ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/03/2023

הצעת צו מסילות הברזל (שינוי התוספת לפקודה), התשפ"ג-2023, בדבר השכלה נדרשת מבקר רכבת נוסעים

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וחמש

הכנסת3
ועדת הכלכלה
30/03/2023


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 67
מישיבת ועדת הכלכלה
יום חמישי, ח' בניסן התשפ"ג (30 במרץ 2023), שעה 14:20
סדר היום
הצעת צו מסילות הברזל (שינוי התוספת לפקודה), התשפ"ג-2023, בדבר ההשכלה הנדרשת מבקר רכבת נוסעים
נכחו
חברי הוועדה: אליהו ברוכי – מ"מ היו"ר
מוזמנים
לימור אבולוף - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אליאס מטר - מנהל אגף בכיר רכבות, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דן לנדאו - מנהל יחידת חקיקה ורגולציה, הלשכה המשפטית, רכבת ישראל
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
ד"ר עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
ויקטור ינין
רשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.

הצעת צו מסילות הברזל (שינוי התוספת לפקודה), התשפ"ג-2023, בדבר ההשכלה הנדרשת מבקר רכבת נוסעים
היו"ר אליהו ברוכי
אנחנו מתחילים את הישיבה בנושא הבא. אנחנו קצת באיחור. על סדר היום: הצעת צו מסילות הברזל (שינוי התוספת לפקודה), התשפ"ג–2023, בדבר ההשכלה הנדרשת מבקר רכבת נוסעים.

משרד התחבורה – מי מציג? נא להזדהות, להציג שם ותפקיד.
לימור אבולוף
עורכת הדין לימור אבולוף, לשכה משפטית, משרד התחבורה. פקודת מסילות הברזל קובעת בתוספת לפקודה את ההשכלה הנדרשת לתפקיד בקר רכבת נוסעים. דרישות ההשכלה כיום, כפי שהן קבועות בתוספת לפקודה, הן אחת מאלה: תעודת בגרות; תעודת טכנאי מוסמך; תעודת הנדסאי; או תואר ראשון.

אנחנו מבקשים לבצע תיקון של התוספת באמצעות צו מסילות הברזל שמונח בפניכם, כך שדרישת ההשכלה מבקר רכבת נוסעים תותאם לצורך הריאלי ולהיצע מועמדים הקיים בשוק העבודה, ותהיה סיום 12 שנות לימוד כחלופה לתעודת בגרות.

אני מבקשת להקריא את נוסח הצו, כפי אושר במחלקת הנוסח במשרד המשפטים:

צו מסילות הברזל (שינוי התוספת לפקודה), התשפ"ג-2023
בתוקף סמכותי לפי סעיף 57א לפקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972 (להלן – הפקודה), בהתייעצות עם שר הרווחה והביטחון החברתי ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

שינוי התוספת
1.
בתוספת לפקודה, בפרט 3, בטור ב', לפני "תעודת בגרות" יבוא "סיום 12 שנות לימוד".


מירי רגב, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים.
היו"ר אליהו ברוכי
אוקיי.
לימור אבולוף
דברי ההסבר צורפו לצו; חובת היוועצות עם שר הרווחה כפי שקבוע בסעיף 57א – קוימה; ואנחנו נסביר קצת. בקר רכבת נוסעים – ותכף חבריי יסבירו בהיבט המקצועי את תפקידו – זה תפקיד תפעולי שהוא מאוד מאוד חשוב ומהותי להפעלת רכבת נוסעים. אנחנו נמצאים כרגע בתקופה שיש מחסור ניכר בבקרי רכבת, והשירות הרכבתי נפגע כתוצאה מהמחסור, כי בכל יום חסרים לנו כ-30 בקרים לרכבות. אנחנו צריכים להתאים את דרישות ההשכלה להיצע הבקרים הקיים כרגע, וכמובן שהכול ללא פגיעה ברמת המקצועיות והאיכות של הבקרים.

אליאס אתה רוצה להשלים בפן המקצועי?
אליאס מטר
אליאס מטר, מנהל אגף הרכבות במשרד התחבורה. אחרי הקורונה, כחלק משינויים המהותיים שקרו בשוק העבודה בארץ, ירד הביקוש באופן חד למקצועות פרונטליים שמחייבים הימצאות בעבודה –אבטחה, דיילות, קופאים ופקחים. למעשה אנחנו רואים ירידה רוחבית בביקוש למשרות האלו.

בגלל שהמשרה הספציפית הזו היא חיונית להפעלת רכבת, הייתה לזה השפעה ישירה על היצע השירות של התחבורה הציבורית ברכבת: צמצום שעות הפעילות בלילה, בימי שישי ומוצ"ש; צמצומים בקווים מסוימים, למשל קו מודיעין-ירושלים שבגלל המחסור בפקחים הפחתנו את התדירות שלו משתי רכבות בשעת שיא לרכבת אחת.

פגיעה נוספת היא פגיעה במערך הכוננות. תפקידו של מערך הכוננות הוא לשרת באופן מיטבי את הדיוק של הרכבת כשיש תקלה. כשיש מחסור – אז גם חולייה זו נפגעת. הנושא הזה נבדק בחו"ל בגלל שהתקינה שיש בארץ תואמת את התקינה האירופאית. אצל מפעילים מרכזיים באירופה הדרישות לבקרים הן אף יותר נמוכות: דרישות סף לתפקיד כזה בגרמניה, באוסטריה, בצרפת, בספרד הן בין 9 ל-12 שנות לימוד.
לימור אבולוף
אולי נסביר מה זה בעצם בקר רכבת נוסעים, לטובת מי שלא יודע. בקר זה מה שהיה פעם "פקח רכבת", שהוא נמצא על הרכבות. אליאס, תסביר בדיוק מה התפקיד שלו.
אליאס מטר
הוא למעשה אחראי על מספר פונקציות. הפונקציה המרכזית שלו היא לשמש איש תקשורת עם הנוסעים ברכבת: הוא שולט בכריזה; מדבר עם הנוסעים; שולט בכניסות ויציאות מהתחנות; מאותת לנהג מתי הדלתות נסגרות ואפשר לצאת; מטפל באירועי חירום, במקרים רפואיים ובאירועי בטיחות; מייצר את התקשורת בין הרכבת לבין מרכז הבקרה.
משהו שחשוב להגיד
כדי להיקלט לתפקיד הזה הרכבת עושה סדרה של מיונים. בדרך כלל מדובר בכ-200 שעות של הכשרה, שכוללות כתשע בחינות. בהליך המיון מעל ל-50% ממי שמתחיל אותו לא מסיים אותו, כלומר יש מסננת מספיק קפדנית ברכבת. לכן אנחנו חושבים שהורדת הבגרות לא תפגע באיכות המועמדים. אנחנו לא חושבים שהבגרות היא כלי מסנן נכון למועמדים.
היו"ר אליהו ברוכי
אוקיי. יש הערות?

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה
אושר.
היו"ר אליהו ברוכי
מאה אחוז. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:30.

קוד המקור של הנתונים