ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 19/04/2023

יישום סעיף 9 לחוק ההתחשבנות בין בתי חולים לקופות החולים לשנים 2021 עד 2025 התשפ"א-2021 (תשלום חודשי קבוע לבתי חולים ציבוריים כללים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים