ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 16/04/2023

חוק הפחתת הגירעון והגבלת ההוצאה התקציבית (תיקון מס' 23 - הוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים