ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 03/05/2023

הטיפול בעבירות משמעת בשירות המדינה - ביקורת מעקב מורחבת (דוח שנתי מאי 2022)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים