ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 20/04/2023

פרק ט' (תיווך בביטוח ובחיסכון פנסיוני), למעט סעיף 36 (בעניין איסור על סירוב בלתי סביר להתקשורת) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023 [פוצלה לפי סעיף 84(ב) לתקנון]

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים