ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/03/2023

הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות)(הוראת שעה)(תיקון מס' 2), התשפ"ג-2023, הצעת תקנות הטלגרף האלחוטי (רישיונות, תעודות ואגרות) (תיקון) (תיקון), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים