ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 02/04/2023

הצעת תקנות הנכים(השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח חיים ובהוצאות ביטוח סיעודי)(תיקון), התשפ"ג 2023, הצעת תקנות הנכים(הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה)(תיקון), התשפ"ג 2023, הצעת תקנות התגמולים לנפגעי פעולות איבה (ביטוח למקרה מוות) (תיקון) התשפ"ג-

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים