ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 27/04/2023

פרק י"ז (שמירה על מקרקעי ישראל), רק סעיפים 66(1), 66(2) ו-67(ב) (בעניין שמירה על מקרקעי ישראל) וסעיף 69 (בעניין טיפול בפלישה למקרקעי ישראל) מהצ"ח התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ... לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון]

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת43
ועדת הפנים והגנת הסביבה
27/04/2023


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 45
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום חמישי, ו' באייר התשפ"ג (27 באפריל 2023), שעה 17:00
סדר היום
פרק י"ז (שמירה על מקרקעי ישראל), סעיפים 66(3), 66(4), 66(5), 66(6), 67(א), 68, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: יעקב אשר – היו"ר
זאב אלקין
ארז מלול
יוסף עטאונה
מוזמנים
עמית שטאובר - סגן היועץ המשפטי, משרד האוצר

רועי רייכר - רכז תכנון ובנייה באגף תקציבים, משרד האוצר

מתן יגל - רכ"ז רמ"י באגף תקציבים, משרד האוצר

תום חביב - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

יגאל גוטשל - רפרנט רמ"י באגף תקציבים, משרד האוצר

לילך שלום - היועצת המשפטית לרשות האכיפה במקרקעין, משרד האוצר

אבי כהן - מנהל היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון ובנייה, משרד האוצר

מירה סלומון - ראש מינהל משפט וכנסת, מרכז השלטון המקומי

חיאם קעדאן - סמנכ"ל המגזר הערבי, מרכז השלטון המקומי

גלעד קרן - עו"ד
משתתפים באמצעים מקוונים
רוסלאן עותמאן - משרד המשפטים

אושרת דיין - המרכז לגביית קנסות
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
ברק קיבוביץ'
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רעות חביב, חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

פרק י"ז (שמירה על מקרקעי ישראל), סעיפים 66(3), 66(4), 66(5), 66(6), 67(א), 68, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, מ/1612
היו"ר יעקב אשר
אני פותח את ישיבת וועדת הפנים והגנת הסביבה, בנושא פרק י"ז (שמירה על מקרקעי ישראל), סעיפים 66(3), 66(4), 66(5), 66(6), 67(א), 68, מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023. מי מציג את זה?
לילך שלום
שלום אדוני, אני לילך שלום, היועצת המשפטית לרשות האכיפה במקרקעין.
היו"ר יעקב אשר
בבקשה.
לילך שלום
שלום אדוני. אנחנו נתחיל בסעיף, אצלנו הוא מופיע (3), סעיף (3) שמדבר בעצם על תיקון סעיף 157(א)(ו) לחוק התכנון והבנייה. הסמכות שקיימת היום בחוק, סמכות אכיפה שנמצאת היום בסעיף 157(א) ונתונה היום לכל רשות רישוי בוועדות המקומיות. זאת אומרת, אפילו לא למליאה של הוועדה המקומית, אלא רק לרשות הרישוי. דווקא לגוף שמוביל את האכיפה בכל הארץ, בתחום התכנון והבנייה - - -
היו"ר יעקב אשר
על מה מדובר אבל? על איזה פעולות?
לילך שלום
סמכות לניתוק תשתיות, שנמצאת בסעיף 157(א)(ו) לחוק התכנון והבנייה.
תומר רוזנר
מה הסמכות? תתארי.
היו"ר יעקב אשר
מה? את הסעיף הבנו. גם את (ו) הבנתי. עכשיו תסבירי לוועדה על מה אנחנו מדברים.
לילך שלום
אז הסעיף קובע את האפשרות של רשות רישוי לנתק תשתיות. שזה חשמל, תקשורת, שזה אינטרנט טלפון, ומים, בכפוף לפנייה לחברות התשתיות, ומאפשר לנתק את זה במקרים שיש חריגה מהיתר, או בנייה ללא היתר. כמו שאמרתי, הסמכות הזאת היום קיימת בחוק התכנון והבנייה. היא קיימת לרשות הרישוי, ורשות רישוי היום יכולה להורות על הניתוק הזה.
היו"ר יעקב אשר
בכל בנייה, בכל חריגה?
לילך שלום
בכל חריגה להיתר. זה כתוב לכל שימוש. יש אפשרות, כמובן, לפי החוק, למי שמקבל את ההודעה הזאת מרשות הרישוי, לפנות לבית המשפט ולבקש לבטל את ההחלטה הזאת, ואז בית משפט דן. זה מה שקיים היום בחוק.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
לילך שלום
אנחנו מבקשים באופן יחסית מצומצם, להחיל את הסמכות הזאת גם על הרשות לאכיפה במקרקעין. למה אני אומרת מצומצם?
תומר רוזנר
תסבירי מה זה הרשות לאכיפה במקרקעין. לא כל אחד יודע.
לילך שלום
הרשות לאכיפה במקרקעין, לפי חוק התכנון והבנייה, זאת היחידה הארצית לאכיפת דיני תכנון הבנייה. אנחנו עוסקים באכיפה של דיני תכנון ובנייה במובן הארצי. יש לנו, לפי החוק, יש לנו שני כובעים. אנחנו גם הרגולטור של הפיקוח בוועדות המקומיות, ואנחנו גם מובילי האכיפה בכל מה שקשור למדינה והשטחים הגליליים. ויש לנו גם סמכות מקבילה בכל מרחבי התכנון במדינה.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
לילך שלום
אנחנו פועלים לפי חוק. פרק י'.
היו"ר יעקב אשר
ודיברת על סמכות מצומצמת. למה התכוונת?
לילך שלום
כשאני אומרת מצומצמת, היא מוחלת עלינו באופן מצומצם, לפי התיקון המוצע היא תחול עלינו במקרים שמוגדרים בסעיף 243(א) לחוק התכנון והבנייה. סעיף 243(א) מדבר על מקרקעין רגישים, שהמדינה נתנה להם דרגת חומרה גבוהה יותר. המחוקק, בתיקון 116, נתן להם רף חומרה גבוה יותר. מדובר על תשתיות לאומיות, על סביבה חופית, על קרקע חקלאית מוכרזת, על שטחים ציבוריים פתוחים.
היו"ר יעקב אשר
רק שם יהיה אפשר לעשות?
לילך שלום
רק שם, לרשות האכיפה, תינתן הסמכות לעשות את זה.
ארז מלול (ש"ס)
והיום, עד היום, מי עושה שם?
אבי כהן
יש סמכות לרשות הרישוי.
לילך שלום
רק רשות הרישוי.
אבי כהן
המהנדס וראש הרשות של הוועדה המקומית.
לילך שלום
אנחנו מבקשים להחיל את זה גם עלינו. וכמו שאמרתי, במקרקעין שהם אצלנו בסדר עדיפות גבוה במדיניות האכיפה שלנו, וגם המחוקק נתן להם רף חומרה גבוה יותר.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
מה זה הגדרה של סדר עדיפות של קרקע.
אבי כהן
סעיף 243(א), נעים מאוד, אבי כהן, מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין. סעיף 243(א) קובע מספר ייעודי קרקע, אדוני חבר הכנסת, שיש להם רגישות מוגברת.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אבל אתה יכול להסביר בדיוק?
אבי כהן
כן, תשתיות לאומיות.
תומר רוזנר
קרקעות שיש בהן תשתיות לאומיות.
אבי כהן
בסדר? שמורות טבע, קרקע חקלאית מוכרזת, חופי ים. יש רשימה סגורה בסעיף 243(א).
היו"ר יעקב אשר
גן לאומי, שמורות טבע.
אבי כהן
בדיוק.
היו"ר יעקב אשר
שטחים ציבוריים פתוחים.
קריאה
יש לכם כוח אדם בשביל?
לילך שלום
יש לנו כוח אדם בשביל זה.
אבי כהן
זה גם לא סותר. זה בנוסף.
לילך שלום
זה בנוסף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה יחסוך להם כוח אדם, כי לנתק חשמל או מים, זה יפנה להם כוח אדם שאחרת יצטרך לעסוק בפינוי הרבה יותר מורכב.
לילך שלום
זה יכול לפעמים לייצר - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני צודק, אבי?
לילך שלום
המטרה היא בסוף לייצר פינוי באמצעות האדם. כלומר, שאנחנו לא נצטרך לבוא לפנות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, לא, לא.
לילך שלום
המטרה היא בין היתר - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני אשם בהרבה דברים. בזה לא.
אבי כהן
קצת, אדוני השר לשעבר. קצת.
תומר רוזנר
היא מסבירה, היא אומרת שאם ינתקו אותו הוא יתפנה. מה שנקרא.
לילך שלום
נכון, זה ימנע את הצורך לפנות אנשים. כיוון שאם יהיה ניתוק, אנשים יכולים לפנות בעצמם. זו המטרה שלנו בין היתר. להגיע למצב של הרתעה, ולהגיע למצב שבו אנשים מפסיקים את השימוש כמו שאנחנו עושים בכל מיני דרכים אחרות. זה לגבי הסעיף הראשון.
היו"ר יעקב אשר
שזה רק בתחומים המצומצמים הללו, שאתם פועלים.
לילך שלום
נכון, זה מה שכתוב בתיקון.
היו"ר יעקב אשר
כן. זה הנושא הראשון?
לילך שלום
זה הנושא הראשון. אני עוברת לנושא השני.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, רגע. לפני שנתקדם, יש התייחסות לנושא הראשון?
תומר רוזנר
יש לי רק שאלה והצעה לוועדה. השאלה שלי היא לגבי, באיזה סיטואציות זה קורה? הרי אסור לחבר חשמל ומים, אי אפשר לחבר בנייה לא חוקית. אז איך זה קורה שצריך לנתק?
לילך שלום
אז אני אסביר. יש לנו מקרים שבהם, למשל מתקבל היתר למחסן חקלאי, מתקבל אישור וחיבור לחשמל, ואז השימוש בפועל הוא לשימוש מסחרי.
קריאה
צימרים.
לילך שלום
צימרים זה מצב טוב. בדרך כלל אצלנו זה תעשייה, מסחר, אכסנה, לוגיסטיקה. יש לנו הרבה דוגמאות כאלה. אז זה אחד המקרים שבהם אנחנו יכולים להיעזר בסמכות הזאת.
תומר רוזנר
אוקיי. ההצעה שלי לוועדה היא, כיוון - - -
היו"ר יעקב אשר
מדובר על זה שכל המבנה הוא בלי היתר?
לילך שלום
כל השימוש במבנה הוא ללא היתר. לרוב גם חלק מהבנייה הוא ללא היתר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
דווקא המקרה שהיא הביאה, המבנה הוא בהיתר, השימוש הוא ללא היתר.
לילך שלום
אבל, השימוש הוא מנוגד להיתר. גם על שימוש מנוגד להיתר, אפשר. כי זה מנוגד להיתר.
היו"ר יעקב אשר
ושימוש שהוא מנוגד להיתר, את בעצם הורסת את הבניין.
לילך שלום
אני לא מבקשת להרוס.
תומר רוזנר
לא, הבנייה היא חוקית.
לילך שלום
אני מבקשת לנתק את התשתית.
היו"ר יעקב אשר
אה זה ניתוק החשמל.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה כל הרעיון. במקום להרוס, מדברים על לנתק. זה ילך לבד.
תומר רוזנר
על שימוש אסור, לא בטוח שאפשר לעשות הריסה.
היו"ר יעקב אשר
זהו, בדיוק.
לילך שלום
אפשר בהליך משפטי.
תומר רוזנר
לא בצו מנהלי, נכון?
לילך שלום
כן, זה נכון.
תומר רוזנר
הבנתי. בכל מקרה, לגבי ההצעה שלנו לוועדה, היא בעצם שכיוון שמדובר במצב מאוד רגש שבו יש שיקולים שצריך לקחת בחשבון, אנחנו מציעים שהפעולה הזאת תיעשה לאחר התייעצות עם הרשות המקומית. היא נקראת בחוק הרשות המאשרת, שהיא היום הגורם המוסמך להוציא את ההוראה לניתוק. הצעתנו היא שלפני שהרשות הארצית מוציאה את ההוראה הזאת, שתתייעץ עם הרשות המקומית.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה בטוח שזה נכון?
תומר רוזנר
אני לא בטוח.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כי זה יכול לשים אותם בסיטואציה לא טובה.
קריאה
בדיוק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא בטוח שאתה עוזר להם. יכול להיות שבהצעה הזאת, אתה מסבך.
מתן יגל
הרי, אם הרשות רוצה היא יכולה לעשות את זה בכוחות עצמה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, לא רק זה. הרבה פעמים, הרשות המקומית, מכל מיני סיבות, רגישות יתר כמו שאמרת, היא לא רוצה להגיד שצריך.
היו"ר יעקב אשר
היא לא רוצה לדעת.
מתן יגל
בדיוק.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
היא לא רוצה, ואתה מכניס אותה לסיטואציה שבה או שהיא צריכה להגיד שלא צריך להרוס, כשבפועל היא יודעת שצריך, או הפוך.
אבי כהן
תומר, אני אספר לך שיש לנו בצווי הריסה, הודעה לרשות - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, הוא כבר משוכנע, אני רק מפחד שאתה תשכנע אותו הפוך. טוב.
אבי כהן
ההודעה, מבקשים ממנו ברשויות אפילו לא להודיע להם. הוא מכיר את המנגנון על הודעה של צו הריסה. מבקשים מאיתנו אפילו לא להודיע. באמת. אמיתי.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
תומר רוזנר
אוקיי.
היו"ר יעקב אשר
טוב שאמרת לי, למה חשבתי אחרת. אוקיי. מי רוצה להתייחס לעניין? ממשלה?
לילך שלום
לגבי ההתייעצות?
היו"ר יעקב אשר
לא, לא.
מתן יגל
לגבי מה שציינו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ירדה ההצעה של התייחסות. האחוזים אחר כך.
מתן יגל
נרשם שאלקין עזר לממשלה.
היו"ר יעקב אשר
היועץ המשפטי אמר את דברו. בבקשה, יוסף.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אני, בדיון לכבוד יושב הראש, בדיון הראשון שהיה וגם השני התאפקתי ולא התערבתי בדיון, אבל מול הצעה כזו אי אפשר לשמור על איפוק שהיה מהבוקר. תחת הכותרת שהם מביאים בחוק ההסדרים את השינוי, שהם מבקשים עליו שגם יתייחסו לדברים אחרים בהמשך, בעיקר זה מכוון נגד אוכלוסייה מסוימת, תחת החוק שהם מביאים, זה בעיקר מתייחס, בהמשך לחוק המוניציפאלי שהיה, לאוכלוסייה הערבית בכלל, וגם לנגב, ותחת הכותרת של שמירת קרקע ומקרקעין של מדינה, הם פוגעים גם בזכויות יסוד בסיסיות של לבוא ולהציע לנתק חשמל או מים מאנשים שאין להם אפשרות. אני חזרתי על זה כמה פעמים, אין להם אפשרות לקבל היתר. אין להם שום מעמד מוניציפלי שהם יכולים לפנות לאיזושהי רשות, ובאים במקום להתמודד עם הסוגייה ולמצוא את הפתרונות לפי חוק תכנון ובנייה, וחוץ מלקרוא לו תכנון ובנייה, אין תכנון ואין בנייה במקומות האלה, ואם מדברים רק על אכיפה, על ניתוק חשמל, על ניתוק מים, או בהמשך, גם להעביר את הקנסות, גם להרוס לאנשים וגם לתת להם קנס, לחייב אותם דרך מרכז הקנסות בדרך הכי קלה ופשוטה להם לקבל את הכסף.

לפי דעתי, אין מקום בוועדה לדיון בסוגיות שהם מעלים בשינוי בחקיקה כאן. כי היא חקיקה פוגעת באוכלוסייה שלמה. באוכלוסייה הערבית, גם בגליל, גם במשולש, גם בנגב. וגם בהצעה שהם מביאים הם מתייחסים לצווים מנהליים שהם הוציאו. גם ב-2021 וגם ב-2022, וצריך לבדוק כמה צווים מנהליים חולקו בשנה האחרונה, ואיפה חולקו. בכל מקום. גם בגב, גם בגליל, גם במשולש, מהצווים שחולקו. ולכן, ההצעה היא ברוח התקופה, כנראה, ואתמול גם הובא לידיעתנו, גם כבוד יושב הראש אתה יודע מזה, החלטת המציעים שעוצמה יהודית מנסה להביא לתוך פעילות הממשלה, תחת זהות של ציונות וחוק הלאום והעליונות היהודית, וכל מה שקשור בפעילות הממשלה. אי אפשר להפריד את הדברים. אתה כל פעם אומר לי, זה דיון אחר. זה דיון שמתקיים עכשיו, זו בדיוק מהות העניין, שכל הזמן, בעקביות, אני מעלה את הנושא הזה, ובמקום לתקן את הסוגייה, מביאים לפתח, לשולחן הוועדה, חקיקה גזענית במהותה. חקיקה שהיא גם פוגעת, גם מנציחה אפליה והזנחה רבת שנים שקיימת. צריך להתמודד מול המציאות ולמצוא פתרונות. ולכן, אני חושב שאין, אין מקום, ממש, וגם שתומר מציע, הרשות המקומית, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, אין רשות מקומית, אין רשות מוניציפלית שם בכלל. הורסים לאנשים, ומחייבים אותם בקנסות, והרבה קנסות, מיליונים.
היו"ר יעקב אשר
לא, כשאתה מדבר על הגליל, יש שם רשויות מוניציפליות. בנגב יש את הבעיה המסוימת של הנגב.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
לא, בנגב יש את הסוגייה, יש שתי קבוצות. יש את היישובים הקיימים, שיש להם תוכניות מתאר, ויש את היישובים הלא מוכרים, שאין להם שום מעמד. זה סוגייה אחרת. בכפרים, בגליל ובמשולש, יש תוכניות לא מפורטות. ב-60 אחוז מהיישובים הערבים בכלל, גם בגליל ובמשולש, אין תוכניות, אין אפשרות מזה לגזור רישוי לבתים. ולכן, התופעה קיימת שם, והיא מתעכבת הרבה שנים. זה מתחבר לדיון הראשון על כמה זמן לוקח לתוכנית להיות מאושרת. הרבה שנים תוכניות מתגלגלות בוועדות, ואין אישור להן. ולכן, צריך להתמודד עם המציאות, ולא בדרך שהם מציעים. תודה רבה.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. זאב? מישהו מחברי הכנסת רוצה לדבר?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, אני אמרתי שנראה לי שדווקא לסעיף הזה יש היגיון, ודווקא בנוסחו הנוכחי, בלי שינויים. בלי שום קשר לשאלה הגדולה שעלתה פה כרגע, כן? השאלה של כל המדיניות וצווי הריסה וכן הלאה, אבל אנחנו כרגע לא שם. כרגע השאלה היא, כשמגיעים לאכיפה, בהנחה שמגיעים, מה המדיניות של צווי ההריסה? מה הכלים האפקטיביים שדווקא יחסכו?
היו"ר יעקב אשר
במדיניות אתה מתכוון מדיניות של המדינה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מדיניות של המדינה שבאה לידי ביטוי בזרוע אחת דרך רשות מקומית, בזרוע שנייה דרך יחידת האכיפה שלה. עדיין במשרד האוצר, נכון?
לילך שלום
כן, כן.
אבי כהן
כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז הם זרוע של משרד האוצר. עכשיו, ולכן מבחינת הביצוע של פעילות אכיפה, הכלי הזה, כמובן הוא אפקטיבי והוא חוסך דווקא כוח אדם וכן הלאה. כי הוא מייצר, ברוב המקרים, מציאות שמקלה על האכיפה, ולכן אני מבין למה הם הולכים לשם.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי. הלאה. סעיף נוסף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה רואה מה זה אופוזיציה קונסטרוקטיבית?
היו"ר יעקב אשר
חבל על הזמן.
מירה סלומון
אנחנו גם מבקשים להגיב.
היו"ר יעקב אשר
כן, בבקשה. שאלתי מקודם ואף אחד לא אמר.
מירה סלומון
מירה סלומון, מרכז השלטון המקומי. אנחנו גם נבקש להתייחס לנקודה. קודם כל, סעיף קטן (ו) מדבר על מתן - - -
היו"ר יעקב אשר
מדברים כרגע על הסעיף שהיא דיברה עליו, כן?
תומר רוזנר
כן, כן.
מירה סלומון
נכון. תיקון. הסעיף שדובר בו כרגע זה תיקון לסעיף קטן (ו) לחוק התכנון והבנייה. סעיף 157(א)(ו) לחוק התכנון והבנייה. אז ראשית, אנחנו מבקשים לומר שהסמכות המנהלית להורות לחברת החשמל או לתאגיד המים והביוב, או הטלפון, להפסיק לתת שירות, זו סמכות ביחס לכל סטייה מהיתר. לא לפי הסרגל שהוצג לפני רגע בוועדה, של הדברים החמורים ביותר. לכל סטייה מהיתר יש את הדבר הזה. ואנחנו מאוד מאוד חוששים. אנחנו מאוד חוששים שהסמכות לתת הוראה כזו, כאשר מדובר במקרקעין שמפורטים בסעיף 243(א), לרשות האכיפה במקרקעין, זו סמכות שהיא תהיה קשה מאוד. אנחנו צריכים לומר שגם כאשר מדובר בסוגי הקרקעות שעליהן דובר בחוק שמכונה בפי כל חוק קמיניץ אנחנו מוצאים יותר ויותר מקרים שבהם התוכניות החדשות, לא מכירות במבנים הקיימים, לא באות לקראת הסדרה של המצב הקיים, אלא להיפך, נשענות על יסוד עובדתי לא עדכני, לא נכון, לא רלוונטי, לפי הכללים שהמדינה קבעה לעצמה. ובנסיבות האלו, כאשר אנחנו רואים שיש שטחים שהם אמורים היו להיות מוסדרים, ולהפוך להיות שטחים לגיטימיים, גם בחברה עברית וגם בחברה הדרוזית, והדברים לא נעשים. ואז עוד נותנים כלי כל כך קשה לגורם אוכף מטעם המדינה, אנחנו סבורים שזה באמת קשה מידי, ולא נכון. גם אתה רצית להגיד משהו?
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, תודה רבה.
חיאם קעדאן
כן, רק הערה קטנה. חיאם קעדאן, סמנכ"ל החברה הערבית במרכז השלטון המקומי. רק תשובה לגברתי. בן אדם שאתה נתק לו את החשמל, אתה לא תביא אותו למצב שהוא יעזוב. יום למחרת הוא יתקין פאנל סולארי, ואז מצבינו יהיה יותר קשה.
היו"ר יעקב אשר
אמרתי מקודם גנרטור.
חיאם קעדאן
הוא ישיג משהו, זו לא תהיה בעיה.
היו"ר יעקב אשר
הוא עוד יקבל כסף מחברת החשמל. אנרגיה ירוקה. יעשה מזה ביזנס. טוב. הנושא השני.
לילך שלום
טוב, הנושא השני מופיע בסעיף (4) לחוק. בסעיף 221, במקום 30 ימים יבוא 45 ימים. אני מפנה לסעיף 221 לחוק התכנון והבנייה, שמדבר בעצם על מצב שבו ניתן להוציא צו הריסה לבית מגורים, אם בית המגורים לא אוכלס, או שלא חלפו יותר מ-30 יום מהיום שאוכלס. אנחנו פונים אל הוועדה ורוצים להסביר, שבעצם, בהרבה מקרים שבהם, בעיקר בבנייה קלה, מבחינתנו, אנחנו לא יכולים לדעת מתי המבנה אוכלס, ולכן, מועד גילוי, אנחנו מחמירים עם עצמנו, וקובעים לעצמנו את הכלל שמועד המבנה הוא מועד האכלוס. כיוון שאין לנו שום יכולת לדעת, בהגעה למקרקעין, האם המבנה אוכלס או לא. כלומר, אנחנו החמרנו על עצמנו, לקחנו על עצמנו החמרה שאומרת, מועד הגילוי הוא בפועל מועד האכלוס. כי אין לנו שום יכולת לדעת האם המבנה אוכלס לפני 3 ימים, או לפני 30 יום, או לפני שבוע.
תומר רוזנר
לא.
לילך שלום
למה לא?
תומר רוזנר
אני לא מבין את הקונסטרוקציה. גיליתם מבנה שהוא כזה או אחר, ואתם חושדים שגרים בו. מאיפה ההנחה שרק מיום הגילוי, אולי הוא אוכלס שנתיים קודם ורק עכשיו גיליתם אותו.
היו"ר יעקב אשר
לא החמרתם על עצמכם.
לילך שלום
לא, הכוונה היא יום הבנייה, גילוי המבנה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הפוך. הייתי אומר הפוך.
לילך שלום
סליחה, לא, אני מסבירה רגע.
קריאה
מה זה גילוי המבנה?
תומר רוזנר
היא אומרת יום הגילוי, לא אומרת יום הבנייה.
לילך שלום
לגלות מבנה זה היום שבו הוא נבנה. אנחנו רואים מתי הוא נבנה.
תומר רוזנר
אתם יודעים מתי הוא נבנה בעצם. זה לא יום הגילוי.
לילך שלום
נכון, אנחנו רק יכולים לדעת מתי הוא נבנה. והיום הזה יום האיתור של הבנייה החדשה - - -
תומר רוזנר
לא, יום האיתור או יום הבנייה. יש הבדל גדול בין שני הדברים.
לילך שלום
יום האיתור הוא יום הבנייה.
תומר רוזנר
מאיפה זה? מאיפה ההנחה הזאת?
מתן יגל
רגע, אני אסביר.
גלעד קרן
לא, אם שבועיים לא עבר - - -
מתן יגל
לא יודעים מתי הוא נבנה, אבל יש פרקי זמן שבהם עושים בדיקות. אז אומרים, ביום שאני מאתר אותו, אני לא אומר שהוא נבנה ביום הזה, אני הולך אחורה, למועד שבפעם האחרונה ידעתי בוודאות שהוא לא היה.
לילך שלום
אני בודקת מתי הוא היה ומתי הוא לא היה.
תומר רוזנר
אוקיי, נגיד, אז תתני דוגמאות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ואז מה הוא התאריך של האכלוס בכזה מצב?
לילך שלום
במצב כזה, היום בו איתרתי את המבנה, כיוון שאני לא יכולה לדעת.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ובתוך כמה זמן מתבצעות הבדיקות? כי את אומרת הפוך ממה שמשרד אומר. אני מנסה להבין.
גלעד קרן
משרד האוצר אמר שיום האכלוס מבחינתכם, הוא היום האחרון שבו לא הייתה בנייה על הקרקע. ולכן, את אומרת דבר הפוך. את אומרת, מיום הגילוי, שזה יכול להיות שבועיים אחרי.
תומר רוזנר
או שנתיים.
לילך שלום
לא, סליחה, לא, לא. אני אומרת בדיוק כמו משרד האוצר, ואם ניסחתי את זה לא נכון, אז אני אנסח את זה שוב.
גלעד קרן
אז זה לא יום הגילוי. זה היום האחרון שבו לא היה גילוי.
לילך שלום
מהיום שבו ראיתי, יש לי מצב שבו - - -
תומר רוזנר
זה מה שהיא אומרת. יום שבו ראית זה לא יום הבנייה.
רועי רייכר
אז אני אנסה לחדד את מה שהיא אומרת. רועי רייכר מאגף תקציבים, אני אנסה לחדד רגע ואם אני מפספס משהו אז היא תשלים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אתה רוצה להגיד להם איך הם עובדים?
רועי רייכר
לא, לא. אני רוצה - - -
היו"ר יעקב אשר
תראה, בכל זאת, הידע בעניינים האלה זה משרד האוצר.
רועי רייכר
נקודת המוצא היא, יש שתי נקודות בזמן שאפשר להתייחס אליהן, בסדר? אי אפשר להתייחס למה שאנחנו לא מכירים בכלל. נקודת זמן אחת, היא נקודת הגילוי. גילוי המבנה. עצם המבנה. היום, החוק מחייב להתייחס לתאריך אחר, בסדר? שהוא תאריך האכלוס.
תומר רוזנר
נכון.
רועי רייכר
אם היה רשום, מיום הגילוי 30 יום או 45 ימים, זה היה יותר קל לרשות האכיפה.
תומר רוזנר
זה נכון.
רועי רייכר
מאשר אם היה רשום יום האכלוס.
תומר רוזנר
זה נכון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל זה לא התיקון שמדברים עליו.
רועי רייכר
רגע, שנייה. מכיוון שברגע שהם מגלים היום, בסדר? עצם הגילוי, הם כבר אז מניחים שיש מישהו שגר שם בפנים. למרות, שהרבה פעמים הגילוי קורה בפועל לפני אכלוס. רק שבועיים אחרי שמסיימים לבנות נכנסים. הם, ברגע שהם מגלים שהמבנה קיים. רגע, שנייה, אם המטרה היא, אם רוצים לפשט את התהליך ולהפוך את זה ל-45 יום מיום הגילוי, הם בוודאות ישמחו. מכיוון שבדרך כלל, במקרים רבים, יום האכלוס מגיע אחרי יום הגילוי. מניחה על עצמה רשות האכיפה, את ההנחה המחמירה, ואומרת, ברגע שאנחנו גילינו, אז אנחנו מניחים שכבר אז יש שם אדם שגר ומאוכלס.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל מה לעשות אם זה אוכלס לפני חודש או חודשיים?
רועי רייכר
שוב, אם הוועדה אומרת, אני מעדיפה להעביר את זה ל-45 יום מיום הגילוי, זה עוד יותר טוב.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, לא. אני שואל מה הפרקטיקה היום.
אבי כהן
אני אסביר את הפרקטיקה היום, בסדר?
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
איך אני קובע שיום האכלוס הוא יום הגילוי, כשיכול להיות שהוא היה חודשיים קודם או ארבעה חודשים קודם או לא יודע מה.
אבי כהן
חבר הכנסת, אנחנו מצלמים מהאוויר, זה לא סוד, בסדר? חלק גדול מהמקומות אנחנו מצלמים כל חודש, בסדר? עכשיו, כשאנחנו מגלים מבנה שהוא כבר מאוכלס, אנחנו לא יודעים אם הוא קיים יום או שהוא קיים 31 יום. אז אנחנו יוצאים מנקודת הנחה, שרגע הגילוי, זה אומר שהוא כבר מאוכלס מעל 30 יום. אין לנו דרך לדעת את מועד האכלוס. עכשיו, אתה יכול להגיד לי, תשמע - - -
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אתה יכול לגלות לוועדה - - -
אבי כהן
רק שנייה.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אתה יכול לגלות לוועדה איפה אתה מצלם כל חודש?
אבי כהן
בכל מקום.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
לא, אתה אמרת שיש מקומות שבהם אתם מצלמים כל חודש.
אבי כהן
נכון, אנחנו - - -
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אני רוצה שתגלה לוועדה איפה כל חודש אתה מצלם?
אבי כהן
חבר הכנסת - - -
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
אני יודע את התשובה, תאמין לי.
אבי כהן
חבר הכנסת, אני אענה לך על זה, תן לי רגע להסביר את התהליך כדי שכולם יבינו כי אני יודע שזה קשה, בסדר? אנחנו מצלמים בדרך כלל כל חודש. למה בדרך כלל כל חודש? כי יש אילוצים של חיל האוויר, ויש אילוצים של מזג האוויר. אנחנו מצלמים בכל הארץ, 6,500 קמ"ר, גם בצפון, גם בחוף, גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי. מקומות שאנחנו מצלמים בתדירות פחות מחודש, דהיינו 3 חודשים ו-6 חודשים, זה מקומות שאין בהם פעילות בכלל, בסדר? זאת אומרת, הצילום הוא לפי התדירות של הפעילות העבריינית, ולא לפי המגזרים, בסדר? עכשיו, יש לנו תועפות של הנחת קרוונים, יש לנו של בנייה קלה, שהאכלוס הוא מאוד מהיר. עכשיו, גם אם הייתי מצלם, אם היו אומרים לי, תשמע, בוא תצלם כל שבועיים, לכאורה הייתי יכול לפתור את הבעיה. התהליך עצמו לוקח זמן. יש דברים שהם זמן סביר. זאת אומרת, עד שמגיע המקפח, ועד שזה יוצא מהפיענוח, ועד שזה מגיע, זה פשוט לא מזן סביר.

לכן, אנחנו אומרים דבר כזה - אנחנו ממילא מחמירים על עצמנו. ויוצאים מנקודת הנחה שברגע שגילינו מבנה שלא היה קודם, אם הוא מאוכלס, ממילא אנחנו אומרים שזה 30 יום. אם זה 45 יום, אנחנו יודעים להתמודד עם התופעה. אני אתן לכם גם נתון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, אבל לא כל מקום אתה מצלם פעם בחודש.
היו"ר יעקב אשר
אגב, למי אתם מבקשים את הסמכות הזאת? רק לכם?
אבי כהן
אנחנו ביקשנו לתקן את החוק - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, את התיקון הזה, הוא בעצם יחול על מי?
לילך שלום
הכל. על כל הוועדות המקומיות ועלינו ביחד.
אבי כהן
כל מי שחל עליו ה-30.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה ירחיב את המושג של הפלישה הטרייה. זה מה שזה יעשה.
אבי כהן
לא פלישה טרייה. פלישה טרייה זה מהתחום האזרחי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני יודע. זה תהליך מקביל.
אבי כהן
זה ירחיב את האפשרות על צו מנהלי. צו מנהלי היום בחוק הוא 6 חודשים. יש הקלה למבנה מגורים שהתאכלס, 30 יום מיום האכלוס. זאת אומרת, הצו עצמו הוא חצי שנה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני רק מנסה להבין - - -
היו"ר יעקב אשר
לא, אבל אתה בעצם את זה עכשיו ברוחב להכל.
אבי כהן
התיקון לא מבחין בין המדינה לבין הגוף האוכף שהוא וועדה מקומית.
תומר רוזנר
בדברי ההסבר שלכם לא התייחסתם לזה.
אבי כהן
בסדר? זה בדיוק הסעיף היום. הסעיף היום נותן אותו דין למדינה ולוועדות המקומיות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל תסביר לי קודם אם יש מקומות שאותם אתה מצלם בתדירות יותר נמוכה מפעם בחודש, איך אתה יכול להניח שהאכלוס הכי מוקדם שהיה זה חודש לפני הגילוי, ולא חודשיים או שלושה.
אבי כהן
מקומות אנחנו מצלמים בפחות, קודם כל, גם הפעם בחודש לא נותן לך הכי מדויק, זה 35 או 37 ימים. אתה לא יודע אף פעם.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז זה מאוד משמעותי. כי על זה קם ונופל האם אתה יכול להרוס בצו מנהלי. זה בדיוק הסיפור.
אבי כהן
חבר הכנסת, אלקין, גם צילום של פעם בחודש, זה 35 או 37 ימים, זה לא נותן את המענה. בסדר? אזורים שאנחנו מצלמים בתדירות של פעם בארבעה חודשים זה אזורים שלא קורה בהם כלום.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז איך אתה קובע מה יום האכלוס?
אבי כהן
אין שם בנייה כמעט. זה בעיקר הכשרות קרקע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז משפטית. אתה באמת והפעלת עליי צו מנהלי. אני הולך לבית משפט, אומר סליחה, אני פה שנה, או אני פה חצי שנה. ואין לך צילום מחצי השנה הזאת.
אבי כהן
אז לא יהיה צו. אנחנו לא נוציא צו. שם לא נוציא צו. היו לנו בארבע השנים האחרונות, 180 - - -
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
צו שיפוטי. אתם עושים את זה היום בנגב.
אבי כהן
זה לא נכון.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
זה נכון.
אבי כהן
זה לא נכון. אתה טועה. איפה שיצא צו מנהלי, לא אוטומטית יוצא צו שיפוטי. ממש לא. צו שיפוטי זה רק במקרים מאוד מסוימים.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
ידוע לך על המקרה של כביש הכניסה הצפונית לדימונה? אחרי צומת ערערה.
אבי כהן
אתה מדבר על איזה כביש? סליחה. לא על כביש 6.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
לא, אני מדבר על הכניסה הצפונית לדימונה. שם אתם הוצאתם לאנשים צווים שיפוטיים. בתים של אנשים שבנויים במשך 30 ו-40 שנים.
אבי כהן
נראה לי שאתה מדבר על הליכים של רשות מקרקעי ישראל. זה לא קשור אלינו. בסדר?
לילך שלום
צווים שיפוטיים זה לא אנחנו מוציאים. זהבית המשפט.
אבי כהן
צווים שיפוטיים זה רק להסדרה, בחסות בית משפט. זה לא נכון. איפה שאין צו מנהלי, זה לא אוטומטית הופך לצו שיפוטי.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
כנראה שבמדינת הנגב הכל מותר לכם. זה משהו אחר. מה שאתם עושים בנגב, זה לא קיים באף מקום.
תומר רוזנר
לא, חבר הכנסת עטאונה, אני רק רוצה להבהיר.
יוסף עטאונה (חד"ש-תע"ל)
לא, לא. כנראה שלמדינת הנגב יש חוקים משלה.
תומר רוזנר
לא, יש בישראל שני חוקים רלוונטיים. מה שהם עוסקים זה בעבירות בנייה, תכנון ובנייה. יש חוק אחר, שנותן לרשות מקרקעי ישראל, סמכויות, מה שנקרא, לסלק פולשים. אוקיי? שם זה סמכות אחרת.
היו"ר יעקב אשר
זו פעילות אחרת.
תומר רוזנר
זו פעילות אחרת שלא קשורה לשאלה האם מדובר בעבירת תכנון ובנייה. איפה שהמדינה טוענת שהיא בעלת הקרקע והיא לא נתנה לאנשים זכות קניינית ללכת לאותו מקום, יש לה חוק אחר שהיא יכולה להפעיל. על החוק הזה, לא דנים בו כאן כרגע.
היו"ר יעקב אשר
זה לא קשור לאכלוס.
תומר רוזנר
זה לא קשור לשאלה של אכלוס או לא אכלוס.
היו"ר יעקב אשר
זה חוק אחר. זה פעילות אחרת.
תומר רוזנר
זה גם רשות אחרת שעושה את זה. אני מבין שהמצוקה היא אותה מצוקה, כן?
רועי רייכר
אתה צודק. נראה לי צריך לחדד. אפשר לחדד משהו, כבוד יושב הראש?
היו"ר יעקב אשר
אפשר לנסות.
רועי רייכר
נראה לי, יש פה משהו שלפחות עכשיו יותר ברור. צילם בראשון בינואר, ואחר כך בראשון במרץ, לצורך העניין. עברו חודשיים. בראשון בינואר לא היה כלום, השטח היה ריק.
תומר רוזנר
נו.
רועי רייכר
בראשון במרץ יש מבנה.
תומר רוזנר
כן.
רועי רייכר
נקודת ההנחה של הרשות היא שיש אכלוס החל מהראשון בינואר. ינואר. חודשיים. ולכן, רגע, שנייה.
תומר רוזנר
מיום אי הגילוי.
רועי רייכר
נכון, מיום אי הגילוי. ולכן, רגע, אנחנו עוטפים את הכל. עכשיו רגע עוטפים את הכל. ולכן, במקרים שלגביהם שאלת.
תומר רוזנר
עכשיו אני מבין.
רועי רייכר
חבר הכנסת, אלקין, במקרים שלגביהם שאלת, זה לא יהיה רלוונטי. כי אם זה יהיה מצולם פעם בחודשיים או פעם ב-46 ימים, לא רלוונטי. אלא מה? טוענים נציגי הרשות, אומרים, אנחנו מצלמים בתדירות גבוהה, או מצלמים בתדירות נמוכה במקומות שבהם אין לנו כמעט עבירות בנייה ולכן אנחנו מוכנים לוותר על הרלוונטיות של הסעיף הזה במקומות הללו.
תומר רוזנר
לא, לא. מר רייכר, זה לא יכול להיות מה שאמרת עכשיו.
רועי רייכר
למה?
תומר רוזנר
מכיוון שאם הם מניחים, ונניח שנלך לטובת רשות האכיפה, שהיא צילמה בראשון בינואר ובראשון בפברואר, אוקיי? ובראשון בינואר לא היה, ובראשון בפברואר היה. אז אתה אומר שהיא מניחה שבשני בינואר היה אכלוס, נכון?
רועי רייכר
נכון.
תומר רוזנר
היא לא יכולה להוציא צו, כי כבר עברו שלושים יום.
רועי רייכר
נכון.
תומר רוזנר
לא, אבל היא מוציאה צווים.
אבי כהן
אנחנו לא מוציאים צווים במקרים האלה.
רועי רייכר
התשובה היא לא.
אבי כהן
כי אנחנו לא יכולים. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לכן הוא רוצה לשנות. בדיוק בגלל זה הוא רוצה לשנות.
רועי רייכר
כן, כן, כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
בגלל שהוא מעדיף לצלם בתדירות של חודש, לא פחות.
היו"ר יעקב אשר
חודש. אז הוא רוצה עוד 15 יום.
רועי רייכר
רק לחדד, זה לא רק סיפור הצילום, וזה חשוב. זה לא עניין של להוסיף עוד מטוסים והכל יהיה בסדר. זה לא הסיפור. הסיפור הוא שהתהליך הפרוצדורלי בהיבט הטכני של מתי הם מצלמים, מועד הטיסה, התהליך הפרוצדורלי אורך להם זמן.
תומר רוזנר
כמה זמן?
רועי רייכר
הזמן הזה לא מאפשר להם להתכנס ל-30 יום, על בסיס ההנחות המחמירות שלהם.
תומר רוזנר
כמה זמן?
גלעד קרן
אבל, מקודם הסבירה היועצת המשפטית של הרשות, וגם מנהל הרשות, שברוב המקרים, האכלוס נעשה אחרי הגילוי, מתייחסים לגילוי כיום האכלוס.
תומר רוזנר
בדיוק.
גלעד קרן
עכשיו אתם אומרים משהו אחר לגמרי. אז תחליטו.
תומר רוזנר
בדיוק.
רועי רייכר
זה לא משהו אחר. אני אחדד.
תומר רוזנר
לא, לא. מר רייכר, עם כל הכבוד, אתה לא עוסק בנושא. יש פה אנשי מקצוע, בוא נשמע אותם.
רועי רייכר
בסדר.
לילך שלום
מה שמר רייכר אמר, זה בדיוק מה שניסינו להסביר, וכנראה ללא הצלחה.
תומר רוזנר
בסדר, הם אומרים הפוך ממנו כבר שלוש פעמים.
לילך שלום
שנייה, אני רוצה להגיד שאנחנו לא יודעים - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לפעמים אגף תקציבים מוכיח שהם לא במקרה שרים אמיתיים שמנהלים משרדיים.
לילך שלום
אנחנו לא יודעים מתי נבנה מבנה.
היו"ר יעקב אשר
האוצר גם בתקופה שלכם לא ניהל שום משרד.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, אני זוכר אחד מקודמיי, שר שיכון, שעלה לרדיו וכששאלו אותו משהו הוא אמר למה אתם מתקשרים אליי, תשאלו את ראובן קוגן. הוא שר השיכון.
מתן יגל
עד היום אנחנו משלמים 30,000 למוסדות ציבוריים.
היו"ר יעקב אשר
כן.
לילך שלום
אוקיי, אז אני שוב אסביר את התהליך. אנחנו מצלמים בתדירות של בערך פעם בחודש. ואז, יום הבנייה הוא מבחינתי היום בו אנחנו יודעים שלא היה המבנה. כלומר, אנחנו מסתכלים על התאריך. אנחנו לא יודעים מתי נבנה מבנה, אנחנו יודעים מתי מצאנו, איתרנו מבנה, ומתי לא היה מבנה.
תומר רוזנר
כן.
לילך שלום
אז ביום אחרי שלא היה מבנה, זה היום שמבחינתי הוא אותר, והוא היום שגם אוכלס לכאורה. ואז, ה-30 יום מכניסים אותנו לסד זמנים שאנחנו לא מספיקים להוציא צו הריסה. בעצם בגלל שלקחנו על עצמנו מגבלה כל כך קשה, כשלא באמת 30 יום מיום האכלוס, אלא 30 יום מיום האיתור.
אבי כהן
שוב, אני אחדד - - -
היו"ר יעקב אשר
מיום אי האיתור.
אבי כהן
שנייה, אנחנו לוקחים אחורה מהצילום האחרון שבו לא היה כלום. כי יכול להיות שיום אחרי הוא כבר היה.
תומר רוזנר
אוקיי, עכשיו מר כהן, תתאר לנו בבקשה את התהליך אחרי שיש את הצילום של השני בפברואר. כמה זמן לוקח עד שאתה מקבל את החומר וכו'?
אבי כהן
לוקח, אתה יודע.
תומר רוזנר
אני לא יודע.
אבי כהן
סליחה, יש צילום. אחרי הצילום יש פיענוח. אחרי הפיענוח יש אישור של האורתופוטואים, כן?
תומר רוזנר
הכל, הכל. סך הכל.
אבי כהן
אז אמרתי, הכל, הכל, הכל מביא אותנו תמיד לקראת ה-30 או 32 יום.
תומר רוזנר
לא.
אבי כהן
זה מתמטיקה.
תומר רוזנר
לא, לא. מר כהן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה לא יכול להיות. אז התיקון לא עוזר לכם.
תומר רוזנר
זה לא יכול להיות. לכן אני אומר, הם עובדים לפי יום הגילוי הוא יום הצילום הזה.
אבי כהן
רק רגע, תומר. אחד, אנחנו גם לא עובדים רק לפי צילומי אוויר, אנחנו עובדים גם ברגל וגם באמצעות רחפנים.
תומר רוזנר
אוקיי.
אבי כהן
בסדר? גילוי ותהליך של גילוי לוקח זמן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כמה?
אבי כהן
אחרי שיש את יום הצילום.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כמה?
אבי כהן
זה תלוי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
סדר גודל. שבוע? שבועיים? חודש? כמה?
אבי כהן
עד מתי? עד איזה שלב? עד שאנחנו מקבלים תוצר.
תומר רוזנר
עד שאתה יכול להוציא צו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
עד שאתה יכול להוציא צו. מרגע הביצוע של פעולת גילוי, ששם כבר גילית.
אבי כהן
ככה, בגלל שההפרשים בצילום הם 32 יום, אז אנחנו יכולים להגיע עד ה-38 או 39 ימים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הבנתי, שבוע מהביצוע.
אבי כהן
כן.
גלעד קרן
רגע, אז לפי מה שאתה אומר, במצב הקיים לא הוצאתם אף צו, כי תמיד זה 30 פלוס.
אבי כהן
לא, לפי המצב הקיים - - -
תומר רוזנר
האם הוצאתם צווים?
אבי כהן
שנייה, לפי המצב הקיים אנחנו יכולים להוציא צו או שזה בבנייה שטרם הסתיימה העבודה, בסדר? אם אנחנו רואים אותו בבנייה.
תומר רוזנר
ברור.
אבי כהן
אחלה. או שזה בכלל לא מיועד למגורים. בארבע השנים האחרונות, אנחנו ככה, לא הצלחנו ל-200 מבנים כאלה.
תומר רוזנר
לא, אבל יש כאלה שכן הצלחתם?
אבי כהן
בטח, יש כאלה הרבה שהצלחנו.
תומר רוזנר
לגבי אכלוס.
לילך שלום
אבל הצלחנו בגלל שהגענו, ועדיין לא סיימו.
אבי כהן
לא הסתיימה העבודה. לא הצלחנו להוכיח אף פעם בתוך ה-30.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
יש לי שאלה נוספת.
לילך שלום
ברגע שנכנס אדם למגורים, נגמר האירוע. ברגע שהוא הוכיח שהוא גר שם.
אבי כהן
לא הצלחנו, וזה הפך להיות כמו מרדף אחרי מתי אני מסיים את הכל.
תומר רוזנר
לא הצלחתם אף פעם לעשות שימוש בסעיף הזה.
אבי כהן
אני לא זוכר מקרה כזה שהצלחנו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני אשאל אחרת, למה בכזה מצב אתם מבקשים לתקן ל-45 ולא ל-60?
היו"ר יעקב אשר
כי זה מה שנתנו להם.
לילך שלום
זאת שאלה מצוינת. ביקשנו 60 ואנחנו מתפשרים על 45.
היו"ר יעקב אשר
מה חשבת? טוב. נמצא איתנו באישור שלי מיוחד, נציג משרד המשפטים, בזום. רוסלאן, חג שמח, קודם כל.
רוסלאן עותמאן
תודה רבה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רק אם אפשר, אם אתה מתייחס, תוכל בבקשה להתייחס גם למה לא הסכמתם ל-60 והורדתם את זה ל-45. אם כבר, באותה הזדמנות.
היו"ר יעקב אשר
מכל השאלות ששאלת קודם, גם הם שאלו.
רוסלאן עותמאן
אני אתייחס לזה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
נו, אבל אני מהשאלות שלי השתכנעתי שצריך 60.
היו"ר יעקב אשר
לא, השתכנעת שאפשר לסגור. עכשיו אתה מבין את ה-45.
רוסלאן עותמאן
שומעים אותי?
היו"ר יעקב אשר
כן, שומעים.
רוסלאן עותמאן
אז קודם כל, תודה, אדוני יושב הראש, שאפשרת לי להשתתף בזום. אז תודה רבה על זה. רציתי להתייחס לכמה נקודות כלליות שעלו. קודם כל, לגבי המצב בחברה הערבית, ביישובי החברה הערבית. הרי, אין ספק שיש מצוקה, ולגבי זה אין מחלוקת. אנחנו מכירים את זה. ואנחנו גם ניסינו בתקופה האחרונה לטפל בעניין הזה ולתת מענים. לפני כמה שנים הקמנו צוות שהמטרה שלו היא באמת למפות את החסמים הקיים בכל מה שקשור לדיור, לתכנון ובנייה בחברה הערבית. גיבשנו המלצות בעניין הזה. ההמלצות האלה מוצו בהחלטת ממשלה. עכשיו אני כן חייב להגיד שברוב היישובים בחברה הערבית יש תוכניות מתאר כיום. הוזכר מקודם שבסופו של דבר, נדרשת תוכנית מפורטת בשביל להוציא היתרים, וזה נכון, אין ספק שזה נכון. אבל, גם בהיבט הזה יש התקדמות. אנחנו עוקבים אחרי הדברים, ומלווים יישובים מסוימים שפונים אלינו בעניין הזה.

עכשיו, עוד נקודה שהוזכרה ואני חייב קצת לדייק – לדעתי מירה הזכירה את זה ואמרה שהתוכניות החדשות, התוכניות המפורטות החדשות, מתעלמות מתקנות תכנון ובנייה שקיימות. עכשיו, בתור מי שמלווה את כל התוכניות, בעצם, בחברה הערבית, שמקודמות בותמ"ל, אני יכול להגיד, אפשר לבדוק אותי, לדעתי לא הייתה תוכנית אחת ביישובי החברה הערבית שלא הכשירה גם עבירות בנייה. הותמ"ל היום מהווה כלי מאוד מאוד חשוב לקידום תכנון בחברה הערבית, ובין היתר תוכניות ותמ"ליות גם בעבירות בנייה שקיימות הרבה שנים. אז זה נתון באמת חשוב שתכירו.

נקודה נוספת היא האכיפה המבוצעת על ידי הרשות לאכיפה. אני מרשה לעצמי לדבר בשם אבי ולילך. האכיפה שהרשות לאכיפה במקרקעין מבצעת היום, היא בעיקרה אכיפה שתומכת תכנון. זאת אומרת, אם יש לנו עכשיו תוכנית מפורטת שמקודמת ביישוב כזה או אחר, ומישהו מחליט לבנות על ייעוד ציבורי שהתוכנית מייעדת, אז במקרים האלה הרשות לאכיפה נכנסת לתמונה. בסופו של דבר צריך להבין שמדובר באכיפה שבראש ובראשונה היא לטובת האוכלוסייה, כן? הרי, לא יעלה על הדעת שעכשיו מקודמת תוכנית מפורטת במשרד תכנון, ומישהו מחליט לבוא ולבנות בית על תוואי של דרך, אוקיי? עכשיו, זה משהו שגם חשוב לי לציין. לגבי התקופה, מה שחבר הכנסת אלקין שאל, למה 45 ימים ולא יותר מזה. עכשיו, אנחנו מבינים את הרגישות שיש בעניין הזה. באותה העת שתיקון 116 חוקק, אז נלקחו בחשבון כל השיקולים. בסופו של דבר, מדובר במגורים, בית מאוכלס, וזה לא העניין של מה שבכך. ולכן, נקבע מה שנקבע באותה העת. תקופה של 30 יום. כי הרציונל היה, הרעיון היה שנגד בית מאוכלס צריך לפעול באופן מידי. הרי, אני מניח שכולנו מבינים - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
סליחה, אבל לכאורה, לפי התהליך שתואר כאן, גם 60 יום זה מידי. בגלל שהולכים אחורה בנושא של האכלוס להכי מוקדם שאפשר. למעשה, זה סופר מידי. כי בפועל, מבחינה ממשית זה ייתן, גם אם תעשה 60 יום, סדר גודל אולי של 30 יום מגורים. מה שמלכתחילה התכוון המחוקק. בגלל צורת העבודה. אם באמת זה היה מופעל מיום האכלוס האמיתי, זה היה נכון. אבל, בגלל שזה מופעל הרבה לפני יום האכלוס האמיתי, בגלל שיטת העבודה, ואין דרך אחרת לייעל את זה.
היו"ר יעקב אשר
אתה אף פעם לא יודע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז יש היגיון ב-60 יום דווקא. וזה עדיין יישאר, ברוב המקרים 60 יום יביא אותך ל-30 יום של המגורים האמיתיים. שלזה התכוון המחוקק בתהליך החקיקה.
היו"ר יעקב אשר
טוב, כן רוסלאן.
רוסלאן עותמאן
אז למיטה ידיעתי, והתייחס לזה מנהל הרשות לאכיפה במקרקעין, גם היום מצליחים להוציא צווים. נכון שאם לא תמיד מצליחים לדעת מתי - - -
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הוא אמר שלא כל כך מצליחים. לגבי מבנה מגורים שהם באו אליו והוא כבר מאוכלס והם לא יכולים להוכיח שהוא לא מאוכלס ברגע זה. אז לא. לפי התיאור הזה, בכלים האלה לא.
רוסלאן עותמאן
אז נכון שיש קשיים, כן. אין ספק. אבל, בסוף צריך לזכור שיש פה איזון בין זה שמדובר במשפחה שמתגוררת בבית, אני מזכיר, אנחנו מדברים על שימוש במגורים, לבין השיקול השני, שהוא אכיפת החוק. לכן, חשוב לנו בהקשר הזה, לשמור על איזון מסוים. לדעתנו, התקופה הנוכחית היא תקופה באמת מאוזנת, והיא באמת שומרת על כל השיקולים שיש בנסיבות.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני חייב להגיד, אדוני יושב הראש, אני לא התרשמתי מההסבר הזה. כי אני חושב שאחד מהשניים. אם רוצים לקיים - - -
היו"ר יעקב אשר
אני הבנתי את ההסבר. זה מה שהוא אמר מלכתחילה. הוא אמר שעשו את תיקון 116.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז קבעו 30 יום מיום אכלוס אמיתי. רק הבעיה היא שאתה לא יודע מהו יום האכלוס האמיתי. ובגלל שאתה גוזר פה, לטובת המתגורר, תקופה אחורה.
היו"ר יעקב אשר
כן, אבל הוא הוסיף עוד משהו. הם לא רצו לסטות, גם בגלל הרגישות וכו' וכו'. זה מה שאני הבנתי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אני רואה שהפתרון פה הוא אחד מהשניים. נכון, 45 יום זה כמו חצי אקמול כזה, כי זה עדיין הרבה דברים שיפלו פה. הפתרון הוא או ללכת על 60 יום, או באמת לעשות 30 יום מיום הגילוי.
רוסלאן עותמאן
יכול להיות שהתקופה היא לא אידיאלית, אבל שוב, בסופו של דבר מדובר בבית מאוכלס. וכן, הציפייה מהרשויות לפעול נגד בית מאוכלס, היא באופן מידי.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
זה מידי.
רוסלאן עותמאן
אין מקום כאן. שוב בגלל שמדבור בבית מאוכלס, אין מקום לתת תקופה ארוכה יותר מזה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל אין פה תקופה ארוכה. שוב, הספירה נעשית אחורה, בצורה כמו שהם הסבירו. לכן, כל תאריך שנקבע פה, תוציא ממנו 30 יום אחורה, בגלל השיטה. זה לא יום אכלוס אמיתי, זה יום אכלוס משוער.
תומר רוזנר
לא, אבל באותה מידה אתה יכול להגיד שהרשויות, מכיוון שמדובר במצב כל כך רגיש, אז שיעשו צילום כל שבועיים. זה לא משמיים זה חודש. שהם מצלמים כל חודש.
היו"ר יעקב אשר
הצילום הוא משמיים.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הצילום הוא משמיים, ותדירות של תהליכי פיענוח וכו', זה יעשה את זה לא כל כך יעיל ממילא. לפי מה שהוא הסביר. הרי, הם הסבירו שבגלל שכל התהליך לוקח כמעט שבועיים, של הפיענוח, כן?
תומר רוזנר
כן.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אז אין כמעט טעם לעשות את זה בתדירות הזאת.
גלעד קרן
צריך לזכור שהתקופה שמדברים עליה זו לא התקופה לביצוע הצו, שזה הסעיף.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
כן. לא, להיפך. לזכות להוציא את הצו.
גלעד קרן
לפי דברי ההסבר, הבעיה העיקרית היא בזמנים של - - -
תומר רוזנר
ביצוע הצווים.
גלעד קרן
כבר הוצאנו צו.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, דווקא לפי מה שהם אומרים - - -
אבי כהן
גלעד, לא. הבעיה העיקרית זה זה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
הבעיה העיקרית זה זה, ברור לי. הוא כמעט אף בית מאוכלס לא יכול לטפל בו בכלים האלה. זה ברור.
אבי כהן
זאת הבעיה המרכזית.
גלעד קרן
אמרתם שהוצאתם ב-2022 2026 צווים מנהליים.
אבי כהן
נכון.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
מה שהוא מסביר פה, בחקיקה הקיימת, אדוני יושב הראש, זה כמעט אות מתה. בצורה שהם עובדים. כמעט אי אפשר, כמו שהעיר תומר בהתחלה, כמעט אי אפשר.
תומר רוזנר
לבצע.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
ולכן, אם אתה רוצה להגיע לזמן שהתכוון המחוקק מלכתחילה. 30 יום אמיתיים מיום האכלוס האמיתי. אז צריך ללכת על 60 יום. זה בדיוק נותן את מה שצריך.
היו"ר יעקב אשר
טוב, לממשלה יש שיעורי בית.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, זה מה שהם רצו. משרד המשפטים, הבנתי, הוא זה שלא הסכים.
אבי כהן
אנחנו עדיין אותה ממשלה.
היו"ר יעקב אשר
משרד המשפטים הוא חלק מהממשלה.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
אבל, לכנסת מותר להחליט אחרת לפעמים.
היו"ר יעקב אשר
לכנסת מותר הכל.
תומר רוזנר
אני רק רוצה להעיר את ההערה שלנו.
היו"ר יעקב אשר
כן, בבקשה.
תומר רוזנר
ההערה שלנו בהקשר הזה, ספק אם יש מקום להחיל את זה על הרשויות המקומיות. אבל, ההערה היותר מהותית, היא כיוון שמדובר באמת במצבים מאוד מאוד רגישים, והכלל שנקבע, הוא לא רק כלל שנקבע בתיקון 116 לחוק, הוא היה קיים עוד הרבה לפני. כשנוספו הצווים המנהליים, צו מנהלי הוא כלי מאוד חריג, וצריך לזכור שתמיד לרשויות עומדת האפשרות לפנות לצו הריסה או צו הפסקה שיפוטי, במצבים שבהם "התפספסו" המועדים הקצרים. התפיסה שעומדת מאחורי הצו המנהלי הזה, היא שמדובר במצב מאוד מאוד חריג, שבו יש ציפייה, בשל הרגישות הגבוהה של בית מגורים שכבר אוכלס על ידי משפחה או על ידי לא משנה מי.
היו"ר יעקב אשר
לא, גם השאלה היא על מה הוא יושב. האם זה גם באותם תנאים של הדברים המיוחדים הללו או שזה בכלל.
תומר רוזנר
כן, כן, זה נלקח בחשבון.
היו"ר יעקב אשר
לא, לא. אני לא יודע אם זה אותו דבר.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
לא, לא. זה לא קשור. נכון? התקופות לא קשורות לאופי הקרקעות שנתפסו.
תומר רוזנר
לאופי הקרקע. זה יכול להיות על כל קרקע, אגב. הסעיף הקודם שדיברנו עליו - - -
היו"ר יעקב אשר
נו, בסדר. זה נראה משהו דרקוני, קצת. טוב.
תומר רוזנר
כן, ולכן דיברו על שלושים יום. אנחנו סברנו שאם יש מקום להאריך את התקופה, זה צריך להיות במקרים יוצאי דופן ולא כשגרה ובאישור מיוחד של מנהל הרשות, ולא ככלל, ובטח שלא ברשויות מקומיות. אלה ההערות שלנו.
היו"ר יעקב אשר
וגם שזה באמת מתייחס לדבר שהוא רציני וגדול, ולא על כל אכלוס בבניין שיש בו איזשהו.
תומר רוזנר
חדר חריג.
היו"ר יעקב אשר
חדר חריג או משהו כזה. טוב, עוד מישהו רוצה להוסיף בנקודה הזאת? אז תעביר לנקודה השלישית.
זאב אלקין (המחנה הממלכתי)
רגע, אז מה הסיכום? אין סיכום. נחכה לסיכום.
היו"ר יעקב אשר
כרגע אין סיכום. אנחנו לומדים את הכל. אנחנו מבשילים.
לילך שלום
הסעיף הבא מתייחס בעצם לסעיף 222 לחוק התכנון והבנייה, שהוא על ביצוע לש צווי הריסה. הוא מבקש להאריך את התקופה לביצוע. במקום 60 ימים ל-90 ימים. ההיגיון בזה הוא שהיום המשטרה, שהיא מסייעת לנו בביצוע כל הצווים, דרך אגב, גם לוועדות המקומיות היא מסייעת הרבה פעמים. אז זה מצריך הרבה תכנון והיערכות מצד המשטרה. היום המשטרה מאשרת תוכנית של כל הריסה שהיא מבצעת בעצמה. יש שלב של הידברות עם הבונים. יש הפעלה של מקורות מודיעינים של המשטרה. יש כאן ממש מצב שהמשטרה צריכה היערכות. ואם ראיתם את הדו"חות השנתיים שלנו, אז אתם רואים שאנחנו עומדים בסביבות ה-70 אחוז ביצועים. שזה חלק מהעניין גם שהמשטרה איכשהו להפעיל את הסיוע בצורה שהיא מסתדרת עם כל המשימות הגדולות והחשובות שיש לה על השולחן. זה הרציונל.
היו"ר יעקב אשר
טוב.
לילך שלום
זה ההסבר שאנחנו מבקשים להאריך בגינו את התקופה. כמו שאמרתי, בסוף אנחנו מגיעים לאחוזי ביצוע של בערך 70 אחוזים. אבל, גם ההיערכות של המשטרה, נדרשת פה היערכות משמעותית יותר ממה שסברנו. הרבה צווים בסוף נהרסים בהריסה עצמית בזכות ההידברות שהמשטרה יוצרת עם מבצע העבודה האסורה, שבפועל הם מבינים שהם יצטרכו לצאת בעצמם. אנחנו צריכים קצת זמן.
היו"ר יעקב אשר
טוב. הערות?
תומר רוזנר
אין.
היו"ר יעקב אשר
הלאה, סעיף אחרון.
לילך שלום
הסעיף הבא מתייחס בעצם להוצאות ההריסה. אני אומר שחלק מהעניין, אנחנו קוראים לזה הרגל המסיימת. חלק מהעידוד שלנו לביצוע הריסה עצמית, הוא העובדה שבסוף, המדינה, גם גובה את ההוצאות של ההריסה במקומות שבהם היא מבצעת את ההריסה. זה חלק מכל האכיפה ביחד. זה לא סתם שהמדינה אומרת, טוב, אני גם אחזיר לעצמי הוצאות, אלא זה חלק מההרתעה. וכאן, אנחנו מבקשים להפוך את זה. כיום, המצב הוא שאנחנו דורשים להגיש תביעות אזרחיות, וכמו שאני מניחה שרובכן יודעים, התביעות האזרחיות האלה הן לוקחות הרבה זמן, הן גובות זמן גם מהפרקליטות שמייצגת אותנו, גם - - -
היו"ר יעקב אשר
אבל הן צמודות מדד, בטח, לא?
לילך שלום
זה לא רק העניין של צמודות ממד. אם המטרה היא כסף, אז בסדר, בואו נעשה את זה בתביעה אזרחית. אבל, המטרה היא, כמו שאמרנו, סיום האכיפה.
תומר רוזנר
לא, אני מתנגד לדבר הזה. מאוד. האם שר האוצר קבע את סכום ההוצאות?
לילך שלום
לא.
תומר רוזנר
אז איך אתם רוצים לגבות הוצאות שעוד לא נקבעו.
לילך שלום
אז אנחנו כתבנו שזה ייכנס תחילתו כסעיף - - -
תומר רוזנר
במשך 5 שנים לא הגשתם את התקנות.
לילך שלום
אנחנו נחשוב, נעשה על זה עבודה חדשה. אבל זה לא משנה - - -
היו"ר יעקב אשר
מה כתבתם בסעיף? שמה?
תומר רוזנר
זה משנה מאוד.
לילך שלום
רגע, שנייה.
תומר רוזנר
זה משנה מאוד. אם סכום ההוצאות יהיה מיליון שקל, אז לא בטוח שצריך לגבות אותו במרכז לגביית הקנסות, ואם הסכום יהיה 200,000 שקל או 100,000 שקל, זה נראה אחרת.
היו"ר יעקב אשר
רגע, אבל הבקשה כאן כרגע זה לא, אתם לא מתייחסים, כרגע אתם מדברים על גבייה מנהלית.
לילך שלום
נכון.
תומר רוזנר
זה מה שהן מבקשים.
לילך שלום
על המצב של זה שתהיה גבייה. ואנחנו לא מבקשים כפל, אנחנו מבקשים את ההוצאה או הסכום שייקבע על ידי שר האוצר.
היו"ר יעקב אשר
רגע, אבל המטרה בעצם זה לא המנהלי, קודם כל, שתהיה גבייה שלא צריכה להיות שיפוטית, אוקיי? נקרא לזה ככה.
לילך שלום
נכון.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי, עכשיו, השאלה אם אתם עושים את זה לא לפי - - -
לילך שלום
אבל, השר - - -
תומר רוזנר
חכה, עוד אין בכלל.
היו"ר יעקב אשר
הבנתי.
תומר רוזנר
הם לא יכולים כרגע - - -
אבי כהן
עכשיו אנחנו גובים את זה על - - -
היו"ר יעקב אשר
זאת אומרת, הם עושים לעתיד - - -
אבי כהן
תומר, החוק שתיקנו בזמנו אפשר לנו גם גבייה אזרחית, וגם בצו. בסדר?
תומר רוזנר
איך בצו? לא הבנתי.
אבי כהן
יש לנו שתי אפשרויות.
תומר רוזנר
לפי איזה סכם אתם גובים?
אבי כהן
מה זאת אומרת? לפי הסכום של העלות של הביצוע.
לילך שלום
חשבונית.
תומר רוזנר
סכום צריך להיקבע בתקנות, לא?
היו"ר יעקב אשר
הוא יוסיף אחר כך.
אבי כהן
זה הסיפור. שגם שדיברו על כפל, זה התייחס לחשבונית של כמה שזה עלה.
לילך שלום
הצו צריך לקבל אישור של וועדת הפנים. זה דרך אגב.
תומר רוזנר
נכון, הגשתם אותו?
לילך שלום
לא, אנחנו נגיש אותו.
תומר רוזנר
אז לפי מה אתם גובים?
לילך שלום
הטיעון על המצב שכאשר - - -
אבי כהן
לא. על החשבונית.
תומר רוזנר
אבל, זה לא מה שהחוק אומר.
לילך שלום
שלא נצטרך להגיש תביעה אזרחית לאחר שזה ייקבע בצו. כי הצו, דרך אגב, היום, עדיין מחייב הגשת תביעה אזרחית. ככה שגם אם אנחנו נחכה ששר האוצר יקבע בצו מה הסכום, הסכום עדיין יצטרך להיגבות בתביעה - - -
היו"ר יעקב אשר
טוב, משרד המשפטים, רוסלאן, אתה רוצה להגיד משהו בשאלה הזאת? של היועצים המשפטיים שלנו.
תומר רוזנר
איך אפשר לגבות סכום שלא נקבע?
היו"ר יעקב אשר
רוסלאן, אתה איתנו? טוב. אני צריך לשמוע את חוות הדעת של משרד המשפטים גם על העניין הזה.
תומר רוזנר
יש פה שאלה אחת, לגבי עצם האפשרות בכלל לגבות סכומים שלא נקבעו. אלא אם כן נשמע הסבר מעניין אחר. הנקודה השנייה לגבי אופן הגבייה, מה שמוצע כאן זה לקבוע שני מסלולי גבייה שונים למדינה ולשלטון המקומי. אנחנו סבורים שאם בכלל יש מקום לעשות את המנגנון המנהלי, צריך להיות לכולם באמצעות המרכז לגביית קנסות. כפי נעשה, אגב, לגבי גביית הוצאות ביצוע צווים אחרים, שבהם ניתנים צווים גם על ידי השלטון המקומי וגם על ידי המדינה. כאשר שם, חוק המרכז לגביית קנסות קובע שבמקרה שרוצים לגבות בגבייה מנהלית, הולכים למרכז לגביית קנסות, ולא משנה מי הוציא את הצו.
היו"ר יעקב אשר
מה הסיבה? ששם יש יותר בקרה? מה הסיבה?
תומר רוזנר
הסיבה היא, למרות שפקודת המיסים (גבייה), אמרנו, היא מתקופת המנדט, מצא המחוקק לקבוע חקיקה מתקדמת יותר שבעצם מאזנת בצורה טובה יותר בן זכויות החייבים לזכויות הגובים. בין היתר באמצעות מנגנוני המצאה יותר טובים לחייב של הדרישות, פיקוח של רשמים וכו' וכו'. יש הרבה יותר מנגנונים. ובכל הנוגע לגביית הוצאה לצווים, במקרים שנקבע שיש אפשרות להשתמש בחוק המרכז לגביית קנסות לגביית הוצאות לצווים, בין אם זה הוצא על ידי המדינה ובין אם זה הוצא על ידי הרשות המקומית. כמו, למשל, לפי צו שמירת ניקיון, או צו לפי חוק האזבסט. אני מפנה להגדרת חוב, בחוק המרכז לגביית קנסות, בפסקה 9.
היו"ר יעקב אשר
שלטון מקומי.
מירה סלומון
אנחנו מתנגדים להסמכה המוחלטת של המרכז לגביית קנסות.
היו"ר יעקב אשר
לא, זה לא ישליך על המיסים, על הארנונה.
מירה סלומון
לבצע גבייה של ההוצאות שדובר בהן בוועדה.
היו"ר יעקב אשר
שהיום איך היא נעשית על ידכם? דרך בית משפט.
מירה סלומון
אנחנו, ממה שאנחנו יודעים, כן. זה נעשה על ידי בית משפט ולא באופן מנהלי. אבל, אבל, ואני אברר את הנקודה הזאת.
תומר רוזנר
ותבררי גם לגבי צווי ניקיון, בבקשה.
מירה סלומון
אני מעיינת בפסקה 9 שאליה הפנה היועץ המשפטי של הוועדה. אני גם את זה אברר אם אנחנו גובים בעצמנו את ההוצאות. כיוון שפסקאות 16 ו-16(א) באותו חוק, מתייחסות ספציפית לקנסות מנהליים ואחרים שמשולמים לקופת וועדה מקומית ולקופת רשות מקומית. שם, זה לא דבר שהוא גורף.
תומר רוזנר
זה לא קנס. אנחנו לא מדברים על קנס.
מירה סלומון
אז אנחנו נעשה את הבדיקה, אבל אנחנו מאוד מאוד לא אוהבים את ההלאמה של - - -
היו"ר יעקב אשר
הם מבקשים שיחולו עליהם אותם דברים.
תומר רוזנר
מה הם? רשות שלטונית?
היו"ר יעקב אשר
אני לא יודע. תקרא את זה. אני רוצה שנשמע.
מירה סלומון
אנחנו לא הכרנו את עמדת הוועדה בנושא הזה - - -
היו"ר יעקב אשר
רגע, רגע.
מירה סלומון
אנחנו נברר ונשיב תגובה. הרי, בנוסח הכחול לא מדובר על הסמכת המרכז לגביית קנסות לגבות הוצאות של רשויות מקומיות. אנחנו נברר וניתן תשובה בהתייחס לפסקה 9, שאליה הפנה היועץ המשפטי של הוועדה.
תומר רוזנר
מכל מקום, אנחנו רק נעיר. סליחה.
מירה סלומון
אנחנו אומרים כעניין עקרוני, שאנחנו לא רואים במרכז לגביית קנסות כמרכז שגובה את הקנסות עבורנו.
תומר רוזנר
אבל זה לא קנס.
מירה סלומון
זה מובן. אני אמרתי שוב, הפניתי לפסקה 9 - - -
היו"ר יעקב אשר
אני הבנתי את זה מההתחלה. זאת אומרת, ספרתי כמה זמן ייקח לך להרים את היד בעניין הזה.
מירה סלומון
לא, אדוני, בכל זאת יש כאן הצעה שהיא חורגת מהנוסח הכחול.
היו"ר יעקב אשר
אני מבין.
מירה סלומון
ואנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מסכימים. אנחנו צריכים לברר את הנקודה הזו.
היו"ר יעקב אשר
אני מבין. בלי קשר לנוסח, אם הוא כחול או ורוד. אני הבנתי מה.
מירה סלומון
שהופתענו כאן.
היו"ר יעקב אשר
הם לא רוצים "גזור – הדבק" בעוד דברים.
מירה סלומון
נכון.
היו"ר יעקב אשר
ידעתי. אז למה את אומרת לא נכון בהתחלה.
תומר רוזנר
מכל מקום, אני רק אוסיף שלשלטון המקומי אין היום סמכויות, לפי פקודת המיסים (גבייה) לפי חוק התכנון והבנייה. כלל וכלל. לא לגבי הטלי השבחה, ולא לגבי קנסות, ולא לגבי שום דבר אחר.
מירה סלומון
למעט היטל השבחה בנושא של העסקים. יש איזו הוראה ספציפית על היטל השבחה ששם כן הוסמכנו. למעט זאת, אני לא מתווכחת עם מה שנאמר.
תומר רוזנר
אנחנו לא נעשה חידוש פה.
היו"ר יעקב אשר
לגבי?
תומר רוזנר
לכל מה שקשור לתכנון ובנייה, אין להם סמכויות לפי פקודת המיסים (גבייה).
היו"ר יעקב אשר
בסדר, אז בעצם רק דרך בית משפט.
תומר רוזנר
כן. גם היטל השבחה, לכאורה.
היו"ר יעקב אשר
אתה אומר לגבי רשויות מקומיות, אם בכל מקרה - - -
תומר רוזנר
אני חושב שזה מטיב את מצבם, לתת להם את האפשרות לפנות למרכז גביית קנסות.
מירה סלומון
גם למדינה היום אין את פקודת המיסים (גבייה). והנוסח שמונח בפני הוועדה מבקש לאפשר להם לגבות את ההוצאות במסלול המנהלי.
היו"ר יעקב אשר
ברור.
תומר רוזנר
בסלול של חוק המרכז לגביית קנסות. שלזה אני לא מתנגד.
מירה סלומון
ועדיין, במסלול לפי פקודת המיסים (גבייה).
תומר רוזנר
לא.
מירה סלומון
הגורם שמבצע את הגבייה, זה המרכז לגביית קנסות. אבל המרכז לגביית קנסות מפעיל את פקודת המיסים (גבייה).
תומר רוזנר
הממשלה עשו דרך חוק המרכז לגביית קנסות. רק לשלטון המקומי נתנו את פקודת המיסים (גבייה) כמו שהיא, בלי כל השיפורים שחוק מהרכז לגביית קנסות.
היו"ר יעקב אשר
טוב, רוסלאן, תודה שחזרת אלינו. אתה שמעת את ההתייחסות של היועץ המשפטי לגבי הסיפור של קביעת ההוצאת. אתה רוצה רגע להגדיר?
רוסלאן עותמאן
כן, כן. פשוט הייתה לי בעיה באינטרנט.
היו"ר יעקב אשר
אה, אז אם שמעת, אז רק את התייחסותך. אומר היועץ המשפטי לוועדה, איך מאשרים משהו שעוד לא אושר.
רוסלאן עותמאן
אני חייב להגיד שנדרשנו לסוגיה הזו כשגיבשנו את ההסדר הזה. כפי שאתם יודעים, אצלנו בייעוץ וחקיקה יש רפרנט לכל דבר כמעט, אז התייעצנו בזמנו עם המחלקה הכלכלית בייעוץ וחקיקה אצלנו, עם הרפרנטית הרלוונטית שמלווה את המרכז לגביית קנסות. כשהיא הבינה שאנחנו נקבע מפורשות שהסעיף הזה ייכנס לתוקף רק לאחר התקנת התקנות, שיקבעו את הסכומים, אז לא הייתה מניעה או קושי משפטי בהינתן.
תומר רוזנר
לא, זה לא מה ששאלנו. מר עותמאן, השאלה הייתה אחרת. השאלה הייתה איך אמרו לנו נציגי הרשות לאכיפה שהם גובים הוצאות גם היום בתביעות משפטיות. ככה אני הבנתי. הכיצד?
לילך שלום
על בסיס חשבונית.
רוסלאן עותמאן
היום מוגשת תביעה.
תומר רוזנר
על סמך מה? מי קובע את ההוצאות?
לילך שלום
אז בתי המשפט התייחסו לזה, וקבעו שלמרות שטרם תוקנו התקנות, אפשר לגבות על בסיס חשבונית שאנחנו מראים כמה הוצאנו לקבלן מטעמנו שביצע את ההריסה. אנחנו גובים אך ורק את הסכום שבוצע בפועל.
תומר רוזנר
אוקיי, טוב, הבנתי.
היו"ר יעקב אשר
טוב.
רוסלאן עותמאן
אבל, שוב, תומר, זה במסגרת תביעה אזרחית, ואני לא רואה בעיה.
תומר רוזנר
כן, כן. בסדר, הבנתי את התשובה.
היו"ר יעקב אשר
טוב. תודה רבה. אושרת דיין, מהמרכז לגביית קנסות.
אושרת דיין
כן, שלום. תודה רבה, יושב ראש הוועדה, שאפשרת לי להיכנס בזום. אני רק רוצה להבהיר את מה שהבהיר כרגע רוסלאן. ההסמכה, אנחנו אישרנו שהסכומים של ההוצאות יעברו לגבייה באמצעות המרכז, רק לאחר שייקבעו סכומים קבועים בתקנות. וזה נובע בעצם מהוראות חוק המרכז, כמו שאמר גם היועץ המשפטי של הוועדה, שזה בעצם אומר שזה אמור להיות סכום שנקבע בחיקוק, אוקיי? על פי דין. רק אז נוכל בעצם להסמיך את המרכז לגבות את אותם סכומים.
תומר רוזנר
בסדר גמור.
היו"ר יעקב אשר
אוקיי.
תומר רוזנר
נחה דעתי.
היו"ר יעקב אשר
נחה דעתו של היועץ המשפטי.
אושרת דיין
ואני רוצה להסביר שאנחנו לא, בכוונה לא הייתה פה התייחסות בתיקון הזה, להסמיך את המרכז לגבות את חובות השלטון המקומי, ולכן הייתה גם הפרדה בתיקון החקיקה, כי לא קיבלנו את העמדה שלהן בהקשר הזה. והמטרה הייתה, לגבי הוועדות המקומיות, שאנחנו יודעים שהן שייכות למדינה, ליצור בעצם איזשהו מסלול הוליסטי. אוקיי? נכון להיום אנחנו יכולים לגבות קנס שהטיל בית משפט, קנס מנהלי לפי חוק התכנון והבנייה, ועכשיו גם הוצאות. הרי, אם לוועדה אין דרך לגבות את הקנסות, אז כנראה שגם לא תהיה לה דרך לגבות את ההוצאות. ולכן, סברנו שנכון יהיה להסמיך באופן כללי, כמובן, לפי אישור, פנייה של הוועדה שתרצה. אין פה איזשהו הכרח, רק את האפשרות בעצם.
תומר רוזנר
מה זה קשור? למה לגבי צווים לפי חוק שמירת הניקיון לא עשיתם את ההבחנה הזאת, גביית הוצאות אני מדבר, כן? פסקה 9 של החוק שלכם. שם מוצאים צווים גם על ידי השלטון המקומי וגם על ידי המדינה. אוקיי?
אושרת דיין
אנחנו גובים, כל מה שנמצא בצווים, זה רק אוצר המדינה.
תומר רוזנר
לא, ממש לא.
מירה סלומון
גם לדעתי. אנחנו נבדוק את זה.
אושרת דיין
המרכז גובה, משרד להגנת הסביבה. אתה מדבר על - - -
תומר רוזנר
סליחה, מאיפה גבירתי שואבת את המידע הזה? כשרצו להגיד שמדובר באוצר המדינה, אמרו אוצר המדינה. שם לא נאמר אוצר המדינה.
אושרת דיין
לא נאמר, אבל המרכז לגביית קנסות, הוא זה שאמון על גביית החובות לאוצר המדינה. כשרצינו להסמיך לגבות ספציפית לגבי השלטון המקומי, יש סעיף ספציפי.
תומר רוזנר
טוב, זה לא מה שהחוק אומר.
אושרת דיין
התיקון להגדרת חוב, מלכתחילה היה שזה חוב שלא שולם מועד, ושנקבע לאוצר המדינה. נכון להיום, עשו את התיקון הזה, שהורידו את אוצר המדינה, רק בגלל שתיקנו את פסקה 16 ופסקה 16(א) לחוק המרכז לגביית קנסות. אבל, יכול להיות שצריך להסתכל על ההשלכות של פסקה 9 שאמרת.
תומר רוזנר
בבקשה. תסתכלו.
אושרת דיין
אנחנו נסתכל.
תומר רוזנר
מכל מקום, עמדתנו החד משמעית היא שגם גביית הוצאות לפי חוק התכנון והבנייה, צריכה להיעשות, אם רוצים במסלול מנהלי, אך ורק באמצעות המרכז לגביית קנסות.
היו"ר יעקב אשר
טוב, שיעורי בית.
אבי כהן
אדוני יושב הראש, אנחנו מוכנים להתחייב להביא, תוך חודש, לשר שלנו טיוטה של הצו, בסדר? הצו ממילא צריך להגיע לוועדה לאישור. אז אני לא חושב שזו צריכה להיות המניעה, בסדר? זה שאין את הסכומים.
היו"ר יעקב אשר
טוב, אוקיי.
תומר רוזנר
זהו, סיימנו.
היו"ר יעקב אשר
שנייה. הייתה בקשה, בגלל טעות אנוש, קק"ל לא יכלה לקחת חלק בדיון הזה. מאחר והדיון עוד יימשך, אנחנו, בלי להיכנס לטיעונים שנאמרו פה, אנחנו נאפשר להם בישיבה הבאה, בתחילת הדיון, לטעון את טענותיהם. אוקיי. הישיבה כרגע נעולה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 18:33.

קוד המקור של הנתונים