ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 02/05/2023

פרק י"ד (חסמי ייבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת16
ועדת הבריאות
02/05/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 34
מישיבת ועדת הבריאות
יום שלישי, י"א באייר התשפ"ג (02 במאי 2023), שעה 14:00
סדר היום
פרק י"ד (חסמי ייבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: אוריאל בוסו – היו"ר
טטיאנה מזרסקי
צבי ידידיה סוכות
אושר שקלים
מוזמנים
רינת בכר - מנהלת מחלקת תמרוקים, משרד הבריאות

אור אלדר - לשכה משפטית, משרד הבריאות

אנואר חילף - הממונה על חוקיות היבוא, משרד הכלכלה והתעשייה

עמית גולדמן - רפרנט כלכלה ותעשייה באג"ת, משרד האוצר

גל ברנס - רכז כלכלה ותעשייה, תיירות באגף תקציבים, משרד האוצר

שי סומך - ממונה (ייעוץ וחקיקה), המחלקה למשפט ציבורי-חוקתי, משרד המשפטים

שירה פאיראיזן - עו"ד, רשות התחרות

צביקה גושן - מנהל חטיבה ענפית, איגוד לשכות המסחר

דנה ריבנפלד - ראש תחום תמרוקים, התאחדות התעשיינים

ליאור לוי - יו"ר פורום יצרני התמרוקים, התאחדות התעשיינים

רחל גור - מנהלת תחום ממשלה, לובי 99
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהלת הוועדה
מיכל דיבנר כרמל
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק י"ד (חסמי ייבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
היו"ר אוריאל בוסו
צהריים טובים לכולם. אנחנו ממשיכים בסדר היום של הוועדה. אני מתכבד לחדש את דיוני הוועדה. פרק י"ד (חסמי ייבוא) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, הכנה לקריאה שנייה ושלישית. וכמובן, עכשיו במסגרת החוק לתכנית הכלכלית, התשפ"ב-2021 תוקנה פקודת הרוקחים ובמסגרת תיקון זה, הוקמה ועדת חריגים, אשר תפקידיה לתת לשר הבריאות את המלצתה בנוגע לסמכותו לקבוע סוגי תמרוקים שיידרש רישיון לשווקם, ולא יהיה אפשר לשווקם לפי הצהרה בדבר עמידה בכללי הרגולציה האירופית, וכמו כן בנוגע לסמכותו להסיר סוגי תמרוקים מרשימת המוצרים שניתן לייבאם בייבוא מקביל.

בנוסח הצעת החוק שלפנינו מוצע לתקן את פקודת הרוקחים ולהרחיב את תפקידיה של ועדת החריגים, כך שזו תייעץ לשר הבריאות אף לעניין קביעת הוראות בתקנות אשר מחמירות יותר ביחס לדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד האירופי.

בנוסח שלפנינו מוצע להרחיב את סמכויותיה של ועדת החריגים, מאחר שכללי ייבוא מחמירים ביחס לדרישות חוקיות הייבוא של האיחוד האירופי גורמים בפועל לחסם סחר שפוגע ביכולת לייבא תמרוקים לישראל, וכתוצאה מכך לעליית יוקר המחיה.

אשר על כן בהמשך למדיניות הממשלה והקואליציה להורדת יוקר המחייה בישראל - מוצע כי ועדת החריגים בהיותה ועדה מקצועית בין־משרדית עם ראייה רחבה לעניין זה, תייעץ לשר קודם שיפעיל סמכותו בעניינים האמורים.

המטרה של הדיון והתוספת כאן היא לא להכביר רגולציה, אלא ההפך הוא הנכון – לא לתת את האפשרות לשר להוסיף בהינף יד חסמים על ההגבלות של האיחוד האירופי, אלא במידה שהוא מחליף צריך לשנות, להחמיר ולסייג מהתקנות של האיחוד האירופי. זה יצטרך לעבור דרך ועדה ולא יהיה בסמכות השר. זה לפי מה שקראתי ולמדתי קצת.

מטרת התקנה של החקיקה הזאת בחוק ההסדרים – יש לנו כאן עמדות של גורמים מקצועיים כמו התאחדות התעשיינים, לובי 99 ועוד גורמים נוספים שמוזמנים. תחילה נשמע את משרד האוצר, בבקשה.
עמית גולדמן
אני מאגף תקציבים. היקף שוק התמרוקים בישראל הוא כ-6 מיליארד שקלים. השוק מתאפיין כריכוזי במיוחד ופערי המחירים ביחס לאירופה עומדים על עשרות אחוזים, ולעיתים אף מגיעים למאות אחוזים. במסגרת חוק ההסדרים שהיה ב-21' בוצעה רפורמה בתחום התמרוקים במטרה לשפר את התחרות בשוק ולהוזיל את יוקר המחיה, והעיקרון המנחה היה שהייבוא יהיה מבוסס על עקרונות הייבוא האירופי כך שניתן יהיה לייבא לישראל באופן פשוט כל מוצר שנמכר באירופה.

במסגרת הצעת החוק שהובאה לוועדה הוצע לעשות תיקון נוסף לפקודה שיוודא שהחריגה מאירופה תהיה רק במקרים חריגים שבהם יש הצדקה מיוחדת. זאת מכיוון שחריגה מהרגולציה האירופית מהווה חסם - - - יוקר המחיה, כמו שציינת. על-פי ההצעה, תקנות, צווים והוראות שיקבע שר הבריאות במקרים המפורטים בפקודה ידרשו את אישור ועדת החריגים הבין-משרדית שתבחן את ההנמקות לכך שיש צורך בסטייה מהרגולציה באירופה. הצורך בתיקון התחדד לאור הדיונים שהיו בנושא תקנות התמרוקים בוועדה, שבהם התברר כי לא תמיד יש הצדקות לכך שישראל תחרוג מהרגולציה המקובלת באירופה. וכן לא נעשו בדיקות ואיסוף נתונים להשפעות החריגות האמורות.

אני אציין גם שהחוק המוצע יבטיח שבעתיד תקנות וצווים שיתקין השר, לרבות תיקונים בנושאים שלגביהם תפוג הוראת השעה עוד שנה יהיו על בסיס הרגולציה המקובלת באירופה. זאת למעט במקרים שבהם ועדת החריגים השתכנעה שיש צורך בכך או ששר הבריאות באישור הממשלה החליט שלא לקבל את המלצתה.
היו"ר אוריאל בוסו
תודה רבה. משרד הבריאות, בבקשה.
אור אלדר
שלום, אני אור אלדר מהלשכה המשפטית של משרד הבריאות. כפי שהציג חברי מדובר בהצעת חוק שמבקשת להסמיך את ועדת החריגים להמליץ לכנסת, לממשלה, לאשר כל תקנה או צו שמחמירים עם דרישות חוקיות הייבוא באיחוד האירופי. כך אנחנו מתכוונים לעשות לאחר שהצעת החוק תאושר.
היו"ר אוריאל בוסו
אוקיי. משרד הכלכלה, בבקשה.
אנואר חילף
אני ממונה על חוקיות הייבוא במשרד הכלכלה. אנחנו בהחלט רואים שהצעת החוק תתרום להורדת חסמי ייבוא. אנחנו, כמובן, תומכים בה. אם יעלו הערות ספציפיות לתיקונים אנחנו נתייחס יחד עם המשרדים.
היו"ר אוריאל בוסו
תודה רבה. משרד המשפטים – אין התייחסות. מעניין שמשרד החוץ לא באו.
קריאה
לא מביאים תמרוקים מארגנטינה.
היו"ר אוריאל בוסו
רשות התחרות נמצאים כאן?
שירה פאיראיזן
אין לי מה להוסיף.
היו"ר אוריאל בוסו
אין לך מה להוסיף. זה נשמע טוב מידי, חבר'ה.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
כנראה, הכיוון הוא נכון.
היו"ר אוריאל בוסו
מאיגוד לשכות המסחר עורך הדין צביקה גושן, בבקשה.
צביקה גושן
שלום, נעים מאוד. אנחנו בלשכת המסחר כמובן תומכים בהקמת ועדת החריגים. אנחנו חושבים שזה מהלך נכון ומבורך.
היו"ר אוריאל בוסו
הוועדה קיימת, לא מקימים את הוועדה הקבועה, אלא רק רוצים שאם השר ירצה כאלה דברים זה יצטרך לעבור בוועדה. זאת המטרה.
צביקה גושן
אני מתכוון למהלך החקיקתי עצמו. הוא נכון וטוב. ככל שדנים בהגבלות או בחומרים שהוכרז עליהם באירופה כחומרים אסורים או מוגבלים נבקש שפרק הזמן להיערכות ולהתארגנות בארץ יהיה זהה. גם אם לא קלנדרי, יכול להיות שיהיה פער מסוים במועד שבו יוכרז חומר מסוים באירופה ועד שיוכרז בארץ, נאמר פרק זמן של חצי שנה – נבקש שפרק זמן דומה יינתן גם בארץ. לבד מזה אין לנו הערות.
היו"ר אוריאל בוסו
משרד הבריאות, אתם רוצים להתייחס למה שהוא אמר?
רינת בכר
כן, הדובר הוא נציג של איגוד לשכות המסחר, של היבואנים שמייבאים מאירופה. זאת אומרת מכיוון שהיצרנים באירופה נמצאים שם ומייצרים שם הם יודעים שחומר מסוים נאסר לשימוש באירופה. אז הם צריכים שאנחנו נגיד להם שהחומר נאסר לשימוש באירופה? לא ברור.
ליאור לוי
אבל זאת גם העמדה של התאחדות התעשיינים – אותה העמדה של לשכת המסחר.
היו"ר אוריאל בוסו
ש?
ליאור לוי
שאנחנו מבקשים שכאשר חומר מסוים יהיה חומר לא מוכר יינתן לתעשייה המקומית פרק זמן זהה לפרק הזמן שניתן באירופה לתעשייה האירופית.
היו"ר אוריאל בוסו
זה שנתיים? כמה זה?
ליאור לוי
כמה שזה. כל חומר והדין שלו.
רינת בכר
זה כל פעם משהו אחר. יש חומרים שנציבות האיחוד האירופי מחליטה לגביהם שהיא נותנת מועד יעד לשינוי רגולציה על חומר גלם מסוים שהוא תקופה של חצי שנה, ויש חומרים שהיא נותנת להם תקופה של ארבע שנים, והיא אומרת, בעוד ארבע שנים אנחנו אוסרים על חומר הגלם הזה שיהיה במוצרים של השווקים באירופה.
ענת מימון
עקרונית אין לכם התנגדות לאמץ את פרק הזמן באירופה. הקושי מתעורר כשמגלים פה בארץ במועד מאוחר יותר, ואז יוצא שבאירופה החומר כבר אסור, ופה הם אומרים, תנו לנו. אם נתנו שם חצי שנה, תנו לנו חצי שנה בין היא מתחילה מאוחר יותר. זאת גם העמדה לגבי החריגים האלה.
רינת בכר
גם היום אנחנו נוהגים לאמץ את ההחלטות של האיחוד האירופי בנושאים של חומרי גלם, ואנחנו תמיד נותנים פרק זמן ומשתדלים להיצמד לאירופה. כל החקיקה הזאת, המטרה שלה היא שמה שטוב לאירופה טוב גם לנו. עכשיו אנחנו אומרים – מה שטוב לאירופה לא טוב לנו, אנחנו צריכים עוד שנה כי לא גילינו בזמן, כי אנחנו רוצים עכשיו אותו זמן כמו שנותנים לאירופה. זה יופי אבל זאת לא חקיקה תואמת אירופה. זה אומר שהיצרנים באירופה שיודעים שהם לא יכולים יותר לשווק מוצר מסוים באירופה יפנו את כל הסחורה שנשארה להם למדינת ישראל כי פה אנחנו ניתן עוד זמן.

דבר שני, זה בפירוש על חשבון בריאות הציבור. אם באירופה אסור אז פה מותר? אמרנו שכל מה שטוב באירופה טוב גם פה, ועכשיו כל מה שלא טוב באירופה טוב גם פה?

ברשותך, כבוד היושב-ראש, אני רוצה להשלים את הדברים שלי. היבואנים יודעים על השינויים באירופה מהיצרנים שלהם שיושבים באירופה. הם לא צריכים שמשרד הבריאות בישראל יודיע להם מספיק זמן מראש כי הם יודעים מספיק זמן מראש.

לגבי התאחדות התעשיינים – לא מזמן, בברכות ובתשואות מכל הכיוונים, הם חתמו על הסכם עם התאחדות התעשיינים האירופית והם ישבו כמשקיפים בוועדות שם, והם ידעו גם לפני כולנו על חומרים שייאסרו באירופה או יוגבלו באירופה ויוכלו לספר לכולנו. אנחנו נסכים לתת פרק זמן דומה בתנאי שנדע בזמן אמת על השינויים שמתוכננים באירופה. ואם משרד הכלכלה יסכים לעשות לנו הסכם של שיתוף מידע עם אירופה כמו שאנחנו מבקשים ממנו כבר הרבה שנים. גם בוועדה שלך בדיון האחרון ולפני האחרון שהתקיים על התקנות, ביקשנו שמשרד הכלכלה יעשה לנו הסכם כזה. ברגע שמשרד הכלכלה יעשה הסכם כזה אנחנו יכולים להתחייב לתת בדיוק אותו זמן כמו באירופה.
ליאור לוי
קודם לא אמרתי את שמי. אני ליאור לוי, הבעלים של ביסקול ויושב-ראש פורום תעשייני התמרוקים בהתאחדות התעשיינים. כמו שאמרתי קודם, אנחנו תעשייה ישראלית, לא תעשייה אירופית. אנחנו מאמינים בחוק האירופי, זה בסדר גמור, והסכמנו לאמץ אותו. אנחנו כבר עובדים על הרפורמה הזאת, לפחות בזווית ההתאחדות קרוב ל-12 או 14 שנה, לדעתי. ברכות – זאת רפורמה טובה, זאת לא רפורמה רעה.

מצד שני לא ייתכן להפלות את התעשייה לרעה גם אם אנחנו כרגע חברים זמניים באיגוד היצרנים האירופי. יכול להיות שלא נהיה בעתיד, זה בכלל לא ברור. לכן הציפייה שלנו והבקשה שלנו שהתעשייה הישראלית, היות שהיא כפופה לחוק הישראלי בסופו של דבר ולא לחוק אחר – אנחנו לא חברים באירופה, אין לנו ההגנות וההטבות האירופיות אלא את החוק הישראלי ואת המחוקק הישראלי – אנחנו מצפים שלתעשייה המקומית יינתן פרק זמן זהה כפי שניתן לתעשייה בחו"ל. זאת בקשה לגיטימית, זאת לא בקשה לא לגיטימית. החובה של המדינה, לאו דווקא משרד הבריאות – אולי משרד הכלכלה, אולי משרד האוצר או מישהו אחר – החובה של המדינה זה לדעת את החוקים הרלוונטיים שאותם הם רוצים להשית עלינו גם אם הם חוקים אירופיים. נראה לי שזאת בקשה הגיונית למפעלים קטנים בדרך כלל שהמחזור המקסימלי שלהם הוא בסביבות 10 או 15 מיליון שקל. אז זאת לא בקשה בשמים.
אור אלדר
אני גם אשמח להתייחס, בבקשה. הצעת החוק בנוסח הנוכחי שהובא לאישור הוועדה אומרת שכל הוראה ששר הבריאות רוצה להתקין שמחמירה על ההוראות באיחוד האירופי חייבת באישור ועדת חריגים. אנחנו נעשה מאמצים לאמץ את הוראות האיחוד האירופי. כאשר לא נעשה את זה זה יגיע לדיון בוועדת חריגים, ואגב, גם לאישור ולדיון בוועדת הבריאות. אנחנו לא רואים צורך לקבוע באופן גורף הוראה כלשהי בנושא הזה בהצעת החוק כרגע. לדעתנו, זה משהו שצריך להיבחן בין מקרה למקרה. כשנחרוג וכשנחמיר יהיה דיון על זה גם בכנסת וגם בוועדת החריגים.
ליאור לוי
אבל אם אני מבין נכון את האירוע הנוכחי – ותקני אותי אם אני טועה – למעשה אתם יכולים להודיע בהתראה של חודשים בודדים על חומר מסוים שהוא כרגע לא רלוונטי או לא מותר לשימוש. זה דבר שאנחנו, כמובן, לא יכולים להכיל אותו. אני מסייג – אלא, כמובן, אם מדובר בחומר שהעולם גילה לפתע שהוא, חלילה, קרצינוגני או יש בו בעיה, אז כמובן כולנו ניישר קו ולא נייצר את זה.
אור אלדר
אנחנו מדברים פה כרגע על חומרים מסוכנים. אם הם לא היו מסוכנים הם לא היו נכנסים לרשימת החומרים המסוכנים - -
ליאור לוי
כל החומרים בתמרוקים הם מסוכנים. כדי לייצר תמרוקים צריך יותר רעלים.
אור אלדר
בבקשה, אני מבקשת להמשיך את הדברים שלי. בכל הליך חקיקה שאנחנו מנהלים אנחנו מפרסמים טיוטה להערות ציבור. מעולם לא קרה שלא העירו לנו – "לא קראנו", "לא שמענו" – ופשוט בחקיקת בזק אסרנו חומרים. עובדה, רק לפני כחודשיים ניהלנו פה דיון מאוד פורה על רשימת החומרים. אין שום סיבה שזה לא יתנהל גם בפעם הבאה.
ליאור לוי
אבל זה בתקנות, זה לא עניין של חקיקה. אתם יכולים להודיע על החומר, זה לא קשור.
אור אלדר
נכון. תקנות גם של חקיקה וחקיקת משנה שחייבת אישור של ועדת הבריאות. בנסיבות מסוימות היא חייבת גם באישור של ועדת החריגים. אין שום סיבה לעשות פה שינוי ולא בעניינים אחרים, למה חומרים זה שונה וסימון תמרוק זה שונה. אני באמת לא מצליחה להבין את ההבדל. לכן אנחנו נפרסם טיוטות, אתם תעירו, נביא את הדברים שצריך להביא לאישור ועדת חריגים. אם לא צריך להביא אותם אנחנו ממילא מביאים אותם לאישור ועדת הבריאות, ואתם תהיו יותר ממוזמנים לבוא ולהביע את עמדתכם ולהישמע.
ליאור לוי
הנה, זה מה שאנחנו עושים – מביעים את עמדתנו ונשמעים.
אור אלדר
בסדר גמור.
היו"ר אוריאל בוסו
אני מצטרף למה שאמרת קודם. אנחנו תעשיינים של ישראל, חברים באיחוד האירופי. זאת אומרת זה נשמע - -
ליאור לוי
אנחנו לא חברים.
היו"ר אוריאל בוסו
לא חברים, אבל שמחים מאוד על התקינה האירופית ועל הייבוא משם וכולי.
ליאור לוי
נכון.
היו"ר אוריאל בוסו
בסוף כאן נטענת טענה בריאותית להיצמד לתקינה האירופית ולייבוא משם.
ליאור לוי
זה גם מה שאנחנו אומרים.
היו"ר אוריאל בוסו
ואז ברגע שיש cut לחומר מסוים או לסחורה מסוימת שם, איך אנחנו נותנים פה את דעתנו? גם בזה נגיד שאנחנו צריכים עוד זמן או שאנחנו יודעים להצטרף לאותו לוח זמנים של אירופה?
דנה ריבנפלד
אנחנו מבקשים בדיוק אותו לוח הזמנים של אירופה. כששואלים מה הסיבה לזה – יש סיבה אחת: התעשייה צריכה ודאות. חומר נאסר ואין סיבה שהוא ייאסר מהיום למחר.
צביקה גושן
אנחנו לא מבקשים טובות. אנחנו רק מבקשים, וגם מצופה, שהרגולטור הישראלי יידע להכריז בד בבד עם האיחוד האירופי על חומרים מהסוג הזה.
היו"ר אוריאל בוסו
חלק מהרפורמה הוא נטל ואחריות עליכם. לא משרד הבריאות יצטרך לעקוב אחר הסחורה כשאתם עומדים מול היצרנים שם, ואתם יודעים על משהו מסוים שנעצר, ואתה תגיד, תעצור כי שם זה נעצר.
ליאור לוי
אדוני היושב-ראש, אתה מדבר על ייבוא. אתה מדבר על יצרן בחו"ל ועל יבואן מקומי שמייבא. אבל מה קורה עם התעשייה? האם הציפייה שלך, אדוני היושב-ראש, או של מישהו מהנוכחים פה, שהיצרן המקומי שבקושי יש לו כימאית אחת שעושה הרבה אבטחת איכות יצטרך עכשיו לעקוב אחרי אירופה? כמות הרגולציה באירופה, כמות הדירקטיבות באירופה וכמות המידע באירופה הוא כמעט בלתי סופי – יתקנו אותי החברים משמאלי. האם באמת מצופה עכשיו שיצרן שיש לו 20 עובדים או 15 עובדים או 10 עובדים יישב כל היום ויקרא את הרגולציה האירופית כדי לראות האם יש חומר שנמצא או לא נמצא?
היו"ר אוריאל בוסו
לא, אין בעיה. אבל בינתיים ישבת עם אותה כימאית אחת על סמך החומרים שקיבלת מ-list מסוים באירופה.
ליאור לוי
נכון להיום קיבלתי אותו מ-list שמוגדר על-ידי משרד הבריאות. זה המצב היום.
היו"ר אוריאל בוסו
כי משרד הבריאות נצמד למה שיש באירופה.
דנה ריבנפלד
אנחנו מדברים על זה שאם בעתיד ייאסר חומר אנחנו נצטרך לעקוב.
אור אלדר
אבל בעתיד כשייאסר חומר הוא ייאסר בחקיקה. זה יגיע לדיון. זה לא שפתאום out of the blue תקבל ביטול נוטיפיקציות.
ענת מימון
אור, החשש שזה יגיע לדיון חודש לפני שזה נכנס לתוקף.
אור אלדר
נכון, אבל אז יהיה דיון, יש ביקורת פרלמנטרית. הוועדה תפעיל שיקול דעת.
ליאור לוי
אולי אני אנסה לתאר את התהליך כדי שנבין אותו. למעשה, התהליך באירופה הוא תהליך ארוך, הוא לא קצר. יש דיונים מסוימים רבים על מהות החומרים – האם הם קרצינוגנים או לא קרצינוגנים, האם הם מתאימים. ואז מתכנסת ועדה, ואז מתקבלת החלטה שאומרת, לדוגמה, שתוך שנתיים אסור לייצר ותוך ארבע שנים אסור למכור את המוצרים על המדף. זה תהליך ארוך בדרך כלל. הפחד שלנו הוא שהמידע הזה לא יגיע בזמן אמת ליצרנים המקומיים או למשרד הבריאות, למשל, ואז חצי שנה או ארבעה חודשים לפני התוקף יגלה משרד הבריאות בכליו שזה המצב. חלק מהיצרנים המקומיים לא יידעו או כן יידעו, אנחנו בהתאחדות נדע או לנדע – לא בטוח שנדע וגם לא בטוח שנמשיך להיות חברים באותו איגוד שאנחנו חברים בו. ואז היכולת שלנו לייצר לא תהיה מפני שמשרד הבריאות יודיע שבאירופה בעוד חצי שנה זה כבר לא רלוונטי למרות שהייתה להם התראה ארוכה מאוד, ואנחנו ניאלץ ליישר קו לאותו אירוע, וכמובן, לא נוכל לייצר. כי המעבר בין מוצר למוצר כאשר מחליפים רכיב לוקח באמת הרבה זמן.
היו"ר אוריאל בוסו
גם באירופה המעבר בין רכיב לרכיב לוקח זמן. אבל אנחנו לא יכולים להיות שלושה חודשים אחרי שבאירופה כבר נמצאים בתהליך הזה, ואז אנחנו מתעוררים.
ליאור לוי
אז תנפקו כלים. התפקיד שלכם לנפק לתעשייה המקומית כלים. מה אנחנו אמורים לעשות? לעקוב אחרי כל חוק וחוק? האם עכשיו הפכנו להיות יצרנים אירופיים? המשמעות של מה שאדוני אומר שעכשיו אנחנו הופכים להיות יצרנים אירופיים.
היו"ר אוריאל בוסו
- - - משרד הכלכלה - - - לקבל את התקינה האירופית. אגב, בחלק מהדברים as is, זה לא שהעתקנו והלבשנו אותה כאן ואישרנו, אלא פשוט הפניה לתקינה האירופית. בסדר? במקרה של הפניה מי ממשיך את ההפניה ואת המעקב אחרי ההפניה? בסוף גם חובת הנטל והמעקב הוא עליכם.
ליאור לוי
אז המשמעות בפועל של מה שיקרה, אם כך יקרה, זה שלא רק שהחוק הזה לא יעזור לתעשייה המקומית, אלא די יקשה עליה מצד אחד, והוא בטח לא יטפל בכל מה שאמר האדון ממשרד האוצר שקשור לנושא של יוקר המחיה.
היו"ר אוריאל בוסו
משרד הכלכלה מסכים איתם?
אנואר חילף
אני מבין את הקושי. הם בעצם אומרים שייתכן שיהיו מקרים שלא יגיעו לוועדת חריגים. למשל, אסרו חומר באירופה ולקח לנו שמונה חודשים לתקן את התקנות ולאסור אותו בארץ. הזמן הזה מבחינתם איננו. אז הם רואים את עצמם בעמדת נחיתות ביחס ליצרן האירופי. זה מצב אמיתי, לפי הפרשנות. לדעתי, יכול להיות מצב שמשרד הבריאות יכול לבדוק אם יש לו סוג של גמישות להתחשב במקרים האלה; או שיקבע מנגנון זריז מאוד לאמץ את האיסור יום אחרי כן, ואז זאת תהיה בעיה.
רינת בכר
אין לנו בעיה באימוץ של ההחלטה הזאת מאירופה, יש לנו בעיה בקבלת המידע. ושוב, בוועדה המכובדת הזאת אני מפצירה - -
ליאור לוי
אבל אי אפשר להעביר אותה לפתחה של - - -
רינת בכר
אני מדברת, סליחה. אני שוב מפצירה במשרד הכלכלה לייצר לנו איזשהו הסכם בסך הכול לקבל מידע מאירופה. זה לא כל כך מסובך. אני מבקשת ממשרד הכלכלה שיעשה לנו הסכם. אנחנו נעשה הכול בשביל לאמץ - -
אנואר חילף
זה לא רלוונטי.
רינת בכר
למה זה לא רלוונטי?
היו"ר אוריאל בוסו
כל עוד זה לא נפתר, ודיברנו על התקינה האירופית – מה עושים?
רינת בכר
גם היו ברגע שאנחנו יודעים אנחנו מנסים לאמץ מאירופה כמה שיותר מהר. אבל לא תמיד אנחנו יודעים ברגע האמת. אז יש לנו גם היבואנים שהם בקשר רציף עם היצרנים באירופה ויכולים להעביר לנו מידע. אז לפעמים מעבירים את המידע ולפעמים לא.
צביקה גושן
זה דבר שקורה גם היום.
רינת בכר
נכון.
אור אלדר
אנחנו גם עורכים שימועים לכל בעלי הרישיונות. כאשר יש עדכון באירופה ואנחנו מתכוונים לאמץ אותו אנחנו מפרסמים הודעה. כל בעלי הרישיונות והתעשייה נדרשים להגיב ולהגיד לנו האם התקופה הזאת מתאימה או לא. היו גם לא מעט מקרים שנתנו תקופה ארוכה יותר ממה שניתן באירופה.
ליאור לוי
אבל מחר המצב יהיה שונה. היום המצב הוא מצב של רישיון פרטני. מחר המצב יהיה שונה.
אור אלדר
המצב הוא לא שונה.
ליאור לוי
איך לא?
אור אלדר
אני אסביר בדיוק איך לא. כשאני רוצה לאמץ הוראה בין היא מאירופה או לא מאירופה אני מפרסמת טיוטה של תקנות כפי שאני עושה היום עם טיוטה של נוהל של משרד הבריאות, ואני שולחת אותו אליכם ואומרת, הנה, תראו, זה מה שאני שוקלת לעשות, אנא תוך 21 יום תגיבו לי, בבקשה, ותגידו לי מה אתם חושבים על זה. אתם תוכלו להגיב לי ולהגיד לי, לי יש מלאי שמספיק לי עכשיו לשש שנים, וחמש השנים שנתת לא יספיקו לי – תשקלי, בבקשה, לתת לי שש שנים במקום חמש שנים. ואז אולי אני אעשה דיונים ביני לבין עצמי, איתכם, עם ועדת הבריאות - -
ליאור לוי
אבל זאת הבעיה שלנו. הבעיה שלנו היא ה"אולי" – זה בדיוק הבעיה.
אור אלדר
אתה מבקש מאתנו לשים אולי גם על מקרים שיכולים להיות מאוד חמורים ומאוד מסוכנים.
ליאור לוי
זה בדיוק מה שלא ביקשתי.
אור אלדר
זה בדיוק מה שאתה מבקש.
ליאור לוי
זה בדיוק מה שלא ביקשתי.
אור אלדר
זה כן.
ליאור לוי
לא. אמרתי בדבריי קודם בצורה ברורה שבמידה שיהיה חומר שברור לכולי עלמא שהוא חומר מסוכן או התגלה שהוא חומר מסוכן, ובאירופה נתנו לו שנה או דקה, אנחנו כמובן צריכים ליישר קו. זה goes without saying. אבל אם באירופה הגדירו ארבע שנים ומשרד הבריאות מגדיר - -
היו"ר אוריאל בוסו
זה פחות קשור לסעיף שאנחנו מדברים עליו כרגע.
אור אלדר
חומרים מסוכנים בתמרוקים. לכן אם אני רוצה להכניס משהו לחוברת הזאת אני אומרת שהחומר הזה מסוכן.
דנה ריבנפלד
אבל אם באירופה ניתנה תקופה של שנתיים?
אור אלדר
מה שנאמר הוא שזה משהו שדורש בדיקה.
היו"ר אוריאל בוסו
מה מקובל באירופה?
ליאור לוי
בין שנתיים לארבע.ירדנו מהדרישה של 36 חודשים. זה פשוט, זה לא מסובך. אני לא מבין איך על דבר כזה יכול להיות דיון. ואני עוד יותר לא מבין שטוענים שדורשים את המידע מאירופה אבל היות שהם לא יכולים הם מטילים את העול על התעשייה שתעשה את זה.
שי סומך
יש בעיה לעשות את הדבר הזה. משרד הבריאות. הוועדה תאשר את השינוי. לכן במצב הקיים היום למשרד הבריאות יש שני גורמים מפקחים. אם ועדת הבריאות תראה שההצעה היא לא ראויה היא יכולה - -- את התיקון. יש היום
היו"ר אוריאל בוסו
- - -
אור אלדר
אני לא יודעת על מינימום. אם היא תהיה סבורה היא תוכל להתנות בוועדת חריגים. אבל זה משהו שנצטרך לבחון אותו.
היו"ר אוריאל בוסו
עורכת הדין רחל
רחל גור
מדובר בהמשך של הליך מאוד ארוך ומייגע של שחרור.
היו"ר אוריאל בוסו
אין סמכות לתת - - -
רחל גור
אני אסביר ואני אשמח להתייחסות ואני מתנצלת. כאשר העבירו את החומר הבסיסי לעניין פתיחת שוק התמרוקים אז הרפורמה מורכבת משני - -- ושנית השאלה של ייבוא מקביל. אנחנו רוצים לוודא שלא יהיה לחצים וזה נובע - - אי אפשר להוריד מוצרים מהרשימה ללא אישור.
אור אלדר
זה כבר - -
רחל גור
זה שלא יהיה מנגנון להרחיב את הקיים. שיהיה לוועדה אפשרות לא רק אלא גם הוספת מוצרים. דווקא פה אנחנו צריכים -- -
אור אלדר
בחוק ההסדרים הקודם נקבעה הוראת מעבר מיום התחילה.
רחל גור
נדמה לי שזה לפי שיקול דעתו.
אור אלדר
השיקול הוא לגבי משהו אחר.
ענת מימון
את מתכוונת לייבוא מקביל.
רחל גור
כן. אני מדברת על הפסקה שמייצרת את הסטנדרט. נכנסה רשימה סגורה.
ענת מימון
הוועדה פועלת בעוד תחומים ואני לא מכירה.
שי סומך
דיברתי עם ראשי הרגולציה. הם לא ראו את זה כחלק מהתפקיד שלהם.
ענת מימון
- - -
גל ברנס
עמדת הממשלה - -
היו"ר אוריאל בוסו
יש מנגנון. קבעו מינימום זמן – שוטף פלוס שנתיים. אפשר לקבוע מנגנון דומה.
רינת בכר
אם יהיה לנו הסכם כזה אנחנו בשמחה נאמץ את ה- - - האירופי.
ליאור לוי
זה בלתי אפשרי. אני גם מסכים עם מה שאמרת. אם היא טובה למזון היא טובה גם לתמרוקים.
היו"ר אוריאל בוסו
- - -
ענת מימון
- - -
ליאור לוי
בסופו של דבר התפקיד שלי הוא לדאוג - --
שי סומך
צריך גמישות לרגולטור. יש חומרים מאוד מסוכנים שאין הצדקה לתת מועד מאוחר יותר כי אז ישראל תהיה פח הזבל של אירופה. יביאו לכאן חומרים מסוכנים שנאסרו באירופה וישראל תהיה מקום שמביאים אליה חומרים מאוד מסוכנים וסעיף התחילה - - -
ליאור לוי
אני לא מבין את מה שאתה אומר. פח הזבל מתייחס למוצרים שמיוצרים בחו"ל.
שי סומך
יש גם חומרי הגלם. משרד הבריאות אומר שיש מצבים - -
היו"ר אוריאל בוסו
בוא ניתן מנגנון.
שי סומך
- --
היו"ר אוריאל בוסו
לא משהו שעכשיו - - אנחנו בפרק ביניים. האם אפשר שאחר כך ייקבע מנגנון ואולי בזמן הזה יצליח לשכנע את האיחוד האירופי? האם בהמשך נוכל לעשות?
אנואר חילף
יש פה חשש להחמרה והוא מתחיל גם מהמועד שהחריגה או העיכוב לאמץ את האיסור של מוצר באירופה.
אור אלדר
הוא חייב אישור של ועדת הכנסת.
היו"ר אוריאל בוסו
יש פה ועדה. בוועדה יושבים גורמים.
אנואר חילף
ייתכן מצב לפי החוק עכשיו שתוך חודש בלי ועדת חריגים =- -
שי סומך
- - -
היו"ר אוריאל בוסו
לפני התיקון שנעשה בחוק השר יכול להפתיע.
אור אלדר
הוא לא יכול להפתיע. מותנית באישור ועדת הבריאות.
היו"ר אוריאל בוסו
תצטרך לסמוך עליי.
ליאור לוי
אני סומך על הנייר הכתוב. אני לא זז ממנה כזרת. התעשייה האירופית זוכה ליתרונות מסוימים. זה מאוד פשוט, זה לא מסובך וזאת זכותנו. כל זכות שתרצה. רוצים אירופה – שיהיה אירופה.
צביקה גושן
לאף אחד אין פה אינטרס להזיק לציבור.
רינת בכר
גם לנו לא.
צביקה גושן
תיהפך להיות פח זבל.
ליאור לוי
תשקיעו ותלמדו.
רינת בכר
אנחנו מבקשים - - -
היו"ר אוריאל בוסו
זה דבר שמאומץ. גם הוועדה ועדת הבריאות וגם האוצר ומשרד המשפטים.
ליאור לוי
האם אדוני מבין שהתעשייה המקומית נכנסת לאפליה לרעה?
גל ברנס
זה לא משהו שנחקק פה. זה חוק משנה שעברה.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
למה לא לעשות - - -
ליאור לוי
אנחנו ביקשנו את אותו זמן כמו באירופה.
אור אלדר
אז יהיה זמן לדון בשאלת ההתארגנות.
ליאור לוי
באירופה כל חומר ודינו – פעם שנתיים, פעם שלוש ופעם מהרגע להרגע. אבל אנחנו לא יכולים לייצר חומרים חדשים. לכן ביקשנו - - - אני הגעתי כשהבנתי שיש סיכום בנושא הזה.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
- - -
היו"ר אוריאל בוסו
מדברים על שינוי. מדובר על מנגנון נוסף שצריך לקבע. אני לא רואה אופציה שפוגעת בתעשייה. אם צריך נגיש חקיקה פרטית. אני בהחלט
ענת מימון
בפרק זה גישה מחמירה. אנחנו מוחקים את המילים. אנחנו אומרים שכל הוראה מחמירה תצטרך להגיע לוועדת חריגים. מדובר בהוראות פרוצדורליות. השמטה של מדינת מקור. לכן הם לא צריכים להגיע.
אור אלדר
סעיף 55(ד) - -
ענת מימון
הקראה.

כל התיקונים מותאמים לתוספת החדשה שהוספנו.
היו"ר אוריאל בוסו
- - -
ענת מימון
להחמיר - -
היו"ר אוריאל בוסו
מי בעד? מי נגד?
ענת מימון
סעיף 2. יראו כאילו אין בכוונתה ולא יחול כל שינוי.
היו"ר אוריאל בוסו
מי בעד? מי נגד?
ענת מימון
הם מבקשים שהשר לא יוכל לקבוע סד זמנים.
היו"ר אוריאל בוסו
מי בעד? מי נגד?

סעיף 9.
ענת מימון
- - -
היו"ר אוריאל בוסו
הסתייגות אחרונה.
ענת מימון
למרות שזה לא תמרוק.
היו"ר אוריאל בוסו
מי בעד? מי נגד?
ענת מימון
כל ההסתייגויות נפלו.
היו"ר אוריאל בוסו
מצביעים על הסעיף כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד? אני קובע שהסעיף עבר במתכונתו.
טטיאנה מזרסקי (יש עתיד)
היו לי הסתייגויות, הן לא עברו אבל אני אתמוך בחוק.


הישיבה ננעלה בשעה 15:05.

קוד המקור של הנתונים