ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/03/2023

הצעת צו מסילות הברזל (שינוי התוספת לפקודה), התשפ"ג-2023, בדבר השכלה נדרשת מבקר רכבת נוסעים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים