ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 08/05/2023

הצעת תקנות החברות (אגרות) (תיקון) (הארכת הוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים