ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/04/2023

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת2
ועדת הכלכלה
30/04/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 77
מישיבת ועדת הכלכלה
יום ראשון, ט' באייר התשפ"ג (30 באפריל 2023), שעה 16:44
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022, של ח"כ משה ארבל
נכחו
חברי הוועדה: דוד ביטן – היו"ר
אברהם בצלאל
אליהו ברוכי
שלום דנינו
סימון מושיאשוילי
אלון שוסטר
חברי הכנסת
ינון אזולאי
משה גפני
שלי טל מירון
יצחק פינדרוס
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אפרת שלמה – חבר תרגומים


רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידה שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (הגבלות מוסכמות על שירות תקשורת וציוד תקשורת), התשפ"ב–2022, פ/3637/24 כ/927
היו"ר דוד ביטן
כל מי ששייך לתקשורת פה? שיצביע, הנה יש, כולם פה וכל מי שקשור לדיון הקודם שיישאר שלא ילך, אוקיי אז אני למה אני השארתי אותם? מכיוון שראש הממשלה דיבר איתי לפני זמן קצר, הוא אמר שבגלל שזה נושא שצריך לפתור אותו גם במסגרת ההסכם הקואליציוני, הוא ייכנס לעניין בעצמו, ותוך זמן קצר הוא יביא הצעה מוסכמת כדי לפתור את הבעיה.

ולכן אני הולך לסיים את הישיבה, אז אם גפני.
משה גפני (יהדות התורה)
כן אני רוצה רק להגיד משפט אחד.
היו"ר דוד ביטן
כן בבקשה.
משה גפני (יהדות התורה)
יש לנו הסכם קואליציוני, ההסכם הקואליציוני מדבר על זה שצריך שתהיה הסכמה על הנוסח שיובא לאישור, ואז ההסכמה צריכה להיות על כך שיביאו למליאה נוסח מוסכם בלי זה אף אחד מהצדדים לא מביא נוסח אחר.

אני סיכמתי על זה שיתקיים כאן דיון, וועדת הכלכלה היא הוועדה שקיבלה את הדיון הזה.
היו"ר דוד ביטן
נכון, נכון.
משה גפני (יהדות התורה)
אני ביקשתי את הדיון עצמו.
היו"ר דוד ביטן
עשיתי כי פעמיים קבעתי דיון אתה יודע את זה.
משה גפני (יהדות התורה)
נכון ודחית את זה.
היו"ר דוד ביטן
אז אני מכבד את ראש הממשלה הוא אומר שהוא מבקש. אתה רוצה להיכנס לעניין בעצמו - -
משה גפני (יהדות התורה)
אני רק אומר לך, אנחנו לא ביקשנו לקבל החלטה בעניין הזה, ביקשנו את הדיון כאן להגיד את עמדתנו, להגיד שאנחנו רוצים שאנשים שלנו יהיו במקום אחד שהרבנים אצלנו אומרים לעשות את זה, לא ביקשתי לקבל החלטה, אני לא מפר את ההסכם הקואליציוני.
היו"ר דוד ביטן
אמרתי גם לצד השני שלכם שזה רק דיון.
משה גפני (יהדות התורה)
אני ביקשתי את הדיון, וזה שאין את הדיון אני מתנגד לזה, אם ראש הממשלה אמר, ראש הממשלה אמר יש לי עמדה, יש לנו עמדה שהיא מאוד ברורה.
היו"ר דוד ביטן
העמדה שלך ידועה, אבל אני מכבד את ראש הממשלה, הוא ביקש עוד זמן להיכנס לעניין ולפתור את העניין אז ניתן לו את זה.
משה גפני (יהדות התורה)
כן ואני לא מבין את כל ההתנהלות מסביב, מה זה ההתנהלות הזאת? אני לא מסכים לזה.
היו"ר דוד ביטן
מתי יש בג"צ בעניין?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בסדר, אבל מה מעניין הבג"צ צריך דיון על זה.
היו"ר דוד ביטן
בסדר אז הוא ביקש דחייה לא נכבד אותו?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כשהוא ביקש לקדם את הרפורמה בקשת לעצור, עכשיו כשהוא מבקש דחייה אתה מבקש לדחות
היו"ר דוד ביטן
אתה רואה, אני מכבד לפעמים ולפעמים לא.
משה גפני (יהדות התורה)
הוא אמר שהוא יעשה את זה השבוע.
שלום דנינו (הליכוד)
הרב גפני, ההצעה שתגיע לפה מצד ראש הממשלה, היא לא תהיה בהיוועצות איתכם? היא תהיה ביחד איתכם.
משה גפני (יהדות התורה)
בסדר אבל אני שלוש פעמים דחיתי את הישיבה.
היו"ר דוד ביטן
פעמיים, פעמיים אל תוסיף עוד פעם.
משה גפני (יהדות התורה)
פעמיים, קודם כל להעלות את הדברים להגיע לנוסח מוסכם, כדי להגיע לנוסח מוסכם צריך דיון בוועדה ואנחנו פה.
היו"ר דוד ביטן
אבל ישבתם בלי קשר, פעמיים ישבתם ולא הגעתם לזה, אז לכן ראש הממשלה אומר שלא יהיה משבר קואליציוני הוא רוצה להיכנס לעניין, פה זה משבר פנימי אפילו לא קואליציוני.
משה גפני (יהדות התורה)
בסוף אני יוצא בלי החוק הזה, בלי החלב ובלי הרפורמה.
שלום דנינו (הליכוד)
אתה יודע מה? את החלק נחזיר לך.
היו"ר דוד ביטן
יש לי הפתעה בשבילך, על פסגת ההתגברות נראה לי מוכנים רק על חוק הגיוס לעשות לך פסגת התגברות, גם האופוזיציה הבנת? נראה לי אני לא יודע אם זה נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה כנראה לא מעודכן מההפגנות אתמול בלילה, הם מוכנים את מוכנים את הרפורמה רק עם חוק הגיוס.
משה גפני (יהדות התורה)
לא, הקדוש ברוך הוא מאפשר לי לדבר, ואני לא מדבר מילה על העניין הזה, לא צריך להכניס את זה.
היו"ר דוד ביטן
אז אמרתי, לא רציתי להגיד את זה בצורה מפורשת, אמרתי נראה לי.
משה גפני (יהדות התורה)
בסדר זה לא נכון, אנחנו לא ביקשנו את התהליך הזה, לא ביקשנו לא לחצנו, הייתי אצל ראש הממשלה היום, לא דיברתי איתו על זה.
היו"ר דוד ביטן
תגיד לי גפני, זה חלק מההסכם הקואליציוני, מה עכשיו לא לחצתם לא אמרתם, מה אתה אומר פסקת ההתגברות?
משה גפני (יהדות התורה)
וודאי שכן.
היו"ר דוד ביטן
נו אז מה אתם מדברים, אתם לחצתם אני לא מבין באמת גפני עזוב.
משה גפני (יהדות התורה)
ואין בכלל את פסקת ההתגברות בתוכנית עכשיו של יריב לוין.
היו"ר דוד ביטן
נכון, לא המהירות, הצורך למהר זה היה קשור לזה, זה מה שאמרתי אתמול, לא אמרתי שביקשתם אתם את כל הרפורמה, לא זה לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
אז מה הוציאו סתם, הוציאו דברים מהקשרם כותרות בשימך?
היו"ר דוד ביטן
לא נכון.
משה גפני (יהדות התורה)
והחלב זה מהכבוד אליך.
ינון אזולאי (ש"ס)
תראה, תראה.
היו"ר דוד ביטן
לא נכון, פסקת ההתגברות זה קשור אליכם.
ינון אזולאי (ש"ס)
פסקת ההתגברות לא מעבר לכך.
היו"ר דוד ביטן
זה מה שאמרתי, אתה רוצה שאני אבדוק מה אמרתי? אני מוכן לבדוק.
שלום דנינו (הליכוד)
תראו בטלפון כשר.
היו"ר דוד ביטן
לא יש לי את זה, אני אשלח לך.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה לא יכול לשלוח לי זה הבעיה, זה לא הבעיה זה רק טוב.
היו"ר דוד ביטן
למה? אה אין לך פלאפון נכון.
משה גפני (יהדות התורה)
פלאפון כשר זה הדיון.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה הדיון בדיוק, אנחנו רוצים להישאר עם זה לא רוצה משהו אחר.
היו"ר דוד ביטן
תן לי אני אביא לך את זה באופן אחר.
ינון אזולאי (ש"ס)
אין בעיה.
משה גפני (יהדות התורה)
והחלב זה משום הכבוד אליך.
היו"ר דוד ביטן
אתה רוצה לנהל אתה את הדיון?
משה גפני (יהדות התורה)
לא, אני סומך עליך, כולם אומרם שאתה מנהל כאן את הדיונים באופן יוצא מן הכלל, זה שאני לא שותה חלב אבל האחרים שותים.
היו"ר דוד ביטן
לא הילדים שותים, אני גם לא שותה.
משה גפני (יהדות התורה)
הילדים שותים מה השאלה, תדע לך שהציבור החרדי סובל מזה סבל רב, זה לא משהו בשוליים, זה לא בסדר, אני אם הייתי יכול ללכת עם קואליציה אחרת על זה הייתי הולך, אין לי קואליציה שלא.
ינון אזולאי (ש"ס)
גם דוד ביקש שלא, דוד ביטן גם ביקש שנלך רק עם הליכוד, אל תשכח את זה.
משה גפני (יהדות התורה)
הוא אמר לנו ללכת עם הליכוד.
היו"ר דוד ביטן
אני עדיין אומר לכם ללכת עם הליכוד מה זאת אומרת?
היו"ר דוד ביטן
זהו סיימנו? הכל מוקלט שתהיה בעניינים רק.
ינון אזולאי (ש"ס)
דוד הוא שואל רק אם קבעת יעדים לראש הממשלה מתי הוא צריך לחזור עם תשובות?
היו"ר דוד ביטן
לגבי מה?
ינון אזולאי (ש"ס)
לגבי הטלפונים חוק התקשורת.
שלום דנינו (הליכוד)
נו זה חייב להיגמר.
היו"ר דוד ביטן
לא, לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא קבעת?
היו"ר דוד ביטן
אבל הוא אמר שהוא ייקח את זה במהירות ויעשה את זה, הוא מבין שהוא צריך לעשות כי זה באמת ויכוח.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, אם לא יהיה פיסקת התגברות גם על הטלפונים הכשרים רק שתדע
היו"ר דוד ביטן
מה אתה יכול לעשות פסקת התגברות? על ההחלטות של הוועדה פסקת התגברות? לא הבנתי את זה, טוב זהו סיימנו את הבדיחות הדעת?
משה גפני (יהדות התורה)
זה לא בדיחות הדעת, זה לא בדיחות הדעת.
ינון אזולאי (ש"ס)
עכשיו ברצינות אתה לא יודע עד כמה זה בנפש שלנו, אני מסתובב עם טלפון כשר תאמין לי.
היו"ר דוד ביטן
הבנתי שאתה מהאו"ם.
משה גפני (יהדות התורה)
הוא לא מהאו"ם, אני איתו יחד, אני קיבלתי את ההצעה שלו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני לא מהאו"ם, יש לי עמדה ברורה בעניין, העלנו הצעות בתוכנו, עדיין לא מגיעים לשום הסכמה.
משה גפני (יהדות התורה)
הוא הציע הצעה ואמרתי שאני מקבל.
שלום דנינו (הליכוד)
לא, אבל אני רואה כבר שגפני וידידנו כבר מגבשים הצעה.
משה גפני (יהדות התורה)
מי זה לא הבנתי.
היו"ר דוד ביטן
עזוב אתה מסבך אותי.
משה גפני (יהדות התורה)
למה? ינון הציע הצעה ואני קיבלתי אותה, והיה אפשר לפתור את הבעיה.
שלום דנינו (הליכוד)
והיא חדשה?
משה גפני (יהדות התורה)
הוא הציע הצעה.
שלום דנינו (הליכוד)
לא הייתה ידוע ינון? ההצעה הזאת לא הייתה ידועה?
משה גפני (יהדות התורה)
לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא.
שלום דנינו (הליכוד)
חדשה חדשה?
משה גפני (יהדות התורה)
כן ואמרתי שאני מקבל אותה.
שלום דנינו (הליכוד)
מה העיקרון שלה, כל אחד והקבוצה?
היו"ר דוד ביטן
לא עזוב עכשיו, אל תיכנס לזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
דוד אתה רוצה אני מוכן לפתוח.
היו"ר דוד ביטן
אני רציתי דיון אתה יודע את זה, אמרתי שאני הולך איתך כל הזמן, אמרתי לא אני הולך עם הצדק, לא הולך עם אף אחד.
משה גפני (יהדות התורה)
האמת היא שאנחנו הולכים יחד על דברים שהם צודקים, ואני ביקשתי את זה, היות והיה דיון בוועדת הכלכלה, בשביל לקבל החלטות.
היו"ר דוד ביטן
לעשות דיון זה לא בעיה, אבל איפה הייתם במשא ומתן, הנוסח של ההסכם הקואליציוני היית צריך שמה להתערב אבל לא משנה, איפה היית? שתית חלב?
משה גפני (יהדות התורה)
איפה הייתי, מה אני אגיד לך.
היו"ר דוד ביטן
טוב, אני מסיים את הישיבה הזאת.הישיבה ננעלה בשעה 16:53.

קוד המקור של הנתונים