ישיבת ועדה של הכנסת ה-25 מתאריך 30/03/2023

חוק התוכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2023 ו-2024), התשפ"ג-2023, חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 50), התשפ''ג-2023, הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 3) , הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 101), התשפ"ג–2023, חוק התקציב לשנת הכספים 2023, התשפ"ג-2023, חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון מס' 13), הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – הרחבת זכויות הסטודנט), התשפ"ג–2023, חוק העונשין (תיקון מס' 146 והוראת שעה), התשפ"ג–2023, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה החרדית במוסדות התכנון), התשפ"ג-2022, פעילות ועדות הכנסת בפגרת הפסח, התשפ"ג-2023, הצעת חוק העונשין (תיקון - הארכת ההתיישנות בעבירות מין בקטינים), התשפ"ג-2022, בחירת ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מהארץ, חוק להסדרת אירוע הילולת רבי שמעון בר יוחאי בהר מירון (הוראת שעה), התשפ"ג-2023

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים