ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/04/2023

חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת

1

7
ועדת הכספים
16/04/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 92
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, כ"ה בניסן התשפ"ג (16 באפריל 2023), שעה 14:10
סדר היום
הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
אלי דלל
אימאן ח'טיב יאסין
אחמד טיבי
יונתן מישרקי
חנוך דב מלביצקי
חוה אתי עטייה
חמד עמאר
יצחק פינדרוס
אורית פרקש הכהן
אליהו רביבו
מוזמנים
תמר לוי בונה - אגף התקציבים, משרד האוצר

יואב הכט - רפרנט מקרו, משרד האוצר

נועה שוקרון - רכזת תעסוקה, משרד האוצר

אבי לבון - סגן הממונה, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

רוני גנוד - יועץ משפטי, אגף הכלכלנית הראשית, משרד האוצר

ליהי קושנר גינוסר - עו"ד, משרד המשפטים

אלעד סלומיאנסקי - עו"ד משפט כלכלי, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

בתיה הררי - ראש תחום בכיר כלכלה ותשתיות, משרד ראש הממשלה

רונית כהן - מנהל תחום בכיר קופות גמל , רשות המיסים

שרית פרסי - מנהלת תחום בכירה שירות סניפי, רשות המיסים

יגאל ימיני - מנהל תחום פרויקטים, רשות המיסים

איציק אורבך - מנהל תחום מפקח ארצי ניכויים, רשות המיסים

עדי דיגמי - מנהל תחום ביקורת, רשות המיסים

מירי סביון - משנה למנהל, רשות המיסים

אילנה ריבני - ממונה מפקח ארצי, רשות המיסים

ענבל קורקוס - ממונה מכס, רשות המיסים

אלישיב ממן - יועץ לסמנכ"לית תכנון וכלכלה, רשות המיסים

ישי פרלמן - עוזר ראשי משפטי, רשות המיסים

רודין נפסון - עוזר ראשי משפטי, רשות המיסים

אפרת ריץ - עוזרת ראשית ליועץ המשפטי, רשות המיסים
ייעוץ משפטי
עו"ד שלומית ארליך
עו"ד שגית אפיק
עו"ד תמר בנתורה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ליאור ידידיה, חבר תרגומיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי -דיוקים והשמטות.
הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023, מ/1616
היו"ר משה גפני
הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023. אנחנו נמצאים פה קצת עם כפילות בגלל המהירות שאנחנו ביקשנו מהממשלה להתקדם, בעקבות בקשות של חברי הוועדה מהקואליציה ומהאופוזיציה.

אנחנו אישרנו הגדלת נקודות זיכוי עד גיל 12 כאן בוועדה לשנת 2023, וזה מגיע למליאה לאישור ביום רביעי, בעזרת השם. תוך כדי זה אנחנו התחייבנו, כאן בוועדה: אמרנו שלא יהיה תקציב למדינה מבלי שיגדילו את זה עד גיל 18. זו הייתה בקשה של החברים בוועדה, גם מהקואליציה וגם מהאופוזיציה.

כבר לא הייתי יכול למשוך את החוק מהמליאה, כי כנראה שמישהו במשרד האוצר עובד עם התקשורת. בתקשורת אמרו שמאבדים את חודש מרץ - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
התקשורת עובדת עם מישהו מהאוצר.
היו"ר משה גפני
לא יודע. אתה יודע מה? אין לי סדרי עדיפויות, אבל היה בתקשורת שבגלל הכנסת לא משלמים את נקודות הזיכוי למרץ. יכול להיות שאנחנו אשמים. תתארו לכם שהייתי מושך את החוק מהמליאה ואומר: בואו נאחד את זה. הרי זה נורמלי, מה שהיה צריך לעשות. היו אומרים: "עכשיו בגללו, עכשיו זה גפני; זו לא רק הכנסת שלא מביאה את זה לדיון". לכן אישרתי את הדיון ביום רביעי על נקודות זיכוי עד גיל 12, ואני מקיים לקיים את הדיון עכשיו בוועדה של עד גיל 18. אני מבקש שמי שמציג את החוק – שיציג אותו עכשיו.
ישי פרלמן
ישי פרלמן, רשות המיסים. למעשה, אנחנו מביאים פה שתי הצעות.
היו"ר משה גפני
מה זה? יכול להיות שאתם מקיימים את מה שהתחייבתם אליו?
ישי פרלמן
מקיימים באופן מידי. מה שדיברת עליו עכשיו זה בעצם להגדיל את נקודות הזיכוי להורים לילדים בני 6-18 החל משנת 2024, כהוראת קבע; נקודת זיכוי אחת נוספת לכל הורה, אז אם לילד יש שני הורים – יהיו שתי נקודות זיכוי נוספות למשפחה. הדבר השני: בחוק מענק עבודה, כיום האב מקבל איזה שהוא סכום והאם מקבלת כ-150% מאותו הסכום. אנחנו רוצים להעלות את הסכום של האב כך שיהיה שווה לסכום של האם. זו הצעה שהייתה בהוראת השעה לפני כמה שנים, ועכשיו אנחנו רוצים להפוך אותה להוראת קבע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
דוד, למה אתה תמיד נגד שוויון? יש משהו טוב בשוויון הזה.
קריאה
מה לגבי אימהות חד הוריות?
ישי פרלמן
אני אסביר בכמה מילים. יש שלוש קבוצות שזכאיות למענק עבודה: כל מי שהוא מעל גיל 55, בין אם יש לו ילד ובין אם אין לו ילד; הורים, לא משנה באיזה גיל, מעל גיל 21 השנה ומעל גיל 23 החל משנת 2024 - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
מגיל 21, גם בשנת 2024 זה יהיה כהוראת קבע. זה בכלל לא נתון לוויכוח פה כי זו הייתה הבטחה, וזה לא יתקדם בלי זה.
ישי פרלמן
תן לי שנייה להסביר את החוק.
ינון אזולאי (ש"ס)
אוקיי, תסביר.
שלומית ארליך
כיום החוק קובע שהמענק ישתלם - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אני גם רציתי מגיל 18, אבל זו ההבנה שהגענו אליה.
ישי פרלמן
ינון, אנחנו כרגע מדברים על המצב הקיים. אחרי זה נדבר על - - -
שלומית ארליך
המצב הקיים היום אומר שהמענק ישתלם מגיל 21. זה נקבע בהוראת השעה עד סוף שנת 2024. בשנת 2025 זה צריך לחזור, כך שהמענק ישתלם למישהו מגיל 23, במקום 21.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, אנחנו הבנו.
ישי פרלמן
אז אמרנו שקבוצה אחת היא מגיל 55 ומעלה, בין אם יש ילדים ובין אם אין ילדים; הקבוצה השנייה היא הורים, והקבוצה השלישית היא הורה יחיד. ההבדלים בין הקבוצות: מבחינת גובה המענק, יש את המענק הבסיסי שניתן היום למי שמעל גיל 55 בלי ילדים ולאבות; זה המענק הבסיסי. אימהות, שזו הקבוצה השנייה - - -
חוה אתי עטייה (הליכוד)
מהו הסכום של המענק הבסיסי? 4,000, אם אני לא טועה?
ישי פרלמן
360 ₪ עד 520 ₪. אימהות מקבלות כ-150% מהמענק הבסיסי הזה; ואז יש סעיף נפרד להורים יחידים, שהם מקבלים סכומים גבוהים יותר. התיקון פה הוא שהורה יחיד, בין אם הוא גבר או אישה, מקבלים סכומים גבוהים יותר, אז הם לא רלוונטיים לתיקון הזה. אחרי התיקון ייווצר מצב שבו מישהו מעל גיל 55 בלי ילדים יקבל את המענק בגובה הבסיסי; הורים, בין אם זה אב או אם, יקבלו את המענק המוגדל בגובה 150%; והורים יחידים יקבלו מענק עוד יותר מוגדל, שזה מה שקבוע בחוק.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

תודה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ולגופו של עניין, כשדיברנו על מענק העבודה של גיל 21?
נועה שוקרון
בעקבות שיחות שקיימנו בוועדה, ואנחנו גם אמרנו בעבר שאין לנו התנגדות מקצועית לנושא, אז בואו נחיל את זה.
ינון אזולאי (ש"ס)
תודה. אז למה לא אמרתם את זה מההתחלה?
קריאה
יצירת מתח.
היו"ר משה גפני
מה יצירת מתח? מהו המתח?
תמר לוי בונה
תמר לוי בונה, אגף התקציבים. אנחנו התכוונו להגיש את זה עם התיקון הזה; בשוגג זה לא הוגש. כשלקחנו את זה בחשבון בתחשיב המקורות ובתחשיב התקציב, כן הנחנו את זה עם התיקון הזה. חבר הכנסת האיר את עינינו לכך שזה נפל בשוגג, וכמובן – אנחנו עשינו את התיקון.
ינון אזולאי (ש"ס)
תודה רבה לך.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

לגבי ילדים, אמרת שצריכים להיות שני ילדים?
נועה שוקרון
מעל ילד אחד.
ישי פרלמן
יש הבדל. מי שיש לו שלושה ילדים מקבל מענק גבוה יותר.
היו"ר משה גפני
איפה הנחתם את זה? אמרת שהנחתם את זה?
תמר לוי בונה
בהנחות שלנו של התקציב שנלקחו בחשבון.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל עכשיו יעשו את התיקון פה.
תמר לוי בונה
כשבנינו את התקציב, אנחנו סברנו שהגשנו הצעה עם ה-21. זה נפל בשוגג ונשאר 23, כפי שהיה. לכן אנחנו אומרים: אין לנו התנגדות לתקן את זה, כי זה היה בשוגג.
היו"ר משה גפני
אנחנו מתקנים את כל הטעויות שלכם. לא את כולן; חלק.
תמר לוי בונה
בפעם הזו אכן תיקנו.
היו"ר משה גפני
אני יודע. לא הבנתי את מה שאמרת, "הנחנו את זה". זה בסדר.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
סליחה, אני חייבת לשאול אותך משהו: אם חבר הכנסת אזולאי לא היה שואל את השאלה הזו – לא הייתם מתקנים? כי זה נשמע שהייתה לכם תקלה.
תמר לוי בונה
לא ידענו. התכוונו - - -
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
התכוונתם להגיד שיש פה טעות? אז הוא הקדים.
תמר לוי בונה
מכיוון שידענו שהוא הולך לשאול את זה - - -
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אז נתתם לו - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
הם רצו לתת לי קרדיט, כי מקודם חסכתי להם איזה משהו.
היו"ר משה גפני
כשהוא יבוא עם איזו שהיא תביעה, הם יגידו לו: "נתנו לך את גיל 21".
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
צריך ללמוד פוליטיקה מאגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
תודה. אימאן, את היית באמצע שאלה?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

קיבלתי תשובה.
היו"ר משה גפני
קיבלת תשובה. למה זה מ-2024? למה לא מ-2023?
ישי פרלמן
כי אנחנו כבר באמצע השנה - - -
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אז תתנו רטרו.
נועה שוקרון
אני יכולה להתייחס? מענק העבודה, בעצם - - -
היו"ר משה גפני
אני מדבר על נקודות הזיכוי.
ישפ
ישי פרלמן
זה שילוב של זה שאין לי תקציבים, והעניין שאנחנו באמצע השנה. זה מאוד קשה למערכות של רשות המיסים, וזה גם לא משהו שאנחנו עושים בדרך כלל. אנחנו משתדלים שלא להתחיל לתת אחורה ביולי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בשנה שעברה היה צריך מסיבת עיתונאים של שר אוצר, אז עשו את זה באמצע השנה. השנה כנראה ששר האוצר לא צריך את מסיבת העיתונאים; הוא יכול לעשות עוד משהו אחר, אז לא. הרבה יותר פשוט.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):
רק שאלה
אני לא יכולה להבין את העיקרון של מעל גיל 21. למה לא על פי הגיל שבו מותר להתחתן?
ישי פרלמן
מגיל 18?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כן.
נועה שוקרון
אני כן אציין שההצעה, באופן כללי, רלוונטית רק למי שגם יש לו ילדים.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני מדברת על ילדים. יש משפחות שמתחתנים ובתוך שנה יש להן ילדים. למה לא מגיע להן? הם מתחתנים לפי החוק. מה העיקרון של מגיל 21 ולא מגיל 18, למשל?
נועה שוקרון
בסופו של דבר, אנחנו כן מדברים על מעל ל-90% מהאוכלוסייה, שיש לה ילדים, היא מעל גיל 21 ועובדת. לכן, מבחינתנו - - -

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

וה-10% לא חשובים?
נועה שוקרון
לא אמרתי שהם לא חשובים. החוק, כמכלול, נותן מענה למרבית האוכלוסייה באופן משמעותי.
היו"ר משה גפני
אוקיי. מי מקריא את החוק?
ישי פרלמן
הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023


תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה(
1.

בחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה), התשס"ח–2007 –
(1) בסעיף 6א –
(1) בכותרת השוליים, במקום "לאם עובדת" יבוא "להורה עובד";
(2) בסעיף קטן (א), במקום "עובדת שהיא אם לילד אחד או יותר, הזכאית למענק לפי הסעיפים האמורים, תהיה זכאית" יבוא "עובד שהוא הורה לילד אחד או יותר בשנת המס, הזכאי למענק לפי הסעיפים האמורים, יהיה זכאי";
(3) בסעיף קטן (ב), במקום "עובדת שהיא" יבוא "עובד שהוא";סעיף 6א הוא הסעיף שנותן את המענק המוגדל לאם עובדת כיום. התיקונים שעשינו הם פשוט לעשות את זה שגם האב יקבל.
שלומית ארליך
התכלית שעמדה בבסיס הרעיון במקור, לפיה האישה תקבל 150%, לא מתקיימת יותר לטעמכם?
ישי פרלמן
למעשה ,יש שתי תכליות לחוק הזה. זהו חוק לעידוד ההשתתפות בכוח העבודה, וגם לעזרה לאוכלוסיות חלשות. יש פה מתח מובנה בין שני הדברים האלה: היה איזה שהוא רצון לעודד נשים יותר לצאת לשוק העבודה בתקופה שבה החוק נחקק, ועכשיו אנחנו חושבים שיש רצון לעודד את גם הגברים בצורה שווה; אנחנו רוצים לתת גם לאבות מבחינת עזרה למשפחות עובדות ממצב סוציו-אקונומי נמוך יותר.
שלומית ארליך
הוראת השעה שהייתה, שתיקנה את זה באופן זמני, הייתה משנת 2019 עד 2020. לאור פיזור הכנסת, היא פקעה ביולי 2021, ומאז לא הבאתם איזה שהוא תיקון שמבקש להפוך את ההוראה לקבועה. למה הפער הזה? למה בתקופה הזו לא הגעתם לתקן את זה?
נועה שוקרון
בסופו של דבר, מענק העבודה הוא כלי שהממשלה ראוה אותו באופן מאוד חיובי, אבל הוא כלי שעולה לא מעט כסף, והוא גם נמצא בצד ההוצאה, בניגוד לנקודות זיכוי. לכן, יש לו משמעויות רבות, גם מבחינת הנומרטור וגם מבחינת תקציב המדינה. ככזה, כל עוד לא בוצענו שינויים במענק העבודה, או בכל התחום של נקודות זיכוי של נקודות זיכוי והקלה על יוקר המחיה, באופן הוליסטי וכללי – לא היו גם שינויים במענק העבודה, לכאן או לכאן. ברגע שהייתה הזדמנות והחליטה הממשלה שהיא רוצה לטפל ביוקר המחייה – אנחנו סברנו שזה צעד שהוא הנכון ביותר, מקצועית, בסוגייה של מענק עבודה.
שלומית ארליך
טוב.
היו"ר משה גפני
הנומרטור היא מילה שלא משכנעת; כדאי לא להשתמש בה. הנומרטור זה כלי שאתם יכולים להשתמש בו כדי לעבוד עליי. כן, הלאה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אגב, זה מובא כסעיף של מניעת הכנסה, נכון? לא כהוצאה.
ישי פרלמן
לא. מענק עבודה זה משרד האוצר.
ינון אזולאי (ש"ס)
לצד הוצאה?
נועה שוקרון
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
נקודות זיכוי - - -
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
ברור, הם מאבדים מיסים.
היו"ר משה גפני
הלאה.
ישי פרלמן
תיקון חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים )מענק עבודה(
1.

(2) בסעיף 17(ב)(1), במקום "גם לגבי עצמאית שהיא אם לילד אחד או יותר" יבוא "גם לגבי עצמאי שהוא הורה לילד אחד או יותר".זה פשוט מחיל את אותו החוק גם על עצמאים. סעיף 6א חל רק על שכירים בלי התיקון הזה. זה בעצם התיקון של מענק העבודה. סעיף 2 זה התיקון - - -
שלומית ארליך
לפני כן, אנחנו נכניס תיקון נוסף שיתייחס לעניין הגיל. בהצעה המקורית, בחוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, הוראת השעה, התשפ"ב-2022, בסעיף 2(ב), שבו נקבעה ההוראה שהתייחסה לכך שמיום פרסומו של החוק במאי 2022, ועד סוף שנת 2024, יקראו את החוק כך שעובד יוגדר בגיל 21 שנים במקום בגיל 23. אנחנו נכניס פה תיקון שיתקן את סעיף 1(א) בהגדרה של עובד, וגם את סעיף 17(ב), כך שבמקום 23 שנים יבוא 21 שנים, וניתן לזה הוראת תחילה מ-1 בינואר 2025, כך שזה יחול ברצף; ברגע שהוראת השעה תפקע – מיד תחול ההוראה הקבועה, שתחיל את המעבר מגיל 23 לגיל 21 באופן קבוע. זה מקובל מבחינתכם?
ישי פרלמן
מקובל.
היו"ר משה גפני
הלאה.
ינון אזולאי (ש"ס)
רק שאלה קטנה: בדברי ההסבר שלכם כתבת שזה צפוי לגרום לאובדן הכנסות בסך 3.9 מיליארד ₪. זוהי, בעצם, מניעת ההכנסה שאני מדבר עליה. שאלה טכנית: אתם מחשבים אובדן הכנסה אוטומטית על הוצאה?
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
זה נכנס לתחזית ההכנסות המעודכנת? הוא שואל שאלה נוספת, האם זה גם בא בחשבון בצד ההוצאות?
ינון אזולאי (ש"ס)
אתם שמים את זה בשניהם?
ישי פרלמן
העלות התקציבית, בצד ההוצאה, של התיקון המוצע בחוק מענק העבודה, נאמדת בסך של כ-260 מיליון ₪ בשנה, ואילו התיקון המוצע בפקודת מס ההכנסה צפוי לגרום לאובדן הכנסות בסך של 3.9 מיליארד - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
על זה שאלתי.
תמר לוי בונה
יש לך שני רכיבים: הנקודות זיכוי זה אובדן בצד הכנסות, ותחזית ההכנסות שמוגשת כבר אמורה לשקלל את זה בחשבון, ומענק עבודה הוא בצד האוצר, והוא כבר רכיב בתוך התקציב שמוגש לכנסת.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אבל בעצם לשאלה שלו, לנקודות הזיכוי יש משמעות בעיקר בהכנסות, ולמענק העבודה יש משמעות בהוצאות.
ינון אזולאי (ש"ס)
כן, רק באובדן ההכנסות. פה זה ההוצאות, ופה זה אובדן ההכנסות. זה מה ששאלתי. בסדר, תודה.
היו"ר משה גפני
אם אפשר בבקשה להתחיל להקריא יותר מהר, בגלל שאחמד טיבי בצום ואני רוצה שהוא יהיה בהצבעה.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אה! יש עוד אנשים כאן - - -
היו"ר משה גפני
בטח, שמתי לב.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

וגם מהצפון, עוד יותר.
ישי פרלמן
תיקון פקודת מס הכנסה
2.

בפקודת מס הכנסה –
(1) בסעיף 40(ב) –
(1) בפסקה (1), במקום "ונקודת זיכוי אחת" יבוא "ושתי נקודות זיכוי";
(2) בפסקה (1א) –
(1) בכל מקום, במקום "פעוט" יבוא "ילד" ובמקום "הפעוט" יבוא "הילד";
(2) ברישה, במקום "לפעוט" יבוא "לילד";
(3) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ג) נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו.";
שלומית ארליך
בעצם, כשאומרים "בשנת המס שקדמה לשנת בגרותו", אנחנו בשיא החופשי מדברים על נקודות זיכוי בגילאי 13-18, אבל המשמעות היא שנקודת זיכוי נוספת אחת לאישה ולגבר יינתנו להורים בגילאי 13-17.
היו"ר משה גפני
עד סוף גיל 17. 18 פחות יום אחד – מקבל.
ינון אזולאי (ש"ס)
ישי, איך זה מוגדר בביטוח הלאומי? כשאתה מסתגל על קצבת הילדים בביטוח הלאומי, איך זה מוגדר בחוק? עד גיל 17 או עד גיל 18? אני רוצה לדעת.
יואב הכט
קצבת ילדים ברמה החודשית?
ינון אזולאי (ש"ס)
ברמה חודשית.
יואב הכט
אנחנו לא כל כך - - - עם שנתית.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה מקבל עד גיל מסוים, אז השאלה היא האם שם כתבת עד גיל 18 או עד גיל 17? כי שם, עד גיל 18 ודאי שנכנס עד היום שהוא בן 18, כי אז מתחילים לקחת מהילד.
היו"ר משה גפני
אני רק מבקש שבניסוח יהיה ברור שאנחנו מדברים על עד היום האחרון שלפני גיל 18.
ינון אזולאי (ש"ס)
בדרי ההסבר זה כתוב.
היו"ר משה גפני
דברי ההסבר לא מספיקים. אני מבקש שזה יהיה ברור גם בניסוח.
ינון אזולאי (ש"ס)
תבדקו אבל האם זה כתוב בביטוח הלאומי; כך זה יכול - - -

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

כבוד היושב-ראש, אני רוצה להעיר הערה בקשר לזה: ילדים שנמצאים בלימודים בתיכון עד כתה י"ב, והם עברו את גיל 18, עדיין לא יחייבו אותם בביטוח הלאומי בכל מיני דברים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה לא ביטוח לאומי כאן.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

אני יודעת. אני רוצה להתייחס לעקרון עצמו.
היו"ר משה גפני
בסדר. יש כמה בעיות עם הדברים האלה. אני גם בשעתו הגשתי חוק על זה, אבל זה לא נוגע למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

זה נוגע. אנחנו מדברים על ילדים; נקודות זיכוי - - -
היו"ר משה גפני
כאשר ילד לומד בתיכון והוא עדיין ממשיך את הלימודים מעל גיל 18, האם זה יחול עליו?

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

וזה לא שהוא חוזר על כיתה.
קריאה
ברור שלא.
היו"ר משה גפני
הבעיה הזו היא לא רק בזה ; היא בהרבה דברים. מה שאת מעלה הוא דבר נכון, אבל זה לא רק לגבי העניין הזה. זה יתחיל להיות גם בעניין הזה אחרי שהחוק הזה יאושר; כשנדע שזה עד גיל 18 - - -
חוה אתי עטייה (הליכוד)
זה רשות המיסים.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם אתה יכול להגיד את זה רק אחרי שהחוק יאושר; שלא ימשכו - - -
ישי פרלמן
זה לא משנה את המצב מבחינת - - -. זה רק מוסיף נקודות - - -
היו"ר משה גפני
אני יודע. אוקיי, הלאה.
שלומית ארליך
בפקודה, מוגדרת היום שנת בגרות כשנת המס שבה מלאו לילד 18 שנים. אנחנו אומרים: זה עד השנה שקדמה לשנת בגרותו.
ישי פרלמן
זו השנה שבה הוא הופך ל-17.
אלי דלל (הליכוד)
הנושא של 17 מטריד אותי. אני לא יודע אם אני מבין או לא מבין עברית. כשאומרים: עד גיל 18, זאת אומרת, עד 17.999, נכון? אז למה לא לרשום עד 18?
ישי פרלמן
כי זה הולך לפי שנות מס. שנת המס שבה הוא בן 18. אם נולדת בתחילת ינואר ואתה בן 18, אז אתה בן 18 לאורך כל שנת המס, נכון?
אלי דלל (הליכוד)
לא יודע, אני לא מבין את זה. מה הקטע? אני פוחד מהמילה 17, זו האמת.
היו"ר משה גפני
למה אנחנו צריכים לדבר רק בקריאות ביניים? גבירתי היועצת המשפטית, תגידי, איך הניסוח ומהי ההגדרה?
אלי דלל (הליכוד)
רק עוד משפט. כשנער הולך לבחור, אז מגיל 18, ברור שבגיל 17.999, יום אחד לפני, הוא לא יכול לבחור. נכון? אז אותו הדבר גם פה; צריך להגיד עד גיל 18.
ישי פרלמן
מערכת המס עובדת ברמה שנתית.
אלי דלל (הליכוד)
אז מה זה אומר? שיפגעו בילד? או בהורה?
שלומית ארליך
לא. הסעיף מתייחס לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו. אתם לא רואים את זה בנוסח הצעת החוק, אבל בפקודה יש הגדרה שמתייחסת לשנת הבגרות כשנת המס שבה מלאו לילד 18 שנים. זאת אומרת שנקודת הזיכוי, במקרה הזה, יחולו לגבי הורים לילדים בגילאי 13-17, אבל ההתייחסות היא לכל שנת ה-17 לחיים שלך. זאת אומרת, 18 פחות יום – גם נכנס.
ישי פרלמן
לא בדיוק. זה לפי שנות מס, לא לפי השנים של הילד.
אלי דלל (הליכוד)
אני באמת לא מבין, מה זה משנה? צריך להגיד: עד גיל 18.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם הייתי בן 17 בינואר, אז כל השנה הזו אני מקבל; ואם בדצמבר הייתי בן 17?
היו"ר משה גפני
טוב, אני מציע כך: ההחלטה היא שגיל 17 עד סופו, זאת אומרת, עד גיל 18 יהיו זכאים לנקודות זיכוי, נקודה. אני מבקש, אם אפשר לנסח את זה כך שעד גיל 18, בתיאום איתם, ולראות שזה אפשרי, אז בבקשה. אם לא – צריך למצוא איזו שהיא הגדרה, שתברר את הנקודה הזו באופן ברור. זו העמדה שלנו. על זה אנחנו הולכים להצביע. מי אדוני, בבקשה?
רוני גנוד
רוני גנוד, יועץ משפטי של מנהל הכנסות המדינה. כמו שציינו פה ברשות המיסים, וזה עונה גם לשאלה שחבר הכנסת דלל שאל, כשאנחנו בודקים את הזכאות לנקודות הזיכוי – אנחנו מסתכלים על שנת המס כיחידה אחת. גם ההורים של ילד שנולד מקבלים נקודת זיכוי; אם ילד נולד בדצמבר של שנה מסוימת – ההורים שלו יקבלו נקודת זיכוי, או כמה נקודות זיכוי שהם זכאים להן, לכל השנה. כלומר, מינואר, למרות שהילד לא היה בחיים בינואר, ועד לסוף השנה, הם יקבלו נקודת זיכוי כאילו הילד נולד בסוף השנה.
ינון אזולאי (ש"ס)
ואז ישלימו להם בסוף. זה יתקזז בסוף.
קריאה
למה?
ינון אזולאי (ש"ס)
הקיזוז הוא קיזוז. הוא אומר לך שבהתחלה, אם הוא קיבל חצי שנה Spare – בסוף הוא ייקח לו אותה.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז, תודה. הלאה.
ישי פרלמן
הגענו לסעיף ג', בעמוד 1,003 למעלה.

תיקון פקודת מס הכנסה
2.

(3) בפסקה (1ב), במקום "היה ילדו של אותו הורה פעוט" יבוא "וכן";
(4) בפסקה (3), ההגדרה "פעוט" – תימחק;סעיף 40 הוא הסעיף שמתייחס להורים שהם לא נשואים, להם תתווסף נקודת זיכוי. הורדנו פה את ההגדרה "פעוט", כי "פעוט" זה כבר לא כל כך רלוונטי: הפכנו את זה לילד מתחת לגיל חמש וילד מעל לגיל חמש.
שלומית ארליך
התיקון הוא תיקון טכני; הורדתם אותו לאורך כל הדרך. זאת אומרת, בכלל לא תופיע המילה "פעוט", הכוונה תהיה "ילד".
היו"ר משה גפני
אוקיי, הלאה.
ישי פרלמן
תיקון פקודת מס הכנסה
2.


(2) בסעיף 66(ג) –
(1) בפסקה (4) –
(1) בפסקת משנה (א) בסופה יבוא "2.5 נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים, ושתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו; לעניין זה ולעניין פסקה (5), "שנת לידה" ו"שנת בגרות" – כהגדרתן בסעיף 40(ב)(3)";
(2) פסקאות (ב) ו-(ג) יימחקו;
שלומית ארליך
רגע, תסביר מהן פסקאות (ב) ו-(ג) שנמחקות.
ישי פרלמן
עשינו פה סדר - - -
שלומית ארליך
אלה נקודות הזיכוי שמתייחסות, בעצם, לנקודה נוספת בעד כל ילד שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו, ועוד 1.5 נקודות זיכוי נוספות בעד כל אחד מהילדים, משנת המס שלאחר שנת הלידה ועד לשנת המס לאחר שמלאו לו חמש שנים, כשבעצם אתם עושים את המתמטיקה מחדש; זה יופיע באופן רציף בתוך הסעיף, אז השינוי הוא טכני במהות שלו.
היו"ר משה גפני
הלאה.
ישי פרלמן
תיקון פקודת מס הכנסה
2.


(2) בפסקה (5) –
(1) ברישה, המילים "שהם פעוטות" – יימחקו;
(2) בפסקאות משנה (א) ו-(ב), במקום "הפעוט" יבוא "הילד";
(3) אחרי פסקת משנה (ב) יבוא:
"(ג) נקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו.";
(4) המילים "לעניין זה, "פעוט" ו"שנת לידה" – כהגדרתם בסעיף 40(ב)(3)" – יימחקו;
(3) בפסקה (6), המילים "שהם פעוטות" – יימחקו.
שלומית ארליך
אנחנו נכניס פה גם תיקונים טכניים שיתאימו את הנוסח למה שקיים היום בפקודה. במקום: "בשל כל ילד" נעשה: "בעד כל אחד מילדיה", אבל אלה תיקונים שהם טכניים.
היו"ר משה גפני
בסדר, אבל צריך לתקן אותם. כן?
ישי פרלמן
תחילה ותחולה
3.


(1) תחילתו של חוק זה ביום כ' בטבת התשפ"ד (1 בינואר 2024) (להלן – יום התחילה), ובלבד שעד אותו מועד התקבל חוק התקציב לשנת 2024.
(2) סעיף 1 לחוק זה יחול על מענקים המשתלמים בעד הכנסה מעבודה או הכנסה מעסק או משלח יד שהופקה בשנת המס 2024 ואילך.
(3) סעיף 2 לחוק זה יחול על הכנסה שהופקה מיום התחילה ואילך.


יום התחילה הוא גם ב-2024. בעצם, החוק הזה מותנה בתקציב; רק אם התקציב עובר – החוק הזה ייכנס לתוקף בשנת 2024, בגלל שמבחינה תקציבית – הוא אמור להיות חלק מהתקציב.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
מתי מסתיימת הוראת השעה?
שלומית ארליך
את מתכוונת למענק העבודה?
חוה אתי עטייה (הליכוד)
זה לא היה הוראת השעה?
שלומית ארליך
לא. בנקודת הזיכוי יש הוראה שמתייחסת לשנת 2023, כך שבשנת 2023 ישתלמו הנקודות - - -
היו"ר משה גפני
היא שואלת מתי זה מסתיים.
שלומית ארליך
בסוף שנת 2023. אני מתייחסת לגילאי 6-12.
היו"ר משה גפני
וזה נמצא במליאה ביום רביעי, כדי להעריך את זה.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
אבל גם זה יגיע, לא?
היו"ר משה גפני
אנחנו נשתדל, כמובן. אנחנו מצטיירים פה קצת משונה, בגלל שאנחנו נמצאים פה בדיון על נקודות זיכוי עד גיל 18, ואנחנו במליאה מביאים תיקון עד גיל 12. זה נובע מהזריזות שלנו. אנחנו, בישיבה הקודמת, כשהכנו את זה לגיל 12 – ביקשנו מהממשלה שיוסיפו עד גיל 18; זו הייתה דרישה של כל חברי הוועדה. אמרתי להם שיעשו את זה כמה שיותר מהר, והם הביאו את זה מהר; זה הגיע עכשיו, זה הגיע כבר קודם ואני מביא את זה לדיון.

הייתי יכול למשוך את החוק מהמליאה ולהביא את זה, בגלל שזה מכסה עד גיל 18. שם זה מ-2023, והמשמעות של העניין היא שאפשר לשלם כבר במשכורות הקרובות את נקודות הזיכוי. אם אני אמשוך את החוק – אני לא יודע מתי המליאה תתכנס מחדש. אני אשתדל, וצריך לעשות כל מאמץ להביא את החוק הזה צמוד לחוק שנמצא ביום רביעי. כשאנחנו מצביעים – אנחנו מצביעים גם על מה שביקש חבר הכנסת ינון אזולאי – מענק עבודה שיהיה קבוע ומגיל 21. אני מודה לך, אדוני, חבר הכנסת, שהבאת את זה לתשומת לבנו.
ינון אזולאי (ש"ס)
ממש מרגש, אדוני היושב-ראש.
היו"ר משה גפני
אל תתרגש כל כך מהר. יש לנו תקציב לפנינו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אם ממך לא נתרגש – ממי נתרגש פה?
שלומית ארליך
אז גם בסעיף 3 אנחנו נכניס תיקון בהתאמה. אמרנו שהגיל יחול, בעצם, מהרגע שבו פוקעת הוראת השעה, כך שזה יהיה מ-1 בינואר 2025.
היו"ר משה גפני
ובכן, חבר הכנסת טיבי, מה יש לך לומר על זה, בתקופת הרמדאן?
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
א', היה חשוב לי להישאר פה כדי להצביע על החוק החשוב הזה של נקודות זיכוי, שעובר בתמיכה הן של האופוזיציה והן של הקואליציה הזמנית.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
אני מצטרפת. זה בגלל גפני.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה רוצה להמשיך את הדיון עד שש, שבע בערב אולי?
קריאה
לא, זה בגלל שטיבי משתף פעולה עם ביבי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, רבותיי, אני מודה לכם. על ההסתייגויות סיכמנו שזה יובא - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
רק להצביע.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

זכויות דיבור.
היו"ר משה גפני
לא על כל אחד; נצביע על כולן יחד.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
אנחנו הגשנו דיבור.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אנחנו הסכמנו שאני אוותר על הזכות לנמק, אבל רק לוודא שיש לי רשות דיבור בזמן המליאה. כלומר, ההסתייגויות הונחו, נכון?
שלומית ארליך
כן. את רוצה שההסתייגויות - - -
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
כן. ההסתייגויות יונחו מטעם המחנה הממלכתי. זה כדי לשמור לנו את הדיבור במליאה.
ינון אזולאי (ש"ס)
הם לא רוצים רשות דיבור; הם רוצים הנמקה במליאה, זה מה שהם אומרים.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אבל אני יכולה לוותר עכשיו על ההנמקה.
שלומית ארליך
בסדר, אז אנחנו צריכים להצביע.
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
גם אנחנו, בישראל ביתנו, מוותרים על ההנמקה. שלאר
שלומית ארליך
אז יש לנו הסתייגויות של סיעת יש עתיד, המחנה הממלכתי, ישראל ביתנו - - -
היו"ר משה גפני
בסדר, אנחנו מצביעים על ההסתייגות הזו.
שלומית ארליך
אמרתי רק מי הגיש.
היו"ר משה גפני
לא צריך לנמק.
שלומית ארליך
הסתייגות ראשונה: בסעיף 1(1)(א), במקום המילה "להורה עובד" - - -
היו"ר משה גפני
בסדר. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?


הצבעה


בעד ההסתייגות – אין

נגד – 6

נמנע – 1

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות נפלה. זה בשביל לדבר במליאה.
שלומית ארליך
בסעיף 2(1)(א), במקום המילים "ושתי נקודות זיכוי" יבוא "ושתיים וחצי נקודות זיכוי".
ינון אזולאי (ש"ס)
קראנו את ההסתייגות.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?

הצבעה


בעד ההסתייגות – אין

נגד – 6

נמנע – 1

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
נפל, על מנת לדבר במליאה.
שלומית ארליך
בסעיף 3(א), המילים: "ובלבד שעד אותו מועד התקבל חוק התקציב לשנת 2024" – יימחקו.
היו"ר משה גפני
מי בעד? מי נגד?


הצבעה


בעד ההסתייגות – אין

נגד – 6

נמנע – 1

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר משה גפני
ההסתייגות נפלה. זה יהיה על מנת לדבר במליאה.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
שלומית, אם אפשר – אני נמנעת בכל ההסתייגויות.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מבקש רשות דיבור, ליוני מישרקי ולי.
אחמד טיבי (חד"ש-תע"ל)
לנו נשארה רשות דיבור.

אימאן ח'טיב יאסין (רע"מ – הרשימה הערבית המאוחדת):

גם לנו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני גם מבקש רשות דיבור.
היו"ר משה גפני
רבותיי, הצעת חוק הגדלת נקודות זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה, התשפ"ג-2023 . אני רוצה לבקש מהאופוזיציה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל מה עם ההסתייגות של ינון? על זה צריך להצביע בעד.
היו"ר משה גפני
זו לא הסתייגות; זה בחוק.
ינון אזולאי (ש"ס)
הכנסנו את זה לנוסח.
היו"ר משה גפני
אני מבקש מהאופוזיציה: אתם תעשו מה שאתם רוצים; אני הורגלתי בכנסות קודמות, כשאני הייתי יושב-הראש, שהיינו מגיעים, בתקציב, להסכמות על נושאים שונים. אני פונה אליכם ומבקש: אני מבין שיהיו דברים שנויים במחלוקת, אבל הנה, יש דוגמה לכך שכשזה לטובת העניין – אפשר להגיע להסכמות. אני מבקש שאנחנו נשב, וכשנבוא למשרד האוצר, הוא יראה שאנחנו באים יחד – וכך נוכל להעביר דברים.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
ננסה. אני גם בהידברות בבית הנשיא, אתה יודע, אז אני בכלל - - -
היו"ר משה גפני
על בית הנשיא אני לא יודע; אני לא מבין בזה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בית הנשיא זה מיותר. גם התקציב של בית הנשיא.
אורית פרקש הכהן (המחנה הממלכתי)
אולי כדאי שגם אתה תעבור לבית הנשיא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה מיותר. זה מוסד מיותר, חבל על הכסף.
היו"ר משה גפני
אמרתי את הצעת החוק עם התוספות שאמרנו. מי בעד אישור הצעת החוק? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

אושר.
היו"ר משה גפני
הצעת החוק אושרה פה אחד. אני מודה לחברי הוועדה; אני מודה למשרד האוצר; אני מודה ללשכה המשפטית; גבירתי, היועצת המשפטית לכנסת. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:43.

קוד המקור של הנתונים