ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 04/05/2023

צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (הוראת שעה מס' 5), התשפ"ג-2023 (מס על נוזל לסיגריות אלקטרוניות)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים