ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 23/04/2023

פרק ג' (ייעול הליכי רישוי סביבתי) סעיפים 4 ,9 ,10-12, 15-16 (תיקון רישוי לפי חוק אוויר נקי) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון הכנסת]

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים