ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 11/05/2023

פרק ב' (הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, פרק ב' - חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום וייזום תשלום - הסתייגויות והצבעות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים