ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 19/04/2023

יישום תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשנ"ד-1994

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים