ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 03/05/2023

פעילות יחידת צור לפיקוח על עברייני מין - תמונת מצב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים