ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 10/05/2023

הצעת חוק פסיקת ריבית והצמדה (תיקון מס' 9), התשפ"ב-2022 , הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 71) (ריבית ודמי פיגורים), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים