ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 23/04/2023

בקשת יושב ראש הכנסת לאשר את הזמנת יושב ראש בית הנבחרים של ארצות הברית לנאום במליאה, לפי סעיף 22 לתקנון הכנסת, הקמת ועדה משותפת של ועדת הכספים וועדת החוץ והביטחון לתקציב הביטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים