונאי להכניס לחנויות מוצר אחר של יבואן קטן שמנסה להיכנס לשוק.

בנוסף, אספקה של מותגים חזקים רבים בידי ספק אחד מגדילה את כוח המיקוח של הספק אל מול הקמעונאים באופן שעלול להעלות את מחירי המוצרים לקמעונאים.

אני רוצה לדבר על מה עשינו בממשלה הקודמת, מבחינת רפורמת הייבוא, על כמה מהדברים שעסקנו בהם. הכותרת היתה – מה שטוב באירופה טוב גם בישראל. בעניין המהותי, ביטול תקנים ייחודיים לישראל והסתמכות על התקינה הבין לאומית וכן ייבוא סחורה על בסיס הצהרה – במקום לבדוק בנמלים כל מוצר ומוצר במכולות, מה שעיכב מאוד את אספקת הסחורות.

הנושא השני הוא של המשמעות, שמקל על יבואנים חדשים להיכנס לתחום. זה יותר זול, קל וכדאי לייבא ופותח את השוק לתחרות בצורה שתביא להורדת מחירים לצרכן והגדלת המגוון.

אתן כמה דוגמאות למוצרים כאלה – אופניים, מוצרי חשמל, ריהוט, מוצרי בנייה, צעצועים, מזגנים, טיטולים, ציוד לבית ספר, מוצרי מזון כמו פסטה, שימורים, שוקולד וכו'. חלק מההשפעות של הרפורמה היא כניסת רשתות זרות לישראל, למשל אנו כבר רואים של סניפי רשת קרפור גם ליד הבית שלי שנכנסה ישראל, ספאר ועוד רשתות פארם שנמצאים בתהליכי כניסה. להבנתי גם בקרוב תהיה רשימת מוצרים מאוד גדולה בקרפור למשל שהמחירים שלה יירדו – זה טרם קרה אבל זה אמור לקרות, ויצירת תחרות למכון התקנים הישראלי. זה היה מהלך לכניסת מעבדת תקנים בין לאומית שתגביר את התחרות מול מכון התקנים. זה אמור להוזיל את עלות הבדיקות, מביא לשיפור השירות וקיצור זמני המתנה ופישוט תהליכים לצד הרחבת יכולות הבדיקה בישראל.

במקביל לזה הוכן החוק לאיסור פגיעה בייבוא מקביל והובא לקריאה ראשונה בכנסת. החוק נותן כלים לרשות התחרות לפעול כנגד פרקטיקות אנטי תחרותיות של יבואנים ישירים. החוק עבר בקריאה ראשונה קרוב לנפילת הממשלה הקודמת, והממשלה הנוכחית החילה עליו דין רציפות ותביא אותו לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

לגבי ההסתייגויות עצמן שהגשנו, אני קצת חוששת מזה שאנו מביאים פה חוק, שהוא לא באמת עושה את השינוי הגדול שאנו מדברים עליו אלא מעקר את כל הדברים שדיברנו עליהם בממשלה הקודמת ברפורמה ומאוד מצמצם אותם שזה הנושא של צמצום כוח היבואנים הגדולים, נושא של חיזוק ייבוא מקביל וכמובן הצורך בדרישה לשקיפות ליזמים הגדולים לגבי מידע פיננסי, נתונים שיעזרו לנו לקבל מידע על פערי התיווך. אין לנו מושג מה קורה אצלם בעצם.

יש הסדר בחוק התחרות בסעיף 8 שאוסר להקנות הנחה לרשתות השיווק בגלל מוצר אחר, כלומר ניצול כוח היבואן. לא ברור לי עד הסוף, מה ההבדל בין הקיים לבין החוק הזה שאנו מביאים. כלומר עד כמה זה באמת עושה שינוי. בקבוצת ההסתייגויות של סעיף 63 – אני מקריאה את ההסתייגות השמינית – אחרי סעיף קטן (2) יבוא: בסמכות הממונה לדרוש מספק גדול ומקמעונאי גדול כל מידע הנדרש לצורך מילוי תפקידו. וסעיף 11 בסעיף 1 אחרי סעיף ג2 יבוא: ג3, יבואן ישיר שהוא ספק גדול או שצפוי להיות ספק גדול בעקבות חתימה על הסכם עם ספק זר יכלול בהסכם שעניינו ייבוא מוצרים לישראל, סעיף לפיו הספק הזר יאפשר למפיצים שלו במדינות זרות למכור את מוצריו בישראל באופן ישיר או באמצעות אחר. אלה הסעיפים שרציתי לציין אותם במיוחד. תודה.

(היו"ר דוד ביטן, 14:34)
היו"ר דוד ביטן
איזה עוד הסתייגויות יש?
איתי עצמון
הוגשו לפרק הזה גם הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז, גם של חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
לא פה ולא פה.
איתי עצמון
מציע שנעשה את זה לפי סעיפים. לפני סעיף 63 יש הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז. אז צריך להצביע עליהן.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 נמנעים, לא עבר.
איתי עצמון
יש חמש הסתייגויות של המחנה הממלכתי.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי. מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, לא עבר.
איתי עצמון
יש פה 11 הסתייגויות של סיעת יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, 6 נגד. לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגות של חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 נמנעים. לא עברו.
איתי עצמון
קיבלנו באיחור של סיעת רע"מ. 13 הסתייגויות שלהם.
היו"ר דוד ביטן
מקבל. אני לא פורמליסט. מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? רע"מ. מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 לא השתתף. לא עבר.
איתי עצמון
לגבי הסעיף עצמו, סעיף 63, זו הוראת השעה. הוועדה יכולה להצביע על הסעיף.

מי בעד הסעיף בחוק?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
6 בעד, 1נגד. 1 נמנע. הסעיף עבר.
איתי עצמון
הסעיף הבא, סעיף 63א, נוגע להוראת השעה בעניין איסור מיזוג חברות. גם פה קיבלנו הסתייגויות – יש 17 הסתייגויות של סיעת יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
רוצה לנמק? אוקיי. אפשר להצביע?

מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, לא עבר.
איתי עצמון
הסתייגויות של המחנה הממלכתי. חבר הכנסת אלקין נימק.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של המחנה הממלכתי? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, אותה תוצאה. לא עבר.
איתי עצמון
3 הסתייגויות של סיעת חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 נמנע. 1 לא השתתף. לא עבר.
איתי עצמון
הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז, כפי שמופיעות בקובץ.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של אבי מעוז? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 נמנע. לא עבר.
קריאה
אפשר הערה קטנה לגבי סעיף 63?
היו"ר דוד ביטן
לא. נראה לך שמתחילים הכול מאפס? זה הצבעות. נגמר הסיפור.
קריאה
פשוט לא מוגדר יום התחילה.
איתי עצמון
הנוסח הזה לא סופי כפי שיופיע אחר כך ברשומות. הוא יעבור ניסוח אצל הממונה על הנוסח בלשכה המשפטית של הכנסת. הוא כרגע נוסח שמבטא החלטות עקרוניות כפי שקיבלה ועדת הכלכלה בדיונים הקודמים. אז הסירו דאגה מעל ליבכם. נבחן את הנוסח.
גליה ימין
למען בהירות הדברים – יום התחילה הוא יום התחילה של כלל חוק התוכנית הכלכלית.
איתי עצמון
1 ביוני 2023.

הוועדה מצביעה על סעיף 63א, תיקון חוק קידום התחרות בענף המזון, הוראת שעה לעניין איסור מיזוג חברות.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
שני נמנעים. הסעיף עבר.
איתי עצמון
הסעיף הבא, 63ב, הוגשו הסתייגויות של סיעות יש עתיד וחד"ש-תע"ל. יש 3 הסתייגויות של סיעת יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, אותה תוצאה. לא עבר.
איתי עצמון
הסתייגות אחת של סיעת חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 לא השתתף. לא עבר.
איתי עצמון
הוועדה יכולה להצביע על סעיף 63ב. עניינו תחולת הוראת השעה לגבי איסור מיזוג חברות - שהאיסורים שקבועים בחוק המוצע לא יחולו על מיזוג חברות שהוגשה לגביו הודעת מיזוג לפני תחילת החוק. הוגשה הודעת מיזוג לפי חוק התחרות הכלכלה, זה נושא שעלה פה בוועדה. סעיף 63ב.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1, נגד, 1 נמנע, השאר בעד. עבר.
איתי עצמון
הסעיף הבא, סעיף 63ג, נוגע להוראת השעה לעניין הקלה בעניין חנות גדולה. 9 הסתייגויות של סיעת יש עתיד. מופיעות בקובץ שבטאבלטים.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, לא עבר. אני לא חוזר על התוצאות – זה אותן תוצאות.
איתי עצמון
הסתייגות של סיעת המחנה הממלכתי.
היו"ר דוד ביטן
מי בעדן? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, לא עבר.
איתי עצמון
שתי הסתייגויות של סיעת חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 נמנע, 1 לא השתתף. לא עבר.
איתי עצמון
הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 נמנע. לא עבר.
איתי עצמון
סעיף 63ג, הסעיף הבא, לא הוגשו לו הסתייגויות. אפשר להצביע.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד הסעיף בחוק? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 לא השתתפו. הסעיף עבר.
איתי עצמון
אני רואה שבכל זאת הוגשו הסתייגויות – סליחה, סעיף 63ד שעניינו העלאת סכומי העיצומים הכספיים בתחום קידום התחרות בענף המזון. הוגשו שתי הסתייגויות של סיעת יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, לא עבר.
איתי עצמון
הסתייגות אחת של סיעת המחנה הממלכתי.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, לא עבר.
איתי עצמון
אחת של סיעת חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 נמנע, 1 לא משתתף. לא עבר.
איתי עצמון
הסתייגות של חבר הכנסת אבי מעוז.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 לא משתתפים. לא עבר.
איתי עצמון
הוועדה יכולה להצביע על סעיף 63ד, חוק קידום התחרות בענף המזון.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 נגד. 1 לא משתתף. עבר.
איתי עצמון
סעיף 63ה. עניינו דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת. פה יש 6 הסתייגויות של סיעת יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, אותה תוצאה. לא עבר.
איתי עצמון
4 הסתייגויות של סיעת המחנה הממלכתי.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, אותה תוצאה. לא עבר.
איתי עצמון
הסתייגות אחת של סיעת חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 לא השתתפו. לא עבר.
איתי עצמון
הסתייגות של חבר הכנסת אבי מעוז.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 לא השתתפו. לא עבר. הגיש הרבה הסתייגויות.
סימון מושיאשוילי (ש"ס)
אולי ההסתייגות צודקת?
היו"ר דוד ביטן
הוא לא מנמק. אם היו באים לפה, ומציגים שינויים, היינו מקבלים. שלי, נכון? מגישים בשביל ההגשה. אני לא מתלונן על זה. אנשים יכולים להגיש בשביל זכות דיבור, לפיליבסטר. זה מותר. גם אנחנו עשינו את זה. אין לי תלונות.
איתי עצמון
הוועדה מתבקשת להצביע על סעיף 63ה, דיווח לכנסת, לוועדת הכלכלה.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 לא משתתף. עבר.
איתי עצמון
הסעיף האחרון, עניינו הארכת הוראות השעה. יש 5 הסתייגויות של יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של יש עתיד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, אותה תוצאה. לא עבר.
איתי עצמון
3 הסתייגויות של המחנה הממלכתי.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, אותה תוצאה. לא עבר.
איתי עצמון
שתי הסתייגויות של חד"ש-תע"ל.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
אותה תוצאה. לא עבר.
איתי עצמון
3 הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של אבי מעוז? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 לא השתתפו. לא עבר.
איתי עצמון
הוועדה עכשיו תוכל להצביע על סעיף 64. מדובר על הארכת תוקף הוראות השעה.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 נמנע, 1 לא משתתפת.

אני מגיש רביזיה.
איתי עצמון
הרביזיה תידון בהמשך.

עכשיו רביזיה על החוקים האחרים. מי שהגיש את הרביזיה איננו. אני מאמץ את הרביזיה. נדון בה. מה שהוא הגיש אני מאמץ.
איתי עצמון
הרביזיה הוגשה גם על התיקונים לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב וגם על הצבעת הוועדה לגבי אישור התיקונים לחוק המים ולחוק הרישוי. המחנה הממלכתי.
היו"ר דוד ביטן
למרות שהגשתי רביזיה, אני מאמץ – אני מעלה להצבעה את הבקשה לרביזיה של אלקין שאימצתי אותה לצורך העניין, פרק כ"ה.

מי בעד קבלת הרביזיה? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, הרביזיה לא התקבלה. אותה תוצאה.
איתי עצמון
היו הסתייגויות של המחנה הממלכתי לגבי תיקון חוק הרישוי, שירותים ומקצועות בענף הרכב, ולגבי אישור הוועדה ביחס לסעיפים 95 ו-96 בפרק כ"ה.
היו"ר דוד ביטן
רבותיי, מי נגד קבלת הרביזיה הראשונה, סעיף 95? מי נמנע? מי בעד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, השאר נגד. הרביזיה לא עברה.

הצבעה השנייה, רביזיה נוספת, סעיפים 96, 96א, התיקון לחוק שירותים ומקצועות בענף הרכב. מי בעד הרביזיה? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, לא עבר. אותה תוצאה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:50.

קוד המקור של הנתונים