ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/04/2023

חוק תאגידי מים וביוב (תיקון מס' 15), התשפ"ג–2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים