ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 02/05/2023

פרק ד' (גז טבעי), למעט סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישון נתג"ז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת25
ועדת הכלכלה
02/05/2023


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 86
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, י"א באייר התשפ"ג (02 במאי 2023), שעה 16:21
סדר היום
פרק ד' (גז טבעי), למעט סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612)
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אליהו ברוכי
שלום דנינו
סימון מושיאשוילי
מוזמנים
צחי בר ציון - יועץ משפטי, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והתשתיות

משה גראזי - מנהל רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והתשתיות

נטע נוסבאום - יועצת משפטית, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והתשתיות

אהוד וגנר - מנהל אגף ב' תכנון סטטוטורי, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והתשתיות

חיים מלמד - מהנדס ראשי, רשות הגז הטבעי, משרד האנרגיה והתשתיות

יונתן פלורסהיים - רכז אנרגיה, אגף תקציבים, משרד האוצר

דרור לוינגר - לשכה משפטית, מינהל התכנון

יואב פרוסק - רכז אנרגיה, רשות החברות הממשלתיות

מאיה קרבטרי - מנהלת סביבה, אקלים ותכנון, פורום ה-15

נתנאל היימן - ראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

סילבי רון - חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

יאיר רובינשטיין - חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל

גלעד שי - מנכ"ל, חברת מרימון גז טבעי צפון בע"מ ורתם גז טבעי

חן שפירא - סמנכ"ל, חברת מרימון גז טבעי צפון בע"מ ורתם גז טבעי

אוריה משעלי - סמנכ"ל הנדסה, חברת מרימון גז טבעי צפון בע"מ ורתם גז טבעי

נעם ברימן - יועץ משפטי, חברת מרימון גז טבעי צפון בע"מ ורתם גז טבעי

משה שפיצר - מנכ"ל, חברת נגב גז טבעי

יוני לויאל - סמנכ"ל הנדסה, חברת נגב גז טבעי
ייעוץ משפטי
טל פוקס
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק ד' (גז טבעי), למעט סעיף 17(1) (בעניין הארכת תוקף רישיון נתג"ז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612)
היו"ר דוד ביטן
אני פותח את ישיבת ההמשך בנושא הגז. אני מבין שישבתם, הגעתם לכל מיני סיכומים. אין מאה אחוז לשום סיכום. עדכנתם גם את החברות בעניין הזה?
צחי בר ציון
ישבנו כמה שעות טובות כולם ביחד, גם החברות, גם מהשלטון המקומי, גם ממשרדי הממשלה. כל אחד ויתר על משהו והגענו להסכמה.
היו"ר דוד ביטן
גם הרשויות ישבו?
צחי בר ציון
כן, עם פורום ה-15.
היו"ר דוד ביטן
הסביר לי נציג מינהל התכנון שלגבי תב"עות ישנות שאתם לא מופיעים שם, החוק הזה כבר היום נותן פתרון. לא צריך לעשות שינוי תב"ע כמו שאתם אמרתם. זה נותן פתרון. הוא יסביר את זה עכשיו ונוריד את זה מסדר-היום.
דרור לוינגר
המסלול שאנחנו מדברים עליו כאן, הוא מחליף את הצורך בתב"ע, כלומר לא צריך גם תוכנית וגם את המסלול הזה. לעניין פרשנות של תב"עות ישנות, הסברתי לנציגי חברות החלוקה. אנחנו מוכנים לבחון הוצאה של חוות דעת לוועדות, שמתייחסת לאיך נכון לפרש תוכניות עבר שהתייחסו לתשתיות ולא ציינו גז טבעי.
היו"ר דוד ביטן
בסדר. מתי תעשו את זה?
דרור לוינגר
נבחן את זה.
היו"ר דוד ביטן
מה זה "מוכנים לבחון". תעשו את זה.
דרור לוינגר
מה יהיה כתוב בחוות הדעת ומתי כן ומתי לא וכו', אנחנו נפעל לעשות את זה.
היו"ר דוד ביטן
תעשו את חוות הדעת הזאת שהיועצים המשפטים ומהנדסי העיר - - -
דרור לוינגר
בסדר גמור.
היו"ר דוד ביטן
זה לא מחייב אבל נותן להם אמת מידה מה הם צריכים לעשות.
דרור לוינגר
נכון, אבל אני אומר שגם ללא קשר לזה, המסלול המעודכן כפי שסיכמנו כל הצוותים פה ביחד נותן מענה למרבית הדברים שנדרשו.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
הדרישות שלהם יהיו מפורסמות בגיליון טרם - - -
היו"ר דוד ביטן
לא. יש כמה בעיות. בעיה ראשונה, הבעיה של מקומות ישנים, שיש תב"ע ישנה ולא הוזכר הנושא של הגז. הם טענו שהם צריכים לעשות שינוי תב"ע, זה לוקח להם ארבע שנים ואחר כך - - - עוד פעם שנתיים, אז הם לא יכולים להתקדם לשום מקום. דווקא רוב המפעלים נמצאים במקומות של התב"עות הישנות, אז ישבו על זה וההסבר של מינהל התכנון זה שהחוק הזה כפי שהוצע היום, התיקונים לחוק כמו שהוצע בהצעת החוק הם מספקים. הם יוסיפו לזה גם איזושהי חוות דעת שתישלח למהנדס העיר והיועצים המשפטיים של הוועדות השונות, שיסביר מה קורה שלא מצוין נושא הגז מבחינתם כדי שיקלו עליהם בקבלת ההיתרים הסופיים. זה פותר את הבעיה לאור ההצהרה. כמה זמן ייקח לכם לעשות חוות דעת? זה לא התחייבות אבל תגידו, פלוס, מינוס.
קריאה
קשה לי מאוד לומר.
היו"ר דוד ביטן
אתה תבוא בעוד שנתיים, תביא לי חוות דעת? זה לא יעזור.
קריאה
לא שנתיים, עניין של חודשים בודדים.
היו"ר דוד ביטן
גם כן יותר מידי. תקדים, צמצם את זה.
סימון מושיאשוילי (ש"ס)
צמצם את זה ל-60 יום.
היו"ר דוד ביטן
הם לא רוצים להתחייב. תמיד לוקח להם זמן, אבל 90 יום זה סביר.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
הוא גם לא מתחייב מה יהיה כתוב בחוות הדעת.
היו"ר דוד ביטן
אני לא יכול לחייב אותו. זה עניין תכנוני אבל אני מאמין שהם יסבירו בצורה מפורטת מה צריך לעשות.

היו עוד כמה בעיות שדיברנו עליהן. בואו תגידו לי מה הסכמתם ביניכם ואם נשאר משהו פתוח, תגידו לנו. תתחילי את ואחר כך אם מישהו רוצה להשלים, שישלים. אנחנו לא נסיים את הניסוח היום. תעבדו על הניסוחים. ביום חמישי נקיים ישיבה עם כל הניסוחים. נקריא אותם וביום ראשון נצביע ונסיים את העניין הזה. יהיו גם הסתייגויות כמובן. לא כל ההסתייגויות הן הסתייגויות אמיתיות. זה רק לצורך בלגאן במליאה וזכות דיבור. כן.
טל פוקס
קודם כל יש שינוי משמעותי בתנאי הכניסה של התוכנית. אנחנו מדברים על סעיף 26(ב) פסקה 6 לגבי בעצם האורך של המתקן שיכול להיות מאושר בתוכנית, והלחץ. האם אתם רוצים להסביר בדיוק מה השינוי?
דרור לוינגר
מה שהסכמנו בעצם זה לאפשר מתקן באורך של עד 10 קילומטרים בשונה מ-1.5 קילומטר, ו-3 קילומטרים שהיה בנוסח הממשלתי, וגם שבעצם במתקן באורך הזה יתאפשר בלחץ של עד 7 בר. לפני כן ההצעה דיברה על 7 בר, 1.5 קילומטר ו-4 בר, 3 קילומטרים, אז הסכמנו לאחד ולפשט את ההצעה שזה יהיה 7 בר באורך של 10 קילומטרים באותם ייעודי קרקע שדובר עליהם בהצעה הממשלתית, שטח חקלאי, מתקנים הנדסיים, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.
היו"ר דוד ביטן
מה עם המרחקים? ב-7 בר המרחק יותר גדול.
דרור לוינגר
המרחק הוא יהיה 10 קילומטרים.
היו"ר דוד ביטן
לא האורך, הרוחב.
דרור לוינגר
רוחב הרצועה?
היו"ר דוד ביטן
כן.
דרור לוינגר
רוחב הרצועה כמה שצריך לפי תקן הבטיחות. זה עניין בטיחותי שנקבע.
צחי בר ציון
פשוט במקום המדרגות יש מדרגה אחת והרחבנו גם את המרחק.
טל פוקס
בעצם עלה הלחץ האפשרי מ-4 ל-7.
קריאה
היה 7.
דרור לוינגר
7 היה מוגבל. עכשיו ה-7 הוא כללי והוא עד 10 קילומטרים, שזה היקף מאוד משמעותי שנותן מענה לכל הבעיות של חברות - - -
היו"ר דוד ביטן
כשהם צריכים לעשות את החיבור הסופי, נגיד באזור תעשייה, אז הם עושים 7 בר עד לקצה? איך זה הולך?
דרור לוינגר
מה שהצרכן צריך.
היו"ר דוד ביטן
אבל יש לך את הנושא של המרחקים שאי אפשר לבנות. אם יש לך מפעל וזה באזור תעשייה, אז תמיד יכול להיות מצב שיש לידו מבנים.
דרור לוינגר
גם היום מוכרחים להעביר את קו הגז בתוואי כזה שעם מגבלות הבטיחות שלו הוא לא חורג מתחום הדרך, כדי לא לגלוש למגרשים סמוכים.
היו"ר דוד ביטן
אז הכול בתחום הדרך.
דרור לוינגר
כן, תחום הדרך או שטח חקלאי או לא משנה, אבל הם לא יכולים להיכנס - - -
משה שפיצר
הוא לא נכנס למגבלות הבנייה של אחרים.
צחי בר ציון
חשוב גם לזכור שבתחילת הדרך דיברנו על כמה מאות מטרים בודדים ועכשיו אנחנו כבר מדברים על 10 קילומטרים.
היו"ר דוד ביטן
כבר הבנתי את השינוי.
צחי בר ציון
זה התקדמות יפה מאוד.
קריאה
תראה מה עשה לו שלוש שעות.
שלום דנינו (הליכוד)
אבל זה הרעיון. כשפתוחים ומדברים הכול מסתדר.
היו"ר דוד ביטן
לא קשור. יש תכלית לחוק ואנחנו צריכים לקיים את התכלית של החוק, אחרת מה הטעם בחוק? אנחנו לא צריכים אותו. רק לעזור פה, לעזור שם זה לא נותן.

אני מבקש מכם בלי קשר, כנסו לעניין, מינהל התכנון, תפתרו את הבעיה של עיריית אשדוד ושל עיריית חיפה עם החיבור לרמב"ם ושירת אשדוד. לא יכול להיות שהדברים לא יתקיימו בגלל שמהנדס העיר בשני המקומות מחליט לא לעשות כלום. אתם צריכים להיכנס לזה כי רמב"ם זה מאוד חשוב. זה שימוש גדול מאוד של סולר במקום גז וזה גם מזהם את איכות הסביבה וגם זה לא צריך להיות ככה. גם כסף למדינה.
דרור לוינגר
אני לא מכיר שם כמובן את הדברים. לא משנה באיזה הליך מדובר. יש אפשרות לגשת בערר. אם מהנדס לא נותן יש אפשרות - - -
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, אתה צודק. לא יודע מה הם עשו אבל מישהו שייכנס לזה.
משה שפיצר
אבל מהנדס עיר הוא כפוף למינהל התכנון, לא לרשות המקומית.
דרור לוינגר
מהנדס עיר לא כפוף למינהל התכנון. הוא רשות מקומית. הוא סוברני להחליט - - -
היו"ר דוד ביטן
הוא כפוף לוועדה מחוזית יותר.
דרור לוינגר
יש ערכאות ערר. אפשר היה עם תוכנית לא מאושרת ללכת לרשות רישוי - - -
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אז לא עשו תוכנית מאושרת. אולי תיכנסו אתם לעניין. גם רשות הגז. אל תשאירו את זה פתוח שהם יעשו מה שהם רוצים.
משה גראזי
לגבי חיפה אכן פנינו והתקיים דיון עם חיפה, ויש סיור ביום חמישי.
היו"ר דוד ביטן
ולגבי אשדוד?
משה גראזי
לגבי אשדוד, אני פניתי למנכ"ל עיריית אשדוד. הוא אמר שהוא יעזור. מה שאני מבין מחברת החלוקה, זה לא התקדם.
היו"ר דוד ביטן
למה אתם לא הולכים לערר פה באמת?
משה שפיצר
אנחנו כנראה לאחר הדיון הזה ניכנס להיכנס להליך משפטי. אין לנו ברירה.
היו"ר דוד ביטן
באשדוד.
משה שפיצר
באשדוד.
היו"ר דוד ביטן
כן, ברגע שאתם מגישים, מייד הוא יסדר את זה, תאמינו לי. אף אחד לא רוצה ללכת לבית משפט. אוקיי, בואו נמשיך.
טל פוקס
בעצם התיקון הבא זה תיקון לסעיף 26(ה)(ב) לגבי פירוט של התנאים. הוחלט בהמשך לדיון מוקדם יותר הבוקר להחליף את הסעיף הפתוח ברשימה סגורה של תנאים שאפשר יהיה לקבוע בעת מתן אישור בתנאים לבקשה. דרור, אתה רוצה לפרט על התנאים?
דרור לוינגר
אני רק אומר רגע שלפני כן יש תיקון בסעיף 26(ה)(א) שבעצם מתקן את הזמן להחלטה מ-20 יום ל-30 יום לאור הגדלת נפח הבקשות והאורך של הקילומטראז' פה. אנחנו נותנים למהנדסים בעצם 30 ימים לקבל החלטה ולא 20 ימים כפי שהיה בנוסח המוצע. זה חלק מההסכמות.

התיקון הבא שדובר ב-26(ה)(ב), למעשה אנחנו קובעים מגבלות ברורות ואומרים רשימה סגורה של נושאים שלגביהם מהנדס יכול לקבוע תנאים באישור כדי לייתר את כל הצורך הזה בהיתרי החפירה והשליחה לגורמים חיצוניים וכו', וקובעים שם ברחל ביתך הקטנה. אם רוצים אני אפרט את הנושאים, אבל זה נושאים שגם היינו בישיבה משותפת עם חברות החלוקה.
היו"ר דוד ביטן
אם זה נושאים מוסכמים, ציין את זה רק לפרוטוקול שלנו.
דרור לוינגר
הנושאים הם נושאים שנוגעים לאופן ביצוע העבודות והחזרת המצב לקדמותו על נושא מילוי הקרקע, גידור לצרכי בטיחות, שמירה על עצים, נקיטת אמצעי בטיחות להגנת הציבור, מניעת הפרעה לציבור לתנועת כלי רכב והולכי רגל, פינוי פסולת, מניעת פגיעה במערכות עירוניות כאלה ואחרות שנמצאות בשטח, השבת מצב לקדמותו, אפשרות לדרוש בעצם נוכחות של גורם מטעם הרשות המקומית להיות נוכח בשטח במהלך ביצוע העבודות. לכך יתווסף הסדר שעוד לא מנוסח, שלפיו אם המהנדס קובע תנאי שצריך לקבל אישור או הסכמה של איזשהו גורם בעירייה או גורם מטעם הוועדה המקומית, אז הגורם הזה יצטרך להשיב תוך 30 יום מיום שפנה אליו המבקש, ואם יש לו דרישות, אז אחר כך הוא יצטרך להשיב תוך 15 ימים, ואם הוא לא השיב, רואים את זה כאישור, כלומר מסדירים את הסיטואציה של מה קורה אם אני צריך לקבל אישורים של גורמים אחרים כתנאי לביצוע, כדי לגדר ולצמצם את - - -
היו"ר דוד ביטן
מי מנסח את כל הדבר הזה?
דרור לוינגר
אנחנו מייד אחרי הישיבה נתכנס.
היו"ר דוד ביטן
בסדר.
טל פוקס
רק אני מציינת שהנושא שעכשיו ציינת, האחרון, שבעצם נוגע לתנאים הנוספים, הוא כבר בעצם מעבר לשלב של ההחלטה. הוא נוגע לשלב של לפני הביצוע.
דרור לוינגר
בהחלטה קובעים שצריך נניח לקבל אישור של רשות התמרור להסדרי התנועה, אז יצטרכו לפנות לרשות התמרור לפני ביצוע והיא צריכה - - - . הסברת.
היו"ר דוד ביטן
טוב.
טל פוקס
תוקף אישור בקשה - בעצם בעקבות הדיון הקודם שדובר פה על לתחום את האישור של בקשה שאושרה, שיהיה צריך להתחיל את העבודות בתוך תקופת זמן קבועה, אז דיברנו על שנה בעצם לתחילת הביצוע, שלוש שנים עד להשלמת הביצוע של העבודות, ובנוסף אנחנו נכניס סעיף שמאפשר אפשרות הארכה במקרים מסוימים כמו שיש בסעיפים דומים בחקיקה הקיימת.

הודעה לבעל תשתית, אתם רוצים להסביר מה התווסף לגבי זה?
צחי בר ציון
אנחנו בעצם נוסיף סעיף שיחול על כל התוכניות של חוק משק הגז הטבעי. לא רק על ההליך הזה, על כל ההליכים התכנוניים שבאים מכוח משק הגז הטבעי, ושבעצם ייאמר בו שלפני שהחברה נכנסת לקרקע, אם מדובר לא בבעל מקרקעין, זה יש כבר הסדרה בחוק. אם מדובר בבעל תשתית, היא צריכה להודיע לו והוא יכול לדרוש או מפקח מטעמו או כל דבר שיש לו במפורש מדין אחר, לא בפרשנויות ובהרחבות כמו שקורה היום וכל מיני נוהגים ונהלים שממציאים. אנחנו צריכים עוד לנסח את זה. צריכים למצוא את הנוסח המדויק, אבל הרעיון זה שאם יש לו משהו ספציפי בחוק ספציפי, אז הוא יכול לדרוש, אבל אם לא, הוא לא יכול לדרוש. כמו שאמרתי, אנחנו צריכים עוד לראות איך מנסחים את זה אבל זה הרעיון.
היו"ר דוד ביטן
טוב.
טל פוקס
יש עוד תיקונים שלא הזכרתי?
משה שפיצר
בזמן שממתינים אני רוצה רק לציין שרוח הדברים צריכה להיות, ואני מקווה שאתם תאשרו את זה, צחי, זה שהחקיקה היא כזאת שככל שמהנדס העיר לא מאשר או עושה פעולות, מבחינתנו זה אישור להיכנס לעבודות בפועל, לביצוע.
צחי בר ציון
כן, חד משמעית.
היו"ר דוד ביטן
קחו בחשבון שהעירייה לא תיתן לכם להיכנס, אבל לא משנה.
צחי בר ציון
אם הבנתי את ההערה, נראה לי שהכוונה היא, הרי הרבה פעמים כותבים שיש לו X זמן להגיב וכל זה, אז שיהיה ברור שהכוונה היא שאם הגורם לא עמד בזמן, רואים את זה כמאושר ואז הוא יכול לפעול.
משה שפיצר
מאושר לביצוע.
צחי בר ציון
כן, בדיוק, זאת הכוונה.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל יש סעיף שאם הם לא - - - , אז זה כאילו התקבלה החלטה, נכון?
דרור לוינגר
כן, כאילו ניתן אישור על ידי הגורם המאשר.
צחי בר ציון
אם הגורם לא עמד בלוח הזמנים, רואים את אותו - - -
היו"ר דוד ביטן
אישור או היתר?
דרור לוינגר
המונח הוא אישור כי אנחנו לא מדברים על היתרים אלא על אישור בקשה, אבל רואים את זה כאילו הבקשה אושרה על ידי הגורם המאשר.
היו"ר דוד ביטן
אושרה זה בסדר שכתוב, אבל הם יכולים להיכנס לקרקע. אני מציע דבר כזה, גם אם אפשר להיכנס לקרקע, תוך כדי מתן התראה לרשות שזה מה שאתם הולכים לעשות על מנת שיהיה להם זמן לבדוק ולסיים את התהליך, אחרת יהיה סלט.
דרור לוינגר
אני רוצה לדייק. המונח בחקיקה שלנו, בהליך הזה קוראים לזה אושר, לכן אנחנו נוקטים באותה מילה. בלי קשר לזה, יש סעיף אחר, סעיף 49 לחוק משק הגז הטבעי שחל על כל הדברים, שלפני שנכנסים מכל הליך, בין אם זה ההליך הזה, בין אם זה תוכנית, יש שם את האמירות לגבי בעל מקרקעין שהם צריכים להודיע וכל התהליך, וזה חל על זה ולא נוגעים בזה, לכן הכול בסדר.
היו"ר דוד ביטן
אז לכתוב שהסעיף הזה - - -
צחי בר ציון
אין חולק על העניין, זה חל. זה ברור, זה ידוע. סעיף 49 חל על ההליך הזה.
היו"ר דוד ביטן
שהם צריכים לתת להם הודעה.
צחי בר ציון
כן.
דרור לוינגר
סעיף 50(ה) מתייחס ספציפית למקרקעין לצרכי ציבור, וקובע שצריך לתת הודעה 15 ימים לפני לרשות המקרקעין.
היו"ר דוד ביטן
אז שייכתב פה שהם צריכים לתת להם את ההודעה לפי סעיף זה וזה.
דרור לוינגר
זה לא נכון לעשות את זה, כי אז אתה תעשה בעיה עם סעיפים אחרים. יש פה כמה הליכים תכנוניים שנמצאים מכוח חוק משק הגז הטבעי.
היו"ר דוד ביטן
אז תרשום שיתנו הודעה.
דרור לוינגר
סעיפים 49 ו-50 זה בסוף הסדר אחד. הם חלים על כל הליך, וזה נאמר במפורש בתוך הסעיף. ב-49 ו-50 זה כתוב במפורש, לכן כל הליך תכנוני שחל מכוח חוק משק הגז הטבעי, הסעיפים האלה חלים עליו וגם יחול הסעיף, אני מזכיר שאמרנו מקודם על העניין של בעל תשתית, שהם מודיעים לו וכדומה. אלה סעיפים כלליים שחלים על הכול ובתוך הסעיף הזה רשום גם שהם חלים על הסעיפים האלה. לא צריך להגיד את זה עוד פעם. זה כתוב וזה ברור. האמן לי, אתה תראה את הנוסח כשאנחנו נקריא. על זה אין ויכוח. יש פה הרבה דברים שאפשר להתווכח עליהם. על זה אין ויכוח.
היו"ר דוד ביטן
אוקיי, אבל שמע לי, כתוב את זה.
דרור לוינגר
כשאנחנו נקריא את תראה, לשביעות רצונך, אני מבטיח.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אוקיי. הלאה. הנושא הזה של תאגיד המים.
משה גראזי
תאגיד המים, הקראנו. אבי סלונים, היועץ המשפטי של רשות המים הקריא ויש הסכמה לגבי הנוסח עם התקופה של חמש שנים.
היו"ר דוד ביטן
מה קורה עם חברה כלכלית?
משה גראזי
מבחינת חברה כלכלית, ישבנו עם נציגי השלטון המקומי.
היו"ר דוד ביטן
זה נכון שאמרתם שיהיה כתוב, אבל עד שלא יבוא איזה מישהו ויתחיל לבלבל את המוח - - -
מאיה קרבטרי
אנחנו סבורים שזה נובע מהנוסח הנוכחי של פקודת העיריות ולכן אין צורך לעשות את התיקון לאחר בחינה משפטית. אנחנו סבורים לאחר שבחנו את זה, שזה מספק וניתן.
היו"ר דוד ביטן
כן, אבל ביבס ביקש את זה במיוחד, אז מה, עכשיו אני אגיד לו לך לזה?
מאיה קרבטרי
נכון, אבל אנחנו מתואמים עם ביבס. אנחנו מתואמים בתוך עצמנו ואנחנו סיכמנו בתוך עצמנו את העניין הזה. שוחחנו עם ביבס.
היו"ר דוד ביטן
שוחחתם, הכול בסדר?

מה קורה, החזרת המצב לקדמותו? היא אמרה לי שיש סעיף. זה לא מספיק, צריך לכתוב את זה פה. זה סעיף כללי. אני רוצה שבתחום רשות מקומית - - -
דרור לוינגר
יש הוראה.
היו"ר דוד ביטן
היא הראתה לי את זה.
דרור לוינגר
לא 53.
היו"ר דוד ביטן
איזה הוראה?
דרור לוינגר
על החזרת מצב לקדמותו.
היו"ר דוד ביטן
כפוף לערבויות.
דרור לוינגר
במסגרת התנאים שהמהנדס קובע, הוא קובע תנאים לעניין החזרת מצב לקדמותו.
היו"ר דוד ביטן
פה כתוב ככל האפשר.
דרור לוינגר
53 זה סעיף כללי.
היו"ר דוד ביטן
אז איזה סעיף?
דרור לוינגר
בסעיפים שהקראתי קודם התנאים שאותם רשאי מהנדס לקבוע באישור, בין היתר הוא רשאי לקבוע תנאים לעניין החזרת המצב לקדמותו. הוא קובע לו תנאים.
היו"ר דוד ביטן
את זה הרשויות יודעים עכשיו? דיברתם על זה?
דרור לוינגר
דיברתי על זה מול הרשויות.
היו"ר דוד ביטן
ואז הוא קובע לו גם את גובה הערבות?
משה שפיצר
בעניין הזה די מקובל, לפחות ערבויות שאנחנו נתנו לרשויות מקומיות בעבר, וזה לא מקרה - - - , בגדול, 50,000 שקלים.
היו"ר דוד ביטן
אתה פותח כביש ו-50,000 שקלים?
משה שפיצר
אני לא פותח כביש.
היו"ר דוד ביטן
אז מה אתה פותח?
משה שפיצר
אנחנו עושים קידוחים וזה ברשויות גדולות. כמעט אנחנו לא פותחים כבישים. אנחנו בדרך כלל פותחים בתוך רשות מקומית, לכן אין מפתח גדול.
נעם ברימן
בכל חקיקת התשתיות אין סעיפי ערבויות. יש בעצם כניסה וזה הסדרה. גם לא בתאגידי מים וביוב וגם לא במקומות אחרים. יש את הסעיפים של השבת השטח לקדמותו וזה בעצם עכשיו נכנס פעמיים.
היו"ר דוד ביטן
ביבס, זה מה שמפריע לו בעיקר, אחרת הוא לא היה מדבר איתי על זה. כנראה זה בעבר לא קרה כמו שצריך. זה מה שמפריע לו, ערים בעיקר גדולות, ושם רוב המפעלים.
צחי בר ציון
כמו שאמר דרור, יש פה סעיף ספציפי שמאפשר לגורם המאשר, במקרה הזה זה המהנדס, לקבוע את התנאים.
היו"ר דוד ביטן
אבל אתה רואה שזה מפריע לרשויות. ספציפי, לא ספציפי זה אחד הגורמים לעיכוב, אז בשביל מה אתה צריך להגיד ספציפי?
צחי בר ציון
מעבר לסעיף שקיים היום בחוק, זה סעיף ספציפי שכתוב עכשיו בנוסח.
היו"ר דוד ביטן
תראה לי את הנוסח. תקריא לי אותו.
צחי בר ציון
26(ה).
היו"ר דוד ביטן
אני מבין שפה יש שתי חברות, לא שלוש, נכון? איפה החברה השלישית? זה לא מעניין אותה?
משה שפיצר
דיברנו עם התאגיד. הם עצמם לא נותנים ערבויות.
היו"ר דוד ביטן
איזה תאגיד?
משה שפיצר
היה פה הנציג של תאגיד המים של - - -
קריאה
מנכ"ל פורום התאגידים.
היו"ר דוד ביטן
הם לא נותנים כי זה העירייה עצמה. היא בעלת המניות. הדירקטורים שלה והיא מקבלת את הדיבידנדים אם צריך. איזה ערבויות הם יתנו? לעצמם? ראש העיר נותן להם הוראות, תעשה ככה, תעשה ככה.
צחי בר ציון
יש סעיף ספציפי להליך הזה שאומר: "הגורם המאשר לא יקבע תנאים או דרישות כלשהן בהחלטתו, ובכלל זה קבלת אישור, הסכמה או התייעצות עם גורם כלשהו, אלא בעניינים אלה". יש בסך הכול שני עניינים ואחד מהם "קביעת תנאים לעניין אופן ביצוע העבודה המבוקשת או לעניין החזרת השטח לקדמותו בתחום ביצוע העבודה לאחר סיום העבודה". זה הכי ברור שיש.
טל פוקס
זה רק ישתנה בנוסח.
צחי בר ציון
כן, אבל זו המטרה.
היו"ר דוד ביטן
דברו עם המרכז לשלטון מקומי על העניין הזה, ואם זה מספק אותם אז אין בעיה.
מאיה קרבטרי
אנחנו מרכז שלטון מקומי. בעניין ערבויות אנחנו גם בדקנו מה נהוג. הצענו איזשהו נוסח ואנחנו עדיין מלבנים אותו.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, תסגרו את זה פה עם הצד הזה ועם הצד הזה. בעיקרון צריך להיות ברור שאתם מחזירים מצב. לפעמים הרשויות גם מגזימות, רוצים מצב הרבה יותר טוב. כמו שהיה פלוס, מינוס. אם הכביש היום לא טוב, אז יישאר לא טוב. אם לא, אי אפשר לבוא ולבקש מכם לעשות אבנים משולבות איפה שהיה אספלט, אבל זה בערך המצב.

יש עוד איזו טענה לחברות?
גלעד שי
בנושא המפרט ההנדסי יש איזה שינוי קל שצריך עוד לראות את הניסוח שלו, לגבי העובדה שלא צריך לתקן אותו כל פעם - - - . אנחנו ננסה לדסקס את זה.
צחי בר ציון
אנחנו הגענו להסכמות אבל אנחנו לא מתקנים את החוק.
היו"ר דוד ביטן
מה הבעיה?
נתנאל היימן
אם זה לא בחוק אז איפה זה?
צחי בר ציון
זה היה הסיכום, שאנחנו לא מתקנים את החוק.
נתנאל היימן
אמרת שהגעתם לסיכום, אז איך זה לא בחוק?
צחי בר ציון
זה סיכום בינינו ושלא צריך להיות בחקיקה.
נתנאל היימן
אם אתה מתחלף מחר?
צחי בר ציון
עם כל הכבוד, נתנאל, סליחה. אנחנו ישבנו שעות שלמות על עסקת חבילה שכל אחד ויתר על משהו, וסיכמנו שפה לא פותחים ולא עושים מקצה שיפורים כי גם לי יש דברים שאני ויתרתי. אנחנו סיכמנו ודיברנו על זה שלא מתקנים פה את החוק. זה היה מקובל עליכם ולכן אני לא מקבל את זה.
נתנאל היימן
הסיכום הזה יהיה בכתב?
צחי בר ציון
אם אתה פותח את זה, אז בוא נפתח גם את הדברים - - -
היו"ר דוד ביטן
רגע, לא צריך להתחיל לריב, חבר'ה.
צחי בר ציון
באמת זה לא יפה. ישבנו שעות שלמות, כל אחד פה ויתר. מה שקורה עכשיו לא מכובד.
היו"ר דוד ביטן
לא צריכים לריב על כל דבר. מה שאמרו בישיבה הקודמת, שאין חפיפה בזמנים. אחרי שהם עושים פעולה הם צריכים להתחיל את כל הנושא של המפה. אם אפשר, זה מה שהם ביקשו, תחשבו על זה. אם אפשר לעשות איזושהי חפיפה במועדים, שהוא יכול להגיש כבר את המפה המצבית הזאת עוד לפני שהוא מקבל את האישור הסופי. למה לא? זה רק לעבוד על העניין הזה מול הרשות המקומית. לא צריך לכתוב את זה בחוק. לדעתי צריכה להיות איזושהי הנחייה אולי.
משה גראזי
זה מה שסוכם איתם.
היו"ר דוד ביטן
אבל אתם לא מחייבים את הרשויות.
צחי בר ציון
זה לא עניין מול הרשויות.
קריאה
זה קשור לרשות הגז.
צחי בר ציון
יש בינינו הסכמה והיא סגורה, ואני לא מבין למה זה נפתח פה. כמו שיש דברים אחרים שאנחנו ויתרנו ולא פותחים אותם פה. זה לא בסדר. לא סתם ישבנו את כל השעות האלה.
היו"ר דוד ביטן
מה הבעיה שלכם עם זה? לא הבנתי. שיביאו לכם את זה כדי - - - ?
צחי בר ציון
לא, יש פה משהו אחר, משום שאם אתה משנה משהו אחד, אז יכול להיות שאתה צריך לעשות הגבלות של לצמצם את הקילומטראז' בדברים אחרים. אנחנו לא רוצים להיכנס לזה ולכן עשינו פה איזושהי חבילה שכל אחד מגדר את הסיכונים שלו. עשינו איזשהו מנגנון בינינו. הוא הוסכם על החברות ואני לא מבין למה זה נפתח פה.
היו"ר דוד ביטן
טוב. אם זה הוסכם, אז הוסכם.
משה שפיצר
אדוני היושב-ראש, אני חושב שבאמת כך סוכם. הכוונה שלנו היא שלא יהיה פינג-פונג, לא יהיה הלוך ושוב.
היו"ר דוד ביטן
וזה סוכם שלא יהיה?
משה שפיצר
שלא יהיה פינג-פונג.
היו"ר דוד ביטן
בסדר גמור, אז אין בעיה.
משה שפיצר
אני רק מעלה בקשה ממש בענווה, שבעוד שלושה חודשים או בעוד חמישה חודשים או באיזשהו מועד כזה יהיה כאן אצלך אדוני בדיקה של מה שקרה.
היו"ר דוד ביטן
לא בדיקה, דיווח על מה שקרה. אני לא אהיה הבודק שלהם.
צחי בר ציון
לא רק על הנושא הזה, על כל יישום החוק הזה.
היו"ר דוד ביטן
עוד חצי שנה אנחנו נקיים ישיבה על ההתפתחויות והיישום בזה, ואם צריך תיקון, תגישו עוד פעם הצעת חוק ממשלתית ונתקן משהו.
צחי בר ציון
כן, חד משמעית.
היו"ר דוד ביטן
נבדוק מה קורה. גם מבחינת הרשויות נראה איך הם מתפקדים.
צחי בר ציון
לגבי העניין הזה רק לזכור שכרגע לפי הנוסח שסוכם בישיבה הקודמת, כל התיקונים האלה נכנסים לתוקף רק עוד שלושה חודשים, אז לפני שקובעים את ישיבת היישום, לשים לב גם לזה.
דרור לוינגר
צריך לקחת קצת יותר קדימה.
צחי בר ציון
טיפה רק לשים לב לעניין הזה. נגיד למשל חצי שנה זה משהו הגיוני, אבל פחות משלושה חודשים אין טעם.
היו"ר דוד ביטן
תתחילו לראות איך זה מתפקד. עוד משהו?

פנו אליי ממשרד האנרגיה על נתג"ז. אני מבין שבזה אין הסכמה, לא? זה היה בממשלה והבנתי שזה פוצל בוועדת הכנסת. מה היה בדיוק?
משה גראזי
מה שפוצל זה הארכת רישיון של נתג"ז, לא החלק הזה.
היו"ר דוד ביטן
אז מה הם רוצים?
קריאה
זה התוספת שאתה ביקשת שנגיש. זה לא עבר ועדת שרים. ביקשת שנביא את החלק של נתג"ז - - -
היו"ר דוד ביטן
אומרים שבממשלה זה היה.
צחי בר ציון
במסגרת הנושאים שביקשת בישיבה האחרונה שיהיו, גם זה אחד הנושאים שהיו בהם, אבל הוא לא עלה במסגרת ועדת שרים.
יונתן פלורסהיים
זה נושא שנידון אך לא אושר על ידי הממשלה.
היו"ר דוד ביטן
לא אושר, מה אני יכול לעשות?
יונתן פלורסהיים
הוא לא הובא לאישור.
היו"ר דוד ביטן
זה לא נושא מבושל עדיין לדיון. אני מציע לכם, משרד האנרגיה, אם אתם מגיעים להסכמות תגישו הצעת חוק ונקדם לכם את זה מהר מאוד.
משה גראזי
אנחנו היום לבקשתך עבדנו באופן מאומץ כדי להביא את הנוסח שמוכן. זו הייתה הנחיה שלך ואנחנו הגשנו.
היו"ר דוד ביטן
אין לי בעיה. הייעוץ המשפטי שלי אומר שזה קצת חורג מהמסגרת של החוק עצמו. אני מנסח את זה בעדינות. אני מבחינתי אוהב לסיים את הדבר עד הסוף. כל הביורוקרטיה הזאת היא בעייתית מבחינתי.
טל פוקס
אני רוצה לציין שהחלק שפוצל יידון בהמשך הכנס. החלק של הרישיון בכל מקרה פוצל, אז אם אנחנו נוגעים לנתג"ז, יש עוד חלק שנוגע לזה.
היו"ר דוד ביטן
זה מופיע בחוק ההסדרים, שפוצל?
טל פוקס
לא, הוא פוצל מחוק ההסדרים.
קריאה
אבל הוא אמור להגיע לוועדה.
היו"ר דוד ביטן
לאיזה ועדה?
צחי בר ציון
הוועדה למיזמים.
היו"ר דוד ביטן
מה הם קשורים לזה? לא הבנתי.
צחי בר ציון
פיצלו את זה במסגרת הפיצולים, לצערנו. אנחנו לא רצינו שזה יפוצל. זה פוצל לוועדת המיזמים.
היו"ר דוד ביטן
אנחנו כבר גמרנו את העניין הזה.
קריאה
זה החלטה של ועדת הכנסת.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, תגישי ערעור על ההחלטה. אנחנו נעביר את זה חזרה אלינו. אני אדבר עם יושב-ראש הוועדה. כבר דנו בזה. למה להעביר את זה לוועדה אחרת? עוד פעם הם יתחילו את כל העסק מחדש?
טל פוקס
זה נוגע לרישיון של נתג"ז.
היו"ר דוד ביטן
לא הרישיון, את אומרת על זה.
עידית חנוכה
פשוט להעביר את זה לטיפולה של ועדת הכלכלה.
טל פוקס
אני אומרת שהחלק הראשון הזה שנוגע לתקופת הרישיון של נתג"ז, הוא פוצל מההסדרים, זאת אומרת שיש הצעה שנוגעת לנתג"ז, שמונחת ומחכה לדיון בנפרד מחוק ההסדרים.
היו"ר דוד ביטן
זה לא פוצל, זה פשוט לא הובא.
טל פוקס
זה נכון.
צחי בר ציון
בואו ננסה לעשות סדר, ברשותכם. במסגרת חוק ההסדרים בנושא הגז הטבעי הוראו שלושה נושאים, שניים שאנחנו דנו בהם, והנושא השלישי שפוצל במסגרת זה, הוא פוצל לגמרי מההסדרים והועבר לוועדה למיזמים, לצערי. אנחנו לא רצינו שיפוצל.
היו"ר דוד ביטן
זה הגיע לכנסת?
טל פוקס
כן.
היו"ר דוד ביטן
אין בעיה, תגישו בקשה להעביר את זה חזרה אלינו. עשו טעות שהעבירו את זה אליהם, כי אנחנו כבר דנו בזה ואנחנו בתוך העניין, אז מה עכשיו נלך לעוד ועדה שיתחילו את הכול מאפס?
טל פוקס
בכל מקרה זה לא עבר קריאה ראשונה.
היו"ר דוד ביטן
עוד לא הביאו את זה לכנסת בכלל?
צחי בר ציון
הנושא שפוצל, עבר כמו שצריך. אם אני מבין נכון, מה שמנסים להגיד זה שהנושא שביקשת עכשיו לא עבר.
טל פוקס
הנושא שמדובר, של נתג"ז לחלוקה, הוא לא עבר.
עידית חנוכה
הנושא שעבר לוועדה למיזמים מדבר על הארכת תוקף רישיון - - -
היו"ר דוד ביטן
יש עם זה מניעה? זה לא אכפת. אם רוצים שזה יהיה פה, אין לי בעיה גם כן.
טל פוקס
בסדר.
צחי בר ציון
מה שלנו חשוב, שזה יידון מהר.
היו"ר דוד ביטן
להם אין כלום חוץ מהחוק הזה שהעברתי.
צחי בר ציון
בינתיים לא נקבע דיון ואנחנו כן היינו שמחים שהנושא הזה יידון מהר ככל הניתן. זה נושא שמאוד חשוב לנתג"ז ולנו, ואנחנו היינו שמחים אם היו דנים בו מהר ככל הניתן.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, תיראו מה אפשר לעשות שזה יעבור אלינו. אני אדבר עם היושב-ראש. הוא יסכים להעביר אלינו.
טל פוקס
זה מבחינת הנושאים החדשים, נכון?
צחי בר ציון
יש גם את הנושא שדיברנו בבוקר, של התאגיד - - -
היו"ר דוד ביטן
אין לי בעיה להכניס את זה. אני מציע, תשכנעו את היועצים המשפטיים שלנו ואת משרד האוצר. אם כן, אנחנו נעשה משהו, אבל בכל מקרה זה יעכב את החוק הזה עכשיו כי צריך לפרסם את העניין הזה.
טל פוקס
גם זה נושא שלא עלה ויש איתו בעייתיות.
היו"ר דוד ביטן
אני מהרגע הראשון אמרתי את זה. מה זה לא עלה? בדיונים זה עלה.
טל פוקס
בדיונים זה עלה. זה לא היה בעצם בהצעת החוק שעברה קריאה ראשונה.
היו"ר דוד ביטן
אתם רוצים את זה, משרד האנרגיה?
קריאה
כן.
סילבי רון
לנו כנתיבי גז גם מאוד חשוב שהארכת הרישיון תיכנס.
טל פוקס
סליחה, אנחנו לא מדברים על - - -
קריאה
לא, לא, זה נושא אחר, סילבי.
סילבי רון
אני מדברת על הארכת הרישיון.
טל פוקס
הארכת הרישיון, אני רק רוצה להבהיר, זה נושא שהיה בהסדרים. הוא פוצל והוא בעצם ממשיך את הליך החקיקה שלו באופן מנותק מההסדרים - - -
היו"ר דוד ביטן
זה לא קשור לנתג"ז.
סילבי רון
אולי אם אפשר באמת להחזיר את זה לוועדת הכלכלה ולדון במסגרת ההסדרים, ולסיים עם זה.
טל פוקס
זה פוצל מחוק ההסדרים. אנחנו מדברים עכשיו רק על שני התיקונים שנותרו בתיקון הזה. הנושא של נתג"ז שעולה עכשיו הוא לא קשור לנושא הארכת הרישיון.
סילבי רון
אני מדברת רק על הארכת הרישיון.
צחי בר ציון
אני רק אדייק את הדברים. עזבו רגע אם זה יידון במסגרת חוק ההסדרים או לא. הכוונה היא שאנחנו היינו מאוד שמחים בלי קשר אם זה יידון בהסדרים או לא, אלא שזה יהיה מהר ככל הניתן כי הנושא הוא סופר דחוף. זו בעצם החשיבות. פחות אכפת לנו אם זה יהיה בחוק ההסדרים או לא. אנחנו פשוט היינו מאוד שמחים שהנושא הזה יידון כי הוא מאוד חשוב.
היו"ר דוד ביטן
יש בעיה אחרת, שבחוק ההסדרים זה עבר מליאה. זה לא רק ועדת כנסת. הפיצולים וכל ההעברות אושרו במליאה.

תיראו, אם זה דחוף לכם מאוד, אני אעשה מאמץ שזה יעבור למליאה ויעבור אלינו, אבל זה יכול להיות רק ביום שני ואז נדון בזה ביום שלישי. אם זה לא דחוף ואפשר לדון בזה בעוד חודש, אין שום בעיה. כשנדון ברישיון שלהם, נדון גם בזה.
משה גראזי
הארכת רישיון, רק מבחינת העמדה הממשלתית, יש תמימות דעים, רשות החברות, חשב כללי, אגף תקציבים, משרד האנרגיה, נתג"ז.
היו"ר דוד ביטן
זה לא קשור לעבודות. את זה אתם רוצים מהר, את נתג"ז?
משה גראזי
כן, הארכת הרישיון של נתג"ז חשובה מאוד.
היו"ר דוד ביטן
אני אדבר עם יושב-ראש הוועדה. נבדוק את העניין. מחר אנחנו נדע את התשובה, בסדר?

משרד האוצר, אין לכם בעיה עם זה, נכון?
קריאה
נהפוך הוא, זה היה בהסדרים.
יונתן פלורסהיים
זה חלק מההסדרים, פוצל על ידי ועדת - - -
קריאה
זה סעיף שעלה להסדרים בהסכמה של כל משרדי הממשלה. אנחנו מאוד היינו רוצים שיקודם.
היו"ר דוד ביטן
אז למה פיצלו את זה?
קריאה
לא הקשיבו לנו. ניסינו לשכנע במלוא עוצמתנו. לא הצלחנו.
סילבי רון
זה לא דיון ארוך. יש כאן הסכמה כוללת בעניין הזה, בהארכת הרישיון.
טל פוקס
מתי פג הרישיון של נתג"ז?
משה גראזי
ב-2034. פירטנו את הסיבות, בגלל שהם נדרשים לחתום על הסכמי הולכה לבין 12 ל-15 שנה, אז מבחינתנו זה - - -
צחי בר ציון
אני רק רוצה לחדד, ברשותכם. זה נכון שיש לכאורה עוד זמן לרישיון, אבל החשיבות פה, מכיוון שזה משליך מאוד על ההתנהלות של נתג"ז בכל ענייני יכולת גיוס חוב שלה וכל מיני דברים כאלה ואחרים, וקידום רשת, לכן לנו זה מאוד חשוב. כמו שנאמר, יש פה הסכמה די נדירה של כל משרדי הממשלה.
טל פוקס
בתוך הממשלה, לא באופן כללי.
צחי בר ציון
לא, לא, משרדי הממשלה. אני מדבר על ממשלה. יש באמת הסכמה מקיר לקיר, מה שנקרא. אנחנו היינו מאוד שמחים. אם אי אפשר, אי אפשר, אבל מבחינתנו זה חשוב ולא סתם העלינו את זה להסדרים. אנחנו העלינו להסדרים באמת רק את הנקודות. יש לנו הרבה תיקוני חקיקה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו העלינו את הנקודות שהן באמת מבחינתנו היו מאוד דחופות.
טל פוקס
אני רק רוצה לציין שמבחינתנו הנושא הזה עוד לא נבחן לעומק בגלל שהוא פוצל מההסדרים, והוא כן דורש בחינה משמעותית כי יש לו השלכות משמעותיות, אז זה כן דורש דיון בפני עצמו ובחינה מקדימה.
סילבי רון
אנחנו נשמח מאוד לדון יחד עם רשות הגז בכל ההשלכות, ולתת את כל ההסברים. כמו שנאמר פה, יש הסכמה גורפת של כל גופי הממשלה על מנת שזה יעבור במסגרת חוק ההסדרים. זה באמת מהותי.
היו"ר דוד ביטן
בסדר, אני אתן לכם תשובה מחר.
סילבי רון
תודה רבה.
היו"ר דוד ביטן
ללא קשר ליועצת אני אבדוק בנדון, פנים-קואליציוניים אם בכלל אפשר להזיז את זה. נראה לי שזה אפשרי. אחר כך תשכנעו את היועצת המשפטית בכמה דברים, ואחר כך נראה מה יהיה.
סילבי רון
תודה.
היו"ר דוד ביטן
יש עוד מישהו שרוצה להגיד משהו על החוק הזה?
יואב פרוסק
אני יואב פרוסק מרשות החברות. יש לנו שתי הערות על הנוסח שראינו.
היו"ר דוד ביטן
את מי אתה מייצג?
יואב פרוסק
אני לא יודע אם הוא הנוסח - - -
טל פוקס
אין כרגע נוסח.
היו"ר דוד ביטן
אין נוסח. שמעת את ההסכמות, לא את הנוסח.
טל פוקס
אין גם הסכמות כרגע.
היו"ר דוד ביטן
לגבי מה שקראת, כן.
טל פוקס
נתג"ז בחלוקה לא - - -
היו"ר דוד ביטן
לא נתג"ז. נתג"ז כרגע לא בפנים.
יואב פרוסק
אוקיי.
היו"ר דוד ביטן
על זה דיברנו.
טל פוקס
רק להבהיר שאין נוסח שנתג"ז בחלוקה כיוון שלא הוסכם להבנתי להכניס אותו.
היו"ר דוד ביטן
קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני מודה לכם מאוד על הדרך שהלכתם בשעות האחרונות, שבעצם שיפר את החוק באופן כזה שתכלית החוק תבוא לידי ביטוי בכך שיהיה יותר חיבורים ויותר מהר יעשו את החיבורים, אז תודה רבה לכולם. ביום חמישי אנחנו נקרא את הנוסחים האחרונים וביום ראשון נצביע על החוק.

לגבי נתג"ז אנחנו נודיע לכם. אני מאוד רציתי לגמור את זה, אבל הפרוצדורה היא קצת בעייתית, אז אני אראה מה אפשר לעשות. אם לא, אני אעביר את זה אליי ונדון בזה מהר מאוד. תוך שבועיים יהיה לכם את זה גם אם זה לא בחוק ההסדרים. לא בעיה. שבועיים-שלושה נגמור לכם את זה וזהו.

תהיה לך בעיה לפרסם את הנוסח עד יום ראשון?
עידית חנוכה
לא, זה פשוט צריך לתת לח"כים.
טל פוקס
זמן להסתייגויות.
עידית חנוכה
לכן לא יהיה מספיק זמן ליום ראשון.
היו"ר דוד ביטן
ביום שני תהיה ההצבעה. עדיין זה בסדר במסגרת חוק ההסדרים.

תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. אני מתנצל שצעקתי. אם מישהו נעלב, אני מתנצל.


הישיבה ננעלה בשעה 17:05.

קוד המקור של הנתונים