ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/04/2023

הצעת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

3הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת הכספים
30/04/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 103
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, ט' באייר התשפ"ג (30 באפריל 2023), שעה 9:30
סדר היום
הצעת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ולדימיר בליאק
אלי דלל
אורית פרקש הכהן
אלון שוסטר
מיכל שיר סגמן
מוזמנים
רודין נפסון - עו"ד, עוזר משפטי, רשות המיסים, משרד האוצר

איציק אורבך - מנהל תחום, מפקח ארצי, ניכויים, רשות המיסים, משרד האוצר

איתן פטיגורו - ראש מועצת שוהם

מיכל וקסמן חילי - ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש, התאחדות התעשיינים

ששי שדה - משנה למנכ"ל הסתדרות העובדים הלאומית

ברוך שניר - סמנכ"ל כלכלה, התאחדות המלאכה והתעשייה
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
תמר בנתורה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. יתכנו אי-דיוקים והשמטות.הצעת תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג-2023
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. בסוף השבוע שעבר ביקשתי משני המשרדים – משרד האוצר ומשרד הכלכלה – להביא את התקנות על עבודה במשמרות. בלי זה, מה שקורה בין המשרדים, פעמים רבות דברים כאלה מתגלגלים ובסופו של דבר מגיעה המשכורת של אותם עובדים שעובדים במשמרות – וכולנו מעוניינים לעודד אותם - וזה לא בא לידי ביטוי בשכר. רציתי שזה יהיה לפני שמשלמים את השכר. שר האוצר חתם על זה ובעקבות הדיון שהיה כאן, תוך כדי הדיונים האחרים, הודיע שר הכלכלה שהייתה התייעצות איתו, מה שהחוק מחייב, והוא נתן אישור. ביקשתי להביא את זה מיד לדיון היום כנושא ראשון שעל סדר היום.

אני רוצה שמי שמסביר את הנושא, שיסביר גם למה זאת הוראת שעה. אנחנו מעוניינים בזה. למה זאת לא הוראת קבע? למה זאת לא הוראה קבועה?

מי מסביר את התקנות.
רודין נפסון
אני. שלום לכולם. אני מרשות המיסים. מדובר בתקנות מס הכנסה, שיעור מס הכנסה בעד עבודה במשמרות, שניתן מכוח סעיף 10(ב) לפקודה שמסמיך את שר האוצר לתת את הטבות המס בנושא של משמרות. בתקנות הנוכחיות יש זיכוי במס בשיעור של 15 אחוזים בעד הכנסה במשמרת שנייה ושלישית.

לשאלתך באשר לתוקף הוראת החוק, אין לנו עמדה להפוך את ההוראה להוראת קבע.
היו"ר משה גפני
אם כן, למה אתם מביאים את זה כהוראת שעה? בוא נוריד את הוראת השעה ונקבע את זה קבע.
רודין נפסון
לא. לפי מה שהבנתי, אגף התקציבים במשרד האוצר ומשרד המשפטים, יש להם את הפרורוגטיבה להחליט שהטבה מסוימת תהיה בתקופה לתקופה. אני יכול לדבר על התקנות עצמן ולהסביר אותן מהבחינה הטכנית, אבל השיקולים התקציביים מאחורי הוראת השעה, לזה אני לא יכול לתת תשובה. לנו כרשות המיסים אין כל התנגדות לקבוע את ההוראה כהוראת קבע.
אלי דלל (הליכוד)
לא הבנתי. מה זאת אומרת אין לכם עמדה?
רודין נפסון
זה לא מה שאמרתי. אמרתי שאנחנו לא מתנגדים. יש לנו עמדה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אבל הבאתם את זה כהוראת קבע.
רודין נפסון
בעיקרון היא הייתה הוראת קבע ואנחנו המשכנו אותה. ככל שיש רצון מצד שר האוצר ואין בעיה מצד התקציבים, אנחנו לא מתנגדים. השאלה האם ההוראה צריכה להיות הוראת קבע, אנחנו לא יכולים לתת את התשובה לשאלה הזאת אבל אנחנו לא מתנגדים להפוך אותה להוראת קבע. מבחינתנו אנחנו אפילו מעדיפים שהיא תהיה הוראת קבע.
אלי דלל (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אני חושב שאנחנו צריכים לומר בצורה ברורה שאנחנו מבקשים שזאת תהיה הוראת קבע.
רודין נפסון
מכל מקום, אפשר להעביר אותה היום וככל שרוצים אותה להוראת קבע, תמיד אפשר לעשות זאת ולא לעכב את זה.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אנחנו צריכים להבין שמדובר כאן בשכר עובדה של העובדים שעובדים במשמרות. זה תפקיד של משרד האוצר להביא את זה אלינו. אנחנו לא אמורים לרדוף שבועיים אחרי משרד האוצר כדי שיביא את זה. אם לא היינו עושים את זה, גם קואליציה וגם אופוזיציה, זה לא היה מגיע גם היום.
היו"ר משה גפני
נכון.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
ואנשים היו נפגעים במשכורת.
היו"ר משה גפני
זה מה שאמרתי. זה נכון.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אם אין לכם התנגדות, תביאו את זה כהוראת קבע כדי שמה שקורה עכשיו לא יקרה בסיבוב הבא.
היו"ר משה גפני
אני רוצה תשובה.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
יש כאן אירוע, אדוני היושב ראש. באמת הדרך המקצועי הרלוונטי, בסוף זה כלל של מיסוי. באה רשות המיסים ואומרת שמבחינתה עדיף שזאת תהיה הוראת קבע. זה מה שהוא אמר בנימוס. אני לא חושבת שאגף תקציבים יוכל לעשות על זה אובר רולינג מקצועי. הכדור לא שם. מותר לנו לדרוש שיביאו לנו את זה בהוראת קבע ולא להצביע על זה כך.
היו"ר משה גפני
אני מבקש שתהיה הוראת קבע. השאלה היא אם אתם יכולים לתת תשובה השבוע.
ששי שדה
אדוני, אני יכול להגיד משהו?
היו"ר משה גפני
רגע. אני מבקש שתתנו תשובה השבוע. משה, אני מבקש שתכין הצעת חוק על זה. הוראת קבע. אם הם לא יביאו, אני אחתים את כל חברי הוועדה להפוך את זה להוראת קבע. זה דבר שלא מתקבל על הדעת.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
ושוב, תביאו את זה בזמן, לא ברגע האחרון ולא אחרי שאנחנו רודפים אחריכם.
ששי שדה
משנה למנכ"ל הסתדרות לאומית. אני רוצה לציין את החשיבות ולומר שיש לאשר את הסעיף היום כי אנחנו ביום האחרון לפני משכורת.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה בדיוק מה שאני אומר.
ששי שדה
אם נדחה את זה בשבוע, זה מאוחר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
לא, אנחנו לא נדחה. אני אומר שאם לא היינו רודפים אחריהם, זה לא היה קורה גם היום.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אין שום בעיה לאשר את זה בעוד שבוע עם כניסה לתוקף שבוע קודם.
ששי שדה
כבר הורידו לעובדים את ההטבה. כבר הורידו להם חודשיים. כבר מחודש פברואר הם מקבלים את המשכורת בלי ההטבה.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
זאת החלטה של הממשלה הזאת עם סדרי העדיפויות המשובשים שלה.
ששי שדה
אבל עכשיו צריך לטפל בזה.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
נכון. עדיף לחכות שבוע ולעשות תחולה של שבוע קודם.
ששי שדה
לעובדים עדיף לאשר את זה היום.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אני לא חושבת.
תמר בנתורה
בהקשר הזה. אכן התקנות פקעו ב-15 בפברואר. אולי רשות המיסים תסביר מה קורה בפער ואיך בפועל תתבצע ההחזרה של המס. האם יש איזושהי הנחיה למעסיקים?
רודין נפסון
זה מוחזר רטרו. אם זה מוחל רטרואקטיבית, מוחזר.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
החישוב הוא שנתי.
רודין נפסון
זה לא הולך לאיבוד. מה שכן, אני מציע, כפי שהוצע כאן, לאשר כמה שיותר מהר ואחר כך, כפי שהיושב ראש אמר, להחזיר תשובה במסגרת שבוע ולקבוע את ההוראה כהוראת קבע.
היו"ר משה גפני
נכון.
מיכל וקסמן חילי
ראש אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים. לעניין הסוגייה שעלתה כאן. נכון שיש חשיבות גבוהה מאוד להעביר את התקנות האלה בהוראה של קבע משום שאנחנו באמת מוצאים את עצמנו שנה אחרי שנה באותו סצנריו מיותר. אבל אם אנחנו נדחה את זה בעוד שבוע, ייווצר מצב שמשכורות שמשולמות עכשיו, שוב העובדים לא ייהנו. אמנם הם ייהנו מזה בעתיד, אבל היום זה מאוד חשוב כי היו הוצאות מאוד גדולות גם בגין החגים וגם בגלל תקופה יחסית עם אינפלציה ועם קושי להתמודד עם יוקר המחיה. לכן לדחות את זה לתקופה נוספת, זה בפירוש לא ייתן מענה לעובדים על המשכורות שמשולמות עכשיו בגין חודש אפריל.

זו גם הזדמנות לומר תודה רבה ליושב ראש הוועדה שבאמת כינס את הוועדה ובכך גרם להירתמות של כל הגורמים כדי להעביר את התקנות האלה, לשר האוצר שחתם על התקנות ולשר הכלכלה. מדובר בהטבה שיכולה להגיע קרוב ל-1,000 שקלים מדי חודש וזה הרבה מאוד כסף. לכן החשיבות במעבר של התקנות האלה כבר היום. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אורית, אני רוצה להגיד לך שאני עזבתי את כל הדברים האחרים. אנחנו לא בשבוע שבו אני יכול להוסיף סעיפים לסדר היום.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
למה? יש לחץ?
היו"ר משה גפני
אין לחץ. יש זמן קצר. אפשר להצביע נגד כל הסעיפים, אפשר להצביע בעד, אפשר להימנע אבל צריך לקיים דיון. יש לי הרבה סעיפים דחופים שאני רוצה להביא ואני לא מביא משום שהשבוע הוא שבוע בו צריך לדון על הנושא של התקציב, מה שמשרד האוצר מביא, מה שהממשלה מביאה. אפשר להחליט מה שאנחנו מחליטים. מצאתי לנכון להביא את זה באופן מיידי ועשיתי הכול כדי ששר הכלכלה יהיה בעניין וששר האוצר יהיה בעניין ושזה ייכנס לסדר היום. עשיתי את זה יחד עם החברים. יש לציין שגם הקואליציה, אבל גם האופוזיציה, היו לגמרי בעניין הזה. העובד שלא מקבל את התוספת הזאת שמגיעה לו והוא לא יקבל גם עכשיו אלא יאמרו לו שיקבל בהמשך – הוא כבר פחות מאמין לזה. אני רוצה שזה ייכנס במשכורת הקרובה ולכן הבאתי את זה בתחילת סדר היום.
ברוך שניר
סמנכ"ל כלכלה, התאחדות המלאכה והתעשייה. אנחנו כמובן מודים לכל הגורמים שעסקו בנושא הזה על אישור התקנה הזאת. אני רק אציין שיש לזה חשיבות ולא רק בהיבט האישי של העובד אלא גם ברמת המקרו מבחינת הנושא של יצירת תמריץ לעובדים לעבוד במשמרת שנייה ושלישית ובכך במידה מסוימת לפתור את המחסור בכוח אדם ממנו סובלת התעשייה וגם ניצולת יותר טובה של המכונות להגברת התפוקה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הגיע אגף התקציבים? לא לדיון הבא. לדיון הזה. לדיון הבא אני יודע אתם תבואו.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אני רוצה לחדד משהו. אנחנו ב-30 לחודש ואני לא מאמינה שבגופים רבים מאוד יצליחו להכניס את זה למשכורת הקרובה שהיא מחר.
היו"ר משה גפני
כולם אומרים שכן.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
ברוב הגופים התלושים כבר מוכנים.
ששי שדה
לא. מה פתאום? מחר מתחילים לעבוד על משכורת.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
ובכל זאת בעיניי התאריך של תחילת התקנות הוא 15 בפברואר. אני חושבת שאנחנו צריכים לתת כאן את הקווצ' הזה ולסדר את זה כך שזאת לא תהיה הוראת שעה. לא יקרה שום דבר. לעובדים זה טוב לטווח הארוך וזה טוב למעבידים ומשק.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להביא את זה להצבעה.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אני חייבת לומר לך היושב ראש שזאת בושה וחרפה שהממשלה הזאת כל פעם רצה אחרי הזנב של עצמה ומסדרת דברים רטרואקטיבית.
היו"ר משה גפני
בסדר. עזבי את הממשלה הזאת. את רוצה שאני אתחיל לדבר על הממשלה הקודמת?
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
כן. לא היו דברים כאלה. לא היה כיבוי שריפות כזה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אחזור על מה שאני אמרתי הרבה פעמים כאן בוועדה. מה שאפשר לעשות טוב לאנשים, צריך לעשות.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אז בוא נעשה את זה. בוא נעזור לממשלה הזאת ונעשה את זה קבוע. למה הוראת שעה? כל שנה נתחיל להיזכר בחבר'ה המוחלשים האלה?
היו"ר משה גפני
את רוצה להצביע בעד זה? אני רוצה להצביע.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אני רוצה להצביע בעד הוראה קבועה.
אלי דלל (הליכוד)
ההצעה שלי היא להצביע עכשיו ואחר כך להמשיך את זה עם הוראה קבועה.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אתה יודע שזה כבר לא יהיה. אנחנו בעצם גמרנו, עשינו שקט עד 2024 ואז שוב נהיה תלויים ברצון הטוב שלך.
היו"ר משה גפני
את מצביע נגד? אני צריך לגייס אנשים?
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
כן. אני רוצה שיהיה כאן תנאי שיקשור את זה להוראת קבע.
היו"ר משה גפני
יש תנאי. אמרתי את התנאי הזה יותר ממך.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אבל מה התנאי?
היו"ר משה גפני
התנאי הוא שבתוך שבוע הם יבואו ויודיעו לנו האם עושים את זה הוראת קבע. במידה ולא, ביקשתי מהעוזר שלי להחתים את כל חברי הוועדה ואנחנו נגיש הצעת חוק האומר שההוראה תהיה קבועה.
אלי דלל (הליכוד)
בואו לא נפגע בעובדים. נצביע בעד.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
בסדר.
היו"ר משה גפני
תקריא בבקשה.
רודין נפסון
תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות) (תיקון), התשפ"ג-2023

בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לפקודת מס הכנסה, לאחר התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

1. תיקון תקנה 3

בתקנה 3 לתקנות מס הכנסה (שיעור מס הכנסה בעד עבודה במשמרות), התשמ"ז-1966, במקום "2022" יבוא "2024".

2. תחילה

תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בשבט התשפ"ג (15 בפברואר 2023).
היו"ר משה גפני
וזה ישולם רטרואקטיבי.
רודין נפסון
כן.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור התקנות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
התקנות אושרו
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו. אני מודה לכם. תודה רבה. עד סוף השבוע אני רוצה תשובה לגבי הוראת קבע. במידה ולא, אני מניח הצעת חוק ואולי נוסף להצעת החוק הזאת עוד כמה דברים שיעניינו אתכם.
מיכל וקסמן חילי
אדוני, אפשר לומר מילה על תקנות פחת מואץ? תקנות מס הכנסה.
היו"ר משה גפני
רגע. אני רוצה לשאול אותך לגבי פחת מואץ. היא הזכירה לי. למה לא מגיעות התקנות של פחת מואץ?
רודין נפסון
אני צריך לבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
אני מבין שהמיסים כן מגיע השבוע. יש כמה דברים שיש לי חשבון אתכם, כאלה שאתם או מתעצלים או לא יודע בדיוק מה. למה פחת מואץ לא מגיע?
רודין נפסון
אני אחזיר לך תשובה בהמשך השבוע.
היו"ר משה גפני
במשך היום.
רודין נפסון
אוקיי.
מיכל וקסמן חילי
חשוב מאוד בימים אלה על רקע צד ההשקעות והעלאת פריון בהתאם.
היו"ר משה גפני
אני יודע. אני מודה לך שהזכרת לי את זה. בכל מקרה רציתי לשאול אותם.
מיכל וקסמן חילי
תודה לך אדוני.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
זה מאותה סיבה שגם במחירי החלב התחילו לעסוק רק אתמול.
היו"ר משה גפני
אבל התחילו לעסוק.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
היום.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אנחנו אשמים או הסכם הגז עם לבנון אשם, לא?
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
איפה היינו בהתנתקות.
היו"ר משה גפני
תודה. אני עובר לסעיף הבא בסדר היום.


הישיבה ננעלה בשעה 09:48.

קוד המקור של הנתונים