ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 27/04/2023

פרק י"ז (שמירה על מקרקעי ישראל), רק סעיפים 66(1), 66(2) ו-67(ב) (בעניין שמירה על מקרקעי ישראל) וסעיף 69 (בעניין טיפול בפלישה למקרקעי ישראל) מהצ"ח התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ... לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון]

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים