ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 02/05/2023

פיקוח על תנאי ההובלה של המקנה ואכיפתם- דוח מבקר המדינה בנושא הניהול והפיקוח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר (דוח שנתי 70ב) 

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים