ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/05/2023

פרק ה' (גמישות ניהולית במערכת החינוך) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת66
ועדת החינוך, התרבות והספורט
10/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 40
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום רביעי, י"ט באייר התשפ"ג (10 במאי 2023), שעה 09:05
סדר היום
פרק ה' (גמישות ניהולית במערכת החינוך) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612) - דיון והצבעות
נכחו
חברי הוועדה: יוסף טייב – היו"ר
סימון דוידסון
עמית הלוי
משה טור פז
נעמה לזימי
יוסף עטאונה
יסמין פרידמן
קטי קטרין שטרית
חברי הכנסת
אביחי אברהם בוארון
אברהם בצלאל
אלי דלל
אוהד טל
אופיר כץ
צביקה פוגל
יצחק קרויזר
מוזמנים
לירון ספרד - ממונה ייעוץ משפטי, משרד החינוך

רותי רווה - פרויקטורית בכירה, גמישות ניהולית, משרד החינוך

שרית שפיגלשטיין - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד החינוך

הדר פוקס - רפרנטית חינוך, אגף תקציבים, משרד האוצר

דביר גוטל - עו"ד, לשכה משפטית, משרד האוצר

מאיר פרדני - מנהל אגף ביקורת, רשומ"ק, משרד הפנים

יוסף מוטהדה - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הפנים

יאיר רטנר - נציג, מועצת התלמידים והנוער הארצית
משתתפים באמצעים מקוונים
נועה בן אריה - יועצת משפטית, מרכז השלטון המקומי

יפה בן דוד - יו"ר, הסתדרות המורים
ייעוץ משפטי
נירה לאמעי רכלבסקי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
סגנית מנהלת הוועדה
אתי דנן
רישום פרלמנטרי
א.ב. חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.


פרק ה' (גמישות ניהולית במערכת החינוך) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 (מ/1612)
דיון והצבעות
היו"ר יוסף טייב
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ועדת החינוך, התרבות והספורט, י"ט באייר התשפ"ג, 10 במאי 2023. הנושא, דיון המשך ואחרון. יהיו היום הצבעות כמובן גם על ההסתייגויות, גם על החוק. גמישות ניהולית במערכת החינוך, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית.

לפני שאנחנו נתחיל יש לנו איזשהו עדכון תוספת בנוסח. נירה.
נירה לאמעי רכלבסקי
בוקר טוב, בפני חברי הכנסת יש את הנוסח להצבעה היום, את הנוסח המשולב בחוק, מה שנקרא התרגום כדי שתבינו מה ההקשר, ומשרד החינוך ביקשנו מאיתנו הבוקר לערוך שינוי בשתי התוספות, לעדכן אותן. באחת מהן כנראה שהייתה איזושהי טעות, הוכנסו דברים בטעות מהניהול העצמי ולא מהגפן. אני מציעה שהם פשוט יציגו מה הם רוצים לשנות.
היו"ר יוסף טייב
בסדר גמור.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה לא נמצא בחוק?
נירה לאמעי רכלבסקי
זה כרגע לא בנוסח.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אז מה, זה נוסח חדש?
נירה לאמעי רכלבסקי
הבוקר ביקשו לעשות את השינויים האלה.
היו"ר יוסף טייב
משרד החינוך, בבקשה, מי מציג?
לירון ספרד
בוקר טוב, אנחנו רק רוצים לחדד ולהבהיר. אתם רוצים שאנחנו נתייחס רק לתיקונים?
היו"ר יוסף טייב
כן.
לירון ספרד
יש בעצם את התוספת הראשונה שמתייחסת לכספי הרשות המקומית.
נירה לאמעי רכלבסקי
זו התוספת שהייתה בחוק המקורי.
לירון ספרד
קיימת בחוק המקורי, ויש את התוספת השנייה שמדברת על המטרות שבשמן אפשר לעשות שימוש בכספים שבחשבון הבית-ספרי.
נירה לאמעי רכלבסקי
שהיא מתייחסת לכספי הגפן.
לירון ספרד
התקציב שמגיע מהמדינה ומהרשות המקומית, מרביתו בעצם הוא מתקציב הגפן שמגיע לחשבון. כמו שיש את המטרות שקבועות בתוספת הראשונה להקצבות, חלק מהבנייה של ההסדרה של המצב החוקי, אנחנו רוצים לבוא ולהסדיר בתוספת השנייה לאיזה מטרות אפשר לעשות שימוש בתקציבי הגפן. קודם כל יש לנו פה את גברת רותי רווה ממינהל כלכלה ותקציבים שיכולה לבוא ולפרט על המטרות באופן כללי.
נעמה לזימי (העבודה)
לא, מה התוספות, ואז נדבר ונפרט.
היו"ר יוסף טייב
אנחנו ביקשנו לפני שאנחנו מתחילים עם ההסתייגויות - - -
נעמה לזימי (העבודה)
שמעתי משהו על בינוי. תסביר מה אתם רוצים לעשות.
לירון ספרד
אנחנו בתוספת השנייה עכשיו. בואו נעבור סעיף-סעיף ונסביר אותו, כולל את התיקון שאנחנו מבקשים עכשיו לעשות בתוספת השנייה.
נירה לאמעי רכלבסקי
בנוסח להצבעה היום יש את התוספת השנייה. זו בעצם תוספת חדשה שמתווספת לחוק הזה.
נעמה לזימי (העבודה)
אנחנו דון בשתי התוספות, לכן אני רוצה להבין רגע על השנייה.
היו"ר יוסף טייב
התוספת השנייה הייתה בחוק. יש איזשהו משהו שם בתוך התוספת שהם רוצים. אני אסביר לך מה שקרה. היו פה שני דיונים סביב החוק הזה. אני ביקשתי שלקראת ההסתייגויות משרד החינוך יצמצם בקצרה, בחמש דקות וייתן לנו את ההסבר על התוספת השנייה. בתוך התוספת השנייה משרד החינוך רוצה להוסיף משהו.
נעמה לזימי (העבודה)
כשהיה דיון בפיצולים בחוק ההסדרים, אמרתי, האם זה גם יהיה קשור לרכש מסוג בינוי ופיתוח, ואמרו לי לא כי אז בוודאי שתהיה אפליה בין רשויות חזקות ללא חזקות, להשלמה לספקים שעובדים איתם, להסדרים שישנם. כמובן שברשות גדולה התמחור שונה מלרשות קטנה. אנחנו מבינים את זה. לא סתם יש מחלקת בינוי גדולה למשרד החינוך שבה יש להם הסדרים שכמובן יותר מיטיבים ואם תיתן את הכסף, הוא לא יספיק אותו דבר.
לירון ספרד
אין בתוספת השנייה שום התייחסות לבינוי ושיפוץ.
נעמה לזימי (העבודה)
אז תסביר מה כן.
לירון ספרד
הכול שקוף ואנחנו מסבירים. סעיף-סעיף אנחנו נסביר, דבר-דבר. נתחיל ברותי ואם דרושות הבהרות מצידנו, אנחנו נסביר.
רותי רווה
אוקיי, אז אני אסביר קודם כל את הרציונל. תקציב הגפן נועד לקידום האפקטיביות החינוכית, לכן מרבית התקציב מבחינתנו אמור להיות מוקצה לפדגוגיה, לפעילויות חינוכיות. כל נושא הבינוי לא אוגם במסגרת התהליך של הגפן, הוא ממשיך להתקיים כסדרו. מה כן אנחנו מאפשרים בתוך הגפן? אנחנו מאפשרים למשל קידום של סביבות למידה חדשניות או הצטיידות תוספתית. כל מה שקשור להצטיידות הבסיסית של בית ספר, באחריות הרשות המקומית. עשינו תהליך הסדרה במעבר מהניהול העצמי שהייתה שיטת הגמישות הקודמת, אם נקרא לזה כך, לגפן, בשיח עם הרשויות המקומיות כמובן ועם כל השותפים, והגדרנו בצורה מאוד חדה וברורה, זה מופיע גם במדריך הגפן שהוא שקוף לציבור ושקוף גם לכם כמובן, בטבלה מסודרת, מה לא ניתן יותר לתקצב מתקציב הגפן, היה בניהול העצמי ואנחנו כרגע לא מאפשרים מתקציב הגפן, ביניהם למשל מזגנים, כל מיני דברים שהרשות אמורה לשאת בהם, וזה בסיכום עם השלטון המקומי. מה מבחינתנו אפשרי מתוך הסל הרשותי, כי גם הרשויות מקבלות סל תקציבי, ומה ניתן מתוך הסל הבית-ספרי. יש לכם רשימה מאוד מאוד מסודרת. מה שעשינו פשוט בסעיף הזה, עשינו הסדרה בהתאם לסיכומים בנושא הזה. זה כל החידוד.
לירון ספרד
בואו נעבור עכשיו סעיף-סעיף, ברשותכם.
נעמה לזימי (העבודה)
רק שאלתי מה התוספת - - -
היו"ר יוסף טייב
התוספת השנייה הופיעה בחוק.
נירה לאמעי רכלבסקי
התוספת השנייה היא אותה תוספת שמפרטת מה הן מטרות הגפן. היא אמורה לשקף את תוכנית הגפן כשהכספים בחשבון המוסדי, שזה החשבון של בית הספר, אמורים לצאת אך ורק לטובת המטרות הללו. מבקשים כרגע לחדד כמה דברים.
לירון ספרד
לאחד את פרט 2 ופרט 3 שאנחנו מבקשים בתוספת השנייה, לאחד אותם לסעיף אחד.
נירה לאמעי רכלבסקי
רק כדי שחברי הכנסת יבינו, התוספת השנייה מופיעה בנוסח, הנוסח של ההצבעה היום. בסופו יש את התוספת השנייה, העמוד האחרון.
רותי רווה
אולי אני אגיד רק עוד כמה מילים לתת לכם את ההקשר, לעשות את הסדר בדברים. קודם כל כל תהליך הגפן הוא שקוף לחלוטין בהיבט הנתונים לרשויות, לבתי הספר, למשרד. אנחנו מדברים על תשתית דיגיטלית ובה זה בעצם סוג של market place. אנחנו בעצם מנגישים שם מענים במגוון סלים. יש לנו שישה סלים מרכזיים בהיבט המהות: סל מענים פדגוגיים ורגשיים, סל מנהיגות חינוכית, סל לקידום אוכלוסיות במיקוד, שזה נושא בליבנו, סל רווחת התלמיד, ככה שישה סלים שהם משקפים את מהות הפעילות. יש לנו כל מיני סוגים של פעילויות. יש לנו פעילויות חינוכיות פר-אקסלנס, תוכניות חינוכיות, מאגר התוכניות החינוכית זה אחד הערוצים. יש לנו היבטים של יוזמות בית-ספריות. אנחנו מאוד מעודדים את בתי הספר לבוא עם יוזמות. אם בית ספר רוצה לקדם סביבת למידה חדשנית או כל הנושא של קיימות מעניין אותו, אז אנחנו רוצים לעודד אותו להביא דברים לשולחן ולקדם את זה בכל מיני דרכים, בין השאר הצטיידות או דברים אחרים. זה מבחינת בית ספר.

יש לנו היבטים של כוח אדם תוספתי באמצעות הרשות המקומית, אם צריך עוזר חינוך, אם צריך לבורנט. גם כאן אפשר להצטייד ולקבל. את כל החנות הזו, אם תירצו, שאנחנו מנגישים לבית ספר, מתוכה הוא בוחר ובונה תוכנית עבודה סדורה ודיגיטלית בתוך מערכת, מאשר אותה עם כל השחקנים. אנחנו בעצם תמצתנו לתוך הסעיף הזה ודייקנו אותו. כאן אתם יכולים לראות את עיקרי הפעילות. הליבה זה הפעילות הפדגוגית, תוכניות חינוכיות, פעילויות חינוך וכו', הצטיידות ככל שהיא נדרשת כתמיכה בפעילות הפדגוגית הזו, והיבט של ניהול ותפעול. היות ויש פה אדמיניסטרציה, זה תהליך מאוד מורכב לבית ספר לנהל תקציב בסדר גודל, בחלקם מעל מיליון שקלים, אנחנו גם מאפשרים עד 5% מהתקציב לטובת ניהול ותפעול, אם זה שירותי ראיית חשבון ואם זה דברים אחרים. זה מהות הסעיף. כל מה שעשינו, דייקנו ביחס לניהול העצמי שיהיה מדויק, זה הכול.
לירון ספרד
חיברנו את פרט 2 ופרט 3, חידדנו את הדברים. התוספת השנייה מתייחסת רק לסל הבית-ספרי, כלומר מה הכסף שעובר ישירות ממשרד החינוך לבית הספר, יכול לעשות שימוש. התוספת השנייה המקורית שכתבנו אותה, הייתה עוד מתאימה לעידן הניהול העצמי. פה מה שצריך לעשות חידוד, אז הורדנו את הדברים שלא רלוונטיים.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש לכם עותק ממה שאתם רוצים להקריא שיצלמו לחברי הכנסת, שיהיה להם יותר קל?
לירון ספרד
זה מה ששלחנו.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני יודעת, אבל שלחתם לי דקה לפני שיצאתי מהחדר. לי יש את זה במייל.
רותי רווה
הוצאנו מזגנים. מזגנים, מבחינתו הרשות המקומית צריכה לשאת. תקציב הגפן הוא לטובת החינוך.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל מזגנים כן מופיע פה.
לירון ספרד
נכון, אז הורדנו את זה בסעיף הזה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
תראו לנו מה הורדתם.
היו"ר יוסף טייב
תראו לנו נוסח בבקשה.
לירון ספרד
אנחנו רוצים להקריא את הסעיף פעם אחת.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא, אני רוצה גם שיהיה לי מול העיניים. אני הולך להצביע על זה.
לירון ספרד
אוקיי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מה הסיבה שהורדתם מזגנים למשל?
היו"ר יוסף טייב
סימון, אני גם מבקש את הנוסח, זה בסדר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא, מה הסיבה שהם הורידו מזגנים?
רותי רווה
אני אסביר למה הורדנו מזגנים. כמו שחידדתי קודם, אנחנו לא רוצים שהתקציב הזה שהוא כל כך יקר וחשוב לקידום מערכת החינוך בישראל, ילך בסוף למזגנים. אנחנו רוצים שהרשות המקומית תישא בעלות של מזגנים. סיכמנו את זה עם השלטון המקומי. הרשימה שאתם רואים כאן היא מסוכמת והיא פועלת גם השנה. אנחנו כבר בשנת היישום הראשונה. תקציב הגפן לא אמור לממן מזגנים. הרשות תממן את המזגנים מתקציבה ואנחנו רוצים שבית הספר ישתמשו בתקציב הזה לקידום הפדגוגיה ולקידום איכות החינוך בישראל.
סימון דוידסון (יש עתיד)
ריהוט נשאר?
לירון ספרד
אנחנו לא מדברים על הריהוט הבסיסי שמקימים בית ספר.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
נניח עם רוצים מעבדה מסוימת, לא יודעת מה.
לירון ספרד
אני רוצה להגיד משהו שאנחנו אמרנו בכל הדיונים וחשוב להגיד אותו מלכתחילה. קיום מוסדות חינוך רשמיים מוטלים במשותף, הקיום שלהם והפתיחה שלהם על המדינה ועל הרשויות המקומיות, סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה. כשמקימים בית ספר, אתם יודעים, עובדי ההוראה מועסקים על ידי משרד החינוך. כמובן שכר עובדי ההוראה. עובדי המינהל מועסקים על ידי הרשות המקומית. הרשות היא בעלים של המבנה, המדינה משתתפת בעלויות הקמת המבנה. הרשות היא זאת שמצטיידת את המבנה. אנחנו לא מדברים על הדברים הבסיסיים. לא משנים פה כלום. הדברים נותרו כפי שהיו, אבל כשאנחנו מדברים על פיתוח של סביבות למידה חדשניות למשל, שרוצים עכשיו לבוא ולייצר סביבות עם לוח חכם, רוצים לייצר סוג של ישיבה אחרת של כיתה.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
מעבדה מסוימת.
לירון ספרד
ציוד מיוחד למעבדות. זה הדברים שהם הערך המוסף שתוכנית הגפן מביאה, כלומר להביא אפשרות לבית ספר, ואני מזכיר, הכסף פה עכשיו עובר ישירות מהמדינה לחשבון בית הספר. הוא לא נמצא בתווך של הרשות המקומית. עובר ישר עם תוכנית עבודה מאושרת. בית הספר רוצה לייצר סביבת עבודה חדשנית. הוא צריך למצוא את הציוד המיוחד שהוא צריך. זה לא ציוד גנרי של שולחן ולוח. הכסף הזה הוא כסף שבגפן ולכן הוא מופיע בתוספת השנייה. אם תסתכלו בתוספת הראשונה שבה אנחנו לא נוגעים בהיבטים של הצטיידות בית ספר, מופיע שם הציוד וזה כסף שהמשרד ממשיך לעבוד. הדבר היחיד שאנחנו רוצים לתקן בתוספת הראשונה, איפה שכתוב בסעיף 5 "בינוי ושיפוץ של מוסד החינוך", אנחנו רוצים להגיד "בינוי, שיפור חזות ושיפוץ של מוסד החינוך".
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רוצה שהכול יהיה מול העיניים.
היו"ר יוסף טייב
זה יגיע.
לירון ספרד
עכשיו אנחנו מכינים את זה, אין בעיה.
היו"ר יוסף טייב
הכול בסדר, רק תעבירו לנו.

עד שזה יגיע אלינו, השלטון המקומי, עו"ד נועה בן אריה. שאלה לי אליך, זה מוסכם אתכם? זה בסדר?
נועה בן אריה
כן. קודם כל אני מדגישה שכל הנושאים של שיפור בית הספר, אם זה מזגנים, אם זה תנורים, אם זה גינון, אם זה שיפור מראה, אלה דברים שהם פררוגטיבה של הרשות המקומית לעשות. היא לא חייבת לעשות וזה פררוגטיבה שלה. כיוון שאנחנו רוצים לשמר את הפררוגטיבה הזאת, אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה אכן תיקון טכני, להוציא מהתוספת השנייה שהיא משויכת אך ורק לגפן, להעביר לתוספת הראשונה את הפרטים הללו כדי להמשיך את המצב שבו כשרשות רוצה לתת לבית הספר, היא תיתן, לא מתקציבי הגפן, מהתקציב הרשותי, מהסל הרשותי שלה ומתקציבים נוספים, ואת התוספת השנייה לייחד אך ורק למה שהגפן קבע שמותר לנו לייחד. התיקון הוא טכני. כל עוד אנחנו מעבירים לתוספת הראשונה מה שנגרע מהשנייה, אנחנו לא מתנגדים.
היו"ר יוסף טייב
הגיוני. חברים, אני מקווה שהתשובה שקיבלתם - - -
יסמין פרידמן (יש עתיד)
זה קיים היום מה שהיא אומרת?
היו"ר יוסף טייב
ודאי קיים.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
התיקון הזה תוקן?
היו"ר יוסף טייב
כן, כן.
נועה בן אריה
צריך להדגיש משהו חשוב. התוספת השנייה היא בעצם התוספת שהגיעה בעקבות לידתו של הגפן. התוספת הראשונה שכללה את הנושא של תחזוקה והצטיידות ושיפור ותיקונים, זה היה כבר בחוק ייעוד ההקצבות ופה אנחנו בעצם רוצים להבטיח שיש הפרדה בין השימוש שניתן לעשות בתקציבי הגפן לבין השימוש בכספים הנוספים שקיימים בחשבון הזה לטובת שיפור בית הספר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
נועה, אני רוצה רגע להבין משהו. כשאני קורא "הוצאות לשם תיקונים קלים", מה ההגדרה של תיקון קל? מה זה תיקון קל?
לירון ספרד
החלפת חלון, החלפת ידית שנשברה. זה היה כל השנים בניהול העצמי. אני אתן דוגמה. יש מצב שחלון נשבר, ידית נופלת. פעם מה שהיה צריך לעשות, בעבר הרחוק, שמנהל בית ספר היה צריך לפנות ליחידה ברשות המקומית שתשלח גורם שיבוא לתקן. היום אנחנו רוצים לאפשר את הגמישות בחיי התפעול המהיר של בית הספר. צריך לתת לזה מענה מיידי. אי אפשר עכשיו לחכות, לבוא, לפנות לעירייה, אז תיקונים קלים הגדרנו במדריך הגפן.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה מופיע?
לירון ספרד
כן.
סימון דוידסון (יש עתיד)
כשאני קורא "ציוד ספורט מתכלה", האם כתוב להם מה זה?
לירון ספרד
כן.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אין אוויר לכדור.
לירון ספרד
לא. כדורסל זה ציוד ספורט מתכלה, אבל זה לא המתקן תשתית, כלומר לבוא ולהקים סל למשל זה ממש היבטי בינוי. צריך הרי מהנדס כדי להקים סל. אנחנו זוכרים את האירוע הנורא שפעם היה בתל אביב, שבו קרס סל על תלמידים, אז זה דברים שדורשים קונסטרוקטור, מהנדס. זה לא דבר שבית ספר יכול לעשות. זה דבר שנמשיך להיות באחריות של הרשות המקומית. בגלל זה זה לא בתוספת השנייה. בגלל זה הדגשנו ציוד ספורט מתכלה: סל, רשת של הסל. זה ציוד ספורט מתכלה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
בגלל הדבר הזה יש דוח של מבקר המדינה שיצא לפני שבוע, נושא של מתקני ספורט, אחרי שנה וחצי שאני דורש את זה. קודם כל חוסר מתקנים, נדבר על זה בהמשך, אבל כמה מתקני ספורט במדינת ישראל לא שמישים בגלל חוסר תחזוקה, כמה מתקני ספורט, הקונסטרוקטור לא מוכן לחתום עליהם, וכל זה כי הרשות לא מוכנה לממן ולתחזק את כל מתקני הספורט. אני אקריא לכם בהמשך אולי, אם יהיה לי זמן.
לירון ספרד
אני לא מתווכח עם הדוח במובן הזה שאני לא מכיר אותו ולא קורא אותו.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אתה לא מכיר אותו?
לירון ספרד
לא.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אתה חייב להכיר אותו. משרד החינוך מכירים את הדוח הזה? סתם שאלה.
לירון ספרד
אני עו"ד לירון ספרד, אני לא קראתי את הדוח הזה. קשה לי להתייחס אליו, בסדר? אני לא יכול להתייחס לדברים שאני לא מכיר.
נירה לאמעי רכלבסקי
משרדי הממשלה מעבירים תגובה למשרד רוה"מ על כל מבקר מדינה.
לירון ספרד
חד משמעי, אבל בהיבט הזה שאנחנו מדברים על התוספת השנייה, אנחנו עדיין לא רוצים לשנות את המאזן וחלילה להעביר אחריות. אדוני דיבר על כל הנושא של האחריות של מנהלי בית הספר. ברור לך שאנחנו לא רוצים עכשיו להעביר אחריות למנהלי בית הספר לעשות בינוי בבית הספר ולהזמין קונסטרוקטור, נכון? זה לא תפקיד של מנהל בית הספר, אבל זה תפקיד של הרשות המקומית.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני מבין מה אתה אומר ואני מסכים איתך. השאלה איזה שוט יש למשרד החינוך מול הרשות המקומית שהמתקן עומד כמו פיל לבן ואף אחד לא מתחזק אותו ואף אחד לא מתקן אותו, אחרי שהמדינה השקיעה מאות מיליונים כדי להקים אותו, ואחרי כמה שנים הוא כבר לא שמיש כי העירייה לא עושה את העבודה שלה. איזה שוט יש בכלל למשרד החינוך מול הדברים האלו?
לירון ספרד
אני לא חושב שנכון להשתמש קודם כל במושג שוט במובן הזה. אני מזכיר, אמרתי, חוק לימוד חובה קובע שהמדינה והרשות המקומית מחזיקים במשותף. מקום שיש מוסד חינוך שחושב או מגלה או מבין שהמתקנים שלו לא עובדים כמו שצריך, צריך לטפל בהם, הגפן לא משנה את מערך הטיפול בכל בתי הספר. יש מפקח לבית ספר. מנהל בית הספר יכול לפנות אליו והמפקח יכול לבוא ולהיות בשיח עם הרשות. יש מנהל מחוז, יש מפקח מחוז, כלומר יש גורמים בתוך המערכת שתמיד יכולים לבוא בשיח ישיר עם הרשות המקומית.

הבהרנו את זה לאורך כל הפגישות הקודמות, אנחנו בשותפות אמת עם השלטון המקומי בהיבטים האלה של קיום מוסדות חינוך רשמיים. בגלל זה קשה לי להשתמש במילה שוט. אם רשות מקומית לא עושה את מה שהיא אמורה לעשות, אז כמובן אנחנו יכולים לבוא בדין ודברים ישירות עם הרשות המקומית, לשוחח עם השלטון המקומי שגם להם כמובן יש השפעה ישירה על הרשות המקומית, וכשיש מחלוקת נוראית אז אנחנו גם מגיעים לצורך העניין לממונה על המחוז במשרד הפנים. אלה מקרים נדירים, אבל שוב, זה לא עניין שרלוונטי כרגע לתוכנית הגפן. זה מדבר באופן כללי על מערכת היחסים במשולש שבין מוסד חינוך לבין בית ספר לבין רשות מקומית.
היו"ר יוסף טייב
אוקיי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני הבנתי מה שאתה אומר אבל אני לא מקבל את זה.
היו"ר יוסף טייב
בסדר. אנחנו נעשה על זה דיון אבל זה לא קשור לעצם החוק.
סימון דוידסון (יש עתיד)
יוסי, כי בסוף עשיתי סיור איתך. זה היה במקרה בית ספר חרדי, וילדים יושבים בלי מזגנים ובלי מקום לשחק ובלי מקום להוציא את האף שלהם אפילו מהחדר. זה לא מעניין אף אחד.
היו"ר יוסף טייב
אני מסכים איתך אבל זה לא קשור.
נעמה לזימי (העבודה)
הסיפור הפדגוגי הוא בשילוב של עוד אלמנטים. הוא לא רק איתה. אני חושבת שסימון מביא פה איזה פן שחשוב להתייחס אליו. הסיפור של סביבת חוץ בית הספר או כל מסגרת הספורט היא חלק מהפדגוגיה היום. היא חלק ממה שאנחנו רואים כתהליך למידה שהוא מורכב, שהוא מתייחס לאלמנטים גם של חברה וספורט, אינטראקציה של הפגת מתח, הכול ביחד.
סימון דוידסון (יש עתיד)
נכון. הקורונה שינתה את הכללים, מזכיר לכם. בעקבות הקורונה קיבלנו פה בוועדה הזאת שאחד הכלים הכי חשובים כדי להשאיר את הילדים שפויים היה הנושא של הספורט, ואז אני מקבל דוח ש-66% מבתי הספר במדינת ישראל אין אפילו אולם, אין אפילו מה לעשות עם הילדים, אז אף אחד לא מדבר על זה וזה לא מופיע באף מקום, וכתוב על פדגוגיה אבל יש דברים אחרים.
נעמה לזימי (העבודה)
אני רק רוצה להוסיף גם שאלה אם אפשר על ספורט. אני מסכימה איתך מאה אחוז אבל גם על סל תרבות שלא נכנס. למה זה לא בפנים?
רותי רווה
זה בפנים.
נעמה לזימי (העבודה)
אני לא ראיתי.
רותי רווה
תיכף אני אתייחס.
נעמה לזימי (העבודה)
אוקיי. זה חדש?
רותי רווה
לא, זה כבר השנה בתוך הגפן.
נעמה לזימי (העבודה)
סל תרבות הוא בתוך הגפן?
רותי רווה
כן, הוא נמצא בתוך הגפן והוא מונגש. קודם כל הקשבתי בעיון רב. אנחנו פשוט לא בעלי התפקידים הרלוונטיים לסוגיה שאתה מעלה שהיא מאוד חשובה, אז לכן אנחנו לא האנשים הנכונים להתייחס כי הגפן לא מחליף את האחריות לא של הרשות ולא של המשרד בכל תחום הבינוי. מה שאנחנו כן מאפשרים בתוך הגפן זה הרבה יותר גמישות. דיברת על חשיבות של פעילות ספורט. היום כל חוג, כל פעילות ספורט, כל ציוד שבית ספר רוצה לרכוש הוא יכול לעשות את זה באופן עצמאי דרך הגפן. אם זה סל תרבות אנחנו הכנסנו את סל תרבות לתוך הגפן. החל משנה הבאה גם בית ספר יוכל לבחור מתוך מגוון מאוד רחב של מופעים בדיוק את המופעים שהוא מעוניין בהם, אז אנחנו כן מרחיבים את הגבולות ככל שניתן. עדיין יש דברים שהם לא בתוך הגפן והם באחריות הגורמים הרלוונטיים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
רק אני רוצה לעשות קלוז'ר לנושא הזה ואני לא אציק יותר. אם אני מנהל בית ספר, אני מדבר על חברה מוחלשת בעיקר, באזורים מוחלשים, גם בחברה הערבית, ואני רוצה לעשות חוגי ספורט העשרה, אני יכול מהגפן למשוך ולעשות את הפעילות הזאת למען הילדים.
רותי רווה
חד משמעית. יותר מזה אני אומר, כל הגפן בנוי על עיקרון דיפרנציאלי, זאת אומרת החלשים מקבלים יותר, אז אתה כבית ספר בפריפריה היום מקבל יותר כסף, יותר משאבים מבית ספר במרכז ויכול לבצע כל פעילות בתוך המאגר שאנחנו מציעים.
לירון ספרד
זה המשמעות לסעיף הראשון בתוספת השנייה, כל היוזמות החינוכיות. הפעילויות הפדגוגיות שבית הספר רוצה, הוא יכול ליזום. מנהל בית ספר, מעבר לכל הסלים ומאגר התוכניות, יש לו גם תקציב גמיש לחלוטין. הוא רוצה עכשיו ליצור סדנה מיוחדת לבית ספר, יש לו את המשאבים לעשות את זה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אוקיי.
היו"ר יוסף טייב
נירה, רק אם אפשר לחזור על הנוסח. הנוסח מונח בפניכם, חברים?
סימון דוידסון (יש עתיד)
איזה מהם?
היו"ר יוסף טייב
מה שהם ביקשו לשנות.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש לנו את הנוסח להצבעה שבו יש את התוספת השנייה שהייתה קיימת בהצעת החוק מהתחלה. לא נגענו בה. כעת משרד החינוך כפי שהובהר כאן בעל פה, מציע נוסח חדש לתוספת. זה מה שהודפס לכם כרגע מתוך המייל. אני מקריאה את הנוסח הזה. הוא בעצם יחליף את מה שנמצא כרגע בתוספת השנייה בנוסח להצבעה היום, אוקיי?


תוספת שנייה

(סעיף 5א)

(1) רכישת שירותים בתחום החינוך ובכלל זה הוצאות בעד פעילויות ויוזמות חינוכיות, מתגברים תומכים חינוכיים, פרויקטים לימודיים, תוכניות העשרה, מלגות תלמידים, הכשרות והשתלמויות;

(2) הוצאות לשם תיקונים קלים והצטיידות נוספת של מוסד החינוך כגון ציוד מעבדות, ציוד לטובת סביבות למידה, ציוד מחשוב ותקשורת, ציוד משרדי, ציוד ספורט מתכלה, ספרים וחומרי לימוד וציוד למגמות לימוד;

(3) רכישות שירותים בתחום המינהל לרבות שירותי הנהלת חשבונות וניהול כספים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רק רוצה להבין מה השתנה?
לירון ספרד
איחדנו את פרט 2 ופרט 3 לפרט 2. יצרנו פרט אחד. בגלל שהמילה "הצטיידות" חוזרת בשניהם, חיברנו את זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
מה שירד זה מזגנים, גינון, תנורי חימום וריהוט.
סימון דוידסון (יש עתיד)
ריהוט הורדתם בכלל?
רותי רווה
הכוונה לריהוט בסיסי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
המילה "ריהוט" ירדה לגמרי?
לירון ספרד
לא, הכנסנו את זה כציוד הטבת סביבות למידה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אוקיי, שזה מה שהסברת על יצירת סביבת למידה שונה.
לירון ספרד
נכון, וביקשנו בפרט 5 בתוספת הראשונה להגדיר את זה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
זה הדבר השני. בואו נסגור את התוספת השנייה, הקראתי את הנוסח.

בנוסח החוק המקורי בתוספת הראשונה שבה לא נגענו כי זה קשור לחוק הקיים כרגע, וזה מדבר על הסל הרשותי שאליו הרשות מקבלת כספים שנקראים הקצבות לצורך שירותים בסיסיים בתחום החינוך, כמו שכר מורים וכדומה, וזה לא היה על הפרק בהצעת החוק, מבקשים כרגע לעשות איזשהו חידוד. התוספת הראשונה נמצאת בעצם בנוסח של החוק המקורי שנמצא בפניכם, שבו מוטמעים התיקונים של הצעת החוק.
סימון דוידסון (יש עתיד)
איפה זה נמצא?
נירה לאמעי רכלבסקי
בסוף החוק הזה יש תוספת שהייתה התוספת היחידה. היום היא הופכת להיות תוספת ראשונה.
היו"ר יוסף טייב
עמוד מס' 4.
נירה לאמעי רכלבסקי
בדיוק. זו תוספת שהייתה קיימת בחוק משנת 2000 כשהוא חוקק.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מה שכתוב "תוספת ראשונה"?
נירה לאמעי רכלבסקי
נכון, וכאן משרד החינוך מבקש לעשות חידוד. מאחר ואנחנו כבר מתקנים את החוק הזה, הם מבקשים לעשות חידוד ולהתאים אותו למה שקורה במציאות. בפריט מס' 5 בתוספת הזאת, בתוספת הראשונה כתוב "בינוי ושיפוץ של מוסדות חינוך". משרד החינוך מבקש להוסיף: "בינוי, שיפור חזות ושיפוץ של מוסדות חינוך". אתה רוצה להסביר למה אתם רוצים את החידוד הזה?
לירון ספרד
בגלל שהורדנו את הרכיב של הגינון מלמטה, ועדיין יש כספים שאנחנו מעבירים ישירות לרשות המקומית, לא לבית ספר לגינון, כי זה התפקיד של הרשות המקומית לדאוג לתחזוקה הכוללת של בית הספר, וכדי שחלילה לא יהיה מצב או הבנה שאי אפשר לעשות את זה בגלל שהורדנו את זה, אנחנו רוצים להדגיש שהרכיב הזה קיים, לכן ביקשנו להוסיף את המילה "שיפור חזות", שכולל בפנים גינון, טיח או צבע אחר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אז זה יהיה.
לירון ספרד
זה קיים היום.
היו"ר יוסף טייב
משכתם את זה מהתוספת השנייה. אתה רוצה לחדד את זה בתוספת הראשונה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
היום מנהל שרוצה לעשות שיפור חזות בית הספר - - -
לירון ספרד
באמצעות הרשות המקומית. זה לא תפקיד של מנהל לדאוג לשיפור חזות בית הספר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא, אבל אנחנו שנינו מנסחים שמי שידאג לבית ספר יותר זה המנהל, יותר מהרשות המקומית.
לירון ספרד
אבל אדוני דיבר כל הזמן על מה ההבדל בין אחריות של מנהל לבית אחריות של הרשות המקומית, נכון? זה מאוד חשוב. אנחנו רוצים גם להגן על המנהלים. הכסף הזה לא יוצא מתקציב בית הספר. כשמדברים על שיפור חזות של בית הספר כמו למשל גינון, אז להיבט הזה, שיפור חזות באופן כולל, לא יוזמה חינוכית. אני אחדד. אם מנהל רוצה עכשיו לבוא ולהקים גינה חקלאית בבית הספר, זה מתקציב הגפן כי זה יוזמה חינוכית. זה קיים, אבל אם עכשיו אנחנו מדברים על לבוא ועכשיו לשתול דשא או לעשות חתיכת דשא סינתטי שזה מרכיב כללי בבית הספר שהוא קבוע ואסתטיקה, זה משהו שהרשות המקומית אחראית. הרשות מקבלת כסף ממשרד החינוך במסגרת ההקצבות וגם במסגרת הסל הרשותי לצרכים האלה. בגלל זה אנחנו מבקשים לחדד כדי שלא תמצא תקלה שיחשבו שבגלל שהוצאנו גינון, אז אי אפשר לעשות גינון, אז אנחנו מבקשים לשמר את זה אבל בתוספת הראשונה. "בינוי, שיפור חזות ושיפוץ של מוסדות חינוך".
נירה לאמעי רכלבסקי
התוספת הראשונה זה מה שהרשות מקבלת מהמדינה אצלה, והחוק הזה מגן על זה שזה הולך לחשבון ייחודי, ייעודי, היא לא מערבבת את זה עם כספים אחרים שלה. זה חשבון שמוגן מעיקול וזה חשבון שהחוק הזה מגן עליו במקור.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אוקיי.
נירה לאמעי רכלבסקי
אז אנחנו בעצם מוסיפים את הפרט הזה לנוסח. זה כמובן ינוסח בתוך הנוסח להצבעה באופן המתאים, אבל כאן אנחנו בעצם מתקנים את התוספת הראשונה בפרט 5, והנוסח יהיה: "בינוי, שיפור חזות ושיפוץ של מוסדות חינוך".

רק נפנה להסתייגויות שנמצאות כאן. אנחנו קודם חייבים להצביע על ההסתייגויות, וכשנסיים את ההסתייגויות עוברים להצבעה על הנוסח.
היו"ר יוסף טייב
כן, כמובן.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש בפני חברי הכנסת את ההסתייגויות השונות.
היו"ר יוסף טייב
מי רוצה להתחיל? נעמה, את רוצה להתחיל או סימון?
נעמה לזימי (העבודה)
יש לי הסתייגות אחת מהותית, אז הייתי רוצה אולי לדבר רגע עליה, כי חלק מהדברים פחות רלוונטי, שזה אולי גם יהיה פה אפילו תשובות. הסתייגות 3 על גודל תקציבי הגמישות הניהולית אותם תפקיד המדינה לחשבון, יותאמו לאשכול החברתי-כלכלי של רשות החינוך כהגדרתו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ואולי זה נמצא בפתרון. בגלל שלרשויות יש יכולת לעשות השלמה. יש רשויות שאין להן יכולת לעשות השלמה.
רותי רווה
אוקיי, אז קודם כל מבחינת המודל התקציבי, מה שנעשה, ניבנה פה מודל שלוקח מספר משתנים, גם את אשכול הלמ"ס. יש את אגב, הכול בתוך הגפן, שקוף לציבור, אתם יכולים כמובן לראות את כל הרכיבים שנכנסו לתוך המרכיב הזה, כשהרעיון זה באמת לקחת בחשבון את כל הרכיבים הסוציו-אקונומיים של הרשות בקביעת ההשתתפות של הרשות. מה שעשינו במהלך תשפ"ג, שדודי שהיה במפגש הקודם הוביל עם משה שגיא, זה בעצם להפחית את ההשתתפות. הופחתה ההשתתפות בצורה משמעותית של רשויות. רשויות חלשות, אפילו הופחתה ההשתתפות המינימלית, הייתה 5%, הופחתה ל-2.5%. כמו שאתם תיראו, רוב הרשויות במדינת ישראל היום משתתפות עד 20% בתוך תקציב הגפן, ורובן הרבה פחות מזה, אז במובן הזה נעשו הרבה מאוד שינויים כולל השנה שנעשתה הפחתה נוספת לרשויות.

מבחינת המנגנון, המהלך של הגפן הוא מבוסס על הסכם עם השלטון המקומי ויש פה היבט של השתתפות של השלטון המקומי בתקציב הגפן. המשמעות היא שרשויות משתתפות על פי הפרמטרים הסוציו-אקונומיים שלהם.
נעמה לזימי (העבודה)
אני לא מצליחה לשמוע. למה את מדברת לעצמך? בוא נחכה שיהיה פה שקט ונוכל לשמוע. אני לא מצליחה לשמוע.
היו"ר יוסף טייב
נעמה, היא לא חייבת לענות לך ואני לא חייב לתת לה לענות לך. כרגע אני נותן, אז תזרמו.
נעמה לזימי (העבודה)
אני לא מבינה, זו הסתייגות מהותית, אתה רוצה שאני אתן לה אבל אני לא מצליחה לשמוע אותה.
היו"ר יוסף טייב
לא, את צריכה לנמק את ההסתייגות. היא לא צריכה לענות לך על ההסתייגות ואני בכל זאת נותן ומאפשר, אז תקשיבי.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל אתה לא רוצה שאני אבין מה היא אומרת?
היו"ר יוסף טייב
אז בבקשה. תמשיכי רותי, בבקשה.
רותי רווה
אוקיי, אז כפי שהסברתי, בעצם יש רכיב של השתתפות של הרשות המקומית בתקצוב של הסל המוסדי ושל הסל הרשותי. ההשתתפות הזו ברוב הרשויות היא מאוד מאוד מצומצמת. המשרד משתתף באופן גורף בתקציב, במרבית הרשויות. בחלק מהרשויות, בחלשות ביותר, בסדר גודל של 97.5%, תבין את סדרי הגודל. נעשתה הפחתה גם בתשפ"ג וגם עכשיו בתשפ"ד בהשתתפות של הרשויות, כך שכל הרשויות במדינת ישראל, רובן המוחלט למעט מספר גדולות וחזקות, משתתף עד 20% בתקצוב הזה.
נעמה לזימי (העבודה)
זאת אומרת, מרשויות חזקות אתם גם גובים יותר.
רותי רווה
הם משתתפים יותר בתקציב.
נעמה לזימי (העבודה)
אבל בחלשות אתם לא לוקחים - - -
רותי רווה
בחלקן כאמור הפחתנו את זה מתחת למינימום, ל-2.5%. זה סדר גודל מזערי מתוך התקציב התוספתי שמקבלים.
נעמה לזימי (העבודה)
זה כתוב?
רותי רווה
כן, זה כתוב, זה שקוף לציבור. חשוב מאוד להגיד, במדריך הגפן יש את נספח א' שהוא מתאר את המודל התקציבי. אנחנו משקפים לציבור באופן מלא את המודל, איך זה בנוי, איך זה נראה. זה קודם כל בהיבט התקציבי. דבר שני, ההיבט הסוציו-אקונומי הוא גם משפיע על תקצוב הסל המוסדי, כי הסל המוסדי מושפע ממספר התלמידים במוסד ועשירון הטיפוח במוסד, אז גם פה יש רכיב סוציו-אקונומי וגם כאן יש היבט סוציו-אקונומי. כל התוכנית הזו מבוססת על הרציונל הזה.
נעמה לזימי (העבודה)
וזה בעצם מחפה על הפערים.
רותי רווה
נכון. ככל שאתה חלש יותר במדדים הסוציו-אקונומיים אתה מקבל יותר.
נעמה לזימי (העבודה)
בסדר.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אגב, איזה מוסדות לא זכאים לגפן? כי רשום כאן רק מוסדות שזכאים לגפן.
רותי רווה
על פי החלטת הממשלה מי שזכאי להשתתף בתוכנית הגפן זה קודם כל בתי ספר. גני ילדים לא בתוך התוכנית, חשוב להגיד. החינוך הרשמי ביסודי ובחטיבות הביניים. בחטיבה העליונה כלל המוסדות. בשנת היישום הראשונה והשנייה בתי הספר לחינוך המיוחד, בגלל המורכבות והרגישות של המענים שלהם, לא הכנסנו אותם לתוך התוכנית, זאת אומרת זו תכולת התוכנית. י"ג-י"ד גם לא כלולים בתוכנית הגפן. כל מה שאנחנו מדברים זה נגזרת מהחלטת הממשלה בנושא.
נעמה לזימי (העבודה)
אוקיי. אני מבינה שסל תרבות נכלל, אבל אני כן רואה שהייתה פנייה של איגוד המוזיאונים שלא נכללים בחלק מהתקצוב.
רותי רווה
אוקיי, זה מעניין כי המוזיאונים הם גם בתוך מאגר התוכניות החינוכיות. הם ניגשו כחלק מתוך אותו מאגר והם מונגשים. לא רק שהם מונגשים, ניהלנו איתם שיח והמוזיאונים מקבלים בעצם מעמד מיוחד בתוך הגפן. בתי ספר יכולים ממש לראות מענה שנקרא "מוזיאונים" ויכולים לקבל אותו. בנוסף יש לנו מענה למוזיאוני מדע ספציפי שהוא ייעודי למוזיאוני מדע לאור מעמדם המיוחד והתרומה שלהם הפדגוגית, אז דווקא ההיפך, יש אפשרות להשתתף בפעילויות המוזיאונים בצורה הרבה יותר רחבה.
נעמה לזימי (העבודה)
אז את אומרת שבעצם הם בתוך הסל כמו כל שאר מוסדות התרבות.
רותי רווה
כן, ואם יש איזושהי בעיה נשמח כמובן לשמוע.
נעמה לזימי (העבודה)
אוקיי.
היו"ר יוסף טייב
לירון, אתה רוצה להתייחס לעוד משהו לגבי החוק?
לירון ספרד
אם כן יש לכם שאלות או רוצים שנבהיר משהו.
היו"ר יוסף טייב
לי כבר אין שאלות. סימון, יש לך שאלות עדיין?
סימון דוידסון (יש עתיד)
כן.
היו"ר יוסף טייב
בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
כמה זמן יש לי?
היו"ר יוסף טייב
היום אני נדיב.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
רגע, אנחנו מתחילים הסתייגויות?
סימון דוידסון (יש עתיד)
כן. גם זה היה הסתייגות.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
הערה לפני. אדוני יושב-ראש הוועדה, אני מתחננת, תתקנו את הדלת של הוועדה. אתם רוצים שאני אקנה לכם מעצור? אני אקנה לכם מעצור. אי אפשר להתרכז. זה מטריף באמת.
נעמה לזימי (העבודה)
זה באמת נורא.
היו"ר יוסף טייב
כן, חבר הכנסת דוידסון.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אנחנו הגשנו הסתייגויות. קודם כל צריך להבהיר דבר אחד. אנחנו קודם כל בעד. אנחנו חושבים שתוכנית גפן היא תוכנית מדהימה לילדי מדינת ישראל, למנהלים, להורים, לכל דבר ועניין במערכת החינוך. מהרגע הראשון שאנחנו התחלנו לדבר על החקיקה הזאת בחוק ההסדרים, קודם כל לא הבנו למה זה צריך להיות בחוק ההסדרים. אחרי זה הסבירו לנו, הנציגה של משרד המשפטים. הבנו, הייתה תשובה מצוינת דרך אגב, ואנחנו בעד, אבל מהרגע הראשון דיברנו על הנושא של המנהלים, כמה שאנחנו רוצים שהמנהלים, כי אני באמת מאמין בכל כולי, אני גם הייתי במערכת החינוך. המנהל זה הדבר החשוב ביותר במערכת. הוא זה שבעצם ינווט את הספינה הזאת של בית הספר או להצלחה או לפחות הצלחה, לא רוצה להגיד כישלון, ואנחנו רואים את זה גם כהורים. כשיש מנהל או מנהלת טובים, עם חזון, עם נשמה, עם רצון, עם משמעת, עם כל הערכים שאנחנו רוצים שיקנו למורים ולילדים, זה מגיע מהמנהל. אנחנו באמת רוצים שלמנהל יהיו חיים יותר קלים לביצוע התוכנית המדהימה הזאת לילדי מדינת ישראל.

דיברנו והעלינו הרבה מאוד נקודות, והבנו בסוף שהמנהל הוא די כבול בידיים של גזבר העירייה. גם לזה יש חשיבות כי אנחנו לא רוצים שהכסף יברח במיוחד באזורים היותר מוחלשים וברחוקים יותר, אבל עדיין אני לא חושב שבחקיקה הזאת יש חיים קלים למנהלים. אני חושב שעדיין אפשר היה לעשות חשיבה שהחיים יהיו יותר קלים, יותר מהירים, יותר זריזים, כי עדיין לרוץ אחרי גזבר, ויושב פה סגן ראש עיר לשעבר של נתניה הרבה מאוד שנים, יודעים מה זה לתפוס את הגזבר, מה זה לקיים פגישה איתו. הוא חצי אלוהים בעירייה וכדי לקבל ממנו את המידע או את האישור צריך לעשות בעצם חשיבה שבועיים-שלושה או חודש קדימה, לכן גם בנקודה הזאת אני חושב שהיה אפשר לעשות חיים יותר קלים למנהלים והיה אפשר לחייב את הגזבר שיהיה איזה רפרנט או אדם מטעמו שהוא זה שיעבוד מול המנהלים עצמם, שלא יצטרכו את הגזבר עצמו כי הוא בעל זכות החתימה או ראש העיר. זה מה שכתוב בחקיקה הזאת.

לגבי עוד מספר דברים. הנושא של חשבון בנק מוסדי, כל הזמן מדברים על חשבון בנק מוסדי אבל הוא לא מוגדר פה. אין פה הגדרה, חשבון בנק מוסדי.
לירון ספרד
למה? יש.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רואה בסעיף קטן (2)(א), אז אחרי ההגדרה "תוכנית לגמישות ניהולית" יבוא "חשבון בנק מוסדי, חשבון בנק שפותחת הרשות החינוכית המקומית עבור כל מוסד חינוכי ואליו מועברים כספי הגמישות הניהולית". אין פה הגדרה בחקיקה, חשבון בנק מוסדי. תבדוק את הנושא הזה לגבי ההגדרה של חשבון בנק מוסדי.
לירון ספרד
ב-5א רבתי בסעיף (ב) מדברים על פתיחת חשבון בנק, וההגדרה שלו בצד זה חשבון בנק מוסדי, כלומר זה ליבת החוק. ליבת המהות זה שהוא מסדיר פתיחה של חשבון בנק על ידי הרשות המקומית, אליו מועברים אותם משאבים, ואנחנו מגדירים את זכויות החתימה. כמו שחוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות) דיברו על פתיחת חשבון חינוך רשותי, חשבון ההקצבות, בתוך ליבת החוק בסעיף 5א(א) יש בעצם את ההגדרה של חשבון בנק מוסדי. זה הסעיף.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אוקיי.
לירון ספרד
זה עונה לאדוני על השאלה?
סימון דוידסון (יש עתיד)
כן. סעיף קטן (5)(ז).
היו"ר יוסף טייב
סימון, יאלה, הסתייגויות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא, לא, לא, זה הסתייגויות.
היו"ר יוסף טייב
לפי מיספור.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל אמרת לי שיש לי זמן בלי מיספור. אתה רוצה להתחיל לעבור כל הסתייגות?
היו"ר יוסף טייב
תגיע להסתייגות, על מה אתה מדבר.
טלי גוטליב (הליכוד)
נגיד שאתה עושה הכול ביחד, נו.
סימון דוידסון (יש עתיד)
טלי, אם באתם להצביע תבואו עוד רבע שעה. אם אתם רוצים לשמוע - - -
היו"ר יוסף טייב
דבר.
טלי גוטליב (הליכוד)
הכול טוב. אני רוצה לשמוע מה ההסתייגות שלך לתוכנית החשובה הזאת.
סימון דוידסון (יש עתיד)
די, נו, טלי, את לא היית פה בכלל מתחילת הדיון. תפסיקי.
טלי גוטליב (הליכוד)
יש לי אח מנהל בית ספר, בגלל זה אני - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אוקיי, אני לא נגד.
טלי גוטליב (הליכוד)
אני יודעת שלא. לא הייתי מאמינה שאתה תהיה נגד החוק הזה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
סעיף קטן (5)(ז), זה הסתייגות 37. מה שקורה, לא מוגדר פה, אם לא ישתמשו בתוכנית הגפן בכסף מסוים, האם הכסף נשאר בתוכנית הגפן קדימה או שהוא עובר לוועדת כספים?
רותי רווה
קודם כל נסביר. אנחנו מאפשרים למנהלי בתי ספר להעביר 10% מהתקציב משנה לשנה. זה חידוש שאנחנו יצאנו איתו השנה מתוך הבנה שחלקם רוצים לקדם פרויקטים שהם רב-שנתיים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אז הוא כן חוזר?
רותי רווה
אנחנו מאפשרים עד 10% מהתקציב להעביר משנה לשנה. מעבר לזה לא ניתן.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לאן הולך הכסף?
רותי רווה
מה אנחנו עושים? אנחנו מוודאים שבתי הספר קודם כל מתכננים בהתאם למה שאנחנו מגדירים. הגדרנו להם עכשיו 90% תכנון ואנחנו עוקבים אחרי הביצוע. כל הדבר הזה מתנהל דיגיטלית, אני מזכירה, ויש לנו נתונים מסודרים גם על הדיווח ביצוע שלהם וגם על המימוש של התוכניות שלהם. המטרה שלנו שימצו את התקציב באופן מלא. ככל שלא ימצו את התקציב, עד 10% מהתקציב הם יכולים להעביר משנה לשנה. זה הכללים של הגפן.
סימון דוידסון (יש עתיד)
למה לא משאירים את הכסף קדימה? אם אני רוצה לעשות תוכנית רב-שנתית שעולה הרבה מאוד כסף בתחום מסוים ואני צריך את הכסף לכמה שנים.
רותי רווה
קודם כל אתה מעיר הערה מאוד מאוד חשובה. אנחנו הבנו בתוך התהליך הזה שההיבט של פרויקטים רב-שנתיים הוא מאוד מאוד חשוב. בשלב ראשון השנה מנכ"ל משרד החינוך אישר להעביר 10% מהתקציב. אנחנו לומדים את זה וככל שיידרש, אנחנו נשקול כמובן - - -
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני מבקש בפרוטוקול לקבל תשובה ממנכ"ל משרד החינוך, האם אפשר לשנות את ההחלטה הזאת, ולתוכניות רב-שנתיות שעולות כסף גדול יותר, לתת את האפשרות למנהלים להשאיר את הכסף בגפן בשביל התוכנית הספציפית.
רותי רווה
זה לא לשנות. אתה רוצה להרחיב את התכולה של ההחלטה של המנכ"ל.
סימון דוידסון (יש עתיד)
להרחיב, נכון.
רותי רווה
בסדר גמור.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לגבי הסתייגות 38. לגבי התקשרות, אני חושב שצריך לאסור התקשרות עם עובד עירייה או עובד בית ספר. יש פה ריח לא טוב. אם יש לי עובד בבית הספר ואני דרך תוכנית גפן רוצה או להעלות לו את השכר או לעשות איזה הכפלה של השכר, יש פה איזה טעם לא טוב בדבר הזה. כתוב ככה: "לא תבוצע התקשרות עסקית מכספי הגמישות הניהולית ביחס למטרות המפורטות בסעיפים 2 עד 4 לתוספת השנייה עם גורם המועסק במוסד החינוך הרשמי או שהינו עובד ברשות החינוך המקומית". זה הסעיף.
רותי רווה
אני אסביר. קודם כל חלק מהמענים שאנחנו מאפשרים בגפן זה למשל שעות בודדות. אם בית ספר מסוים רוצה לקדם יוזמה מסוימת ורוצה לעשות את זה באמצעות הצוות החינוכי בבית הספר, הוא יכול לתגמל את הצוות החינוכי הזה באמצעות שעות בודדות, שזה צורת תגמול שהיא מענה משרדי מבחינתנו. אנחנו מפחיתים את זה מהתשלום לבית ספר ואנחנו נושאים בעלות הזו כמשרד. אנחנו רוצים לעודד את זה. אנחנו רוצים לעודד יוזמות בית-ספריות, זה אחד הערוצים, לכן ההסתייגות הזו, לא יודעת מה מקורה אבל צריך רגע להבין למה כיוונו, כי חלק מהיוזמות באמצעות הגפן מקודמות על ידי הצוות החינוכי בבית הספר והם גם מקבלים על זה תגמול.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אוקיי.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה. סימון, תמשיך.
סימון דוידסון (יש עתיד)
יש לי עכשיו עוד משהו חשוב, וחשוב לי ואני אגיד את זה יום-יום.
היו"ר יוסף טייב
רגע, סיימת לנמק את ההסתייגויות?
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא, עוד לא סיימתי. יש לי עכשיו עוד חמש דקות ואני מסיים.
היו"ר יוסף טייב
אין בעיה, אבל מבחינת ההסתייגויות אתה סיימת?
סימון דוידסון (יש עתיד)
כן, אבל יש לי חמש דקות עכשיו.
היו"ר יוסף טייב
אין בעיה, חמש דקות, אנחנו מצביעים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רוצה, וחשוב לי כי יש פה חברי כנסת. יכול להיות שיש כאלו ששמעו אותי אבל אני אגיד את זה כל יום.
טלי גוטליב (הליכוד)
אנחנו עוקבים אחריך בקנאות, אתה חייב להבין את זה. גם כשאנחנו לא פה אנחנו מקשיבים לך במיוחד. מזמינים את זה מערוץ הכנסת להקשיב.
סימון דוידסון (יש עתיד)
וגם משרד החינוך נמצא פה למרות שזה לא אנשים שנוגעים בדבר הזה, אבל יש משהו דרמטי במשרד החינוך שהוא מקום המדינה בעצם. הוא לא משהו שקשור למפלגה כזאת או אחרת או לקואליציה כזאת או אחרת. יש דבר שנקרא בריאות הילדים שלנו. שמעתם אולי פעם מושג כזה. כל הזמן יש דוחות וכל פעם יוצא משהו בתקשורת שמדבר על כמה הילדים שלנו, הכיוון שלהם מבחינה בריאותית הוא הולך למקום רע, אז אני אספר לכם קודם כל שתדעו את הנתון, שמדינת ישראל היא מקום שלישי בעולם בהשמנת ילדים. אנחנו לא במונדיאל אמנם ואנחנו לא אלופים בספורט, אבל בפודיום של השמנת ילדים אנחנו מקום שלישי. בקטיעת איברים חולי סוכרת אנחנו במקום ראשון. בכלל, סך הכול חולי סוכרת במדינת ישראל אנחנו מקום שני. כל זה מגיע לא סתם, כי אם אתה מסתכל על נתונים בסין למשל או ביפן או במדינות מתקדמות, אתה רואה שאנחנו כל כך רחוקים מהם, אבל שם משקיעים הרבה מאוד כסף והרבה מאוד משאבים כדי שהילדים שלהם יהיו בריאים. במדינת ישראל שכחו את הדבר שנקרא בריאות הילדים או בכלל בריאות האוכלוסייה.

אני חזרתי שבוע שעבר מהונגריה. הייתי בנסיעה פרלמנטרית להונגריה, ויום שלם דנו בנושא של הספורט, אז אני אספר לכם, משרד החינוך, שבהונגריה השקיעו 15 מיליארד אירו בעשר שנים האחרונות בבניית מתקנים. במדינת ישראל 2.5 מיליארד שקל. אני אספר לכם שבהונגריה כל ילד בבית ספר יסודי מקבל 60 דקות ספורט כל יום. כל יום יש שיעור חינוך גופני 60 דקות. הנתונים האלו משפיעים על בריאות הילדים. במדינת ישראל, ואני אעשה דיון איך שתתכנס ועדת המשנה לספורט, אולי אפילו בוועדת החינוך, הנושא של שיעורי חינוך גופני. הנתון הוא שנטו ילד מקבל 22 דקות שיעור חינוך גופני. יש קריאת שמות ועד שהמורה מגיע ועד שזה ועד שמוצאים אולם או מקום אחר, אין איפה להתאמן, איפה לעשות ספורט. הדברים האלו משפיעים על הילדים שלנו.

כשילד נמצא בתוך הקטגוריה הזאת, אז זה משפיע גם על הצבא. על כל שקל שאנחנו נשקיע לבריאות הילדים, אנחנו נחסוך עשרה שקלים בעתיד. מדינת ישראל משקיעה 6 מיליארד שקלים בשנה בטיפול בחולי סוכרת. אם היינו עשירית מזה משקיעים כל שנה בבניית מתקני ספורט, בתשתיות ספורט. אני שמח שבתוכנית הגפן זה נמצא, וצריך לשכנע ולהכריח את המנהלים לטפל בנושא הזה.

אני אתן לכם שלוש דוגמאות. קודם כל אנחנו מדברים פה על בתי ספר. מה שאני מחזיק זה את דוח מבקר המדינה מלפני שבועיים. באמת לקח לי הרבה מאוד זמן שיעשו את זה, אבל עשו את זה. אני אספר לכם את הנתון שהוא הכי חשוב במערכת החינוך, ותקשיבו טוב לנתון הזה. 66% מבתי הספר במדינת ישראל אין אולם ספורט. אני הייתי בעבר שלי לפני הרבה מאוד שנים מורה לחינוך גופני. הגעתי מעולמות הספורט. אני לא נפלתי מהשמיים. הייתי מאמן שחייה כל חיי, מאמן נבחרת ישראל, יו"ר איגוד השחייה. טיפלתי בנושאים האלה יום-יום, אבל המדינה לא מבינה מה המשמעות העתידית על הילדים שלנו, והגיע הזמן. זה לא יקרה בחוק התקציב הזה, אני יודע את זה, אבל יגיע אולי בעתיד הזמן שהמדינה תשקיע את המשאבים כדי שלילדים יהיה את התנאים הנורמליים, כי הם לא נמצאים היום.

אם בית ספר, אין למורה איפה לעשות את השיעור, וכשזה 35 מעלות בשמש, תארו לכם בבאר שבע ב-35 מעלות צריכים בשעה 12:00 בצוהריים להעביר שיעור חינוך גופני. איך אפשר לעשות את זה? תחשבו על זה. האם מישהו מכם היה יוצא לרוץ ב-12:00 בצוהריים כשיש 35 מעלות בחוץ? אף אחד לא היה עושה את זה, אז למה אנחנו צריכים להתעלל בילדים שלנו? לתת להם את המינימום, את התנאים.

דיברת על נושא של מתקנים? חצי מהמתקנים במדינת ישראל לא שמישים. אתם יודעים כמה אולמות הפכו להיות בתי כנסת, ספריות, אולמות כינוס, רק לא ספורט. לא תאמינו. במדינת ישראל עד 2031 הולכים להשקיע במתקני ספורט 2.89 מיליארד שקל, תוכנית לעשר שנים. מבקר המדינה מצביע על זה שצריכים להשקיע 14.9 מיליארד. תיראו איזה הפרש. צריכים להשקיע 14.9 מיליארד בעשר שנים, המדינה החליטה, אנחנו משקיעים 2.8 מיליארד. אנחנו לא יכולים להדביק את הפער הזה בחיים. ברוך השם נולדים ילדים, הם גדלים ואנחנו לא גדלים יחד איתם. עד סוף שנות ה-90' בנו בית ספר יחד עם האולם. בהחלטה כלשהי שינו את זה. בונים בית ספר בלי האולם ואומרים למנהל או לראש העיר, תשבור את הראש אחרי זה.
היו"ר יוסף טייב
שווה דיון, אגב.
סימון דוידסון (יש עתיד)
ברור. תשבור את הראש. אז בונים ספריה כי זה חשוב, נכון, מעבדות, חדר מורים. הכול בונים. אולם ספורט לא. יגידו לכם אנשים המוניציפאליים, אלי דלל יכול להגיד כמה זה קשה לראש העיר לבנות אולם. המצ'ינג הרי מצ'ינג מטורף. העירייה צריכה להשקיע עשרות מיליונים כדי להשלים את המצ'ינג הזה. לא לכול העיריות יש את זה. לא כולם זה ראשון לציון, לא כולם זה אשדוד, לא כולם זה רעננה. רוב המדינה לא נמצאת במקום הזה, אז אין כסף לראש העיר לבנות, אז הוא לא בונה ולילדים אין איפה לעשות ספורט, וזה משפיע גם לפעילות אחרי צוהריים.

אני אתן לכם עוד שני נתונים, בזה אני אסיים. במדינת ישראל רשומים באיגודי הספורט 130,000 ספורטאים. זה 1% וקצת ממדינת ישראל. אנחנו אחרונים מכל מדינה ב-OECD, שלא נדבר על הונגריה, דנמרק, נורבגיה, איסלנד. מדובר שם על 30% מהמדינה. כמעט כל ילד נמצא במערכת כזאת. במדינת ישראל למיליון איש יש 44 מגרשי כדורגל, שזה חלק מהעניין, בגרמניה 607, באנגליה 547, באיסלנד 543. תיראו איפה אנחנו נמצאים, כמה אנחנו עלובים. אנחנו לא עולם שלישי. אנחנו יותר גרועים מצ'צ'ניה, ממדינות שאני לא יודע איפה, וזאת מדינת ישראל, ואז מתפלאים למה לא עולים למונדיאל ולמה אין הישגים ולמה הילדים חולים ולמה הם שמנים ולמה הם עצלנים, ולמה אחרי זה בצבא אנחנו לא מקבלים אותם בריאים?

אני אגיד לך עוד נתון שאני הולך לעשות על זה דיון בוועדת חוץ וביטחון. לא תאמין. 17% מהלוחמים שלנו שמתחילים את הטירונות, פצועים בחודש הראשון. אתה יודע כמה עולה למשרד הבריאות ומשרד הביטחון להכשיר אותם חזרה? מיליארדים, אבל איך הם לא יהיו פצועים? הם מגיעים לא בפיט. הם לא עושים ספורט אז הם מגיעים לטירונות ו-17% נפצעים. זה גלגל, אחד משפיע על השני, ואם לא נשקיע עכשיו אז זה יהיה יותר גרוע. זה מנשמתי, שתבינו כולם, כל מי שנמצא פה באיזה מצב אנחנו נמצאים.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
התקציב הזה לא מבשר שינוי כי אנחנו כולנו יודעים לאן הלכו מיליארדים בתקציב הזה בחינוך.
קריאה
בתקציב הקודם היה בשורה בנושא הזה?
סימון דוידסון (יש עתיד)
גם לא.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
התשובה שלך לא עניינית. רוצה לענות לי לעניין? תענה. מה הקשר?
קריאה
התגובה שלך הייתה עניינית מאוד.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
נכון.
קריאה
אותה רמה החזרתי.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אנחנו מדברים על התקציב הזה. מה אתה רוצה, שאני אדבר על מה היה או על מה קורה כרגע?
היו"ר יוסף טייב
חברת הכנסת פרידמן, אילו ואילו חשובים, ודברים חשובים הושקעו. הכסף שהושקע בתקציב הקואליציוני הושקע בדברים חשובים מאוד וזאת דעתי.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אתה באמת, אדוני יושב-ראש הוועדה, אומר לי שבלב שלם אתה מקבל את כל המיליארדים שהופנו לכיוון אחד בחינוך, כן?
היו"ר יוסף טייב
בהחלט. במשך שנים שלא שמענו אתכם כשהפלו את אותו מגזר שנים.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
בסדר.
טלי גוטליב (הליכוד)
עזוב, אל תיתן להם הסברים. אנחנו דואגים לכל האוכלוסייה.
היו"ר יוסף טייב
טלי, אני מסתדר, הכול בסדר.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
טלי, אנשים מסתדרים גם בלעדייך. אל תשאלי.
טלי גוטליב (הליכוד)
אדוני היו"ר, עזוב, באמת.
סימון דוידסון (יש עתיד)
טלי, את האחרונה שיכולה להגיד את זה. כשכנפים של קרמבו לא יכולים לצאת למסע בקיץ בגלל התקציב הזה, את לא יכולה להגיד את זה.
טלי גוטליב (הליכוד)
זה בגלל שיאיר לפיד הבוס שלך הוריד להם את התקציב מ-9 מיליון ל-4.518 מיליון.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה לא נכון. אנחנו הוספנו מהכספים הקואליציוניים.
קריאה
לחתולים, למי העברתם?
יסמין פרידמן (יש עתיד)
רגע, יש לך בעיה עם חתולים? לא הבנתי. כל חבר כנסת חדש שמגיע למשכן הזה חייב לפחות פעם אחת לדבר על תקציב העיקור/סירוס לחתולים.
קריאה
הייתי פה לפנייך.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
לא היית פה לפניי בקדנציה הזאת. אתה חדש בקדנציה הזאת, מה לעשות?
היו"ר יוסף טייב
הוא חבר כנסת חדש/ישן.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
חנוך היה חייב להגיד את זה, בצלאל סמוטריץ' היה חייב להגיד את זה. הנה, אמרת את זה. אתה מבסוט? כן, 12 מיליון לתקציב עיקור/סירוס חתולי קהילה. חבל שאין את זה גם בתקציב הזה כי זה פותר הרבה בעיות לא רק לחתולים אלא גם לבני האדם, וכל ראש עיר יגיד לך. סיימנו עם החתולים? וואו, אלוהים, כמו כיתה א'. צריך 120 מיליון, אגב.
היו"ר יוסף טייב
אם בלימודי ליבה עסקינן, אני חושב שזה חשוב. הערה חשובה.

קדימה, נירה.
נירה לאמעי רכלבסקי
רק לוודא שלכולם יש את הנוסח של ההסתייגויות של סיעת יש עתיד, כי אנחנו נרוץ אחרי ההנמקות על ההסתייגויות שבחרתם גם לא לנמק, ואנחנו נצביע אחת-אחת.

אני מפנה לטופס של ההסתייגויות של סיעת יש עתיד שנמצא על שולחן הוועדה ואצל חברי הכנסת. אני פשוט אקרא את הסעיפים.
היו"ר יוסף טייב
נצביע על הכול ביחד או סעיף-סעיף?
נירה לאמעי רכלבסקי
אחד-אחד לפי התקנון, אבל אנחנו נרוץ עם זה כי יש הרבה ולא כולם נומקו.

לסעיף קטן (1) הסתייגות מס' 1. הצבעה.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (2)(א) הסתייגות מס' 2.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
מספר 3.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 4.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 5.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות לסעיף קטן (2)(ב) מס' 6.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 7.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 8.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
בסעיף קטן (2)(ג), הסתייגות 9.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 10.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 11
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 12.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
בסעיף קטן (2)(ד), הסתייגות 13.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 14.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 15.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 16.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (3)(א), הסתייגות 17.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו מצביעים על הסתייגויות סיעת יש עתיד לפי הטופס שמונח בפני חברי הכנסת. לסעיף קטן (3)(ב), הסתייגות 18.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 19.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (4)(א), הסתייגות 20.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 20.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 21.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 22.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (4)(ב), הסתייגות 23.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף 5(א), הסתייגות 24.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 25.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 26.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (5)(ב), הסתייגות 27.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 28.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (5)(ג), הסתייגות 29.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 30.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (5)(ד), הסתייגות 31.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 32.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (5)(ה), הסתייגות 33.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 34.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (5)(ו), הסתייגות 35.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 36.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן (5)(ז), הסתייגות 37.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 38.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 39.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
בסעיף קטן (8)(ב), הסתייגות 40.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 41.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף קטן, לפריט 11 בתוספת השנייה, סעיף 5א1, הסתייגות 42.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 43.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 44.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפריט 11 בתוספת השנייה, סעיף 5א2, הסתייגות 45.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות לתוספת השנייה, סעיף 5א2, הסתייגות 46.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 47.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לתוספת, סעיף 5א3, הסתייגות 48.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 49.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף 5א4, הסתייגות 50.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 51.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אוקיי. סיימנו עם ההסתייגויות של סיעת יש עתיד. סיעת העבודה, יש פה מישהו?
היו"ר יוסף טייב
סיעת העבודה נימקה מקודם. היא לא נמצאת, אז לא מצביעים, נכון?
סימון דוידסון (יש עתיד)
נכון. אם היא לא פה אז לא צריך.
היו"ר יוסף טייב
קדימה, ממשיכים. אמרה לי שהיא הולכת, לא אמרה לי שחוזרת.
קריאה
אבי מעוז גם לא פה.
נירה לאמעי רכלבסקי
יש הסתייגויות של סיעת חד"ש-תע"ל.
היו"ר יוסף טייב
יוסף, ההסתייגויות שלך. לנמק במרוכז.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני שוב חוזרת, ההסתייגויות מונחות בפני חברי הכנסת מכל סיעה. אנחנו גם נצביע לפי הכותרות שלהן ולא נקריא.
היו"ר יוסף טייב
בבקשה. שלוש דקות נימוק על הכול מספיק לך, לא?
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
רק על מה שהיה אתמול צריך חמש דקות.
היו"ר יוסף טייב
מה היה אתמול?
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אתמול קיימנו יחד דיון על - - -
היו"ר יוסף טייב
אבל אתמול קיבלת שעתיים וחצי דיבור.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
קיימנו דיון מאוד חשוב ואני רוצה להתחבר לוויכוח שהיה פה בין קואליציה לאופוזיציה.
היו"ר יוסף טייב
יש ויכוח, קואליציה, אופוזיציה?
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
בין יסמין וטלי וחנוך, היו פה. מצד אחד אומרים שעובדים לכל הציבור. היא גם דיברה על חתולים. אתמול היה דיון בוועדת החינוך ברשותך, כבוד היושב-ראש, על נשירה במערכת החינוך הערבית-הבדואית בנגב. הדיון נקבע בחודש מרץ ונדחה, נמצא במערכת והוא התקיים אחרי עבודת מחקר של מרכז המחקר של הכנסת. הנתונים הכול כך קשים שהוצגו אתמול, ש-5,000 תלמידים בגיל 3-5, אין להם מסגרת חינוכית בקרב הערבים-הבדואים בנגב. כל ילד חמישי במערכת החינוך הבדואית הוא לא נמצא במערכת. קיימנו אתמול את הדיון וחוץ ממני ומחבר הכנסת ואליד אלהואשלה לא השתתף בדיון אף חבר כנסת, לא קואליציה ולא אופוזיציה.
היו"ר יוסף טייב
מה, אני שקוף?
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
לא, אתה יושב-ראש ואני מאוד מעריך שגם היית ויש לך רגישות לנושא, אבל צר לי מאוד - - -
היו"ר יוסף טייב
וקטי נמצאת בבית הנשיא, מנסה לפתור לנו את הפלונטר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני בבית הנשיא. אתה רוצה להחליף אותי שם? אני בבית הנשיא כבר חודש וחצי.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אתם יודעים שהמושג הכי דובר בשנה האחרונה בכנסת ובתקשורת על משילות בנגב ויש אלפי תלמידים שלא מסיימים כיתה י"ב. אין סיכוי בעולם שהוא יהיה בהשכלה, באקדמיה או שהוא יהיה בשוק העבודה, כי אנחנו לא דואגים לו להיות במערכת החינוך.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אתה צודק.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אתה צודק ויש גם במגזר היהודי ילדים כאלה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
בדיון אין את הנתונים האלה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
יש נתונים.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אין נתונים. אני אומר לך, אם היה דוח מחקר ונתונים ש-5,000 תלמידים יהודים לא במסגרת לימודים, כל הכנסת, גם קואליציה וגם אופוזיציה היו מגיעים לדיון ומתדיינים, אבל בגלל שזה ילדים בדואים, זה לא מעניין אף אחד בבית הזה.

אני רוצה להגיד שמה שקרה אתמול בדיון, יש חוק חינוך חובה במערכת החינוך. מי שמדבר על משילות, המשילות היא לא כוח ועוד כוח. המשילות זה לא משמר לאומי. המשילות היא לא יחידות יואב בנגב. המשילות, שהממשלה תעשה את התפקיד שלה והמחויבות שלה כלפי הילדים הבדואים בנגב, ולצערי כל הממשלות עד עכשיו לא עשו את זה, אז מי שאכפת לו ממשילות, מי שאכפת לו מצדק, הוא צריך להיות בדיון, להיות שותף. אתמול היה הדיון הראשון. אני אמרתי בדיון שאני לא הולך לוותר על הנושא הזה. אני יחד עם היושב-ראש נמשיך לעקוב. אני רוצה גם קואליציה, גם אופוזיציה למען עתיד טוב יותר לכולנו, ערבים, יהודים, להתגייס למען הסוגיה הבדואית בנגב.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
צודק במיליון אחוז. באמת, אנחנו מחזקים אותך ואתה צודק במיליון אחוז וזה אינטרס משותף של כולם, בטח ובטח בנגב.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
האם זה רק בשלושה חודשים האחרונים או שזה תופעה שהיא - - -
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אם הקשבת לי טוב, אמרתי לך כל ממשלות ישראל.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
יופי, תודה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אמרתי לך את זה בצורה ברורה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא, אני רציתי להדגיש האם זה היה רק בממשלה הזו. התשובה היא לא.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
המספרים, אתם יודעים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
כל הזמן מדברים, הממשלה הזו, הממשלה הזו. חבר'ה, יש פה דברים שמאז קום המדינה לא זזים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
איפה הייתם שנתיים?
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל קטי, לא באים לתקוף אותך. זה המצב. למה כל הזמן כמו איזה ילדה בגן.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הלוואי שהייתי ילדה בגן.
סימון דוידסון (יש עתיד)
את לא היית פה כשאני דיברתי, אבל יש הרבה נושאים שבפילוסופיה של מדינת ישראל דברים לא זזים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני מתחלקת בין שתי ועדות. גם יש דיונים חשובים לא פחות, אבל אני פשוט רק רציתי להבין שאנחנו לא מדברים רק על הממשלה הזו.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
לגבי גמישות ניהולית והתוכנית - - -
היו"ר יוסף טייב
אתה מנמק עכשיו את כל ההסתייגויות במכה אחת?
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
במכה אחת, כן. אני הייתי בדיונים סביב ההצעה של גמישות ניהולית. אני אמרתי שברמה עקרונית, גם כמנהל אגף חינוך שנים רבות, גם לפני ניהול עצמי האמנתי שצריך לתת גם עוצמה וגם כוח למנהלי בתי הספר. אפילו ההצעה שמובאת כאן לפתוח חשבון מוסדי, במערכת החינוך שניהלתי לפני 20 שנה גם פתחתי חשבונות מוסדיים, וגם מנהל בית הספר היה שם מורשה חתימה וגם המזכירה והמנהלנית היו בחשבון. לא היה צורך להגיע לגזבר הרשות בכדי לאשר הוצאות. גם הרשות, פיתחנו מנגנון להעביר לתוך בתי הספר.

ההסתייגות שלי לגבי התוכנית היא בדרך שמביאים אותה כאן כרפורמה כללית במערכת החינוך. לפי דעתי לא מוצה הדיון סביב הרפורמה הזאת במערכת החינוך עם הרשויות, עם ההורים, עם המנהלים. יש הרבה שאלות שעולות מהשטח לגבי הדרך שבה מביאים אותה. אחד הדברים שהעליתי בדיון, כשפותחים את החשבון, עדיין האחריות היא של הרשות המקומית עצמה למרות שמכניסים את מנהל בית הספר, ואין אחריות למנהל בית הספר. כשבאים לתת כוח עוצמתי עם הרבה תקציבים, צריך לעשות את זה אבל גם צריך לעגן את האחריות על מה שקורה בתוך בתי הספר.

אחד הנושאים שבשנתיים-שלוש האחרונות התפתחו בקרב החברה הערבית, שבמשרד החינוך פיתחו את כל הנושא של בקרות על מה שקורה ברשויות המקומיות. יש הרבה בקרות במשרד החינוך, ועולות מהשטח הרבה שאלות על הדרך שבה הם פועלים. בוא נתאר מצב שהבקרות האלה ימשיכו והם יבצעו את העבודה שלהם, ובמידה ויש אי ניצול של התקציבים שהזרמנו לחשבון, גם משרד החינוך וגם הרשות המקומית, או שהגיעו לא ליעדים שלהם, משרד החינוך הולך לקזז. נכון או לא נכון? מי נציג משרד החינוך?
היו"ר יוסף טייב
לא צריך להתייחס, אתה מנמק.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
כשיש קיזוז מי יספוג את הקיזוז? כי זה ישות משפטית נפרדת. הרשות המקומית ומנהל בית הספר, שניהם מורשי חתימה. לפי ההצעה שמובאת כאן, האחריות היא על הרשות המקומית ומנהל בית הספר מחוץ לאחריות המשפטית בעניין.

הדבר השני שגם עולה מהשטח, כשמדברים על חשבון מוסדי יש נוסחה במשרד החינוך לגבי הגמישות, איך מעבירים ומה מעבירים, אין בעיה, אבל הסל הרשותי, לא הוגדר מה צריך לכלול הסל הרשותי שהרשות המקומית צריכה להעביר לתוך החשבון. ברשויות חלשות זה יוצר בעיה. זה יוצר ויכוח כבר היום. יש פער בין רשות לרשות, מה היא שמה בסל הרשותי, ולכן יש מקום להגדיר מה הסל הרשותי, מה החלק של הרשות שצריכה להעביר לחשבון.
היו"ר יוסף טייב
אתה כרגע מתייחס לכלל ההסתייגויות שלך, נכון?
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
כן, כן, לכלל ההסתייגויות. לכן הסל הרשותי, גם צריך להגדיר אותו. תודה רבה.
היו"ר יוסף טייב
בבקשה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
נצביע מקשה אחת.
היו"ר יוסף טייב
היועצת המשפטית לא מרשה לנו. ניסיתי, לא הלך לי הבוקר.
נירה לאמעי רכלבסקי
לטובת חברי הכנסת, יש כאן את ההסתייגויות של כל הסיעות, כרגע גם של סיעת חד"ש-תע"ל על השולחן. אנחנו נעבור על ההצבעה לפי זה כדי שאני לא אקריא את הנוסח. פשוט זה מונח בפניכם.
היו"ר יוסף טייב
אני רק מזכיר, קואליציה, אנחנו נגד. אחרי זה כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני רק אומר.

לפני שאנחנו עוברים להצבעות, יפה בן דוד נמצאת בזום. אפשר להעלות אותה.

כן, יפה, בוקר טוב.
יפה בן דוד
בוקר טוב, שלום לכולם. אני רוצה ברשותכם לומר מספר דברים. קודם כל אני רוצה הערה לדבריו של חבר הכנסת סימון דוידסון, שהוא אמר שאם יתנו מהתקציב גם למורים שנמצאים בבית הספר על פעילות כזו או אחרת, זה חלילה פתח לשחיתות. אז קודם כל אני רוצה לומר דבר אחד, שחיתות לא קיימת בבתי הספר. אולי קיימת במקומות אחרים אבל בטח לא אצל מנהלי בתי הספר, אז זה הערה שמאוד חשובה. הבקשה הייתה של מנהלי בתי הספר, כי יש אנשים בצוות בתוך בתי הספר שהם מומחים בתחומים מסוימים, ובמקום להביא אנשים חיצוניים שלא מכירים את בית הספר, לא מכירים את התלמידים, עדיף להביא את המורים. הרי זה לא מדובר בסכומים גדולים, לכן זה גם שעות. זה לא משהו שהוא לא מציאותי או משהו שעלול לעשות שחיתות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
יפה, קודם כל אני חזרתי ממה שאמרתי, אבל הייתי בטוח שמורה לחינוך גופני לשעבר תגידי משהו על מה שאמרתי על הספורט במדינת ישראל, שתחזקי אותי בנושא הזה.
יפה בן דוד
אני אומר על הכול, אבל כרגע זה לא הספורט אישיו. אני מעירה על הדברים שאני שמעתי פשוט והם מאוד צרמו לי. זה הערה אחת.

בנושא של הספורט, בוודאי שצריך כן להשקיע בשיעורי חינוך גופני. לעיתים גם שעתיים בשבוע לא מספיק עם כל המצב. יש הרבה מה לעשות אבל זה דיון אחר. אני לא רוצה לערבב דבר בדבר.

לגבי הנושא של מנהלים. תיראו, יש רשויות, ואני חייבת לציין, יש רשויות שעובדות נפלא עם מנהלי בתי הספר, אבל תמיד צריך לקחת את הצד שלא. מה המטרה של כל התוכנית הזאת? הרציונל של התוכנית הזאת היא לתת את הכוח אצל המנהלים, כלומר גמישות ניהולית-פדגוגית. זה מילים מאוד יפות אבל אם אנחנו לא ניישם את זה בפועל אנחנו נהיה בבעיה. למה אני מתכוונת? הנושא של הגזבר, אני כבר רואה ואני גם שומעת מכמה מקומות שאנחנו מטפלים בהם, שרשויות הכתיבו למנהלים איזה תוכנית לקחת וגם קבעו מראש עם הספקים, אז אנחנו כמובן התערבנו ולשנה הבאה זה לא יקרה. נכון שכל תוכנית שהיא מתחילה, יש לה חבלי קליטה, מה שנקרא, בהתאקלמות, אבל הדברים האלה מאוד חשובים. כן לתת את הסמכות למנהלים. המנהלים, אלה שמנהלי בתי הספר. אף אחד לא מנהל את בתי הספר. האחריות היא עליהם ולכן מנהל בית הספר הוא הגורם המקצועי ביותר. הוא מכיר את הקהילה, הוא מכיר את התרבות הניהולית בבתי הספר. הוא מכיר את הצוותים, הוא מכיר את התלמידים ולכן הוא זה שיודע מה צריך להיות בבתי הספר.

אני חייבת לציין שהרשויות מבחינת ההיקף של ההשתתפות שלהן הוקטן ומי שנותן בעיקר את התקציב זה משרד החינוך כדי לתת את ההשפעה גם למנהלי בתי הספר, לכן אני לא רוצה חלילה שיהיו רשויות, ואני שוב אומרת, רוב הרשויות עובדות בסדר, שינצלו את הכוח שניתן להן ויתחילו לעשות מסחרה עם המנהלים, אם אתה לא תיתן פה ולא תחתום פה, אז אני לא אחתום לך פה, לכן על הדברים האלה מאוד צריך לגבות את המנהלים, לתת להם גיבוי מוחלט.

בנושא של ההערה של חבר הכנסת שאני לא זכרתי את שמו, הוא דיבר על הנושא של המגזר, למה גם המנהל לא יהיה אחראי כמו הרשות? חברים, הרשות היא ישות משפטית, לא מנהל בית הספר, לכן בוודאי ובוודאי האחריות צריכה להיות גם על הרשויות. יש בקרות במשרד החינוך. נעשות בקרות לתוך בתי הספר כדי לבדוק את התקציבים, אם התקציבים אכן הלכו לכל הפעילויות ולכל התוכניות של מנהלי בתי הספר, לכן אני יכולה לומר לכם מתוך היכרותי רבת השנים עם מנהלי בתי הספר, יש לנו מנהלים מצוינים, יש לנו מנהלים מאוד מאוד מקצועיים. צריך לתת להם באמת גם את התמיכה, גם את הגיבוי ואני חייבת לציין פה את משרד החינוך שאנחנו עם דלית, המנכ"לית הקודמת, ישבנו ישיבות רבות וארוכות בנושא הגפן, כדי לשפר, כדי לייעל את כל נושא הגפן. אנחנו גם קבענו עם המנכ"ל, עם אסף שאני חייבת לומר שהוא גם משתף פעולה איתנו וגם שר החינוך יואב קיש. הם מאוד קשובים למנהלי בתי הספר.

צריך להבין דבר אחד. אם לא נגבה את מנהלי בתי הספר, אם לא ניתן להם את התמיכה, אני אומרת לכם, אנחנו נהיה במצב של שוקת שבורה. אנחנו התרענו. הסתדרות המורים ואני בראשם התרעתי ממש הרבה שנים, כבר למעלה מארבע-חמש שאנחנו נגיע למצב שיהיה חוסר גדול מאוד של מנהלים, של מורים בבתי הספר, ושל גננות, אז לא הקשיבו לנו. עשינו הסכם מצוין לעילה. הוא חסם את הזליגה ואת הנטישה ממערכת החינוך החוצה, אבל יחד עם זאת יש הרבה דברים שצריך לטפל בהם, כי זה לא רק שכר, לכן אני שוב חוזרת ואומרת, העיקר הוא לתת את האמון ואת הגיבוי בצוותי החינוך, כי אם לא ניתן להם את זה, חברים, אנחנו נהיה במצב לא טוב. אני מאוד מבקשת כן להתחשב גם בעמדות שהבאנו לכם מנהלים מהשטח שהם דיברו בוועדת החינוך. אני מבקשת כן להתייחס לדברים שלהם. אם אנחנו נבוא לוועדות, אם אנחנו נשלח את הנציגים האותנטיים מהשטח לוועדת החינוך ולא יקשיבו לדברים שנאמר, אז ממה נפשך? אז למה נבוא? זה מה שאני מבקשת. תיתנו להם כן את הגיבוי ותקשיבו לדברים שהם אומרים. תאמינו לי, הם אנשי השטח. תודה רבה לכם.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה, יפה, דברים חשובים. עוברים להצבעה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אביחי, המזכ"לית היא אדם מאוד מאוד קשוב. אם תזמין אותה לפגישה או תלך אליה לפגישה, תוכל לשבת מולה והיא תענה לך על כל דבר.
היו"ר יוסף טייב
בבקשה, חברים.
נירה לאמעי רכלבסקי
אוקיי, אנחנו עוברים להצבעה על ההסתייגויות לפי הטופס שמונח בפני חברי הכנסת, ההסתייגויות של קבוצת חד"ש-תע"ל כפי שנימק חבר הכנסת עטאונה, ואנחנו נצביע על ההסתייגויות.

הסתייגות מס' 1.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 2.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 3.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לסעיף 1 להצעת החוק, הסתייגות 4.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 5.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 6.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 7 לסעיף 18, מה שכתוב בטופס שמונח בפניכם.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 8.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות מס' 9.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לתשומת חבר הכנסת טור-פז, אני אגיד שאנחנו מצביעים על ההסתייגויות של סיעת חד"ש-תע"ל לפי הטופס שמונח בפניכם.

הסתייגות 9.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 10.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 11.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 12.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 13.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 14.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 15.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 16.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 17.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 18.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 19.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגויות לאחרי סעיף 18, תוספות שמוצעות, הסתייגות 20.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות 21.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות אחרונה מס' 22.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
אוקיי. אנחנו עוברים להסתייגויות של סיעת ישראל ביתנו.
היו"ר יוסף טייב
יש מישהו מישראל ביתנו? לא. עוברים להצבעה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לא מצביעים.
היו"ר יוסף טייב
לא צריך להצביע בכלל? עוד יותר טוב.
נירה לאמעי רכלבסקי
הם צריכים להיות פה לנמק.
היו"ר יוסף טייב
אוקיי, ואם הם לא מנמקים אנחנו לא מצביעים?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא.
היו"ר יוסף טייב
אוקיי.
נירה לאמעי רכלבסקי
סיעת העבודה.
היו"ר יוסף טייב
סיעת העבודה לא פה גם כן.

אבי מעוז ביקש ממני לנמק במקומו. אני יכול לנמק במקומו?
נירה לאמעי רכלבסקי
לא לנמק, אבל אם הוא ביקש ממך וזה בסדר ממך שנדון בהסתייגויות שלו - - -
היו"ר יוסף טייב
כן, אז אנחנו מצביעים על זה.
נירה לאמעי רכלבסקי
ההסתייגויות של חה"כ מעוז נמצאות בקובץ משולב שמונח בפניכם. זה כבר הקובץ שכולל את ההסתייגויות של כולם. מאחר שהוא שינה כמה דברים, אז יש כאן - - -
קריאה
אבל הוא לא נמצא.
נירה לאמעי רכלבסקי
הוא ביקש. אפשר בעיקרון לבקש מהיו"ר.
משה טור פז (יש עתיד)
יהודית, כדי לדבר במליאה אנחנו צריכים כאן להירשם או שהגשת ההסתייגויות מספיקה?
יהודית גידלי
יש לכם זכות דיבור במליאה.
נירה לאמעי רכלבסקי
ההסתייגויות שלכם הולכות יחד עם הנוסח לשנייה-שלישית למליאה.
משה טור פז (יש עתיד)
טוב.
נירה לאמעי רכלבסקי
חשוב להגיד שמי שלא הגיע כאן לנמק את ההסתייגויות ולא הצבענו עליהן - - -
היו"ר יוסף טייב
גם זכות דיבור אין לו כמובן.
נירה לאמעי רכלבסקי
כן, אבל אפשר לבקש בקשות רשות דיבור כמובן.
היו"ר יוסף טייב
כן.
נירה לאמעי רכלבסקי
אני מפנה לטופס לגבי ההסתייגויות של אבי מעוז.
אוהד טל (הציונות הדתית)
על ההסתייגויות של אבי מעוז אפשר להצביע בפעם אחת על כל ההסתייגויות.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל הוא צריך להצביע. הוא לא נמצא.
נירה לאמעי רכלבסקי
חבר כנסת יכול לבקש מיו"ר הוועדה שההסתייגויות שלו יוצגו ויידונו ויוצבעו בהיעדרו. יו"ר הוועדה צריך להסכים, והוא אישר את זה.
קריאה
אבל ביחד.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו הצבענו על הכול אחד-אחד. אני מצביעה מספרית. אני מפנה שוב לטופס הכולל של ההסתייגויות. יש כאן הסתייגויות של אבי מעוז, ואני פשוט אפנה לפי הפסקאות.

לסעיף 18, לכותרת הפרק יש שתי הסתייגויות של אבי מעוז, 1 ו-2.
היו"ר יוסף טייב
קדימה, עוברים להצבעה.
נירה לאמעי רכלבסקי
שתי ההסתייגויות הראשונות של אבי מעוז בכותרת הפרק.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות של אבי מעוז לפסקה 1, מופיעה בסעיף 3.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות לפסקה 2א, זה הסתייגות מס' 6 בטופס.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
הסתייגות לפסקה 2ב, הסתייגות מס' 11.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
בפסקה 2ג, הסתייגות מס' 15 של אבי מעוז.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 2ד, הסתייגויות 21 ו-22.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 3ב, הסתייגות מס' 29 בטופס.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 4ב, הסתייגות מס' 35.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 5, הסתייגויות 37, 38, 39, 40 ו-41 שהן בטופס, אבי מעוז.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 6א להצעת החוק, הסתייגות 75 בטופס.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 6ב, הסתייגות 76.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 7, הסתייגות 77.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 8א, הסתייגות 78.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 9, הסתייגות 82.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגות נפלה.
נירה לאמעי רכלבסקי
לפסקה 11, הסתייגויות 86, 87, 88, 89 ו-90.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

לא אושר

ההסתייגויות נפלו.
נירה לאמעי רכלבסקי
זהו, אלה ההסתייגויות של חבר הכנסת אבי מעוז.
היו"ר יוסף טייב
ברשותכם, אנחנו בעיקרון עוברים להצבעה על הצעת החוק, רק לפני כן מועצת התלמידים. בבקשה, רשות הדיבור, שתי דקות.
יאיר רטנר
יאיר רטנר, מועצת תלמידים והנוער הארצית. אני אשמח להוסיף שבנוסף לעובדה שבמדינת ישראל יש מחסור במתקני ספורט, חשוב גם להסתכל על זה ולפצל על פי מצבים סוציו-אקונומיים, כי בסופו של דבר רשויות במצב סוציו-אקונומי גבוה, בהחלט יש להם מגרשים. יש להם שלושה ואפילו ארבעה מגרשים לכל בית ספר. אני ראיתי את זה בעצמי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
זה מופיע בדוח המבקר.
יאיר רטנר
כן, דוח המבקר פתוח מולי. אני הסתכלי על זה. זה בהחלט משהו שחשוב לדאוג. כרגע יש מגרש ספורט אחד על כל 1,840 איש. זה לא סיטואציה אפשרית גם מבחינת מעמד החינוך הגופני כשיעורים שלרוב הם מתבטלים, וכמו שאמרתי מקודם, 20 דקות בלבד. זה בהחלט נושא שחשוב לקדם, בין אם בהצעת החוק הזאת ובין אם במקומות אחרים. זה בהחלט צריכה להיות החלטות של הוועדה. תודה.
היו"ר יוסף טייב
תודה רבה.

בגלל השינוי שנעשה בתוספת הראשונה ומה שהורדנו ושינינו בתוספת השנייה, אז אנחנו פשוט נעבור להקראה והצבעה מיידית.
סימון דוידסון (יש עתיד)
תגיד לי, איזה ביקורת יש לנו על הדבר הזה?
היו"ר יוסף טייב
על איזה דבר?
סימון דוידסון (יש עתיד)
הרי בסוף אנחנו רוצים לתמוך במנהלים. איך אנחנו מבקרים שהדבר הזה באמת עובד? יש משהו של חזרה לפה לוועדה לבדוק אם הדבר הזה באמת מנוהל כמו שצריך, לשמוע מנהלים מהשטח, אם לא מרגישים את הדבר הזה פוגע בהם? אפשר לבקש שיהיה דיון, שזה נגיד כמספר חודשים אחרי שזה מתחיל, שיחזור לוועדה לעשות דיון ולבדוק אם הנושא הזה עובד כמו שצריך?
היו"ר יוסף טייב
קודם כל אמרתי שיהיו פה דיוני מעקב גם על הגפן עצמו וגם על התוכנית.
סימון דוידסון (יש עתיד)
התוכנית, אני מבין. אני מדבר על מה שאנחנו רוצים חופשיות למנהל.
היו"ר יוסף טייב
אני מתכוון על ביצוע של החוק.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
ההערה של דוידסון היא הערה נכונה. אנחנו צריכים לחזק את המנהל, כי בתוך כל החוליה הזו בכל הרפורמה הזו, מי שהכי חלש, אני לא אומרת חלש מבחינת האישיות שלו, אני אומרת חלש מבחינת הסמכות שלו, זה המנהל. אנחנו צריכים למצוא פתרון כזה שהמנהל יקבל גיבוי במידה ותהיה לו היתקלות מראש רשות כזו או מגזר וכו'. על זה אין לנו פתרון כרגע. עדיין לא קיבלנו פתרון.
סימון דוידסון (יש עתיד)
גם בדברים של יפה שמענו את זה.
אביחי אברהם בוארון (הליכוד )
קטי, יש עוד בעיה שאין לה פתרון, את נגעת בבעיה הזאת, שהוא הופך להיות מזכירה. מנהל, יש עליו עוד עומס.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אמרתי את זה בדיונים הקודמים.
היו"ר יוסף טייב
חברים, תיראו, היו פה באמת שלושה דיונים. אני חושב שנגענו בכלל הנקודות למרות שבאמת זה לא היה קשור לחוק, אבל מצאתי לנכון קודם כל להבין סביב התוכנית הזאת של הגפן, בגלל שלא היה פה דיונים בוועדה אף פעם מאז אותה החלטת ממשלה. דודי מזרחי אמר בצורה מפורשת שמשרד החינוך, המטרה שלו היא בסוף להוריד ביורוקרטיה והם הולכים לכיוון. הגיעו בדיון האחרון עם כל שינויים שנעשו לקראת שנת תשפ"ד ואני חושב שהלכו באמת לכיוונים טובים.
סימון דוידסון (יש עתיד)
מה לעשות שאני קצת סקפטי לגבי משרד החינוך ומשרד הבריאות וכל המשרדים. אני רוצה שאנחנו נבדוק שזה באמת מתנהל.
היו"ר יוסף טייב
כוועדה, קודם כל אנחנו הגוף המפקח. אני מציע, בוא ניתן לשינויים האלה שכבר נעשו לקראת שנת תשפ"ד, כלומר כניסה ללימודים, בוא נעשה. אני בעד.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל יש פה שבעה חודשים עד שזה יתחיל.
משה טור פז (יש עתיד)
אני רק אציין, אדוני היושב-ראש, שבעיניי הדיון הכי חזק שהיה פה היו כשדיברו פה שני מנהלים, דיון שהיינו בו.
היו"ר יוסף טייב
נכון.
משה טור פז (יש עתיד)
לכן אני ממליץ שנעשה דיון עוד כמה שבועות, חודשים עם קבוצת מנהלים, אבל שונה, מגוונת, ממקומות שונים, ונשמע אותם כולל את אלה שקשה להם גם.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני רוצה הערה קטנה. אנחנו נעשה את זה בישיבות הבאות. אני בכוונה גם ניסחתי את זה שאני לא אתבלבל. יש הגדרה מה זה תוכנית גפן, אני מדברת לנירה, בעמוד הראשון בנוסח המשולב. מפנים להחלטות ממשלה ולהסכמים. ההסכמים האלה מקבלים הכשר של הכנסת, זה אנחנו. אנחנו נותנים את ההכשר במקום לחוקק אותם, אבל לא פרסמו כראוי את ההסכמים. זה לא מפורסם.
היו"ר יוסף טייב
אני חושב שהיועצת המשפטית אמרה בדיון הקודם שבעקבות זה שהיא הוסיפה, אגב, זה תוספת שהיא ביקשה - - -
נירה לאמעי רכלבסקי
אני הוספתי את זה כדי לדייק.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
מצוין. אני לא הייתי. אני מתחלקת בין הוועדות. יכול להיות שזה בחלק שלא הייתי בו.
היו"ר יוסף טייב
היא אמרה במפורש שבעקבות כך שזה נכתב, ראוי שמשרד החינוך יפרסם את הכול.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
בדיוק, שאנחנו לפחות נדע על מה אנחנו מצביעים. אנחנו הרי לא תמיד יודעים.

הנושא השני, בסעיף ד' צריך להיות בהתאם להוראות מנהל בית הספר ותיאום עם הגזבר של הרשות.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו דנו בזה בדיון האחרון. הסיבה שאני הוספתי את המילה "ניהול" ולא "שעובד הרשות המקומית יפעל בכל הנוגע לחשבון הבנק", הכוונה היא להתנהלות של החשבון, כי בכל זאת יש כאן חשבון של הרשות המקומית, והעובד בבית הספר שגם הוא מורשה חתימה, הוא בעצם כפוף להוראות הגזבר מבחינת ההתנהלות בחשבון, כי בסוף אם קורה משהו, הרשות היא זאת שנותנת את הדין. זה הצד שאנחנו רוצים כאן להבהיר והוא הצד של עובד הרשות. אין זה אומר שמכל הבחינות הפדגוגיות וההתנהלות של הגפן יש כאן איזשהו סיי לעובד הזה אל מול מנהל בית הספר. זה ברור שמנהל בית הספר מחליט על הדברים הללו, על התוכנית עצמה, על הפדגוגיה, על התוכניות שהוא רוצה להתקשר בהן. בעניין הזה עובד רשות החינוך המקומית לא יכול להגיד שום דבר או לסתור את המנהל.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אוקיי, מאה אחוז.
נירה לאמעי רכלבסקי
בעניין הניהול של החשבון עצמו, הוא כפוף לגזבר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
החשש שלנו זה לא מהמנהלים. החשש שלנו זה מהגזבר, מהאנשים בעירייה. זה הבעיה שלנו, במיוחד בחברה הערבית.
היו"ר יוסף טייב
אתה צודק ויהיו פה דיוני מעקב.
סימון דוידסון (יש עתיד)
הם יכולים לעשות שם מישמש, מה שהם רוצים.
משה טור פז (יש עתיד)
אני רוצה לומר הערה שתשים שנייה את הגפן בפרופורציה. תיראו, גפן זה שמחת עניים. בוא נבין רק את הפרופורציה. כשאני ניהלתי תיכון, וחלק גדול מהתיכונים בישראל הם מנוהלים ככה, אני ניהלתי את כל התקציב שלי, לא 2% ולא 20%. 100% מהתקציב היה שלי. אני החלטתי אם היום ילמדו פיזיקה או יצבעו את הקיר. זו אוטונומיה אמיתית של מנהל. זה לא מה שאנחנו מדברים פה. אנחנו מדברים פה על 3% אוטונומיה, 5% אוטונומיה, 10% אוטונומיה אצל מנהל היסודי הרשמי. אלה הנתונים, למי שתוהה. כשאתה לוקח את תקציב בית ספר הרשמי ומכמת את שעות התקן לכסף, אנחנו בגפן נותנים למנהל לנהל באמת איזושהי אוטונומיה על 10% במקרה הטוב. אם הוא בית ספר גדול זה 5% או אפילו פחות. זה לא באמת אוטונומיה. חבר'ה, זה סמי-אוטונומיה. לעומת ה-0 שהיה קודם זה נהדר. לעומת מה שצריך להיות זה כלום. אני בכוונה משווה פה יסודי עם תיכוניים וחינוך רשמי למוכר שאינו רשמי. המנהל האוטונומי במוכר שאינו רשמי הוא מנהל אוטונומי לטוב ולרע, דרך אגב, כי גם אפשר להעיף אותו, מה שברשמי הרבה יותר קשה. אנחנו עוסקים פה באוטונומיה מאוד חשובה והתקדמות דרמטית. היו לי 150 בתי הספר באחריותי בתוכנית כזו לפני שהיא עוגנה בחוק, כולל ערבים ויהודים, אז אני מכיר גם את הפחים הקטנים של התוכנית הזו. התוכנית הזו היא חשובה ולכן אנחנו גם לא נתנגד לה ביש עתיד, עם הבאגים שיש בה, לכן הגשנו הסתייגויות, אבל צריך לומר, היא צעד קטן, אני אומר כאן בסוגריים, לא מספק בדרך לאוטונומיה האמיתית.

ההסתייגות שמביעים כאן גם מהליכוד וגם מיש עתיד נוגעת לעובדה שברגע שאתה לוקח בחינוך הרשמי ונותן ניהול עצמי, גדלה התלות של בית הספר ברשות המקומית. כמו בכל דבר, רשות טובה תעשה את זה טוב, רשות גרועה תעשה את זה גרוע. זו הבעיה באוטונומיה. כשאתה נותן סמכויות למנהל ואוטונומיה למנהל, גדלה האחריות וגדלה המשמעות של מה התפקוד של הרשות המקומית, כי אם הרשות המקומית רוצה, היא תעשה את המוות למנהל הזה.

אנחנו נאלצנו להתמודד לאחרונה עם פיטורים פוליטיים של מנהל בית ספר על רקע העובדה שראש העיר לא אהב את המנהלת. מה לעשות, כשיש לך רשות לא טובה, אז זה המצב, אלה הפרטים, לכן ההסתייגויות שלנו הן חשובות ולכן הבקרה של הוועדה היא קריטית, ולכן הדיון הזה שיבואו לפה המנהלים הוא חשוב מאוד גם לעתיד.
היו"ר יוסף טייב
חשוב מאוד.
נירה לאמעי רכלבסקי
אנחנו דנו בזה וגם ציינו. קודם כל זה לא יעזור שנכתוב את זה. אם רשות מקומית רוצה להתנהג בניגוד לחוק, זה לא - - - , אבל אנחנו כן מסרנו כאן את המסר למרכז השלטון המקומי, שעכשיו צריך לעבור המסר שהחוק הזה עבר וכבר אי אפשר להגיד שאי אפשר לתת. אמרו כאן בריסטול. זה כבר לא עובד ככה. הכסף שעובר לחשבונות האלו הוא בעיקר מהמדינה. רשות מקומית לא יכולה עכשיו להגיע ולהגיד למנהל בית ספר או למנהלן, אתה לא חותם. זה באמת מנוגד כבר להסכמים כתובים וכרגע גם לחוק.

אני שוב חוזרת, יש בפניכם נוסח להצבעה. הבוקר הוא שונה במעט בשני פרטים, אחד מהם זה שהוחלפה באופן חלקי התוספת השנייה שבה בעצם מפורט מהם השירותים והנושאים שנכללים בגפן. יש בפניכם דף נוסף עם הנוסח החדש. אני גם הקראתי אותו, אני אקריא אותו שוב. משרד החינוך גם הסביר למה נעשו השינויים. זה בעצם דיוקים שהורידו דברים שהם לא רלוונטיים, והוסיפו דברים חשובים.

שוב, התוספת השנייה, במקום מה שמופיע בנוסח להצבעה היום, התוספת תהיה זאת:

(1) רכישת שירותים בתחום החינוך ובכלל זה הוצאות בעד פעילויות ויוזמות חינוכיות, מתגברים תומכים חינוכיים, פרויקטים לימודיים, תוכניות העשרה, מלגות תלמידים, הכשרות והשתלמויות;

(2) הוצאות לשם תיקונים קלים והצטיידות נוספת של מוסד החינוך כגון ציוד מעבדות, ציוד לטובת סביבות למידה, ציוד מחשוב ותקשורת, ציוד משרדי, ציוד ספורט מתכלה, ספרים וחומרי לימוד וציוד למגמות לימוד;

(3) רכישות שירותים בתחום המינהל לרבות שירותי הנהלת חשבונות וניהול כספים.

דבר נוסף שהתבקשנו הבוקר על ידי משרד החינוך לחדד, הוא תיקון בתוספת הראשונה שזו התוספת שהייתה בחוק המקורי ובהצעת החוק הזאת היא לא נידונה, ופה אנחנו נוסיף פרט להצעת החוק. זה כנראה ייכנס כ-10א, שבתוספת הראשונה בפריט 5 - - -
היו"ר יוסף טייב
מה זאת אומרת כנראה?
נירה לאמעי רכלבסקי
אני אומרת כאן על הנוסח. אתה יודע, אחר כך אפשר אולי לדייק אותו אבל זה מה שאנחנו עושים.

בתוספת הראשונה בפרט 5 אחרי המילה "בינוי" יבוא "שיפור חזות". אני מפנה אתכם לנוסח של החוק, נוסח המשולב שבו מופיעה התוספת הראשונה, שבו פריט 5 כרגע מנוסח כ"בינוי ושיפוץ של מוסדות חינוך", והוא יהיה עכשיו "בינוי, שיפור חזות ושיפוץ של מוסדות חינוך".

שני דברים קטנים נוספים. בישיבה הקודמת התבקשנו לדייק את סעיף ג' לסעיף 5(א) שנמצא בפריט ב' בהצעת החוק. בסעיף שנקרא חשבון בנק מוסדי, סעיף 5(א), ולוודא שהסעיף הזה דן בכספים של הגפן שעוברים לחשבונות הבנק ולא לכספים אחרים של הקצבות, אז אני אקריא את הסעיף מחדש כי הוספנו לו משפט אחד. זה מופיע לכם בנוסח.

"המדינה ורשות החינוך המקומית יעבירו לחשבון הבנק המוסדי של מוסד החינוך הרשמי את הכספים המיועדים לתוכנית לגמישות ניהולית לאותו מוסד, בהתאם להוראות התוכנית לגמישות ניהולית".

הכוונה היא שמועברים כאן כספים של הגפן, אבל הם לא הכספים היחידים שיהיו בחשבון הבנק.
אלי דלל (הליכוד)
לא צריך להגדיר את מורשי החתימה?
נירה לאמעי רכלבסקי
מורשי החתימה כתובים ב-(ג)

"מורשי החתימה בחשבון הבנק המוסדי המוסמכים להתחייב יהיו מנהל המוסד".

זה ברחל ביתך הקטנה כתוב בצורה מפורטת, אז יש לנו את החידוד הזה בסעיף (ב). כל היתר בעצם הקראנו פעם קודמת בנוסח, אז אנחנו נעמיד את הנוסח שמונח כאן להצבעה עם התיקונים שהקראתי עכשיו בעל פה.
היו"ר יוסף טייב
מי בעד הנוסח שמונח לפניכם? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

נמנעים – 2

אושר
היו"ר יוסף טייב
שני נמנעים. הצעת החוק עברה.

אני רוצה לאחל בהצלחה ולומר שאנחנו במקביל למה שנעשה, נמשיך בוועדה להוביל. משרד החינוך, ראינו את הגיוס המלא של המשרד. תודה על הגיוס שלכם, על ההשתתפות, כלל משרדי הממשלה, העמותות, הסתדרות המורים.

ברשותכם, אני נועל את הדיון.


הישיבה ננעלה בשעה 10:48.

קוד המקור של הנתונים