ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 23/04/2023

תקנות הגנת הפרטיות (הוראות לעניין מידע שהועבר לישראל מהאיזור הכלכלי האירופי ), התשפ"ג - 2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים