ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 07/05/2023

פרק כ"ה (שונות) למעט סעיפים 96(2) ו-97 - תיקון חוק המים וחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת33
ועדת הכלכלה
07/05/2023


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 93
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ט"ז באייר התשפ"ג (07 במאי 2023), שעה 12:30
סדר היום
פרק כ"ה (שונות) למעט סעיפים 96(2) ו-97 - תיקון חוק המים וחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
דן אילוז
זאב אלקין
אליהו ברוכי
ששון גואטה
שלום דנינו
בועז טופורובסקי
אוהד טל
סימון מושיאשוילי
שלי טל מירון
אריאל קלנר
חברי הכנסת
חילי טרופר
ארז מלול
מוזמנים
אורי כץ - עורך דין בלשכה המשפטית, משרד האוצר

יריב גבאי - מנהל מינהל הרכב הממשלתי, משרד האוצר

דוד טמיר - לשכה משפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבי סלונים - יועץ משפטי, רשות המים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


פרק כ"ה (שונות) למעט סעיפים 96(2) ו-97 - תיקון חוק המים וחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר דוד ביטן
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הנושא על סדר-היום: פרק כ"ה (שונות) למעט סעיפים 96(2) ו-97 - תיקון חוק המים וחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023.
איתי עצמון
אני מציע, נציגי משרדי הממשלה, תזכירו במילה לגבי כל אחד מהנושאים. שני חלקים - התיקון של חוק המים, לאחר מכן התיקון של חוק הרישוי. זה הכול בפרק אחד.
היו"ר דוד ביטן
נתחיל במים, בבקשה.
איתי עצמון
יש כאן תיקון שהוחלט עליו, הובא כנוסח לדיון היה לפני כשבוע, אבל לא שונה משהו בדיון עצמו.
אבי סלונים
בוקר טוב. התיקון לחוק נוגע בעיקרו לביטול הסנקציה הפלילית על סעיפי חוק מסוימים, סעיף 23 שקובע תנאים ברשיון, ובנוסף לו, הבהרה, שכללים, שנוגעים לתנאים ברשיון, שמתייחסים לניתוקי מים, יבואו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת כפי שנעשה עם אותם כללים שנוגעים לתאגידי מים וביוב, כפי שנעשה עם כללים שנוגעים לחברת מקורות, וכפי שנעשה בעבר, עוד לפני התיקון הזה, עם הכללים שכבר הגיעו לאישור ועדת הכלכלה בנוגע לניתוק מים של ספקים.
איתי עצמון
בעניין זה כפי שאמרתי לא היה שינוי לעומת הנוסח שפורסם בדיון בשבוע שעבר.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אין לנו הרבה הסתייגויות לסעיף הזה – הגשנו רק שתיים.
היו"ר דוד ביטן
אתה רוצה להעיר משהו?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא לגבי הסעיף.
איתי עצמון
לנושא של חוק המים לא ראיתי הסתייגויות שלכם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הגשנו.
איתי עצמון
יש בקובץ ההסתייגויות שאני קיבלתי, הסתייגויות של סיעת יש עתיד ושל רע"ם. לשירותים לרכב ראיתי.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה. נתייחס לזה כאילו הוגש. לא עושים פרוצדורה. אבל הסתייגויות אמיתיות? שכדאי לדבר עליה? אם זה מהותי – מהותי או לא מהותי? אם מהותי, אז תסביר לנו. אולי אתה צודק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה בסוף יהיה מהותי.
איתי עצמון
אתה צודק, זה הוגש. זה עם הרכב.

לא צריך להקריא את הסעיף.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מורידים את הסנקציה של הענישה הפלילית.
איתי עצמון
העיצומים הכספיים נותרים, והוסיפו את זה של ועדת הכלכלה. כי אם מסירים את הפליליות, אין חובה להביא לאישור ועדת הכלכלה את הכללים. לכן קבענו אישור מהותי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז למעשה עד שהכללים לא יאושרו מחדש בוועדת הכלכלה, יישאר המצב הישן.
איתי עצמון
לא. יש היום כללים בנושא ניתוקי מים, גם לפי חוק המים וגם לפי חוק תאגידי מים וביוב. הנפקות כאן היא שברגע שמסירים את הפליליות מהכללים לפי סעיף 23, אם לא היינו כותבים דבר, הכללים בנושא ניתוקי מים לפי סעיף 23 לא היו מגיעים לאישור ועדת הכלכלה כי כבר אין חובה להביאם לפי סעיף 2ב לחוק העונשין. לכן קבענו כאן באופן ספציפי אישור מהותי של ועדת הכלכלה. זה לא היה בחוק המקורי. הוספנו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מה קורה ברגע שהחוק מאושר?
איתי עצמון
ברגע שהחוק יאושר מועצת רשות המים תוכל לקבוע כללים לפי סעיף 23 בכל מיני נושאים נוספים למעט ניתוקי מים בלי אישור ועדה. ניתוק מים חייבים להגיע לכאן. ניתוק או צמצום.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
עד שלא הגיעו לכאן, מה קורה? הכללים הנוכחיים בתוקף?
היו"ר דוד ביטן
תוך כמה זמן יבואו הכללים לדעתכם? כללים חדשים?
אבי סלונים
אין תוכנית אופרטיבית לשנות את הכללים. הם עובדים מצוין.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אם ירצו לשנות בנושא הזה – יצטרכו לבוא. ורק בנושא הזה. אם הם ירצו לשנות בנושאים אחרים, לא יצטרכו לבוא לפה. הם מקבלים פה שחרור מוועדת כלכלה, מאוד משמעותי.
איתי עצמון
נכון. למרות שעד היום לא הגיעו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בגלל הצד הפלילי כל שינוי בכללים דרש שינוי בוועדת הכלכלה. עכשיו הוועדה מוותרת על סמכותה ברוב מוחלט של נושאים ורק בנושאים של ניתוק או צמצום אומרת: תבואו אליי. כל שינוי שירצו להכניס לכללים מרגע זה והלאה – הם לא עוברים דרך הוועדה. תששוב אם אתה רוצה לוותר על זה בכזו קלות.
היו"ר דוד ביטן
אין לי בעיה. כל הנושא שכל דבר צריך לבוא לפה זה טוב אבל יש מצבים – תראה על מה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
באילו נושאים הכללים האלה עוסקים?
אבי סלונים
הכללים האלה עוסקים בעיקרם באמות מידה לשירות ואמות מידה הנדסיות הן בנוגע לספקי מים, כללים לפי סעיף 23. כבר נקבעו כללים בעבר, והכנסת לא סברה בעבר- - -
היו"ר דוד ביטן
הוא אומר: אם את רוצה לתקן – אתה כבר לא צריך לבוא אליי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
תביא דוגמאות לנושאים שלא יהיה צורך לבוא לוועדת הכלכלה.
אבי סלונים
נושא שנוגע לאמות מידה הנדסיות, כלומר באיזו נקודת חיבור ספק אחד צריך להביא לספ אחר את המים, מה הספיקות או הלחצים בהם הוא צריך להביא את המים, אילו דיווחים הם צריכים לעשות אחד לשני ולרשות המים וכו'. גם נושאים שנוגעים לאמות מידה לשירות, כלומר כמה נקודות שירות לקהל- - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
יש אמות מידה של רשות המים בשירות, שמחייבים גם את תאגידי מים וכו'.
אבי סלונים
זה לא נוגע לתאגידי מים אבל יש לנו סטים דומים לתאגידי מים וביוב ולספקי מים. חוק המים מתייחס רק לספקי מים, לא לתאגידי מים וביוב, אבל בעיקרון מדובר באותן הוראות. אגב בנושא תאגידי מים וביוב לא נדרש- -
היו"ר דוד ביטן
הנושא הזה לא כל כך חשוב שיבוא אלינו.
אבי סלונים
זה נושא מאוד מקצועי. זה משהו שמעולם לא עלה. הייתה איזו פרשנות של החוק שבעקבותיה אמרה: יש פה אולי שאלה אם הנושאים הללו צריכים להגיע לוועדת הכלכלה מכוח החוק. מהותית, אנו לא סוברים שנכון שתהיה סנקציה פלילית על אותן הוראות. ככל שספק מפר את הוראות הרשיון שלו, להגיד שהוא פושע או עבריין אני לא חושב שזה נכון. דרך הנכונה להתנהל במקרים כאלה היא באמצעות המינהליים שיש לנו דהיינו עיצומים כספיים, לא לתת רשיון לאותו בעל רשיון או במקרים ממש קיצוניים אף לאחת לו את הזכות לטפל בצרכנים שלו.
היו"ר דוד ביטן
אין פה דיונים עכשיו.
ירון סולומון
מילה אחת – רק לחשוב שבתנאים ברשיון יש רשימה ארוכה מאוד של נושאים ואני לא חושב שוועדת הכלכלה צריכה לוותר על הזכות שלה לפקח על רשות המים. זו רשות עצמאית לחלוטין. היא עושה מה שהיא רוצה. לטוב או לרע.
היו"ר דוד ביטן
בנושאים הטכניים האלה אין לי בעיה לוותר.
ירון סולומון
זה לא רק טכני, אדוני היושב-ראש. גם דברים אחרים.
היו"ר דוד ביטן
רוצה לנמק את ההסתייגויות? בבקשה. כמה זמן אתה צריך לנימוק? דבר, סביר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ההסתייגות הראשונה שהגשנו זה דווקא בנושאים שכן זה אמור לבוא לכאן לוועדה, נושאים שמתייחסים להפסקה או צמצום אספקת המים לצרכן. ביקשנו להכניס פה תחנה נוספת לפני שזה יבוא לוועדת הכלכלה - קבינט כלכלי חברתי. ההסבר הוא מאוד ברור. הרי למה ביקשת להביא את זה כאן לוועדה? כי זה נושאים שהם בעלי משמעות כלפי האזרח וכלפי הצרכן ולכן אמרת: בנושאים האלה אני לא רוצה לוותר על הסמכות שיש לוועדה. אם פתאום רשות המים תחמיר פה עם הכללים או להפך תקל על עצמה בניתוקים אני לא רוצה שזה לא יעבור ביקורת של נבחרי ציבור בהקשר הזה. היות שכל הנושא של ניהול המים הוא אירוע רב משרדי – רשות המים מנוהלת על ידי מועצת רשות המים שמיוצגים בה מספר משרדי ממשלה – זה לא אירוע של משרד אחד, משרד אנרגיה – זה מאוד שונה בהשוואה למשרדים אחרים, אני חושב שלפני שרצים לכנסת ומבקשים שינוי, בדיוק מהנימוק שציינת- -
היו"ר דוד ביטן
אז אתה לא מסתפק בוועדת הכלכלה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הממשלה, במקום שתעסיק את הכנסת, קודם תחליט שהיא רוצה את זה. אחרת רשות המים תבוא לפה, פתאום יתברר שרוב סיעות הקואליציה מתנגדות לזה בכלל ולא היה צורך להטריח את ועדת הכלכלה.
היו"ר דוד ביטן
אז בכל מקום שאנו רוצים ועדת הכלכלה להתעסק?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא בכל מקום. אם מכל הנושאים בחרת דווקא בנושא הזה- -
היו"ר דוד ביטן
אמרתי שזה נושא שאנו צריכים להסתכל עליו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני חושב שצריך פה בדיקה ששרי ממשלה מסכימים לו, והקבינט החברתי כלכלי יכול להיות בהחלט אינסטנציה נכונה לאשר את זה טרם הגעת האירוע הזה לכאן.

במקרה השני אנו בכלל לא אוהבים רעיון של הפסקה של הנגשת המים ולכן הצענו לתקן את זה רק לנושאי הצמצום, כדי להימנע מניתוקי מים באופן כללי. למחוק את המילה הפסקה – להשאיר רק את הצמצום.
איתי עצמון
אבל אז זה אומר שרק הכללים בנושא צמצום יגיעו לאישור ועדת הכלכלה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא. המטרה שלנו היא למנוע בכלל את אופציית הניתוק ככזה.
איתי עצמון
התיקון שכתוב כאן מתייחס לכך שככל שיש כללים לפי סעיף קטן (ב) שיש בהם התייחסות להפסקה או צמצום של אספקת מים - ויש היום כללים כאלה – הם נקבעו ב-2017, שנוגעים לצרכן הקצה- -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
למרות שמי שמבצע את הניתוק זה התאגיד.
איתי עצמון
אבל יש שם מנגנון שלם של היוועצות ויש כלל שקובע שלא יהיה ניתוק של אספקת מים אלא בהתקיים תנאים שקבועים בכללים. יש הרבה מאוד תנאים וכללים לגבי ניתוק. לא אכנס אליהם כאן. בכל מקרה, הסעיף שכרגע מוצע כאן אומר שלגבי הכללים האלה, שהובאו מכוח הסעיף הכללי, 23, ככל שהם מתייחסים להפסקה או צמצום- - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מבין מה אתה אומר. אז הפתרון לכך אולי כזה – שאכן כפי שכתוב כאן, זה ידרוש אישור ועדת הכלכלה, לצורך התיקונים בנושא ניתוק בשונה מצמצום, אנו מבקשים רוב של שני שליש חברי ועדת הכלכלה ואז זה ייתן את מה שאני מחפש. בעקבות ההערה של היועץ המשפטי אני מתקן טיפה את ההסתייגות. כל עוד הכללים נוגעים לניתוק, זה ידרוש רוב של שני שליש חברי ועדה כדי לאשר. כך זה ייתן מענה למה שאני מחפש.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. זה התיקון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
שתי ההסתייגויות הן בשם קבוצת המחנה הממלכתי.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגות הראשונה? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 5 נגד. ההסתייגות לא עברה.

מי בעד ההסתייגות השנייה? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
2 בעד, 7 נגד. ההסתייגות לא עברה.
איתי עצמון
בנוסף הוגשו 45 הסתייגויות של סיעת יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה. אתה רוצה לנמק, או מוותר ונצביע?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
נצביע.
היו"ר דוד ביטן
נצביע אחד-אחד? תנמק.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אלקין, אם אתה רוצה, אתה יכול לנמק במקומי. אתה מבין בזה יותר ממני.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה של הסיעה שלך.
היו"ר דוד ביטן
רוצה לנמק?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בסדר, תמשיך.
איתי עצמון
במקרה הזה אפשר להצביע ביחד או במקבצים.
היו"ר דוד ביטן
נצביע מקבצים. מי בעד ההסתייגויות 1 עד 3?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 7 נגד. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
4 עד 15.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות 4 עד 15?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 7 נגד. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
16 עד 21.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 7 נגד. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
22 ו-23.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 7 נגד. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
24 עד 30.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 7 נגד. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
31 ו-32.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 7 נגד. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
33 עד 36.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 7 נגד. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
37 עד 45, עד הסוף.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
3 בעד, 7 נגד. ההסתייגויות לא עברו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רביזיות על כולן כמובן.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. אין בעיה. עוד חצי שעה. סיעת רע"ם לא פה. הם רוצים רק לדבר. מאשר להם. זה לא משנה כי יש תקנה 98.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של רע"ם? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
ההסתייגויות שלהם לא עברו.
איתי עצמון
חד"ש-תע"ל הגישו גם ארבע הסתייגויות. רק לזה יש 4 הסתייגויות שלהם, לנושא תיקון חוק המים.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
ההסתייגויות לא עברו.

סעיף 95 להצעת חוק התוכנית הכלכלה, תיקון חוק מים.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 נגד, 2 נמנעים, 7 בעד. יש רביזיה. בסדר, עוד חצי שעה. 13:32.
איתי עצמון
עכשיו עוד סעיף שכלול בפרק השונות בהצעת חוק התוכנית הכלכלית.
אורי כץ
שלום, אציג בקצרה ואם צריך להעמיק במשהו – אפשר. התיקון שאנו מציעים כעת יאפשר לחשב הכללי במשרד האוצר בהיותו ממונה על הרכש הממשלתי לייבא כלי רכב בעצמו לצורך שימוש הממשלה ויחידות הסמך השונות. כיום יש סמכות כזו בחוק למדינה לייבא אבל היא מוגבלת בכמה תנאים שהלכה למעשה הופכים אותה לאות מתה ולא ניתן לעשות בה שימוש. האפשרות הזו תאפשר גם להגדיל את מגוון כלי הרכב המיובאים, כלומר אפשר יהיה לרכוש כלי רכב לשימוש המדינה ומוסדותיה גם אם אינם מיובאים על ידי יבואן מקומי וגם תאפשר לשמור על כספי ציבור בכך ש- - - ישירות מיצרן בחו"ל שלא דרך היבואן בארץ.
היו"ר דוד ביטן
הוספנו פה הוראת שעה כדי לבדוק מה השפעת העניין הזה על השוק הפרטי, ולכן הגבלנו את זה בזמן.
איתי עצמון
אקרא את הנוסח.

96. תיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. בחוק רישוי שירותים ומקצועות הענף הרכב, התשע"ו-2016 – להלן – חוק רישוי שירותים – (1) בסעיף 31, במקום פסקה (4) יבוא: (4) החשב הכללי במשרד האוצר או עובד שהוא מינה לכך, ובלבד שהרכב מיועד לשימוש במשרד ממשלתי או ביחידות סמך שלו. השר רשאי לקבוע תנאים לייבוא רכב לפי פסקה זו, לגבי רכב מתוצר שאינו מיובא על ידי יבואן ישיר.

הסעיף הבא הוא סעיף הוראת השעה, 96א - כמובן נמספר אותו במספור שוטף לאחר מכן. (א) הוראות סעיף 31(א)(4) לחוק רישוי שירותים, כנוסחו בסעיף 96 לחוק זה, יעמדו בתוקפן לתקופה של ארבע שנים מיום התחילה.

(ב) שר התחבורה והבטיחות בדרכים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בתקופה אחת של ארבע שנים.

צריך להיות עד ארבע שנים או אתם מבקשים ארבע שנים בדיוק?
היו"ר דוד ביטן
עד ארבע שנים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז יש פה תיקון בסוף ממש – עד. הגשנו 12 הסתייגויות לסעיף הזה.
איתי עצמון
יש קובץ. הכנו קובץ שמרכז את ההסתייגויות, הוא אמור להיות בטאבלטים של חברי הכנסת. נעבור להסתייגויות לפי הסדר, של יש עתיד.
היו"ר דוד ביטן
בבקשה, ארבעים הסתייגויות, יש עתיד. כמה זמן אתה צריך לנמק?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שעה.
היו"ר דוד ביטן
יש לך רבע שעה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
איך ארבעים הסתייגויות ברבע שעה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
נתחיל. לפי התיקון המוצע הרעיון הוא שבסופו של דבר המדינה תוכל לייבא רכב באופן עצמאי וסוג של להתחרות עם היבואנים, הגדולים והקטנים. כלומר להשיג דגמים שהם לא מייבאים לארץ וכל מיני דברים שהיום מונעים – כל מיני הוראות מונעות מהמדינה. כך שאם יש דגם שהיבואן לא מביא לארץ, המדינה לא יכולה להביא אותו. דגם שהיבואן לא מציג במכרזי ליסינג, היא לא יכולה להביא אותו. זה מהלך מעניין.
היו"ר דוד ביטן
יש פה בעיות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כן, גם יש בעיות שמביאים את זה לחוק ההסדרים. אני לא בטוח שזה כזה נושא חוק ההסדרים על התקציב אבל יש מספר הסתייגויות. הראשונה אומרת שלפני סעיף 1 להצעת חוק יבוא סעיף מטרה ולשונו: מטרת החוק הינה הרחבת האפשרות של הממשלה לקניית רכבים לצי הרכב הממשלתי באמצעות ייבוא עצמי של כלי רכב. אני בעד שקיפות, ואם רוצים לעשות כזה דבר ראוי להסביר שזו. הרעיון הוא לחסוך למדינה ופשוט להסביר שהמדינה הופכת להיות יבואן. אם יש למדינה בערך 2,300 רכבים מדי שנה שהיא רוכשת, זה חתיכת גודל. זה שווה ערך ליבואן בינוני. יש יבואן זעיר?
דוד טמיר
יש יבואן ישיר, עקיף וזעיר. זעיר זה עד 20 רכבים- - -
היו"ר דוד ביטן
יהיו להם הרבה בעיות עם הייבוא הזה. אני לא יודע מה היצרן ימכור להם בכלל כי יש לו הסכמים. אבל נראה מה יהיה עם זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
היום יש להם בעיה לקנות טסלות כי אין להם יבואן. כל מיני דברים כאלה.
היו"ר דוד ביטן
הם מפרסמים מכרז. רק מי שמשתתף במכרז, רק הדגמים שמציע אפשר לקנות.
שלום דנינו (הליכוד)
דווקא המקרה של טסלה הם יכולים לקנות באופן חופשי בלי בעיה, להזמין באינטרנט. אסור להם.
היו"ר דוד ביטן
אתם צריכים מכרז איך שלא יהיה. ניקח דוגמה שהיצרנים מחו"ל לא מגישים הצעה. איך תקנו? לא משנה. בוא נראה איך זה מתבצע.
שלום דנינו (הליכוד)
לקואליציה מותר להשיג השגה?
היו"ר דוד ביטן
מותר, אבל אל תגיש השגה. אמרנו להם מה הבעיות ורק בגלל שזה נותן חיסכון לתקציב המדינה – מצד אחד. מצד שני, היבואנים זה גוף גדול מדי. הם לא צריכים הגנה מאתנו. על סמך זה הסכמנו לחוק הזה והגבלנו אותו בתקופה, כי יש המון בעיות פה. הם לא ייצאו מזה בקלות. נראה איך זה מתפתח.
שלום דנינו (הליכוד)
סליחה שאני מטריח אתכם שוב בדיון כי פעם קודמת קשקשנו הרבה אבל חשבתי שוב אחרי הדיון, מה אנחנו בכל זאת יכולים לעשות, אולי שהחוק הזה, הפעלתו תהיה באישור שר הכלכלה ואולי עד אז הם יגישו גם תזכיר כלכלי?
היו"ר דוד ביטן
עזוב את זה.
שלום דנינו (הליכוד)
עזבתי. אני מכבד את היושב-ראש. לא את החוק.
היו"ר דוד ביטן
נראה איך זה מתפתח להם. עדיין אתם חייבים מכרז, נכון? ואם אף יצרן בגלל הסכמי בלעדיות לא יגיש?
שלום דנינו (הליכוד)
אם דוד מבקש ממני, אז אני יורד. כי יש בזה אלמנט של הלאמה של זכויות של יבואנים. ואם יהיה ריקול אז ממשלת ישראל תהיה אחראית על ריקול של רכבים? זה כל כך בעייתי שהרמתי ידיים.
היו"ר דוד ביטן
עזוב את זה. לכן עשינו את זה הוראת שעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל המדינה אומרת שהיא רוצה לחסוך כסף. קשה לנו להתווכח איתה.
היו"ר דוד ביטן
אם הם יצליחו זה חוסך כסף כי מדובר ב-5,000 מכוניות בשנה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
רק אומר – קצת מוזר לי שזה מגיע בחוק ההסדרים. נראה לי שיש כאן דברים יותר גדולים.
היו"ר דוד ביטן
אני חושב שזה כי אנו כבר במאי ויעשו חוק אז נפסיד את השנה הזו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חוק ההסדרים הוא קיצור להרבה דברים. שוב, זה יכול להיות פתח לעוד הרבה מאד רכש שעושה המדינה שהם יגידו: לא צריך את היבואנים.
היו"ר דוד ביטן
מה הם יכולים להביא? מכונות כביסה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
פתאום שר הכלכלה אומר: אני אראה לכם איך אני מוריד מחירים – קרפור? אני מקים ישראל פור, אני מקים- -
היו"ר דוד ביטן
אם זה יוריד את המחירים בשוק- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לכן מעניין אותי.

הסתייגות הצבעה?
היו"ר דוד ביטן
לא. נמק את כולם. נצביע על הכול יחד.
שלום דנינו (הליכוד)
הנימוק הראשי מתאים לכל הסעיפים.
היו"ר דוד ביטן
רבע שעה על הכול. תקרא את ההסתייגויות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
בסעיף 91 – יימחקו המילים: או עובד שהוא מינה לכך.

למה או עובד – החשב הכללי יכול למנות כל עובד שהוא רוצה?
אורי כץ
עובד של החשב הכללי. הכוונה היא שזה יהיה מנהל מינהל הרכב. היום החוק קובע שמינהל הרכש הממשלתי יכול לייבא. חשבנו שלא נכון לנקוט בגוף עצמו בתוך הממשלה. רק מינהל הרכש לא עוסק בייבוא כלי רכב – לזה יש מינהל הרכב, וגם כי יכול להיות שבעתיד יהיו שינויים ארגוניים כאלה ואחרים. אבל המהות זה החשב הכללי. הוא אחראי על הרכש.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אין בעיה. אני רוצה לוודא רק שעובד תחת החשב הכללי. כדי שלא יגיד: אני ממנה עובד במשרד המים, למשל.
אורי כץ
הכוונה, עובד באגף החשב הכללי.
היו"ר דוד ביטן
זה לא כתוב בחוק. כתוב שהוא מינה. יש הבהרה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יש הוראה כזאת? אם החוק קובע ככה והחשב הכללי מחליט למנות עובד כנסת?
אורי כץ
בדברי ההסבר כן מובהר. הכוונה, עובד של החשב הכללי. בדברי ההסבר כתוב מפורשות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל הרבה פעמים רואים דברי הסבר- - -
אורי כץ
נכון, זה רק כלי לפרשנות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני מניח שהחשב הכללי לא ימנה מישהו שלא תחתיו.
אורי כץ
אפשר לחדד את הנוסח – עובד מטעמו או משהו כזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
עובד שמינה לכך. אם הם יקבלו את ההסתייגות, זה בסדר. תודה על הרצינות של התשובה. ברצינות אני אומר תודה.

כמה רכבים אנחנו מדברים? 2,500 זה המקסימום אבל כמה אתם רוצים להתחיל? יש לי הסתייגות שאומרת לא יותר ממאה רכבים בשביל הפילוט.
יריב גבאי
אנחנו כרגע עוד לא יודעים. כנראה נלך, בעקבות מה שנאמר פה בפעם הקודמת וגם אנחנו אמרנו שניקח לתשומת ליבנו, נתחיל במשהו קטן כדי לראות את ההשפעה וכו'.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
האם יש כוונה להשתמש בסמכות הזו, בהנחה שנקבל את ההצעה הזו כדי לרכוש רכבים ירוקים יותר, חשמליים, היברידיים וכו'?
יריב גבאי
אנו כבר היום תחת החלטת ממשלה שמ-2022 אנחנו רוכשים רכבי נוסעים היברידיים בלבד ומ-2025 אנו רוכשים רכבי נוסעים חשמליים.
היו"ר דוד ביטן
זה חצי חצי. החשמל נטען עם המנוע ואז לא צריך – גם הדלק פחות והוא גם טוען את החשמל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
האם זה מאפשר לכם לייבא מכל יצרן בעולם בהנחה שעומד בתקינה האירופאית? כלומר לצורך העניין, הם לא יהיו חייבים מכרז. הם יוכלו לפנות לבקשה להציע הצעות.
אורי כץ
אני רוצה לתת הקשר. פה אנו רואים רק את התיקון של סעיף קטן (4) אבל כל סעיף 31 מאפשר לשר התחבורה לתת רשיונות לגופים מסוימים לייבא כלי רכב בתנאים מסוימים שיקבע. ודאי שהתנאים שמשרד התחבורה יקבע הם שזה עומד בכל הוראות התקינה הרלוונטיים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
וזה יאפשר לכם לבוא ליבואנים ישירים ולהגיד להם: או תציעו או הדגם הזה או נפנה ישר ליצרן?
יריב גבאי
אסור לנו לעשות דבר כזה. אנחנו עובדים תחת חוק חובת מכרזים ונפרסם בדיוק מה שכבוד היושב-ראש אמר – נפרסם מכרז, ובהתאם אליו, כפי שאנו עושים היום. מי שיחליט לגשת, יגיש.
אורי כץ
זה ירחיב את מספר השחקנים שיכולים לתת מענה למכרזים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני מבין אבל אם לצרוך העניין יש יצרן שלא רוצה לגשת למכרזים שלכם?
היו"ר דוד ביטן
זה לא משנה כי עושים תקנה 98 לתקנון. בכל מקרה זה תקציב ולכן זה לא משנה כמה מגישים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
שאלה אחרונה. אם לצורך העניין לא ניגשים אליכם במכרזים, איזה יתרון זה נותן לכם? אם אתם לא יכולים לבד לבדוק?
יריב גבאי
בפרסום המכרז אתה פונה לכל מי שאתה מפרסם את זה אליו, ואז הוא יכול לבחור אם הוא ניגש או לא, גם אם אתה מוגבל ליבואנים בארץ וגם אם פותחים לך את הדלת, מה שאנו מבקשים היום, ליצרנים בחו"ל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
נניח שזה עובר, ויבואן של חברה מסוימת בארץ, אתם פונים אליו, ואתם פונים ליצרנית של אותה חברה. אתם תלויים ברצון הטוב של אותה יצרנית לגשת, להוציא את טפסי המכרז, לגשת, ורוב הסיכויים שלא תעשה את זה בלי שיבואן ייתן לזה גב.
יריב גבאי
היום מה שמקובל במקבילים שלי במדינות ה-OECD זה שהם מפרסמים ועובדים לרוב עם יצרנים או דילרים, כך שמהבחינה הזו זה הנוהג. כמובן זה להחלטתם כפי שאמרתי בישיבה הקודמת, שיש גם יבואנים בארץ שמחליטים לא לגשת למכרזים שלנו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אם אני דילר בארצות הברית, אוכל לגשת למכרז שתפרסמו 24/7?
אורי כץ
הכוונה לאפשר לנו את האפשרות הזאת, כי היום האפשרות הזו חסומה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני באמת מתעניין. ניסיון מעניין.
אורי כץ
זו הכוונה, שבמכרזים שלנו אנו מגדילים את היצע השחקנים שיכולים לגשת כדי שנוכל לקבל מחירים יותר טובים. אלה תכליות של מכרז.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה יפה. זה הסתכלות על ישראל כמו על מטרופולין. יפה. סיימתי.
היו"ר דוד ביטן
תודה רבה. כל הכבוד לבועז שצמצם לנו את הזמן.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
האירוע הזה מאוד מעניין.
היו"ר דוד ביטן
אמרתי – יש המנון בעיות שהעלינו להם. לדעתי יהיה להם קשה מאוד לבצע, אבל שיתחילו ונראה מה המצב. בבקשה, כבוד היועץ המשפטי.
איתי עצמון
ההסתייגות הראשונה היא סעיף מטרה. צריך להצביע עליה בנפרד.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 4. נגד – 7. ההסתייגות לא עברה.
איתי עצמון
הסתייגויות 2 עד 4.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 4. נגד – 7. לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגויות מס' 5.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 4. נגד – 7. לא עברה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אולי שווה דיווח על התקדמות של זה. לא עכשיו. עוד חצי שנה או משהו.
היו"ר דוד ביטן
לא צריך בחוק. אפשר לעשות ישיבה ולבקש. עוד שנה ניזום, ונראה מה ההתקדמות. גברתי המנהלת, תרשמי את זה.
איתי עצמון
יש פה כמה הסתייגויות שיכול להיות חלופיות. 6 עד 27.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד 6 עד 27? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 4. נגד – 7. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
28 עד 33.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 4. נגד – 7. לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגות 34.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 4. נגד – 7. לא עברה.
איתי עצמון
35 עד 40.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 4. נגד – 7. לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגויות לסעיף 96(1) של המחנה הממלכתי.
היו"ר דוד ביטן
תנמק, עשר דקות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
איך עשר?
היו"ר דוד ביטן
קח יותר. אתה אוהב לנמק. רבע שעה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
איך רבע שעה?
היו"ר דוד ביטן
12 דקות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אנחנו רק בהסתייגויות ל-96(1).
היו"ר דוד ביטן
דבר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ההסתייגות הראשונה לסעיף 96(1), אנו מציעים כאן שבסופו של דבר מי שיהיה רשאי לקבוע את התנאים זה המנכ"ל ולא השר. זו ההסתייגות הראשונה. אני חושב שההסבר הברור. בהסתייגות השנייה אנו מציעים, שההחלטה תהיה לא של החשב הכללי במשרד האוצר או עובד שמינה לכך אלא של החשב הכללי במשרד האוצר בהחלטה משותפת עם מינהל הרכש הממשלתי כי כיום זה הסמכות של מינהל הרכש, אם אני זוכר נכון.
אורי כץ
אבל מינהל הרכש כפוף לחשב הכללי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל אתם מעלים את זה פה לחשב. יכולתם להשאיר את זה.
אורי כץ
הכוונה הייתה להעביר את זה למינהל הרכב כי מינהל הרכש כלל לא עוסק בייבוא כלי רכב לכן מבחינתנו זו טעות בחוק שזה מופנה למינהל - לכן לא הפעלנו את הסעיף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אנו מציעים להשאיר אותו עדיין בתמונה. זה ההסתייגות השנייה. ההסתייגות השלישית קשורה לייעוד של הרכב – היא עוקצנית, זה ברור – התוספת שהרכב לא ישמש את בעליו בימי שבת וחג. הסוגיה הידועה.
היו"ר דוד ביטן
אתה בעד שמירת השבת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ודאי. זה מה שזה מבטיח.
שלום דנינו (הליכוד)
ואם הסוללה תהיה אוגרת חשמל וכשרה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אם תשכנע את השותפים הקואליציוניים שלך במקרים כאלה לאפשר גם שימוש בתחבורה ציבורית, בהחלט. אני מאחל לך הצלחה. אנו בעד שתהיה אחידות בין השימוש של אנשי ממשלה ברכבים ממשלתיים לשימוש בתחבורה ציבורית. אין סיבה שלאנשי ממשלה יהיה אישור ברכבים ממשלתיים לחלל את השבת והציבור שאינו עובדי ממשלה או לא שרים וכו', לא תהיה לו יכולת תחבורתית. צריך שוויון.
היו"ר דוד ביטן
אתה לא בעד. בגלל שאתה נגד, אתה בעד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
שוויון לכולם. אתה נגד שוויון לכולם?
היו"ר דוד ביטן
אבל אנשים משלמים על הרכב. זה לא בחינם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
גם תחבורה ציבורית משלמים.
היו"ר דוד ביטן
אתה משלם על הרכב במשכורת. אם זה שוויון, שוויון. אם משלם – מגיע לו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל זה לא רכב פרטי.
היו"ר דוד ביטן
עדיין משלם על זה מלא.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא. משלם זקיפת הטבה. לא משלם מלא. כמו כל אחד מאתנו, הוא משלם זקיפת הטבה – זה רק מיסוי על ההטבה שמקבל אבל הבעלים- - -

אפשר לעשות לפני כל הצבעה התייעצות סיעתית.
היו"ר דוד ביטן
בחיים לא היה ככה. אפשר על כל ההסתייגויות. רק לפני כלל ההצבעות שלו. לא יכול כל הצבעה בנפרד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
תיאורטית כן. אני לא אשתמש בזה.
היו"ר דוד ביטן
זה לא נכון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה ההנחיות של הייעוץ המשפטי. כך שגית הפיצה. נכון, איתי?
איתי עצמון
בפרט לפני הצבעה. לא אחרי. היו מקרים גם שביקשו אחרי לדאבוני.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
גם ברביזיות לפני הצבעה על כל רביזיה אני יכול לבקש התייעצות סיעתית. יש 60, 70? יכול. לא רוצה.
היו"ר דוד ביטן
לא משנה. אתה לא צודק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני בצורה מתונה פה.
היו"ר דוד ביטן
תביא את התקנון, נראה אותו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לפי התקנון זה עוד יותר גרוע.
היו"ר דוד ביטן
לפני הצבעה על כל ההסתייגויות שלו יכול לבקש, התייעצות על הכול. לא כל אחד. תביא ונראה את התקנון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני אמשיך. זה היה בירור חשוב. להוכיח שאנו באים בצורה נכונה.
היו"ר דוד ביטן
כל הכבוד, אלקין. לפני דיון בנושא מסוים. הנושא המסוים שלו זה כל ההסתייגויות שלו. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. היא פירשה את זה לקולה. נושא מסוים – מה זה נושא מסוים? עכשיו אנחנו דנים בהסתייגויות שלו. זה הנושא.
איתי עצמון
אפשר להחליט על מקבץ.
היו"ר דוד ביטן
זה לא כל סעיף בנפרש. הנושא זה הצבעה על כל ההסתייגויות שלו. מה פתאום? לפי זה אם יש אלפיים הסתייגויות, נעשה אלפיים הפסקות? תדונו בזה שוב. ראיתי מה היא כתבה. זה פרשנות שלה. הנושא אומר נושא. לא אומר: כל הצבעה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לכאורה כל הסתייגות נפרדת היא נושא. פה היא הלכה לקולה.
היו"ר דוד ביטן
אני מפרש שנושא זה כלל ההסתייגויות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
פה היא הלכה לקולה ואמרה שאפשר לקבץ את זה.

אחזור לנקודה שהסברתי, למה אני כן רואה בזה שוויון, כי בסופו של דבר הרכב לא שייך לבן אדם. הוא משלם עליו רק זקיפת הטבה, רק את המיסוי. בפועל הוא רכוש של המדינה.
היו"ר דוד ביטן
לא מדויק אבל בסדר, כי גובים מאתנו סכום מלא.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הם גובים מאתנו מיסוי על ההטבה.
היו"ר דוד ביטן
נותנים לו רכב כתנאי שירות אבל הוא משלם על הרכב הזה. אנו משלמים כמעט 6,000 שקל.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
משלם בדרך כלל 50%, אם המשכורת שלו גבוהה. אם לא, פחות מזה.
היו"ר דוד ביטן
הוא משלם חלק? הוא רוצה בחלק שלו לנסוע בשבת. מה זה משנה? זה התערבות לא מידתית.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני חולק עליך. כל עוד המדינה קובעת לציבורים שאין להם רכב את הכללים האלה, היא צריכה לקבוע את זה גם לשימוש ברכבים שלנו.
היו"ר דוד ביטן
משלמים אלפי שקלים. בחייך. אם המדינה תיתן את זה בלי זקיפה, בלי כלום - שתתנה תנאים. כמה הח"כים משלמים? 6,000 שקל.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל זה חצי מהעלות.
היו"ר דוד ביטן
אתה הולך לשכור רכב. כמה עולה? 3,000 ומשהו שקל. תוסיף כפול שניים זה 7,000 עם מס.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ומה עם דלק וכל השאר? ככה זה מחושב.
שלום דנינו (הליכוד)
אלקין, אתה יכול לטעון, שלטובת החרדים שבוודאות לא נוסעים בשישי ושבת, צריכים להוריד.
היו"ר דוד ביטן
זה כן. זה מדויק. החרדים צריכים לקבל הנחה. כל מי ששומר שבת – הנחה. אני מכניס לך את ההסתייגות הזאת. מי שדתי, מגיעה לו הנחה בזקיפה.
שלום דנינו (הליכוד)
אגב, אני יושב עם ערן יעקב, אני מקווה שנגמור את זה לפני 18, לפני שהוא מסיים את התפקיד על נושא שימוש ברכב. הוא באמת הסביר לי שבעיקר מדברים על שימוש בשישי שבת להמון אנשים וזה חלק מהעניין. יש המון בעיות בחוק הזה שהוא לא הוגן ולא מוסרי אבל החישוב שלו הוא לא כמו שהצגת.
היו"ר דוד ביטן
שכנעת אותנו, זה בחוק הבא.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתם יכולים להגיש הסתייגות לפה. אני לא מונע מכם. כמו שבביטוח אתה מקבל ביטוח מוזל אם אתה לא משתמש בסוף שבוע – אתה יכול לקבל זקיפת הטבה.
היו"ר דוד ביטן
אתה יכול להגיד שאם הילד של חבר הכנסת נוסע צריך לשלם פי ארבעה כי הביטוח הוא כפול לילד עד גיל מסוים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
איך ידעת מה ההסתייגות הבאה?
היו"ר דוד ביטן
אני מנחש.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הסתייגות 4 שלנו קשורה לשימוש על ידי בני משפחה של העובדים. אנחנו מציעים להגביל את זה. ידעת לאן אנו מכוונים.

ההסתייגות החמישית קשורה, שתוספת את מי שימש הרכב קודם, באיזה סוג מדינות ובאיזה סוג משטרים.

ההסתייגות השישית מציעה ניסוח כזה – במקום מה שכתוב, יבוא כך: החשב הכללי במשרד האוצר והוא בלבד – הוא לא יוכל להסמיך עובד מטעמו בשונה מהכתוב כרגע – ובלבד שהרכב מיועד לשימוש במשרד ממשלתי או ביחידת סמך שלו - השר רשאי לקבוע תנאים לייבוא רכב לפי פסקה זו מתוצר שאינו מיובא על ידי יבואן ישיר. זה השינוי השני. עד כאן לגבי 96(1). עכשיו לגבי 96(א) ו-(ב). לנמק גם אותם? אני סיימתי עם 96(1).
היו"ר דוד ביטן
תמשיך.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הסתייגות 7 – פה רוב ההסתייגויות שלנו קשורות לזמנית של התיקון שאתם מציעים, לעניין הוראת השעה. קודם כל, הסתייגות 7 מתייחסת לסוגיה מתי השר עושה את זה – האם בתקופה שאנו נמצאים בתקופת ממשלת מעבר, ואז אנו מציעים נוסח: אלא אם הממשלה המכהנת הינה ממשלת מעבר, אז הסמכות לקבוע תנאים לייבוא רכב יהיו נתונים בידי המנהל הכללי בהמלצה כתובה של הפקידות המקצועית או באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, כי זה אירוע חריג בזמן ממשלת מעבר.

הסתייגות 8, במקום אופציית הארכה שאתם שמים כאן, היא מדברת על כך שבתום 4 שנים תידרש הממשלה להסדיר את העניין בחוק ולא כהוראת שעה.
היו"ר דוד ביטן
מי שיהיה פה, שיעשה מה הוא רוצה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל אתם שמים מנגנון שהוא הארכה שלא דורשת חקיקה. היא עוברת בוועדה. אנחנו מבקשים חקיקה ראשית, שאחרי 4 שנים ראשונות זה כן יהיה חייב לבוא בחקיקה ראשית.
היו"ר דוד ביטן
זה חוק ממשלתי. שיביאו מתי שהם רוצים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בסדר, אבל אתה נותן להם אפשרות לא להביא חקיקה ראשית.
היו"ר דוד ביטן
זה עניין שלהם. אם זה יצליח, תן להם קבוע, שיבואו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני מציע שיבואו ויחוקקו קבוע.
היו"ר דוד ביטן
נראה איך זה מתקדם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ולא כהוראת שעה. נראה אחרי ארבע שנים. זה הסתייגות 8.

בהסתייגות 9 אנו מצמצמים את התקופה של הוראת השעה לשלוש שנים במקום 4. זה לגבי 96א(א).
היו"ר דוד ביטן
מצד אחד אתה נותן הסתייגות שאתה רוצה לעשות להם את זה קבוע ואחר כך- - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה אותו כיוון. זה אותו היגיון. זה תוקף אותו נושא משני כיוונים.
היו"ר דוד ביטן
הסתייגות סותרת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא. אנחנו רוצים שזו תהיה חקיקה קבועה. אתה רצית תקופת ניסיון. במקום שתקופת הניסיון תהיה 4 פלוס 4 פלוס, אנחנו אומרים שתקופת ניסיון תהיה 3, ואז שילכו לחקיקה קבועה.

הסתייגות 10 שהיא לסעיף 96א(ב).
היו"ר דוד ביטן
רגע, נדון ברביזיה. הגשתם רביזיה. טוב, תשלים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הסתייגות 10, בסעיף 96א(ב) יימחק מה שכתוב כרגע, וייכתב: בתום 4 שנים מיום התחילה שר התחבורה והבטיחות יידרש להביא הצעת חוק בנושא – כמו לגבי סעיף (א) קטן, אתו היגיון.

96א(ב), הסתייגות 11, אותו דבר אנו מציעים לצמצם את זה לשלוש שנים במקום 4 כדי להגיע לחקיקה קבועה אחרי ניסיון של 3 שנים ולא של 4 שנים.

לגבי הסתייגות 12, אחרי סעיף 96א(ב) קטן יתוסף סעיף 96א(ג): הוראות סעיף 31א4 לחוק רישוי שירותים כנוסחו בסעיף 96 לחוק זה, ייבחנו מחדש כעבור 24 חודשים מיום תחילתם. סיימתי את ההנמקה.
היו"ר דוד ביטן
נצביע על ההסתייגויות שלו. טוב, נפתח את הרביזיה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אנחנו מדברים על רביזיה על דחיית ההסתייגויות, וגם על החוק.
היו"ר דוד ביטן
בסוף נעשה רביזיה על החוק. תנמק את הרביזיה. שתי דקות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל כל הסתייגות.
היו"ר דוד ביטן
לא, מה פתאום. רביזיה אחת, נימוק אחד. ככה עושים את זה תמיד. אתה ממציא את הגלגל? נמק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הרי יש רביזיה על כל הסתייגות.
היו"ר דוד ביטן
מה פתאום? אני נותן לו לנמק פעם אחת על הכול. זו אותה טענה. כמה זמן אתה רוצה? חמש דקות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
טוב, אבל ההצבעות כמספר- - -
היו"ר דוד ביטן
מה שתרצה. כמספר ההצבעות שהצבענו. נלך איתך. אנחנו בעד האופוזיציה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
השאלה אם האופוזיציה בתוך הממשלה או זו שמחוצה לה.

קודם כל, הנימוק העיקרי לרביזיות שלנו הוא כזה – אנחנו ניסינו לשכנע אתכם פה להכניס מספר סעיפים בתחום הזה של חקיקה בחוק המים, שלדעתנו הם היו נכונים. לצערי, לא מצאנו אוזן קשבת בגלל לחץ הממשלה, לאשר את זה כמות שזה בניסוח כזה.
היו"ר דוד ביטן
למה? עשינו דיון. אין חוק פה שעבר כמו שהוא. תמיד תיקנו. בכל החוקים הכנסנו הרבה מאוד שינויים. למשל, יש חוק על חיבור הגז. מרוב תיקונים אי אפשר לראות את המקור.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
נכון, אבל פה הצענו עוד שינויים.
היו"ר דוד ביטן
אם היית בדיון ההתחלתי אולי היינו מקבלים את השינויים שהצעת. אתה בא רק להסתייגויות. אם היית בא להתחלה, אולי היית משכנע אותנו. אולי. מקבלים את הטענה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
גם עכשיו אפשר, לכן אני מבקש הזדמנות נוספת. לכן הרביזיה. זה הנימוק העיקרי של הרביזיה - היות שלא קיבלתם, ואני חושב שיש מקום לשקול את זה ברצינות, למשל כמו ההצעה שלנו שבמקרה של שינוי כללים שדורשים ניתוק המים צריך רוב יותר גדול בוועדת הכלכלה, שני שליש ולא סתם רוב מקרי כי מדובר באירוע מאוד מורכב של הניתוק.
שלום דנינו (הליכוד)
מי מנתק?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בסוף התאגיד מנתקים את הצרכן. יש כללים של רשות המים. היום לפי החוק, בגלל שיש גם משמעות פלילית, אם רוצים לשנות את הכללים, צריכים לבוא לפה. החקיקה הזו מבטלת את המשמעות הפלילית וברגע שעושה את זה, לא צריך לבוא לפה לשום דבר ואז היא קובעת מפורשות שאם השינוי של הכללים מתייחס לנושאים של ניתוק או צמצום המים – לא של אדם ספציפי – חייבים את אישור ועדת הכלכלה. אנחנו באחת משתי ההסתייגויות שלנו למשל המחנה הממלכתי אמרנו שאם שינוי הכללים מתייחס לנושא של ניתוק ולא סתם צמצום, צריך רוב יותר גדול בוועדת הכלכלה של שני שליש כדי להקשות. כי מחר תבוא רשות המים, תשנה את הכללים, תקל מאוד על נושא הניתוקים כדי להקל על התאגידים, בסוף תהיה פה צעקה מהשטח של הציבור שיצעק שמנתקים לו מים.
שלום דנינו (הליכוד)
אבל זה לא נכון שבנושא מסוים, שנשנה פה את כללי- -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה משנה בחוק.
היו"ר דוד ביטן
רצינו את הפלילי. לא העמידו אדם אחד לדין פלילי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני לא נגד זה. לא הצבעתי נגד הסעיף. נמנעתי.
שלום דנינו (הליכוד)
עדיין יש הבקרה של ועדת הכלכלה. ברוב הרגיל ביום-יום מספיק גם לנושא הזה. אין פה שזה הופקע מסמכות הוועדה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ביקשתם בקרה של ועדת הכלכלה בנושא הזה.
היו"ר דוד ביטן
ביקשנו על הדברים החשובים. מה מעניין אותי ההנדסה? אני מומחה להנדסה?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הבנתי אותך, אדוני היושב-ראש. הצעתי שמכל הנושאים האלה הנושא של שינוי כללים בנושא של ניתוק הוא יותר דרמטי משינוי כללים בנושא צמצום. לכן הצעתי שבנושא הזה יהיה רוב מיוחס, כי לא תמיד תשמש יו"ר ועדת הכלכלה. אולי מישהו אחר יהיה פה והוא יהיה יותר גמיש מול הממשלה ממה שאתה בהתעקשות על האזרח הפשוט. לכן כשרוצים הגנה יותר חזקה- - -
היו"ר דוד ביטן
אז למה רק שני שליש? אולי תעשה 90%?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כי שני שליש זה בדרך כלל חוצה קואליציה אופוזיציה, וברגע שיש תמימות דעים שהתיקון הוא בסדר בנושא הזה, מן הסתם האינטרסים של האזרח הפשוט נלקחו בחשבון. אם זה רק קואליציוני, יהיה שר חזק פוליטית, ילחץ על חברי קואליציה ויאשרו.
היו"ר דוד ביטן
השיטה פשוטה - נצביע קודם על הרביזיה הכללית.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ביקשתי רביזיות על כל ההצבעות.
איתי עצמון
אין טעם לעשות הצבעה נפרדת על כל מקבץ, כאשר עצם הבקשה לא נפתחת בכלל.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ביקשתי לפתוח על ההסתייגות השנייה ואצלו על המקצבים. לי אין מקבצים – היו לי רק שתי הסתייגויות.
היו"ר דוד ביטן
לפי הייעוץ המשפטי - תחליט. אם לא פותחים, צריך להצביע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כל הסתייגות בנפרד.
איתי עצמון
אבל הגשתם בקשת רביזיה על כל ההסתייגויות. עושים הצבעה על פתיחת הנושא לדיון מחדש. אם הבקשה נדחית, אין טעם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רביזיה היא על הצבעה מסוימת. מה שהצבעת במקבצים זה בסדר. זה רק רביזיה על המקבץ. אבל ברגע שהגשתי רביזיה, ההצבעה צריכה להיות על ההסתייגות המסוימת שעליה הגשתי.
איתי עצמון
אני מציע שלגבי ההסתייגויות של יש עתיד ולגבי רע"ם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רע"ם לא הגשתי. עשית להם טובה בכלל שהצבעת.
איתי עצמון
לגבי ההסתייגויות של המחנה הממלכתי, יש שתי הסתייגויות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להצביע על הרביזיה, על ההסתייגות הראשונה שלנו ועל ההסתייגות השנייה, כל אחת בנפרד כי גם הצבענו עליהן בנפרד.
היו"ר דוד ביטן
אם היו אלף הצעות, היינו עושים אלף הצבעות?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן. יודע מה עשית לנו בוועדת כספים? כן, אלף הצבעות.
היו"ר דוד ביטן
לא נתווכח כי זה רק שתיים. מי בעד הרביזיה על הסתייגות 1?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3, נגד – 7. הרביזיה נדחתה.

מי בעד הרביזיה על הסתייגות 2?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3, נגד – 8. הרביזיה נדחתה.
איתי עצמון
לגבי ההסתייגויות של יש עתיד, אפשר הצבעה אחת. הן לא מהותיות.
היו"ר דוד ביטן
אלקין מומחה לתקנון – מעניין אותי מה הוא אומר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אפשר להתעקש לדעתי, על כך שכמספר הצבעות של המקבצים שחיברת- - -
איתי עצמון
אם זה מהותי.
היו"ר דוד ביטן
אבל זה לא מהותי. יש ייעוץ משפטי. זה לא מהותי. הצבעה אחת, רביזיה על כל ההסתייגויות של יש עתיד. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3, נגד – 8. הרביזיה נדחתה.

איזה עוד הסתייגויות יש על החוק השני? שוב לנמק? איזה עוד הסתייגויות יש על החוק השני?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
סיימתי לנמק. אפשר להצביע מבחינתי. מבחינת ההודעה לח"כים האחרים – זה הייעוץ המשפטי ומנהל הוועדה. רביזיה על החוק – לא הצבענו. לא הצבענו על ההסתייגויות שלי.
איתי עצמון
אפשר להצביע על הסתייגויות 1 עד 6 לסעיף 96(1), הסתייגויות המחנה הממלכתי, כפי שמופיעות בקובץ. לפי נושא.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות האלה?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3, נגד – 9. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגויות 7 עד 9 לסעיף96א(א), כפי שמופיעות בקובץ.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות האלה? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3, נגד – 9. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגויות 10 עד 12, הסתייגויות לסעיף 96א(ב).
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 3, נגד – 9. ההסתייגויות לא עברו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כמובן רביזיות על כולן.
היו"ר דוד ביטן
בחוק הזה תהיה תקנה 98 שאומרת: מגבילים את זמן הדיבור ואת ההצבעות, בטוח, כי זה תקציב. לכן זה בכלל לא משנה כמה הסתייגויות יהיו. משנה רק בוועדה.
איתי עצמון
הסתייגויות רע"ם.
היו"ר דוד ביטן
כולן יחד. מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
הסתייגויות סיעת חד"ש-תע"ל כפי שמופיעות בקובץ.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות? את רוצה לנמק?
שלי טל מירון (יש עתיד)
כן, משהו קצר. אני מבקשת זכות דיבור. תודה, אדוני היושב-ראש. צהריים טובים לכולם. אני רוצה לפתוח ולהגיד שאני מאוד מוטרדת באופן אישי מכמות מקרי הרצח שאנו רואים בימים האחרונים בחברה הערבית. הנתונים רק הולכים ועולים. בהחלט תופעה מדאיגה שרק הולכת וגדלה. אני קוראת לממשלה להיכנס לסיפור הזה ולבדוק מה קורה שם ולייצר תוכנית לאומית למאבק בדבר הזה. זה נוגע לכולנו. זה לא דבר שאפשר להתעלם ממנו והמספרים באמת מדברים בעד עצמם לצערי הרב.

בנוסף, חבר הכנסת עופר כסיף שלא היה יכול להיות פה, ביקש שאתייחס, אז אני רוצה להתייחס למספר סעיפים מועטים – אני מנמקת במקומו, לבקשתו. לסעיף 95 בנושא המים, סעיף 5, בסעיף 95(1) בסעיף 23ג המוצע בחוק המקורי לאחר ועדת הכלכלה של הכנסת יבואו המילים: בהצבעה בה תמך לפחות חבר אחד מבין סיעות האופוזיציה – אנו מבקשים שזה ייכנס.

בסעיף 7 בסעיף 95(1) יתוסף סעיף קטן (1) ובו ייכתב: מועצת הרשות הממשלתית תדווח לוועדת הכלכלה של הכנסת על מקרי הפעלת סמכות הפסקה או צמצום מים לצרכן לפחות פעם אחת מדי שנה – שיהיה דיווח שנוכל לעקוב אחריו.

בסעיף 96 בנושא הרכב, אני מקריאה: בסעיף 31א4 במוצע ייכתב: לאחר השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

בסעיף 12 סעיף 31א4 יתוסף סעיף קטן (1): החשב הכללי במשרד האוצר של ידווח למבקר המדינה ולוועדת הכלכלה של הכנסת על הפעלת הסמכות לפי סעיף זה לפחות פעם אחת בשנה.

כמובן כל זה כדי לייצר איזונים ובלמים ושליטה של מה שקורה עם התיקונים בחוק. תודה רבה.
דן אילוז (הליכוד )
זה מאוד סמלי שיש עתיד הפכה לעושה דברו של עופר כסיף.
שלי טל מירון (יש עתיד)
הייתי שמחה שלא תכניס לי מילים לפה. אני לא עושה דברו של אף אחד. התבקשתי – מאוד מקובל לנמק הסתייגויות לסיעות אחרות.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד ההסתייגויות של חד"ש-תע"ל? מי נמנע? מי נגד?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 1, 1 נמנע, נגד – 9. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
קיבלנו הסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז. גם הן מופיעות בקובץ.
היו"ר דוד ביטן
אישרתי לו בטלפון. מי בעד ההסתייגויות של אבי מעוז? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
1 לא השתתף, 1 נמנע והשאר נגד. ההסתייגויות לא עברו.
איתי עצמון
אנחנו מצביעים על סעיפים שנוגעים לתיקון חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, סעיפים 96 ו-96א, זה התיקון והוראת השעה.
היו"ר דוד ביטן
מי בעד החוק? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
היו"ר דוד ביטן
בעד – 7, נגד – 2. אין נמנעים. החוק עבר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רביזיה.
היו"ר דוד ביטן
רביזיה. נודיע. על הכול ביחד. 15:10. הרביזיה היא על הצבעה על החוק והסתייגויות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הסתייגויות רק שלנו.
היו"ר דוד ביטן
שלי, את מגישה רביזיה על יש עתיד?
שלי טל מירון (יש עתיד)
לא.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, 14:33. טעות שלי. 14:35.

אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:03.

קוד המקור של הנתונים