ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 27/04/2023

פרק י"א (הפחתת רגולציה), רק סעיפים 48-46 (רישום בפנקסי מקרקעין) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת50
ועדת הפנים והגנת הסביבה
27/04/2023


מושב ראשון
פרוטוקול מס' 44
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, ו' באייר התשפ"ג (27 באפריל 2023), שעה 15:00
סדר היום
פרק י"א (הפחתת רגולציה), רק סעיפים 48-46 (רישום בפנקסי מקרקעין) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
זאב אלקין
חנוך דב מלביצקי
ארז מלול
יוסף עטאונה
מוזמנים
עמית שטאובר - סגן היועץ המשפטי, משרד האוצר

אורלי ליימן עיני - רכזת משפט ואכיפה באג"ת, משרד האוצר

עידו חי - רפרנט בט"פ ואכיפה באגף תקציבים, משרד האוצר

דוד שני - ראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין - טאבו, משרד המשפטים

אביעד אמרוסי - משנה לראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, משרד המשפטים

נועה סרברו - ייעוץ וחקיקה - משפט אזרחי, משרד המשפטים

תמר קלהורה - משרד המשפטים

אורית מלמד - ממונה מיסוי מוניציפאלי, משרד הפנים

נתן אלנתן - יו"ר המטה לתכנון לאומי, משרד הפנים

שי אהרוניביץ' - סמנכ"ל, רשות המיסים

רודין נפסון - עוזר ראשי משפטי, רשות המיסים

יניב כהן - רשות המיסים

מירה סלומון - ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי

דניאל ליבמן - משנה ליועץ המשפטי לעיריית ירושלים, מרכז השלטון המקומי

גל פרויקט - סגן גזבר ומנהל אגף הגבייה עיריית תל אביב, מרכז השלטון המקומי

שלום זינגר - יועץ לתכנון ובנייה, מרכז השלטון המקומי
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
ברק קיבוביץ'
לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רעות חביב, חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק י"א (הפחתת רגולציה), רק סעיפים 48-46 (רישום בפנקסי מקרקעין) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר יעקב אשר
אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום פרק י"א (הפחתת רגולציה), רק סעיפים 48-46 (רישום בפנקסי מקרקעין) מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612. האוצר, בבקשה.
עידו חי
שלום לכולם. אני עידו חי, אגף תקציבים, משרד האוצר. אז קודם כל אני רוצה להודות לוועדה על הדיון בהצעת החוק הזו. אנחנו חושבים שיש פה בשורה של ממש, בכל מה שקשור להפחתת רגולציה והקלת הנטל הבירוקרטי לציבור. התיקון הזה מגיע אחרי שורה של החלטות ממשלה בדבר הפחתת רגולציה. למעשה, התיקון מבקש לאזן בין יכולת הגבייה של רשויות מקומיות, ובין הנטל הבירוקרטי על הציבור. זה בתור התחלה. אני ארצה להעביר את המיקרופון לגורמי המקצוע מהטאבו, שירחיבו יותר על ההצעה.
היו"ר יעקב אשר
בבקשה.
דוד שני
שלום, אדוני. אני עורך דין דוד שני, מנהל הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין. בעצם, כפי שאמר עידו, אנחנו, כחלק מהרצון שלנו להקל על רגולציה, ובמסגרת המפגש שלנו עם הציבור, אנחנו היום משמשים שומרי הסף של הרשויות המקומיות, לכל הנושא של גביית ארנונה והיטלי השבחה. זאת אומרת, כל עסקה במקרקעין מצריכה אישור. אישור עירייה להיעדר חובות, ארנונה, והיטל השבחה. תלוי באיזה נושאים. אם אנחנו מדברים על העברה במכר, אז אנחנו צריכים גם היטל השבחה. אם אנחנו מדברים על משכנתא, אז אנחנו, בעקבות בג"ץ 7009/04, אנחנו דורשים רק אישור בדבר היעדר חובות ארנונה והיטלי פיתוח. מה שקורה עכשיו, אנחנו נתקעים לא אחת בציבור. כל רשות מקומית מ-256 רשויות שיש, כל אחת יש לה דין לעצמה. זאת אומרת, רשות אחת, אם אתה עושה עסקה בתחילת הדנה, דורשת ממך לשלם עד סוף שנה את כל חובות הארנונה, וגם האישור הזה הוא בתוקף של עד סוף שנה, ומוגבל. רשות אחרת מבקשת תשלום של שלושה חודשים. רשות אחרת שישה חודשים. כל רשות, יש לה את הכללים והתנאים שלה.
היו"ר יעקב אשר
שלושה חודשים?
תומר רוזנר
לשלם מראש.
דוד שני
לשלם מראש. ואז מה שקורה לא אחת, בגלל שמדובר בעסקאות מקרקעין ולפעמים זה לוקח זמן, אז תוקף האישור פג, לפעמים זה גם עניין של יום או יומיים. ואז אנחנו נאלצים לדחות את התיק, ואז יש תסכול רב על למה צריך לדחות את התיק. ואני אומר להם, תקשיבו אני רק שומר הסף, זה החוק. ולכן, בהווה אמינא הראשונית שלנו, באנו ואמרנו, בואו נראה איך הרשויות, שהן בוגרות וחזקות, צריכות לדעת להתמודד עם האזרח, ולא לעשות אותנו כשומר סף. זאת אומרת, גבייה. אחרי שיח מאוד ארוך, והייתי אומר גם פורה, עם הרשויות המקומיות, הגענו למסקנה שלא נלך את כל הדרך כמו שרצינו בהקלה הרגולטורית, כי זה יפגע בסוף בצינור החמצן המרכזי של הרשויות המקומיות. כך לטענתן, ואני גם נוטה להאמין.
תומר רוזנר
אתם רציתם לבטל בכלל?
דוד שני
כן. זאת אומרת, בהווה אמינא שלנו, מלכתחילה, ובמפגש שלנו עם הציבור, אמרנו סליחה, הרשות המקומית, יש לה יכולת להתמודד - - -
היו"ר יעקב אשר
כן, אבל יש דברים שהם בלתי הפיכים. ובבלתי הפיכים, אמנם זה לא התפקיד שלכם המוצהר, אבל אתם שחקנים במשחקים הזה.
תומר רוזנר
אמצעי.
היו"ר יעקב אשר
אז זה משהו שהוא בלתי הפיך, שאדם מוכר נכס או מעביר נכס, והוא כבר בורח ממנו. גם ההליכים שקיימים לרשויות המקומיות, הם יהיו מאוד קשים כשהוא כבר לא בנכס ובכלל לא בעניין, וכו'.
דוד שני
אז אדוני צודק. קיבלנו מידע מכל - - -
היו"ר יעקב אשר
לכן, אם לזה אתה קורא שהלכת כברת דרך, לא הלכת כלום. מפני שזה דבר שאני חושב שכן יש בו את ההיגיון לעשות אותו. לא את ההיגיון, אפילו את החובה.
דוד שני
ולכן אנחנו באנו וצמצמנו בעצם את, נקרא לזה, צמצום הרגולציה בנקודות שבהן, כפי שציינת, אין העברה של הכנס שהיא בלתי חוזרת. בסדר? לצורך העניין, משכנתא. במשכנתא אין העברת זכויות בלתי חוזרת. במשך שנים רבות התנהלנו במצב שבו לא ביקשנו אישורי ראייה, עד אותו בג"ץ. ואנשים, נתקלנו, במיוחד בתקופת הקורונה, שאנשים - - -
היו"ר יעקב אשר
אותו בג"ץ החליט מה? מה היה הרקע להחלטה? מה היה בבג"ץ?
תומר רוזנר
הרקע לעתירה היה עתירה שלמעשה הגישו רשויות מקומיות, שאמרו שלפי פרשנותן של החוק הקיים, יש צורך, יש חובה - - -
היו"ר יעקב אשר
גם במשכנתא.
תומר רוזנר
גם במשכנתא. למרות - - -
לירון אדלר
בפקודת העיריות נוקטים בלשון יחסית ברורה. כתוב שבהעברה של נכס, יצטרכו את אישור העירייה. ובעצם בבג"ץ פירשו את ההעברה של נכס בצורה יותר רחבה, שכוללת משכנתא גם.
היו"ר יעקב אשר
למה?
תומר רוזנר
זו תקלה חקיקתית. הסתמכו על איזו חקיקה מנדטורית שהיא כבר לא רלוונטית.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
בגלל זה צריך רפורמה.
לירון אדלר
זו עמדה או פרשנות משפטית?
תומר רוזנר
זו עמדתי המשפטית.
היו"ר יעקב אשר
שאני אשמע את הצד הפחות המשפטי של העניין. מה היה שם?
מירה סלומון
מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי.
היו"ר יעקב אשר
מה היה אז באותו בג"ץ? אתם הגשתם לבג"ץ.
תומר רוזנר
העיריות הגישו.
מירה סלומון
העתירה אכן עסקה בשאלה מה משמעות תיבת המילים, העברת נכס, והאם היא כוללת גם, קודם כל, ראשית, האם היא דורשת, בעת רישום משכנתא, אישור עירייה לטאבו. ושנית, בעד אילו חובות. בית המשפט הכריע שבעת רישום משכנתא נדרש אישור עירייה, או אישור רשות מקומית.
היו"ר יעקב אשר
המשכנתא מאושרת למי?
מירה סלומון
לבעל הנכס.
היו"ר יעקב אשר
לאותו בעל נכס שחייב לכם את הכסף.
מירה סלומון
למעשה, אותו בעל הכנס שהוא גם החייב.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
מירה סלומון
שפוגש כסף, ונכון וראוי, וגם לפי פרשנות של בית המשפט העליון לתיבת המילים העברת נכס, צריך לשלם את החוב לקופה הציבורית שקיים לו. אבל, ברם, אולם - - -
היו"ר יעקב אשר
גם על ארנונה וגם על...?
מירה סלומון
לא ביחס להיטלי השבחה.
היו"ר יעקב אשר
לא ביחס להיטלי השבחה?
מירה סלומון
לא ביחס להיטלי השבחה, כן ביחס להיטלי פיתוח. בית המשפט הכריע שמאחר שסעיף 324 מתייחס על חובות המגיעות לרשות המקומית, ולא לוועדה המקומית, ואילו היטל ההשבחה משתלם לוועדה המקומית, או אז אי אפשר להכניס את סוגיית היטלי ההשבחה במסגרת 324. יש להיטלי השבחה הסדר אחר, שהוא קצת מצומצם יותר, ולכן בעת רישום משכנתא, חובות בהיטלי השבחה, הם לא תנאי במסגרת אישור הרשות המקומית לטאבו. זה בתמצית ההכרעה שהייתה באותו הליך משפטי. אנחנו יכולים להמשיך גם להביע את עמדתנו.
היו"ר יעקב אשר
לא, גם עמדתי המשפטית היא לא, הציבורית - - -
תומר רוזנר
נמשיך להציג.
היו"ר יעקב אשר
כן, בבקשה.
דוד שני
אז מה שקרה, צריך רק לזכור נקודה אחת. בסוף, בסיטואציה היום, מרבית התושבים מוחזקים כמי שמתחמקי מס. ואנחנו מגדירים בעצם מצב של פרומיל שבפרומיל של אנשים שמתחמקי מס, מרבית התושבים משלמים את הארנונה. ומה שקורה, כל הציבור כולו, בגלל אותם אנשים שכנראה מהווים אתגר מאוד משמעותי, אבל זה לא הרוב, זה המעט, ומי שמשלם את המחיר על אותה התחמקות ממס של המעט, זה רוב. ואנחנו אמרנו, בואו נראה איך אנחנו מצד אחד, במשכנתא, הנכס נשאר עדיין בידי בעלי הנכס. ולכן, ככל שהרשות המקוימת תרצה לגבות חובות, אז אפשרותה להתמודד עם בעל הכנס הסרבן. ושוב, זה לא הרוב. זה מעט שבמעט. ולכן, את הנקודה הזאת של משכנתא, ביקשנו לראות איך אנחנו מטייבים את הרגולציה, ומאפשרים בעצם לפתור מישורי מיסים, בסדר? של הרשות המקומית. אנחנו לא מבקשים, ולא ביקשנו גם אישורים של מיסוי מקרקעין. מעולם. גם היום אנחנו לא מבקשים. רק אישורים של רשויות מקומיות בהתאם לאותו בג"ץ. זו נקודה אחת.

נקודה נוספת שביקשנו בעצם לטייב, זה הליך שנקרא איחוד דירות בבית משותף. זאת אומרת, כשבאים לרשום את הבית המשותף ורוצים לייחד, לא איחוד, ייחוד, אז בעצם אנחנו אומרים, הדירה בקומה אחת היא דירה אחת ששייכת לדוד שני, ודירה שתיים שייכת לפלוני אלמוני. בתהליך הזה, מה קורה, אם יש לנו, לצורך העניין, 300 דיירים בבית המשותף, ורק דייר אחד לא שילם, אי אפשר לרשום את הפרויקט. עכשיו, מה שקורה זה מצב שבו אנחנו מענישים את הרוב בגלל אנשים בודדים. אמרנו, גם זו סיטואציה שהרשויות המקומיות צריכות להתמודד איתה, ולא הרוב צריך להיפגע. זו נקודה שנייה שביקשנו לתקן.

נקודה שלישית שביקשנו לתקן זה תהליך של פרצלציה. לצורך העניין, שני בעלי קרקע, שניהם, כל אחד, יש לו 50 אחוז מכל גרגיר וגרגיר. עכשיו הם מבקשים להיפרד זה מזה, ולחלק את אותם 50 אחוזים שהיה להם בכל גרגיר וגרגיר, על פי תוכנית שאחד יקבל את צד ימין ואחד יקבל את צד שמאל. בתהליך כזה היו לי 50 אחוז זכויות בקרקע, נשארתי עם 50 אחוז זכויות בקרקע. ולכן, אין טעם לבקש אישורי עירייה או מיסוי בסיטואציה הזאת, כי ממילא היו לי 50 אחוז ונשארתי עם 50 אחוז. אלה הנקודות העיקריות שבגינן ביקשנו לצאת לדרך.
היו"ר יעקב אשר
שזה, לדעתכם, משפיע על עודף רגולציה שמונע או שחוסם דיור, התקדמות של תוכניות.
דוד שני
כן.
היו"ר יעקב אשר
מה? מאיזה רציונל? סתם עזרה לתושב?
דוד שני
כן. כי מה שקורה, אנחנו נתקלים בתסכול של התושבים, בסיטואציות האלה.
היו"ר יעקב אשר
תסכול אני הבנתי.
דוד שני
ומה שמונע רישומים, ומונע ביצוע של פעולות רישומיות. עכשיו, לגבי משכנתא, אלה לפעמים אנשים שצריכים את הכסף הזה לתרופות או לניתוחים וכדומה. זה סוג של ביצה ותרנגולת. אם יש לך חוב לעירייה, אם לא תיקח הלוואה, איך תשלם אותו.
עידו חי
אני כן אוסיף רגע על הדברים של דוד.
היו"ר יעקב אשר
משכנתא זה גם על היטלי השבחה.
דוד שני
לא, לא. משכנתא זה רק - - -
תומר רוזנר
על היטל השבחה לא מבקשים אישור. לפי פסק הדין המדובר.
היו"ר יעקב אשר
לא, אם הוא צריך כרגע את האישור למשכנתא, מה הוא צריך לשלם? רק ארנונה?
דוד שני
ארנונה.
תומר רוזנר
ארנונה והיטלי פיתוח.
היו"ר יעקב אשר
היטלי פיתוח שהוא היה אמור לשלם אותם מתי?
תומר רוזנר
במועד כלשהו.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מועד מימוש.
תומר רוזנר
מועד כלשהו לפני.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא, מועד מימוש.
תומר רוזנר
לא, אם הוא היה חייב ארנונה לפני עשירם שנה, או היטל פיתוח גם.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ארנונה אני לא חושב שאתה יכול לקחת אחורה עשרים שנה.
תומר רוזנר
לפי הפסיקה, אתה יכול.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
כן?
תומר רוזנר
כן. זו קביעה פאסיבית. העירייה היא מחכה שתבוא.
ארז מלול (ש"ס)
היא לא צריכה להודיע לך אפילו.
תומר רוזנר
יש נוהל שאם הם לא עשו אחרי שבע שנים.
היו"ר יעקב אשר
אתה סיימת?
דוד שני
כן.
עידו חי
אדוני, אני רק רוצה להוסיף כמה דברים קטנים.
היו"ר יעקב אשר
אתה רוצה רגע להרחיב איך זה תורם לנו למאמץ המלחמתי? הרעיון הוא נחמד, הוא מאוד יפה, ואפילו מרגש במידה מסוימת. השאלה היא איך אתה רואה את זה.
עידו חי
אני אגיד.
היו"ר יעקב אשר
מה הערך המוסף של כל זה?
עידו חי
אני אגיד שתיקון החקיקה הזה הוא תוצר של עבודת מטה להפחתת רגולציה מאוד רחבה שנערכה של תחת מנכ"ל משרד המשפטים, שמצאו שבשנה מבוקשים כ-200 אלף אישורים. אישורים כאלה. על אישור היעדר חובות מרשויות מקומיות. 85 אלף אישורים מבוקשים רק לרישום משכנתא. למעשה, ימי המתנה ממוצעים לקבל האישור עומדים על 25 ימים. זאת אומרת, כמעט חודש ימים עוברים עד לקבל האישור. אישור היעדר חובות עבור משכנתא. כלומר, יש כאן נטל בירוקרטי על הציבור, ושוב אני רוצה רגע לחזור לתכלית הסעיף. המטרה של הסעיף, היא לדאוג שבעלים של נכס לא יעביר עליו את הבעלות לגורם אחר, כל עוד הוא חייב ארנונה, היטל, וכו'. והתכלית הזאת נשמרת. כלומר, במקרים של העברת בעלות, יצטרכו להמשיך ולהציג אישור של היעדר חובות. כל מה שהתיקון הזה מבקש לעשות, זה שבכל מקרה שבו בעל הנכס לא מאבד את השליטה בנכס שלו, אין לראות בעסקה הזאת משום העברה. זו מטרת התיקון.
היו"ר יעקב אשר
תודה. השלטון המקומי. רגע, אתה מייצג?
דניאל ליבמן
מירה תתחיל ואני אמשיך.
מירה סלומון
אז קודם כל, אנחנו אכן קיימנו דיונים עם אנשי לשכת רישום המקרקעין. היום זה כבר לא לשכה, נכון? היום זה רשות רישום המקרקעין.
דוד שני
אנחנו עונים לכל שם, זה בסדר.
מירה סלומון
רשות רישום המקרקעין. אנחנו קיימנו איתם דיונים כדי לנסות להבין איך אנחנו מגיעים לפתרונות שהם, מצד אחד באמת מייעלים את הליך רישום המקרקעין, ומצד שני לא פגועים בהכנסות של הרשויות המקומיות. אנחנו, תוך כדי הדיונים והתהליכים האלה, הסברנו שלדעתנו הנושא הזה לא בשל לחוק ההסדרים. לצערנו, ראינו את הנושא הזה כבר בהצעת המחליטים, ובהמשך בפרקים, והנה זה כאן על השולחן. כל הנושאים והסוגיות שעליהן דיברנו עם הצוות, כדי לנסות ולוודא שלא תהיה פגיעה בהכנסות של הרשויות המקוימות, כי זו בכל זאת קופה ציבורית, ומזה הן חיות. הציבור בעצם צריך את הכסף הזה. כל הפתרונות שניסינו לגבש ביחד, שהם לא היו מבושלים, ולכן ביקשנו לא לקיים את הנושא הזה במסגרת חוק ההסדרים, לא נמצאים בכלל בנוסח. אין שום דבר מהנושאים שעליהם דיברנו עם הצוותים בדיונים המקדימים.
היו"ר יעקב אשר
בנושא הזה?
מירה סלומון
בנושא הזה. בנושאים הספציפיים האלה.
היו"ר יעקב אשר
למשל?
מירה סלומון
למשל, כאשר דיברנו על רישום בית משותף אחרי תמ"א 38, ששם יש חייבים שכבר קיימים כיוון שהם מקבלים עכשיו דירה תמורה. יכול והם יצרו חובות לרשות המקומית לפני שהתחיל התהליך.
תומר רוזנר
נכון.
מירה סלומון
אז אנחנו דיברנו עם נציגי הרשות לרישום המקרקעין על אפשרות של הסמכת ראש הרשות להקפאה מינהלית של אותו נכס, שלגביו יש חובות. וביחס ליתר, להמשיך ולהתקדם עם הרישום. באופן הזה, כן פונים לרשות המקומית לקבל את האישור להיעדר חובות.
היו"ר יעקב אשר
על האישור התמ"א?
תומר רוזנר
לא, על הרישום של הבית המשותף, אחרי שהסתיימה התמ"א. אוקיי? צריך לרשום את הדירות.
שי אהרוניביץ'
ביחס לדיירים המקוריים? זה מה שאתה אומר?
מירה סלומון
ביחס לדיירים המקומיים, כיוון שהם בעלי החובות.
שי אהרוניביץ'
כלומר, לא השתנתה הבעלות. זאת אומרת, זה אותו דייר מקודם.
מירה סלומון
זה נכון שלא השתנתה הבעלות.
שי אהרוניביץ'
הקירות אולי.
מירה סלומון
אין לו את אותה הדירה. היום זה דבר מקובל לעשות כך. בעצם, כך לשדרג את המגורים שלך. אתה מקבל דירת תמורה, דירה חדשה, דירה טובה יותר. רוב הסיכויים שלא נקבל עסקה בשנים הקרובות. לא נקבל עסקה בשנים הקרובות שבה נוכל להיפרע את חובותינו ממך, כבעל נכס. במאזן, בעלות תועלת, במאזן שבין הצורך בשמירה על הקופה הציבורית מצד אחד, והרצון של רשות רישום המקרקעין לוודא שלא הרבים יהיו בני ערובה בידי המעטים, אנחנו רצינו להתקדם לשם. הנושא הזה בכלל לא נמצא בספר, בנוסח הכחול. גם לא סיימנו לגבש התייחסות לדבר הזה. אבל הכלי הזה כן אפשרי. אני רגע אתייחס להערה שנאמרה לפני כן. זה כלי שהוא כן אפשרי, כיוון שהוא הוצע על רשות רישום המקרקעין בדיונים הפנימיים שלנו. זו דוגמא אחת. באיחוד וחלוקה, אתה בוודאי מייחד נכס לגורם שלפני כן הייתה לו בעלות לא מסוימת באותו מקום.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אז זה רק מקל על האפשרות של הרשות לבוא ולגבות ממנו.
מירה סלומון
ולכן - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אל תגידו לי לא. כן. מכיוון שברגע שיש לו נכס ספציפי, אז אתה יכול להטיל לו עיקול על נכס ספציפי, ולהתחיל בהליכי מימוש של נכס ספציפי. ונכס ספציפי הוא הרבה יותר שווה ויקר, מאשר נכס בבעלות. ולכן, המחשבה שלכם, אתם פה לא מדברים על קופה של כסף ציבורי, אתם רואים את הדבר הזה בתור הזדמנות. למרות שזו לא הכוונה של הסעיף. הכוונה של הסעיף הייתה לבוא ולתת אפשרות לרשות לגבות, כאשר יש העברה פיזית של הכנס. בדברים האלה אין העברה פיזית של הכנס. רשויות המס מתייחסות לזה גם לא כהעברה פיזית של הכנס. יש פטורים ממיסים, מס שבח, מס רכישה, כל הדברים האלה, על פרויקטים שיש למדינה רצון לקדם אותם ולהריץ אותם. אתם פה באים ומנסים, מנסים לתפוס את זה באיזשהו מן, ככה לבוא, כן אפשר להסתכל שהוא מקבל דירת תמורה. אז מה? הרשות המקומית רוצה לגבות, יש לה חובות, שתועיל בבקשה להגיש כתב תביעה ותלך לגבות. למה אתם מעכבים ומתעמרים באנשים בגלל הדבר הזה? זה מראש לא היה צריך להיות.
מירה סלומון
חבר הכנסת, מליבצקי, אני רק רוצה להתייחס לטענה של הרציונל שבבסיס אישורי רשות מקוימת לטאבו. הרציונל לא היה שיש כאן העברה של בעלות מאדם אחד לאחר, אלא דווקא אחרת הרציונל היה. וגם בית המשפט - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הרציונל היה שאדם נפגע כשיש העברת בעלות. זה א'. ו-ב', האדם נפגש עם הכסף. פה הוא לא נפגש עם הכסף. הוא מקבל משכנתא, הוא לא נפגש עם הכסף. הוא מקבל תמ"א, הוא לא נפגש עם הכסף. אין פה מפגש עם כסף. זה לא נכון מה שאתם עושים פה. זה חד משמעת לא נכון. אתם מנסים נצל פרצה, ולא ראוי.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, בבקשה.
גל פרויקט
גל פרויקט, סגן גזבר עיריית תל אביב-יפו ומנהל אגף גבייה. בהתייחס להערות השלטון המקומי, שאליהם אנחנו מצטרפים. ראשית, אני רוצה רגע להתייחס למה שאמר כבוד חבר הכנסת בנושא הפיצול. אני אקח לדוגמא ארנונה. ארנונה, היום, היא חוב של ביחד ולחוד, אם שני אנשים מחזיקים בנכס במשותף. חובות הארנונה הם שייכים לשניהם. הם לא שייכים רק לאחד מהם, כי שניהם עשו בו שימוש. בהינתן שעכשיו הם יחליטו ביניהם לחלק שמחצית של זה או מחצית של זה, והם רוצים לבוא לאישור לרישום, אז מי אנחנו שנדע מה המחצית של זה ומה המחצית של זה. יבוא אחד ויגיד, סליחה, אני החזקתי מקדימה, ההוא החזיק מאחורה, הוא חייב, הוא לא חייב.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אתם יכולים לתבוע בלי קשר, אבל.
גל פרויקט
רגע, רגע. אנחנו לא רוצים לתבוע. אין לנו שום עניין בלתבוע.
תומר רוזנר
ממש.
גל פרויקט
אנחנו רוצים להסדיר חובות, כאשר צריך להסדיר אותם.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אבל, פה זה לא המקום להסדיר אותם.
גל פרויקט
רגע, דקה.
היו"ר יעקב אשר
רגע, אבל למה חובות ארנונה, יהיו כבר שנתיים לא שילם המושע או לא המושא.
גל פרויקט
לא.
היו"ר יעקב אשר
רגע. למה לא תפקידכם לגבות? כמו שאתם עושים מכל אזרח.
גל פרויקט
לא, כבוד יושב הראש, נקודת ההנחה היא שאנחנו מנסים לגבות. לא תמיד אנחנו מצליחים. זו לא תמיד משימה קלה לגבות חובות.
היו"ר יעקב אשר
אה, אז יש גבייה מנהלית.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
עיקולים.
גל פרויקט
אנחנו עושים, אבל עכשיו כאשר אותו אדם - - -
היו"ר יעקב אשר
בוודאי יותר קל לאדם שהוא בנכס במושע, מה שאמרת או במיוחד אם זה לא מקום - - -
גל פרויקט
במושע זה קצת יותר מורכב כי יש פירוק שיתוף. ועכשיו, אותו אחד הולך - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ועכשיו הוא סידר, ואתה יכול להטיל לו עיקול על הדירה שלו, על החלק שלו.
גל פרויקט
רגע, רגע. דקה, כבוד חבר הכנסת, תן לי רק להסביר, בסדר? כאשר שני אנשים מחזיקים במשותף, והחוק הוא של שניהם, אנחנו לא יכולים - - -
תומר רוזנר
למה החוב הוא של שניהם? סליחה, למה החוב הוא של שניהם?
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
בטח שאתה יכול. יש לך סמכות. אני 22 שנה עורך דין של תכנון ובנייה. אל תגיד לי אין לכם. אתם יכולים לתבוע את הבעלים הקודם, את הבעלים בעבר, את הבעלים הנוכחי. את מי שאתם רוצים.
גל פרויקט
אבל זה לא מה שרציתי להגיד. כאשר יש שני אנשים במשותף, שמחזיקים, ובוא, לצורך העניין נגיד שיש חוב של 10,000 שקלים. עכשיו, אם כל אחד פיצל מחצית שלו ומחצית שלו, אנחנו לא יכולים להגיד - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מה זה משנה? היית רשום?
גל פרויקט
אבל תן לי לדבר.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
הוא היה רשום? הוא היה רשום כבעל חוב?
גל פרויקט
אבל תן לי להסביר.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
תתבע אותו. הוא עכשיו צריך ללכת להביא. זה לא שלי, עשיתי הסכם איתו. זה מבחינתך, כרשות, לא משנה.
גל פרויקט
אבל תן לי רגע לסיים. אני לא יכול להגיד לזה אתה חייב 5,000, ולזה אתה חייב 5,000.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אתה לא אומר כלום. אתה מגיש תביעה נגד כל מי שהיה רשום אצלך כחייב במועד החיוב.
היו"ר יעקב אשר
טוב, אוקיי. אז קודם כל.
גל פרויקט
התייחסות לנושא משכנתא במילה.
היו"ר יעקב אשר
למדת חלק מדמוקרטיה. לח"כים אנחנו נותנים. עכשיו אני אתן לך להשלים את טיעוניך.
גל פרויקט
אוקיי. אז זה נושא אחד. בנושא אישור לרישום משכנתא. ראשית, אם הטענה שאנחנו מקשיבים לה בקשב רב, שהעיכוב הבירוקרטי הוא כ-25 ימים בממוצע, וזה מונע את אישור העסקאות והכל, אז אני חוש שאפשר למצוא פתרון על מנת להתגבר על הנושא הזה, ואפיל להכניס אותו במסגרת זמן, שלא יהווה את העיכוב הבירוקרטי. בסך הכל הבדיקה היא בדיקה מאוד פשוטה. אני יכול להעיד שבמרבית הרשויות לוקח מספר ימים. אבל, אם מהות העניין של המשכנתא, שזה מעכב את העסקאות או השתנות תנאי המשכנתא, אז אנחנו חושבים שאפשר למצוא לזה פתרון אחר, כמו לבוא ולהגיד שהרשות מתחייבת בתוך X ימים, לחזור עם תשובה לאזרח, בנושא.
היו"ר יעקב אשר
ואז היא באה אליו ואומרת לו, תשלם עד סוף השנה.
גל פרויקט
לא, לא.
היו"ר יעקב אשר
יש רשויות.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ואז היא לא עומדת זמן, ואתה צריך.
גל פרויקט
לא, לא.
מירה סלומון
יש רשויות שדורשות לשלם עד סוף שנה.
היו"ר יעקב אשר
שמה?
מירה סלומון
יש רשויות שדורשות תשלום ארנונה עד סוף השנה הזאת, מאחר שצו הארנונה הוא שנתי. והן אוחזות בעמדה פרשנית - - -
היו"ר יעקב אשר
אבל, צו הארנונה, סליחה, מירה.
מירה סלומון
משפטית, שצריך להשלים עד סוף השנה. אדוני, בהצעה שעל השולחן גם לא נעשה סדר בנקודה הזאת. והדבר הזה יכול היה לעלות במסגרת הדיונים שלנו.
תומר רוזנר
אז הוא עולה עכשיו.
מירה סלומון
קודם כל, זה גם לא עולה מהנוסח שהוועדה הניחה על השולחן, אבל אנחנו אומרים. לא כל דבר הוא נכון וראוי וצריך להיות מוסדר במסגרת חוק ההסדרים.
תומר רוזנר
בזה אנחנו מסכימים.
מירה סלומון
אנחנו רוצים שיהיה מדובר בנקודה שהיא באמת חשובה.
היו"ר יעקב אשר
הנה, את ותומר מסכימים על זה.
מירה סלומון
כן, מידי פעם אני והיועץ המשפטי של הוועדה רואים עין בעין. זה נדיר. הנקודה הזאת צריכה, לדעתנו להיות מלובנת בדיון ארוך יותר, במסגרת לוח הזמנים של חוק ההסדרים.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא, לא, לא. זה בדיוק שהם רוצים, את הדיונים הארוכים האלה.
מירה סלומון
ותוך שניתן מענה לפגיעה ביכולת הגבייה שלנו.
היו"ר יעקב אשר
אה, חנוך. אני רואה שבכל כושר האיפוק שלך אתה משתמש בבית הנשיא.
גל פרויקט
כבוד יושב הראש, אפשר להסדיר את זה.
היו"ר יעקב אשר
לא, אני לא אומר שאני לא מסכים עם דברים שאמרת. אני מאוד מסכים.
גל פרויקט
אפשר להסדיר את זה.
דוד שני
אדוני, אני רק רוצה להבהיר שזה לא תהליך שנעשה מהיום להיום. אנחנו, כפי שאמרה בצדק חברתי, אנחנו כבר שנתיים וחצי, אם לא יותר, בשיח.
היו"ר יעקב אשר
זו סגולה לאריכות ימים, להמשיך עם זה הלאה.
דוד שני
מול מרכז השלטון המקומי. ודברים לא זזו. לא בגלל שלא הייתה כוונה טובה. היה רצון טוב, והייתה כוונה טובה. יחד עם זאת, מאוד קשה להתנהל כשיש 256 רשויות. מאוד קשה שכל אחת סוברנית להחליט כראות עינה. אין גורם שיכול לאכוף עליהם עם שיניים. וכל אחד עושה מה שהוא רוצה.
היו"ר יעקב אשר
גם ראינו - - -
דוד שני
והאזרח בסוף נופל בין הכיסאות. בין כולם. ואנחנו נתקלים בזה. אנחנו נתקלים בתסכול.
היו"ר יעקב אשר
תעצור באמצע.
דוד שני
הייתי יכול לעצום את העיניים, אדוני. ולהגיד, סליחה, אין אישור של העירייה, סע לשלום, ולהשאיר אנשים שזקוקים לתרופות או לניתוח או למשהו דחוף, ולהגיד לכן, סליחה, לענייני, אני עכשיו שומר הסף של הרשויות המקומיות. זה לא נכון. ואנחנו צריכים לזכור דבר אחד, אנחנו את חיינו חיים לא על פי החריג. אם היינו חיים את חיינו על פי החריב, לא היינו חיים. אנחנו צריכים לחיות את החיים על פי הכלל, והכלל הוא שמרבית התושבים משלמים בתשלומי הארנונה. ובסוף, אנחנו מכתיבים מציאות על פי החריג.
היו"ר יעקב אשר
טוב, אתה רוצה להשלים.
גל פרויקט
הערה אחת, כן. ראשית, אני, חלק גדול ממה שאדוני אומר, אנחנו שותפים מלאים. אפשר להגיד בצורה מסודרת, שהאישור יינתן, מה שרק בתשלום של שלושה חודשים מראש ולא בשנה, לעשות סדר בעניין. אז זה שכל רשות אולי, או כל אחד, יש לו פרשנות, זה בדיוק המקום פה של הוועדה, לקבוע כללים.
תומר רוזנר
נעשה גם את זה.
גל פרויקט
אין שוני בין קביעת הכללי, לבין להוריד את זה לגמרי. נושא נוסף, אתה כל הזמן מדבר על מגורים - - -
היו"ר יעקב אשר
זה לא להוריד לגמרי. בוא, אני רוצה שתדייקו. אנחנו מדברים על הדברים, על העברת בעלות, מה?
גל פרויקט
שהמשכנתא, הרעיון פה הוא להוריד את זה לגמרי.
תומר רוזנר
נכון.
גל פרויקט
זה רעיון. זה הרעיון שמוצע פה.
מירה סלומון
לכך הוא כיוון.
היו"ר יעקב אשר
אני אומר, יש, לדעתי בסיס לזה שהוא מדבר שוב על העברת בעלות.
תומר רוזנר
ועל שכירות. חכירה, מה שנקרא.
היו"ר יעקב אשר
ועל חכירה. שזה בעצם עסקה במקרקעין, כפשוטו. שאז, גם הרשות נכנסת לבעיה יותר קשה. שם, משם זה התחיל.
שלום זינגר
גם באיחוד וחלוקה אתה מגיע - - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, באיחוד וחלוקה זה טענה טובה, יפה.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
אדוני יושב הראש, דרך אגב, זאת לא בעיה, זאת פיקציה שזו בעיה. אין שום בעיה לתבוע בעלים קודם ובעלים נוכחי. יש לרשות את הסמכות לעשות את זה. אין לה טיפה בעיה. זה סתם נקודה בזמן שבן אדם נפגש עם כסף, וצריך את הרשות להעברת בעלות, ואומרים לו, תשמע נפגשת עם כסף מכרת דירה. בוא תביא לנו עכשיו.
היו"ר יעקב אשר
לא ,לא. יש פה אלמנט.
גל פרויקט
עוד הערה קטנה. יש גם הרבה עסקאות בעסקים, בין חברות והכל. כל ההתייחסות פה הייתה לאותו אדם שרציך, לא רוצה להזכיר את זה מה שהוא אמר, בשביל אירוע כזה או אחר, הוא צריך משכנתא על הדירה שלו.
תומר רוזנר
לא, גם העסק צריך משכנתא.
גל פרויקט
רגע, רגע. כן, יש פה המון עסקאות. המון עסקאות של הלוואות ומימונים שנעשים בין חברות. פה אין שום סיבה שחברה שלוקחת הלוואה כספית, בשביל לעשות מיזמים, ומשעבדת את הנכס שלה לצורך הלוואה לפרויקטים אחרים, או כל ביזנס אחר שהיא עושה, תשאיר לעירייה חובות ולא תסדר אותם על הנכס שלה.
תומר רוזנר
לא, לא. העירייה יכולה לתבוע אותה. להפעיל כלים מנהליים, העירייה יכולה לממש את הקרקע.
גל פרויקט
תראה, אנחנו לא, תראה, אם יש חברה שמחזיקה בניין גדול ששווה הרבה מאוד כסף.
תומר רוזנר
כן.
גל פרויקט
והחוב שלה לא תמיד מצדיק ללכת ולבקש למכור.
תומר רוזנר
נכון.
גל פרויקט
מישהו שמחזיק נכס בעשרה מיליון, בשביל 200 אלף שקל לא תבקש למכור לו את הנכס.
תומר רוזנר
חלילה. אבל אתה יכול - - -
גל פרויקט
זה לא מידתי. זה לא נכון.
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא, אז אתה פותח נגדו הליך - - -
גל פרויקט
אז אם עכשיו הוא לוקח הלוואה - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
ונגד מי שרשום לו כערב שם, אם זו חברה בע"מ אתה לקחת את אותו בן אדם באופן אישי, הרי, ואתה תלך ותתבע אותו ואתה תשיג את הכסף.
גל פרויקט
למה אתה מחפש אותנו במסגרות משפטיות - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
לא נכון לעכב את הדברים האלה במקומות האלה. זה לא נכון.
דוד שני
הסיטואציה יכולה להיות, שבמשך שנים חברה לא משלמת, וזה בסדר מבחינת העירייה כי היא לא פעלה למימוש החוב.
תומר רוזנר
כן, בדיוק.
דוד שני
ואז פתאום, כשהוא פוגש כסף, אז כולם מתעוררים - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
מילא הוא פוגש כסף. אבל, פה הוא לא פוגש כסף.
דוד שני
עכשיו, חלילה זה יעבור.
היו"ר יעקב אשר
יש פה עניין שהוא יותר עקרוני.
ארז מלול (ש"ס)
לטופס ארבע על הבניין, העירייה כבר לא עוצרת.
דוד שני
כן. לא, וצריך לזכור גם שאם אנחנו מדברים על עסקים, יש את מדד עשיית העסקים, שבודק גם את קלות עשיית העסקים. וביחס לנכסים זה עוד תחנה בדרך שעולה לנו בנקודות. וככל שאנחנו נצליח להוריד נקודות, דווקא בעסקים, אז אנחנו נעלה בדירוג האשראי. מדינת ישראל תעלה בדירוג האשראי. אז נכון שהמדד ירד לעת עתה, אבל הוא מן הסתם יחזור. ודווקא בעסקים, שהוא מודד עסקים בתל אביב, זו הנקודה שהיא הכי קריטית. זו הדרך שלנו בעצם לעלות בדירוג האשראי. ולכן, בכוונת מכוון לא התייחסתי לאירועים האלה. ושוב, דווקא מול חברה אפשר להתמודד, מול חברה.
היו"ר יעקב אשר
אני יכול לשאול אתכם שאלה? חבריי מהרשויות המקומיות. אני רואה את זה. רישוי עסקים, אתה צריך לתת אישור?
תומר רוזנר
אישור עירייה. אישור עירייה להיעדר חובות.
גל פרויקט
לרישוי עסקים?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר יעקב אשר
לא, מישהו בא לבקש רישיון עסק. אתה גובה ממנו ארנונה?
גל פרויקט
זה ארנונה כמו כל אחד אחר, אבל זה לא תנאי.
היו"ר יעקב אשר
למה?
מירה סלומון
אתה לא יכול להתנות ברישיון העסק - - -
תומר רוזנר
למה?
היו"ר יעקב אשר
למה?
תומר רוזנר
בוא נעשה את זה. זה ישפר את הגבייה.
היו"ר יעקב אשר
אל תעזרו לי להתבלבל.
מירה סלומון
לא נתנגד.
היו"ר יעקב אשר
אל תעזרו לי להתבלבל. מה אני רוצה להסביר לכם?
תומר רוזנר
היא אמרה שהם לא יתנגדו. זה לא נחשב לפרוטוקול (בצחוק).
מירה סלומון
לא נתנגד. בו באמת. לא, זו אמירה לא רצינית.
היו"ר יעקב אשר
אמרת בדיחה טובה, שמישהו עוד ייקח את זה רחוק יותר.
מירה סלומון
זו אמירה לא רצינית.
היו"ר יעקב אשר
אני אומר לך עוד פעם, אם אני הגזבר, אז אני, איך אומרים, כל דבר שאני יכול, לפני שאני פותח הליך, אני אשמח לעשות את זה. אבל, יש המון מקרים בהם האזרח פוגש את המדינה. פוגש את המדינה.
תומר רוזנר
או את הרשות המקומית.
היו"ר יעקב אשר
או את הרשות המקומית.
מירה סלומון
אבל, שוב, אדוני, הרציונל פה הוא לא איפה הוא פוגש את השלטון - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, אני רוצה להסביר לכם שנייה.
מירה סלומון
אלא, איפה הוא פוגש כסף. איפה הוא פוגש יכולת להניב תועלת כלכלית לעצמו. ולכן, צריך לדאוג גם לקופה הציבורית. בהליך של רישוי עסקים - - -
היו"ר יעקב אשר
אבל, יש לו חנות פלאפל מצליחה מאוד, את יכולה לעצור לו את הרישיון לחודשיים, הוא ישלם לך כולל התוספות, והוא לא משלם לכם ארנונה, ואתם מטפלים בו בצורה אחרת. מה ההבדל בין פלאפל לבין קרקע?
מירה סלומון
לא כל עסק הוא עסק טעון רישוי. ההבדל הוא הבדל מאוד גדול.
היו"ר יעקב אשר
לא, בעסקים טעונים רישוי.
מירה סלומון
נו, אז כבר אדוני דבר על אי שוויון. כבר אדוני מדבר על הבחנה בין עסק לעסק. לעומת זאת, כאשר מדובר בטאבו, כולם צריכים לעבור דרך רשות רישום למקרקעין. זה הבדל גדול מאוד. מאוד. אנחנו רוצים לעודד אנשים. לצערנו המצב היום הוא שהעסקים, מסתבר שאנחנו מקיימים דיון רציני בהלצה של היועץ המשפטי של הוועדה, אנחנו נקיים עוד דיון רציני. לצערנו, אנחנו נמצאים היום במצב שבו עסקים רבים מבין העסקים טעוני הרישוי, לא נמצאים ברישיון. יש צורך באכיפה מאוד משמעותית. המצב הוא לא טוב. אי אפשר לומר שאנחנו צריכים להוסיף עוד צומת ועוד תחנה ועוד תנאי, כדי שאדם יקבל רישיון לעסק.
תומר רוזנר
לא, אבל אולי הם מדברים - - -
היו"ר יעקב אשר
אני לא ביקשתי שתעשו את זה.
מירה סלומון
אנחנו לא נעשה את זה. לעומת זאת - - -
היו"ר יעקב אשר
מירה, מירה, דקה, תעצרי.
מירה סלומון
ברור. בהלצה של היועץ המשפטי - - -
היו"ר יעקב אשר
תראי, אני יכול לבוא ולהגיד, זו דעתי, תודה.
מירה סלומון
אני יודעת.
היו"ר יעקב אשר
מותר לי להגיד את זה. לא, הנה, ראינו דוגמא, גם כן. זה בסדר. אני, מה שנתתי את הדוגמא הזאת, זה כדאי לבוא ולעשות את ההבחנה. זה נכון, אזרח אפשר למצוא אותו מחר ברישום ברבנות ובזה, תשלם את החוב למס הכנסה, תשלם את החוב לעירייה, תשלם את החוב לזה. אפשר הכל. משהו כאן, שהתרגלו לעשות אותו, אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך גם כראש רשות, אהבתי לא אהבתי לעשות את זה. אוקיי? והם פנו אליי הרבה מאוד פעמים ותמיד הייתי מבקש לנסות לראות איך אפשר להגיע איתם לאיזושהי הבנה של לדחות או לפרוס, או לא יודע מה. אבל, אני לא חושב שפעולה שאדם מצליח צריך משכנתא, ולפעמים מדובר באמת באנשים שיכול להיות שהוא רק היה צריך את הזמן שלו להגיש בקשה. אולי מגיע לו או אולי לא מגיע. אני לא יודע. המפגש הזה, האוטומטי הזה, פתאום עכשיו אתה צריך את החתימה שלנו, לא תקבל עם זה. זה לא עושה לי טוב. ולכן הבאתי את הדוגמא של רישיון עסק. אתם לא עושים את זה, וטוב שאתם לא עושים. אני לא נותן לכם רעיון לעשות את זה. כי אסור לעשות את זה. לא צריך לעשות את זה. פה, יש איזושהי נישה שהתחילה על משהו מאוד ברור, וממשיכה על דברים פחות ברורים. אני אומר בלשון יותר נקייה.
מירה סלומון
אדוני, כאשר אדם מגיע ללשכת רישום המקרקעי, לרשות רישום המקרקעין, סליחה, הוא בעצם קובע, מקנה לעצמו, רושם לעצמו את הזכויות הקנייניות שלו.
תומר רוזנר
אכן.
מירה סלומון
בשלב שבו הוא עושה דבר שכזה, ראוי שהוא יוודא שאנחנו, כחברה, נוודא, שהקופה הציבורית גם היא נשארת לא חסרה כתוצאה מהאירוע. בייחוד כאשר מדובר במקרים שבהם, שוב אני אומרת, עצם הרישום של הזכות הקניינית, יש לה ערך כלכלי. עכשיו, שוב, אנחנו חושבים שנכון לייעל את המהלך, כמו שאמרנו.
היו"ר יעקב אשר
יש לה ערך כלכלי ביום שנמכור אותה, נכון?
מירה סלומון
יש לה ערך כלכלי - - -
היו"ר יעקב אשר
וביום שנמכור ונרצה להעביר, שם הוא יפגוש אתכם סופית.
מירה סלומון
עוד ביום של הרישום. עוד ביום של הרישום.
שלום זינגר
הוא לא יפגוש אותנו באיחוד וחלוקה.
מירה סלומון
זה ברור.
תומר רוזנר
למה הוא לא יפגוש?
מירה סלומון
אנחנו לא יודעים מתי הוא ימכור את זה. אבל, עצם הזכות הקניינית נותנת לו ערך כלכלי. כיוון שהוא יכול להלוות כנגד הזכות הקניינית. בטח במשכנתא, שהיא בדיוק הלוואה של זכות קניינית.
תומר רוזנר
כן.
מירה סלומון
אתה רושם משכון ואתה מקבל הלוואה כספית כנגד זה.
תומר רוזנר
כן.
מירה סלומון
הוא יכול לעשות שימוש, הוא יכול למכור את הזכויות הקנייניות שלו, לעשות בהן כל מיני עסקאות שיניבו לו רווחים כלכליים. לכן, ברור שהוא ישמור על הקופה הציבורית במועדים האלה. עכשיו, אנחנו שוב אומרים, אנחנו לא חושבים - - -
ארז מלול (ש"ס)
הרוב כן משלמים. למה המיעוט, הרוב צריך לסבול בגלל המיעוט? כך הוא אמר. אני לא בדקתי את זה.
מירה סלומון
הרוב לא סובל מרישום משכנתא.
ארז מלול (ש"ס)
הרוב סובל. ככה הוא אומר.
גל פרויקט
מי שמשלם מקבל אישור מיידי. הוא לא סובל.
מירה סלומון
היה פה איזה ערבוב של סוגיות.
תומר רוזנר
זה לוקח שלושה חודשים.
גל פרויקט
אז אמרתי, אם הבעיה היא הזמן, למרות שאני יכול לחלוק על זה, אבל אני מכבד את כל מה שהוא אומר, אז זה תפקיד הוועדה. תכתיבו שבאישור המשכנתא, מתחייב הרשות, בתוך 10 ימי עבודה, להנפיק לו את התשובה. ואז הבעיה שלשמה אנחנו התכנסו פה מתייתרת. זו אמירה נכונה. זה פותר את הבעיה.
מירה סלומון
אני בכל זאת רוצה גם להתייחס בעצמי. היה פה ערבוב של תכליות עם פתרונות.
דוד שני
אני רק מדגיש לצורך העניין, כי אמרו לי שאולי לא הדגשתי את זה מספיק. מיסוי מקרקעין, לצורך העניין, במשכנתא, לא מבקשים. אמרתי את זה, ואם לא הדגשתי את זה, אז אני חוזר ומדגיש.
מירה סלומון
אמרת.
דוד שני
לצורך העניין - - -
ארז מלול (ש"ס)
כולם משלמים, ומי שלא משלם - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה חשוב. חשוב כי זה מיסים ממשלתיים.
היו"ר יעקב אשר
מה? מה לא מבקשים?
דוד שני
הרי, במשכנתא לא צריך אישור לש מיסוי מקרקעין, בסדר? רק אישור של הרשות המקומית.
מירה סלומון
המדינה יכולה למחול על הקופה הציבורית שלה, כפי הבנתה. המדינה מאשרת מידי שנה חוק תקציב, ויודעת לעשות הצרחה. אובדן הכנסות מפה, קבלת כספים משם. הקופה של הרשות המקומית - - -
חנוך דב מלביצקי (הליכוד)
זה עובד אולי הפוך גם.
מירה סלומון
לא יכולה להנות מאותם דברים שהמדינה נהנית מהם. לא יכולה. אי אפשר לעשות פה גזירה שווה.
היו"ר יעקב אשר
טוב. אוקיי.
מירה סלומון
אני רק רוצה לומר עוד משפט, אדוני.
היו"ר יעקב אשר
כן.
מירה סלומון
כמו שאמרתי, היה פה ערבוב תכליות ופתרונות. הרוב, שהוא שבוי של מעטים, בקשר למשכנתא. בכל הכבוד, אני לא מבינה איך זה קשור בזה. זה שאנשים הולכים ועוברים עוד תחנה בדרך כשהם עושים אישור של המשכנתא שלהם.
היו"ר יעקב אשר
את יודעת כמה תחנות אני עובד? ארבע או חמש תחנות שאני מאוד מקווה שאנחנו לקראת סיום עם בנק ישראל, ברפורמה שאני גיבשתי איתם בעניין הזה. התחנות האלה, לאדם שצריך לעשות משכנתא, אדם שצריך למחזר משכנתא, בטח בימי ריבית כאלה שדברים יכולים להשתנות גם בעוד כמה חודשים, והוא צריך את הגמישות הזה. זה לקחת באמת, זאת אומרת, בוא נאמר הייתי מבקש מכם, תעשו לי עבודה, כמה אנשים באמת בזמן שלקחו משכנתא, התברר שחייבים לכם חובות.
תומר רוזנר
כן, נשמח לקבל נתונים.
היו"ר יעקב אשר
חובות מעל, זאת אומרת, זו חריגה, לא שוטף של החודשיים האחרונים או ארבעה חודשים. אנחנו מריצים את כל עם ישראל. אלה שיש להם רכבים ואז אין להם חנייה ליד העירייה. ואלה שיש להם, אין להם רכבים, אז אין להם אוטובוסים והם צריכים לרוץ ממקום למקום. אז נכון, יכול להיות שתשלבו פה גם כמה אנשים שהם יותר מתוחכמים וכו', אבל שוב, אני חושב, אני מוכן לשמוע אם את אומרת שעלו במהלך הדברים פתרונות ואיך עושים את זה. זאת אומרת - - -
תומר רוזנר
בסדר, שבאמת יתנו את הנתונים.
היו"ר יעקב אשר
אבל, בסדר, אבל אין לי זמן לנתונים.
תומר רוזנר
לא, אבל אם יש בידיהם את הנתונים, שיתנו את הנתונים.
היו"ר יעקב אשר
אם היה אז היינו שומעים. מירה חרוצה.
גל פרויקט
אנחנו יכולים להציע כמה רעיונות שיכולים להקל על כל התהליך ולפשט אותו.
תומר רוזנר
נתונים אתם יכולים לתת?
היו"ר יעקב אשר
לא, זה להקל על התהליך, אבל זה לא - - -
גל פרויקט
לא, לפשט אותו.
תומר רוזנר
מר פרויקט, נתונים אתם יכולים לתת?
גל פרויקט
אני יכול להגיד לך כמה בקשות מוגשות בשנה מוגשות לעיריית תל אביב. אני לא יודע להתייחס.
תומר רוזנר
כן.
גל פרויקט
בשנה, בקשות למשכנתא, ממוצע, זה בערך כל שנה אותו דבר בשלוש השנים האחרונות, כ-3,500 בקשות.
תומר רוזנר
יפה, מתוכן כמה בקשות ניתנות מייד כי אין חובות?
גל פרויקט
אז אנחנו, אני יכול להעיד עלינו, תוך ארבעה ימים נותנים תשובה לכל אחד שפונה אלינו.
היו"ר יעקב אשר
לא, לא, לא. הוא שואל שאלה אחרת.
תומר רוזנר
אני שואל כמה מהם מתברר שלא היו חייבים, או שהם חייבים?
גל פרויקט
אנחנו, לפחות 40 אחוזים מהמקרים, אני לא יודע להגיד לך בסכום כספי, כי לא בדקתי לצורך הוועדה.
תומר רוזנר
כן.
גל פרויקט
או האזרח, או בעל העסק, או בעל החברה, נדרש להסדיר את תשלום חובותיו לצורך הקבלה.
תומר רוזנר
באיזה פרק זמן?
גל פרויקט
אני לא יודע להגיד לך בדיוק.
תומר רוזנר
אז זו השאלה.
היו"ר יעקב אשר
לא, אז זה תמיד ייפול על שוטף.
גל פרויקט
לא, לא, לא. רגע, כבוד יושב הראש, לא תמיד. אנשים הרבה פעמים משלמים, תשלום ארנונה הוא חודשיים מראש. אנחנו לא גובים שנה מראש. אני לא מדבר על - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, לא דיברתי על שנה מראש. אני אומר, כשאתה נותן את הנתון הספציפי.
גל פרויקט
אני מדבר על חובות עבר. אני מדבר על חובות עבר שהוא לא שילם חצי שנה מראש, שנה מראש.
היו"ר יעקב אשר
40 אחוז?
גל פרויקט
בערך 40 אחוז מגיעים להסדיר את החוב בצורה כזו או אחרת.
תומר רוזנר
לא, אבל זה לא חצי שנה.
גל פרויקט
התשובה היא כן.
תומר רוזנר
זה יותר משנה.
גל פרויקט
היטלי פיתוח, למשל, בהרבה יותר נמוך. נגיד, היום ביקשתי לקראת הוועדה לברר, אז דווקא היטלי פיתוח, בארבעה או חמישה אחוזים מהמקרים אנחנו נתקלים בהיטלי פיתוח. הרוב הוא מה שאמרתי.
היו"ר יעקב אשר
טוב.
תומר רוזנר
לא, אז תבדוק לקראת הדיון הבא כי אנחנו לא נסיים את הדיון היום, אני מניח.
גל פרויקט
רגע, אבל שתי הצעות שכבוד יושב הראש ביקר. ראשית, על מנת להקל את מה שנאמר פה על ידי חברי ממשרד האוצר, לשרשור עסקאות, אפשר באמת לקבוע שהרשות מתחייבת בתוך X ימי עסקים, עשרה או כל אחד אחר, לחזור עם תשובה מסודרת לפונה. וזה ייתן מענה למה שנאמר פה, שמשתנים תנאי ההלוואה וכדומה. ביחס למשכנתא. הערה נוספת, לגבי מחזור הלוואות. מחזור הלוואות לא נדרש מאיתנו. זה כבר משכנתא רשומה. זה שהבנק עושה לך מחזור - - -
תומר רוזנר
לא, זה לא נכון. כי אתה ממחזר בבנק אחר.
גל פרויקט
אם אתה הולך לבנק - - -
היו"ר יעקב אשר
מה זה מחזור? הרי זו בדיוק הרפורמה שאני מסביר.
גל פרויקט
רגע, אם אתה הולך למחזור - - -
היו"ר יעקב אשר
מתוך אלה שכן ממחזרים, ולא ממחזרים הרבה, רובם באותו בנק, למה? כי זאת פחות פרוצדורה. אז הם מאבדים את השוק. הם מאבדים את התחרות.
גל פרויקט
אז כעקרון, בראש ובראשונה, נדרש אישור מהבנק.
היו"ר יעקב אשר
טוב, אוקיי. מר פרויקט, תודה. עוד מישהו בבקשה.
עמית שטאובר
כבוד יושב הראש, עמית שטאובר, סגן היועץ המשפטי במשרד האוצר, כמו שיושב הראש אמר, מדובר כאן בדיוק עקרוני ערכי. באילו נקודות, למעשה, צריכים להציג את אותם אישורים. אמר כאן ראש הרשות, דוד שני, שבמשכנתא, המדינה לא מבקשת אישורי מיסים. אני חושב שזה דבר גדול שצריך לחזור עליו ולהגיד אותו גם. כי חוב למדינה, זה חוב, כמובן כלפי הקופה הציבורית שמייצגת את כלל האזרחים. ולכן, דינם צריך להיות לפי מה שאני מכיר, קצת בדין מקל וחומר, קצת שצריך לבקש, לצורך העניין.
תומר רוזנר
אז המדינה מוכנה לוותר גם על דרישה במשכנתא - - -
עמית שטאובר
ואם המדינה וויתרה בנקודה הספציפית הזו.
היו"ר יעקב אשר
רגע, אתה הולך עכשיו לחטוף.
עמית שטאובר
לא, אני מקווה שאני לא אחטוף. אני מקווה מאוד שלא.
תומר רוזנר
מר שטאובר, המדינה מסכימה לוותר גם על דרישה במשכנתא ומס רכוש, אני מבין.
עמית שטאובר
לא, לא, לא. אבל, בשביל זה רשות המיסים פה והיא תסביר גם למה לא. אבל, בדברים העקרוניים של מס שבח ופקודת מיסוי מקרקעין, אז הדברים האלה לא נדרשים.
שלום זינגר
אנחנו, גם היטל השבחה לא נותנים.
עמית שטאובר
ולכן עוד פעם, אנחנו נכנסים לדיון העקרוני שהממשלה הצביעה לה והגישה גם הצעת חוק ממשלתית, מה שנקרא, בהסכמה של כלל המשרדים בסוף. בנקודות מסוימות שבהן חשבנו שהאיזון בין המשכנתא, רישום של בית משותף, הקידום של התחדשות עירונית, כמו שחבר הכנסת חנוך מלביצקי ציין, באיזון בין האינטרסים, בנקודות האלה לא יידרש. כי אותו בן אדם כנראה לא נפגש עם הכסף, הוא לא נפגש, מקורות הגבייה לא נעלמים לרשות המקומית, כי במקומות שבהם יש העברה אמיתית של נכס לגורם אחר, אז ישולמו הכספים.
היו"ר יעקב אשר
רוצה להסביר, רשות המיסים? סתם מעניין אותי.
תומר רוזנר
למה מה אתה שואל?
היו"ר יעקב אשר
אתה שאלת שאלה.
תומר רוזנר
על מס רכוש.
היו"ר יעקב אשר
נכון.
תומר רוזנר
בבקשה, נשמע.
היו"ר יעקב אשר
יש תשובה או...?
תומר רוזנר
לאור דבריו של סגן היועצת המשפטית למשרד האוצר, כמובן.
יניב כהן
שלום, יניב כהן, רשות המיסים. דיברנו על זה כבר בעבר ואני אחזור על זה שוב במסגרת ההכנה לדיון. כל, כמו שהוצג פה, כל הדיון הזה בא בעצם לייצר פה איזשהו איזון בין יכולת הגבייה של הרשויות המקומיות, לבין הפחתת הרגולציה. בכל מה שקשור במס שבח, מס רכישה, שזה המסה העיקרית של עסקאות, כמו שצוין פה, זה לא מהווה אירוע. זאת אומרת, המשכנתא לא מהווה אירוע שמצריכה אישורי מיסים. לעומת זאת, כאשר אנחנו מדברים על מס רכוש, שפה בעצם מדובר גם בכמות מאוד מצומצמת של מקרים, וגם בחובות שבהגדרה שלהם הם חובות ישנים, מעל 20 שנה. כי הרי, משנת 2000 אין מס רכוש. במסגרת האיזון הזה, שוב, בין היכולת לגבות לבין ההשפעה על הרגולציה, אנחנו חושבים שלא צריך לוותר על זה.
היו"ר יעקב אשר
טוב, מישהו עוד רוצה לומר משהו?
מירה סלומון
כן, אנחנו מבקשים גם לומר שיש קושי, אמנם נאמר פה, שוב, תכלית, שאין מכר, אבל גם ברישום בית משותף לפי תמ"א 38, וגם לפי ההצעה של הוועדה זה יהיה בעצם רישום בית משותף מכל סוג שהוא, וגם במצבים של איחוד וחלוקה, למעשה, כן יש נכס חדש. הכנס הקודם הוא נכס שנהרס בפינוי בינוי, ולמעשה יש נכס עכשיו חדש גדול יותר, משמעותי יותר. היכולת באיחוד וחלוקה, מבעלות לא מסוימת לבעלות מסוימת, היכולת לעקוב מבחינת - - -
תומר רוזנר
שנייה, שנייה. רק אני רוצה להבין, לעמדתכם, ברישום תוכנית איחוד וחלוקה, צריך לדרוש, שלא בהסכמה, צריך לדרוש אישור עירייה?
מירה סלומון
אישור עירייה לטאבו?
תומר רוזנר
כן.
מירה סלומון
כן.
תומר רוזנר
כן, צריך לדרוש.
מירה סלומון
כן, למה לא?
תומר רוזנר
כן, כן.
מירה סלומון
מה השאלה?
תומר רוזנר
זאת אומרת שאף תוכנית איחוד וחלוקה לא תירשם. מהיום ואילך.
דוד שני
זאת אומרת, גם בהפתעה אתם תרצו אישור עירייה? לא. כי אז זו דרך לסכל את התוכנית.
עמית שטאובר
לא צריך אפילו להגיש התנגדות.
תומר רוזנר
נכון.
דוד שני
לא, וגם צריך לזכור, בסוף, גם בפרצלציה רצונית, כשהיו לי 50 אחוזים ונשארתי עם 50 אחוזים, אין פה אירוע - - -
שלום זינגר
אתה מדבר סתם.
דוד שני
למה מדבר סתם? אני לא מדבר סתם. למה להגיד ככה.
שלום זינגר
אני אסביר לך. אני אסביר לך למה אתה מדבר סתם. היה לי נכס פלוני, עכשיו יש לי נכס אלמוני, אני אחר כך אמכור את הנכס, לא צריך לקבל עליו אישור של העירייה, ולכן צריך למצוא איזשהו פתרון.
דוד שני
לא, לא, לא. לא להתבלבל.
עמית שטאובר
איך? איך?
דוד שני
כאשר אני עכשיו, לצורך העניין, אני ואתה בעלים במושע, ביחס למגרש, ואנחנו רוצים לפצל, ככה שלך יהיה את 50 האחוזים שלך ולי יהיו את 50 האחוזים שלי.
שלום זינגר
אבל זה לא איחוד וחלוקה. זה לא איחוד וחלוקה, מה שאתה אומר.
דוד שני
אבל אנחנו דיברנו על הסיטואציה הזאת.
שלום זינגר
זה סיפור אחר.
דוד שני
אנחנו מדברים על פיצול שלא מצריך. על זה דיברנו מלכתחילה. לא עירבנו עוד נושאים.
שלום זינגר
לא.
דוד שני
דיברנו על פיצול. ודרך אגב, לפי פרק ג' אנחנו מבקשים היום אישור עירייה. זאת אומרת, לא צריך אישור של רשות המיסים ולא אישור של העירייה. ולכן, הדבר הזה לא רלוונטי לדיון.
תומר רוזנר
לא, הוא רלוונטי לדיון, כי התיקון שאתם מבקשים - - -
היו"ר יעקב אשר
מבטל את זה.
תומר רוזנר
לא, בגלל ההן שאתם אומרים על תסריט חלוקה. לא. יגידו על זה מייד, וכפי ששמעת, אפילו בלי למצמץ, שגם בתוכנית לפי פרק ג' יצטרכו אישור.
שלום זינגר
תסריט חלוקה.
דוד שני
נכון, זו בדיוק ההערה שהערת. למה צריך לדייק את הנוסח כדי שלא יהיה איזה הסדר שלילי.
שלום זינגר
מה שצריך להיות ברור, זה שאם הרעיון, אם תלכו איתו שכל זמן שאני לא מימשתי את הנכס ולא נעלמתי, בסדר? הנכס לא נעלם, לכן אני יכול לגבות אותו בעתיד בהליך לפי 324, צריך לדאוג לכך שבנכס החדש שקיבלתי עליו, אני אוכל ללכת בהליך לפי 324, גם בתסריט חלוקה.
גל פרויקט
לאור הנכס הקודם.
שלום זינגר
לאור הנכס הקודם.
גל פרויקט
כי הקודם כבר לא קיים.
עמית שטאובר
זה לא עובר? החובות והמשכנתאות לא עוברות?
תומר רוזנר
עוברות. בוודאי שעוברות.
עמית שטאובר
זאת השאלה.
תומר רוזנר
עוברות. עוברות.
דוד שני
זה לא נעלם, זה נשאר.
גל פרויקט
אבל זה לא קשור רק למשכנתא.
תומר רוזנר
על העירייה, אז לגבי ההערות האחרונות שנשמעו, חוק התכנון והבנייה קובע שמשכנתאות ושעבודים שהיו על הקרקע, עוברות לקרקע החדשה בהתאם לחלוקה שתיקבע. כיוון שחובות העירייה עם שיעבוד על הקרקע, הם יעברו גם.
שלום זינגר
לא שיעבוד על הקרקע. הם לא שיעבוד על הקרקע.
מירה סלומון
למה חובות עירייה הן - - -
תומר רוזנר
הן שיעבוד על הקרקע לפי סעיף 11(א) לפקודת המיסים (גבייה). מר זינגר. הן לא שיעבוד ראשון על הקרקע, אך הן שיעבוד.
שלום זינגר
הם לא עוברים באיחוד וחלוקה.
תומר רוזנר
בוודאי שהם עוברים.
שלום זינגר
ממש לא.
תומר רוזנר
טוב.
שלום זינגר
אלא אם כן, נרשם שיעבוד ממש.
היו"ר יעקב אשר
אפשר לבדוק את זה? תראו, אני, דבר אחד לא רוצה שיקרה.
מירה סלומון
תמ"א 38 גם, אנחנו כולנו מתעסקים באיחוד וחלוקה.
שלום זינגר
אני אבדוק. אני אבדוק. לדעתי לא.
קריאה
אני גם חושב שלא.
היו"ר יעקב אשר
אז יבדקו את זה.
שלום זינגר
אז נבדוק את זה.
דוד שני
זה, דרך אגב, הגבייה האקטיבית שהיועץ המשפטי ביקש מהרשויות המקומיות לעשות.
מירה סלומון
לא. זה לא שייך לגבייה אקטיבית.
דוד שני
הוא ביקש שתהיה גבייה אקטיבית, ולא יחכו.
מירה סלומון
הגבייה האקטיבית היא מורכבת הרבה יותר. הוא לא נתן כלל גבייה אקטיבית ותו לא, ובזה סיים עניין. עובדה היא שאתם - - -
דוד שני
נו, זה בדיוק מה שאני אומר. אם יש 90 אחוזי גבייה, סימן שכנראה החשש שלכם הוא לא באמת מוצדק.
מירה סלומון
החשש מוצדק מאוד.
שלום זינגר
מה עם 10 האחוזים הנותרים? שהם גם חובות.
גל פרויקט
אתה צריך להבין, שלמי שאין חוב אין בעיה. אין לו שום בעיה איתך. הוא מגיע, מקבל אישור וגמרנו.
דוד שני
קודם כל זה אישור, זה זמן, זה אגרה שאתם גובים.
גל פרויקט
בוא נעשה סדר. האגרה היא 68 שקלים. בפרופורציה לשווי נכס היא שום וכלום דבר. והזמן, אם הטענה היא 25 יום, בואו תגבילו את זה לעשרה ימים. מה הבעיה?
דוד שני
גם עשרה ימים זה זמן. אני הרבה פעמים נתקל בסיטואציות האלה שאנשים מתקשרים בשעה שבע בערב, שהם חייבים את המשכנתא להיום אם לא ישתנו התנאים.
גל פרויקט
עד, עד עשרה ימים. עד. עזוב, נו.
היו"ר יעקב אשר
טוב, חברים. אני קודם כל, מבקש לבחון את העניין הזה של השעבוד. דבר שני, גם בתמ"א 38, צריך, לדעתי, לעשות אבחנה, צריך לראות פה ולפרק את העניין הזה, ותעשו את זה מהר. כי צריך לעשות הבחנה בין תמ"א 38, ולפעמים זה ישות אחרת של דירה. זה דירה אחרת אפילו, בבניין אחר.
תומר רוזנר
ויש דירות חדשות.
היו"ר יעקב אשר
ויש דירות חדשות נוספות. ושם זה יכול להתחיל לבוא, גם אם עירייה רוצה מחר לגבות, היא יכולה גם להתבלבל איפה הנכס, איפה היה, זה לא אני, זה הגברת ההיא.
תומר רוזנר
אבל אני רוצה לפתור את הבעיה באופן כללי.
היו"ר יעקב אשר
רגע, ולכן אני אומר שצריך למצוא פה פתרון. פתרון לעניין הזה. אם זה משהו שהוא לא משנה את הדבר הזה, כאן אני חושב שיש כן צורך למצוא פתרון. עכשיו, תגיד את מה שאתה רוצה להגיד.
תומר רוזנר
כן, עכשיו אני אתייחס למה שרציתי להתייחס מלכתחילה. צודקת גברת סלומון שבהצעה אין התייחסות להסדרה שהיא נדרשת, לגבי האופן שבו הרשויות המקומיות נותנות את האישורים, לאיזה פרק זמן מותר להם לדרוש תשלום מראש, מתי הן צריכות לתת את אישור. הנושא הזה לא הוסדר, למרות שמנהל הרשות, הממונה, אני לא יודע, הממונה ברשות הרישום וההסדר, ברשותכם אני אכנה אותם מעכשיו הטאבו, שכולם ידעו על מה מדובר. צודק שזאת אחת הבעיות שהוא הצביע עליהן כבר במשך, שהטאבו מצביע עליהן כבר במשך שנים, שאין אחידות בעניין הזה, ולמרות זאת ההצעה הממשלתית לא התייחסה לזה. ויכול להיות בהחלט שיש מקום לטפל בעניין הזה. זה בלי קשר להצעה עצמה. ההצעה עצמה באה להתמודד עם מה שבעיני - - -
היו"ר יעקב אשר
אגב, אומרים להגיד שבכל קמרה גם אותם תשלומים שכן מותר להם לגבות, הם לא יהיו קדימה, אלא יהיו רק לאותו.
תומר רוזנר
לא, הם צריכים, לפחות את הארנונה, צריכים לגבות לתקופה מסוימת מראש. כי האישור מורה שאין חובות ואפשר לרשום.
היו"ר יעקב אשר
לא, בסדר. אני אומר, לקחת את זה שוטף חודשיים, שלושה, או משהו כזה. שתהיה אחידות גם כן.
תומר רוזנר
חודשיים שלושה, כן. וגם רשויות מקומיות, כל אחת קבעה לעצמה את שיעור האגרה שהיא גובה. חלק מהרשויות לא גובות בכלל תשלום עבור הדבר הזה. חלק מהרשויות גובות תשלום כזה או אחר. אני חייב לציין שברוב הרשויות התשלום הוא יחסית קטן.
מירה סלומון
זניח, כן.
תומר רוזנר
ברוב הרשויות, פחות מ-100 שקלים.
קריאה
הוא אמר, 68 שקלים.
תומר רוזנר
כן, אבל אין מחיר אחיד. זאת אומרת, כל רשות קובעת לעצמה.
היו"ר יעקב אשר
זאת אומרת, הלכתי למשכנתא, לקחתי מונית, רצתי מהבנק חזרה לנוטריון, לעורך הדין, אני בא לעירייה, אני משלם להם 100 שקלים ומקבל אחרי ארבעה ימים את האישור. אין לזה הצדקה.
תומר רוזנר
מכל מקום, ההצעה הממשלתית מבקשת להתמודד עם תוצאתו של פסק דין שניתן בהרכב מורחב של 7 שופטים בבית המשפט העליון. שבו בדעת רוב, נקבעה ההלכה שלפיה העברת נכס כוללת, לפי פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות, כוללת גם רישום משכנתא. לעומת זאת, העברת נכס אינה כוללת רישום משכנתא, ככל שמדובר בחוק התכונן והבנייה. אני חיי בלומר שבעינינו, פסק הדין הוא מהוו התקלה פסיקתית התוצאה הייתה צריכה להיות, אם מתייחסים ללשון החוק, התוצאה הפסיקתית הייתה צריכה להיות הפוכה לגמרי. בחוק התכנון והבנייה נקבע, בלשון מפורשת, שהענקת כל זכות במקרקעין הטעונה רישום, נדרש אישור.
היו"ר יעקב אשר
זה נקרא, במילים אחרות, לתקן את הבעיות במערכת המשפט.
תומר רוזנר
זה אדוני אמר. אני לא מתייחס לעניינים השנויים במחלוקת. מכל מקום, התוצאה הייתה צריכה להיות הפוכה לגמרי, וגם הפרשנות שניתנה בתוך פסק הדין, היא פרשנות לא עקבית. בפרשנות לפקודת העיריות ננקטה פרשנות לשונית דווקנית, ואילו בפרשנות לחוק התכנון והבנייה ננקטה פרשנות תכליתית ויצירתית מאוד. כך שלדעתנו, הצעת החוק הממשלתית באה לתקן איזהו עיוות שנוצר בעקבות פסק הדין הנדון כאן. אגב, בפסק הדין ניתנו שלוש חוות דעת שונות של חמישה שופטים שתמכו בדעה אחת, שופטת אחת, הנשיאה היום, תמכה בדעה אחרת, עוד שופט בדעה שלישית.
היו"ר יעקב אשר
היא תמכה בדעה שלי?
תומר רוזנר
היא תמכה בדעה שבשני המקרים נדרש אישור, גם בתכנון ובנייה וגם בארנונה. מכל מקום, את התקלה הפסיקתית הזאת אנחנו חושבים שבהחלט נכון וראוי לתקן. כפי שאמר יושב הראש, וגם נרמז על ידי חברי כנסת אחרים, התכלית של ההסדר שנקבע בפקודת העיריות ובפקודת המועצות המקומיות, וגם בחוק התכנון והבנייה, הייתה לאפשר לרשות המקומית לגבות גבייה פאסיבית של החובות שחייבים לה, במצב שבו נעשית דיספוזיציה בנכס. זאת אומרת, שנעשית העברת בעלות או העברת חכירה. ולא בכל מקרה אחר שבו נעשית פעולה רישומית בנכס. למשל, רישום זיקת הנאה, רישום זכות קדימה, רישום משכנתא, תוכניות איחוד וחלוקה, רישום ירושות. לכן אנחנו מציעים, ושלושת הדוגמאות שעלו כאן קודם, הנשוא של רישום בית משותף מצד אחד, הנושא של תמ"א 38 כן או לא, למי כן ולמי לא, וכו'. גם הנושא של תוכניות איחוד וחלוקה. כולם מצביעים על כך שצריך לקבוע כלל פשוט וברור שאומר שבמקרים שבהם יש העברת בעלות או שינוי בבעלות, מתן חכירה או שינוי בחכירה, שם יידרש אישור הרשות המקומית. מרצון כמובן. עסקה, שם עסקה במקרקעין.
מכל מקום, זה יפתור את כל הבעיות ואת השאלות הפרשניות. עצם התיקון הזה עלול לעורר, אם הוא יתקבל כמו שהוא, נקיבת מקרים פרטניים שבהם לכאורה לא יידרש אישור, עלולה ליצור בוקה ומבולקה בשוק, ותביעות ועתירות חדשות. והדוגמא שאני נתתי, ואני חייב לומר שלא הופתעתי, שהתשובה של נציגי השלטון המקומי הייתה שלדעתם, ברור שבתוכנית איחוד וחלוקה, לפי פרק ג' לחוק התכנון, בוודאי שיידרש אישור, מה שהיום לא נדרש. לכן, אנחנו הצענו הצעה שנותנת, המקרים שמוצעים כאן הם חלק מהמקרים שבהם צריך, ולכן אנחנו הצענו הצעה פשוטה. ההצעה מדברת על מצבים שבהם בעל הנכס נפרד מהנכס, בין בדרך של בעלות ובין בדרך של חכירה. צריך לזכור, למשל לגבי ארנונה, שאין חפיפה בכלל בין המצב שבו הארנונה כמובן מוטלת על מחזיקי הנכסים ולא על בעלים. זאת אומרת, יכול להיות שבעלים אחד, אם יש בעלים אחד לנכס ולא נעשית שום פעולה של העברת בעלות או חכירה, והמחזיקים מתחלפים חדשות לבקרים, הרשות המקומית לא יכולה לעשות שום דבר מול הבעלים, כי הוא לא החליף בעלות בנכס. כך שאין חפיפה מלאה.
ארז מלול (ש"ס)
רגע, תומר, הוא מחליף שכירות. הוא לא יכול להחליף שם בלי - - -
גל פרויקט
הוא יכול, כבוד חבר הכנסת. אני אומר לך שכן.
תומר רוזנר
הוא לא יכול, אין להם מה לעשות.
גל פרויקט
גם אם אתה חייב.
תומר רוזנר
במובן הזה, אין להם מה לעשות.
גל פרויקט
אתה שוכר, יכולת להפסיק את השכירות.
תומר רוזנר
אתה מודיע.
גל פרויקט
אין קשר. אנחנו מחויבים לרשום את הסוחר החדש, גם אם הסוחר הקודם השאיר חובות.
שלום זינגר
הוא מודיע לך ונגמר העניין.
היו"ר יעקב אשר
חד משמעית.
גל פרויקט
יותר מזה, גם לעניין העברה בטאבו, אין לנו שום סמכות.
תומר רוזנר
ברור. ולכן, הצעתנו הייתה הצעה פשוטה.
היו"ר יעקב אשר
זה הולך להיות פסק דין תקדימי, מה שאתה נותן עכשיו. פסק דין מול פסק דין. כאילו אתה רוצה לשכנע אותי, אני כבר שוכנעתי.
שלום זינגר
לא, זה קל לו לתומר, כי יש לו שלושה פסקי דין שונים.
תומר רוזנר
והתוצאה צריכה להיות רביעית, הייתה צריכה להיות רביעית. מכל מקום, עד שנת 2014, הרשויות המקומיות הסתדרו היטב, בלי אישורים על משכנתא. רק בעקבות פסק הדין. והשתנה המצב, והטאבו נאלץ לדרוש את האישור של הרשויות המקומיות על רישום משכנתא. זאת אומרת שרוב ימי חלדו של הרשויות המקומיות לא נדרש אישור כזה. ולכן, יש הצדקה מלאה לחזור למצב הנכון יותר, שבו כאשר אין שום דיספוזיציה בנכס במובן של היפרדות ממנו וראיית כסף, הרשות המקומית לא תדרוש, לא יידרש אישור הרשות המקומית על היעדר חובות. אני אדגיש, לרשויות המקומיות יש אמצעי גבייה רבים ומגוונים. החל מהמישור האזרחי, בתביעות בבית משפט ובהוצאה לפועל, כמו שכל אזרח, וגם שם יש להם עדיפויות רבות. יש להם את מסלול הגבייה המנהלי, שבו הן יכולות לפעול, כיום גם באמצעות חברות - - -
היו"ר יעקב אשר
שם בקדנציה הקודמת, ניהלנו, אני לפחות, ניהלי מאבק לשפר את זה יותר. מול הכוונות שהיו.
תומר רוזנר
ובנוסף לזה, על פי פקודת המיסים (גבייה), כל חובות החייב שהם מיסים החלים על המקרקעין ובכלל זה, ארנונה והיטלי פיתוח, נחשבים כמיסים החלים על המקרקעין, ולכן יש לרשות המקומית שיעבוד על המקרקעין והיא יכולה לגבות. הכלי הזה הוא כלי עוצמתי ביותר שמאפשר לרשות מקומית לגבות מאדם חוב של אדם אחר. במובן הזה, מבחינת הדין, הרשות המקומית מותר לה לדרוש מאדם לשלם את חובות הארנונה על הכנס, גם אם הוא לא החזיק בו. גם על חובות של אדם אחר שהחזיק לפניו, יכולה הרשות המקומית לבוא עכשיו ולומר, אתה תשלם עכשיו את החוב ואם לא, לא תקבל אישור. אז צריך לצמצם. זה החוק. זה הדין, מה שנקרא.
היו"ר יעקב אשר
שמה?
תומר רוזנר
הרשות המקומית יכולה להתנות את מתן האישור גם בתשלום חובות של אדם אחר, שהיה קשור לנכס לפניך, ולא נגבו החובות. המקרים שבהם זה קורה, ברוב המקרים שזה קורה בפועל, אלה מצבים שבהם יש פשיטת רגל של אדם, והנכס נמכר במסגרת הליכי פשיטת הרגל, ואז הרשות המקומית אומרת לחייב, זה שרוצה להירשם עכשיו כבעלים חדש.
היו"ר יעקב אשר
קח את זה עליך.
תומר רוזנר
היא אומרת, אני לא אתן לך אישור אם לא תשלם את החוב לש פושט הרגל. אז זה כלי עוצמתי. אנחנו לא מציעים לפגוע בכלי הזה, כרגע. המטרה היא לייחד אותו למקרים שבהם מוצדק שהרשות המקומית בהחלט תוכל להשתמש בכלי הזה. והם המקרים שבהם יש העברת בעלות או העברת חכירה. זה העקרון וככה אנחנו הצענו את הנוסח, כפי שמונח בפניכם. אנחנו מציעים שני תיקונים נוספים, שלדעתנו נדרשים בעקבות השינוי הזה. בכל מקרה, הם יידרשו גם אם יתקבל נוסח הממשלה או נוסח דומה לו. והם תיקון בפקודת המיסים (גבייה), שמבהיר שהגבייה שלפיה כל פעולה בפנקסי המקרקעין טעונה הסכמה של גובה המס, בין אם של המדינה ובין אם של הרשות המקומיות, ייחודו למקרים שבהם נדרשים בהוראות דין מפורשות, נדרשים אישורי מיסים. כך שאם לא נעשה כן, בהחלט עשויה להישמע הטענה, שמכוח סעיף 12 לפקודת המיסים (גבייה), ממשיכים להידרש אישורי עירייה גם במצבים שבהם אנחנו לא מבקשים שהם ימשיכו להיות. ותיקון אחרון שיידרש, והוא תיקון בחוק רכבת תחתית (מטרו), שבעצם מטיל, כפי אתם זוכרים, מס חדש שנקרא מס השבחה, שמשולם למדינה, והוא הולך אחרי היטל ההשבחה. שגם שם, בעצם, נקבעה הוראה דומה לגבי אישורי מיסים. ואם לא יתוקן שם, אז בעצם ימשיך להידרש - - -
היו"ר יעקב אשר
למרות שאמרו שבהיטל השבחה, זה על היטל השבחה או על המס עצמו?
תומר רוזנר
היום, מה שקרה שם זה שעשו מס חדש שנקרא מס השבחה, שהוא "מתלבש" על היטל ההשבחה. זאת אומרת, העלו את היטל ההשבחה ל-75 אחוז, כאשר המדינה לוקחת X ממנו, והרשות המקומית לוקחת Y. זאת אומרת, אבל זה לא נוגע לענייננו. מה שנוגע לענייננו - - -
היו"ר יעקב אשר
מה זה נוגע כרגע?
תומר רוזנר
אני אומר, שיש שם סעיף זהה.
היו"ר יעקב אשר
שאומר?
תומר רוזנר
שאומר שלא תירשם עסקה במקרקעין, אם לא ישולם מס השבחה לפני כן. זאת אומרת, במצב שבו אנחנו מתקנים את חוק התכנון והבנייה, ואומרים שהיטל השבחה לא יידרש ברישום המשכנתא, ושם לא נתקן ולא נגיד שמס השבחה לא יידרש ברישום משכנתא, מכלל היד אתה שומע עליו.
עמית שטאובר
ההגדרות, אולי תומר, אם אפשר, ההגדרות במס השבחת מטרו, נסובות סביב התוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה להגדרת מימוש זכויות. ולכן, ככל שאתה מתקן לפי ההצעה, את ההגדרה של מימוש זכויות, אז יחול גם, לצורך העניין, לפי בקשת הייעוץ המשפטי של הוועדה ואם יושב הראש גם ירצה בכך, אז הבקשה היא כאן שזה יחול גם על מס השבחת המטרו.
תומר רוזנר
אותו הסדר יול.
עמית שטאובר
שגם שם במימוש זכויות, לא יידרש, מימוש זכויות שמשמעותו היא כמובן שהוא לא עסקה בהעברה או בשכירות, או מה שאנחנו פירטנו בנוסח הממשלתי, לא יידרש שם אישור מיסים.
תומר רוזנר
כן, נכון. אלה ההערות שלנו. והוועדה צריכה לקבל החלטות.
היו"ר יעקב אשר
האמת, זה היה ארוך תומר.
תומר רוזנר
אמרתי לך מראש שזה יהיה ארוך.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. מה שאני מבקש רק זה למצוא את הפתרון לנושא של תמ"א 38.
תומר רוזנר
לא צריך.
היו"ר יעקב אשר
למה?
תומר רוזנר
כיוון, שאם תמ"א 38, אנחנו מדברים על מקרה פרטי של עסקה במקרקעין. אם העסקה הזאת כרוכה בהעברת בעלות בדירה של המחזיק הקיים, אז יהיה חייב באישור. ואם לא, אז לא צריך. כן, אם אין שינוי בבעלות בדירה, אז אין בעיה. אבל אם יש שינוי, למשל סתם לשם הדוגמא, מוסיפים דירות חדשות בבניין, לפי ההצעה הממשלתית, גם על הדירות החדשות לא יידרש אישור.
גל פרויקט
אני לא מצליח להבין מה שאתה אומר.
נועה סרברו
גם ההצעה הממשלתית מדברת על זה שלא תהיה עסקה.
תומר רוזנר
לא, זה מה שאני אומר. שלמרות, ברור שרישום דירה חדשה הוא יצירת נכס חדש שבו ייתכן מאוד שצריך כן לדרוש אישור. רישום בית משותף חדש על דירה שנקנית מקבלן, נדרש אישור.
נועה סרברו
נכון, גם לפי ההצעה הממשלתית.
תומר רוזנר
לא, לפי ההצעה הממשלתית, בתמ"א 38, הדירות החדשות לא יידרש אישור.
נועה סרברו
לא, אבל ציינו שבכל מקרה מדובר על פעולות שאין בהן העברה של בעלות.
תומר רוזנר
בסדר, לכן אנחנו אומרים שהכלל הזה הוא נכון תמיד. ולא צריך להיכנס לפרטים של תמ"א 38 או לא. ואז, אם אנחנו מכניסים את תמ"א 38, אז מה עם ההתחדשות הבניינית לפי חלופת שקד, וכו' וכו'.
מירה סלומון
אבל, אנחנו לא מבינים איך נתתם מענה על הבעיה של דירה שמתחלפת, הנכס עצמו מתחלף.
תומר רוזנר
אם הנכס מתחלף, לטעמנו, צריך אישור.
גל פרויקט
מה זה הגדרה של נכס מתחלף?
תומר רוזנר
מה?
גל פרויקט
כשאתה אומר, נכס מתחלף.
תומר רוזנר
מה זה מבחינתך נכס מתחלף?
גל פרויקט
אני יכול לתת לך שתי דוגמאות. אפילו ברישום תסריט בית משותף, בסדר?
תומר רוזנר
כן.
גל פרויקט
עושים רישום תסריט בית משותף, ועכשיו מצמידים לאחד הדיירים את הגג, בסדר?
תומר רוזנר
כן. יש עסקה.
גל פרויקט
הוא מקבל - - -
תומר רוזנר
יש פה עסקה.
גל פרויקט
רגע, רגע, רגע. כשתקרא פה מה שכתוב, אז לכאורה, רישום תסריט בית משותף, בסדר? לפי ההצעה פה, לא נדרש. אבל, עצם התסריט הזה מקנה לך זכות במקרקעין.
תומר רוזנר
אני מסכים איתך, ולכן - - -
גל פרויקט
אז צריך לנסח את זה אחרת.
תומר רוזנר
אני מסכים איתך ולכן אני חושב שהדוגמאות הפרטניות שניתנו פה, הן עלולות רק ליצור את הבלגן החדש שאנחנו רוצים להימנע ממנו.
גל פרויקט
לא בלגן. עצם העובדה שאתה לא מנסח את זה בצורה מיטבית, מייצר בלגן.
תומר רוזנר
לא, אז אנחנו מבקשים לזנוח את הנוסח הממשלתי, ולא לדבר על מקרים פרטניים, אלא על כלל ברור ופשוט.
גל פרויקט
למשל, אם עשית פינוי בינוי, והייתה לי דירה אחת ועכשיו - - -
מירה סלומון
אבל, מה הכלל הברור והפשוט?
תומר רוזנר
הכלל הברור והפשוט הוא, כאשר מדובר בעסקה במקרקעין, שיש עמה הקניית בעלות או חכירה, יידרש אישור. בכל מקרה אחר, לא יידרש.
היו"ר יעקב אשר
בעצם, כל ההצעה הממשלתית, כמעט כולה, נמחקה, למעט החלק הזה שבא ואומר.
תומר רוזנר
הוא פשוט מובהר.
היו"ר יעקב אשר
העברה של נכס, עסקה במקרקעין טעונה רישום.
שלום זינגר
ואז תהיה לי עוד פעם פסיקה של בית משפט עליון, של 4 מתוך 5 דעות, האם איחוד וחלוקה זה עסקה חדשה במקרקעין.
גל פרויקט
כן.
תומר רוזנר
לא, לא, לא. איחוד וחלוקה, איננו עסקה במקרקעין.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, טוב. התוצאה היא כמעט אותה תוצאה. ככה או ככה. אנחנו נבדוק לגבי הנוסחים. כן, אתה רצית לדבר.
שלום זינגר
תומר, שמת דגש על עסקה במקרקעין. הדגש שלנו הוא אחר. האם על המקרקעין האלה, יחולו, אני אוכל בגין המקרקעין החדשים, בסדר? לגבות חוב שהיה למקרקעין הישנים.
קריאה
השאלה אם יש שיעבוד או לא.
תומר רוזנר
יש שיעבוד.
שלום זינגר
את זה אני אמרתי שאני אבדוק. אני אבדוק מה שתומר אומר הוא נכון או לא.
היו"ר יעקב אשר
תעדכן אותנו בעניין הזה. כן, בבקשה.
אורית מלמד
אורית מלמד, עורכת דין מהלשכה המשפטית במשרד הפנים. אמרת פה היועץ המשפטי של הוועדה, שהתכלית של סעיף 324, בעצם מתייחסת רק להעברה של נכס, פעולות של העברה של בעלות וכדומה.
תומר רוזנר
אגב, זאת גם הייתה עמדת המדינה בפני בית המשפט העליון.
אורית מלמד
העמדה הזאת נדחתה.
תומר רוזנר
נכון, אבל זאת הייתה עמדת המדינה. צריך לזכור.
היו"ר יעקב אשר
בסדר, בוא נשמע אותה.
אורית מלמד
נכון, אבל מי שמוסמך לקבוע מה הייתה הפרשנות של החוק ומה החוק קובע, זה בית משפט עליון. ובית המשפט העליון קבע שזו אינה התכלית. הוא דחה במפורש את הטענה של המדינה. ולכן, לפי המצב החוקי היום, הסעיף הזה לא מתייחס רק להעברת בעלות. המשמעות היא, שברגע שעכשיו אנחנו, לפי ההצעה של היועץ המשפטי של הוועדה, נגדיר שזה חל רק על בעלות או שכירות, יש כאן בעצם הרחבה של הפטורים והסייגים שיחולו לגבי פעולות שבעצם יכול להיות שהיום הן כן דורשות תעודה שיאן חובות, ויותר לא יצטרכו.
היו"ר יעקב אשר
זו מטרת החוק.
אורית מלמד
זו לא הייתה המטרה של הממשלה.
היו"ר יעקב אשר
כן.
אורית מלמד
המטרה של הממשלה הייתה בעצם לעשות איזה איזון.
היו"ר יעקב אשר
אבל, אתם בעצם חלק מהממשלה.
אורית מלמד
איזון בין המצב הקיים שניתן, שיש סחבת, בירוקרטיה.
היו"ר יעקב אשר
נכון.
אורית מלמד
כל מיני קשיים לציבור. ומצד שני, הבינו כמה מדובר בצומת גבייה שהוא מאוד חשוב לרשויות המקומיות, וצריך לשמור עליו. כדי לאזן בין כל אלה, כתבו את רשימת הפעולות שהיו פטורות. הכוונה לא הייתה לפתוח את כל הסעיף ולהגדיר שמעכשיו רק העברת בעלות היא נדרשת אישור.
היו"ר יעקב אשר
רגע, אבל אני שואל. בפעולות הפטורות, מה שאת אומרת, זאת אומרת, בנוסח הממשלתי, אז בעצם התוצאה היא אותה תוצאה פחות או יותר. בוא נאמר את זה תכל'ס.
אורית מלמד
לא, לפי הנוסח של היועץ המשפטי, יש כאן הגדרה שאומרת שכל העברה - - -
היו"ר יעקב אשר
כן, זה יאתגר את הצדדים האחרים לבוא.
אורית מלמד
זה לא המצב היום. זה לא המצב היום.
היו"ר יעקב אשר
אני שואל שאלה. בנוסח הממשלתי, אלה שלוקחים משכנתא, לא יצטרכו את כל זה?
אורית מלמד
כן. זה לפי הנוסח הממשלתי.
היו"ר יעקב אשר
זה רק בנוסח.
תומר רוזנר
לא.
היו"ר יעקב אשר
בנוסח הקיים.
תומר רוזנר
לא. אני אסביר שוב. המצב המשפטי הנוהג היום, המצב הפרקטי הנוהג היום, ואני אתן דוגמא פשוטה שתבהיר את העניין. המצב הפרקטי הנוהג היום בטאבו, הוא שבעסקאות של ירושה, זאת אומרת, כאשר יש ירושה על פי דין, לא מבקשים אישור. אין לזה שום עיגון בסעיף 324. יבואו מחר העירייה, ויגידו בירושה צריך אישור. לא מנינו את זה כמשהו שלא צריך אישור, נכון? במקרים הפרטניים.
היו"ר יעקב אשר
אני מבין מה שאתה אומר.
תומר רוזנר
אנחנו ניצור יותר בלגן מאשר תועלת.
היו"ר יעקב אשר
אני מבין. אנחנו ניצור אולי בלגן.
קריאה
ואז יבואו איזה מקרה שלא חשבת עליו.
היו"ר יעקב אשר
כן, אבל אני חושב - - -
קריאה
ברגע שיש את הכלל, אז זה ניתן לפרשנות.
תומר רוזנר
תמיד.
היו"ר יעקב אשר
זה נכון. אבל, ברגע שיש את הכלל, אתה מאתגר גם אנשים.
תומר רוזנר
למה?
אורית מלמד
פרשנות תמיד תהיה. ובחקיקה אף פעם אי אפשר לכסות את כל המקרה. תמיד יכול לצוץ איזה מקרה שלא חשבנו עליו.
תומר רוזנר
לא, אבל אנחנו מדברים על - - -
היו"ר יעקב אשר
מה החשש שלך? מעבר לכבוד בית המשפט.
אורית מלמד
החשש הוא שיש כאן הרחבה. קודם כל, זה חורג מהנוסח של הממשלה, ואנחנו בלו"ז מאוד קצר.
תומר רוזנר
זו פעם ראשונה שאנחנו על זה.
היו"ר יעקב אשר
כן, כן, נו. כל הדיונים עד היום. אבל, לא חשוב, תסבירי לי רגע בלי להפריע.
אורית מלמד
החשש הוא שיכנסו לכאן פעולות נוספות, שהיום כן צריך לדרוש אליהן אישור.
היו"ר יעקב אשר
שאתם לא מכירים? יש גבייה שעושות רשויות, שאתם לא מכירים? בנושאים אחרים.
אורית מלמד
יכול להיות.
היו"ר יעקב אשר
תגידו לי. תבדקי.
אורית מלמד
יכול להיות.
היו"ר יעקב אשר
מאחר ואין הצבעות, ואני מזכיר לאוצר עוד פעם שאין הצבעות מסיבות טכניות, אז יש לנו זמן עדיין, יש לך זמן עדיין לבדוק את הדבר הזה.
אורית מלמד
אנחנו נבדוק. אז אני רק מבקשת להבהיר שאנחנו מתנגדים.
היו"ר יעקב אשר
אני הבנתי את מה שאמרת. הבנתי את מה שאמרת. אני רוצה עכשיו גם להבין למה. מעבר להרצאה הכוללת שזו החלטת בית המשפט, והכל. הבנתי. עכשיו, אני שואל, את משרד הפנים, את צריכה לדעת מה הרשויות נוהגות ומה לא נוהגות, ותבדקו באיזה דבר לדעתך, זה יכול להפיל את זה בנוסח כפי שהמליצו לנו היועצים המשפטיים שלנו. והוא כרגע הופץ כנוסח לוועדה, למרות שאני לא מקדש כרגע שום נוסח. אני רק רוצה לשמוע את הצד השני, ואז אנחנו נוכל לקבל את ההכרעה. לשכנע את חברי הוועדה בעניין הזה.
עמית שטאובר
וחשוב אבל, בשביל שלא יעלו אילו שהם רעיונות, הנוסח הממשלתי לא נועד להרחיב את כמות האישורים הנדרשת בפעולות אחרות שלא צוינו פה. זה מאוד חשוב להדגיש.
היו"ר יעקב אשר
לא, אבל אומר תומר.
עמית שטאובר
אני מבין מה תומר אומר.
היו"ר יעקב אשר
שכחת משהו, מחר תצטרך לבוא לתקן אותו.
עמית שטאובר
יש לזה פתרון. אפשר לפתור גם את זה בנוסח ממשלתי.
לירון אדלר
לא, זה לא רק העניין שמשהו לא נכלל. כל עוד אנחנו חיינו בעולם שכתוב משהו מסוים בחוק ויש פרשנות של בתי המשפט, זה עולם אחד. ברגע שלקחנו חלק מהדברים וכתבנו בחוק, יכולה להתפרש מזה, שמה שלא כללנו בחוק, אנחנו כן מבינים שאפשר.
היו"ר יעקב אשר
אנחנו לא אוהבים אף פעם להיכנס לפירוט יתר.
לירון אדלר
נכון.
היו"ר יעקב אשר
כי תמיד מתפקשש משהו.
תומר רוזנר
הנה, אפילו נתתי לך דוגמא.
היו"ר יעקב אשר
את הקו הזה אני מבין.
תומר רוזנר
דוגמא חיה, בסיפור של איחוד וחלוקה.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי.
תומר רוזנר
זה היה פה בוועדה.
היו"ר יעקב אשר
עמדת משרד הפנים נשמעה. עמדתכם בעניין הזה? האוצר. לגבי הנוסח, כך או כך. או אתם אדישים לעניין?
עמית שטאובר
כמו שכבוד יושב הראש יודע, אנחנו מציגים עמדה ממשלתית. היה דיון, כמובן, עם הייעוץ המשפטי.
היו"ר יעקב אשר
לא, אוקיי. עזוב את העמדה המשפטית. זה תגיד, תגיד לפרוטוקול רגע שאתה בעד.
עמית שטאובר
לא, זה גם לפרוטוקול.
היו"ר יעקב אשר
עכשיו אני שואל אותך כיועץ משפטי.
עמית שטאובר
זה גם בשביל הקולגיאליות וגם בגלל תקנון הממשלה וכדומה. אז כמובן שהעמדה הממשלתית כרגע, זה בגלל שמשרד הפנים, כמו שהוא אמר, צריך את הזמן כדי לבדוק האם יש כאן הרחבה. אנחנו לא באנו לגנוב סוסים ולא להרחיב כאן דברים שלא רצינו להרחיב. הצעת החוק הממשלתית דיברה על מספר - - -
היו"ר יעקב אשר
אתה מאשים את הוועדה בגניבת סוסים?
עמית שטאובר
לא, אני לא רוצה שיאשימו את האוצר. את הוועדה, יש מי שישמור עליה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הם רצו לתת מחמאה לוועדה.
עמית שטאובר
היו כאן מספר פעולות, בדיוק, מספר פעולות ספציפיות, אנחנו לא רצינו להרחיב את הפעולות האלה, ולהתמקד בהן. מנהל הרשות גם הסביר שזה העיקר. המשכנתא, 85,000 אישורים שהוא צריך לתכלל אותם.
היו"ר יעקב אשר
טוב, הבנתי.
עמית שטאובר
נציגי רשות המיסים יושבים פה, והם ביקשו, לגבי העניין של תיקון פקודת המיסים (גבייה). יש פרקטיקות בחוק, איך אפשר לנסח את זה בלי לגעת, תומר, בפקודת המיסים (גבייה) עצמה. אפשר לכתוב, כמו שזה קיים בחוק מיסוי מקרקעין, סעיף 16, שהוראות סעיף קטן, זה יחול על אף האמור בסעיף 12 לפקודת מיסים (גבייה). והם ביקשו, הם יושבים גם פה אם אתה רוצה להרחיב, שהניסוח הזה ייסגר בתיאום, כדי שלא יהיו כל מיני השלכות והשפעות על פקודת המיסים (גבייה) עצמה. נראה לי שאפשר להתחבר לבקשה הזו.
תומר רוזנר
שוב, אנחנו לא מקדשים את פקודת המיסים (גבייה). אנחנו לא מקדשים, כמו שאמר יושב הראש, אנחנו לא התחתנו עם שום נוסח.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, אני חושב שהישיבה נעלה את עצמה מה שנקרא. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:25.

קוד המקור של הנתונים