ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 23/04/2023

השלכות המצב החברתי, ביטחוני ופוליטי על בריאות הנפש של צעירים/ות ובראי הדורות הבאים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים